Byla 2S-1215-565/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 24 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mečys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 24 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas UAB „Mečys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ (toliau – taip pat LINAVA arba asociacija) dėl valdymo organų sprendimų panaikinimo, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimą „Dėl UAB „Mečys“ pašalinimo iš asociacijos „LINAVA“ narių“ Nr. 11-52; 2) panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymą „Dėl narystės asociacijoje „LINAVA“ Nr. 77; 3) panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 80.

42. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti LINAVA prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimo „Dėl UAB „Mečys“ pašalinimo iš asociacijos Linava narių“ Nr. 11-52, LINAVA generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo „Dėl narystės asociacijoje „LINAVA“ Nr. 77 ir LINAVA generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 80 galiojimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 24 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

74. Teismas nustatė, kad LINAVA prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 11-52 buvo nutarta nuo 2016 m. gruodžio 14 d. pašalinti UAB „Mečys“ iš LINAVA narių, tos pačios dienos LINAVA generalinio sekretoriaus įsakymu Nr. 77 UAB „Mečys“ pašalintas iš LINAVA narių. 2016 m. gruodžio 16 d. priimtas LINAVA generalinio sekretoriaus įsakymas „Dėl pašalinimo iš TIR garantinės sistemos“ Nr. 80, kuriuo UAB „Mečys“ pašalintas iš TIR garantinės sistemos.

85. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė motyvais, kad nesustabdžius nurodytų LINAVA valdymo organų sprendimų, atsiras didelė neigiama įtaka ieškovo, kaip juridinio asmens, vykdančio tarptautinius pervežimus rytų kryptimi, veiklai, ieškovas faktiškai neteks galimybės naudotis TIR sistemos teikiama nauda, bus pažeisti ieškovo teisės ir interesai ir tai atvers galimybę naujiems teisiniams ginčams teismuose, kai bus siekiama iš LINAVA prisiteisti turtinę žalą, padarytą šioje civilinėje byloje ginčijamų valdymo organų sprendimais.

96. Teismas padarė išvadas, kad ieškovas nepagrindė savo teiginių, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kils didelės neigiamos pasekmės ieškovo, kaip vykdančio tarptautinius pervežimus rytų kryptimi, veiklai, todėl neįrodė grėsmės, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, o iš byloje esančių įrodymų nėra galimybės nustatyti, ar ieškovas vykdo tarptautinius pervežimus jo nurodyta rytų kryptimi, į kokias valstybes, kokią konkrečią įtaką ieškovui pervežimų rytų kryptimi vykdymui turi priklausymas LINAVA ir TIR garantinei sistemai, kokio dydžio žalą ieškovas patirtų, jei negalėtų naudotis LINAVA ir TIR garantinės sistemos suteikiamomis teisėmis.

107. Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad ieškovą pašalinus iš TIR garantinės sistemos, ieškovas negalės naudotis šios sistemos suteikiamomis teisėmis (Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 4, 5 str.), tačiau sprendė, jog ši aplinkybė savaime nereiškia, kad turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Taip pat teismas sutiko su atsakovu, kad sustabdžius ieškovo valdymo organų ginčijamų sprendimų galiojimą ir vėliau teismui ieškinį atmetus, iškiltų ieškovo veiksmų, atliktų naudojantis laikinai atkurtomis asociacijos nario teisėmis, teisinių pasekmių klausimas.

118. Teismas taip pat padarė išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės ir pareikšto ieškinio dalykas sutampa, todėl, taikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų sukurtos teisinės pasekmės, iš esmės prilygstančios teisinėms pasekmės, kurios atsirastų priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, t. y. ieškiniu ginčijami atsakovo valdymo organų sprendimai nesaistytų ieškovo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

139. Ieškovas UAB „Mečys“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 24 d. nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Skundą grindžia šiais argumentais.

