Byla 2-10-744/2013
Dėl administracinio akto, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties, nuosavybės teisės liudijimo, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimų pripažinimo negaliojančiais dalyje ir turto išreikalavimo iš įgijėjo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant: ieškovei Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei, ginančiai viešąjį interesą, R. D.,

4atsakovei O. M.,

5atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Simonai Stanevičiūtei,

6trečiojo asmens Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovės atstovei S. P.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir O. M., trečiajam asmeniui, nereiškiančiam savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje - Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovei, dėl administracinio akto, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties, nuosavybės teisės liudijimo, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimų pripažinimo negaliojančiais dalyje ir turto išreikalavimo iš įgijėjo,

Nustatė

8Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė R. D., gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, reikalaudama panaikinti 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-3490 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei šio sklypo dalies pardavimo Pakruojo rajone“ ir jo priedo 1 punktą dėl G. M. perkamos žemės sklypo dalies – 0,1400 ha nustatymo iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo dalyje dėl perkamo ploto dalies – 0,0620 iš 0,1400 ha nustatytos dalies, paliekant jam teisę nusipirkti 0,0780 ha ploto dalį iš bendro 0,2800 ha žemės sklypo; pripažinti negaliojančia 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį, patvirtintą Pakruojo rajono notarų biuro notarės Nijolės Daubarienės, notarinio registro Nr. ( - ), dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, pardavimo G. M. dalyje dėl 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies pardavimo iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo; pripažinti negaliojančiu nuosavybės teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), dėl nuosavybės teisės nustatymo V. M. į ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, dalyje dėl nuosavybės teisės nustatymo į 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalį iš bendro ploto 0,2800 ha; pripažinti negaliojančiu paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), dėl V. M. paveldėjimo ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, dalyje dėl paveldėjimo 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies iš bendro ploto 0,2800 ha; pripažinti negaliojančiu paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2010 m. rugpjūčio 11 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), dėl O. M. paveldėjimo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, dalyje dėl paveldėjimo 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies iš bendro ploto 0,2800 ha; iš atsakovės O. M. išreikalauti 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalį iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, valstybei, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas valstybei. Ieškinyje nurodyta, kad 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininkas priėmė įsakymą Nr. V-3490 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei šio sklypo dalies pardavimo Pakruojo rajone“ (toliau – Įsakymas), kurio 1 punktu nustatė suformuotam pagal patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos projektą prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių jų eksploatavimui naudojamam valstybinės žemės sklypui kitą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (gyvenamoji teritorija/sodybinio užstatymo) ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei kitus valstybinės žemės sklypų kadastro rodiklius pagal parengtą matavimų bylą; 2 punktu leido, įregistravus valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre, parduoti jo dalį G. M.. Įsakymo priedo 1 punkte nurodyta, kad iš bendro ploto 0,28 ha žemės sklypo, esančio D. k. D. k.v. G. sen., 0,14 ha dalis yra valstybinės žemės sklypo, o kita dalis – 0,14 ha yra perkama G. M.; nustatė bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypui taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas: I – 0,03 ha plote, II – 0,10 ha plote; VI – 0,10 ha plote; XLIX – 0,04 ha plote; XIX – 0,28 plote. 2005 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Šiaulių apskrities viršininko administracijos, Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi, patvirtinta Pakruojo rajono notarų biuro notarės Nijolės Daubarienės, notarinio registro Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pardavė G. M. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabar žemės sklypo adresas: Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8). Ieškinyje nurodyta, kad šis Įsakymas ir Sutartis yra neteisėti žemiau išdėstytais motyvais: Sutarties objektu buvo žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esantis Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, tuo metu priklausęs nuosavybės teise Lietuvos Respublikai, t.y. viešosios nuosavybės teisės objektas. Viešosios nuosavybės teisės objektai gali būti perleisti kitiems asmenims valdyti, naudoti ar disponuoti tik griežtai laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. Šalys, sudarydamos sutartis dėl valstybės turto, gali veikti tiek, kiek tai leidžiama pagal specialiuosius įstatymus, jos yra varžomos įstatymų nustatytų sąlygų, kurių privalo laikytis. Sutarties laisvės principas šiuo atveju turi būti derinamas su viešojo intereso apsaugos ir gynimo principu bei įstatymų reikalavimais. Valstybinė žemė parduodama laikantis specialaus teisės aktų reglamento, nagrinėjamu atveju: Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ (toliau – Taisyklės) reikalavimų. Taisyklių 2.1 punkte numatyta, kad asmenys pagal šias Taisykles gali įsigyti naudojamus namų valdos žemės sklypus. Taisyklių 7 punkte (2004-11-15 Nutarimo Nr. 1442 redakcija, Žin., 2004, Nr. 167-6128) išdėstyta, jeigu gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tokiu atveju mokėjimo suma bendraturčiams paskirstoma proporcingai kiekvieno jų perkamai žemės sklypo daliai. Kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys. Kai gyvenamasis namas ar kitas statinys arba įrenginys keliems asmenims (bendraturčiams) priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Nagrinėjamu atveju parduodant valstybinę žemę G. M. išdėstytų teisės aktų reikalavimų nebuvo laikomasi. 0,2800 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, buvo suformuotas gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), eksploatuoti. Šis gyvenamasis namas bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo sandorio sudarymo metu priklausė ir dabar tebepriklauso keliems bendraturčiams, t.y. 8392 dalys iš 30142 dalių (27,87 proc.) pastato priklausė G. M. pagal 1992 m. spalio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartį, registro Nr. 1-7322, o 21750 dalys iš 30142 dalių (72,16 proc.) pastato – Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovei (toliau – Bendrovė) pagal Pakruojo rajono valdybos 1992 m. rugpjūčio 18 d. potvarkį Nr. 181. Todėl žemės sklypas, suformuotas gyvenamajam namui eksploatuoti, turėjo būti parduotas visiems bendraturčiams, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo dalį, t.y. 27,84 proc. žemės sklypo kas atitiko 0,0780 ha ploto dalį iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo turėjo būti parduoti G. M., o 72,16 proc. žemės sklypo kas atitiko 0,2020 ha ploto dalį iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo turėjo būti parduoti Bendrovei, o ne vienam bendraturčiui visas žemės sklypas. Tyrimo metu taipogi nustatyta, kad G. M. sumokėjo valstybei ne už visą nuosavybės teise įsigytą 0,2800 ha žemės sklypo plotą, bet tik už dalį jo – 0,1400 ha, t.y. 1992 m. rugsėjo 30 d. sumokėtas avansinis mokestis valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis 840 už 0,1400 ha dydžio namų valdą. Atsižvelgiant į tai, Įsakymas ir Sutartis, kuriais visas 0,2800 ha žemės sklypas buvo perleistas vienam bendraturčiui – G. M. yra neteisėti, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ 7 punktui, dalyje: Įsakymas ir jo priedas dalyje, kuria leista parduoti G. M. daugiau žemės sklypo ploto – 0,0620 ha nei, kad priklausė pagal teisės aktų reikalavimus – 0,0780 ha, o Sutartis dalyje, kuria G. M. įsigijo nuosavybės teise daugiau žemės sklypo ploto – 0,2020 ha nei, kad priklausė – 0,0780 ha, dėl šios priežasties jie pripažintini negaliojančiais ab initio (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnis, 1.95 straipsnio 1 dalis). Pripažinus minėtus Įsakymą su priedu ir Sutartį dalyje negaliojančiais, t.y. panaikinus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, turėtų būti taikoma restitucija, t.y. G. M. privalėtų grąžinti žemės sklypo dalį, įgytą neteisėto administracinio akto ir Sutarties pagrindu, valstybės dispozicijon, tačiau 2007 m. vasario 7 d. jis mirė, turėtą jo turtą, tame tarpe ginčo žemės sklypą – ½ dalį 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, paveldėjo sutuoktinė V. M. pagal paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubienėnės, notarinio registro Nr. ( - ) (kitą dalį šio sklypo nuosavybės teise ji įgijo pagal nuosavybės teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubienėnės, notarinio registro Nr. ( - )). 2010 m. balandžio 13 d. V. M. mirė, turėtą jos turtą paveldėjo dukra O. M. pagal paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2010 m. rugpjūčio 11 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubienėnės, notarinio registro Nr. ( - ). G. M. nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą įgijo pagal neteisėtus ir imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančius administracinį aktą ir Sutartį, todėl neteisėtai įgytas nekilnojamasis turtas negalėjo būti perleistas, dėl šios priežasties 2007 m. rugsėjo 25 d. nuosavybės teisės liudijimas, notarinio registro Nr. ( - ), pripažintinas dalyje dėl V. M. nuosavybės teise priklausymo ½ dalies 0,2020 ha žemės sklypo dalies iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, 2007 m. rugsėjo 25 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas, notarinio registro Nr. ( - ), pripažintinas dalyje dėl V. M. paveldėjimo ½ dalies 0,2020 ha žemės sklypo dalies iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, 2010 m. rugpjūčio 11 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas, notarinio registro Nr. ( - ), pripažintinas dalyje dėl O. M. paveldėjimo 0,2020 ha žemės sklypo dalies iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, negaliojančiais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnis, 4.48 straipsnis, 1.95 straipsnio 1 dalis). Iš O. M. išreikalautinas neatlygintinai įgytas turtas – 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalis iš bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, valstybės dispozicijon (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.95 straipsnis, 4.96 straipsnio 3 dalis). Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nepanaudotos gyventojų asmeninėse investicinėse sąskaitose deponuotos valstybės vienkartinės išmokos bei kitos tikslinės kompensacijos nuo 1998 m. gruodžio 31 d. neteko galios, taip pat jos nekeičiamos į bet kurias valstybės (savivaldybės) obligacijas, dėl šios priežasties O. M. nėra kompensuojama už valstybei grąžintiną žemės sklypo dalį (1-6 b.l.).

9Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė R. D. teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė pilna apimtimi ir patvirtino ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes.

10Tretysis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje - Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovė, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu šio trečiojo asmens atstovė S. P. sutiko su ieškinio reikalavimais ir prašė jį tenkinti. Ji paaiškino, kad bendrovė dėl dalies žemės sklypo įsigijimo nesikreipė, nes, atlikus šio žemės sklypo geodezinius matavimus, paaiškėjo, jog žemės sklypas jau parduotas. Nuo 2004 metų jie už šį žemės sklypą moka žemės nuomos mokestį, tačiau nežino kokiu pagrindu. Pati žemės sklypo pirkimo istorija, kuri siekia 1992 metų pradžią, jiems nėra žinoma. Apie bendrovės susitarimą su G. M. dėl tos žemės atstovei nežinoma. Gali patvirtinti, kad dabartinis vadovas A. P., kuris bendrovėje dirba nuo 1993 m. birželio 28 d., asmeniškai su G. M. nebuvo kalbėjęs ir jokio raštiško susitarimo nebuvo. Nori, kad jiems būtų suteiktas žemės sklypas, kaip ir numato įstatymas. Dabartinė situacija trukdo naudotis statiniais, kadangi net neturi atskiro įvažiavimo. Bandė gražiuoju tartis su atsakove O. M., tačiau kompromiso nepriėjo.

11Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Pakruojo skyriaus, per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka, kadangi jis yra pagrįstas. Atsiliepime nurodytos tos pačios faktinės aplinkybės ir argumentai, kaip ir ieškinyje (61-64 b.l.).

12Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė S. S. teismo posėdžio metu ieškinį pripažino visiškai ir patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes. Ji papildė, kad atsakovė O. M. neįrodė, kad buvo sudarytas G. M. ir Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovės raštiškas susitarimas dėl perkamos valstybinės žemės dalių.

13Atsakovė O. M. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, nes, jos teigimu, 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties 1 punkte buvo klaidingai nurodytas perkamo žemės sklypo plotas – 0,2800 ha. Šia pirkimo – pardavimo sutartimi atsakovės tėvas įgijo pagal 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-3490 0,1400 ha žemės sklypo dalį ne tik gyvenamojo namo dalies, bet ir viso ūkinio pastato eksploatavimui. Parduodant 0,1400 ha žemės sklypo dalį nebuvo pažeistos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės sklypų pardavimą, nuostatos, todėl ieškinys nepagrįstas (67-74 b.l.).

14Atsakovė O. M. teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus pripažino iš dalies ir paaiškino, kad rašytinio susitarimo dėl žemės sklypo dalių neturi ir negali pasakyti ar toks buvo, bet pripažinimas tikrai buvo. Jos tėvelis gerai sutardavo su bendrovės pirmininku Pranckumi. Tėvelis neabejojo, jog dalis žemės (14 arų) priklauso jiems. Į kitus 14 arų ji nepretenduoja. Supranta, kad tai rašymo klaida. Sutinka grąžinti dalį sklypo, kuris jiems nepriklauso.

15Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių (1-6 b.l), atsakovų atsiliepimuose į ieškinį išdėstytų aplinkybių (61-64, 67-74 b.l.), šalių bei trečiojo asmens atstovės paaiškinimų teismo posėdžio metu, byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2003 m. lapkričio 30 d. buvo suformuotas valstybinės žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esantis Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis jo adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8). Žemės sklypas buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus šiame sklype esančiam gyvenamajam namui, kurio unikalus Nr. ( - ), eksploatuoti (21-22 b.l.). Šis gyvenamasis namas bendrosios dalinės nuosavybės teise tuo metu priklausė ir dabar tebepriklauso dvejiems bendraturčiams, t.y. 8392 dalys iš 30142 dalių (27,84 procentai) pastato priklausė G. M. pagal 1992 m. spalio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartį, registro Nr. ( - ) (83-84 b.l.), o 21750 dalys iš 30142 dalių (72,16 procentai) pastato priklausė Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovei pagal Pakruojo rajono valdybos 1992 m. rugpjūčio 18 d. potvarkį Nr. 181 (21-23 b.l.). 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininkas priėmė įsakymą Nr. V-3490 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei šio sklypo dalies pardavimo Pakruojo rajone“ (toliau – Įsakymas), kurio 1 punktu nustatė suformuotam pagal patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos projektą prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių jų eksploatavimui naudojamam valstybinės žemės sklypui kitą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (gyvenamoji teritorija/sodybinio užstatymo) ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei kitus valstybinės žemės sklypų kadastro rodiklius pagal parengtą matavimų bylą (13-17 b.l.); 2 punktu leido, įregistravus valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre, parduoti jo dalį G. M. Įsakymo priedo 1 punkte nurodyta, kad iš bendro ploto 0,28 ha žemės sklypo, esančio D. k. D. k.v. G. sen., 0,14 ha dalis yra valstybinės žemės sklypo, o kita dalis – 0,14 ha yra perkama G. M.; nustatė bendro ploto 0,2800 ha žemės sklypui taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas: I – 0,03 ha plote, II – 0,10 ha plote; VI – 0,10 ha plote; XLIX – 0,04 ha plote; XIX – 0,28 plote (28 b.l.). 2005 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Šiaulių apskrities viršininko administracijos, Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi, patvirtinta Pakruojo rajono notarų biuro notarės Nijolės Daubarienės, notarinio registro Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pardavė G. M. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis žemės sklypo adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8). Sutartyje nurodyta, kad šios sutarties sudarymo pagrindas yra 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymas Nr. V-3490. Perkamo žemės sklypo vidutinė vertė 1092 Lt. Žemės sklypas parduotas už 43 litus, kuriuos G. M. sumokėjo valstybinės vienkartinėmis išmokomis 840 (skaičiuojant 1 Lt – 25 valstybinės išmokos). Ši suma įskaitoma kaip mokestis už perkamą žemės sklypą (20 b.l.). 1992 m. rugsėjo 30 d. G. M. už įgyjamą 0,1400 ha žemės sklypą, esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, sumokėjo valstybinės vienkartinėmis išmokomis 840 rublių (10-11 b.l.). 2007 m. vasario 7 d. mirus žemės sklypą įsigijusiam G. M. (26 b.l.), jo turėtą turtą, tame tarpe ir ½ dalį 0,2800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, paveldėjo sutuoktinė V. M. pagal paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubienėnės, notarinio registro Nr. ( - ) (28-29 b.l.). Kitą dalį šio žemės sklypo nuosavybės teise V. M. įgijo pagal nuosavybės teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubienėnės, notarinio registro Nr. ( - ) (27 b.l.). 2010 m. balandžio 13 d. V. M. mirus (30 b.l.), turėtą jos turtą, tame tarpe ir ginčo žemės sklypą, paveldėjo dukra O. M. pagal paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2010 m. rugpjūčio 11 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubienėnės, notarinio registro Nr. ( - ) (31-32 b.l.). 2011 m. birželio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pakruojo žemėtvarkos skyrius kreipėsi į O. M. su siūlymu pakeisti 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį (33-34 b.l.), tačiau O. M. į šį siūlymą neatsiliepė. 2012 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pakruojo žemėtvarkos skyrius kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo (7-9 b.l.).

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Dėl viešojo intereso gynimo

18Kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka gindamas viešąjį interesą prokuroras gali, kai nustato tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminę reikšmę asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms ir teisėtiems interesams (CPK 49 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Teisės doktrinoje nėra suformuluotos viešojo intereso sąvokos, tai – neapibrėžtas teisės institutas, kurio turinį kiekvienu konkrečiu atveju nustato teismas. Viešojo intereso apsaugos klausimais įvairių kategorijų bylose yra gausi kasacinė praktika. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2000 m. gruodžio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje A. M. ir kt. v Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kt., byla Nr. 3K-7-1209/2000, suformulavo kriterijus, pagal kuriuos nustatomas viešasis interesas. Viešojo intereso nustatymo kriterijai įtvirtinti ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, kurioje teigiama, jog kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, turi būti įmanoma pagrįsti, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos ir tam tikros Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). Tais atvejais, kai sprendimą, ar tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti atitinkamame teismo akte.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas valstybei nuosavybės teise priklausiusios žemės perleidimo privačion nuosavybėn teisėtumo klausimas. Valstybės nuosavybė naudojama visuomenės interesais, valstybės nuosavybe gali būti disponuojama tik įstatymų nustatyta tvarka. Taigi sandoriai, kuriais sprendžiamas valstybei nuosavybės teise priklausančio turto likimas, turi viešojo intereso apsaugos elementų, todėl yra viešasis interesas nagrinėti valstybės nuosavybės perleidimo sandorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2012) ir Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė R. D. turėjo teisę kreiptis į teismą ieškinyje nurodytam viešajam interesui apginti.

