Byla e2S-1473-934/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė – Stakeliūnė, uždaroji akcinė bendrovė „Z.B.V.“, R. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. D. (apelianto) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-09 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. D. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė – Stakeliūnė, uždaroji akcinė bendrovė „Z.B.V.“, R. M..

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Antstolė Nemira Šiugždaitė – Stakeliūnė (toliau – antstolė) atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0033-12/01014 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-11 išduotą nutartį Nr. 2-13572-558/2012 dėl negrąžinto kredito ir palūkanų išieškojimo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Z.B.V.“ naudai, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą ir priverstinio įkeisto nekilnojamojo turto, buto adresu ( - ), pardavimo iš varžytynių.

72.

8Vykdymo proceso metu antstolė 2018-10-25 priėmė patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo, 2018-11-12 patvarkymą Nr. S-3.5.-11442 dėl prašymo nutraukti išieškojimą, 2018-11-12 patvarkymą Nr. S-3.5.-11443 dėl turto įvertinimo ir 2018-12-12 patvarkymą Nr. S-3.5.-12804 dėl skundo bei perdavė išieškotojui nekilnojamąjį turtą pagal 2018-12-18 Turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. S-3.5.-12943.

93.

10Pareiškėjas M. D. 2018-12-03 pateikė antstolei skundą (antstolės gautas 2018-12-05) dėl 2018-11-12 priimtų patvarkymų Nr. S-3.5.-11442 (dėl prašymo nutraukti išieškojimą), Nr. S-3.5.-11443 (dėl turto įvertinimo) bei 2018-10-25 turto varžytynių Nr. 161889 vykdomojoje byloje Nr. 0033/12/01014, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti nurodytus antstolės 2018-11-12 patvarkymus, perkainuoti areštuotą turtą, atlikti pakartotinį turto vertinimą, nutraukti vykdomąją bylą, kurioje vykdymas atliekamas pagal galios netekusius vykdomuosius dokumentus, pripažinti, kad antstolė neteisėtai paskelbė nekilnojamojo turto varžytynes.

114.

12Antstolė 2018-12-12 patvarkymu Nr. S-3.5.-12804 dėl 2018-12-03 pareiškėjo skundo nurodė, kad skundas yra su trūkumais ir grąžino skundą patvarkyme nurodytiems trūkumams pašalinti nustačius 7 dienų terminą nuo patvarkymo įteikimo dienos patikslintam skundui pateikti. Patvarkymas buvo išsiųstas pareiškėjo atstovei registruotu paštu 2018-12-17.

135.

142019-01-03 pareiškėjas per antstolės kontorą pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui skundą dėl 2018-12-12 patvarkymo Nr. S-3.5.-12804, kuriuo prašoma panaikinti nurodytą 2018-12-12 patvarkymą ir pareiškėjo 2018-12-03 skundą išnagrinėti iš esmės, skundo netenkinus perduoti skundą nagrinėti teismui.

156.

162019-01-09 antstolė patvarkymu Nr. S-3.5.-19-353 grąžino pareiškėjui 2019-01-03 skundą, nurodė, kad skundas yra procesinis dokumentas, kuriam keliami tam tikri reikalavimai, jis turi būti aiškus, į skundo nagrinėjimą turi būti įtrauktos visos vykdomosios bylos šalys, nurodant jų asmens kodus, adresus, pateikiamas reikiamas skundo su priedais egzempliorių skaičius, pats skundas turi būti aiškus ir suprantamas. Antstolės kontoroje nėra gauti jokie dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas pašalino antstolės 2018-12-12 patvarkyme dėl skundo grąžinimo nurodytus trūkumus. Taip pat pažymėjo, kad 2018-12-18 Turto perdavimo išieškotojui aktu butas adresu ( - ), neįvykus varžytinėms buvo perduotas išieškotojui. Nurodytais pagrindais antstolė skundą dėl antstolės veiksmų grąžino pareiškėjui patvarkyme nurodytiems trūkumams pašalinti bei suformuoti aišku skundo dalyką įpareigojus pašalinus patvarkyme nurodytus trūkumus skundą paduoti per 7 dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos, o trūkumų nepašalinus, skundą laikyti nepaduotu.

177.

18Pareiškėjas 2019-01-14 pateikė teismui skundą dėl antstolės veiksmų, o Vilniaus miesto apylinkės teismui nustačius pareiškėjo skundo dėl antstolės 2018-12-12 patvarkymo trūkumus, pareiškėjas 2019-01-31 pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė pripažinti, kad antstolė pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio, 605 straipsnio reikalavimus bei procedūras, skelbiant ir vykdant buto adresu ( - ), varžytynes už neteisingą kainą bei perduodant turtą išieškotojui surašant atitinkamą aktą.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

208.

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-09 nutartimi netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų.

229.

23Nutartyje teismas pažymėjo, kad pareiškėjas skunde nurodo, jog antstolė priimtu 2018-12-12 patvarkymu Nr. S-3.5.-12804 dėl skundo neturėjo teisės nustatyti pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti, nes tokia teisė antstolei nėra suteikta. Taip pat pareiškėjas nesutiko su 2018-10-25 pranešimu dėl turto arešto ir realizavimo bei 2018-08-28 nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizės akte nurodyta ginčo turto kaina (227 000 Eur), nes tuo metu kai buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, jo kaina buvo 1 020 000 Lt (295 412,41 Eur), todėl šiuo metu jo kaina turėtų būti didesnė. Skunde taip pat pažymėjo, jog ginčo butas turi būti realizuojamas su šalia jo esančiu žemės sklypu, nes pastarasis yra jo priklausinys. Ginčydamas 2018-10-25 pranešimą dėl turto arešto ir realizavimo nurodė, jog ginčo buto varžytynės negalėjo būti paskelbtos, nes 2018-10-05 hipotekos lakštas butui buvo išregistruotas.

2410.

25Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas apie nekilnojamojo turto įvertinimą buvo informuotas elektroniniu paštu ir antstolės patvarkymu, apie paskelbtas nekilnojamojo turto varžytynes pareiškėjas taip pat buvo informuotas 2018-10-25 pranešimu. Hipotekos registras, atsakydamas į antstolės paklausimą dėl hipotekos išregistravimo, informavo, kad pranešimas dėl hipotekos pabaigos buvo per klaidą išsiųstas teismo darbuotojų. Įrašas apie hipoteką butui adresu ( - ), grąžintas 2018-11-12. Antstolės 2018-11-12 patvarkymu Nr. S-3.5.-11443 prašymas dėl pakartotinės turto ekspertizės skyrimo netenkintas, nustačius, jog praleistas 3 darbo dienų terminas prieštaravimui dėl ekspertizės išvados pateikti, be to, pateiktas raštas dėl ekspertizės išvados nėra motyvuotas. 2018-11-12 patvarkymu Nr. S-3.5.-11442 atmestas prašymas nutraukti išieškojimą iš M. D. turto. Varžytynėse nedalyvavus nei vienam pirkėjui išieškotojas UAB „Z. B. V.“ sutiko su antstolės 2018-11-16 pasiūlymu perimti neparduotą varžytynėse turtą.

2611.

27Pareiškėjo pateiktas 2018-12-03 skundas dėl antstolės 2018-11-12 patvarkymų ir 2018-10-25 paskelbtų nekilnojamojo turto varžytynių pripažinimo neteisėtomis buvo 2018-12-12 patvarkymu grąžintas pareiškėjui pašalinti nustatytus trūkumus. 2019-01-03 pareiškėjo skundas dėl antstolės 2018-12-12 patvarkymo grąžintas pareiškėjui 2019-01-09 patvarkymu, nes nebuvo pašalinti 2018-12-12 skundo trūkumai.

2812.

29Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo patikslintą pareiškėjo 2019-01-31 skundą dėl antstolės 2018-10-25 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo, 2018-11-12 patvarkymo Nr. S-3.5.-11442 dėl prašymo nutraukti išieškojimą, 2018-11-12 patvarkymo Nr. S-3.5.-11443 dėl turto įvertinimo ir 2018-12-12 patvarkymo Nr. S-3.5.-12804 dėl skundo.

3013.

31Pirmosios instancijos teismas atmetė skundo argumentus dėl antstolės 2018-12-12 patvarkymo dėl skundo, jog antstolei nėra suteikta diskrecija nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti ir CPK 605 straipsnio pažeidimo. Teismas pažymėjo, kad skundui dėl antstolio veiksmų taikytinos bendrosios CPK taisyklės, todėl antstolis, siekdamas nevilkinti ir neapsunkinti skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo proceso, matydamas, kad nėra pagrindo skundui tenkinti ir skundas bus perduotas nagrinėti teismui, dar nepriėmęs patvarkymo dėl atsisakymo tenkinti skundą ir perduoti jį nagrinėti teismui, turi teisę nustatyti terminą pareiškėjui pašalinti pateikto skundo trūkumus, kad jis atitiktų CPK 111–114 straipsniuose numatytus reikalavimus. Tokia antstolio teisė nustatyti skundo trūkumų pašalinimo terminą formuojama ir aukštesnės instancijos teismuose. Be to, pareiškėjas neįrodinėjo, kad pateiktas skundas atitiko procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Atsižvelgus į šias aplinkybes teismas atmetė kaip nepagrįstą skundo argumentą dėl 2018-12-12 antstolės patvarkymo Nr. S-3.5.-12804 neteisėtumo. Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo skundo argumentu, kad antstolė nesilaikė CPK 605 straipsnyje nustatyto termino išsiųsti 2018-12-12 patvarkymą per 1 dieną (patvarkymas išsiųstas 2018-12-17), tačiau pažymėjo, kad toks pažeidimas savo esme laikytinas procedūriniu, neturėjusiu įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms bei nesukėlusiu teisinių pasekmių. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus, kad antstolės 2018-12-12 patvarkymas gautas 2018-12-28, todėl jis nespėjo per nustatytą 7 dienų terminą pašalinti trūkumus, nes byloje esantis įteikimo pranešimas patvirtina, kad patvarkymas pareiškėjo atstovei įteiktas 2018-12-19.

3214.

33Spręsdamas dėl antstolės padaryto CPK 605 straipsnio pažeidimo, kai į pareiškėjo 2019-01-03 skundą dėl antstolės 2018-12-12 patvarkymo antstolė priėmė 2019-01-09 patvarkymą Nr.3.-5.-19-353, kuris buvo išsiųstas 2019-01-14, t. y. praleidus 5 darbo dienų terminą, nustatytą CPK 510 straipsnio 3 dalyje, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog antstolė terminą praleido 2 darbo dienas ir toks pažeidimas buvo sukūręs tam tikrą neapibrėžtumo situaciją, kai pareiškėjas ir jo atstovė keletą dienų nebuvo informuoti apie pateikto skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo eigą bei sudarė prielaidas rengti skundą dėl antstolio neveikimo, teikiamą teismui CPK 510 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka (skundžiamos teismo nutarties 30 punktas).

3415.

35Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iš 2018-12-05 skundo dėl antstolio veiksmų turinio darytina išvada, jog pareiškėjas formuluoja reikalavimus dėl 2018-11-12 antstolės patvarkymų panaikinimo ir kelią klausimą dėl antstolės veiksmų skelbiant 2018-10-25 nekilnojamojo turto varžytynes, tačiau iš skundo turinio neaiškios aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimus. Teismas sprendė, jo viena ta aplinkybė, kad antstolė pagrįstai nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti, nes nėra aiškios skundo dėl antstolio veiksmų ribos, sudaro savarankišką pagrindą skundą dėl antstolio neveikimo atmesti. Teismas, pasisakydamas dėl skundžiamų antstolės 2018-10-25 veiksmų paskelbiant nekilnojamojo turto varžytynes papildomai nurodė, kad iš paties skundo nėra aiškus antstolės veiksmų skundo motyvai, pagrindai, pažeistos teisės normos. Taip pat atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas skundą dėl 2018-10-25 antstolės varžytynių paskelbimo, apie kurias jis buvo informuotas 2018-10-26 (v. b. l. 128) pateikė praleidęs nustatytą 20 dienų terminą skundui pateikti, praleisto termino atnaujinti neprašė, ir tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti skundo reikalavimą, kuriuo ginčijami 2018-10-25 antstolės veiksmai.

3616.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatomis teismas atmetė skundo argumentą, kad butas turi būti parduodamas kartu su jam tenkančia žemės sklypo dalimi, nes žemės sklypas yra buto priklausinys, todėl butas buvo realizuojamas be žemės sklypo. Teismas taip pat pažymėjo, jog žemės sklypas nėra apsunkintas hipoteka (nebuvo įkeistas), pareiškėjas nėra skolininkas vykdomojoje byloje, todėl išieškojimas iš pareiškėjui priklausančio žemės sklypo būtų nepagrįstas.

3817.

39Teismas nurodė, kad 2018-08-18 atlikus ekspertizę buvo nustatyta buto su rūsiu kaina, antstolė turto vertę nustatė 2018-10-02 patvarkymu Nr.3.-5.-9825, pareiškėjas apie įkeisto buto vertę elektroniniu paštu buvo informuotas 2018-10-03, pareiškėjo atstovė jos prašymu turto ekspertizės aktą gavo tą pačia dieną, kai paprašė su juo susipažinti (2018-10-18), pareiškėjas nesutikimą su ekspertizės aktu ir prašymą dėl kito vertinimo pateikė 2018-10-25 raštu, kurį antstolė 2018-11-12 patvarkymu netenkino nurodydama, kad prašymas yra nemotyvuotas ir pateiktas praleidus nustatytą 3 darbo dienų terminą prieštaravimams pateikti. Atsižvelgus į nurodytas nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas sprendė, kad antstolė pagrįstai konstatavo pareiškėjo praleistą įstatymo nustatytą terminą prieštaravimams dėl nustatytos turto vertės pateikti, be to, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių pagrįstai suabejoti eksperto nustatyta turto verte. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog pareiškėjo rašte nurodyta turto vertė nustatyta 2010 metais ir apima butą bei žemės sklypą, o 2018-08-18 ekspertas ginčijamu turto vertinimo aktu nevertino butui priklausančio žemės sklypo.

4018.

41Įvertinęs nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog byloje nėra pagrindų panaikinti antstolės 2018-11-12 patvarkymų dėl turto vertinimo ir išieškojimo nutraukimo. Teismas pažymėjo, kad antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė CPK VI dalyje esančių nuostatų, veikė laikydamasi vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamus patvarkymus ir pareiškėjo skundą atmetė.

42III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4319.

44Pareiškėjas 2019-07-17 atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-09 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, pareiškėjo M. D. skundą tenkinti. Atskirąjį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia tokiais argumentais:

4519.1.