149.1. Teismas priėmė skundžiamą nutartį neįsigilinęs į klausimo svarbą, netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, teismo argumentai yra nesuderinami su laikinųjų apsaugos priemonių tikslu, paskirtimi ir teismo vaidmeniu jas taikant. Teismas nepagrįstai reikalavo, kad ieškovas jau šioje stadijoje įrodytų neabejotinus ir konkrečius nuostolius ateityje, nes ieškovas negali pateikti konkrečių skaičių, kokio dydžio žala jam kils, kadangi tarptautinių pervežimų verslas yra dinamiškas. Pažymi, kad ieškovas aktyviai naudojasi TIR garantinės sistemos pagalba, o užsakovai visada reikalauja, jog vežėjas (ieškovas) turėtų TIR garantą. Pašalinus ieškovą iš TIR garantinės sistemos, ieškovas tampa nekonkurencingas prieš kitus vežėjus, todėl praras užsakymus. Teismas visiškai neįvertimo, kad pašalinus ieškovą iš TIR sistemos, TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitete yra sprendžiama ir dėl jo turimo TIR procedūros vykdytojo leidimo panaikinimo, kas reiškia, jog, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas apskritai taptų neįgyvendinamas, nes jis turėtų iš naujo gauti nurodytą leidimą, iš naujo praėjęs procedūrą pagal atitinkamus reikalavimus, patvirtintus Muitinės departamento direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymą. Pažymi, kad ieškovas nebeturi galiojančių TIR knygelių, kadangi jų negali įsigyti dėl pašalinimo iš atsakovo narių. Tačiau pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovui leidus toliau naudotis TIR sistemos teikiama nauda – vykdyti tarptautinius pervežimus ir perkant TIR knygeles iš atsakovo, atsakovas gautų pelną, kas leistų tenkinti ir atsakovo narių poreikius.

159.2. Pažymi, kad atsakovas savo atsiliepime neprieštaravo dėl įsakymo dėl ieškovo pašalinimo iš TIR garantinės sistemos stabdymo, prašydamas šią dalį spręsti teismo nuožiūra.

169.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pavedusi atsakovui teikti viešąsias paslaugas, kurios atsakovo vidinių teisės aktų pagrindu galimos teikti tik atsakovo nariui. Šiuo atveju yra sukurta monopolija, leidžianti išimtinai tik atsakovui spręsti, kam išduoti TIR knygeles.

179.3. Teismas galėjo taikyti ir mažesnės apimties laikinąsias apsaugos priemones nei prašė ieškovas, t. y. stabdyti ginčo valdymo organų sprendimus, tačiau neleisti ieškovui dalyvauti atsakovo valdyme, kas yra numatyta ir atsakovo įstatuose.

1810. Atsakovas Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

1910.1. Atsakovas sutinka su teismo motyvais, o ieškovo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Ieškovas klaidingai interpretuoja teismo argumentus dėl ieškovo neįrodytų faktinių aplinkybių ir jam tenkančios įrodinėjimo pareigos. Teismas nereikalavo įrodyti, kokią konkrečią žalą ieškovas patirs ateityje dėl negalėjimo naudotis TIR garantine sistema, o tiesiog atkreipė dėmesį, kad ieškovas apskritai neįrodė gabenantis krovinius Rytų kryptimi, nepaaiškino TIR garantinės sistemos funkcionavimo, žalos susidarymo mechanizmo ir nenurodė žalos galimo dydžio. Ieškovo patiriamos papildomos išlaidos negalint naudotis TIR garantine sistema savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes neturi jokios įtakos ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui ateityje. Pažymi, kad byla yra dispozityvi, ieškovas naudojasi advokato paslaugomis, todėl skundžiamoje nutartyje visiškai pagrįstai pastebėta, jog teismas negali peržengti prašymo ribų.

2010.2. Ieškovui nenurodžius net preliminaraus žalos dydžio dėl jo negalėjimo naudotis TIR garantine sistema, bent minimaliai nepagrindus jos susidarymo mechanizmo, nepaaiškinus alternatyvių garantinių priemonių ir nepagrindus jų neefektyvumo, nėra jokio pagrindo laikinai sureguliuoti situaciją prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

2110.3. Ieškovas skunde nepagrįstai teigia, kad yra reali rizika prarasti turimą TIR procedūros vykdytojo leidimą. Kaip pats ieškovas skelbiasi visuomenės informavimo priemonėse, šis klausimas yra sustabdytas iki nagrinėjamos bylos išsprendimo, taigi netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas TIR procedūros vykdytojo leidimo nepraras. Kita vertus, kaip pripažįsta ieškovas, TIR procedūros vykdytojo praradimas neatima iš asmens galimybės jį įgyti iš naujo, todėl grėsmė paprasti leidimą savaime neįrodo būtinumo imtis prašomų priemonių.

2210.4. Ieškovas iš esmės įrodinėja reikalingumą stabdyti įsakymo dėl pašalinimo iš TIR garantinės sistemos galiojimą, o apie nutarimą dėl pašalinimo iš narių ir įsakymo dėl pašalinimo iš narių nepasisako. Todėl šių sprendimų galiojimo sustabdymas apeliacinės instancijos teismo nutartimi, atsakovo nuomone, reikštų apeliacijos ribų peržengimą.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

2411. Atskirasis skundas tenkinamas.

2512. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-699-943/2015; 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-364/2012). Taip pat pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti proporcingumo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principus, būti susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.).

2613. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.). Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės sutampa su ieškinyje pareikštais reikalavimais, kuomet nėra galimybės kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1814/2014; 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-781/2009).

2714. kad ieškovo ieškinys yra prima facie pagrįstas, patvirtina Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys, iš kurių matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 18 d. sprendimu ieškovo ieškinys yra patenkintas iš dalies ir panaikinti LINAVA prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimas „Dėl UAB „Mečys“ pašalinimo iš asociacijos „LINAVA“ narių“ Nr. 11-52, LINAVA generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymas „Dėl narystės asociacijoje „LINAVA“ Nr. 77 ir LINAVA generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 80 „Dėl pašalinimo iš TIR garantinės sistemos“.

2815. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – egzistuojanti grėsmė, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovas, įrodinėdamas grėsmę galimai jam palankaus sprendimo neįvykdymui ar jo apsunkinimui, nurodė, kad nesustabdžius nurodytų LINAVA valdymo organų sprendimų, atsiras didelė neigiama įtaka ieškovo, kaip juridinio asmens, vykdančio tarptautinius pervežimus rytų kryptimi, veiklai, ieškovas faktiškai neteks galimybės naudotis TIR sistemos teikiama nauda, bus pažeisti ieškovo teisės ir interesai ir tai atvers galimybę naujiems teisiniams ginčams teismuose, kai bus siekiama iš LINAVA prisiteisti turtinę žalą dėl šioje civilinėje byloje ginčijamų valdymo organų sprendimų.

2916. Ieškovas pateikė pakankamai įrodymų, jog ginčo metu negali naudotis TIR garantine sistema, nes ieškovas nebeturi galiojančių TIR knygelių ir jų negali įsigyti iš LINAVA dėl pašalinimo iš asociacijos narių, ir tokia situacija akivaizdžiai apsunkina ieškovo veiklą. Pažymėtina, kad Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) (toliau – Konvencija) nuostatos supaprastina tarptautinį krovinių pervežimą, t. y. pagal TIR procedūrą gabenami kroviniai tranzito šalių muitinėse paprastai netikrinami, krovinių išvežimui iš šalies užtikrinti jie neapmokestinami importo ir eksporto muitais ir mokesčiais arba užstatu (Konvencijos 4, 5 str.). Todėl darytina išvada, kad draudimas ieškovui naudotis TIR garantine sistema yra labiau pažeidžiantis jo teises negu LINAVA teises (interesas) asociacijoje turėti tik tokius narius, kuriais jis gali pasitikėti, nes atsakovas garantuoja už savo narių prievolių įvykdymą muitinei pagal Konvencijos 8 str. Be to, ieškovo pažalinimas iš LINAVA narių nėra grindžiamas netinkamu ieškovo prievolių pagal TIR garantinę sistemą vykdymu. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės gali išsaugoti ginčo status quo tol, kol bus galutinai išspręstas ginčas tarp šalių dėl LINAVA valdymo organų sprendimų panaikinimo.

