Byla 2-276/2012
Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria buvo nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7678-178/2011 pagal ieškovo H. Abbe Pharma GmBH ieškinį atsakovui R. J. dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas H. Abbe Pharma GmbH kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui R. J., prašydamas iš atsakovo priteisti 319 200 Lt nuostolių atlyginimo, 27 190,85 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 3 732 Lt žyminio mokesčio, 3 630 Lt dydžio advokato ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti reikalavimų sumai atsakovo turtines teises, kylančias iš 2002 m. gruodžio 30 d. investicinio gyvybės draudimo sutarties Nr. ID010101, asmeninės sąskaitos Nr. ( - ); 2002 m. gruodžio 30 d. investicinio gyvybės draudimo sutarties Nr. ID010114, asmeninės sąskaitos Nr. ( - ), taip pat atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, kilnojamuosius daiktus, lėšas ar kitas turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė, atsakovo turtas yra įkeistas (apsunkintas hipoteka), todėl teismui priėmus galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi nutarė ieškovo H. Abbe Pharma GmBH reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo R. J. turtines teises, kylančias iš 2002 m. gruodžio 30 d. investicinio gyvybės draudimo sutarties Nr. ID010101, asmeninės sąskaitos Nr. ( - ); 2002 m. gruodžio 30 d. investicinio gyvybės draudimo sutarties Nr. ID010114, asmeninės sąskaitos Nr. ( - ), esančių AB SEB banke, taip pat atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – atsakovo kilnojamąjį turtą, lėšas ar kitas turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 346 390,85 Lt sumos, lėšų arešto atveju leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų naudoti ne didesnę kaip 1 MMA sumą asmeninių poreikių tenkinimui.

6Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimus, nusprendė, jog nėra pagrindo manyti, kad ieškovo pateikti įrodymai negalėtų būti pagrindu ieškinio tenkinimui. Teismas taip pat konstatavo, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų laisvai disponuoti turimomis sąskaitomis, perleisti turtines teises į nurodytas sąskaitas tretiesiems asmenims, dėl ko ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovo nekilnojamasis turtas įkeistas AB SEB bankui užtikrinant įsipareigojimų pagal 2006 m. vasario 1 d. kredito sutartį Nr. 1450618090102-45 įvykdymą 280 000 Lt sumai, prievolės įvykdymo terminas 2013 m. sausio 31 d., pripažino, jog įkeitimas taip pat gali apsunkinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėjo, jog ieškovo ieškinio suma atsakovui laikytina didelė, todėl tai didina galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas R. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus, negalima daryti preliminarios išvados, jog paduotas ieškinys bus patenkintas: 1) Ieškinį ieškovas grindžia investicinio gyvybės draudimo sutartimis, mokėjimo nurodymų ir banko sąskaitų išrašais, kurie neva patvirtina atsakovo nepagrįsto praturtėjimo faktą, tačiau nutyli, jog investiciniu gyvybės draudimu buvo apdraustas ne tik atsakovas, bet visi atstovybės darbuotojai. Ieškovas sąmoningai neatskleidžia fakto, jog investicinis gyvybės draudimas buvo sudėtinė darbo užmokesčio ir darbuotojų skatinimo plano dalis, kuriuo buvo siekiama motyvuoti darbuotojus būti lojaliems įmonei ir išdirbti įmonėje kuo ilgesnį laiką. 2) Ieškovas neteisingai nurodo, jog įmonė lėšas pervedinėjo į asmeninę atsakovo banko sąskaitą. Lėšos buvo perverdamos ne į asmeninę atsakovo banko sąskaitą, bet AB VB gyvybės draudimo sąskaitą. 3) Ieškovas žinojo apie sudarytas sutartis ir atliekamus mokėjimus, tačiau beveik 9 metus jokių pretenzijų nereiškė nei atsakovui, nei kitiems bendrovės darbuotojams. 4) Ieškovas, reikšdamas ieškinį, siekia daryti spaudimą atsakovui dėl kitos civilinės bylos, kurioje yra nagrinėjamas atsakovo ieškinys dėl 337 448,84 Lt darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir palūkanų priteisimo (civilinės bylos Nr. 2-19858-864/2011).
 2. Ieškovas neįrodė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, neturėdamas duomenų apie atsakovo turtą. Ieškovo pateiktas Hipotekos išrašas nėra informatyvus. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovą atstovauja advokatas, kuriam yra sudaryta galimybė gauti duomenis iš viešųjų registrų. Todėl ieškovas turėjo galimybę gauti ir pateikti viešai skelbiamą informaciją apie atsakovo vardu valdomą nekilnojamąjį turtą, taikytus areštus ir kt.
 3. Išvadą, jog ieškinio suma atsakovui yra didelė, teismas padarė, neįvertinęs atsakovo turtinės padėties ir neturėdamas duomenų apie jo finansinę padėtį, taip pažeisdamas Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą vieningą praktiką bei teisėtumo reikalavimą, keliamą priimamiems teismo sprendimams. Yra pagrindas daryti išvadą, jog teismas klausimą dėl nuosavybės teisių į turtą ribojimo sprendė ne pagal proceso taisykles, nustatančias šalių teises ir pareigas įrodinėjimo procese, o remdamasis tik spėjimais ir prielaidomis, todėl tokia teismo nutartis privalo būti panaikinta, nes yra nepagrįsta ir neteisėta.
 4. Atsakovo turtinė padėtis leidžia daryti išvadą, jog pareikšto ieškinio suma nėra didelė.
 5. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie būtų susiję su galimu turto perdavimu tretiesiems asmenims, todėl jo argumentai apie galimą atsakovo turto perleidimą yra nepagrįsti.
 6. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžo atsakovo teises, nes: 1) atsakovas negali toliau vykdyti savo kreditorinių įsipareigojimų, kurių užtikrinimui yra įkeistas turtas, kuris naudojamas šeimos poreikiams (per vieną mėnesį atsakovas privalo sumokėti bankui 7 913,01 Lt); 2) šeimai su dviem nepilnamečiais vaikais išlaikyti skirto 1 MMA per mėnesį nepakanka net būtiniausiems poreikiams patenkinti. Vien tik gyvenamojo būsto išlaikymo išlaidos sudaro apie 2 000 Lt per mėnesį. Atsakovo sutuoktinė šiuo metu yra bedarbė.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas H. Abbe Pharma GmbH prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, didelė ieškinio suma yra pakankamas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama. Kadangi nagrinėjamu atveju turtinio ginčo suma yra didelė, yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Nesutiktina su atsakovo atskirojo skundo teiginiais, jog pagal ieškovo pateiktus įrodymus negalima daryti preliminarios išvados, kad pareikštas ieškinys bus patenkintas. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškinys šioje byloje yra priimtas ir byla nagrinėjama vadovaujantis CPK XXII skyriaus nuostatomis, dokumentinio proceso tvarka. Taigi, teismas ieškinio priėmimo stadijoje patikrina, ar pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu yra galimybė nagrinėti bylą ieškovo prašomu dokumentinio proceso būdu ir įvertina šių įrodymų leistinumą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus dokumentus bei kitus rašytinius įrodymus, sprendė, jog yra visos prielaidos nagrinėti pareikštą ieškinį dokumentinio proceso tvarka, taip pat kad pateikti įrodymai atitinka jiems keliamus procesinės formos reikalavimus. Be to, Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs byloje esančius draudimo bei mokėjimo dokumentus bei atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas, būdamas atstovybės vadovas, turėjo galimybę laisvai disponuoti atstovybės lėšomis, 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį tenkino.
 3. Turimi įrodymai apie atsakovo turtinę padėtį įrodo, jog ieškinio suma jam laikytina didele: 1) Antstolio pateiktais duomenimis, atsakovas ir jo sutuoktinė niekur nedirba, pajamų, susijusių su darbo santykiais, negauna. 2) Vadovaujantis aktualiu VĮ Registrų centro išrašu, nėra pagrindo teigti, jog atsakovui priklausančio turto vertė gali siekti 328 504 Lt. Atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), yra įkeistas bankui ir disponavimas šiuo turtu yra ribotas.
 4. Atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog laikinosios apsaugos priemonės varžo jo teises ir interesus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakovo lėšas nutarė areštuoti tik nesant kito turto arba esant jo nepakankamai, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės išlaiko šalių interesų pusiausvyrą, atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus bei nepažeidžia atsakovo teisių.
 5. Atsakovui priklausančios piniginės lėšos nėra areštuotos, todėl jis gali jomis disponuoti. Iš Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad šiuo metu yra areštuotas tik atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) bei ( - ).
 6. Teismas pagrįstai nusprendė areštuoti atsakovo turtines teises, kylančias iš investicinio draudimo sutarčių, kadangi remiantis SEB VB Gyvybės draudimo Investicinio gyvybės draudimo taisyklių Nr. 012 73 82 punktu, atsakovas turi teisę bet kada nutraukti draudimo sutartis bei gauti draudimo išmoką, į kurią dėl ieškinyje nurodytų aplinkybių neturi teisės.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį paliktina nepakeista.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

14Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo R. J. turto areštą.

