Byla e2-23912-861/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Amster“ atstovui bankroto administratoriui D. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Amster“ ieškinį atsakovui G. P. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 7 825,46 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-10-18 nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla. Ieškovo vadovas buvo įpareigotas per 15 dienų pateikti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir turimus dokumentus, tačiau vadovas jų neperdavė. 2018-01-08 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, iš viso 7 825,46 Eur sumai. Įmonės vadovu nuo 2010-09-08 iki 2012-05-10 buvo atsakovas. Matyti, kad skolos kreditoriams atsirado, kai įmonės direktoriumi buvo atsakovas – vykdomoji byla užvesta dar 2012-03-09. Neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė neveikimu, nes jis laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad skola susidarė atsakovui būnant vadovu. Bankroto administratorius visais būdais siekė susisiekti su atsakovu, tačiau atsakovo rasti nepavyko.

5Atsakovas atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovui BUAB „Amster“ Vilniaus apygardos teismo 2017-10-18 nutartimi yra iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas D. J. (Nr. eB2-1141-467/2018). Ieškovo paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais yra nustatyta, kad BUAB „Amster“ vadovu nuo 2010-09-08 iki 2012-05-10 (skolos susidarymo laikotarpiu) buvo atsakovas. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo teikiami nuo įmonės įregistravimo. Bendrovės vardu nėra jokio turto, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skola yra 7 825,46 Eur. Kreditoriniai reikalavimai, kurie yra patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-08 nutartimi, yra pradelsti ir viršija įmonės turtą. Taigi, remiantis išdėstytu, yra nustatyta, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu, nevykdė Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos inicijavimo įmonei.

8Bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Bendrovės valdymo organui kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais nesilaikant įstatyme įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu (Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 1 dalis). Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis) (LAT 2006-05-25 nutartis Nr. 3K-7-266/2006, 2011-03-25 Nr. 3K-3-130/2011).

9Atsakovo neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) pasireiškė neveikimu, nes jis, laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, prisiėmė riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė. Įmonės savininkas turi žinoti apie jam priklausančios įmonės turtinę padėtį, prisiimtus įsipareigojimus ir jų santykį. Sąžiningas įmonės savininkas, žinodamas, kad įmonės turto gali neužtekti atsiskaityti su kreditoriais, privalo atitinkamai elgtis, imtis priemonių įmonės turto ir skolų pusiausvyrai atkurti, jis nebegali didinti nei įmonės, nei savo turimų prievolių ar tikslingai mažinti turimo turto. Savininkui taikant objektyvųjį kriterijų, laikoma, kad jis apie tokią situaciją sužino vos jai susidarius ir prisiima dėl to riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 10 27 nutartis byloje Nr. 3K3-453/2014, 2014 06 27 nutartis byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2014 12 23 nutartis byloje Nr. 3K-3-567/2014, 2012 07 05 nutartis byloje Nr. 3K-3-360/2012 ir kt.). Pavėluotas bankroto bylos iškėlimas pažeidžia įmonės kreditorių interesus. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams, įmonės vadovas, akcininkas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

10Pagal teisminę praktiką, priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemokia, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą, nes žala padaryta tuo, jog įmonei esant nemokiai, nepaduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 03 25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Taigi, įmonės turimos skolos kreditoriui, nemokėjimas mokesčių valstybei liudija, kad įmonė jau nuo 2012 m. yra nemoki, todėl atsakovas G. P. turėjo pareigą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė, ko pasėkoje didėjo skolos kreditoriams.

11Teismų praktikoje yra aiškiai pasisakyta, kaip gali būti apskaičiuojamas žalos dydis. Sprendžiant dėl žalos, padarytos, pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, išskirtina, kad juridinio asmens vadovui, dalyviui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo - mažesnis už ją (Lietuvos Apeliacinio teismo 2014 10 06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2 A-1429/2014). Šiuo atveju, žalos dydis yra lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai – 7 825,46 Eur.

12Nagrinėjamu atveju yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos (CK 6. 247 straipsnis), kadangi atsakovui, rūpestingai atliekant teisės aktuose jam priskiriamas pareigas ir laiku kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, taip pat, tinkamai atliekant savo, kaip įmonės vadovo pareigas, vykdant prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, kreditoriniai reikalavimai būtų mažesni, o įmonė galimai būtų pajėgusi visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais.

13Atsakovo G. P. kaltė (CK 6.248 straipsnis) sutapatinama su jos neteisėtais veiksmais (neveikimu), todėl yra preziumuojama.

14Taigi, yra visos civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos (CK 6.246 – 6.249 straipsniai), dėl ko ieškovui iš atsakovo priteistina 7 825,46 Eur žalos atlyginimo.

15Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 7 825,46 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 96 straipsnio 1 dalimi, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, iš atsakovo priteistina 176 eurai žyminio mokesčio valstybės naudai.

17Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo priteistina 5,11 Eur pašto išlaidų valstybės naudai.

18Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ) 7 825,46 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 7 825,46 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BUAB „Amster“, į. k. 302543784, naudai.

21Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ) 181,11 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

22Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 7 825,46 Eur žalos... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad skola susidarė... 5. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovui BUAB... 8. Bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios... 9. Atsakovo neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) pasireiškė... 10. Pagal teisminę praktiką, priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemokia, nėra... 11. Teismų praktikoje yra aiškiai pasisakyta, kaip gali būti apskaičiuojamas... 12. Nagrinėjamu atveju yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo... 13. Atsakovo G. P. kaltė (CK 6.248 straipsnis) sutapatinama su jos neteisėtais... 14. Taigi, yra visos civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos (CK 6.246 –... 15. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 96... 17. Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo priteistina 5,11 Eur... 18. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 286 straipsniais, teismas... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ) 7 825,46 Eur žalos atlyginimo, 5... 21. Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ) 181,11 Eur bylinėjimosi išlaidų... 22. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos...