Byla e2SP-11569-886/2020
Dėl antstolės veiksmų

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. D. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomosiose bylose Nr. 0183/20/00221 ir Nr. 0183/20/00220, kuriose išieškojimą vykdančiai antstolei Raimondai Pauzienei pateiktas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3teisme 2020 m. balandžio 15 d. gautas pareiškėjo T. D. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0183/20/00220 ir Nr. 0183/20/00221 iki bus išnagrinėtas jo skundas dėl antstolės Raimondos Pauzienės veiksmų.

4Pareiškėjas pateikė antstolei R. Pauzienei skundą dėl antstolio veiksmų, kuris grindžiamas tokiais argumentais:

51) antstolės du 2020 m. kovo 30 d. patvarkymai dėl skolos išieškojimo Nr. S-20-183-5830 ir Nr. S-20-183-5831 neteisėti, nes dar nėra suėjęs žalos atlyginimo terminas. Kauno aplinkės teismo 2019 m. sausio 18 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-128-573/2019 T. D. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas atlyginti turtinę žalą per vienerius metus ir šešis mėnesius. Kauno apylinkės teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartyje išaiškinta, jog baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymo termino pabaiga yra 2021 m. balandžio 1 d., todėl, pareiškėjo teigimu, vykdymo veiksmai negalėjo būti pradėti ir yra neteisėti;

62) antstolės 2020 m. kovo 30 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-20-183-5832 yra neteisėtas, nes nebuvo laikytasi CPK 736 straipsnyje numatytos išskaitų iš darbo užmokesčio tvarkos (norima nurašyti visas sąskaitoje esančias lėšas);

73) 2020 m. kovo 30 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-20-183-5833 ir 2020 m. kovo 30 d. patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-20-183-5834 neteisėti dėl nepagrįstai per didelių antstolės paskaičiuotų vykdymo išlaidų;

84) 2020 m. balandžio 10 d. patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. S-20-183-6362 neteisėtas, nes jame atsisakyta leisti disponuoti T. D. priklausančiu darbo užmokesčiu ir suteikti informaciją apie solidarius skolininkus.

9Teismui pateiktas pareiškėjo prašymas sustabdyti išieškojimą vykdymo procese grindžiamas argumentais, kad tęsiant vykdymo veiksmus skundo nagrinėjimo metu jam gali būti padaryta dar didesnė žala, kiltų nauji ginčai dėl vėlesnių antstolės veiksmų teisėtumo, pareiškėjui tektų juos ginčyti ir reikšti ieškinį dėl neteisėtais antstolės veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Nesustabdžius vykdymo veiksmų, pareiškėjui palankaus sprendimo įvykdymas būtų labai apsunkintas.

10Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinamas.

11Iš pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių, jo priedų ir antstolės pateiktų vykdomųjų raštų kopijų matyti, kad vykdomosiose bylose Nr. 0183/20/00220 ir Nr. 0183/20/00221 vykdomas išieškojimas iš skolininko T. D. išieškotojoms R. Ž. ir R. Š. pagal Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. vykdomuosius raštus, išduotus vykdant įsiteisėjusį Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 18 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-128-573/2019. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnis) nustatyta, kad šiuo nuosprendžiu teismas pripažino kaltu T. D. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, paskyrė jam laisvės atėmimo bausmę ir bausmės vykdymą atidėjo; tenkino nukentėjusiųjų R. Ž. ir R. Š. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir priteisė kiekvienai po 40 021,88 Eur turtinės žalos atlyginimo solidariai iš T. D. ir kitų nuteistų asmenų; paskyrė T. D. baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojo jį per 18 mėnesių kiekvienai nukentėjusiajai atlyginti ne mažesnę kaip po 2000 Eur turtinės žalos atlyginimo dalį. Kauno apylinkės teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartyje nustatyta, kad nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. spalio 1 d., todėl T. D. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymo termino pabaiga yra 2021 m. balandžio 1 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

12Pareiškėjas teigia, kad antstolė neteisėtai pradėjo vykdyti skolos išieškojimą, nes baudžiamojo poveikio priemonės termino pabaiga yra 2021 m. balandžio 1 d., todėl prašo sustabdyti išieškojimo veiksmus iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų.

13Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytas vienas esminių vykdymo proceso principų: antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones ir nukeliant neapibrėžtam laikui teismo sprendimo realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pagrindinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis) (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-105-340/2011). Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

14Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo veiksmų sustabdymą – numato ir CPK 510 straipsnio 8 dalis, nustatanti, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis, Tokia priemonė gali būti taikoma tik tuomet, jei teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis.

15Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą vykdymo procese, turi būti nustatyti CPK 144 straipsnyje numatyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai, tačiau ypatumas yra tas, jog jos taikomos, kai jau būna pripažintos ar apgintos kurios nors subjektyvios asmenų teisės ir/ar teisėti interesai ir sprendimas būna įsiteisėjęs (CPK 18 straipsnis). Taikant tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios nukelia teismo sprendimo realų įvykdymą, itin svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą ir užtikrinti proceso koncentruotumo principo, be kita ko, reiškiančio, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką (CPK 7 straipsnis), įgyvendinimą.

16Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti motyvuotas ir pagrįstas įrodymais (CPK 178 straipsnis). CPK 144 straipsnio 1 dalyje laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numatytos dvi privalomos sąlygos: pirma, pareiškėjo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

17Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą ir vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai įvertinti ieškiniu (skundu) pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio (skundo) tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

18Nagrinėjamu atveju, teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo skundo reikalavimų tikėtino pagrįstumo, pažymi, kad skundo reikalavimai suformuluoti aiškiai, nurodyta, dėl kurių konkrečių antstolės veiksmų pateiktas skundas ir nurodyti reikalavimus pagrindžiantys argumentai. Tačiau jų išsamus vertinimas bus pateiktas tik iš esmės išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, atlikus įrodymų tyrimą ir jų įvertinimą, nustačius teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus pareiškėjo skundo reikalavimų vertinimas, kuris nereiškia skundo nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

19Pareiškėjas teigia, kad išieškojimas pradėtas neteisėtai, nes Kauno apylinkės teismas 2020 m. balandžio 6 d. nutartyje išaiškino, jog pareiškėjui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įpareigojimo atlyginti turtinę žalą per vienerius metus ir šešis mėnesius – termino pabaiga yra 2021 m. balandžio 1 d. Teismas pažymi, kad pareiškėjo teiginiai dėl neteisėtai pradėto vykdymo proceso prieštarauja faktiniams duomenims. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu priteistos turtinės žalos atlyginimo suma (po 40 021,88 Eur kiekvienai nukentėjusiajai) nėra nei atidėta, nei išdėstyta. Šiuo nuosprendžiu priteistos turtinės žalos atlyginimo išieškojimas vykdomas taikant CPK vykdymo procesą reglamentuojančias procesines teisės normas. Baudžiamojo poveikio priemonė dėl turtinės žalos atlyginimo skiriama, siekiant užtikrinti, kad nukentėjusiems asmenims būtų realiai atlyginta nusikalstama veika padaryta turtinė žala per tam tikrą laikotarpį. Šiuo atveju T. D. paskirtos baudžiamojo priemonės tikslas – užtikrinti kiekvienai nukentėjusiajai realų ne mažesnės kaip po 2000 Eur turtinės žalos dalies atlyginimą ne vėliau, kaip per 18 mėnesių, t. y. iki 2021 m. balandžio 1 d. Nuteistiems asmenims paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo teisinį įvertinimą ir atitinkamų teisinių pasekmių taikymą reglamentuoja baudžiamojo proceso normos.

20Dėl antros būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos pareiškėjas nurodė, kad šių priemonių netaikius (nesustabdžius išieškojimo) jam būtų padaryta dar didesnė žala ir ateityje jis galbūt būtų priverstas kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas šiuos teiginius atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Pareiškėjo prašyme išdėstytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pagrindo sustabdyti vykdymo veiksmus, ir neturi jokios esminės reikšmės, sprendžiant dėl grėsmės būsimo teismo procesinio sprendimo, priimto pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, vykdymui. Pareiškėjo teiginiai, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų, pareiškėjui atsiras nuostoliai ar pareiškėjas patirs žalos, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Teismas pažymi, kad pati priverstinio vykdymo esmė suponuoja tai, kad asmuo, kurio atžvilgiu vykdomi priverstinio vykdymo veiksmai, neišvengiamai patirs neigiamų turtinių padarinių ir kitų nepatogumų.

21Minėta, kad iš byloje esančių duomenų ir LITEKO duomenų baudžiamojoje byloje nustatyta, kad įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu priteistos turtinės žalos atlyginimo išieškojimas nėra nei atidėtas, nei išdėstytas dalimis, taigi – privalomas vykdyti (CPK 18 straipsnis). Pareiškėjui paskirta baudžiamojo poveikio priemone nustatytas tik labai nedidelės turtinės žalos dalies (po 2000 Eur nuo kiekvienai nukentėjusiajai priteistos 40 021,88 Eur sumos), t. y. 1/20 dalies, atlyginimo terminas – ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 1 d. Sustabdžius vykdymo veiksmus dėl visos priteistos sumos išieškojimo, būtų akivaizdžiai pažeista vykdymo šalių – skolininko ir išieškotojų – teisių ir teisėtų interesų pusiausvyra ir būtų pažeistas teismo CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas.

22Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomosiose bylose - atmetamas kaip nepagrįstas, neįrodytas ir prieštaraujantis vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrai bei teismo sprendimo privalomumo principui (CPK 18, 178, 185 straipsnis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 145 straipsniu, 147 straipsniu, 151 straipsniu, teismas

Nutarė

24atmesti pareiškėjo T. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima... 2. Teismas... 3. teisme 2020 m. balandžio 15 d. gautas pareiškėjo T. D. prašymas taikyti... 4. Pareiškėjas pateikė antstolei R. Pauzienei skundą dėl antstolio veiksmų,... 5. 1) antstolės du 2020 m. kovo 30 d. patvarkymai dėl skolos išieškojimo Nr.... 6. 2) antstolės 2020 m. kovo 30 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines... 7. 3) 2020 m. kovo 30 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-20-183-5833 ir... 8. 4) 2020 m. balandžio 10 d. patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr.... 9. Teismui pateiktas pareiškėjo prašymas sustabdyti išieškojimą vykdymo... 10. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinamas.... 11. Iš pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių, jo priedų ir antstolės... 12. Pareiškėjas teigia, kad antstolė neteisėtai pradėjo vykdyti skolos... 13. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytas... 14. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos... 15. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą vykdymo procese,... 16. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti motyvuotas ir... 17. Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo... 18. Nagrinėjamu atveju, teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo skundo reikalavimų... 19. Pareiškėjas teigia, kad išieškojimas pradėtas neteisėtai, nes Kauno... 20. Dėl antros būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos... 21. Minėta, kad iš byloje esančių duomenų ir LITEKO duomenų baudžiamojoje... 22. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo prašymas taikyti... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu,... 24. atmesti pareiškėjo T. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno...