Byla 2A-727-212/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Teisėjų kolegija

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Jonaitienės, Zinos Mickevičiūtės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Laimutės Sankauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. (V. K.) apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovėms UAB „Perfect Taste“, S. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas V. K. prašė solidariai priteisti iš atsakovių UAB „Perfect Taste“ ir S. M. 9‘000 Eur nuomos mokestį, 6‘161 Eur delspinigių, 337,40 Eur palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas. 2.

6Nurodė, kad ieškovas su atsakove UAB „Perfect Taste“ 2015 m. vasario 18 d. sudarė terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovei UAB „Perfect Taste“ laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. valdyti ir naudotis negyvenamosiomis patalpomis, adresu Vasario 16-osios g. 11-14, Panevėžys. Šalys susitarė, jog kas mėnesį bus mokama 1‘177 Eur nuomos mokestis už vieną kalendorinį mėnesį. Išmokėdamas nuomos mokestį, nuomininkas išskaičiuoja Gyventojų pajamų mokestį ir už nuomotoją sumoka į valstybės biudžetą, dėl ko nuomotojui (ieškovui) mokėtinas nuomos mokestis sudaro 1‘000 Eur per vieną kalendorinį mėnesį. Nuomos mokestį atsakovė UAB „Perfect Taste“ įsipareigojo mokėti kiekvieną kalendorinį mėnesį iki 20 dienos už sekantį kalendorinį mėnesį. 2015 m. vasario 18 d. susitarimu šalys numatė, jog nuomininkui laiku nevykdant piniginių įsipareigojimų, nuomotojas įgyja teisę reikalauti iš nuomininko 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 3.

7Ieškovas su UAB „Perfect Taste“ direktore S. M. 2015 m. vasario 18 d. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovė S. M. asmeniškai įsipareigojo atsakyti ieškovui, jeigu UAB „Perfect Taste“ neįvykdys visų savo prievolių ar jų dalies pagal 2015 m. vasario 18 d. nuomos sutartį. Atsakovė UAB „Perfect Taste“ nuomos sutartyje nustatytus įsipareigojimus vykdė netinkamai – nuolatos vėlavo sumokėti nuomos mokestį, o nuo 2017 m. balandžio mėnesio visiškai nemokėjo nuomos mokesčio. Nuomininkui nevykdant savo įsipareigojimų, 2017 m. gruodžio 1 d. šalys pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame fiksavo nesumokėto nuomos mokesčio sumą. Ieškovas teigia, jog atsakovė UAB „Perfect Taste“ ieškinio pareiškimo dienai nėra sumokėjusi nuomos mokesčio už 2017 m. gegužės – 2018 m. sausio mėnesius – 9‘000 Eur. 4.

8Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018 m. vasario 8 d. preliminariu sprendimu priteisė solidariai iš atsakovių 9‘000 Eur nuomos mokestį, 6‘161 Eur delspinigius, 337,40 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 141,50 Eur žyminio mokesčio bei po 350 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovo naudai.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

105.

11Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018 m. birželio 19 d. galutiniu sprendimu Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 8 d. preliminarų sprendimą pakeitė – ieškovo ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovių 6‘462,92 Eur nuomos mokesčio skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 220,62 Eur iš kiekvienos bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai. Taip pat priteisė iš atsakovių po 5,84 Eur ir ieškovo 9,33 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. 6.

12Preliminariame sprendime teismas nustatė, kad ieškovas su atsakove UAB „Perfect Taste“ 2015 m. vasario 18 d. sudarė terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir susitarimo priedą prie patalpų nuomos sutarties sudarytos 2015 m. vasario 18 d., pagal kuriuos ieškovas perdavė atsakovei UAB „Perfect Taste“ laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. valdyti ir naudotis negyvenamosiomis patalpomis, adresu ( - ). Nuomos mokestį atsakovė įsipareigojo mokėti kiekvieną kalendorinį mėnesį, mokant iki mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos už kitą kalendorinį mėnesį. Atsakovė nuomos sutartyje nustatytus įsipareigojimus vykdė netinkamai – nuolatos vėlavo sumokėti nuomos mokestį, todėl jos skola ieškovui už nesumokėtą nuomą, neįskaitant gyventojų pajamų mokesčio, iš viso sudarė 9‘000 Eur. 7.

13Teismas nustatė kad duomenų, patvirtinančių, jog atsakovė tinkamai įvykdė savo prievolę ar pareiškė ieškovui pretenzijas, byloje nėra. Į ieškovo siųstą raštą dėl skolos sumokėjimo atsakovė nereagavo, įsiskolinimo nepadengė. Pagal Susitarimo 5.6. papunktį, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Atsakovei už paskutinius šešis mėnesius priskaičiuota 8‘515 Eur delspinigių, kurie pagal Susitarimo 3.8. papunktį sumažinti sumokėta 2‘354 Eur avanso suma, kuriuos teismas taip pat priteisė iš atsakovės, remiantis Susitarimo 5.6. papunkčiu, CK 6.71 ir 6.72 straipsniais. Atsakovei laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, ieškovas skaičiavo jai 5 procentų metines palūkanas už likusį pradelstą įvykdyti piniginės prievolės laikotarpį, kurio nepadengė delspinigiai, todėl teismas iš atsakovės ieškovui priteisė ir 337,40 Eur palūkanų sumą. Teismas nurodytas sumas priteisė ir iš solidariosios skolininkės atsakovės S. M., vadovaudamasis 2015 m. vasario 18 d. tarp ieškovo ir atsakovės S. M. sudarytos laidavimo sutarties nuostatomis. 8.

14Nurodė, jog Susitarimo 3.7. papunktyje šalių nuožiūra nustatyta sąlyga, kad nuomininkas sumoka nuomotojui 2‘354 Eur avansą <...> neatšaukiamai ir besąlygiškai užtikrinant ir garantuojant visų ir bet kokių nuomininko įsipareigojimų pagal nuomos sutartį ir šį susitarimą, kas taip pat reiškia ir nuomos mokesčio, visų kitų mokėjimų, delspinigių ir baudų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą pagal nuomos sutartį, šį susitarimą, kitus šalių sudarytus susitarimus. To paties Susitarimo 3.8. papunktyje numatyta, kad jeigu nuomininkas tinkamai neįvykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį, nuomotojas užskaito nuomininko laiku neįvykdytų įsipareigojimų sumą iš avanso. Nuomininkas per 10 (dešimt) dienų po to, kai buvo pateiktas raštiškas pranešimas apie užskaitos įvykdymą, įsipareigoja sumokėti trūkstamą iki avanso dydžio sumą. Susitarimo 3.9. papunkčiu įtvirtinta, kokia tvarka yra atliekamas iš nuomininko gautų lėšų įskaitymas: pirma eile įskaitomi nesumokėti delspinigiai ir palūkanos; antra eile – nesumokėti mokesčiai už patalpų išlaikymą (komunaliniai mokesčiai, paslaugos už elektros energiją ir pan.); trečia eile – nuomos mokestis. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, kad nuomininkui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal sutartį, iš avanso bus dengiamas nuomininko įsiskolinimas, pirma eile įskaitant delspinigius ir palūkanas, antra eile – nesumokėtus mokesčius už patalpų išlaikymą ir tik trečia eile – nuomos mokestį. Todėl teismas laikė nepagrįstais atsakovių argumentais, jog avansas buvo įskaitytas į nuomos mokesčio skolą. Teismas nenustatė, kad šalys savo konkliudentiniais veiksmais šią sutarties sąlygą pakeitė, ar kad ieškovas, gavęs pavedimus, nesivadovavo šia sutarties sąlyga ir neatliko įskaitymų, kaip šalys buvo susitarusios. 9.

15Nuomos sutartį 2018 m. sausio 31 d. nutraukus šalių susitarimu, ieškovas 2018 m. vasario 1 d. raštu „Dėl avanso įskaitymo pagal 2015 m. vasario 18 d. nuomos sutartį“ atsakovėms priminė apie atsakovės UAB „Perfect Taste“ tinkamai neįvykdytas prievoles ir kad 2018 m. vasario 1 d. ji yra skolinga, be kita ko, nuomos mokestį už 2017 m. gegužės – 2018 m. sausio mėnesius, viso už 9 mėnesius, kas sudaro 9‘000 Eur, paskaičiuotus 0,5 procento delspinigius už paskutinius 6 pradelstus nuomos mokesčio mokėjimus, kas sudaro 8‘515,00 Eur, ir pareiškęs apie atliktą 2‘354 Eur atsakovės UAB „Perfect Taste“ sumokėto avanso įskaitymą į dalį delspinigių, pareikalavo sumokėti likusią 6‘161 Eur delspinigių dalį. 10.

16Atsakovės savo teiginius apie ieškovo 2018 m. vasario 1 d. atlikto avanso panaudojimo į delspinigius negalimumą grindžia į bylą pateiktu atsakovės UAB „Perfect Taste“ parengtu tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu 2018 m. sausio 31 d., kurį laiko pranešimu ieškovui apie avanso panaudojimą nuomos mokesčio skolai padengti. Ieškovas atsakovės UAB „Perfect Taste“ parengto tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto nepatvirtino. Kadangi tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto tiesioginė paskirtis yra ne padaryti užskaitas iš avanso, o tarpusavyje suderinti buhalterinės apskaitos duomenis, o ieškovas nepatvirtino šio atsakovės UAB „Perfect Taste“ parengto dokumento bei neigė atsakovės 2018 m. sausio 31 d. atliktą užskaitą iš avanso nuomos mokesčio skolai padengti, tai tokį dokumentą teismas nelaikė tinkamu, teisinius padarinius abiem šalims sukeliančiu pareiškimu apie avanso panaudojimą. Taip pat pripažino, jog 2018 m. vasario 1 d. ieškovas galėjo atlikti avanso užkaitymą į mokėtinus delspinigius, nes tai dienai avansas dar nebuvo panaudotas atsakovės UAB „Perfect Taste“ prievolėms pagal nuomos sutartį dengti. 11.

17Iš šalių pateiktų dokumentų nustatė, kad po preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovė ieškovui sumokėjo 2‘146 Eur (2018 m. balandžio 19 d. dokumento Nr. 122 – 500,00 Eur, 2018 m. gegužės 15 d. dokumento Nr. 143 – 500,00 Eur; 2018 m. gegužės 16 d. dokumento Nr. 145 – 646,00 Eur; 2018 m. gegužės 30 d. dokumento Nr. 164 – 500,00 Eur), todėl teismas preliminarų sprendimą dalyje dėl nuomos mokesčio skolos priteisimo pakeitė. 12.

18Teismas nustatė, kad šalys susitarime sulygo dėl netesybų delspinigių forma, taip pat dėl prievolės mokėti delspinigius atsiradimo momento bei jos vykdymo sąlygų. Susitarimo 5.6. papunktyje numatė, kad nuomininkui laiku nevykdant piniginių įsipareigojimų, nuomotojas įgyja teisę reikalauti iš nuomininko 0,5 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas, įvertinęs 2018 m. vasario 1 d. rašto „Dėl avanso įskaitymo pagal 2015 m. vasario 18 d. nuomos sutartį“ turinį, padarė išvadą, kad šiuo raštu ieškovas tinkamai įgyvendino tiek delspinigių mokėjimo prievolės atsiradimo ir vykdymo sąlygas, tiek tinkamai pareiškė apie avanso panaudojimą. Atsakovių argumentą, kad šalys savo konkliudentiniais veiksmais šią sutarties sąlygą pakeitė ir šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu numatė, kad atsakovės turi tik nuomos mokesčio įsiskolinimą, vertino kaip nepagrįstą. Vien tai, kad ieškovas išsiuntė pranešimą apie avanso panaudojimą mokėjimams pagal nuomos sutartį – daliai delspinigių įskaityti – po šios sutarties nutraukimo, neteikė pagrindo daryti išvadą, jog ieškovas prarado teisę užskaityti avansą. Nuomos sutartyje šalys aptarė avanso paskirtį, disponavimo juo tvarką ir ieškovas šių sutarties nuostatų bei įstatymu įtvirtinto reguliavimo nepažeidė. Teismas nesutiko su atsakovių argumentais, kad jokie delspinigių įskaitymai po sutarties nutraukimo jau yra negalimi, kadangi negalima įskaityti sumų, kurios iki sutarties nutraukimo nebuvo priskaičiuotos. Teismas pažymėjo, jog po nuomos sutarties nutraukimo liko galioti jos sąlygos, susijusios su atsakovių pareiga sumokėti ieškovui nuomos mokesčio skolą bei kitus numatytus mokėjimus (delspinigius), todėl atsakovės po sutarties nutraukimo, ieškovui pareikalavus, turi mokėti sutartyje numatytas netesybas delspinigių forma. Atsakovės nurodė, kad su ieškovu buvo sudaryti žodiniai susitarimai atidėti nuomos mokesčio skolos mokėjimą, tačiau teismui nebuvo pateikę tai patvirtinančių įrodymų. Tai, kad ieškovas iki nuomos sutarties nutraukimo nereikalavo sumokėti delspinigius, nereiškia, kad ieškovas sutiko su nuomos mokesčio termino atidėjimu ir vėliau nereikalaus sumokėti delspinigių už laiku nemokamą nuomos mokestį. 13.

19Teismas, atsižvelgęs į sutarties sąlygas ir prisiimtus įsipareigojimus, įvertino ir ieškovo elgesį. O būtent tai, kad atsakovei UAB „Perfect Taste“ ilgą laiką nemokant nuomos pagal sudarytą nuomos sutartį, jis nesiėmė priemonių, kad įsiskolinimas nedidėtų, tai yra net devynis mėnesius nenutraukė nuomos sutarties, į teismą kreipėsi tik 2018 m. vasario 6 d. Teismas atsižvelgė ir į nuomos sutarties terminą bei vykdymo trukmę, į pagrindinės prievolės sumą, į delspinigių susidarymo laikotarpį bei paskaičiuotų delspinigių dydį, t. y. kad nuomos sutartis buvo sudaryta dvejų metų ir devynių mėnesių terminui, iš kurių dvejus metus atsakovė UAB „Perfect Taste“ mokėjo sutartą nuomos mokestį, nuomos sutartis nutraukta bendru sutikimu likus dvejiems mėnesiams iki nuomos sutarties termino pabaigos, prašomų priteisti delspinigių dydis (8‘515 Eur) yra beveik tapatus devynis mėnesius ieškovui nemokėto nuomos mokesčio sumai. Teismas, palyginęs delspinigių sumą su skola, padarė išvadą, kad šalių sutartų netesybų (delspinigių) dydis iš esmės pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, neatitinka protingumo, teisingumo principų. 14.

20Teismas nurodė, kad atsakovių pateikti dokumentai patvirtina atsakovės sunkią materialinę padėtį. Teismo nuomonę, svarbu ir tai, kad ieškovas prievolės įvykdymo dėl termino praleidimo pažeidimo laikotarpiu galėjo naudotis atsakovės UAB „Perfect Taste“ sumokėtu 2‘354 Eur avansu ir nepagrindė, kad prievolės įvykdymo termino praleidimas padarė jam realios žalos. Ieškovo pateikti akcinės bendrovės „Swedbank“ pranešimai „Dėl įsiskolinimo už suteiktą kreditą“ neįrodė jo patirtos konkrečios nuostolių sumos dėl iš atsakovės negaunamų atsiskaitymų už suteiktas nuomos paslaugas, kitų paskaičiavimų, kurie galėtų pagrįsti jo nuostolius nepateikė. Atsižvelgdamas į kompensuojamąjį netesybų, kaip civilinės atsakomybės formos, pobūdį, ir į tai, kad sumažintos netesybos nepažeidžia sutarties laisvės principo ir savo funkcijos kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, nes ieškovui priteistina suma yra didesnė nei jo realiai patirti nuostoliai, teismas sprendė, kad preliminarus sprendimas dalyje dėl delspinigių priteisimo keistinas, priteistinos netesybos mažintinos nuo 0,5 procento iki 0,1 procento dydžio delspinigių. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio kompensuojamąsias palūkanas pagrįstas įstatymu ir yra paskaičiuotas už likusį pradelstą įvykdyti piniginės prievolės laikotarpį, kurio nepadengia delspinigiai, todėl atmetė atsakovių argumentus, kad palūkanos ir delspinigiai turi būti įsiskaityti vienas į kitą ir ieškinio dalis dėl 337,40 Eur palūkanų turi būti atmesta. 15.

21Teismas, įvertinęs tai, kad netesybas mažina iki 0,1 procento dydžio delspinigių, sprendė, kad perskaičiuota delspinigių suma yra mažesnė nei 2‘354 Eur avanso suma, todėl likusio avanso tenka ir palūkanoms bei nuomos mokesčio skolai dengti. Teismas perskaičiavo nuomos mokesčio skolą ir dėl to, kad atsakovė UAB „Perfect Taste“ dalį šios skolos po preliminarus sprendimo priėmimo sumokėjo. Teismas nurodė, kad perskaičiuota delspinigių suma sudaro 1‘631,04 Eur, o perskaičiuota palūkanų suma – 331,88 Eur. Teismas nusprendė šių sumų iš atsakovių nepriteisti, nes 2‘354 Eur dydžio avansas jas visiškai padengia. Likusią avanso dalį (391,08 Eur) teismas užskaitė į perskaičiuotą priteistiną 6‘854 Eur nuomos mokesčio skolą ir likusią nepadengtą 6‘462,92 Eur nuomos mokesčio skolą priteisė solidariai iš atsakovių. Pakeitęs preliminarų sprendimą, teismas CPK 93 straipsnio pagrindu paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2316.

24Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. birželio 19 d. sprendimą dalyje dėl delspinigių sumažinimo ir priteisiamų sumų paskirstymo pakeisti, priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovių UAB „Perfect Taste“ ir S. M. 0,5 % dydžio delspinigius, sudarančius 8‘515 Eur, atitinkamai pakeisti atsakovių mokėtinų sumų ieškovui perskirstymą, t. y. į atsakovės sumokėtą 2‘354 Eur avansą įskaityti 2‘354 Eur delspinigius, dėl ko priteisti ieškovo naudai likusią delspinigių sumą – 6‘161 Eur, 331,88 Eur palūkanas, 6‘854 Eur nesumokėtą nuomos mokestį 17.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, civilinėje bylose Nr. 3K-3-250-687/2017 bei Nr. e3K-3-225-687/2017, aiškiai pasisakyta dėl šalių sudarytos sutarties galios ir įtvirtintų įsipareigojimų laikymosi. Šalių sudarytos 2015 m. vasario 18 d. nuomos sutarties ir susitarimo nuostatos įpareigoja šalis jų laikytis ir yra šalims privalomos. Susitarimu prie nuomos sutarties abi šalys išreiškė valią susitarti dėl delspinigių dydžio, toks susitarimas atitinka Civilinio kodekso 1.5 str. įtvirtintus principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Pažymėjo, jog atsakovės yra verslininkės (S. M. yra atsakovės direktorė), todėl joms turi būti ir buvo aiškiai suprantamos neigiamos pasekmės, kurios kils, jeigu laiku neatsiskaitys su ieškovu. Atsakovėms laiku neatsiskaičius, atitinkamai ir ieškovas patiria nuostolius, nes laiku negauna planuotų pajamų, negali atsiskaityti ir su savo kreditoriais. Ieškovas negali neatlygintinai finansuoti atsakovių, todėl nėra jokio pagrindo mažinti delspinigius. 18.

26Apeliantas teigia, jog teismui nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo keisti šalių susitarimo 5.6 p., įtvirtinantį 0,5 proc. dydžio delspinigius, nes šalys dėl tokio delspinigių dydžio susitarė ir išreiškė savo valią. Šalys, kaip verslininkai, aiškiai suprato prisiimamų įsipareigojimų pasekmes. Atsakovė sudarydama sutartį bei susitarimą, matė koks yra numatytas delspinigių dydis, jokių pakeitimų dėl delspinigių nepareiškė. Tik tuo metu, kai tinkamai nevykdant nuomos sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų, tenka pasekmės, elgdamasis nesąžiningai, atsakovės siekia išvengti neigiamų pasekmių. 19.

27Nurodo, kad atsakovės sunki materialinė padėtis nesudaro pagrindo mažinti delspinigius, kadangi ji yra verslininkė ir jos veiklos pasekmės ir rizika negali būti perkelta ieškovui. Formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir nurodyti argumentai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo mažinti delspinigius nuo 0,5 proc. iki 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. 20.

28Teismų praktikoje, formuojamoje dėl delspinigių dydžio, yra laikomi protingais ir priteisiami 0,5 % dydžio delspinigiai. Šalių sudarytos sutarties 5.6 p. šalys sutarė, jog atsakovui nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,5 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Atsakovės, sudarydamos susitarimą, nebuvo tokios būklės, kad nesuprastų ką jos pasirašė ir kokias prievoles prisiėmė, nes nuomos sutartyje vienareikšmiškai numatyta, kad numatytas 0,5 proc. delspinigių dydis nuo neįvykdytų įsipareigojimų (mokėjimų) vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. 21.

29Pažymėjo, kad atsakovės turėjo galimybių tartis dėl sutarties sąlygų, taip pat ir dėl delspinigių dydžio. Delspinigių dydis 0,5 procento buvo nustatytas šalių valia, o jiems apskaičiuoti pritaikytas 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Todėl nei teisinis, nei faktinis pagrindas mažinti šalių sutartą delspinigių dydį, teismui neegzistavo. Teismui sumažinus netesybų dydį, iš esmės buvo paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koreguojant labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis). 22.

30Teismui neteisingai sumažinus delspinigių dydį, atitinkamai neteisingai perskirstytos mokėtinos sumos, t. y. į sumokėtą 2‘354 Eur avansą vietoje ieškovo įskaitytų 2‘354 Eur delspinigių įskaitė sumažintus 1‘631,04 Eur delspinigius, 331,88 Eur palūkanas ir dalį 391,08 Eur mokėtino žyminio mokesčio. 23.

31Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovės prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. birželio 19 d. sprendimą bei priteisti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentais ir teigia, kad teismas nepadarė nei materialinės, nei procesinės teisės pažeidimų, savo išvadas motyvavo, todėl nėra pagrindo keisti teismo sprendimą. 24.

32Šalių pasirašytas nuomos sutarties tekstas buvo paruoštas ieškovo ir pateiktas atsakovei pasirašyti. Ieškovas pasirašymo metu garantavo, jog tai tik formalumas, kad visad suras kompromisą ir šalys susitars. Ieškovas patikino atsakovę, jog nors sutartyje ir numatyta teisė reikalauti delspinigius, jis iš atsakovės netesybų nereikalaus, iškilus sunkumams atsiskaityti su ieškovu, šis sieks kompromiso ir tarsis atskirai. Per visą nuomos sutarties galiojimą ieškovas niekada nereikalavo iš atsakovės sumokėti netesybas, jų neskaičiavo. Tai patvirtina šalių pasirašytas 2017 m. gruodžio 1 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame nėra nurodyta, jog atsakovė UAB „Perfect Taste“ yra skolinga ieškovui delspinigius už nesumokėtą nuomos mokestį. Atsakovė UAB „Perfect Taste“ turėjo pagrįstą lūkestį, kad ieškovas savo teise skaičiuoti netesybas nesinaudoja ir nesinaudos ateityje, todėl atsakovė nesiekė pakeisti nuomos sutarties sąlygų dėl delspinigių dydžio. Ieškovas, siekdamas prisiteisti 0,5 proc. dydžio netesybas bei nurodydamas, jog šalys taip buvo susitariusios, elgiasi nesąžiningai atsakovių atžvilgiu ir mažindamas delspinigių dydį, teismas pagrįstai įvertino ir ieškovo elgesį. Ieškovo ir atsakovės sudarytoje nuomos sutartyje nustatyto dydžio delspinigių norma akivaizdžiai neatitinka teisingumo ir protingumo principų. Pernelyg didelės netesybos ieškovui suteikia galimybę atsakovės sąskaita praturtėti. Nuomos sutartyje nustatyto dydžio netesybos pagal savo paskirtį turėtų būti kompensacinės, o dėl nuomos sutartyje nustatyto delspinigių dydžio jos yra baudinės. Todėl teismas turėjo pagrindą revizuoti ir keisti šalių išreikštą valią dėl netesybų dydžio. Tokia kasacinio teismo praktika yra pakankamai išplėtota ir nuosekli. 25.

33Pirmosios instancijos teismas argumentavo, kodėl laiko 0,5 proc. dydžio netesybas aiškiai neprotingomis. Teismas pagrįstai įvertino ieškovo elgesį, sutarties terminą bei vykdymo trukmę, atsižvelgė į pagrindinės prievolės sumą bei priskaičiuotų delspinigių dydį. Atsakovė neįvykdė tik dalį savo įsipareigojimų, geranoriškai pagal išgales ir žodinį susitarimą su ieškovu, moka skolą dalimis, prievolę pažeidė dėl sunkios materialinės padėties bei pasitikėdama ieškovu ir su juo sudarytu žodiniu susitarimu. Be to, ieškovas nuo 2015 m, disponavo atsakovės sumokėtu 2‘354 Eur avansu. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie jo patirtus realius nuostolius dėl atsakovės UAB „Perfect Taste“ prievolės nevykdymo. Atsakovė pateikė teismui įrodymus, jog jos materialinė padėtis tapo sunki, kas įtakojo, jog UAB „Perfect Taste“ pažeidė prievolę laiku mokėti nuomos mokestį pagal šalių pasirašytą sutartį. Teismas pagrįstai atsižvelgė į visas faktines aplinkybes ir priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą. 26.

34Apelianto prašymas priteisti 0,5 proc. dydžio delspinigius, nepateikiant jokių įrodymų dėl patirtų nuostolių, vertintinas kaip siekis praturtėti. Patenkinus tokį ieškovo reikalavimą, būtų sukurtas ydingas precedentas, kuris leistų kreditoriams nepagrįstai pasipelnyti skolininkų sąskaita bei būtų paneigta netesybų pagrindinė, įstatymais įtvirtinta kompensuojamoji funkcija.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3627.

37Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatyta. 28.

38Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių duomenų visumą, išnagrinėjusi skundžiamo teismo sprendimo, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į skundą argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, su kurio argumentais, motyvais ir išvadomis teisėjų kolegija iš esmės sutinka. Apeliaciniame skunde išdėstyti ieškovo teiginiai nepaneigia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja, pasisako tik dėl esminių apeliacinio skundo argumentų. 29.