46Teismas neteisingai įvardijo S. D. kaip skolininkę, nes ji buvo turto savininkė, o A. D. buvo skolininko R. M. laiduotoju;

4719.2.

48Teismas neatskleidė skundo esmės ir neteisingai sprendė dėl antstolės veiksmų teisėtumo priimant 2018-10-25 patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo bei 2018-11-12 patvarkymus dėl turto įvertinimo, išieškojimo nutraukimo ir 2018-12-12 patvarkymą dėl pareiškėjo skundo, nes nevertino ir nepasisakė dėl išieškojimo iš svetimo daikto hipotekos bei vykdymo eiliškumo. Pagal pareiškėjo nurodytą teismų praktiką išieškojimas pirmiausia turėjo būti vykdomas iš skolininko R. M. ir jo sutuoktinės turto, vėliau iš solidariųjų skolininkų A. D. ir I. V., ir tik po to išieškijimą nukreipti į svetimą turtą;

4919.3.

50Teismas nevertino ir nepasisakė dėl pareiškėjo atsikirtimuose nurodytų aplinkybių dėl antstolei pateiktų vykdomųjų įrašų dėl tos pačios skolos išieškojimo iš pagrindinio skolininko R. M. bei solidariai įsipareigojusių A. D. ir I. V. bei minėtų asmenų turto arešto. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie vykdomus išieškojimus iš šių asmenų turto, kiek ir kokio turto išieškota, teisme sprendžiant klausimus dėl skolininkų turto dalies nustatymo, išieškojimo iš kito skolininkų turto pareiškėjas, A. D., S. D. nedalyvavo, įtraukti suinteresuotais asmenimis nebuvo. Dėl to antstolė nepagrįstai netenkino pareiškėjo 2018-10-25 prašymo dėl išieškojimo iš hipotekinio turto nutraukimo ir išieškojimo nukreipimo į skolininko R. M. bei A. D. ir I. V. turtą, nes vykdomosios bylos šių asmenų atžvilgiu nėra užbaigtos;

5119.4.

52Teismas teisiškai neįvertino pareiškėjo nurodytų svarbių aplinkybių, susijusių su išieškojimo eiliškumu ir nevertino antstolės veiksmų atsižvelgiant į išieškojimo subsidiarumą;

5319.5.

54Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo argumentu, kad antstolė pažeidė CPK 605 straipsnio nuostatas 2018-12-17 išsiųsdama 2018-12-12 priimtą patvarkymą, tačiau minėtą pažeidimą laikė procedūriniu ir nesukeliančiu teisinių pasekmių, nors pareiškėjo skundo trūkumai, nurodyti antstolės, teismo vertinti kaip proceso reikalavimų nesilaikymas, neatsižvelgus į tai, jog minėti trūkumai pasekmių vykdomosios bylos šalims (išieškotojui, antstolei) nesukėlė, nes jiems buvo žinomi duomenys, kurių nebuvimas skunde nurodytas kaip taisytinas trūkumas. Analogiškai teismas vertino ir antstolės veiksmus dėl 2019-01-09 priimto patvarkymo išsiuntimo 2019-01-14, todėl laikytina, kad teismas taikė dvigubus standartus pareiškėjui ir valstybės pareigūnui prilyginamai antstolei;

5519.6.

56Nepagrįsta ir šališka teismo išvada, kad pareiškėjas neprašė pratęsti terminą 2018-12-12 skundo trūkumams pašalinti atsižvelgus į šventinių ir nedarbo dienų laikotarpį nuo 2018-12-22 iki 2018-12-26, nes pareiškėjo atstovė pateikė įrodymus, jog antstolės 2018-12-12 patvarkymą dėl skundo trūkumų pašalinimo gavo į pašto dėžutę 2018-12-28;

5719.7.

58Nagrinėdamas skundą teismas netinkamai vertino faktą dėl hipotekos išregistravimo. Įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2017-09-06 sprendimui dėl hipotekos lakšto pripažinimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, hipoteka turėjo būti išregistruota. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl 2012-09-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties, pagal kurią buvo pradėtas vykdymas, galiojimo įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2017-09-06 sprendimui dėl hipotekos lakšto pripažinimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento;

5919.8.

60Teismas nepagrįstai sprendė, kad butas nėra žemės sklypo priklausinys ir antstolė tinkamai nustatė turto kainą neįvertindama buto kartu su žemės sklypu.

6120.

62Suinteresuotas asmuo UAB „Z.B.V.“ 2019-08-02 atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė tokius pagrindinius argumentus:

6320.1.

64CK 4.195 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditoriaus reikalavimai iš svetimo įkeisto turto tenkintini tiek, kiek jų negalima patenkinti iš įkeisto skolininko turto. Hipotekos kreditoriaus naudai yra įkeistas vienintelis turtas, butas adresu ( - ), todėl atmestini pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl antstolės pažeisto išieškojimo eiliškumo tvarkos;

6520.2.

66Atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjo argumentas dėl jam neatskleistų duomenų apie antstolės vykdomą išieškojimą iš pagrindinio skolininko R. M. bei solidariai įsipareigojusių A. D. ir I. V., nes pareiškėjui šios aplinkybės buvo žinomos nuo 2016 metų, kai jis kaip teisių perėmėjas pagal 2016-01-06 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą įstojo į Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-2059-619/2016, kurioje buvo teikiami duomenys apie skolinių įsipareigojimų dydžius bei R. M., A. D. ir I. V. atžvilgiu vykdomus priverstinio išieškojimo procesus;

6720.3.

68Atmestinas kaip nepagrįstas atskirojo skundo argumentas dėl netinkamai vertinto hipotekos išregistravimo fakto, nes įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2017-09-06 nutartimi buvo paliktos galioti išieškotojo, kaip sąžiningo hipotekos kreditoriaus, teisės, todėl išieškotojas turėjo teisę tęsti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto CK 4.197 straipsnio 6 dalies pagrindu. Pažymėtina, kad hipoteka buvo išregistruota per klaidą, be to CK 4.197 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog hipoteka išregistruojama tik tuo atveju, kai nėra būtinybės ginti sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisių, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2017-09-06 tokia būtinybė buvo konstatuota, todėl hipotekai išregistruoti teisinio pagrindo nebuvo;

6920.4.

70Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-13572-558/2012 yra galiojanti ir nenuginčyta, todėl atmestinas pareiškėjo argumentas, jog antstolė neturėjo pagrindo skelbti buto varžytynių;

7120.5.

72Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentą, kad žemės sklypas yra buto priklausinys. Taip pat pagrįsti teismo motyvai dėl tinkamai antstolės nustatyto turto vertės, kuri nustatyta be žemės sklypo.

7321.

74Suinteresuotas asmuo Nemira Šiugždaitė – Stakeliūnė atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą nepateikė.

75IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

76Atskirasis skundas netenkintinas

7722.

78Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2019-07-09 nutarties, kuria nutarta netenkinti pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

7923.

80Antstolė atlieka vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. 0033/12/01014 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-13572-558/2012, dėl priverstinio skolos išieškojimo ir priverstinio įkeisto nekilnojamojo daikto – buto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių (v. b. l. 1 – 2). Vilniaus apygardos teismas 2017-09-06 įsiteisėjusiu teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2059-619/2017, pripažino negaliojančiais išduotą įgaliojimą įkeisti butą bei hipotekos lakštą, tačiau pripažino išieškotoją UAB “Z.B.V.” sąžiningu kreditoriumi, taikė CK 4.197 straipsnio 6 dalį ir paliko galioti hipotekos kreditoriaus teises. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-07-24 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-413-464/2018, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistu (v. b. l. 69 – 76). Vykdymo procese antstolė 2018-10-25 priėmė patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo (v. b. l. 126, 155), 2018-11-12 patvarkymą Nr. S-3.5.-11442 dėl prašymo nutraukti išieškojimą (v. b. l. 151 – 152), 2018-11-12 patvarkymą Nr. S-3.5.-11443 dėl turto įvertinimo (v. b. l. 149) ir 2018-12-12 patvarkymą Nr. S-3.5.-12804 dėl skundo (v. b. l. 176 – 177), kuriais netenkino pareiškėjo prašymų dėl netinkamai nustatytos buto kainos ir leidimo atlikti kitą buto vertinimą, išieškojimo nutraukimo bei grąžino pareiškėjui jo 2018-12-03 skundą (v. b. l. 172 – 175) dėl antstolės veiksmų pašalinti patvarkyme nurodytus trūkumus per 7 dienas nuo patvarkymo įteikimo. 2018-12-18 Turto perdavimo išieškotojui aktu butas adresu ( - ), buvo perduotas išieškotojui (v. b. l. 179).

8124.

822019-01-03 pareiškėjas per antstolės kontorą pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui skundą dėl 2018-12-12 patvarkymo Nr. S-3.5.-12804 (v. b. l. 214 – 215), kuriuo prašė panaikinti nurodytą 2018-12-12 patvarkymą ir pareiškėjo 2018-12-03 skundą išnagrinėti iš esmės, skundo netenkinus perduoti skundą nagrinėti teismui. 2019-01-09 antstolė patvarkymu Nr. S-3.5.-19-353 (v. b. l. 218) grąžino pareiškėjui 2019-01-03 skundą kaip paduotą nepašalinus nustatytų trūkumų. Pareiškėjas 2019-01-14 Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė skundą dėl antstolės neveikimo, kuris buvo patikslintas 2019-01-31 ir kuriuo pareiškėjas prašė pripažinti, kad antstolė pažeidė CPK 510 straipsnio ir 605 straipsnio reikalavimus bei procedūras skelbiant ir vykdant buto adresu ( - ), varžytynes už neteisingą kainą bei perduodant turtą išieškotojui, surašant aktą Nr. S-3.5.-12943 (1 t., b. l. 35 – 39). Vilniaus apylinkės teismas priėmė pareiškėjo 2019-01-31 patikslintą skundo dėl antstolio veiksmų dalį, kuria skundžiami antstolės 2018-10-25 patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo, 2018-11-12 patvarkymas Nr. S-3-3.5.-11442 dėl prašymo nutraukti išieškojimą ir patvarkymas Nr. S-3.5.-11443 dėl turto įvertinimo bei 2018-12-12 patvarkymas Nr. S-3.5.-12804 dėl skundo (1 t., b. l. 135, 19 punktas).

8325.

84Pareiškėjas skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas neatskleidė skundo esmės ir neteisingai sprendė dėl antstolės veiksmų teisėtumo priimant 2018-10-25 patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo bei 2018-11-12 patvarkymų dėl turto įvertinimo, išieškojimo nutraukimo ir 2018-12-12 patvarkymą dėl pareiškėjo skundo, nes nevertino ir nepasisakė dėl išieškojimo iš svetimo daikto hipotekos bei vykdymo eiliškumo, taikė dvigubus standartus antstolės padarytus CPK 605 straipsnio nustatytų terminų pažeidimus laikydamas procedūriniais ir nesukeliančiais teisinių pasekmių, o pareiškėjo veiksmus laikė netinkamais CPK normų prasme. Be to, teismas nepagrįstai sprendė dėl pareiškėjo praleisto termino pašalinti 2018-12-12 patvarkymu nustatytus trūkumus.

26.

85Iš atskirojo skundo argumentų darytina išvada, kad pareiškėjas, skųsdamas pirmosios instancijos teismo nutartį ir prašydamas priimti sprendimą iš esmės bei tenkinti jo skundą dėl antstolės veiksmų neteisėtumo bei neveikimo, siekia panaikinti hipoteka įkeisto turto realizavimą, todėl teismas pasisako dėl šių atskirojo skundo argumentų bei pirmosios instancijos teismo atlikto antstolės veiksmų teisėtumo vertinimo.

8627.

87Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai ir faktiškai nepagrįstus pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, susijusius su antstolės buto varžytynių paskelbimo neteisėtumu bei 2012-11-12 antstolės patvarkymų Nr. S-3-3.5.-11442 dėl prašymo nutraukti išieškojimą ir Nr. S-3.5.-11443 dėl turto įvertinimo teisėtumo.

8828.

89Pirma, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-13572-558/2012 dėl priverstinio skolos išieškojimo ir priverstinio įkeisto nekilnojamojo daikto – buto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių, yra galiojanti ir nenuginčyta. Todėl antstolė neturėjo pagrindo atsisakyti vykdyti įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo (CPK 18 straipsnis).

9029.

91Antra, antstolė pagrįstai atsisakė nutraukti išieškojimą iš įkeisto turto vadovaudamasi įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017-09-06 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2S-1473-934/2019, kuriuo suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Z.B.V.“ buvo pripažintas sąžiningu hipotekos kreditoriumi, kadangi pagal CK 4.197 straipsnio 6 dalį sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Nagrinėjamu atveju teismo nutartimi pripažinus negaliojančiais hipotekos lakštą ir įgaliojimą sudaryti hipotekos sandorį, hipotekos kreditorius daiktinė teisė buvo palikta galioti. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad įgaliojimo ir hipotekos lakšto pripažinimas negaliojančiais apribojo antstolės teisę vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto. Atsižvelgus į šiuos argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė dėl antstolės 2018-11-12 patvarkymo Nr. S-3-3.5.-11442 teisėtumo.

9230.

93Pareiškėjo subjektyvus situacijos vertinimas, jog pažeistas skolos išieškojimo eiliškumas, kadangi pirmiausia skola turėjo būti išieškota iš R. M. ir jo sutuoktinės D. M., o paskui iš solidarių skolininkų A. D. ir I. V., ir tik po šių veiksmų išieškojimą vykdyti iš svetimo turto, nurodant, Lietuvos apeliacinio teismo 2019-02-14 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-187-370/2019, kurioje buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimas ir kurioje teismas pasisakė, jog svetimo daikto hipoteka laikytina subsidiaria prievole, savaime nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą (žr., 29 punktą). Viena vertus, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi prejudicinės (lot. res iudicata) galios (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-306-236/2016). Kita vertus, vadovaujantis CK 4.195 straipsnio 3 dalimi, jeigu kreditoriaus reikalavimai užtikrinti ir skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto hipoteka, ir svetimo daikto hipoteka, kreditorius turi teisę išieškoti iš svetimo daikto hipotekos objekto tiek, kiek neįmanoma jo reikalavimo patenkinti iš įkeisto skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto. Toks teisinis reguliavimas lemia, jog išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto atveju, svetimo hipoteka įkeisto daikto savininko subsidiarioji atsakomybė kyla tuomet, kai skolininkui priklausančio hipoteka įkeisto turto nepakanka hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Hipotekos kreditoriaus teisė gauti reikalavimo patenkinimą būtent iš įkeisto turto nulemia šio išieškotojo specifinę padėtį turto realizavimo procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-903-330/2018). Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, jog hipotekos kreditoriaus naudai buvo įkeistas vienintelis M. D. priklausantis butas, esantis ( - ), byloje nėra. Taigi, vertintų aplinkybių kontekste nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo remiantis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis konstatuoti CK 4.195 straipsnio nuostatų pažeidimą. Be to, kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog kreditorius gali pasinaudoti tiek hipotekos, tiek laidavimo institutų jam suteiktomis teisėmis, atsižvelgdamas į jų ypatumus. Kreditorius, prieš nukreipdamas išieškojimą į laiduotojų turtą, neprivalo pirmiau išsiieškoti iš hipoteka įkeisto turto ir gali šiuos institutus taikyti kartu. Vienintelė kreditoriaus, kuriam įsipareigojimų vykdymas yra užtikrintas kelių asmenų turto hipoteka ir (ar) laidavimu, veiksmų ribojimo sąlyga yra bendra išieškoma suma: kreditorius, nukreipdamas išieškojimą į hipotekos davėjų ir laiduotojų turtą, negali išsiieškoti didesnės sumos, nei jam yra skolingas pagrindinis skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-457-611/2015).