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

16Atsakovas R. J., ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodo, kad preliminariai įvertinus ieškovo pareikštus reikalavimus, nėra pagrindo manyti, jog ieškovo ieškinys bus patenkintas. Anot jo, teismas nepagrįstai, neturėdamas duomenų apie jo turtinę padėtį, padarė išvadą, jog ieškinio suma jam yra didelė. Pažymi, jog ieškovas neįrodė būtinybės nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir jokiais rašytiniais įrodymais nepagrindė argumentų, jog jis bandys perduoti savo turtą tretiesiems asmenims.

17Teisėjų kolegija pabrėžia, jog teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

18Nagrinėjamu atveju ieškovo pareikšti reikalavimai yra kildinami iš to, kad atsakovas 2004 metų gruodžio asmeniškai perėmęs draudėjo teises ir įsipareigojimus pagal 2002 m. gruodžio 30 d. investicinio draudimo sutartį Nr. ID010101, asmeninės sąskaitos Nr. ( - ) ir 2002 m. gruodžio 30 d. investicinio draudimo sutartį Nr. ID010114, asmeninės sąskaitos Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio mėnesio iki 2011 m. rugsėjo 1 d. iš atstovybės sąskaitos be teisinio pagrindo į nurodytas sąskaitas AB SEB banke pervedė iš viso 319 200 Lt. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo metu jis neturi pagrindo manyti, kad pateikti įrodymai negalėtų būti pagrindu ieškinio tenkinimui. Taigi, teismas preliminariai įvertino ieškinio pagrįstumą. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, sprendžia ar ieškovas tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, tuo tarpu aplinkybė, ar ieškinys yra tikrai pagrįstas, ar ne, gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės ir priėmus galutinį įsiteisėjusį teismo sprendimą.

19Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka (CPK XXII skyrius). Pagal CPK 424 straipsnio 1 dalį, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš delikto, sutarties, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo ieškinį ir pateiktus rašytinius įrodymus, 2011 m. lapkričio 16 d. buvo priėmęs preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys buvo patenkintas. Taigi, pirmosios instancijos teismas pripažino, jog ieškovas pagrindė savo reikalavimus leistinais rašytiniais įrodymais, kartu ir tikėtiną ieškinio pagrįstumą.

20Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje pripažįstama, kad objektyvaus pobūdžio prielaida, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kilo dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2006). Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, nustatyti, ar ši suma yra didelė konkrečiam atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-663/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-28/2010).

21Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo teismo iš atsakovo priteisti iš viso 346 390,85 Lt (nuostolių ir palūkanų). Todėl svarbu nustatyti, ar tokio dydžio reikalavimas atsakovui laikytinas dideliu, vertinant atsakovo turtinę padėtį.

22Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.). Taigi, įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Ieškovas, įrodinėdamas sunkią atsakovo turtinę padėtį, pateikė Centrinės hipotekos registro 2011 m. lapkričio 8 d. išrašą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šį įrodymą ir ieškinio sumą, konstatavo, jog tam tikras atsakovo nekilnojamasis turtas yra įkeistas AB SEB bankui, užtikrinant įsipareigojimų pagal 2006 m. vasario 1 d. kredito sutartį

23Nr. 1450618090102-45, įvykdymą 280 000 Lt sumai, prievolės įvykdymo terminas 2013 m. sausio 31 d., ir pripažino, jog ieškinio suma atsakovui yra didelė. Įvertinęs šias aplinkybes ir preliminariai įvertinęs ieškovo reikalavimus, teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovo turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Civilinio proceso teisės normos numato galimybę apskųsti teismo nutartis, kuriomis nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliacine tvarka. Taigi atsakovas, gindamas savo interesus ir siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštu reikalavimu prašoma priteisti pinigų suma jam nėra didelė ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu gali pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus.

24Teisėjų kolegija, susipažinusi su prie atskirojo skundo apelianto pridėtais įrodymais, daro išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog jo turtinė padėtis yra gera ir galimai ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebus apsunkintas. Iš ieškovo pateiktų 2011 m. lapkričio 22 d. Nekilnojamojo turto išrašų matyti, jog R. J. ir jo sutuoktinei Ž. J. nuosavybės teise priklauso 5300/19519 žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (29-31 b. l.), R. J. nuosavybės teise priklauso pastatai, kurių unikalūs Nr. ( - ), kiti statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (29-40 b. l.). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog žemės sklypas, kiti statiniai ir beveik visi pastatai, esantys ( - ), yra apsunkinti hipoteka (39 b. l.). Iš šių duomenų taip pat matyti, jog žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 2009 m. spalio 6 dienai vidutinė rinkos vertė nurodyta 216 000 Lt, vadinasi atsakovui ir jo sutuoktinei priklausanti žemės sklypo vertė yra apie 58 650,55 Lt, žemės sklypo, kitų statinių ir pastatų, esančių ( - ), 2008 metais vidutinė rinkos vertė nurodyta iš viso 20 338 Lt. Taigi, pagal oficialius duomenis, tokio turto nepakaktų tenkinti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, tuo labiau, kai dalis turto yra įkeista. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo pateikta Resolution valuations, UAB, turto vertės nustatymo pažyma, kurioje buvo įvertintas atsakovo turtas, esantis Paukojės k., Linkmenų sen., Ignalinos r., neatspindi dabartinės minėto turto vertės, nes turto vertinimas buvo atliktas 2007 metais (anksčiau nei buvo nustatyta vidutinė rinkos vertė, kuri nurodyta Nekilnojamojo turto registre). Kitų duomenų, kurie įrodytų, jog nekilnojamojo turto vertė yra didesnė, atsakovas nepateikė. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso ne pačiam atsakovui, o tretiesiems asmenims, o atsakovas tik nuomojasi žemės sklypo dalį, taigi toks turtas negali užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

25Atsakovo sunkią finansinę padėtį įrodo ir ieškovo prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pateiktas antstolio D. Š. raštas „Dėl informacijos pateikimo“ (101 b. l.), iš kurio matyti, jog 2011 m. lapkričio 21 d. VSDFV duomenimis R. J. nedirba. Pats apeliantas patvirtino, jog jo sutuoktinė taip pat yra bedarbė (85 b. l.). Apeliantas nepateikė jokių duomenų apie tai, ar jis ir jo sutuoktinė šiuo metu iš viso gauna kokias nors pajamas, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog ieškinio suma apeliantui nėra didelė. Duomenys apie tai, kad atsakovas turi du nepilnamečius vaikus, taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Ši aplinkybės tik patvirtina, jog esant tokiai šeimos situacijai, atsakovui būtų sunkiau įvykdyti 346 390,85 Lt dydžio ieškovo materialinį teisinį reikalavimą.

26Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y. teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek yra būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pirmiau areštavo turtines teises, kylančias iš investicinio draudimo sutarčių, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o tik nesant minėto turto ar jo esant nepakankamai, lėšas ir kitas turtines teises, nepažeidė aukščiau minėto principo.

27Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė leisti atsakovui iš areštuotų lėšų naudotis 1 MMA suma asmeninių poreikių tenkinimui. Apelianto nuomone, tokio dydžio suma yra nepakankama asmeniniams poreikiams tenkinti, nes jis privalo kiekvieną mėnesį bankui mokėti 7 913,01 Lt įmokas, gyvenamojo būsto išlaikymus kas mėnesį turi mokėti apie 2 000 Lt už suteiktas komunalines paslaugas, be to, jis turi du nepilnamečius vaikus. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog iš atsakovo pateiktų duomenų nėra pakankamo pagrindo spręsti, jog kiekvieną mėnesį būtent tokio dydžio išlaidos yra patiriamos. Pateikti SEB banko vietinio mokėjimo nurodymai (81-83 b. l.) ir duomenys iš internetinės bankininkystės (84 b. l.) nepatvirtina, jog minėtos sumos buvo pervedamos būtent už komunalines paslaugas, o iš pateiktos 2006 m. vasario 1 d. kredito sutarties Nr. 1450618090102-45 su pakeitimais (65-76 b. l.) nėra aišku, kokią sumą atsakovas kas mėnesį privalo mokėti bankui. Teisėjų kolegija įvertina ir tai, kad atsakovas nepateikė duomenų, jog jis apskritai turi lėšų, todėl nėra pagrindo manyti, jog teismo nustatytas apribojimas nepagrįstai per daug varžo jo teises.

28Teisėjų kolegija išaiškina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui motyvuotu prašymu kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 148 str. 1 d.), įmokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, pateikti laidavimo raštą arba įkeisti turtą (CPK 148 str. 2 d.), taip pat pareikalauti ieškovo užtikrinti galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą (CPK 146 str. 1 d.).

29Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir klausimą išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas H. Abbe Pharma GmbH kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi nutarė ieškovo... 6. Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimus, nusprendė, jog nėra pagrindo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas R. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas H. Abbe Pharma GmbH... 10. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 11. Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 14. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė taikyti... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Atsakovas R. J., ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodo, kad... 17. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovo pareikšti reikalavimai yra kildinami iš to, kad... 19. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka (CPK... 20. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje... 21. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo teismo iš atsakovo... 22. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 23. Nr. 1450618090102-45, įvykdymą 280 000 Lt sumai, prievolės įvykdymo... 24. Teisėjų kolegija, susipažinusi su prie atskirojo skundo apelianto pridėtais... 25. Atsakovo sunkią finansinę padėtį įrodo ir ieškovo prie atsiliepimo į... 26. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus... 27. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė leisti atsakovui... 28. Teisėjų kolegija išaiškina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui... 29. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu, teisėjų... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį...