Byla 2-537-199/2016
Dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant V. S., dalyvaujant ieškovės G. G. atstovei advokato padėjėjai Jonei Smilgevičiūtei, atsakovo UAB“Beljama“ atstovei advokatei Aurelijai Puzinienei, nedalyvaujant ieškovei G. G., trečiojo asmens „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens" atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. G. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Beljama“, trečiasis asmuo „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens" dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, nuostolių atlyginimo

Nustatė

2Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo/2 t, b.l. 146-149/:

31.Pripažinti 2007-08-21 pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu.

42. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB "Beljana" ieškovės G. G. naudai 11 000Lt (3 185,82 EUR) bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

53.Priteisti 680 Lt (196,94 EUR) nuostolių atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.4.Priteisti iš atsakovės UAB "Beljana" ieškovės G. G. naudai bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį, išlaidas advokato pagalbai apmokėti, išlaidas už ekspertizę. 5.Grąžinti ieškovei 48 EUR permokėto žyminio mokesčio.

6Ieškovė ir jos atstovė nurodė, kad ieškovė 2007-08-21 Kauno automobilių turguje už 23 824lt, kas sudaro 6900EUR iš atsakovės UAB "Beljana" įsigijo automobilį CITROEN C5, 2003 m. laidos, kėbulo Nr. ( - ), pilkos spalvos, kuriam buvo suteiktas valstybinis numeris ( - ) 2010-05-17 Vilniaus apskrities VPK autotransporto grobimo tyrimo skyrius ieškovei pranešė, kad įgytas automobilis buvo vogtas ir tą pačią dieną atliko automobilio poėmį, išdavė transporto priemonės aprašą. Dėl automobilio vagystės buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-0727-10, pagal nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 189 str. 1 dalyje, požymius. Duomenys gauti ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad automobilis vogtas, o tikrasis jo savininkas yra draudimo bendrovė GAN Eurocourtage IARD, todėl 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu buvo patenkintas draudimo bendrovės GAN Eurocourtage IARD atstovo Lenkijoje firmos "Scorpio" prašymas grąžinti ikiteisminiam tyrimui baudžiamojoje byloje paimtą automobilį.

7Atsakovas, nebūdamas transporto priemonės savininku, negalėjo perduoti ieškovei nuosavybės teisės į automobilį. L R CK 6.307 str. 1 d numato, kad pardavėjui pardavus jam nepriklausantį daiktą, pirkimo pardavimo sutartis gali būti pripažinta negaliojančia. Todėl atsakovas ieškovei, kaip pirkėjai, privalo grąžinti sumokėtas sumas. CK 1.80 str. nustato, jog imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Atsakovas kaip parduodamo daikto pardavėjas neįvykdė pareigos perduodant daiktą užtikrinti, jog jam priklauso nuosavybės teisės į daiktą, kurios, išaiškėjus automobilio vagystės faktui, nebuvo perėjusios nei ginčijamo sandorio pardavėjui, nei pirkėjui. Kadangi atsakovė pardavė daiktą, į kurį nuosavybės teisių neturėjo, automobilio pirkimo-pardavimo sandoris laikytinas niekiniu ir negaliojančiu remiantis CK 1.80 straipsnio pagrindu.

8Taip pat ieškovė iš esmės suklydo dėl sandorio dalyko, nes pirko vogtą, kitam asmeniui priklausantį automobilį. Akivaizdu, jog žinodama tikrąją padėtį dėl parduodamo turto, tiksliau - apie tai, jog parduodamas turtas, į kurį pretenzijas ateityje gali pareikšti kiti asmenys - teisėti turto savininkai, nebūtų sudariusi tokio sandorio/CK1.90str.2d,4d/.

9Aplinkybė, suformavusi klaidingą ieškovės valios išraišką ir nulėmusi jos esminį suklydimą sudarant ginčijamą pirkimo - pardavimo sandorį, t.y. aplinkybė, kad sandorio objektas (automobilis) yra vogtas, egzistavo jau sandorio sudarymo metu, tik nebuvo žinoma ieškovei, o registruojant automobilį VĮ „Regitra" ieškovės vardu nekilo jokių problemų ar įtarimų, kad automobilis gali būti vogtas. Todėl pirkimo - pardavimo sandoris pripažintinas niekiniu dar ir šio (CK 1.90 str.) straipsnio pagrindu. CK 6.145 numato, kad sandorį pripažinus negaliojančiu taikoma restitucija. Taikant restituciją asmuo grąžinamas į pradinę padėtį, todėl asmuo negali gauti mažiau negu iš jo buvo paimta. Įstatymuose taip pat nustatyta, kad teismui pripažinus sutartį negaliojančia dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti šio turėtus nuostolius /CK 6.307 str. 1, 3 d., 6.323 str. 1 d./. Įstatymo tiesiogiai leidžiama pirkėjui, iš kurio paimamas vogtas automobilis, reikalauti pardavėją grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti nuostolius. Šią pirkėjo teisę suponuoja sutartinių santykių su pardavėju egzistavimas bei faktas, kad pardavėjas pardavė daiktą nebūdamas teisėtas jo savininkas /LAT 2006-03-06 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-168/2006/..

10Kadangi restitucijos instituto esmė yra sugrąžinti šalis į ankstesnę padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo, pardavėjas grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą turi atlyginti ir pirkėjo turėtus nuostolius /CK 6.323 str. 1 d/. Ieškovė norėdama taikiai ir ekonomiškai išspręsti susidariusią padėtį, 2013-06-27 kreipėsi į UAB„Beįjana" prašydama grąžinti dalį už automobilį sumokėtos kainos, lygią sumai, nurodytai, pažymoje,-sąskaitoje - 16 700 litų, tačiau pasiekti abi šalis tenkinančio taikaus susitarimo nepavyko. Gavusi ieškovės pretenziją, UAB „Beljana" jos pagrindu 2013-08-02 kreipėsi į kompaniją kuri pardavė automobilį atsakovui Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens, reikalaudama grąžinti pagal 2007-08-09 pirkimo-pardavimo sutartį mokėtą sumą. Iš šios pretenzijos matyti, kad atsakovė, pripažįsta, jog pirkimo - pardavimo sandoris yra niekinis, laiko ieškovės reikalavimą pagrįstu ir pripažįsta savo prievolę grąžinti pirkimo kainą.

11Remiantis CK 6.145 str. 2 d. pakeisti restitucijos būdą galima tik tais atvejais, jeigu tai nepagrįstai ir nesąžiningai pagerintų vienos šalies, ir atitinkamai pablogintų kitos padėtį. Pažymėtina, kad šiuo ieškiniu už automobilio įsigijimą ieškovė reikalauja grąžinti ne visą jos realiai mokėtą pirkimo-pardavimo kainą, o tik 11 000 litų (3 185,82 EUR) sumą, kadangi atsižvelgė į tai jog nuo įsigijimo momento iki automobilio poėmio momento automobilį eksploatavo beveik 3 metus. Ieškovės prašoma 11 000 litų suma atitinka automobilio rinkos vertę jo poėmio metu, todėl, nelaikytina ieškovės padėties nesąžiningu pagerėjimu ir atitinkamai atsakovės pablogėjimu. Aplinkybę, kad automobilio rinkos vertėjo poėmio metu sudarė apie 11 000 litų patvirtina faktai. 1.Transporto priemonės vertės tyrimo ekspertizės akte šioje civilinėje byloje nustatyta, kad automobilio įsigijimo dieną 2007-08-21 jo vertė galėjo būti 24 829 litų /7 191 EUR/. 2.Transporto priemonės vertės tyrimo ekspertizės akte šioje civilinėje byloje nustatyta, kad automobilio poėmio dieną 2010-05-17 jo vertė galėjo būti 3 073 EUR /10 610,45LT/. 3.Ieškovės automobilis buvo geresnės nei bazinės komplektacijos, nes per visą eksploatacijos laiką buvo tvarkingai prižiūrėtas, nebuvo patekęs į jokį eismo įvykį, poėmio metu buvo techniškai tvarkingas, be išorinių apgadinimų, tai patvirtina transporto priemonės aprašas padarytas poėmio metu turėjo naują padangų komplektą ir akumuliatorių kurių kaina sudarė 885 Lt /256,31 EUR/ dėl ko kyla automobilio rinkos vertė, ir kurių poėmio metu nebuvo leista pasiimti. 4.Poėmio metu automobilis turėjo galiojančią techninę apžiūrą. Techninės priežiūros kortelėje pažymėta, kad automobilis be trūkumų. 5.Pagal VšĮ „Emprekis" duomenų bazės duomenis automobilio poėmio laikotarpiu 2010-05 vidutinė tokio automobilio rinkos vertė sudarė apie 15840LT.

12Be pinigų sumokėtų perkant automobilį, dėl atsakovo veiksmų ieškovė patyrė nuostolius.

13Dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovės reikalavimams pripažinti pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją ieškovė nesutinka. Ieškovės reikalavimui, dėl pirkimo - pardavimo sutarties negaliojimo ir restitucijos, taikytinas toks ieškinio senaties terminas, kuris nustatytas CK 1.80 straipsnio pagrindu reiškiamiems reikalavimams. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota šio straipsnio aiškinimo ir taikymo praktika, niekinis sandoris savaime, pagal savo prigimtį, negalioja ab initio, todėl jo negaliojimo faktui ieškinio senaties institutas nereikšmingas /LAT 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-60/2007; 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008/, o reikalavimui pašalinti niekinio sandorio padarinius- taikyti restituciją, taikomas bendrasis CK 1.125 str. 1 d nustatytas 10 metų ieškinio senaties terminas, kuris nagrinėjamos bylos atveju akivaizdžiai nepraleistas /LAT 2010-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2010/.

14Dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovės reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo ieškovė taip pat nesutinka. Šiam reikalavimui taikytinas sutrumpintas trijų metų ieškinio senaties terminas. CK 1.127 str. 1 d. numatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Ieškovė neturėjo pagrindo kreiptis į teismą iki tol, kol nebuvo priimtas Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimas grąžinti automobilį draudimo bendrovei, t.y. kai tapo žinoma, kad ieškovė automobilio nebeatgaus, todėl ieškovės teisės į ieškinį atsiradimo diena sutampa su Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimo įsiteisėjimo diena.