9431.

95Trečia, nėra teisinio pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu dėl netinkamo turto vertės nustatymo 2012-11-12 patvarkymu Nr. S-3.5.-11443. CPK 681 straipsnio 3 dalis nustato, kad prieštaravimai dėl nustatytos turto vertės pareiškiami per 3 dienas nuo turto arešto akto (byloje ekspertizes išvada) gavimo dienos, o prieštaravimai dėl ekspertizės išvados turi būti motyvuoti (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Pareiškėjui patvarkymas dėl turto vertės buvo pateiktas elektroniniu paštu 2018-10-03 ir registruotu paštu (v. b. l. 107 – 110), pareiškėjas nurodė, kad patvarkymą gavo elektroniniu paštu ir registruoto laiško prašė nenešti (v. b. l. 108), jo atstovė prašymą dėl susipažinimo su turto ekspertizės aktu pateikė 2018-10-18 ir tą pačią dieną ją gavo (v. b. l. 131, 147). Pareiškėjo nesutikimas dėl nekilnojamojo turto įvertinimo gautas 2018-10-29, t. y. praleidus nustatytą 3 darbo dienų terminą prieštaravimams pateikti, be to, pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, kurie paneigtų nustatytą turto vertę, o vien abstraktaus pobūdžio samprotavimai, savaime nepaneigia nustatytos turto vertės pagrįstumo ir teisėtumo (v. b. l. 147). Todėl antstolė pagrįstai ir teisėtai atmetė pareiškėjo nesutikimą ir jame nurodytą prašymą dėl naujo turto įvertinimo.

9632.

97Ketvirta, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais dėl 2018-12-12 antstolės patvarkymo Nr. S-3.5.-12804, kuriuo pareiškėjui buvo grąžintas skundas dėl antstolės veiksmų. Antstolė minėtą skundą grąžino nustatytiems trūkumams pašalinti, patvarkymas pareiškėjo atstovei įteiktas 2018-12-19, tai patvirtina byloje esantis įteikimo pranešimas apie siuntą (v. b. l. 177), todėl atmestinas pareiškėjo argumentas, jog minėtas patvarkymas buvo gautas tik 2018-12-28, nes šis terminas nėra patvirtintas jokiais objektyviais įrodymais. Pareiškėjui praleidus nustatytą terminą pašalinti patvarkyme nurodytus trūkumus antstolė pagrįstai 2019-01-09 patvarkymu grąžino pareiškėjo 2019-01-03 skundą dėl antstolės 2018-12-12 patvarkymo.

9833.

99Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad antstolė, išsiųsdama 2018-12-12 patvarkymą 2018-12-17 dėl 2018-12-05 gauto pareiškėjo skundo, nesilaikė CPK 605 straipsnyje nustatyto termino (patvarkymas išsiųstas ne per 1, o per 3 darbo dienas), tačiau nurodė, jog šis procedūrinis pažeidimas įtakos pareiškėjo teisėms ar pareigoms neturėjo, teisinių pasekmių nesukėlė (skundžiamos teismo nutarties 29 punktas). Teismas taip pat nustatė, jog antstolė, atsakydama į pareiškėjo 2019-01-03 pateiktą skundą, pareiškėjo atstovei 2019-01-09 patvarkymą Nr. S-3.5.-19-353 išsiuntė 2019-01-14 elektroniniu paštu (v. b. l. 219), t. y. pažeidus CPK 605 straipsnyje numatytą terminą dvi darbo dienas. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytus procedūrinius pažeidimus, neturi pagrindo remiantis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis spręsti, jog jie turėjo įtakos vertinant ginčijamų antstolio patvarkymų teisėtumą ir pagrįstumą, todėl nėra pagrindo naikinti ir/ar keisti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10034.

101Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui arba nesusiję su nagrinėjamu ginčo dalyku, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; 2009-05-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

10235.

103Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

104Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

105Pareiškėjo atskirąjį skundą netenkinti.

106Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-09 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2YT-6008-918/2019, palikti nepakeistą.

107Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. D.... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Antstolė Nemira Šiugždaitė – Stakeliūnė (toliau – antstolė) atlieka... 7. 2.... 8. Vykdymo proceso metu antstolė 2018-10-25 priėmė patvarkymą dėl... 9. 3.... 10. Pareiškėjas M. D. 2018-12-03 pateikė antstolei skundą (antstolės gautas... 11. 4.... 12. Antstolė 2018-12-12 patvarkymu Nr. S-3.5.-12804 dėl 2018-12-03 pareiškėjo... 13. 5.... 14. 2019-01-03 pareiškėjas per antstolės kontorą pateikė Vilniaus miesto... 15. 6.... 16. 2019-01-09 antstolė patvarkymu Nr. S-3.5.-19-353 grąžino pareiškėjui... 17. 7.... 18. Pareiškėjas 2019-01-14 pateikė teismui skundą dėl antstolės veiksmų, o... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 8.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-09 nutartimi netenkino pareiškėjo... 22. 9.... 23. Nutartyje teismas pažymėjo, kad pareiškėjas skunde nurodo, jog antstolė... 24. 10.... 25. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas apie nekilnojamojo... 26. 11.... 27. Pareiškėjo pateiktas 2018-12-03 skundas dėl antstolės 2018-11-12... 28. 12.... 29. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo patikslintą pareiškėjo 2019-01-31... 30. 13.... 31. Pirmosios instancijos teismas atmetė skundo argumentus dėl antstolės... 32. 14.... 33. Spręsdamas dėl antstolės padaryto CPK 605 straipsnio pažeidimo, kai į... 34. 15.... 35. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iš 2018-12-05 skundo dėl... 36. 16.... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.19... 38. 17.... 39. Teismas nurodė, kad 2018-08-18 atlikus ekspertizę buvo nustatyta buto su... 40. 18.... 41. Įvertinęs nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog... 42. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 43. 19.... 44. Pareiškėjas 2019-07-17 atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 45. 19.1.... 46. Teismas neteisingai įvardijo S. D. kaip skolininkę, nes ji buvo turto... 47. 19.2.... 48. Teismas neatskleidė skundo esmės ir neteisingai sprendė dėl antstolės... 49. 19.3.... 50. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl pareiškėjo atsikirtimuose nurodytų... 51. 19.4.... 52. Teismas teisiškai neįvertino pareiškėjo nurodytų svarbių aplinkybių,... 53. 19.5.... 54. Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo argumentu, kad antstolė... 55. 19.6.... 56. Nepagrįsta ir šališka teismo išvada, kad pareiškėjas neprašė pratęsti... 57. 19.7.... 58. Nagrinėdamas skundą teismas netinkamai vertino faktą dėl hipotekos... 59. 19.8.... 60. Teismas nepagrįstai sprendė, kad butas nėra žemės sklypo priklausinys ir... 61. 20.... 62. Suinteresuotas asmuo UAB „Z.B.V.“ 2019-08-02 atsiliepimu į atskirąjį... 63. 20.1.... 64. CK 4.195 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditoriaus reikalavimai iš... 65. 20.2.... 66. Atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjo argumentas dėl jam neatskleistų... 67. 20.3.... 68. Atmestinas kaip nepagrįstas atskirojo skundo argumentas dėl netinkamai... 69. 20.4.... 70. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-11 nutartis, priimta civilinėje... 71. 20.5.... 72. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentą, kad... 73. 21.... 74. Suinteresuotas asmuo Nemira Šiugždaitė – Stakeliūnė atsiliepimo į... 75. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 76. Atskirasis skundas netenkintinas... 77. 22.... 78. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2019-07-09 nutarties,... 79. 23.... 80. Antstolė atlieka vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. 0033/12/01014 pagal... 81. 24.... 82. 2019-01-03 pareiškėjas per antstolės kontorą pateikė Vilniaus miesto... 83. 25.... 84. Pareiškėjas skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas neatskleidė skundo... 85. Iš atskirojo skundo argumentų darytina išvada, kad pareiškėjas, skųsdamas... 86. 27.... 87. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai ir faktiškai... 88. 28.... 89. Pirma, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-11 nutartis, priimta... 90. 29.... 91. Antra, antstolė pagrįstai atsisakė nutraukti išieškojimą iš įkeisto... 92. 30.... 93. Pareiškėjo subjektyvus situacijos vertinimas, jog pažeistas skolos... 94. 31.... 95. Trečia, nėra teisinio pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu dėl... 96. 32.... 97. Ketvirta, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais... 98. 33.... 99. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad... 100. 34.... 101. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 102. 35.... 103. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 104. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 105. Pareiškėjo atskirąjį skundą netenkinti.... 106. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-09 nutartį, priimtą civilinėje... 107. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....