Byla 2-942/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Vyto Miliaus (pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3536-565/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos biodyzelino centras“, J. P. , D. P. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ 2008 m. spalio 3 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Baltijos biodyzelino centras“, J. P. ir D. P. solidariai 3 194 539,25 EUR (11 030 105,12 Lt) skolą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų areštą.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 7 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Teismas nutartyje nurodė, jog hipoteka užtikrinto, atsakovui UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kurio vertė yra 3 166 000 Lt, bei Latvijos Respublikoje registruoto nekilnojamojo turto, priklausančio SIA „Nida Invest“, kurio vertė yra 11 800 000 Lt, suma viršija ieškovo UAB „Medicinos bankas“ reikalavimo sumą, todėl ieškovo reikalavimas yra užtikrintas. Teismas taip pat nurodė, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas nesilaikė įsipareigojimo įkeisti Latvijos Respublikoje registruotą turtą, ar kad hipoteka užtikrinto turto neužtenka ieškovo reikalavimui užtikrinti.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Medicinos bankas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – neviršijant ieškinio sumos areštuoti atsakovams UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“, J. P. ir D. P. priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises.

8Nurodo, jog pagal susiklosčiusią teismų praktiką reali teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė preziumuojama tuomet, kai pareiškiamas didelis turtinis reikalavimas. Ieškovo reiškiamas reikalavimas yra labai didelis, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neįvertino aplinkybės, jog atsakovai perleis turimą turtą tretiesiems asmenims arba kitaip jį apsunkins, todėl teismo sprendimo įvykdymas pasidarys neįmanomas. Be to, apeliantas pažymi, jog teismas skundžiamoje nutartyje netinkamai aiškino solidariosios atsakomybės institutą. Įstatymas nereikalauja, kad išieškant skolą iš laiduotojo, kurio atsakomybė su skolininku yra solidari, pirmiausia reikėtų išieškojimą nukreipti į kitus asmenis, ar prievolės įvykdymui įkeistą turtą, todėl ieškovas turi teisę pasirinkti iš skolininko UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“ ar laiduotojų J. P. ir D. P. reikalauti prievolės įvykdymo, nes šie asmenys yra solidarūs skolininkai kreditoriaus atžvilgiu. Teismas taip pat neatkreipė dėmesio į tai, kad įsipareigojimų užtikrinimui buvo įkeistas tretiesiems asmenims priklausantis turtas. Apeliantas teigia, jog teismas turėjo įvertinti ir tai, kad šiuo metu nekilnojamojo turto kaina krinta, todėl esant priverstiniam vykdymui, Lietuvoje esančio įkeisto turto vertės įsiskolinimui padengti neužtektų. Be to, teismas nepagrįstai nurodė, jog Latvijoje esančio nekilnojamojo turto vertės pakanka reikalavimų užtikrinimui, kadangi Latvijoje taip pat labai krinta nekilnojamojo turto vertė, todėl įkeisto turto likvidacinė vertė 2009 metais būtų apie 7 040 000 Lt arba dar mažesnė apie 5 280 000 Lt. Šios aplinkybės rodo, jog įkeisto turto iš esmės neužtektų būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

9Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovai ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovai paskolos sutarties užtikrinimui įkeitė administracinį-gamybinį pastatą su kiemo statiniais ir 2,2196 ha žemės sklypą, priklausančius UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“, 1,2600 ha žemės sklypą, priklausantį D. P. , 1,5000 ha žemės sklypą, priklausantį D. P. ir J. P. , 1,2000 ha žemės sklypą, priklausančius K. V. ir M. V. . Bendra įkeisto turto vertė šalių susitarimu sudarė 2 566 000 Lt. Vėliau papildomai buvo įkeistas 3,3500 ha žemės sklypas, priklausantis K. V. ir M. V. , bei 0,0959 ha žemės sklypas, priklausantis A. T. Šio turto vertė šalių susitarimu buvo nustatyta 600 000 Lt. Be to, paskolos įvykdymo užtikrinimui buvo įkeisti ir SIA ,,Nida Ivest“ priklausantys 10,89 ha, 5,16 ha, 3 ha, 4 ha, 0,932 žemės sklypai, o taip pat 5,30 ha žemės sklypas su gyvenamuoju pastatu ir dviem pagalbiniais statiniais, 6,19 ha žemės sklypas su dviem pastatais. Šio turto vertė yra 11 800 000 Lt. Pažymėjo, jog atsakovas po įkeitimo ir toliau vykdė įkeisto administracinio-gamybinio pastato statybą, kurio vertė šiuo metu yra 9 520 000 Lt. Taigi šiuo metu kreditoriui įkeisto turto vertė yra 14 966 000 Lt, ko visiškai pakanka būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Kadangi tokios turto kainos buvo nustatytos šalių susitarimu, abi šalys privalo šių susitarimų laikytis. Tuo atveju, jei įkeistas turtas būtų perleistas tretiesiems asmenims, hipotekos kreditorius vis tiek turėtų teisę patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto turto (CK 4.193 str.).

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

12Nagrinėjamu atveju, ginčas yra kilęs dėl 3 194 539,25 EUR (11 030 105,12 Lt) skolos priteisimo. Šį reikalavimą ieškovas reiškia solidariai skolininkui UAB „Baltijos biodyzelino centras“ bei laiduotojams J. P. ir D. P. . Kadangi esant solidariajai skolininkų atsakomybei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.76 straipsnis), ieškovas turi teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą sumą, todėl ieškovas turi teisę pasirinkti, ir kurio iš atsakovų atžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Šiuo atveju, ieškovas prašo laikinąsias apsaugos priemones taikyti solidariai visiems trims atsakovams.

13Tačiau vadovaujantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovams nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys 2007 m. sausio 22 d. kredito sutartimi susitarė, kad atsakovui UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“ suteikto kredito grąžinimas užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka. Pagal hipotekos lakštą, kurio identifikacijos kodas 15120070000098, ieškovui buvo įkeistas atsakovui UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“ priklausantis 2,2196 ha žemės sklypas su administraciniu-gamybiniu pastatu, esantis Smailių kaime, Širvintų rajone (vertė 1 950 000 Lt), atsakovei D. P. priklausantis 1,2600 ha žemės sklypas, esantis Ramučių kaime, Širvintų rajone (vertė 126 000 Lt), atsakovams D. P. ir J. P. priklausantis 1,5000 ha žemės sklypas, esantis Vileikiškių kaime, Širvintų rajone (vertė 250 000 Lt), tretiesiems asmenims K. V. ir M. V. priklausantis 1,2000 ha žemės sklypas, esantis Klišabalės kaime, Širvintų rajone (vertė 240 000 Lt) (b.l. 6-9). Pagal hipotekos lakštą, kurio identifikavimo kodas 0112007002936, ieškovui įkeistas K. V. ir M. V. priklausantis 3,3500 ha žemės sklypas, esantis Paulinavo kaime, Švenčionių rajone (vertė 250 000 Lt), bei 0,0959 ha žemės sklypas, esantis Vilkeliškių kaime, Vilniaus rajone (vertė 350 000 Lt) (b.l. 11-27). Bendra įkeisto turto vertė šalių susitarimu – 3 166 000 Lt (b.l. 6-9, 11-13). Papildomu susitarimu ieškovo naudai įkeistas trečiajam asmeniui Latvijos bendrovei SIA ,,Nida Invest“ (reg. Nr. 42103031755) priklausantis turtas – 10,89 ha žemės sklypas ,,Jauntursi“, 5,16 ha žemės sklypas ,,Jaunalviki“, 3 ha žemės sklypas ,,Narbuli“, 4 ha žemės sklypas ,,Karkliens“, 5,30 ha žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir dviem pagalbiniais statiniais ,,Gliemeži“, 6,19 ha žemės sklypas su dviem pastatais ,,Plesumi“, 0,932 ha žemės sklypas ,,Rietumieši“. Latvijos Respublikoje esančio ir ieškovui įkeisto turto vertė yra 11 800 000 Lt (b.l. 14). Taigi bendra ieškovui įkeisto turto, priklausančio ne tik atsakovams, bet ir tretiesiems asmenims, vertė buvo 14 966 000 Lt, o šios sumos, kaip teisingai nusprendė pirmosios instancijos teismas, visiškai pakako ieškinio reikalavimų užtikrinimui, todėl papildomi suvaržymai atsakovų turtui, kurių prašo ieškovas, būtų neproporcingi procese siekiamiems tikslams, t. y. suvaržytų atsakovų teises labiau, nei tai yra būtina būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

14Teisėjų kolegija atmeta ieškovo argumentus, jog dėl ekonominės krizės Lietuvoje ir Latvijoje nekilnojamojo turto kainos krinta, todėl įkeisto turto neužtektų būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nors šiuo metu rinkose iš tiesų stebimas prekybos nekilnojamuoju turtu sąstingis, tačiau ieškovas, dėstydamas argumentus, jog įkeisto turto vertė šiuo metu yra sumažėjusi net 20 procentų ir ateityje dar mažės, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių tokius spėjimus.

15Tai, kad įkeisto turto, net ir esančio tik Lietuvos teritorijoje bei priklausančio tik atsakovams, beveik pakanka ieškinio reikalavimų užtikrinimui, patvirtina atsakovų pateikta UAB ,,Centro kubas – nekilnojamasis turtas“ 2008 m. balandžio 17 d. išvada dėl dalies įkeisto turto, esančio Širvintų rajone, Smailių kaime, rinkos ir likvidacinės vertės nustatymo, kurioje nurodoma, jog bendra žemės sklypo, administracinio-gamybinio pastato, išspaudų sandėlio ir esterifikacijos pastato, priklausančio atsakovui UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“ rinkos vertė šiuo metu yra apie 9 520 000 Lt (b. l. 30), t. y., kaip nurodo atsakovai, tęsiant administracinio-gamybinio pastato statybos darbus, hipotekos lakštu identifikavimo kodas 15120070000098 įkeisto žemės sklypo su administracini-gamybiniu pastatu, rinkos vertė nuo hipotekos lakšto išdavimo momento išaugo nuo 1 950 000 Lt iki 9 520 000 Lt. Taigi šiuo metu ieškovui įkeisto atsakovui UAB ,,Baltijos biodyzelino centras“ priklausančio turto vertė yra apie 9 520 000 Lt, o atsakovams D. P. ir J. P. priklausančio ir ieškovui įkeisto turto vertė yra 376 000 Lt. Bendra vien tik atsakovams priklausančio, neskaitant trečiųjų asmenų, ir ieškovui įkeisto turto vertė yra 9 896 000 Lt. Tai leidžia daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atsakovams taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įvertino galinčią kilti su būsimo teismo sprendimo vykdymu susijusią riziką, konstatuodamas, jog ieškovui įkeisto turto pakanka galimai ieškovui palankaus teismo sprendimui ateityje įvykdyti.

16Ieškovui išaiškintina, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai ir sumažėjus įkeisto turto vertei bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus, ieškovas bet kurioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje gali reikšti pakartotinį prašymą dėl ieškinio reikalavimų užtikrinimo.

17Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė atsakovų turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai