Byla e2-943-204/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovei S. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 362,03 Eur skolos, 36,20 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 524,38 Eur palūkanų po kredito gražinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2011-10-26 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės S. V. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 919822003. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 362,03 Eur sumą 30 dienų terminui su 121,67 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė tęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2012-03-17 atsakovė turėjo grąžinti 362,03 Eur skolos ir 36,20 Eur palūkanų, iš viso - 398,23 Eur.

3Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei 362,03 Eur, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos. Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.872 str. 1 d. ir 6.870 str. 1 d. iš atsakovės priteistina 36,20 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino, t.y. 2012-03-17, bei pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2011-11-26 iki 2012-12-17 atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę palūkanų normą (219 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t.y. 524,38 Eur už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

4Atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-10-26 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės S. V. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 919822003. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 362,03 Eur sumą 30 dienų terminui su 121,67 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remdamasi sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė tęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2012-03-17 atsakovė turėjo grąžinti 362,03 Eur skolos ir 36,20 Eur palūkanų, iš viso – 398,23 Eur sumą.

7Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei iš viso 362,03 Eur, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 362,03 Eur skola ir 36,20 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 524,38 Eur palūkanų už terminą nuo 2011-11-26 iki 2012-12-17 bei sumokėti sutartyje nustatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę palūkanų normą – 219 proc., skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, kaip iš esmės atitinkančias minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 str., 6.874 str. 1 d.

10Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 174,80 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 17 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 441 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės S. V., asmens kodas ( - ) 362,03 Eur skolos, 36,20 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 174,80 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 573,03 Eur sumą nuo 2016-03-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai