Byla e2S-1909-565/2019
Dėl šmeižto padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės V. F. ieškinį atsakovui A. R. dėl šmeižto padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė V. F. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo – teisėjo A. R., 140 000 Eur turtinės žalos ir 160 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį.

83.

9Teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 straipsnio nuostatos įtvirtina teisėjo imunitetą nuo civilinės atsakomybės, jam einant teisėjo pareigas. CK 6.272 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad žalą (turtinę ir neturtinę), atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Tuo atveju, kai vykdydamas teisėjo pareigas žalą teisėjas padaro tyčiniais veiksmais, valstybė, atlyginusi padarytą žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš teisėjo įstatymų nustatyta tvarka išieškoti įstatymų nustatyto dydžio sumas (CK 6.272 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė V. F. ieškinį turėtų reikšti Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, o ne konkrečiam teisėjui (nors jis šiuo metu jau ir nedirba, tačiau ieškovės nurodoma žala kildinama iš atsakovo veiksmų, atliktų jam einant teisėjo pareigas). Ieškovė pareiškė 140 000 Eur turtinį reikalavimą (dėl turtinės žalos atlyginimo), todėl ieškinys pagal civilinių bylų rūšinio teismingumo taisykles turi būti paduodamas apygardos teismui pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę arba pagal ieškovės gyvenamąją vietą. Todėl teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys neteismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui.

10III. Atskirojo skundo argumentai

114.

12Apeliantė V. F. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškinį nagrinėti iš esmės, nes ieškinio suma viršija pirmosios instancijos teismo ribas. Nurodė, jog ieškinį pareiškus Lietuvos Respublikai, apeliantės teisės bus patenkintos tik iš dalies, nes atsakyti už žalą turi ją padaręs asmuo asmeniškai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

155.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 320) straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

176.

18CPK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio (savo inciatyva) ieškinio priėmimo metu, kuris visada yra nustatomas atsižvelgiant į ieškinio materialinį reikalavimą.

197.

20Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė, reikšdama ieškinį atsakovui A. R. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nurodė, kad žala kyla iš atsakovo, vykdžiusio teisėjo pareigas Kauno apygardos teisme, veiksmų. Ieškovė nurodė, jog teisėjas A. R., nagrinėdamas civilinę bylą Nr. e2-1160-436/2018 pagal ieškovės V. F. ieškinį atsakovams M. G. P., G. B. dėl 2014 m. rugpjūčio 12 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo antstolė R. P., sudarė sąlygas „nusavinti“ ieškovės turtą, todėl turi asmeniškai atlyginti ieškovės patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

218.

22Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atsisakė priimti, nurodydamas, kad nepaisant to, kad ieškovės nurodomas atsakovas teisėju šiuo metu jau nedirba, dėl teisėjo pareigų vykdymo atsiradusią žalą atlygina valstybė, todėl ieškinys turi būti paduotas pagal valstybę atstovaujančios institucijos arba ieškovės gyvenamąją vietą, atsižvelgiant į ieškinio sumą. Apeliantė nesutinka su tokiu teismo vertinimu teigdama, kad žalą padaręs asmuo turi atsakyti asmeniškai.

239.

24CPK įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė, pagal kurią ieškinys turi būti paduodamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą (fizinio asmens) arba buveinę, nurodytą Juridinių asmenų registre (juridinio asmens). Tais atvejais, kai atsakovas yra valstybė ar savivaldybė, ieškinys pareiškiamas pagal valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos buveinę (CPK 29 straipsnis).

2510.

26Tam tikrais proceso įstatyme numatytais atvejais ieškovui suteikiama teisė pasirinkti, į kurį teismą kreiptis su ieškiniu, t. y. įtvirtintas alternatyvusis teismingumas (CPK 30 straipsnis). Alternatyvų teritorinį teismingumą ieškovo pasirinkimu reglamentuojančios nuostatos numato galimybę ieškovui kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėtos administracinės nuobaudos – arešto paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, ir pagal ieškovo gyvenamąją vietą (CPK 30 straipsnio 7 dalis).

2711.

28CK 6.272 straipsnio, reglamentuojančio atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, nurodoma, kad tokia žala atlyginama valstybės, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės (1 dalis). O tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros ar teismo pareigūnų ar teisėjų tyčinių veiksmų, tai valstybė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš atitinkamų pareigūnų įstatymų nustatyta tvarka išieškoti įstatymų nustatyto dydžio sumas (4 dalis). Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad visais atvejais dėl teisėjo ar teismo veiksmais civilinio proceso srityje padarytos žalos atlyginimo yra atsakinga valstybė, o ne teisėjas ar teismas, kurie veikia valstybės vardu. Todėl valstybė, o ne teisėjas ar teismas, turi būti traukiama atsakovu pagal ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, atlyginimo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-492/2013, 2014 m. vasario 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-298/2014 ir kt.).

2912.

30Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nustatyti ieškovės pagal CPK 6.272 straipsnį reiškiamo ieškinio teismingumo kitaip, nei sprendė pirmosios instancijos teismas. Ieškovė, nurodžiusi tinkamą atsakovą, turi teisę pareikšti ieškinį tiek pagal valstybę atstovaujančios institucijos buveinės vietą (CPK 29 straipsnis, CK 6.272 straipsnio 2 dalis), tiek ir pagal ieškovės gyvenamąją vietą (CPK 30 straipsnio 7 dalis), o atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo viršija 40 000 Eur sumą, ieškinys turėtų būti pareiškiamas apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3113.

32Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje proceso teisės normų nepažeidė, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

33Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė V. F. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsisakė... 8. 3.... 9. Teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. 4.... 12. Apeliantė V. F. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. 5.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. 6.... 18. CPK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 19. 7.... 20. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė, reikšdama ieškinį atsakovui A.... 21. 8.... 22. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atsisakė priimti,... 23. 9.... 24. CPK įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė, pagal kurią... 25. 10.... 26. Tam tikrais proceso įstatyme numatytais atvejais ieškovui suteikiama teisė... 27. 11.... 28. CK 6.272 straipsnio, reglamentuojančio atsakomybę už žalą, atsiradusią... 29. 12.... 30. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nustatyti ieškovės pagal CPK... 31. 13.... 32. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 33. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti...