Byla e2-5436-641/2018
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys – Luminor Bank AB, UAB „Green Line Shipping“

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. G. – M. ir E. M. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys – Luminor Bank AB, UAB „Green Line Shipping“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Pareiškėja V. G. – M. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovui E. M., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Luminor Bank AB, „Green Line Shipping“, dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo, bendros prievolės vykdymo nutraukus santuoką (el. b. 1-4, 61-64 l.).
 2. Šalys 2018 m. gegužės 23 d. pateikė teismui taikos sutartį (el. b. 93-94 l.), kuria susitarė civilinę bylą baigti taikiai, prašė patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Taigi šalių valia buvo sukurtos prielaidos santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimą baigti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) trečiosios knygos II dalies IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis - abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51 str.), todėl civilinė byla, patikslinus dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal ypatingosios teisenos taisykles (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. liepos 1 d nutartis, priimta civilinėje byloje L. D. v. K. D. , bylos Nr. 3K-3-1040/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2006 ir kt.).
 3. Gavus suinteresuoto asmens UAB „Green Line Shipping“ rašytinius paaiškinimus, teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi nustatė pareiškėjams terminą sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumams pašalinti (el. b. 105-106 l.).
 4. Šiaulių apylinkės teisme 2018 m. birželio 12 d. gauta šalių patikslinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių (el. b. 109-110 l.), kuri priimta.
 5. Pareiškėjai prašo nutraukti jų santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, kadangi santuoka faktiškai iširo, jie jau keletą metų nebegyvena bendro sutuoktinių gyvenimo, santuokos išsaugoti nebeįmanoma. Pareiškėjai prašo patvirtinti pateiktą patikslintą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kuria aptarė turto padalijimo, išlaikymo vienas kitam teikimo ir kitus santuokos nutraukimo klausimus, ir prašo palikti pavardes – M., G. - M. Nurodė, kad nepilnamečių vaikų neturi.
 6. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB 2018 m. birželio 18 d. pateikė atsiliepimą į pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, kuriame nurodė neprieštaraujantis, kad būtų patvirtinta patikslinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria pareiškėjai pasidalino įkeistą turtą, tačiau nurodė, kad prievolė suinteresuotam asmeniui po santuokos nutraukimo lieka solidari (el. b. 120-122 l.). Suinteresuotas asmuo prašė bylą nagrinėti jo atstovui teismo posėdyje nedalyvaujant.
 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ 2018 m. birželio 26 d. pateikė nuomonę dėl patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (el. b. 127-128 l.). Suinteresuotas asmuo nurodė, kad nesutinka su sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 6 punktu, kuriuo pareiškėjai patvirtino, jog 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-764- 372/2017 (kuriuo laidavimo sutarties pagrindu iš atsakovo E. M. ieškovei UAB „Green Line Shipping“ priteista 450 382,06 Eur skola, 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 450 382,06 Eur skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 6 535,09 Eur bylinėjimosi išlaidos) pagrindu atsiradusi prievolė yra asmeninė E. M. prievolė, todėl dėl jos įvykdymo atsakingas E. M. Nesutikimą su šiuo sutarties punktu suinteresuotas asmuo motyvavo tuo, kad UAB „Green Line Shipping“ ir E. M. sudarė 2016 m. spalio 21 d. laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas užtikrino žemės ūkio bendrovės „Minaičiai“ (toliau – ŽŪB „Minaičiai“) prievolės grąžinti skolą pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. paprastąjį vekselį įvykdymą, o ŽŪB „Minaičiai“ nuosavybės teise priklauso abejiems sutuoktiniams. Taigi prievolė, kilusi iš 2016 m. spalio 21 d. laidavimo sutarties yra bendra sutuoktinių prievolė, kadangi yra susijusi su bendro sutuoktinių turto naudojimu. Anot suinteresuoto asmens, ŽŪB „Minaičiai“ sutuoktiniai valdo per trečiuosius asmenis, tačiau faktinis ŽŪB „Minaičiai“ vadovas yra pareiškėjas E. M. Šias aplinkybes suinteresuotas asmuo grindžia garso įrašu ir jo stenograma, kuriuos pateikė teismui 2018 m. liepos 3 ir liepos 4 d.
 8. 2018 m. birželio 26 d. pareiškėjas E. M. pateikė teismui papildomus paaiškinimus ir prašymą suinteresuotam asmeniui UAB „Green Line Shipping“ skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (el. b. 129-130 l.). Pareiškėjas nurodė, kad suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ galėjo pateikti bet kokius įrodymus ankstesnėse bylos nagrinėjimo stadijose, todėl jų pateikimą praleidus teismo nustatytą terminą vertina kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Anot pareiškėjo, suinteresuoto asmens pateiktas garso įrašas neatitinka įrodymų leistinumo reikalavimo, neaišku, kokį jis turi ryšį su nagrinėjama civiline byla, kieno, kur ir kada buvo darytas, todėl negali būti laikomas tinkamu ir teisėtu įrodymu. Teigė, kad suinteresuotas asmuo nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie neva pareiškėjų per trečiuosius asmenis valdomą turtą, nors turėjo pakankamai laiko šiuos įrodymus surinkti ir pateikti teismui. Be to, suinteresuotas asmuo bet kada gali kreiptis į teismą su reikalavimu pripažinti turtą bendrąja jungtine pareiškėjų nuosavybe.

4Pareiškėjų prašymas nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu tenkintinas. Pareiškėjo prašymas dėl baudos skyrimo atmestinas

 1. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjai E. M. ir V. G. – M. (iki santuokos sudarymo – G.) ( - ) Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką, įrašo Nr. 389 (el. b. 5 l.). Santuokos metu pareiškėjams ( - ) gimė duktė I. M. ir ( - ) gimė sūnus E. M. (el. b. 52, 53 l.), kurie nagrinėjant pareiškėjų prašymą nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu yra pilnamečiai, todėl jų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir bendravimo tvarkos klausimai nespręstini.
 2. Santuokos metu pareiškėjai įgijo šį turtą: butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (el. b. 6-7 l.), 137/831 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 3/49 dalis pastato – ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (el. b. 44-49 l.), butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (el. b. 12-13 l.), 107/956 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ir 34/100 dalis pastato – ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (el. b. 38-43 l.), butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (el. b. 20-21 l.), 442/962 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), pastatą – sandėlį, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (el. b. 14-19 l.), butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (el. b. 50-51 l.), butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (el. b. 54-55 l.). Minėtas turtas įgytas pareiškėjų santuokos metu, todėl taikant CK 3.87 straipsnyje, 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą prezumpciją yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, ir dalintinas santuokos nutraukimo byloje. Dėl šio turto padalinimo pareiškėjai susitarė patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Kito santuokoje įgyto dalintino turto – pareiškėjų vardu registruotų transporto priemonių (el. b. 22-23 l.) ir vertybinių popierių (ŽŪB „Minaičiai“ pajų) (el. b. 123 l.) - pareiškėjai neturi.
 3. Santuokos metu įgyti nekilnojamieji daiktai: 1/6 dalis pastato – gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), 1/6 dalis pastato – garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), 1/6 dalis pastato – sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (el. b. 8-9 l.), 142/849 dalys žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (el. b. 10-11 l.) yra paveldėti pareiškėjos V. G. – M., todėl santuokos nutraukimo byloje nedalintinas, nes yra pripažįstamas asmenine pareiškėjos nuosavybe (CK 3.89 str. 1 d. 2 p.).
 4. Pareiškėjai su AB DnB NORD banku (šio banko teisių perėmėjas – Luminor Bank AB) 2006 m. gegužės 31 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. 4833 (el. b. 24-37 l.), pagal kurią bankas suteikė pareiškėjams 500000,00 Lt kreditą butams, esantiems ( - ) pirkti. Šio sandorio pagrindu įgytas turtas priklauso pareiškėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, todėl prievolės, kilusios iš šios sutarties yra solidarios ir tokios lieka po santuokos nutraukimo (CK 3.109 str. 1 d. 1 p., 6 p., 2 d.). Minėtos prievolės pobūdžio pareiškėjai nekeičia patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, su turto padalinimo būdu ir tolimesniu prievolės vykdymo būdu sutinka suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB.
 5. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad pareiškėjas E. M. ir suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ sudarė 2016 m. spalio 21 d. laidavimo sutartį, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jeigu ŽŪB „Minaičiai“ tinkamai ir laiku neįvykdys visos ar dalies arba įvykdys netinkamai ŽŪB „Minaičiai“ prievolės grąžinti UAB „Green Line Shipping“ 449018,53 Eur dydžio skolą, atsiradusią pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. paprastąjį vekselį (toliau – Laidavimo sutartis). Laidavimo sutartį pasirašė UAB „Green Line Shipping“ direktorius A. B. ir E. M. Ginčą dėl prievolės, kilusios iš Laidavimo sutarties, nevykdymo išnagrinėjo Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-764-372/2017 2017 m. rugsėjo 14 d. priėmęs sprendimą, kuriuo UAB „Green Line Shipping“ priteisė iš E. M. 450382,06 Eur skolą, procesines palūkanas ir 6535,09 Eur bylinėjimosi išlaidas. Šioje civilinėje byloje ieškovas UAB „Green Line Shipping“ neprašė teismo į bylos nagrinėjimą įtraukti pareiškėjo sutuoktinę kaip galimai solidariai su pareiškėju atsakingą pagal Laidavimo sutartį, nereiškė reikalavimo pripažinti prievolę, kilusią iš Laidavimo sutarties solidaria ar bendra sutuoktinių prievole. Pareiškėjai minėtą prievolę laiko asmenine pareiškėjo E. M. prievole, o suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ su tokiu prievolės pobūdžio nesutinka, teigia, kad prievolė yra vykdytina iš bendro sutuoktinių turto, nes laidavimu užtikrinta prievolė, susijusi su bendro sutuoktinių turto naudojimu.
 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ savo teiginiams pagrįsti pateikė galimai 2016 m. gruodžio 29 d. darytą garso įrašą ir garso įrašo išklotinę rusų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą, tačiau minėti įrodymai neatitinka įrodymų leistinumo ir sąsajumo reikalavimų (CPK 177 str. 2 d., 180 str.), o būtent nors garso įrašo išklotinėje nurodyta, kad garso įrašas darytas 2016 m. gruodžio 29 d., tačiau iš garso įrašo neaiškus jo padarymo laikas, vieta ir aplinkybės, nėra žinoma, su kokia garso įrašo fiksavimo priemone šis įrašas padarytas, nėra duomenų, kad apie garso įrašymą būtų informuoti garso įrašymo metu buvę asmenys, kad būtų gautas jų sutikimas daryti garso įrašą. Garso įraše užfiksuota, kad asmenys kalba apie sandorių sudarymą, skolų išieškojimą, paminima, kad ŽŪB „Minaičiai“ sandorių sudarymo teisę turi tik R. M., galimai E. M. duoda patarimus dėl sandorių sudarymo, tačiau nėra jokių užuominų apie ŽŪB „Minaičiai“ pajų priklausymą pareiškėjams ar jų perleidimą kitiems asmenims, kad pareiškėjas E. M. yra faktinis ŽŪB „Minaičiai“ vadovas. Pažymėtina, kad pareiškėjas E. M. yra praktikuojantis advokatas, užsiima advokato veikla, todėl gali teikti teisines paslaugas tiek ŽŪB „Minaičiai“, tiek ir bet kuriam kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Todėl teismas nesutinka su suinteresuoto asmens UAB „Green Line Shipping“ teiginiais, kad pareiškėjai (arba bent pareiškėjas E. M.) buvo faktinis ŽŪB „Minaičiai“ vadovas ar vadovavo ŽŪB „Minaičiai“ per trečiuosius asmenis, ar kad pareiškėjai turėjo ŽŪB „Minaičiai“ nuosavybės teise, nes suinteresuoto asmens pateikti įrodymai šios aplinkybės nepatvirtina (CPK 178 str.), o byloje esantys rašytiniai įrodymai (žr. 10. p.) paneigia suinteresuoto asmens teiginį, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausė ŽŪB „Minaičiai“ ar jų pajus.
 7. Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 str. 1 d., 6.77 str.1 d.).
 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R.K., bylos Nr. 3K-7-364/2010). Skirtingai negu daiktinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų atveju, laidavimas dėl jo asmeninio pobūdžio sieja kreditorių su įsipareigojimą patenkinti laidavimu užtikrintą reikalavimą prisiėmusiu subjektu (laiduotoju), bet ne konkrečiu turtu, o kreditoriaus reikalavimas skolininkui gali būti patenkinamas iš viso laiduotojo turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. J. ir S. J., bylos Nr. 3K-P-537/2011).
 9. CK 3.92 straipsnio 4 dalyje išvardyti sandoriai, kuriuos privalo sudaryti abu sutuoktiniai kartu, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio įgaliojimą tokį sandorį sudaryti, taip užtikrinant sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsaugą nuo vieno sutuoktinio savo rizika prisiimtų įsipareigojimų.
 10. Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės, kito sutuoktinio sutikimas nėra privalomas, todėl prievolės, kurias įgyja vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo, laikomos asmeninėmis ir į kito sutuoktinio, kuris nėra laiduotojas ir nėra davęs įgaliojimo sudaryti laidavimo sutartį, turtą ar dalį bendrojoje nuosavybėje negali būti nukreipiamas išieškojimas(žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. D. v. A. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-132/2013).
 11. Tais atvejais, kai sandoriui sudaryti yra duotas kito sutuoktinio sutikimas, nors jis ir neprivalomas, iš tokio sandorio kylanti prievolė priskirtina pirmajai prievolių grupei pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktą, t. y. prievolėms, atsiradusioms iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, todėl tokiu atveju nereikia nustatinėti, ar toks sandoris buvo sudarytas šeimos interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nordea Bank AB v. G. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-479/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-378/2016 ir kt.).
 12. Kaip nurodyta 13. punkte, Laidavimo sutartį pasirašė tik pareiškėjas E. M., jo sutuoktinės sutikimo sudaryti Laidavimo sutartį nėra, kitų įrodymų, kad pareiškėja V. G. – M. davė sutikimą sutuoktiniui sudaryti Laidavimo sutartį byloje nėra. Suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“, nagrinėjant ginčą dėl prievolės, kilusios iš Laidavimo sutarties, nereiškė reikalavimo pareiškėjai V. G. – M., ji nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimą, suinteresuotas asmuo nereiškė reikalavimo dėl prievolės pobūdžio. Leistinų įrodymų, kad Laidavimo sandoris buvo sudarytas šeimos interesais, suinteresuotas asmuo nepateikė (CPK 178 str.). Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į tai, kas nustatyta 14. punkte, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti prievolę, kylančią iš Laidavimo sutarties ir atitinkamai Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-764-372/2017, bendra sutuoktinių ar solidariąja prievole. Dėl šios priežasties suinteresuoto asmens UAB „Green Line Shipping“ prašymas netvirtinti pareiškėjų pateiktos patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių vertintinas kaip nepagrįstas, todėl netenkintinas.
 13. Įvertinus 9.-20. punktuose nustatytas aplinkybes, pareiškėjų prašymas nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu ir patvirtinti patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tenkintinas ir santuoka nutrauktina, nes yra visos santuokai nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu būtinos sąlygos – iš santuokos liudijimo matyti, kad nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau kaip vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę ir pateikę teismui patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria aptarė tarpusavio išlaikymo, turto (prievolių) pasidalinimo klausimus, nurodo, kad abu yra veiksnūs. Kreditoriai Luminor Bank AB ir UAB „Green Line Shipping“ yra informuoti apie santuokos nutraukimo bylos procesą ir kreditorius Luminor Bank AB neprieštarauja dėl pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nurodytų sąlygų, o kreditoriaus UAB „Green Line Shipping“ argumentai dėl patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teismo pripažintini nepagrįstais. Teismas konstatuoja, kad santuoka faktiškai yra iširusi, nes pareiškėjai santuokinio gyvenimo nebegyvena ir bendro ūkio netvarko ir negalima tikėtis, kad jie vėl gyvens kartu. Patvirtintina ir sutuoktinių pateikta patikslinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas daro išvadą, kad 2018 m. birželio 12 d. pateikta patikslinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja viešai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių, kreditorių teisių ir teisėtų interesų, kadangi ja išspręsti išlaikymo vienas kitam bei turto ir kreditorinių įsiskolinimų pasidalinimo klausimai. Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje sprendimo dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios numato šalių įsipareigojimus dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių ir atitinka procesinį įstatymą. Po santuokos nutraukimo šalims paliekamos pavardės – M., G. - M.
 14. Kadangi sutuoktiniai bylose dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu yra atleisti nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 12 p.), todėl pareiškėjai V. G. – M. grąžintinas jos valstybei sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).
 15. Pareiškėjas E. M. pateikė prašymą skirti suinteresuotam asmeniui UAB „Green Line Shipping“ CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes suinteresuotas asmuo pavėluotai pateikė įrodymus ir tokiu būdu vilkino bylos nagrinėjimą.
 16. CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, taip pat nustatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą ir kt.), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.
 17. Vertinant, ar suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ šioje civilinėje byloje piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, svarbu tai, kad suinteresuotas asmuo, manydamas, kad pareiškėjų prašoma patvirtinti sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių pažeis jo kaip kreditoriaus teises ir teisėtus interesus, turi teisę teikti nuomonę, prašyti jos netvirtinti, taip pat teikti įrodymus. Ar suinteresuoto asmens pateikti argumentai yra pagrįsti ir ar juos patvirtina pateikti rašytiniai ar kiti įrodymai – sprendžia teismas.
 18. Paminėtina, kad suinteresuotas asmuo UAB „Green Line Shipping“ pateikė teismui rašytinius ir kitus įrodymus nežymiai praleidęs teismo nustatytą terminą (2018 m. birželio 14 d. nutartis, kuria nustatytas 7 dienų terminas nuomonei pateikti; minėta nutartis įteikta suinteresuotam asmeniui per elektroninių paslaugų portalą 2018 m. birželio 15 d., todėl terminas pateikti nuomonę pasibaigė 2018 m. birželio 22 d., o suinteresuotas asmuo pateikė nuomonę teismui 2018 m. birželio 26 d., kiti įrodymai pateikti 2018 m. liepos 3 ir liepos 4 d., tačiau tai nelaikytina esminiu teismo nustatyto termino pažeidimu, nes suinteresuoto asmens teigimu dėl techninių kliūčių jų nebuvo galima pateikti per elektroninių paslaugų portalą), šio termino praleidimas iš esmės nesukėlė neigiamų pasekmių kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, teismo posėdis dėl to nebuvo atidėtas.
 19. Įrodymų, kad suinteresuotas asmuo pateikė nuomonę bei įrodymus, turėdamas tikslą vilkinti bylos nagrinėjimo procesą, byloje nėra. Kaip matyti iš pateiktos nuomonės, suinteresuotas asmuo siekia nustatyti prievolės pobūdį. Kadangi suinteresuotas asmuo, pateikdamas nuomonę ir įrodymus, iš esmės įgyvendino teisę į teisminę gynybą, todėl teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti aiškaus suinteresuoto asmens piktnaudžiavimo procesine teise. Byloje esamų duomenų nepakanka padaryti išvadai, kad suinteresuotas asmuo teikia nuomonę ir įrodymus siekdamas kitų tikslų nei apginti savo teises, t. y. kad elgėsi nesąžiningai, o vienos sąlygos, kad nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens argumentai yra nepagrįsti, nepakanka skirti baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu. Dėl šios priežasties pareiškėjo E. M. prašymas skirti baudą suinteresuotam asmeniui UAB „Green Line Shipping“ netenkintinas.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio1 dalies 1 punktu, 95 straipsniu, 259 - 260 straipsniais, 270 straipsniu, 385 straipsniu, 541 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 - 3.54 straipsniais, teismas,

Nutarė

6pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu tenkinti.

7Santuoką, įregistruotą ( - ) Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 389, tarp E. M., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir V. G. – M., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), nutraukti bendru sutuoktinių sutikimu.

8Po santuokos nutraukimo pareiškėjui palikti tą pačią pavardę – M., pareiškėjai palikti santuokinę pavardę – G. - M.

9Patvirtinti 2018 m. birželio 12 d. patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys pareiškia, kad nereikalauja ir ateityje nereikalaus iš kitos šalies išlaikymo.
 2. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo pareiškėjui E. M. lieka gyvenant santuokoje įgytas nekilnojamasis turtas:

10(1) 137/831 dalys 0.0831 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 3 429 Eur;

11(2) 3/49 dalys ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 175 Eur;

12(3) 132/962 dalys 0.0962 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 5 206 Eur;

13(4) 1/2 dalis pastato - sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 654 Eur;

14(5) 107/956 dalys 0.0962 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 2 630 Eur;

15(6) 34/100 dalys ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 546 Eur;

16(7) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 7 038 Eur;

17(8) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 7 239 Eur;

18(9) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 11 012 Eur;

19(10) 310/962 dalių 0.0962 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 12 226 Eur;

20(11) 1/2 dalis pastato - sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 654 Eur;

21(12) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 9 728 Eur;

22(13) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 7 762 Eur. Bendrai sumai už 68 299 Eur.

23Atsižvelgiant į tai, kad visas šis turtas yra įkeistas bankui, bankui mokėtina suma viršija 60000 Eur, pareiškėjai V. M. – G. kompensacija nemokama.

 1. Šalys pareiškia, kad visas santuokoje įgytas kilnojamasis turtas, t. y., namų apyvokos daiktai (baldai, buitinė technika ir kiti smulkūs buities daiktai) dėl to susitarus žodžiu buvo pasidalinti 2015 metais, t. y., iki ieškinio pateikimo teismui. Kito dalintino kilnojamojo turto Šalys neturi. Dėl to Šalys neturi ir ateityje neturės pretenzijų viena kitai dėl santuokoje įgyto turto padalinimo.
 2. Šalys susitaria, kad paskolą pagal 2006-05-31 pasirašytą kreditavimo sutartį Nr. 4833 su priedais pareiškėja V. G. – M. ir pareiškėjas E. M. grąžins bankui ir prieš kreditorių atsakys solidariai.
 3. Šalys patvirtina, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-764- 372/2017 (kuriuo laidavimo sutarties pagrindu iš atsakovo E. M. ieškovei UAB „Green Line Shipping“ priteista 450 382,06 Eur skola, 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 450 382,06 Eur skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 6 535,09 Eur bylinėjimosi išlaidos) pagrindu atsiradusi prievolė yra asmeninė E. M. prievolė, todėl dėl jos įvykdymo atsakingas E. M.
 4. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 ir 293-295 straipsnių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.986 straipsnių turinys. Taikos sutarties sudarymo ir vykdymo pasekmės Šalims yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama
 5. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

24Pareiškėjai V. G. – M., asmens kodas ( - ) grąžinti 75,00 Eur (septyniasdešimt penkių eurų) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos 2018 m. kovo 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 64 ir 2018 m. balandžio 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 67 sumokėtą žyminį mokestį.

25Pareiškėjo E. M. prašymo skirti baudą suinteresuotam asmeniui UAB „Green Line Shipping“ netenkinti.

26Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriui santuokos nutraukimo faktui įregistruoti.

27Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vedybinių sutarčių registrui Centrinėje hipotekos įstaigoje, sprendimu nustatytam turto padalijimo faktui įregistruoti.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Pareiškėja V. G. – M. kreipėsi į Šiaulių apylinkės... 4. Pareiškėjų prašymas nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio1... 6. pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu... 7. Santuoką, įregistruotą ( - ) Šiaulių miesto civilinės metrikacijos... 8. Po santuokos nutraukimo pareiškėjui palikti tą pačią pavardę – M.,... 9. Patvirtinti 2018 m. birželio 12 d. patikslintą sutartį dėl santuokos... 10. (1) 137/831 dalys 0.0831 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ),... 11. (2) 3/49 dalys ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ),... 12. (3) 132/962 dalys 0.0962 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ),... 13. (4) 1/2 dalis pastato - sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ),... 14. (5) 107/956 dalys 0.0962 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ),... 15. (6) 34/100 dalys ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ),... 16. (7) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 7... 17. (8) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 7... 18. (9) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 11... 19. (10) 310/962 dalių 0.0962 ha dydžio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ),... 20. (11) 1/2 dalis pastato - sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ),... 21. (12) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 9... 22. (13) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), vidutinė rinkos vertė 7... 23. Atsižvelgiant į tai, kad visas šis turtas yra įkeistas bankui, bankui... 24. Pareiškėjai V. G. – M., asmens kodas ( - ) grąžinti 75,00 Eur... 25. Pareiškėjo E. M. prašymo skirti baudą suinteresuotam asmeniui UAB „Green... 26. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 27. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...