15Nutarimas grąžinti automobilį buvo priimtas 2011-09-27. Ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą 2014-03-17, todėl sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas, net ir skaičiuojant nuo prokuratūros nutarimo priėmimo dienos. Įteikiant 2011-09-27 prokuratūros nutarimą ieškovei buvo išaiškinta jos teisė apskųsti šį nutarimą. 2011-10-11 ieškovė pateikė skundą Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui (ikiteisminio tyrimo medžiagos/ b.l 180), kuris jį pripažino nepagrįstu ir atmetė 2011-10-19 nutarimu (ikiteisminio tyrimo medžiagos b.l. 183-186). Todėl ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina 2011-10-19. Net ir laikant, kad byloje taikytinas sutrumpintas trijų metų ieškinio senaties terminas prasidėjo iki 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimo, ieškinio senaties terminui taikyti nebūtų pagrindo, kadangi šis terminas 2013-08-02 buvo nutrauktas CK 1.130 str. 2 dalies pagrindu, t.y. skolininko atliktais veiksmais, kurie partvirtina, kad jis pripažįsta prievolę.

16Atsakovas UAB „Beljama“ su ieškiniu nesutinka, prašo taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas UAB „Beljama“ ir jo atstovė nurodė, kad net ir konstatavus niekinį sandorio pobūdį, ne visada gali būti anuliuotos faktinės sandorio pasekmės, todėl įvertinęs iš negaliojančio sandorio atsiradusių pasekmių pobūdį, teismas gali restitucijos netaikyti/ LAT nutartis Nr. 3K-3-501/2007; Nr. 3K-3-265/2009/. CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatyta galimybė teismui išimtiniais atvejais iš viso netaikyti restitucijos, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Iš bylos medžiagos akivaizdu, jog neįmanoma atkurti iki neteisėto sandorio pripažinimo negaliojančiu momento šalių turtinės padėties nepabloginant atsakovo padėties, todėl paliktina šalių padėtis tokia, kokia susidarė teismo sprendimo priėmimo metu, nes sudarant sandorį, ieškovės rizika dėl galimos trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos, t.y. galimybės įsigyti vogtą automobilį, yra visiškai analogiška kaip ir atsakovės. Patikslintame ieškinyje ieškovė pripažįsta, kad UAB „Beįjana" yra sąžininga transporto priemonės Citroen C5, ident. Nr. ( - ), įgijėja, nesusijusi su nusikalstamos veikos padarymu. 2007-08-09 pirkimo-pardavimo sutartimi, Faktūra Nr.66595 UAB „Beljana" iš Olandijos firmos „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's -Bedrijfswagens" už 4750Eurų įsigijo automobilį Citroen C5, ident. Nr. ( - ), kuriam vėliau buvo suteiktas v/n ( - ). 2010-05-17 poėmio protokole užfiksuota, kad nuo 2007-03-14 Prancūzijoje buvo paskelbta pavogto automobilio paieška. 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro A. A. nutarimu transporto priemonė grąžinta savininkui - draudimo bendrovei GAN Eurocourtage IARD. Iš nutarimo turinio matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo pateiktas teisinės pagalbos prašymas Nyderlandų Karalystės teisėsaugos institucijoms, kurio pagrindu buvo apklaustas „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens" bendrasavininkas A. M. J. S.. Akivaizdu, kad transporto priemonės pardavėjui buvo žinoma apie tai, kad jis pardavė vogtą automobilį - tiek iš vykdomo ikiteisminio tyrimo, tiek iš UAB "Beįjana" pateiktos pretenzijos, tačiau bendrovė neatsako dėl galimo teisminio ginčo ir nesikooperuoja, sprendžiant klausimą geranoriškai.

18Su ieškinio reikalavimu priteisti nuostolius nesutinka. Ieškovė reikalavimą grindžia patirtomis išlaidomis už transporto priemonės registraciją - 84 Lt, privalomą techninę apžiūrą - 42 Lt, už nepanaudotą privalomo civilinės atsakomybės draudimo įmoką - 70 Lt, už parengtą pretenziją atsakovei - 484 Lt. 1. Už atliktą teisinę automobilio registraciją ieškovė reikalauja atlyginti išlaidas visiškai nepagrįstai, nes registraciją atliko VĮ „Regitra", kuri turėjo turėti informaciją apie paskeltą paiešką ES valstybėje, todėl šiuo atveju, UAB „Beljana" nėra tinkamas atsakovas. 2 .2007-08-2.transporto priemonės privaloma techninė apžiūra galiojo du metus, todėl patirtos išlaidos buvo panaudotos, naudojant daiktą pagal paskirtį pačiai ieškovei. 3.Ieškovė nepateikia duomenų, kad ji kreipėsi dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties nutraukimo ir pateikė draudikui ikiteisminio tyrimo bylos duomenis. Civilinės atsakomybės draudimo įmokos dalis, nutraukus sutartį dėl nenugalimos jėgos-valstybės veiksmų, yra grąžinama. 4. Ieškovė reikalauja 484 Lt nuostolių už pretenzijos surašymą. Pretenzija surašyta 2013-06-27d, o advokatų kontoros „Foresta" sąskaita Nr. 0009 išrašyta 2014-03-12, mokėjimas atliktas už pretenziją bei susitarimus 2014-03-14, sąskaitoje nėra duomenų apie pretenzijos rengimą.

19LR CK 1.127 str l d. numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo apie savo teisės pažeidimą. LAT ne kartą yra pabrėžęs, kad įstatyme ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie jo teisės pažeidimą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami /LAT 2012-07-03 nutartis civ. byla Nr.3K-3-366/2012; 2005-03-15d. nutartis civ. byla. Nr. 3K-7-62/2005, civ. byla. Nr. 3K-3-133/2013/. Ieškovė žinojo apie savo teisės pažeidimą, tačiau kreipėsi į teismą tik 2014-03-20, t.y. pasibaigus 3 metų ieškinio senaties terminui. UAB „Beljana" surašyta ieškovės 2013-06-27 pretenzija jau pasibaigus ieškinio senaties terminui. Atsakovei nepripažinus prievolės, ieškovė kreipėsi j teismą dar vos ne po metų. Ieškovės ieškinyje nurodyti teiginiai apie taikų ir ekonomišką susidariusios padėties išsprendimą, surašant vienintelę pretenziją, išimtinai priklausė nuo pačios ieškovės valios ir objektyviai nekliudė kreiptis teisminės gynybos. Reikalavimams dėl nuostolių atlyginimo pagal LR CK 1.125 str. 8 d. taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Aplinkybė, kad asmuo, žinodamas apie savo teisių pažeidimą, kreipėsi kitas institucijas, ne teismines, t. y. atliko tam tikrus teisinius veiksmus, teikė skundus ikiteisminiame procese, pretenzijas atsakovei, nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio terminą ir paprastai tai nėra pripažįstama svarbia ir užkirtusią asmeniui kelią laiku pareikšti ieškinį aplinkybe. Pagal LR CK 1.131 str. 1 d. ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Kadangi atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, ieškinio senaties termino pabaiga šiuo atveju yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimą.

20Trečiojo asmens „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens" atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta, atsiliepimo, prašymų negauta.

21Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmestinas.

22Nustatyta, kad 2007-08-21 ieškovė G. G., buvusi mergautinė pavardė S., iš atsakovo UAB „Beljana“ nupirko automobilį CITROEN C5, 2003 m. laidos, kėbulo Nr. ( - ), pilkos spalvos. Pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota VĮ „Regitra“ 2007-08-21, automobiliui suteiktas valstybinis numeris ( - ) atlikta techninė apžiūra, šias aplinkybes patvirtina Serija BEL Pažyma-–sąskaita Nr ( - ) kuri yra pasirašyta abiejų šalių, techninės apžiūros talonas, transporto priemonės duomenys, registracijos liudijimas / 1t b.l. 15, 2t b.l. 150,151, bylos priedas baudžiamoji byla 13, 139, 140-143 / /.Iš Pažymos-sąskaitos Nr ( - ) matyti, kad ginčo automobilis ieškovei parduotas už 16700lt/ 1t b.l. 15/.

23Iš „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens" 2007-08-09 Faktūros Nr 66595 matyti, kad UAB „Beljana“ iš šios firmos nupirko automobilį Citroen C5, ident. Nr. '( - ), už 4750EUR/1t b.l.17, 2t b.l. 169,170,171, baudž byla 100,101/. Šios aplinkybės ieškovė neginčija.

24Iš baudžiamosios bylos Nr 10-1-00727-10 matyti, kad tuo metu, kai atsakovas pardavė automobilį ieškovei, automobilis Citroen C5, ident. Nr. '( - ) Prancūzijoje buvo paskelbta paieška, nes automobilis buvo pavogtas 2007-03-14 Charmės, Prancūzijoje, pranešimas apie vagystę buvo užregistruotas Charmes policijoje, vagystės automobilio savininku buvo J. C. T.. Buvo nustatyta, kad šis automobilis registruotas Lietuvos Respublikoje ieškovės vardu, kad šuo automobiliu naudojasi ieškovė. 2010-05-17 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 189str.1d nusikaltimo požymius. 2010-05-17 buvo atliktas automobilio poėmis/ bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l. 1, 2, 6, 6, 10,11, 13, 36,56,57/.

25Automobilis turėjo prancūzišką registracijos liudijimą Nr ( - ) / baudžiamoji byla, b.l. 24/. Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvada 2010-11-17 Nr 20-4-181-2247 patvirtina tas aplinkybes, kad Prancūziškas registracijos liudijimas Nr ( - ) išduotas automobiliui Citroen C5 indentifikavimo numeris ( - ) 2003-12-18 yra tikras, o nesuklastotas/ bylos priedas baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l.32-33/. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje 2010-07-08 Nr 140-/4896/-( - ) nustatyta, kad automobilio Citroen 5 variklio tipas ir numeris ( - ) atlikti gamykliniu būdu; automobilis galėjo būti pagamintas 2003 metais; kad originali automobilio kėbulo dalies spalva nepakeista./ baudžiamoji byla/ b.l. 46,47/.

26Baudžiamojoje byloje Nr 10-00727-10 yra duomenų iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos 2010-05-21, kad automobilis Citroen“ C5, indentifikavimo numeris ( - ) yra pavogtas 2007-03-14 Prancūzijoje kartu su dokumentais, t.y. registracijos liudijimu ir automobilio raktais, pranešimas apie vagystę buvo įregistruotas 2007-03-14 Prancūzijoje,. automobilio savininkas J. C. T., automobilis buvo apdraustas‚GAN Assurances“ draudimo kompanijoje, kuri šiuo metu yra automobilio savininkas/baudžiamoji .byla, b.l. 59/.