3017. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, atskirasis skundas yra tenkinamas, skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. vasario 24 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: sustabdomas LINAVA prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimo „Dėl UAB „Mečys“ pašalinimo iš asociacijos Linava narių“ Nr. 11-52, LINAVA generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo „Dėl narystės asociacijoje „LINAVA“ Nr. 77 ir LINAVA generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 80 galiojimas iki įsiteisės pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje civilinėje byloje (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

3118. Tenkinus ieškovo atskirąjį skundą, yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismui yra pateikti įrodymai, kad atsakovas už atskirojo skundo surašymą sumokėjo 400 Eur (2017 m. birželio 13 d. sąskaita faktūra ir 2017 m. birželio 14 d. pavedimo kopija), o už atskirąjį skundą sumokėjo 28 Eur žyminį mokestį (2017 m. kovo 2 d. pavedimo kopija), šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, tačiau šių išlaidų dydis viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.15. p. nustatytą dydį (t. y. 329,12 Eur), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 329,12 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą šioje byloje ir 28 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimo „Dėl UAB „Mečys“ pašalinimo iš asociacijos „LINAVA“ narių“ Nr. 11-52, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo „Dėl narystės asociacijoje „LINAVA“ Nr. 77 ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 80 galiojimą iki įsiteisės pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje civilinėje byloje.

34Priteisti ieškovui UAB „Mečys“ iš atsakovo Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ 357,12 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas UAB „Mečys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 24 d. nutartimi prašymą... 7. 4. Teismas nustatė, kad LINAVA prezidiumo 2016 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr.... 8. 5. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė... 9. 6. Teismas padarė išvadas, kad ieškovas nepagrindė savo teiginių, kad,... 10. 7. Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad ieškovą pašalinus iš TIR... 11. 8. Teismas taip pat padarė išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 13. 9. Ieškovas UAB „Mečys“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 14. 9.1. Teismas priėmė skundžiamą nutartį neįsigilinęs į klausimo svarbą,... 15. 9.2. Pažymi, kad atsakovas savo atsiliepime neprieštaravo dėl įsakymo dėl... 16. 9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pavedusi atsakovui teikti viešąsias... 17. 9.3. Teismas galėjo taikyti ir mažesnės apimties laikinąsias apsaugos... 18. 10. Atsakovas Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija... 19. 10.1. Atsakovas sutinka su teismo motyvais, o ieškovo skundo argumentai... 20. 10.2. Ieškovui nenurodžius net preliminaraus žalos dydžio dėl jo... 21. 10.3. Ieškovas skunde nepagrįstai teigia, kad yra reali rizika prarasti... 22. 10.4. Ieškovas iš esmės įrodinėja reikalingumą stabdyti įsakymo dėl... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės... 24. 11. Atskirasis skundas tenkinamas.... 25. 12. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 26. 13. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas... 27. 14. kad ieškovo ieškinys yra prima facie pagrįstas, patvirtina Informacinės... 28. 15. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga... 29. 16. Ieškovas pateikė pakankamai įrodymų, jog ginčo metu negali naudotis... 30. 17. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, atskirasis skundas yra tenkinamas,... 31. 18. Tenkinus ieškovo atskirąjį skundą, yra pagrindas ieškovui iš atsakovo... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir... 34. Priteisti ieškovui UAB „Mečys“ iš atsakovo Lietuvos nacionalinei...