Byla 2A-747-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Virginija Volskienė, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Algiui Tursui, suinteresuotų asmenų atstovams A. A., T. P., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. T. (G. T.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 6 d. sprendimo civilinėje byloje dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pagal pareiškėjo G. T. (G. T.) pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus miesto savivaldybei,

Nustatė

2Pareiškėjas G. T. 2007-10-30 kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė nustatyti faktą, kad jis įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ). Nurodė, kad jis nuo gimimo, t. y. nuo 1977 m. gyvena bute, esančiame ( - ), kurį jo senelei V. M. suteikė tarybinis ūkis „Gulbinai“, ir kuris 1992-10-22 buvo perduotas šiuo metu bankrutavusiai ŽŪB „Gulbinai“. Jis nuo 1993 m. pradžios valdė šį turtą nepertraukiamai, sąžiningai, buvo ir yra pagrįstai įsitikinęs, kad daugiau niekas neturi teisių į šį butą. Bankrutavusi ŽŪB „Gulbinai“ minėto buto nepriėmė, juo nesidomėjo, nevaldė, jokių teisių į butą neįregistravo, nesudarė nuomos sutarties, todėl nebuvo galima jo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą. Gyvenamasis namas, kuriame yra butas, ir butas yra įregistruoti viešame registre, tačiau nuosavybės teisės nėra įregistruotos. Jis (pareiškėjas) nėra ir nebuvo įgijęs teisių į butą kitokiu CK 4.47 str. nustatytu būdu ir yra visos CK 4.68 – 4.71 str. numatytos sąlygos, nustatyti buto, esančio ( - ), nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas nustatė, kad į namą, esantį ( - ), ir į butą ( - ) nuosavybės teisės nėra įregistruotos, butą, esantį ( - ), pareiškėjo senelei V. M. suteikė tarybinis ūkis „Gulbinai“, pareiškėjas tame bute apsigyveno kaip šeimos narys, pareiškėjo senelė mirė 2002 m. 1992-10-22 visas namas, kuriame yra ginčo butas, buvo perduotas ŽUB „Gulbinai“, išregistruotai 2003-01-30. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad pareiškėjas savo teises į šį butą kildina tik iš faktinio naudojimosi, kuriam kiti asmenys neprieštaravo. Teismas konstatavo, kad vien ta aplinkybė, jog kiti neprieštaravo faktiniam daikto naudojimui, nenaudojo ir nepageidavo naudoti pareiškėjo naudojamą daiktą patys, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog naudojantis daiktą pareiškėjas atvirai valdė kaip savo, nes yra būtinas valdymo išviešinimas kitiems asmenims, įregistruojant valdymą viešame registre savo vardu, o pareiškėjas valdymo fakto viešame registre neįregistravo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad butas buvo suteiktas pareiškėjo senelei, pareiškėjas jame gyveno kaip šeimos narys, 1992-10-22 visas namas perduotas ŽŪB „Gulbinai“, padarė išvadą, jog pareiškėjas bute, esančiame ( - ), gyveno nuomos sutarties pagrindu, todėl nuosavybės teisė negali atsirasti nepriklausomai nuo naudojimosi butu trukmės. Teismas pripažino, kad tai, jog valstybės ar savivaldybės teisės į butą nėra įregistruotos viešame registre nėra pagrindas nelaikyti minėto buto valstybės nuosavybe, nes taip būtų paneigta imperatyvi CK 4.69 str. 3 d. nuostata. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad namas, esantis ( - ), negali būti valstybės nuosavybe, nes iki nacionalizacijos turėjo savininką, kadangi pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jis yra pretendentas atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąją turtą, kad buvusieji namo savininkai kreipėsi dėl šio nekilnojamojo turto grąžinimo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo valdymas neatitinka CK 4.68 str. 1 d. reikalavimų, todėl netenkino pareiškimo.

4Pareiškėjas G. T. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad teismas be pagrindo nenustatė prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, kadangi jis butą, esantį ( - ), sąžiningai, atvirai, teisėtai, nepertraukiamai valdo daugiau kaip 15 metų, jis nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. numatytu būdu, yra visos CK 4.68-4.71 str. numatytos sąlygos, valdyti pradėjo iki naujojo CK įsigaliojimo. Šis turtas niekada nebuvo ir nėra valstybės nuosavybė, valstybė 15 metų juo nesidomėjo ir nesiekė įteisinti savo vardu. Be to, namas, kuriame yra butas, statytas 1934 m. kuomet Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo Lenkijos teritorija, čia galiojo Rusijos imperijos civilinis įstatymų sąvadas su Lenkijos Seimo papildymais, o 1940 m. namas buvo nacionalizuotas. Byloje nustatyta, kad namas iki nacionalizacijos priklausė A. M. L. L., kad 1992-10-22 namas buvo perduotas privačiam juridiniam asmeniui. Teismas nepagrįstai taikė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 str. 1 d. 1 p., CK 4.69 str. 3 d., kadangi suinteresuoti asmenys nepateikė jokių įrodymų, kad valstybė ar savivaldybė šį nekilnojamąją turtą įsigijo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 str. numatytais būdais, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. nėra nurodyta apie išimtinę valstybės nuosavybę. Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybės įstatymas nenumato privataus turto priskyrimo ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn, todėl Vilniaus miesto savivaldybė jokių teisių į ginčo butą neturi, Vilniaus miesto savivaldybė neturėjo būti įtraukta į procesą, teismas dėl jos teisių ir pareigų sprendime nepasisakė. Kadangi nėra įrodymų, jog butas priklausė valstybiniam ar visuomeniniam butų fondui, šioje byloje negali būti taikomas Butų privatizavimo įstatymas. Suinteresuoti asmenys nepagrįstai savo argumentus grindė Vyriausybės 1991-08-16 nutarimo Nr. 335 „Dėl įmonių žinybinių butų fondo apskaitos“ 2 p., nes šis nutarimas negali būti taikomas. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad jis ginčo bute gyveno nuomos pagrindu, nes tokios sutarties byloje nėra, ŽŪB „Gulbinai“ bankrutavo.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas ištyrė ir tinkamai įvertino visas bylos aplinkybes, teisės aktų nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Teismas teisingai nustatė, kad pareiškėjo pageidaujamo įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybėn buto valdymas neatitiko CK 4.68 str. 1 d. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas butu naudojosi nuomos pagrindu, todėl nuosavybės teisė negali atsirasti. Pareiškėjas gyvena A( - ), o ne ( - ). Teismas teisingai nustatė, kad į butą, esantį ( - ), nuosavybės teisė negali būti įgyjama įgyjamąja senatimi pagal CK 4.69 str. 3 d., nes ginčo butas nuosavybės teise priklauso valstybei. Namas, kuriame yra ginčo butas, buvo perduotas ŽŪB „Gulbinai‘ administruoti, tačiau nebuvo privatizuotas, todėl išliko valstybės nuosavybė. Tai, kad namas iki nacionalizacijos turėjo savininką, nepaneigia fakto, jog po nacionalizacijos namas, kuriame yra ginčo butas, tapo valstybės nuosavybė. Pareiškėjas savo valdymo viešame registre neįregistravo, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįgyvendino visų būtinų sąlygų daiktui įgyti pagal įgyjamąją senatį.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentas, jog ginčo butas nėra nei valstybės, nei savivaldybės nuosavybė yra nepagrįstas, nes teisė asmeniui privatizuoti butą buvo numatyta Butų privatizavimo įstatyme ir pagal šiame įstatyme nurodytą tvarką butas galėjo būti privatizuotas. Tai reiškia, jog tarybinis ūkis „Gulbinai“, po to ŽŪB „Gulbinai“ administravo jos balanse buvusį ginčo butą, kuris yra valstybės turtas, ir buvo atsakingas už jo perleidimą privačion nuosavybėn teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 1 str. 2 d., Butų privatizavimo įstatymo 2 str. ŽŪB „Gulbinai“ ginčo butą valdė patikėjimo teise. Vilniaus miesto savivaldybė pagrįstai buvo įtraukta į bylos nagrinėjimą, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 str. 1 d. 1 p., Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 str. 3 d. 1 p. Teismas pagrįstai taikė Vyriausybės 1991-08-16 nutarimą Nr.335 „Dėl įmonių žinybinio butų fondo apskaitos“, kadangi ši rekomendacija turi būti aiškinama atsižvelgiant į viešosios nuosavybės administravimo principus. Dėl to ŽŪB „Gulbinai“ turėjo kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę ir prašyti perimti butus į savo balansą. Apelianto argumentas, kad namas iki 1940 m. nuosavybės teise priklausė privačiam asmeniui, todėl ginčo butas negali būti valstybės nuosavybė, atmestinas, kadangi nuosavybės teisės yra atkuriamos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jo, kaip pretendento į A. M. L. L. turtą, statusą.

7Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo G. T. (T.) reikalavimo nustatyti, kad jis įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ).

9Byloje nustatyta, kad pareiškėjas G. T. 2007-10-30 kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog įgyjamąja senatimi jis įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), kurį jo senelei V. M. suteikė tarybinis ūkis „Gulbinai“, į kurį nėra įregistruotos kitų asmenų nuosavybės teisės. Pareiškėjas savo reikalavimą grindė tuo, kad jis pas senelę apsigyveno nuo 1977 m., o nuo 1993 m. pradžios faktiškai valdė šį turtą sąžiningai, atvirai, nepertraukiamai rūpinosi juo kaip savu, mokėjo mokesčius, remontavo, šildė, senelė iki pat mirties gyveno kartu su juo, tačiau dėl garbaus amžiaus negalėjo buto tvarkyti ar juo rūpintis. Pareiškėjas pareiškime ir apeliaciniame skunde teigia, kad yra visos CK 4.68 - 4.71 str. numatytos sąlygos nustatyti nuosavybės teisių įgijimą pagal įgyjamąją senatį. Su šiais pareiškėjo teiginiais nesutiktina, nes byloje surinkti įrodymai nepatvirtina, jog yra visos CK 4.68 - 4.71 str. numatytos sąlygos nustatyti pareiškėjo nuosavybės teisių įgijimą pagal įgyjamąją senatį.

10Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.). Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki terminų, nustatytų CK 4.68 str. 1 d., suėjimo, o prašo teismo konstatuoti, kad yra visos CK 4.68 - 4.71 str. numatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos ir gali ją įregistruoti viešame registre. Taigi šiuo atveju teisminio nagrinėjimo dalykas yra CK 4.68 - 4.71 str. nustatytų aplinkybių, patvirtinančių valdymo teisėtumą, sąžiningumą, atvirumą ir nepertraukiamumą, konstatavimas ir nuosavybės teisės įgijimo fakto pripažinimas, o nuosavybės teisės įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį taikomas tik esant CK 4.68 - 4.71 str. numatytoms sąlygoms.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs įgyjamosios senaties taikymo sąlygas ir nurodęs, kad pagal CK nustatytą reglamentavimą nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas esant šių sąlygų visetui:

121) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą, t. y. sąžiningai įgijęs (užvaldęs) daiktą, valdo jį kaip nuosavą, nemanydamas, kad daikto savininkas yra kažkas kitas (CK 4.22, 4.68 str.). Daikto valdymas kitu pagrindu, pvz., pagal nuomos sutartį, neatitinka nurodytos įstatymo sąlygos;

132) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo. Tai reiškia, kad užvaldydamas daiktą asmuo turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, ir per visą daikto valdymo laiką asmuo neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių būtų (CK 4.68, 4.70 str.);

143) asmuo valdo daiktą teisėtai (CK 4.23, 4.68 str.). Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas. Antai pagal CK 4.69 str. 2 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, todėl asmuo negali tokio daikto teisėtai valdyti kaip savo;

154) daikto atviras valdymas (CK 4.68 str.). Ši sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas;

165) nepertraukiamas daikto valdymas ne mažiau kaip dešimt metų (CK 4.68, 4.71 str.). Asmuo, kuris sąžiningai įgijo (užvaldė) daiktą, bet nėra jo savininkas, yra netitulinis daikto valdytojas, jo teisės neginamos, jas užginčijus daikto savininkui ar kitiems asmenims, turintiems daikto valdymo teisę pagal įstatymus ar sutartį. Dėl to daikto valdymo terminas nutrūksta pareiškus teisėtą reikalavimą (ieškinį) dėl daikto grąžinimo ar daiktą valdančiam asmeniui pačiam pripažinus kito asmens teisę į jį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-06-23 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-345/2004; 2006-11-13 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2006; 2008-10-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2008; ir kt.).

17Įvertinus pareiškėjo G. T. (T.) šioje byloje nurodytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, kurių pagrindu prašoma nustatyti faktą, kad jis įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), darytina išvada, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo pripažinti, jog pareiškėjas yra sąžiningai įgijęs (užvaldęs) butą, valdo jį kaip nuosavą, nemanydamas, kad daikto savininkas yra kažkas kitas, įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, ir per visą daikto valdymo jis nežinojo apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, ne mažiau dešimt metų.

18Pats pareiškėjas G. T. nurodė, kad minėtą butą jo senelei V. M. suteikė tarybinis ūkis „Gulbinai“, iš 1975 metų asmeninės sąskaitos Nr. 759 matyti, kad V. M. nuo 1975 m. dirbo tarybiniame ūkyje „Gulbinai“ (b. l. 22). Tai reiškia, kad pareiškėjo senelei V. M. butas buvo suteiktas tam, jog pareiškėjo senelė būtų aprūpinta gyvenamuoju būstu, kuris nuosavybės teise priklausė valstybei, pareiškėjo senelė buvo pagrindinė buto nuomininkė. Iš Gyventojų registro 2006-09-27 pažymos Nr.(29)5V-R-793 matyti, kad V. M. mirė 2002-11-14 (b. l. 116). Byloje nepateikti duomenys, kad pareiškėjas buvo tapęs pagrindiniu buto nuomininku iki V. M. mirties. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad jis daugiau kaip dešimt metų (nuo 1993 metų pradžios) butą valdo kaip nuosavą, kad kiti asmenys į butą neturėjo daugiau teisių už jį, tačiau tai paneigia įrodymai. Byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad kiti asmenys į butą turėjo ir turi daugiau teisių nei pareiškėjas, pareiškėjas ne tik nepradėjo prieš dešimt metų (nuo 1993 metų pradžios) buto valdyti kaip nuosavo, bet ir negalėjo pradėti jo valdyti kaip savo. Pagal bylos duomenis pareiškėjas kaip senelės šeimos narys naudojosi butu iki senelės mirties 2002-11-14, po senelės mirties taip pat naudojosi butu, 2005-09-29 sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 4). Pažymėtina, kad 1993 metais pareiškėjas buvo nepilnametis, nes jis yra gimęs ( - ). Vien tik faktinis naudojimasis butu ir tai, kad dėl to neprieštaravo kiti asmenys, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas atvirai valdė daiktą (butą) kaip savą, kad yra sąžiningas valdytojas ir įgijo butą nuosavybėn įgyjamąja senatim (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008). Pareiškėjas gyveno bute, kuris priklausė valstybinei žemės ūkio įmonei „Gulbinai“, po šios įmonės reorganizacijos 1992-10-22 gyvenamasis namas, kuriame yra ginčo butas, buvo perduotas ŽŪB „Gulbinai“ (b. l. 9-14). Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ir į ginčo butą nebuvo ir nėra įregistruotos, tačiau byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad gyvenamąjį namą ir ginčo butą valdė valstybinė žemės ūkio įmonė „Gulbinai“, o po jos reorganizacijos - ŽŪB „Gulbinai“, kuri turėjo daugiau teisių nei pareiškėjas ar jo senelė. ŽŪB „Gulbinai“ buvo likviduota ir iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2003-01-30 (b. l. 88). Gyvenamajame name esantys butai buvo parduodami pagal Butų privatizavimo įstatymą, nes byloje pateikti įrodymai, kad buvo parduotas butas, esantis ( - ), pagal 1992-10-27 pirkimo - pardavimo sutartį (b. l. 53, 73-74), butas, esantis ( - ), pagal 1992-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 75-76). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos seniūnė 2007-10-11 nurodė, kad namas, esantis ( - ), priklausė tarybiniam ūkiui „Gulbinai“, o po tarybinio ūkio reorganizacijos – ŽŪB „Gulbinai“ (b. l. 17). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos seniūnė 2003-02-10 rašte, adresuotame Vilniaus miesto Verkių seniūnijai, nurodė, kad ginčo bute gyveno V. M., kuri mirė, gyvena jos šeimos narys (anūkas) G. T. (b. l. 16), t. y. viešai nebuvo pateikiami duomenys, kad butas priklauso pareiškėjui ir pareiškėjas šį butą valdo kaip savą. Tai, kad po to, kai 2003-01-30 iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruota ŽŪB „Gulbinai“, nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre į gyvenamąjį namą ir butą nebuvo įregistruotos valstybės ar savivaldybės vardu, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog ginčo butas perėjo pareiškėjui ir pareiškėjas yra sąžiningas šio buto įgijėjas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai savo išvadas grindė tuo, kad neprivatizuotos gyvenamosios patalpos perduodamos savivaldybių nuosavybėn, o pagal CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus.

19Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia ir tuo, kad namas, esantis ( - ), iki nacionalizacijos priklausė A. M. L. L., todėl namas ir jame esantys butai negali būti pripažinti valstybės nuosavybe. Šių argumentų pagrindu pareiškėjo reikalavimas negali būti tenkinamas, nes, kaip jau buvo minėta, ginčo butas priklausė valstybinei žemės ūkio įmonei „Gulbinai“, po šios įmonės reorganizacijos - ŽŪB „Gulbinai“, pareiškėjo senelei teisę naudotis butu suteikė tarybinis ūkis „Gulbinai“, nei tarybinio ūkio, nei jo teisų perėmėjų teisės į butą nėra nuginčytos. Neteisėtai nacionalizuotas turtas yra grąžinamas pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą tik asmenims, nurodytiems šiame įstatyme, o ne asmenims, kurie naudojasi tuo turtu.

20Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nepripažintini pagrįstais apeliacinio skundo argumentai, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priimti naują sprendimą ir tenkinti pareiškėjo pareiškimą.

21

22Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

25Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Pareiškėjas G. T. 2007-10-30 kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė... 3. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. kovo 6 d. sprendimu... 4. Pareiškėjas G. T. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir... 5. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu... 6. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 7. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 8. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 9. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas G. T. 2007-10-30 kreipėsi į teismą... 10. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs įgyjamosios senaties... 12. 1) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą, t. y. sąžiningai... 13. 2) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo. Tai reiškia,... 14. 3) asmuo valdo daiktą teisėtai (CK 4.23, 4.68 str.). Teisėtu laikomas daikto... 15. 4) daikto atviras valdymas (CK 4.68 str.). Ši sąlyga reiškia, kad asmuo... 16. 5) nepertraukiamas daikto valdymas ne mažiau kaip dešimt metų (CK 4.68, 4.71... 17. Įvertinus pareiškėjo G. T. (T.) šioje byloje nurodytas aplinkybes ir byloje... 18. Pats pareiškėjas G. T. nurodė, kad minėtą butą jo senelei V. M. suteikė... 19. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia ir tuo, kad namas, esantis ( -... 20. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nepripažintini pagrįstais apeliacinio... 21. ... 22. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 6 d. sprendimą palikti...