21Dėl administracinio akto panaikinimo, valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties,

22 paveldėjimo pagal įstatymą liudijimų bei nuosavybės teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad valstybės žemės perleidimo santykių įstatyminio reglamentavimo tikslas - užtikrinti, kad valstybės (savivaldybių) nuosavybė būtų tvarkoma taip, kad tai atitiktų visos visuomenės interesus, viešajam interesui teikiant prioritetą prieš privatų tiek žemės naudojimo tikslų, paskirties, tiek žemės naudojimo sąlygų požiūriu. Šis reglamentavimas yra grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus. Valstybės (savivaldybių) žemės perleidimo sandoriai, sudaryti pažeidus viešosios teisės principą – kai valstybės (savivaldybių) turtas įgytas kitaip negu nustatyta imperatyviu reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslus (saugomas vertybes), yra niekiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2011).

24Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d.) nurodyta, kad ne žemės ūkio paskirčiai žemė miestuose ir kaimo vietovėse parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Detaliau kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarka reglamentuota 1999 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintose „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse“ (toliau tekste Taisyklės). 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. V-3490 priėmimo metu Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. lapkričio 18 d.) 8 punkte buvo nustatyta, kad jeigu individualus gyvenamasis namas ar kitos paskirties pastatas, įrenginys arba kitas statinys (pastatai, įrenginiai arba kiti statiniai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu, kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito pastato, įrenginio arba kito statinio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tokiu atveju mokėjimo suma bendraturčiams paskirstoma proporcingai kiekvieno jų perkamai žemės sklypo daliai. Kiekvieno bendraturčio namų valdos ar prie kito pastato, įrenginio arba kito statinio perkamo žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma remiantis rašytiniu gyvenamojo namo ar kito pastato, įrenginio arba kito statinio bendraturčių susitarimu. Bendraturčiams nesusitarus, parduodamų bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių dydis nustatomas apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato, įrenginio arba kito statinio dalį. 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. lapkričio 18 d. iki 2005 m. rugpjūčio 21 d.) 7 punkte buvo nustatyta, kad jeigu gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tokiu atveju mokėjimo suma bendraturčiams paskirstoma proporcingai kiekvieno jų perkamai žemės sklypo daliai. Kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys.

25Nustatyta (to niekas iš šalių neginčija), kad valstybinės žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esantis Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, buvo suformuotas šiame sklype esančiam gyvenamajam namui, kurio unikalus Nr. ( - ), eksploatuoti. Šis gyvenamasis namas bendrosios dalinės nuosavybės teise tuo metu (2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. V-3490 priėmimo ir 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu) priklausė ir dabar tebepriklauso dvejiems bendraturčiams, t.y. 8392 dalys iš 30142 dalių (27,84 procentai) pastato priklausė G. M. pagal 1992 m. spalio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartį, registro Nr. ( - ) (83-84 b.l.), o 21750 dalys iš 30142 dalių (72,16 procentai) pastato priklausė Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovei pagal Pakruojo rajono valdybos 1992 m. rugpjūčio 18 d. potvarkį Nr. 181 (21-23 b.l.). Atsakovė O. M. neįrodė, kad iki 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. V-3490 priėmimo jos tėvas G. M. ir kitas gyvenamojo namo bendraturtis - Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovė - buvo sudarę rašytinį susitarimą dėl namų valdos dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo. Atsakovė ir pati teismo posėdžio metu patvirtino, jog nežino, ar toks rašytinis susitarimas iš viso buvo. Iš byloje esančio 1995 m. gruodžio 19 d. lydraščio, kuriuo buvo siunčiama namų valdų privatizavimui paruošta dokumentacija, matyti, kad G. M. žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai iki to laiko buvo pateikęs tik sklypo planą, įkainojimo aktą, 2 apmokėjimo kvitus ir pažymą (110-116 b.l.), tai yra visus tuos dokumentus (išskyrus pažymą, kuri yra atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktoje nuosavybės teisės atkūrimo byloje), kuriuos kartu su ieškiniu pateikė ir ieškovė. Visi šie duomenys, o taip pat atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovės ir trečiojo asmens Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovės atstovės paaiškinimai leidžia daryti išvadą, kad G. M. ir Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovė nebuvo sudarę rašytinio susitarimo dėl namų valdos dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo. Kadangi gyvenamojo namo bendraturčiai nesusitarė dėl namų valdos dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, parduodamų bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių dydis turėjo būti nustatomas apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato, įrenginio arba kito statinio dalį. Kadangi byloje nėra atskiro apskrities viršininko sprendimo dėl parduodamų bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių dydžio nustatymo, darytina išvada, kad G. M. parduodamos valstybinės žemės sklypo dalis buvo nustatyta tuo pačiu 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr. V-3490, kurio 2 punktu buvo leista, įregistravus valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre, parduoti jo dalį G. M., o įsakymo priedu buvo nustatyta parduodamos valstybinės žemės sklypo dalis – 0,1400 ha iš 0,2800 ha gyvenamajam namui eksploatuoti suformuoto žemės sklypo. Akivaizdu, kad šis Šiaulių apskrities viršininko sprendimas dėl G. M. parduodamos valstybinės žemės sklypo dalies nustatymo prieštarauja Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. lapkričio 18 d.) 8 punkto, numačiusio, kad bendraturčiams nesusitarus, parduodamų bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių dydis nustatomas apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato, įrenginio arba kito statinio dalį, reikalavimams.

26Kadangi Šiaulių apskrities viršininkas 2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-3490 neturėjo teisės leisti parduoti G. M. didesnę valstybinės žemės sklypo dalį, negu buvo numatyta Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. lapkričio 18 d.) 8 punkte, todėl 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. V-3490 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei šio sklypo dalies pardavimo Pakruojo rajone“ priedo 1 punktas, kuriuo buvo leista parduoti G. M. 0,1400 ha valstybinės žemės sklypo dalį iš 0,2800 ha bendro ploto, dalyje dėl leidimo parduoti G. M. 0,0620 ha iš 0,1400 ha nustatytos dalies, yra negaliojantis nuo pat jo priėmimo momento, todėl naikintinas kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms.

27Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Kadangi G. M. dėl aukščiau nurodytų priežasčių buvo galima parduoti tik 0,0780 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalį iš bendro ploto 0,2800 ha (G. M. nuosavybės teise valdė 8392 dalis iš 30142 dalių, tai yra 27,84 procentus, gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), todėl 27,84 procentai iš 0,2800 ha žemės sklypo bendro ploto sudaro 0,0780 ha), todėl 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, patvirtinta Pakruojo rajono notarų biuro notarės Nijolės Daubarienės, notarinio registro Nr. ( - ), dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, pardavimo G. M. dalyje dėl 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies pardavimo iš 0,2800 ha bendro ploto, pripažintina negaliojančia nuo pat jos sudarymo momento kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms.

28Atsakovės O. M. argumentas, kad jos tėvas G. M. įgijo pagal 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-3490 0,1400 ha žemės sklypo dalį ne tik gyvenamojo namo dalies, bet ir viso ūkinio pastato eksploatavimui, nepagrįstas, kadangi 2005 m. balandžio 12 d., kai buvo sudaryta valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, kuria G. M. iš valstybės nupirko ginčo žemės sklypą, galiojusių Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų 1999 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 (redakcija, galiojusi nuo 2004 m. lapkričio 18 d. iki 2005 m. rugpjūčio 21 d.) 7 punkte buvo aiškiai nustatyta, kad kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys.

29Pripažinus negaliojančia 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį dalyje dėl 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies pardavimo G. M. iš 0,2800 ha bendro ploto, negaliojančiais pripažintini ir vėliau dėl šio turto sudaryti sandoriai, tai yra nuosavybės teisės liudijimas, patvirtintas 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ); paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas, patvirtintas 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), ir paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas, patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 11 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ) (dalyje dėl nuosavybės teisės nustatymo ir paveldėjimo 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies iš 0,2800 ha bendro ploto) (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad, panaikinus administracinį aktą dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, turi būti taikoma restitucija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos jėzuitų provincija v. UAB „Diagnostikos poliklinika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-662/2004; 2007 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apgyardos vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-149/2007; kt.). Taigi administracinio akto panaikinimas dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms sukelia tuos pačius padarinius kaip ir pripažinus sandorį niekiniu. Pripažinęs sandorį niekiniu, teismas ex officio turi išspręsti restitucijos klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autokurtas“ v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-7-4/2006; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-532/2009; kt.).

31Civilinio kodekso 1.80 straipsnyje nustatyta, kad imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tuomet, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo padarinių. CK 6.145 straipsnyje nustatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Iš nurodytų teisės normų matyti, kad restitucija yra civilinių teisių gynybos būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavusi kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusio šalies išieškoma tai, ką ši nepagrįstai gavusi. Taigi restitucija yra šalių grąžinimas į status quo. Ši nuostata įtvirtinta CK 1.138 straipsnio 2 punkte, nurodant, kad vienas civilinių teisių gynybos būdų yra iki teisės pažeidimo buvusios padėties atkūrimas.

32Kadangi ieškinyje nurodyti administracinis aktas ir sandoriai dėl dalies žemės sklypo pripažinti negaliojančiais ab initio, tai yra nuo administracinio akto priėmimo ir sandorių sudarymo momento (CK 1.95 straipsnio 1 dalis), atsakovė O. M. (kaip G. M. teisių perėmėja) privalo grąžinti valstybei neteisėtai, pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, įgytą 0,2020 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, dalį iš 0,2800 ha jo bendro ploto, o valstybė privalo grąžinti O. M. tai, ką ji per daug gavo iš G. M. Nustatyta, kad G. M. 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi 0,2800 ha ploto žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos vertė buvo 1092 Lt, nusipirko už 43 litus, kuriuos jis sumokėjo valstybinės vienkartinėmis išmokomis (investiciniais čekiais) 840 (skaičiuojant 1 Lt – 25 valstybinės išmokos), ir ši suma buvo įskaityta kaip mokestis už perkamą žemės sklypą (10-11, 20 b.l.). Kaip žinoma, valstybinės vienkartinės išmokos (investiciniai čekiai) buvo kaip atsiskaitymo priemonė tik riboto naudojimo. Kadangi šiuo metu investiciniais čekiais atsiskaitymai negalimi, nėra nustatyto investicinių čekių ir pinigų ekvivalento, investicinių čekių vertė turėtų būti nustatyta pagal tuo metu buvusią investicinių čekių perkamąją galią (CK 6.146 straipsnis). Tai atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Marijampolės rajono prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis S. R. Š. ir O. S. interesus, su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kt., bylos Nr. 3K-7-608/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2009 ir kt.). Kadangi nustatyta, jog G. M. investiciniais čekiais buvo sumokėjęs ne už visą 2005 m. balandžio 12 d. sutartimi nupirktą 0,2800 ha ploto žemės sklypą, o tik už 0,1400 ha ploto jo dalį, todėl laikytina, kad jo 1992 m. rugsėjo 30 d. sumokėtų 840 investicinių čekių perkamoji galia buvo 546 Lt (1092 Lt (viso sklypo vidurinė rinkos vertė) : 2). Kadangi G. M. sumokėjo už 0,1400 ha žemės sklypo dalį, nors turėjo teisę įsigyti tik 0,0780 ha ploto šio žemės sklypo dalį, vadinasi jis permokėjo už 0,0620 ha ploto šio žemės sklypo dalį. Kadangi 0,0620 ha ploto šio žemės sklypo dalies vertė žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu buvo 241,8 Lt, vadinasi O. M. iš valstybės už neteisėtai įgytą 0,0620 ha ploto šio žemės sklypo dalį turi atgauti 241,8 Lt kompensaciją.

33Reikalavimas taikyti restituciją pripažinus sandorį ir (ar) administracinį aktą negaliojančiu nėra savarankiškas, todėl atskirai gali būti nepareikštas, tačiau teismas privalo išspręsti restitucijos klausimą savo iniciatyva (ex officio), tai nepripažintina ieškinio ribų peržengimu (CK 6.145 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2012 ir kt.). Todėl, nors ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovei O. M. nekompensuojama už valstybei grąžintiną žemės sklypo dalį, ir nereikalavo, taikant restituciją, priteisti iš valstybės atsakovei O. M. kompensaciją už valstybei grąžintiną žemės sklypo dalį, šis restitucijos klausimas išspręstinas teismo iniciatyva (ex officio).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

35Prokuroras, pareiškęs ieškinį viešajam interesui apginti, atleidžiamas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Šioje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kai ieškiniu prašoma pripažinti sandorį negaliojančiu, taikyti restituciją ir grąžinti iš atsakovo turtą, ieškinio suma nustatoma pagal išreikalaujamo turto rinkos vertę (CPK 85 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nustatyta, kad žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), bendro ploto 0,2800 ha, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, vertė yra 2300 litų (36 b.l.), todėl žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, dydis yra 69 litai. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 48,24 Lt.

36Bylinėjimo išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Kadangi šioje byloje yra du atsakovai - O. M. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos iš abiejų atsakovų lygiomis dalimis. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra valstybės, kurios interesais pareikštas ieškinys, atstovas, bet ne savarankiškas atsakovas, kuriam galėtų būti reiškiamas materialinis teisinis reikalavimas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei iš jos pačios atstovo tokiu atveju nepriteistinos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2012 ir kt.). Vadovaujantis išdėstytu iš atsakovės O. M. į valstybės pajamas priteistina 58,62 Lt bylinėjimosi išlaidų.

37Ieškinį patenkinus, 2012 m. liepos 19 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo į atsakovei O. M., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį 0,2800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

38Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-271, 275, 279, 281-282 straipsniais, teismas

Nutarė

39Ieškinį tenkinti visiškai.