39Apeliantas iš esmės nesutinka su teismo sprendimu sumažinti delspinigius nuo 0,5 proc. iki 0,1 proc. ir teigia, jog šalys, kaip verslininkai, susitarime aiškiai susitarė dėl 0,5 proc. delspinigių ir toks šalių susitarimas atitinka CK 1.5 straipsnio principus, todėl teismas neturėjo pagrindo revizuoti ir keisti šalių išreikštą valią. 30.

40Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais. Bylos duomenys patvirtina, kad patalpų nuoma yra reglamentuojama šalių sudarytos 2015 m. vasario 18 d. sutarties pagrindu bei 2015 m. vasario 18 d. šalių susitarimu. Aiškinant sutarties turinį pažodžiui, sutarties 1.1. punktu ieškovas perdavė atsakovei UAB „Perfect Taste“ laikinai valdyti ir naudoti už užmokestį patalpas, esančias ( - ), kartu su jose esančia įranga ir įrenginiais, o atsakovė UAB „Perfect Taste“ sutarties 4.1. punktu įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį bei laiku vykdyti kitus mokėjimus susijusius su patalpų eksploatacija ir išlaikymu, naudotis patalpomis pagal jų paskirtį ir sutarties sąlygas. Sutarties 3.1. punkte nurodyta, jog nuomos kaina nustatoma atskiru šalių susitarimu (b. l. 9-10). Pagal 2015 m. vasario 18 d. susitarimo 3.1. punktą atsakovė UAB „Perfect Taste“ įsipareigojo už patalpas mokėti 1‘177 Eur nuomos mokestį už kiekvieną kalendorinį mėnesį, o susitarimo 5.6 punkte įrašyta: „<...> Nuomininkui (UAB „Perfect Taste“) laiku nevykdant piniginių įsipareigojimų, ieškovas įgyja teisę reikalauti iš Nuomininko 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną“ (b. l. 11-14). 31.

41Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, iš 2015 m. vasario 18 d. susitarimo 5.6 punkto, negalima daryti išvados, kad dėl 0,5 procentų delspinigių dydžio buvo abiejų šalių susitarimas. Atsakovės įsipareigojimas mokėti 0,5 proc. delspinigius ieškovui susitarimo 5.6 punkte nėra įtvirtintas, nes pagal šį punktą teisę reikalauti iš atsakovės 0,5 delspinigius, jei atsakovė laiku nevykdys piniginių įsipareigojimų, įgijo tik ieškovas. Ta aplinkybė, kad atsakovė šio punkto nuostatos neginčijo, kolegijos vertinimu, tik patvirtina atsakovės nurodytus argumentus, kad ieškovas pažadėjo nereikalauti iš atsakovės netesybų, nors sutartyje ir numatė tokią teisę. Šiuos atsakovės argumentus patvirtina ir šalių 2017 m. gruodžio 1 d. pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame ieškovas delspinigių nenurodė. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, labiau tikėtina, jog tarp šalių buvo žodinis susitarimas neskaičiuoti delspinigių, todėl atsakovei nebuvo pagrindo prašyti keisti susitarimo nuostatą dėl delspinigių dydžio. Taigi, apelianto argumentai, jog atsakovė įsipareigojo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius už laiku nevykdomus įsipareigojimus, nepagrįsti. 32.

42Apeliantas teigia, jog atsakovės yra verslininkės, todėl joms buvo aiškiai suprantamos neigiamos pasekmės, kurios kils, jeigu laiku neatsiskaitys su ieškovu. Pažymėtina, jog nepaneigiant sutarties laisvės ir privalomumo šalims principų, ginčą nagrinėjančiam teismui suteikta tam tikra netesybų kontrolės funkcija: tais atvejais, kai netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti iki protingos sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, dėl to netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). 33.

43Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). 34.

44Pažymėtina, jog 0,5 proc. delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, atitinka 182,5 proc. metines palūkanas. Iš 2015-02-18 šalių susitarimo 5.6 punkto matyti, kad 0,5 proc. delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sprendžiant iš šios formuluotės, šalys susitarė dėl delspinigių, įskaitomų į nuostolius, dydžio, t. y. dėl įskaitinių netesybų. Įskaitinės netesybos, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, yra orientuotos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą. Nagrinėjamos bylos atveju minimaliais kreditoriaus nuostoliais, patirtais dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo, laikytinos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas. Prašydamas priteisti didesnius nei nurodyto įstatyminio dydžio delspinigius už termino įvykdyti sutartį praleidimą, apeliantas turėjo pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, jog jis patyrė didesnius nei įstatyminio dydžio nuostolius dėl sutarties vykdymo termino praleidimo. Tokių įrodymų ieškovui nepateikus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad 0,5 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną dydis yra aiškiai per didelis. 35.

45Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, šalių argumentus, ieškovo elgesį, sutarties terminą bei vykdymo trukmę, atsižvelgęs į pagrindinės prievolės sumą bei priskaičiuotų delspinigių dydį, pagrįstai sumažino ieškovo prašomus priteisti delspinigius nuo 0,5 procento iki 0,1 procento dydžio. 36.

46Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodomą kasacinio teismo praktiką, pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant analogiškas savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė. Tokiu turiniu konstitucinis jurisprudencijos tęstinumo principas yra suformuluotas ir Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2009; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011; 2011 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2011; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012, kt.). Taigi, vadovautis apelianto nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nėra pagrindo, nes kasacinio teismo nutartyse ir nagrinėjamojoje byloje faktinės aplinkybės nėra analogiškos. 37.

47Apeliacinio teismo nuomone, kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes, ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui visas svarbias aplinkybes, objektyviai įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis). Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto V. K. priteistinos atsakovės UAB „Perfect Taste“ patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro 200 Eur advokato pagalbos išlaidų, ruošiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 158-159, CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. birželio 19 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

50Priteisti iš V. K., a. k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme UAB „Perfect Taste“, JAK ( - ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas V. K. prašė solidariai priteisti iš atsakovių UAB „Perfect... 6. Nurodė, kad ieškovas su atsakove UAB „Perfect Taste“ 2015 m. vasario 18... 7. Ieškovas su UAB „Perfect Taste“ direktore S. M. 2015 m. vasario 18 d.... 8. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018 m. vasario 8 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 5.... 11. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018 m. birželio 19 d.... 12. Preliminariame sprendime teismas nustatė, kad ieškovas su atsakove UAB... 13. Teismas nustatė kad duomenų, patvirtinančių, jog atsakovė tinkamai... 14. Nurodė, jog Susitarimo 3.7. papunktyje šalių nuožiūra nustatyta sąlyga,... 15. Nuomos sutartį 2018 m. sausio 31 d. nutraukus šalių susitarimu, ieškovas... 16. Atsakovės savo teiginius apie ieškovo 2018 m. vasario 1 d. atlikto avanso... 17. Iš šalių pateiktų dokumentų nustatė, kad po preliminaraus sprendimo... 18. Teismas nustatė, kad šalys susitarime sulygo dėl netesybų delspinigių... 19. Teismas, atsižvelgęs į sutarties sąlygas ir prisiimtus įsipareigojimus,... 20. Teismas nurodė, kad atsakovių pateikti dokumentai patvirtina atsakovės... 21. Teismas, įvertinęs tai, kad netesybas mažina iki 0,1 procento dydžio... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 16.... 24. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, civilinėje bylose Nr.... 26. Apeliantas teigia, jog teismui nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo... 27. Nurodo, kad atsakovės sunki materialinė padėtis nesudaro pagrindo mažinti... 28. Teismų praktikoje, formuojamoje dėl delspinigių dydžio, yra laikomi... 29. Pažymėjo, kad atsakovės turėjo galimybių tartis dėl sutarties sąlygų,... 30. Teismui neteisingai sumažinus delspinigių dydį, atitinkamai neteisingai... 31. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovės prašo jį atmesti kaip... 32. Šalių pasirašytas nuomos sutarties tekstas buvo paruoštas ieškovo ir... 33. Pirmosios instancijos teismas argumentavo, kodėl laiko 0,5 proc. dydžio... 34. Apelianto prašymas priteisti 0,5 proc. dydžio delspinigius, nepateikiant... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. 27.... 37. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 38. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių duomenų visumą,... 39. Apeliantas iš esmės nesutinka su teismo sprendimu sumažinti delspinigius nuo... 40. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais.... 41. Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, iš 2015 m. vasario 18 d. susitarimo... 42. Apeliantas teigia, jog atsakovės yra verslininkės, todėl joms buvo aiškiai... 43. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis)... 44. Pažymėtina, jog 0,5 proc. delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną... 45. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje... 46. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodomą kasacinio teismo praktiką,... 47. Apeliacinio teismo nuomone, kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. birželio 19 d.... 50. Priteisti iš V. K., a. k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) advokato pagalbos...