27Teisinės pagalbos pavedimu 2010-10-19 baudžiamojoje byloje buvo apklaustas liudytoju Olandijos firmos Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens vadovas S. A. M. J., kuris parodė, kad tą pačią dieną nupirko tą automobilį ir tą pačią dieną pardavė tą automobilį UAB „Beljana“, nes „Beljana“ ištisą savaitę laiko krovininį automobilį pas juos Olandijoje ir supirkinėja įvairius automobilius. Be to, parodė, kad automobilį pardavė Beljana“2007-08-09, kad vogtais automobiliais neprekiauja, kad negalėjo numanyti, kad automobilis vogtas, kad automobilį pirko iš Yildrim, kurio nepažįsta už 4500EUR ir tą pačią dieną pardavė Beljana už 4750EUR pagal sąskaitą –faktūrą, su Beljana turi daug reikalų“. Pateikta „Creditfactuur“ Faktūra 2007-08-09, pagal kurią Olandijos firma Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens nupirko automobilį Citroen C5 už 4500EUR iš Yildrim/ bylos priedas baudžiamoji byla. Nr 10-1-00727-10, b.l. 70-76,85,100, 101, 102-104/.

28Tarp šalių nėra ginčo, kad ginčo automobilis buvo parduotas netinkamos kokybės, ar su klastotais dokumentais, identifikavimo numeriais, tačiau kadangi automobilis buvo pavogtas Prancūzijoje iš teisėto savininko kartu su pirminės automobilio registracijos dokumentais ir raktais, kuriam buvo paskelbta tarptautinė paieška dėl vagystės, šis automobilis 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu buvo grąžintas jo savininke tapusiai, Prancūzijos draudimo bendrovei GAN Eurocourtage IARD, būtent jos atstovui Lenkijoje Lenkijos firmai „Scorpio“/ bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l. 24, 148-150,167,168,188,189, 191,192/. Tas aplinkybes, kad Prancūzijos draudimo bendrovė GAN Eurocourtage IARD tapo ginčo automobilio Citroen C5 savininke, patvirtina šios draudimo kompanijos deklaracija ir transporto priemonės perleidimo pažymėjimas, kadangi automobilio savininkas J. C. T., iš kurio buvo pavogtas automobilis, perleido nuosavybės teises į automobilį draudimo kompanijai GAN Eurocourtage IARD/ bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-00727-10,, b.l.156, 158-163, 167-168/.

29Tokiu būdu, 2010-05-17 poėmio protokolu iš ieškovės buvo paimtas automobilis, o Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2011-09-27 nutarimu grąžintas jo naujam savininkui GAN Eurocourtage IARD/ bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l. 12,167-168/. Ieškovės prašymai dėl automobilio grąžinimo nebuvo tenkintini, ieškovės skundai kaip Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokurorui taip ir Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminiam teisėjui, nebuvo tenkinti/ bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l. 111,112,115, 116-118/.

30Ieškovė po automobilio poėmio taip pat juo rūpinosi, teikė prašymus ikiteisminio tyrimo pareigūnams, domėjosi apie jo būvimo vietą, domėjosi ar reikalinga mokėti už jo saugojimą, prašė jį grąžinti jai, prašė išaiškinti jai automobilio pardavimo aplinkybes / bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-00727-10, b.l. 121-125, 127-131, 136/. VĮ Regitra“ į ieškovės 2010-07-08 prašymą atsakė, kad VĮ „Regitra“ registruoja transporto priemones vadovaujantis LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr 260 patv. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo Taisyklėmis, remiantis šių Taisyklių 12p. tikrinama ar ne taikomi automobiliui apribojimai. Registruojant iš užsienio įvežtas transporto priemones – patikrinami papildomai naudojami Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemoje EUCARIS esantys duomenys. Kadangi Prancūzija EUCARIS veikloje nedalyvauja ir neteikia duomenų apie transporto priemones, patikrinti įvežtų iš Prancūzijos transporto priemonių informaciją EUCARIS nėra galimybės / baudžiamoji byla Nr 10-00727-10, b.l. 137/. Ieškovė taip pat skundė 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimą vyr. prokurorui dėl automobilio grąžinimo draudimo kompanijai GAN Eurocourtage IARD baudžiamoji byla / b.l. 167, 168, 180-182, 183-186/, tačiau skundas buvo atmestas, kadangi sutinkamai su LR BPK 108srtr.2 dalimi proceso metu paimti daiktai, dar nesibaigus procesui gali būti grąžinti tik tai jų savininkui, kadangi teisėtu savininku automobilio poėmio metu buvo draudimo kompanija GAN Eurocourtage IARD, jai ir buvo grąžintas automobilis.

31Tokiu būdu, ieškovės 2007-08-21 nupirktas iš atsakovo UAB „Beljana“ automobilis Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ), 2007-08-21 registruotas Lietuvos Respublikoje ieškovės vardu, kuriam suteiktas valstybinis Nr ( - ) kuris 2007-08-09 atsakovu buvo nupirktas iš Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens pagal faktūrą Nr 66595 su Prancūzišku registracijos liudijimu, išduotu Prancūzijos piliečiui J C. T., kuriam nuo 2003-03-14 buvo paskelbta paieška, 2010-05-17 poėmio protokolu buvo paimtas iš ieškovės ir 2011-09-27 grąžintas Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu teisėtam savininkui remiantis LR BPK 108str2d.

322011-12-13 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr 10-1-00727-10 buvo nutrauktas nustačius, kad nebuvo padaryta veika , turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių/ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l. 200,201/.

33Tokiu būdu, atsakovo UAB „Beljana“ veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties, nusikalstama veika nėra padaryta Lietuvos Respublikoje, tačiau tai nereiškia, kad apskritai automobilis Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ) nebuvo pavogtas iš jo teisėto savininko J. C. T. su dokumentais ir raktais, be to, ieškovė sumokėjusi kainą už vogtą automobilį Citroen C5, indentifikavimo numeris V( - ) atsakovui kaip automobilio savininkui, liko ir be pinigų ir be automobilio.

34Ieškovė prašo apginti jos kaip automobilio pirkėjos pažeistas teises, reikalaudama pripažinti negaliojančia automobilio 2007-08-21 pirkimo-pardavimo sutartį dviems pagrindais, t.y. kaip prieštaraujančia imperatyvioms įstatymų normoms/ LR CK 1.80str/, ir kaip sudaryta suklydimo įtakoje / LR 1.90str/. Šio reikalavimo pagrindas yra atsakovo kaip pardavėjo teisinis statusas ir jo buvimas (nebuvimas) daikto savininku daikto perdavimo momentu.

35Atsakovas nesutinka su ieškovės ieškiniu, prašo ieškinio reikalavimams taikyti ieškinio senatį. Be to, nurodo, kad ieškovė pakeitė savo ieškinio dalyką, nors byla apeliacinio teismo yra grąžinta pakartotinam nagrinėjimui.

36Rungimosi principas, galiojantis civiliniame procese /CPK 12str./, lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims /CPK 178str./. Kiekviena šalis turi naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti. Civilinės bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinyje suformuluoti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai /ieškinio dalykas/. LR CPK 137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus.

37Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškinio senaties termino taikymo, dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir jos taikymo ribų, dėl nuostolių atlyginimo.

38Dėl ieškinio senaties termino

39Civilinių teisinių santykių stabilumui užtikrinti civilinėje teisėje egzistuoja ieškinio senaties institutas, kuris reiškia įstatymų nustatytą laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį teisme /CK 1.124 straipsnis/. LR CK 1.126str. 2 dalyje nustatyta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja.

40Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį visiems ieškovės reikalavimams. Atsakovė nurodo, kad akivaizdu, kad ieškovė apie teisės pažeidimą sužinojo ir suvokė 2010-05-17, t.y. paskelbus nutartį dėl automobilio poėmio. 2010-10-06 prašyme ieškovė pati patvirtino, kad kreipsis į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo, prašė kopijų, pripažino ir suprato savo pažeistą teisę, tai patvirtina ieškovės prašymas baudžiamojoje byloje / baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.1. 174/. Ieškovei teisės buvo paaiškintos Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2006-06-04, 2010-06-30 nutarimuose, 2010-08-03 nutartyje/ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.1.112, 116, 134/.

41Ieškovė savo paaiškinimuose kaip raštu, taip ir žodžiu nurodo, kad 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu ieškovei buvo išaiškinta jos teisė apskųsti šį nutarimą. 2011-10-11 ieškovė pateikė skundą Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui, kuris buvo atmestas 2011-10-19 nutarimu /ikiteisminio tyrimo medžiagos/ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10, b.l. 180,183-186/. Todėl ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina 2011-10-19. Be to, ieškovė nurodo, kad atsakovės prievolės pripažinimą patvirtina atsakovės 2013-08-02 raštas – pretenzija Olandijos bendrovei „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's - Bedrijfswagens" su reikalavimu LR CK 1.80 str. pagrindu grąžinti atsakovės pagal pirkimo - pardavimo sutartį sumokėtus 4 700,00 EUR už automobilį, kuria atsakovė pripažįsta, kad 2007-08-21 automobilio pirkimo pardavimo sutartis yra niekinė ir prašo Olandijos įmonę atlyginti automobilio įsigijimo kainą. Tai reiškia, kad šia pretenzija atsakovė pripažino savo prievolę atlyginti nuostolius ieškovei, kadangi ėmėsi priemonių regresiniam reikalavimui pareikšti ir tokiu būdu ieškinio senatį nutraukė.

42LR CK 1.130str. 2dalis nustato, kad ieškinio senaties terminą taip pat nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Šio įstatymo 3 dalis nustato, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti. Iki senaties termino nutraukimo praėjęs laikas į naują terminą neįskaičiuojamas.

43Byloje yra pateikta 2013-08-02 UAB „Beljana“ pretenzija Olandų bendrovei Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens dėl 2007-08-09 automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, kurioje nurodoma, kad gavo 2013-06-27 iš advokatų V. S., J.R. S. kontoros „Foresta“ pretenziją, kurioje prašoma atlyginti G. G. patirtus 16700lt nuostolius dėl UAB „Beljana“ neteisėtai parduoto automobilio. UAB „Beljana pareikalavo remiantis CK 1.80str, 6.321str. Olandų bendrovę Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens grąžinti pagal pirkimo-pardavimo sutartį gautas už automobilį 4700EUR/ 1t b.l. 14-17/.

44Tokiu būdu, galima sutikti su ieškovės argumentu, kad nuo 2013-08-02, t.y. pretenzijos pareiškimo, ieškinio senaties termino eiga buvo nutraukta atsakovo pretenzija, iš kurios matyti, kad atsakovas pripažino, kad pirkimo-pardavimo sutartis su ieškove buvo sudaryta neteisėtai, nes pardavėjas turi pareigą patvirtinti į parduodamus daiktus nuosavybės teises, t.y. kad tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, tačiau šiuo atveju to nebuvo.

45Įstatyme ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie jo teisės pažeidimą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami/ LR CK 1.127str.1d./.

46Kauno apygardos teismas 2015-10-12 nutartyje, civilinėje byloje Nr 2A-1655-254/2015 išnagrinėjęs ieškovės apeliacinį skundą, grąžindamas šią bylą nagrinėti iš naujo konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovės prašymą taikyti ieškinio senatį, turi išnagrinėti ir įvertinti visas bylos aplinkybes, reikšmingas šio instituto taikymui, t.y. apeliantės nurodytas aplinkybes dėl ieškinio senaties termino nutraukimo/ 2t, b.l. 118-122/.

47Iš nustatytų bylos aplinkybių, ištirtų įrodymų, šalių argumentų dėl ieškinio senaties termino pradžios, t.y. kada ieškovė galėjo sužinoti, suprasti apie savo pažeistas teises ir kreiptis teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo, labiau tikėtina, kad ieškovei tapo aišku, kad ieškovei automobilis nebus grąžintas, kai buvo atmestas ieškovės skundas dėl 2011-09-27 Kauno apylinkės prokuratūros nutarimo grąžinti automobilį draudimo kompanijai GAN Eurocourtage, nes iki šios datos buvo teiktini ieškovės prašymai, t.y. 2010-06-02 „leisti naudotis automobiliu“, kurie buvo netenkintini/ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10/.l.111-118 /. Be to, ieškovė 2010-07-16, 2011-02-04 teikė prašymus dėl informacijos suteikimo dėl automobilio būvimo vietos, dėl mokesčio už automobilio saugojimą mokėjimo, laikydama save teisėta automobilio savininke/ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10.l.121,127/ tikėdamasi, kad automobilis vis dėl to bus grąžintas. Be to, 2010-08-23 ieškovė prašė Kauno miesto apylinkės prokuratūros susisiekti su Olandijos bendrove Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens ir išsiaiškinti dėl 2007-08-09 automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo aplinkybių, kuris 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu buvo patenkintas, buvo atlikti tyrimo veiksmai, t.y. teisinės pagalbos pavedimu 2010-10-19 baudžiamojoje byloje buvo apklaustas liudytoju Olandijos firmos Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens vadovas S. A. M. J.

482010-10-20 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu GAN Eurocourtage IARD atstovo Lenkijos firmos „Scorpio“ savininko J. B. 2010-10-05 prašymas grąžinti automobilį buvo laikytinas nepagrįstu ir nebuvo tekintinas, nes pagal pateiktus dokumentus negalima buvo daryti išvados dėl automobilio savininko, o 2010-10-20 buvo pateikti papildomi dokumentai dėl automobilio savininko ir ginčo automobilis buvo grąžintas prokuroro 2011-09-27 nutarimu draudimo bendrovei GAN Eurocourtage IARD, nustačius, kad ji yra teisėta automobilio savininkė/ bylos priedas, baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10 b.l.86-93,97-101,102-104,136,144,145,146,147-163, 164,165/.

49Tokiu būdu, kol nebuvo atmestas ieškovės skundas dėl 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimo, ieškovė galėjo dar tikėtis atgauti nupirktą iš atsakovo automobilį. Be to, ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas tik tai 2011-12-13, kuris vyko dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo/ LR BK 189str.1d/, todėl galima sutikti su ieškovės argumentais, kad ieškovė nežinojo kokioje apimtyje jai reikalinga ginti savo pažeistas teises, tol kol buvo vykdomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, be to, ieškovė skundė Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimus.

50Be to, savo pažeistų teisių atstatymo būdą, pasirenka pati ieškovė, kuri sprendžia kokį ieškinį pateikti ir kam jį pateikti. Tokiu būdu, ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2011-10-19, o ta aplinkybė, kad ieškovė neskundė vyr. prokuroro 2011-10-19 nutarimo, kuriuo buvo atmestas jos skundas, teismui, ieškinio senaties termino atžvilgiu yra nereikšmingas.

51LR CK 1,125str.1 dalyje nustatyta, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Ieškovės reikalavimams dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, taikytinas toks ieškinio senaties terminas, kuris nustatytas CK 1.80 straipsnio pagrindu reiškiamiems reikalavimams. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota šio straipsnio aiškinimo ir taikymo praktika, niekinis sandoris savaime, pagal savo prigimtį, negalioja ab initio, todėl jo negaliojimo faktui ieškinio senaties institutas nereikšmingas /Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-60/2007; 2008-12-09 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008), o reikalavimui pašalinti niekinio sandorio padarinius , t.y. taikyti restituciją taikomas bendrasis CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimties metų ieškinio senaties terminas, kuris nagrinėjamos bylos atveju akivaizdžiai nepraleistas.

52Pagal LR CK 1.125str. 8 dalį sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

53Be to, kaip jau minėta, atsakovė 2013-08-02 pretenzija Olandų bendrovei Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens nutraukė ieškinio senatį, o tai reiškia, kad ieškinio senaties terminas suėjęs iki 2013-08-02, nutraukiamas ir pradeda eiti iš naujo/ LR CK 1.130str./.

54Ieškovė pradinį ieškinį teismui pateikė 2014-03-20. Tokiu būdu, ieškovė nepraleido nustatytų ieškinio senaties terminų ieškiniui ir patikslintam ieškiniui reikšti, todėl atsakovo prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmestinas.

55Dėl pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

56Pirkimo-pardavimo sutartis yra pagrindas nuosavybei atsirasti /CK 4.47 str. 1 d., 6.305 str./,

57LR CK 1.180str. 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal LR CK 6.307str.1 dalį pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą nebūdamas daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus, gali būti pripažinta negaliojančia pagal daikto savininko, valdytojo arba pirkėjo ieškinį.

58Ieškovė nurodo, kadangi atsakovė pardavė daiktą, į kurį pardavimo momentu nuosavybės teisių neturėjo, nes automobilis priklausė, kitam teisėtam savininkui, automobilio pirkimo-pardavimo sandoris laikytinas niekiniu ir negaliojančiu remiantis CK 1.80 straipsnio pagrindu.

59Imperatyvios CK 4.37 ir 6.317 straipsnių nuostatos reikalauja, jog pardavėjas perleisdamas ginčo automobilį pirkėjui patvirtintų ir garantuotų, jog nuosavybės teisės į automobilį priklauso tik jam. Pagal LR CK 6.321str.1 dalį pardavėjas privalo patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, išskyrus atvejus, kai pirkėjas iš anksto sutiko priimti daiktus, kurie yra tokių teisių ar pretenzijų objektai, o pardavėjas apie jas tinkamai pranešė pirkėjui.

60Tokiu būdu, CK 6.317 str. 1, 2 dalyse, 6.321 str. 1, 3 ir 6 dalyse įtvirtinta pardavėjo pareiga garantuoti, kad parduodamas daiktas jam priklauso nuosavybės teise ir kad tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į parduodamą daiktą, o CK 6.307 straipsnyje nustatytos šios pareigos neįvykdymo pasekmės.

61Tačiau, kaip minėta, bylos medžiaga ir jos priedu baudžiamąja byla nustatyta, kad 2007-08-21 ginčo automobilio pirkimo-pradavimo sutarties sudarymo metu šiam automobiliui buvo paskelbta paieška, nes automobilis buvo pavogtas iš teisėto savininko su dokumentais ir raktais Prancūzijoje, kuris savo nuosavybę į automobilį vėliau perleido draudimo kompanijai GAN Eurocourtage IARD. Tokiu būdu, atsakovas UAB „Beljana“ parduodamas automobilį Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ) nebuvo teisėtu šio automobilio savininku, tačiau apie tai neįspėjo ieškovės, kuri laikė savininku UAB“Beljana“, kuriai sumokėjo automobilio kainą 16700lt/ 1t b.l.15/, kuri priėmė pinigus ir perdavė automobilį ieškovei. Tačiau 2010-05-17 poėmio protokolu, kadangi automobilis buvo vogtas, iš ieškovės buvo paimtas be atlygio, o 2011-09-27 prokuroro nutarimu grąžintas jo teisėtam savininkui GAN Eurocourtage IARD.

62Ta aplinkybė, kad atsakovas nepadarė nusikalstamos veikos numatytos LR BK 189str.1 dalyje, t.y. nupirko ginčo automobilį iš trečiojo asmens olandų bendrovei Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens, nedaro atsakovą teisėtu šio automobilio savininku, nes 2007-08-09 pardavimo metu Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's–Bedrijfswagens ir 2007-08-21 automobilio pardavimo metu ieškovei, šiam automobiliui buvo paskelbta tarptautinė paieška.

63Tokiu būdu, sudaryta tarp atsakovo ir ieškovės 2007-08-21 automobilio pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, t.y. LR CK 4.37str,6..317str 1d, 6.321str1d. todėl ieškovė gali reikalauti pripažinti ją negaliojančia / LR CK 1.80str.1d, LR CK 6.307str.1d/.

64Atmestini atsakovo argumentai neva automobilio 2007-08-21 pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo daro teisėta tos aplinkybės, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr 10-1-00727-10 nutrauktas, kad Lietuvos Respublikoje ikiteisminis tyrimas dėl šio automobilio vagystės nevyksta, kadangi tas faktas, kad ginčo automobilis buvo pavogtas Prancūzijoje su prancūziškais dokumentais, kuris priklausė J C. T., kuris perleido savo automobilį ir nuosavybės teises draudimo kompanijai GAN Eurocourtage nėra paneigtas. Dėl to aukščiau įvardinti atsakovo argumentai apskritai nėra reikšmingi, yra reikšminga ta aplinkybė, kad automobilis ginčo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu jau buvo pavogtas ir nuosavybės teise į automobilį priklausė ne trečiajam asmeniui ir ne atsakovui, be to, faktas, kad automobilis grąžintas jo teisėtam savininkui, nėra paneigtas.

65Atmestinas atsakovės argumentas neva ieškovė nekovojo iki pat pabaigos už automobilį, neskundė vyr. prokuroro nutarimo, kuriuo nebuvo tenkintas ieškovės prašymas grąžinti automobilį, kad neva nereiškė ieškinio dėl pripažinimo ieškove automobilio savininke, kad neva automobilis grąžintas ne savininkui, o lenkiškai draudimo kompanijai, kuri negali būti automobilio savininke. Visų pirma, ieškovė pati pasirenka savo pažeistų teisių gynimo būdą. Antra, iš baudžiamosios bylos medžiagos akivaizdu, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo išsamiai išsiaiškinta dėl automobilio savininko ir buvo grąžintas automobilis jo teisėtam savininkui sutinkamai su galiojančiais įstatymais.

66Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2011-07-01 nutartyje civilinėje byloje Nr 3k-3-310/2011, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo sudarymo momento, vienašalės restitucijos taikymo, kurioje ieškinį taip pat reiškė automobilio įgijėjas, konstatavo, kad aplinkybė, kad ieškovui nepareikštas vindikacinis ieškinys dėl transporto priemonės, nepaneigia pirkėjo teisės remiantis CK 6.307 straipsnio 1 dalimi reikalauti pripažinti negaliojančia pirkimo–pardavimo sutartį tuo pagrindu, kad pardavėjas pardavė jam nepriklausantį daiktą. Be to, konstatavo, kad teisiškai nereikšmingi kasatoriaus argumentai, kad byloje nėra pateikto įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nuosprendžio, patvirtinančio, kad transporto priemonė buvo užvaldyta nusikalstamu būdu, taip pat argumentai, susiję su galima sąžiningo įgijėjo teisių apsauga. Byloje sprendžiamas ne daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, o pirkimo–pardavimo sutarties nuginčijimo remiantis tuo, kad kasatorius pardavė ne jam priklausantį daiktą, klausimas.

67Ieškovė nurodo dar vieną pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia pagrindą - suklydimą.

68Pagal LR CK 190 str. 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Pagal šio straipsnio 2 dalį suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu.

69Ieškovė nurodo, kad iš esmės suklydo dėl sandorio dalyko, nes pirko vogtą, kitam asmeniui priklausantį automobilį. Akivaizdu, jog žinodama tikrąją padėtį dėl parduodamo turto, tiksliau - apie tai, jog parduodamas turtas, į kurį pretenzijas ateityje gali pareikšti kiti asmenys - teisėti turto savininkai, nebūtų sudariusi tokio sandorio /CK 1.90 str. 2, 4 d./

70Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001-09-05 nutartyje, civilinėje byloje Nr 3k-3-745/2001/ Teismų Praktika Nr 16/ konstatavo, kad vertinant , ar suklydimas gali būti kvalifikuojamas kaip esminis, būtina atsižvelgti į tai, dėl ko buvo suklysta, nes ne bet koks suklydimas yra pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu. Suklydimas laikomas esminiu, jeigu suklystama dėl sandorio esmės, kitos sandorio šalies, sandorio dalyko, jo kokybės, esminių sandorio sąlygų.

71Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2007-08-21 sudarydamas su ieškove ginčo automobilio pirkimo-pardavimo sutartį elgėsi kaip teisėtas automobilio savininkas, paėmė iš atsakovės pinigus už automobilį, savo vardu išrašė sąskaitą, kuri laikytina automobilio pirkimo-pardavimo sutartimi, pateikė automobilio dokumentus, kurie buvo surašyti prancūzų kalba, raktus, automobilį, pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota VĮ „Regitra“, automobiliui buvo atlikta techninė apžiūra.

72Todėl galima sutikti su ieškovės argumentais, kad ieškovė suklydo dėl esminių aplinkybių sudarant ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį, t.y. dėl pirkimo-pradavimo sutarties dalyko, kadangi automobilis 2007-08-21 sandorio sudarymo metu buvo pavogtas ir jam buvo paskelbta tarptautinė paieška, pareiškimas apie vagystę buvo įregistruotas Prancūzijoje, o ieškovei šios aplinkybės nebuvo žinomos, nors jau egzistavo. Be to, ieškovė iš esmės suklydo ir dėl automobilio savininko, nes atsakovas automobilio pirkimo-pardavimo metu, nebuvo teisėtu vogto automobilio savininku. Tokį ieškovės suklydimą įtakojo tai, kad atsakovas savo patalpose, savo vardu išrašė sąskaitą, t.y. savo vardu sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, paėmė pinigus už parduotą automobilį, perdavė automobilį ir dokumentus ieškovei, o VĮ „Regitra“ pirkimo-pardavimo sutartį įregistravo viešame registre ieškovės vardu, suteikė automobiliui valstybinį numerį.

73Negalima laikyti ieškovę neapdaria ir nerūpestinga sudarant automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi suklydimas buvo esminis dėl sutarties dalyko, nes ieškovė nupirko vogtą automobilį, tačiau ši aplinkybė jai pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nebuvo žinoma, taip pat ieškovė suklydo dėl sutarties šalies, nes atsakovas nebuvo automobilio teisėtu savininku.

74Tokiu būdu, 2007-08-21 automobilio pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo UAB „Beljana“ ir ieškovės G. G. dėl automobilio Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ) Lietuvos Respublikoje valstybinis registracijos Nr ( - ) pripažįstama negaliojančia kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms ir dėl esminio suklydimo/ CK 1.80str. 1d, 1.90str. 1d, 6.307str.1d, 6.321str.1d/.

75LR CK 1.80str. 2 dalyje nustatyta, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių.

76Dėl restitucijos

77Pripažinus negaliojančia automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, spręstinas klausimas dėl restitucijos taikymo /CK 1.80str.2d,6.145-6.153 straipsniai, 6.307str,6.323str/.

78LR CK 6.145str.1 dalyje nustatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu.

79Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006-05-29 nutartyje, civilinėje byloje Nr 3k-3-359/2006 konstatavo, kad taikant restituciją asmuo grąžinamas į ankstesnę padėtį, buvusią iki jo teisės pažeidimo. Tai reiškia, kad, pritaikius restituciją, asmuo negali gauti mažiau, negu iš jo buvo paimta, tačiau jis negali gauti ir daugiau, nei turėjo

80Ieškovė prašo pripažinus automobilio pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją ir priteisti jai iš atsakovo ne visą jos realiai mokėtą pirkimo pardavimo kainą už automobilį, o tik 11 000 litų (3 185,82 EUR) sumą, kadangi atsižvelgė į tai jog nuo įsigijimo momento iki automobilio poėmio momento automobilį eksploatavo beveik 3 metus. Ieškovė nurodo, kad jos prašoma priteisti 11 000 litų suma atitinka automobilio rinkos vertę jo poėmio metu, todėl, nelaikytina ieškovės padėties nesąžiningu pagerėjimu ir atitinkamai atsakovės pablogėjimu.

81Atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu taikyti restituciją ir priteisti jai dalį įsigijimo kainos 3185,82EUR, nurodo, kad neįmanoma atkurti iki neteisėto sandorio pripažinimo negaliojančiu momento šalių turtinės padėties nepabloginant atsakovės padėties. Be to, nurodo, kad ieškovė tris metus be trukdžių naudojosi ir valdė automobilį kaip savo, ieškinio reikalavimą grindžia automobilio rinkos verte jo poėmio dienai, tačiau prašo priteisti 3185, 82 EUR, o ekspertizės akto išvadoje automobilio rinkos vertė poėmio dienai nustatyta 3073 Eur.

82Kauno apygardos teismas 2015-10-12 nutartyje, civilinėje byloje Nr 2A-1655-254/2015 išnagrinėjęs ieškovės apeliacinį skundą, grąžindamas šią bylą nagrinėti iš naujo konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, paaiškėjus, jog pirkėjas nupirko vogtą automobilį, vien aplinkybė, kad nebėra galimybės grąžinti automobilį pardavėjui, nelaikytina savaime suponuojančia restitucijos netaikymo situaciją/pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2006, 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2013/.

83Šiuo nagrinėjamu atveju, dvišalė restitucija negalima, kadangi atsakovas nebuvo šio automobilio teisėtu savininku, o automobilis paimtas iš ieškovės 2010-05-17 poėmio protokolu ir grąžintas jo teisėtam savininkui.

84Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008-04-29 nutartyje civilinėje byloje Nr 3k-3-229/2008 konstatavo, kad tuo atveju, kai pardavėjas parduoda jam nuosavybės teise nepriklausiusį daiktą, pripažinus sandorį negaliojančiu, pirkėjui grąžinama jo sumokėta kaina (CK 6.323 straipsnio 1 dalis), o pripažinto neteisėtu sandorio dalykas turi būti grąžinamas daikto savininkui arba teisėtam valdytojui /CK 6.307 straipsnio 3 dalis/.

85Tokiu būdu, pripažinus 2007-08-21 automobilio pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia taikoma vienašalė restitucija, ieškovė grąžinama į padėtį, kurioje buvo iki automobilio poėmio 2010-05-17. Kadangi automobilis grąžintas jo teisėtam savininkui, tai reiškia, kad ieškovei iš atsakovo priteistina šio automobilio rinkos vertė automobilio poėmio datai 2010-05-17/ LR CK 6.145str., 6.146str., 6.147str.1d, 6.307str.3d, 6.321str.1d/.

86Šioje byloje buvo atlikta ginčo automobilio vertės nustatymo ekspertizė, kurią atliko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertintojas J. U., surašytas 2014-11-21 Transporto priemonės vertės tyrimo nustatymo ekspertizės aktas/ 1t b.l. 117-121,127, 130,139,140, 2t b.l.5-28/. 2014-11-21 Transporto priemonės vertės tyrimo ekspertizės akto išvadoje atsakyta į užduotus klausimus ir nustatyta:1. automobilio Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ) rinkos vertė Lietuvos Respublikoje 2007-08-21 datai, t.y. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienai buvo;7191EUR 2. automobilio Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ) rinkos vertė Lietuvos Respublikoje 2010-05-17, t.y. automobilio poėmio dienai buvo 3073EUR; 3 automobilio Citroen C5, indentifikavimo numeris VF7DCRHZB76440748 nusidėvėjimas nuo 2007-08-21 pagal pažymoje-sąskaitoje Nr 006635 nurodytą /16700/ 4.836,65EUR/ įsigijimo kainą iki 2010-05-17 automobilio poėmio dienos galėjo būti 1764EUR./ 2t b.l. 26/.

87Tokiu būdu, ieškovė savo patikslintame ieškinyje iš esmės ir prašo taikyti restituciją, priteisiant ieškovei iš atsakovo automobilio rinkos kainą jo poėmio dienai 2010-05-17, tačiau ieškovės nuomone jos automobilio rinkos vertė poėmio datai turėtų būti 11000lt-3185,82EUr dėl ieškovės padarytų automobilio pagerinimų. Būtent, ieškovės nuomone: automobilis buvo geresnės nei bazinės komplektacijos; per visą eksploatacijos laiką buvo tvarkingai prižiūrėtas; nebuvo patekęs į jokį eismo įvykį; poėmio metu buvo techniškai tvarkingas, be išorinių apgadinimų; turėjo naują padangų komplektą ir akumuliatorių, kurių kaina sudarė256,31 EUR; turėjo galiojančią techninę apžiūrą pagal VšĮ „Emprekis" duomenų bazės duomenis automobilio vidutinė rinkos vertė sudarė apie 15 840 litų arba 4 587,58EUR, o šiai aplinkybei patvirtinti ieškovė pateikė į bylą VŠĮ „Emprekis“ informaciją apie automobilio Citroen C5 2010-05 kainą/ 1t b.l. 18/.

88Atsakovas su tokiais ieškovės argumentais nesutinka. Nurodė, kad 2011-09-27 Kauno miesto apylinkės prokuratūros rašte Nr.10-1-0727-10 „Dėl automobilio“ ieškovei išaiškinta, kad ji kaip sąžininga igijėja. vadovaujantis LR CK 4.97 str. 3 ir 4d., grąžinant daiktą savininkui turi teisę pasilikti savo padarytas dalis, kuriomis buvo pagerintas daiktas arba reikalauti iš savininko atlyginti dėl pagerinimo padarytas išlaidas, o 2010-05-17 transporto priemonės apraše pažymėta, kad vairuotojo durų atidarymo rankenėlė nulaužta.

89Iš transporto priemonės aprašo 2010-05-17 matyt, kad automobilis Citroen C5, v/n ( - ) yra tvarkingas be išorinių apgadinimų, vairuotojo durų atidarymo rankenėlė nulaužta/ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10 b.l 14/. Galima sutikti su atsakovo argumentais, kad ieškovei ikiteisminio tyrimo metu Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2011-09-27 raštu Nr 10-1-0727-10, adresuotu ieškovei, kaip sąžiningai automobilio igijėjai buvo išaiškinta teisė reikšti ieškinį ir pasilikti savo dalis, kuriomis buvo pagerintas automobilis arba kreiptis į automobilio teisėtą savininką ir reikalauti išlaidų atlyginimo, t.y. į draudimo kompanijos GAN Eurocourtage, atstovę Lenkijos firmą „Scorpions“, kurią pagal įgaliojimą atstovavo J. B./ baudžiamoji byla Nr 10-1-00727-10 b.l. 170/. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė kreiptųsi į automobilio teisėtą savininką dėl išlaidų atlyginimo dėl automobilio pagerinimų. Tai reiškia, kad ieškovė dėl ieškovės nurodomų automobilio pagerinimų negali reikalauti iš atsakovo išlaidų atlyginimo, nes pati ieškovė nesikreipė į ikiteisminio tyrimo pareigūnus dėl pagerinimų atsiėmimo, nesikreipė ir į teisėtą automobilio savininką dėl išlaidų atlyginimo/ LR CPK 178str, CK 4.95str.-4.97str./.

90Negalima sutikti su ieškovės argumentais, kad automobilio vidutinė rinkos vertė turi būti laikytina didesnė nei nustatyta ekspertizės akte, dėl tų aplinkybių, kad ieškovė gerai prižiūrėjo automobilį, atliko techninę apžiūrą, kad automobilis nebuvo patekęs į jokį eismo įvykį, o poėmio metu buvo techniškai tvarkingas. Nepatvirtina šių ieškovės argumentų ir pateikta informacija iš VŠĮ „Emprekis“/ 1t b.l. 18/, kadangi nurodyta kaina 15840lt nėra niekuo pagrįsta, nėra duomenų kaip ši kaina buvo nustatyta, ir ar buvo laikytasi LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos reikalavimų.

91Byloje automobilio vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta kvalifikuoto eksperto įrašyto į teismo ekspertų sąrašą ir atlikta sutinkamai su LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos reikalavimais, ir tokiu būdu buvo nustatyta automobilio vidutinė rinkos vertė. Ieškovė neprašė skirti pakartotinės ekspertizės. Tuo atveju, jeigu automobilis būtų netvarkingas, daužtas, tai akivaizdu, kad tai mažintų jo vidutinę rinkos kainą. Iš Transporto priemonės ekspertizės akto matyti, kad ieškovė naudojosi automobiliu, tai patvirtina automobilio rida, todėl reikalinga atsižvelgti ir į automobilio nusidėvėjimą dėl jo naudojimo, kuris buvo nustatytas ekspertizės metu.

92Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, darytina išvada, kad nustatyta vidutinė automobilio rinkos vertė 2011-11-24 Transporto priemonės vertės tyrimo ekspertizės akte 3073EUR automobilio poėmio datai 2010-05-17, nagrinėjamu atveju atitinka ieškovės praradimams dėl paimto iš ieškovės automobilio 2010-05-17 poėmio metu, taikant restituciją ir priteisiant šią sumą ieškovei, ieškovė grąžinama į ankstesnę padėtį, buvusią iki jo teisės pažeidimo, be to, atsižvelgiama į tą aplinkybę, kad ieškovė naudojosi šio automobiliu apie 3 metus, į automobilio nusidėvėjimą, kuris nuo automobilio 2007-08-21 pardavimo kainos 4836,65 EUR iki 2010-05-17 poėmio datos sudaro 1764 EUR/ 2t b.l. 26/. Priteisiant iš atsakovo 3073EUR sumą ieškovei, atsakovo padėtis dėl restitucijos taikymo nepagrįstai ir nesąžiningai nepablogėja, o ieškovės padėtis nesąžiningai ir nepagrįstai nepagerėja LR CK 1.80str.2d., 6.145str.1d/, 6.146str., 6.147str.1d, 6.307str. 1d, 6.323str.1d/.

93Negalima sutikti su atsakovo argumentais, kad privalų netaikyti restitucijos, kad ieškovės rizika dėl galimos trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos, t.y. galimybės įsigyti vogtą automobilį, yra visiškai analogiška kaip ir atsakovo.

94Visų pirma, ieškovei priteisiama ne visa jos realiai sumokėta pirkimo-pardavimo kaina už automobilį. Be to, ieškovė kaip pirkėja prievolę įvykdė tinkamai, sumokėjo atsakovui automobilio kainą, o atsakovas neįvykdė savo pagrindinės prievolės nustatytos LR CK 6.317str.1dalyje ir 6.321str. 1dalyje, todėl jo padėties pablogėjimas negali būti pripažįstama nepagrįsta ir nesąžininga. Antra, ieškovė yra fizinis asmuo, pirkėja, o atsakovas yra juridinis asmuo siekiantis pelno. Trečia, iš pateiktų į bylą įrodymų, iš baudžiamosios bylos Nr 10-1-00727-10, tame tarpe UAB „Benjana“ vadybininko A. A. apklausto liudytoju parodymų, trečiojo asmens Olandijos firmos Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens vadovo S A. M. J. parodymų, atsakovo paaiškinimų, akivaizdu, kad automobilių pardavimas yra atsakovo verslas, santykiai su trečiuoju asmeniu buvo nuolatinai, nuolatinai buvo superkami iš trečiojo asmens automobiliai, o ginčo automobilis, kuriam buvo paskelbta paieška dėl vagystės atsakovu buvo įsigytas iš trečiojo asmens tą pačią dieną, kai ir buvo įsigytas trečiojo asmens iš nepažįstamo asmens. Tokiu būdu, verslo rizika tenka atsakovui. Tačiau, remiantis atliktu ikiteisminio tyrimu baudžiamojoje byloje Nr 10-1-00727-10, surinkta bylos medžiaga, darytina išvada, kad atsakovas perkant ginčo automobilį iš trečiojo asmens Olandijos firmos Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens nežinojo, kad automobiliui 2007-08-09 pirkimo-pradavimo sutarties sudarymo metu yra paskelbta paieška dėl jo vagystės.

95Be to, šioje nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl restitucijos taikymo pripažinus automobilio pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, o ne dėl vindikacijos ir įgijėjo sąžiningumo, t.y. ne CK 4.95str.-4.97str. nustatyta tvarka, o atsakovas nustatytų LR CK4.37str., 6.307str.1d., 6.317str.1d, 6.321str1d imperatyviųjų reikalavimų neįvykdė, pirkimo -pardavimo sutartis yra neteisėta, todėl ieškovės reikalavimas taikyti restituciją yra pagrįstas.

96Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2013-07-26 nutartyje civilinėje byloje Nr 3k-3-424/2013 konstatavo, kad pripažinus sandorį negaliojančiu, sprendžiama dėl restitucijos taikymo tarp šalių (CK 6.145 straipsnis) ir nesprendžiama dėl vindikacijos sąlygų ir įgijėjo sąžiningumo pagal vindikacijos sąlygas.

97Tokiu būdu, taikant restituciją iš atsakovo ieškovei priteistina 3073EUR automobilio kainos.

98Dėl nuostolių

99Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008-04-29 nutartyje civilinėje byloje Nr 3k-3-229/2008 konstatavo, kad įstatymuose taip pat nustatyta, kad, pripažinus sutartį negaliojančia dėl to, jog pardavėjas pardavė jam nepriklausantį daiktą dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti šio turėtus nuostolius /CK 6.307 straipsnio 1, 3 dalys, 6.323 straipsnio 1 dalis/.

100Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės patirtus nuostolius perkant automobilį dėl atsakovo veiksmų: 2007-08-21 VĮ "Regitra“ Kauno filialui už transporto priemonės registraciją sumokėtus 84lt; 2009-08-21 Vilniaus techninės apžiūros įmonei „Tuvlita“ už transporto priemonės privalomą techninę apžiūrą sumokėtus 42 Lt.; 2009-09-01 už automobilio įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudimo dalį nuo automobilio poėmio 2010-05-17 iki draudimo galiojimo termino 2010-08-31 pabaigos už 3,5 mėnesio 70 Lt draudimo įmokos; Advokatų V. S. ir S. partnerių kontorai "Foresta" sumokėtus 484 Lt už parengtą pretenziją dėl patirtų nuostolių bei už atsakovės prašymu rengtus susitarimų projektus dėl nuostolių atlyginimu, viso 680EUR, kas sudaro 196,94EUR.

101Atsakovas nesutinka su tokiais ieškovės reikalavimais, nurodo: už atliktą teisinę automobilio registraciją ieškovė reikalauja atlyginti išlaidas nepagrįstai, nes registraciją atliko VĮ „Regitra", kuri turėjo turėti informaciją apie paskeltą paiešką ES valstybėje, todėl šiuo atveju, UAB „Beljana" nėra tinkamas atsakovas; ieškovė nepateikia duomenų, kad kreipėsi dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties nutraukimo, o Civilinės atsakomybės draudimo įmokos dalis, nutraukus sutartį dėl nenugalimos jėgos valstybės veiksmų, yra grąžinama; už surašytą pretenziją 2013-06-27 sąskaita išrašyta tik tai 2014-03-12, o 2014-03-12. sąskaitoje Nr. 0009 nėra duomenų apie pretenziją rengimą.

102LR CK 6.323str.1dalyje yra numatytos išlaidos, susijusios su neteisėtu pirkimo-pardavimo sandoriu.

103Šioje byloje taikytina vienašalė dalinė restitucija, priteisiant iš atsakovo ieškovei automobilio vidutinę rinkos vertę automobilio poėmio datai 2010-05-17, atsižvelgiant į tas aplinkybes, kad ieškovės vardu buvo įregistruotas automobilis, kuriuo ji naudojosi beveik 3 metus ir naudojosi intensyviai, o tai patvirtina automobilio rida, tokiu būdu buvo atsižvelgta ir automobilio nusidėvėjimą. Kadangi ieškovė naudojosi automobiliu, ieškovės prašomi priteisti nuostoliai dėl išlaidų už automobilio teisinę registraciją, už automobilio technines apžiūras, dėl automobilio draudimo/1t,b.l.19-24,2t,b.l.150,151,3,tb.l.56/, priskirtini būtinoms išlaidoms, susijusioms su automobilio naudojimu, todėl atsakovas netūrėtų jų atlyginti. UAB „Beljana“ vardu automobilis nebuvo įregistruotas. Be to, mokesčiai už automobilio teisinę registraciją, už automobilio techninę apžiūrą yra vienkartiniai ir nedalūs pagal laikotarpius, o dėl draudimo išmokos grąžinimo, ieškovė į draudiką nesikreipė. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad nė viena sandorio šalis negali nieko įgyti ar sutaupyti kitos šalies sąskaita/ CK 6.237 str. 1 d./.

104Tačiau negalima sutikti su atsakovo argumentu neva mokestį už automobilio teisinę registraciją ieškovei turėtų atlyginti VĮ „Regitra“. Pagal kasacinio teismo praktiką, nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Automobilio registracija asmens vardu nėra juridinis faktas, sukuriantis to asmens nuosavybės teisę, nes ši įgyjama tik CK 4.47 straipsnyje nurodytais pagrindais/ Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr 3k-3-310/2011, 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr 3k-3-229/2008/.

105Atsakovas neginčija, kad gavo 2013-06-27 ieškovės pretenziją/1t, b.l. 13/, kurią parengė advokatų V. S. ir S partnerių kontora "Foresta". Už 2013-06-27 pretenzijos parengimą advokatų V. S. ir S partnerių kontora "Foresta" išrašė ieškovei 2014-03-12 PVM sąskaitą–faktūrą Nr 0009 484lt sumai / 1t b.l. 26/, kurioje nurodė paslaugos pavadinimą- pretenzijos parengimą. Be to, yra pateiktas šios advokatų kontoros banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad ieškovė G. G. 2014-03-14 sumokėjo už parengtą pretenziją 484lt, mokėjimo paskirtis nurodyta lėšų užskaitymas už parengtą pretenziją/ 1t, b.l. 25 /. Tokiu būdu, ieškovė iki ieškinio pateikimo teismui, kreipėsi į atsakovą su pretenzija dėl nuostolio atlyginimo dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kurią parengė advokatų kontora „Foresta“, kurios gavimą atsakovas neginčija. Be to, atsakovas teidamas pretenziją trečiajam asmeniui Olandijos firmos Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's – Bedrijfswagens remiasi šia ieškovės pretenzija. Tačiau atsakovas ieškovės pretenzijos netenkino, nuostolių neatlygino, o ieškovė turėjo išlaidų už pretenzijos parengimą/ 1t b.l. 25,26, 31/. Tai reiškia, kad šios išlaidos betarpiškai susijusios su automobilio pirkimo –pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl turi būti atlyginamos, priteisiant jas iš atsakovo/ LR CK1.80str.2d, 6. 6.307str1d, 6.323str.1d/. Tokiu būdu reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo tenkintinas iš dalies, priteisiant nuostolius, susijusius su pretenzijos rengimu už advokatų teisinę pagalbą 484lt sumoje, kas sudaro 140,18EUR.

106Kadangi atsakovas ieškovei gera valia negrąžino automobilio kainos, nuostolių neatlygino, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistų sumų nuo patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienos 2016-01-07 iki visiško sprendimo įvykdymo, o ne nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-08, kadangi patikslintu ieškiniu ieškovė pakeitė ieškinio dalyką/ LR CK 6.210str.1d/.

107Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, esančius byloje ir jos priede baudžiamojoje byloje, patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, 2007-08-21 automobilio pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia, taikoma vienašalė restitucija, iš atsakovo ieškovei priteistina 3073EUR automobilio kainos, 140,18EUR nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistų sumų nuo patikslinto ieškinio pateikimo į teismą dienos 2016-01-07 iki visiško sprendimo įvykdymo, likusioje dalyje, atmestinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmestinas/ CPK 178str, CK 1.2str., 1.5str., 1.80str, 1.90str., 1.124str-1.127str., 1.130str, 1.131str, 4.37str, 4.47str, 4.95str-4.97str, , 6.145str-6.147str, 6.210str, 6.305str, 6.307str, 6.311str, 6.317str, 6.318str., 6.321str., 6.323str/.

108Dėl bylinėjimosi išlaidų.

109Patenkintų ieškinio reikalavimų ribose, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos turėtos šioje civilinėje byloje bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis /1tb.l.7,37/ 96,40EUR, už ekspertizę /1t,b.l57,140,2t, b.l.5/ 283,84EUR; išlaidos už advokato padėjėjos teisinę pagalbą, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus/ 3t, b.l. 52-55/ į įdėtą darbą šioje civilinėje byloje, į „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio“, patv. LR Teisingumo ministro įsakymu 2004-04-02 Nr 1R-85, 2015-03-19 įsakymu Nr 1R-77 maksimalius dydžius 1062,82EUR sumoje /LR CPK 79str, 88str.6p,8p,, 93str, 98str/. Atmestų ieškinio reikalavimų ribose, iš ieškovės atsakovo naudai priteistinos turėtos šioje civilinėje byloje bylinėjimosi išlaidos: už vertimą iš olandų kalbos/ 3t,b.l.12/ 2,99EUR; išlaidos už advokatės teisinę pagalbą šioje civilinėje byloje, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus/1t, b.l.,108-110,.2t, 111,167,168,3t, b.l.62,/taip pat į įdėtą darbą šioje civilinėje byloje, į aukščiau įvardintas rekomendacijas 67,10 EUR sumoje.

110Kadangi šioje civilinėje byloje buvo siųsti procesiniai dokumentai, atmestų ieškinio reikalavimų ribose, iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės nepriteistinos, kadangi nesudaro nustatyto minimumo/ LR CPK 88str3p, 91str., 92str../. Kadangi ieškovė sumažino savo ieškinio reikalavimus, ieškovei grąžinama permokėta 2014-04-02 mokėjimo nurodymu Nr 303 per „Swedbank“ AB žyminio mokesčio 257lt dalis 48 EUR sumoje/ LR CPK / 87str.1d,1p/.

111Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str., 7str., 12str., 13str., 17str., 18str., 42str., 176str., 177str., 178str., 185str., 259str., 263str-268str., 270str., 279str.

Nutarė

112Ieškinį tenkinti iš dalies, prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmesti.

113Pripažinti negaliojančia automobilio 2007-08-21 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „Beljana, į. k. 135730095 pardavė, o ieškovė G. G./S/, a.k. ( - ) nupirko automobilį Citroen C5, indentifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos Nr ( - )

114Taikyti restituciją, priteisti iš atsakovo UAB „Beljana“, į. k. 135730095 ieškovei G. G., a.k. ( - ) 3073EUR automobilio kainos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienos 2016-01-07 iki visiško sprendimo įvykdymo.

115Priteisti iš atsakovo UAB „Beljana“, į. k. 135730095 ieškovei G. G., a.k. ( - ) 140,18 EUR nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienos 2016-01-07 iki visiško sprendimo įvykdymo. .

116Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

117Atmesti atsakovo UAB „Beljana“, į. k. 135730095 prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo.

118Priteisti iš atsakovo UAB „Beljana , į. k. 135730095 ieškovei G. G., a.k. ( - ) 1062,82EUR už advokato padėjėjos teisinę pagalbą, 96,40EUR žyminio mokesčio, 283,84EUR už ekspertizę.

119Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti ieškovei G. G., a.k. ( - ) 2014-04-02 mokėjimo nurodymu Nr 303 per „Swedbank“ AB sumokėto žyminio mokesčio dalį 48EUR. sumoje.

120Priteisti iš ieškovės G. G. a.k. ( - ) atsakovui UAB „Beljana“, į .k 135730095 67,10 EUR už advokatės teisinę pagalbą, 2,99EUR už vertimą iš olandų kalbos.

121Priteisti iš atsakovo UAB „Beljana , į. k. 135730095 valstybei 11,33lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant išieškotojui valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM , į.k. 188659752, surenkamąją sąskaitą Nr LT 24 7300 0101 1239 4300 “Swedbank“AB, į .k. 5660.

122Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant V.... 2. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo/2 t, b.l. 146-149/:... 3. 1.Pripažinti 2007-08-21 pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu.... 4. 2. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB "Beljana" ieškovės G.... 5. 3.Priteisti 680 Lt (196,94 EUR) nuostolių atlyginimo bei 5 procentų dydžio... 6. Ieškovė ir jos atstovė nurodė, kad ieškovė 2007-08-21 Kauno automobilių... 7. Atsakovas, nebūdamas transporto priemonės savininku, negalėjo perduoti... 8. Taip pat ieškovė iš esmės suklydo dėl sandorio dalyko, nes pirko vogtą,... 9. Aplinkybė, suformavusi klaidingą ieškovės valios išraišką ir nulėmusi... 10. Kadangi restitucijos instituto esmė yra sugrąžinti šalis į ankstesnę... 11. Remiantis CK 6.145 str. 2 d. pakeisti restitucijos būdą galima tik tais... 12. Be pinigų sumokėtų perkant automobilį, dėl atsakovo veiksmų ieškovė... 13. Dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovės reikalavimams pripažinti... 14. Dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovės reikalavimui dėl nuostolių... 15. Nutarimas grąžinti automobilį buvo priimtas 2011-09-27. Ieškovė ieškiniu... 16. Atsakovas UAB „Beljama“ su ieškiniu nesutinka, prašo taikyti ieškinio... 17. Atsakovas UAB „Beljama“ ir jo atstovė nurodė, kad net ir konstatavus... 18. Su ieškinio reikalavimu priteisti nuostolius nesutinka. Ieškovė reikalavimą... 19. LR CK 1.127 str l d. numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 20. Trečiojo asmens „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's... 21. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, prašymas dėl ieškinio... 22. Nustatyta, kad 2007-08-21 ieškovė G. G., buvusi mergautinė pavardė S., iš... 23. Iš „Schouws Import & Export Inkoop & Verkoop in Auto's -... 24. Iš baudžiamosios bylos Nr 10-1-00727-10 matyti, kad tuo metu, kai atsakovas... 25. Automobilis turėjo prancūzišką registracijos liudijimą Nr ( - ) /... 26. Baudžiamojoje byloje Nr 10-00727-10 yra duomenų iš Lietuvos kriminalinės... 27. Teisinės pagalbos pavedimu 2010-10-19 baudžiamojoje byloje buvo apklaustas... 28. Tarp šalių nėra ginčo, kad ginčo automobilis buvo parduotas netinkamos... 29. Tokiu būdu, 2010-05-17 poėmio protokolu iš ieškovės buvo paimtas... 30. Ieškovė po automobilio poėmio taip pat juo rūpinosi, teikė prašymus... 31. Tokiu būdu, ieškovės 2007-08-21 nupirktas iš atsakovo UAB „Beljana“... 32. 2011-12-13 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu ikiteisminis tyrimas... 33. Tokiu būdu, atsakovo UAB „Beljana“ veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties,... 34. Ieškovė prašo apginti jos kaip automobilio pirkėjos pažeistas teises,... 35. Atsakovas nesutinka su ieškovės ieškiniu, prašo ieškinio reikalavimams... 36. Rungimosi principas, galiojantis civiliniame procese /CPK 12str./, lemia tai,... 37. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškinio senaties termino taikymo, dėl... 38. Dėl ieškinio senaties termino... 39. Civilinių teisinių santykių stabilumui užtikrinti civilinėje teisėje... 40. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį visiems ieškovės reikalavimams.... 41. Ieškovė savo paaiškinimuose kaip raštu, taip ir žodžiu nurodo, kad... 42. LR CK 1.130str. 2dalis nustato, kad ieškinio senaties terminą taip pat... 43. Byloje yra pateikta 2013-08-02 UAB „Beljana“ pretenzija Olandų bendrovei... 44. Tokiu būdu, galima sutikti su ieškovės argumentu, kad nuo 2013-08-02, t.y.... 45. Įstatyme ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su asmens... 46. Kauno apygardos teismas 2015-10-12 nutartyje, civilinėje byloje Nr... 47. Iš nustatytų bylos aplinkybių, ištirtų įrodymų, šalių argumentų dėl... 48. 2010-10-20 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu GAN Eurocourtage IARD... 49. Tokiu būdu, kol nebuvo atmestas ieškovės skundas dėl 2011-09-27 Kauno... 50. Be to, savo pažeistų teisių atstatymo būdą, pasirenka pati ieškovė, kuri... 51. LR CK 1,125str.1 dalyje nustatyta, kad bendrasis ieškinio senaties terminas... 52. Pagal LR CK 1.125str. 8 dalį sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties... 53. Be to, kaip jau minėta, atsakovė 2013-08-02 pretenzija Olandų bendrovei... 54. Ieškovė pradinį ieškinį teismui pateikė 2014-03-20. Tokiu būdu,... 55. Dėl pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.... 56. Pirkimo-pardavimo sutartis yra pagrindas nuosavybei atsirasti /CK 4.47 str. 1... 57. LR CK 1.180str. 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 58. Ieškovė nurodo, kadangi atsakovė pardavė daiktą, į kurį pardavimo... 59. Imperatyvios CK 4.37 ir 6.317 straipsnių nuostatos reikalauja, jog pardavėjas... 60. Tokiu būdu, CK 6.317 str. 1, 2 dalyse, 6.321 str. 1, 3 ir 6 dalyse įtvirtinta... 61. Tačiau, kaip minėta, bylos medžiaga ir jos priedu baudžiamąja byla... 62. Ta aplinkybė, kad atsakovas nepadarė nusikalstamos veikos numatytos LR BK... 63. Tokiu būdu, sudaryta tarp atsakovo ir ieškovės 2007-08-21 automobilio... 64. Atmestini atsakovo argumentai neva automobilio 2007-08-21 pirkimo-pardavimo... 65. Atmestinas atsakovės argumentas neva ieškovė nekovojo iki pat pabaigos už... 66. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2011-07-01 nutartyje civilinėje byloje Nr... 67. Ieškovė nurodo dar vieną pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo... 68. Pagal LR CK 190 str. 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti... 69. Ieškovė nurodo, kad iš esmės suklydo dėl sandorio dalyko, nes pirko... 70. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001-09-05 nutartyje, civilinėje byloje Nr... 71. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2007-08-21 sudarydamas su ieškove... 72. Todėl galima sutikti su ieškovės argumentais, kad ieškovė suklydo dėl... 73. Negalima laikyti ieškovę neapdaria ir nerūpestinga sudarant automobilio... 74. Tokiu būdu, 2007-08-21 automobilio pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp... 75. LR CK 1.80str. 2 dalyje nustatyta, kai sandoris negalioja, viena jo šalis... 76. Dėl restitucijos... 77. Pripažinus negaliojančia automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, spręstinas... 78. LR CK 6.145str.1 dalyje nustatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo... 79. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 80. Ieškovė prašo pripažinus automobilio pirkimo-pardavimo sutartį... 81. Atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu taikyti restituciją ir priteisti... 82. Kauno apygardos teismas 2015-10-12 nutartyje, civilinėje byloje Nr... 83. Šiuo nagrinėjamu atveju, dvišalė restitucija negalima, kadangi atsakovas... 84. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008-04-29 nutartyje civilinėje byloje Nr... 85. Tokiu būdu, pripažinus 2007-08-21 automobilio pirkimo-pardavimo sutartį... 86. Šioje byloje buvo atlikta ginčo automobilio vertės nustatymo ekspertizė,... 87. Tokiu būdu, ieškovė savo patikslintame ieškinyje iš esmės ir prašo... 88. Atsakovas su tokiais ieškovės argumentais nesutinka. Nurodė, kad 2011-09-27... 89. Iš transporto priemonės aprašo 2010-05-17 matyt, kad automobilis Citroen C5,... 90. Negalima sutikti su ieškovės argumentais, kad automobilio vidutinė rinkos... 91. Byloje automobilio vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta kvalifikuoto... 92. Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus... 93. Negalima sutikti su atsakovo argumentais, kad privalų netaikyti restitucijos,... 94. Visų pirma, ieškovei priteisiama ne visa jos realiai sumokėta... 95. Be to, šioje nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl restitucijos... 96. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2013-07-26 nutartyje civilinėje byloje Nr... 97. Tokiu būdu, taikant restituciją iš atsakovo ieškovei priteistina 3073EUR... 98. Dėl nuostolių... 99. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008-04-29 nutartyje civilinėje byloje Nr... 100. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės patirtus nuostolius perkant... 101. Atsakovas nesutinka su tokiais ieškovės reikalavimais, nurodo: už atliktą... 102. LR CK 6.323str.1dalyje yra numatytos išlaidos, susijusios su neteisėtu... 103. Šioje byloje taikytina vienašalė dalinė restitucija, priteisiant iš... 104. Tačiau negalima sutikti su atsakovo argumentu neva mokestį už automobilio... 105. Atsakovas neginčija, kad gavo 2013-06-27 ieškovės pretenziją/1t, b.l. 13/,... 106. Kadangi atsakovas ieškovei gera valia negrąžino automobilio kainos,... 107. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus,... 108. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 109. Patenkintų ieškinio reikalavimų ribose, iš atsakovo ieškovės naudai... 110. Kadangi šioje civilinėje byloje buvo siųsti procesiniai dokumentai, atmestų... 111. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str., 7str., 12str., 13str., 17str.,... 112. Ieškinį tenkinti iš dalies, prašymą dėl ieškinio senaties termino... 113. Pripažinti negaliojančia automobilio 2007-08-21 pirkimo-pardavimo sutartį,... 114. Taikyti restituciją, priteisti iš atsakovo UAB „Beljana“, į. k.... 115. Priteisti iš atsakovo UAB „Beljana“, į. k. 135730095 ieškovei G. G.,... 116. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 117. Atmesti atsakovo UAB „Beljana“, į. k. 135730095 prašymą dėl ieškinio... 118. Priteisti iš atsakovo UAB „Beljana , į. k. 135730095 ieškovei G. G., a.k.... 119. Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 120. Priteisti iš ieškovės G. G. a.k. ( - ) atsakovui UAB „Beljana“, į... 121. Priteisti iš atsakovo UAB „Beljana , į. k. 135730095 valstybei 11,33lt... 122. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...