40Panaikinti 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. V-3490 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei šio sklypo dalies pardavimo Pakruojo rajone“ priedo 1 punktą, kuriuo buvo leista parduoti G. M., a. k. ( - ) 0,1400 ha ploto valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8), dalį iš bendro ploto 0,2800 ha, dalyje dėl leidimo parduoti G. M. 0,0620 ha plotą iš 0,1400 ha ploto nustatytos dalies.

41Pripažinti negaliojančia 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį, patvirtintą Pakruojo rajono notarų biuro notarės Nijolės Daubarienės, notarinio registro Nr. ( - ), dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8), pardavimo G. M., a. k. ( - ) dalyje dėl 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies pardavimo iš 0,2800 ha bendro ploto.

42Pripažinti negaliojančiu nuosavybės teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), kuriuo V. M., a. k. ( - ) buvo nustatyta nuosavybės teisė į ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8), ir paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), nustačiusio, kad V. M., a. k. ( - ) paveldi ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8), dalyje dėl nuosavybės teisės nustatymo ir paveldėjimo 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies iš 0,2800 ha bendro ploto.

43Pripažinti negaliojančiu paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, patvirtintą 2010 m. rugpjūčio 11 d. Pakruojo rajono 2-ojo notarų biuro notarės Giedrės Jokubėnienės, notarinio registro Nr. ( - ), nustačiusio, kad O. M., a. k. ( - ) paveldi žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime (dabartinis adresas - Pakruojo rajono savivaldybė, G. seniūnija, D. kaimas, S. g. 8), dalyje dėl 0,2020 ha ploto žemės sklypo dalies paveldėjimo iš 0,2800 ha bendro ploto.

44Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės O. M., a. k. ( - ) valstybei 0,2020 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0,2800 ha bendro ploto, esančio Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, dalį iš 0,2800 ha bendro ploto, o O. M., a. k. ( - ) priteisti iš valstybės 241,8 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną litą ir 80 centų).

45Priteisti iš atsakovės O. M., a. k. ( - ) 58,62 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus ir 62 centus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą Nr. ( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660.

462012 m. liepos 19 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo į atsakovei O. M., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį 0,2800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, D. kaime, S. g. 8, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka, skundą paduodant Pakruojo rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 3. dalyvaujant: ieškovei Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei, ginančiai... 4. atsakovei O. M.,... 5. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. trečiojo asmens Pakruojo rajono D. žemės ūkio bendrovės atstovei S. P.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 8. Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė R. D., gindama... 9. Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė R. D. teismo posėdžio... 10. Tretysis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje -... 11. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 12. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 13. Atsakovė O. M. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į... 14. Atsakovė O. M. teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus pripažino iš... 15. Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių (1-6 b.l), atsakovų atsiliepimuose į... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Dėl viešojo intereso gynimo... 18. Kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka gindamas viešąjį interesą... 19. Teisės doktrinoje nėra suformuluotos viešojo intereso sąvokos, tai –... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas valstybei nuosavybės teise priklausiusios... 21. Dėl administracinio akto panaikinimo, valstybinės žemės pirkimo - pardavimo... 22. paveldėjimo pagal įstatymą liudijimų bei nuosavybės teisės liudijimo... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad valstybės... 24. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje... 25. Nustatyta (to niekas iš šalių neginčija), kad valstybinės žemės sklypas,... 26. Kadangi Šiaulių apskrities viršininkas 2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr.... 27. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 28. Atsakovės O. M. argumentas, kad jos tėvas G. M. įgijo pagal 2004 m. rugsėjo... 29. Pripažinus negaliojančia 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad, panaikinus... 31. Civilinio kodekso 1.80 straipsnyje nustatyta, kad imperatyviosioms įstatymo... 32. Kadangi ieškinyje nurodyti administracinis aktas ir sandoriai dėl dalies... 33. Reikalavimas taikyti restituciją pripažinus sandorį ir (ar) administracinį... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių... 35. Prokuroras, pareiškęs ieškinį viešajam interesui apginti, atleidžiamas... 36. Bylinėjimo išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 37. Ieškinį patenkinus, 2012 m. liepos 19 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo... 38. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260,... 39. Ieškinį tenkinti visiškai.... 40. Panaikinti 2004 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr.... 41. Pripažinti negaliojančia 2005 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės... 42. Pripažinti negaliojančiu nuosavybės teisės liudijimą, patvirtintą 2007 m.... 43. Pripažinti negaliojančiu paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą,... 44. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės O. M., a. k. ( - ) valstybei... 45. Priteisti iš atsakovės O. M., a. k. ( - ) 58,62 Lt (penkiasdešimt aštuonis... 46. 2012 m. liepos 19 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...