Byla 2-1133/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ restruktūrizavimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens A. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutarties, kuria iškelta restruktūrizavimo byla, civilinėje byloje Nr. B2-604-267/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ restruktūrizavimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Nordlita“ direktorius G. P. kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Nordlita“ iškėlimo, prašydamas restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Nurodė, kad UAB „Nordlita“ įkurta 1994 m., 18 metų sėkmingai atlieka šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų, katilinių projektavimo ir montavimo darbus, tačiau šiuo metu susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Teigė, kad pagrindinės įmonės finansinių problemų priežastys – vėluojantys užsakovų atsiskaitymai bei nemokumas, finansinės problemos statybų verslo sektoriuje, metalo gaminių brangimas pasaulinėse rinkose, 2011 m. įmonė vykdė sudėtingus techninius projektus, vadovai skyrė daugiau dėmesio inžinerinių-techninių klausimų sprendimui ir pritrūko laiko finansų valdymui, dėl to sumažėjo įmonės apyvartinių lėšų kiekis, kas tiesiogiai įtakojo įmonės pajamų mažėjimą. Pažymėjo, kad UAB „Nordlita“ iki 2011 m. vidurio dirbo pelningai, tačiau dėl smunkančios šalies ekonomikos, akivaizdžiai sumažėjus vartojimui ir pardavimų apimtims, debitorių skolų laiku nemokėjimo, materialaus turto vertės sumažėjimo ir nusidėvėjimo įmonė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, dėl kurių ji nebegali laiku atsiskaityti su visais kreditoriais bei efektyviai vykdyti savo komercinės veiklos. Mano, kad restruktūrizuojant UAB „Nordlita“ būtų sudarytos galimybės tęsti ūkinę-komercinę veiklą, vykdyti senas ir naujai sudarytas sutartis, ir tokiu būdu išvengti įmonės žlugimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi nutarė UAB „Nordlita“ iškelti restruktūrizavimo bylą, administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

7Teismas, išanalizavęs pateiktus UAB „Nordlita“ finansinės būklės duomenis, darė išvadą, jog įmonės būklė atitinka sąlygas ir jai gali būti pradėta restruktūrizavimo procedūra. Teismas nurodė, kad bendrovė atitinka šiuos reikalavimus: a) turi laikinų finansinių sunkumų (jie iš esmės sąlygoti ne pačios įmonės nesugebėjimu dirbti, bet bendro pobūdžio – pasaulinės ekonominės finansinės krizės priežasčių) ir jų neišvengs artimiausius tris mėnesius, ką patvirtina įmonės kreditorių sąrašas, dėl šios sąlygos teismui pažymint, kad įmonė turi tik laikinų, bet ne nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų; b) įmonė nėra nutraukusi veiklos, ką patvirtina sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 08/30 ir mokamos už 16 darbuotojų valstybinio socialinio draudimo įmokos; c) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, jos 2012 m. sausio 31 d. turto balansas aiškiai viršija turimus pradelstus įsipareigojimus kreditoriams; d) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš tris metus iki pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos. Teismas pažymėjo, kad UAB „Nordlita“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1994 m. gegužės 10 d., nėra duomenų apie tai, kad UAB „Nordlita“ kada nors būtų kreipusis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įvertinus šias aplinkybes, teismas sprendė, kad įmonė ateityje galės vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

8Teismas nustatė, kad UAB „Nordlita“ nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau bendrovė nėra nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos ir jai nėra iškelta bankroto byla. Teismas pažymėjo, kad pagal atsakovo 2012 m. sausio 31 d. balanso duomenis įmonės turtas yra 1 917 805 Lt vertės, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 871 270 Lt vertės, o pradelsti įsipareigojimai – 833 926,06 Lt vertės. Dėl to teismas konstatavo, kad finansiniai bendrovės įsipareigojimai kreditoriams nėra didesni už pusę į jos balansą įrašytos turto vertės, be to, minėto balanso duomenys patvirtina, kad 2011 metų duomenimis užfiksuoti pradelsti įsiskolinimai mažėja.

9Teismas nurodė, kad UAB „Nordlita“ yra pareiškusi turtinių reikalavimų kitiems juridiniams asmenims už 15 000 Lt, bendrovės akcininkai, turintys 97 procentus visų turimų akcijų skaičiaus 2012 m. sausio 26 d. sprendimu patvirtino bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis, administratoriaus atlyginimą ir restruktūrizavimo plano paruošimo išlaidas. Teismo įsitikinimu, šios aplinkybės leidžia teismui trečiųjų asmenų nesutikimą su restruktūrizavimo bylos iškėlimu UAB „Nordlita“ vertinti kaip nepagrįstą ir prieštaraujantį viešajam interesui. Teismas pažymėjo, kad kreditorius Danske Bank A/S, kurio kreditorinis reikalavimas užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu ir laidavimu, siekia laikinų finansinių sunkumų turinčios, tačiau ūkinės-komercinės veiklos nenutraukusios įmonės bankroto, nors turi galimybę išsiieškoti skolą iš įkeisto nekilnojamojo turto.

10Teismo teigimu, pagrindų, numatytų ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje, kuriems esant būtų pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, nenustatyta, o trečiųjų asmenų argumentus, susijusius su plano metmenų trūkumais ir kreditorių nepritarimu įmonės restruktūrizavimui, teismas atmetė, nes restruktūrizavimo bylai iškelti neprivalu gauti kreditorių sutikimą, o nurodomus plano metmenų trūkumus galima pašalinti ruošiant įmonės restruktūrizavimo planą. Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditoriaus Danske Bank A/S atstovas teismo posėdyje pripažino, jog banko kreditorinis reikalavimas UAB „Nordlita“ turėtų būti mažinamas nepagrįstai paskaičiuotų delspinigių dalyje. Teismo teigimu, tai patvirtina teismo išvadą, kad pagal byloje pateiktus įrodymus negalimas įmonės nemokumo fakto konstatavimas.

11Teismas nurodė, kad pateikti UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenys, iš esmės atitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 ir 3 dalies reikalavimus. Teismas sprendė, kad UAB „Nordlita“ preliminariame verslo plane numatytos priemonės yra pagrįstos finansiniu bei teisiniu požiūriu. Teismas nurodė, kad UAB „Nordlita“ parengto restruktūrizavimo plano metmenys patvirtina, kad šio proceso tikslas yra atstatyti įmonės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais, išsaugoti bendrovės veiklos tęstinumą, išsaugoti įmonės darbuotojų darbo vietas, išvengti bankroto, plane numatoma tęsti ūkinę-komercinę veiklą, vykdyti darbo organizavimo tobulinimą siekiant didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, sumažinti jų savikainos kaštus, optimizuoti veiklos administravimo išlaidas, sumažinti darbuotojų skaičių, taip pat numatoma parduoti nereikalingą 255 000 Lt vertės turtą. Teismo nuomone, įgyvendinus šias priemones, bendrovė galės atstatyti ilgalaikį mokumą, išvengti didesnių finansinių sunkumų, laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Teismas pažymėjo, kad teismui pateikta bendrovės naujai sudaryta rangos sutartis. Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas sprendė, kad bendrovė, pritaikiusi ekonomines, technines, organizacines, priemones, gali sumažinti laikinus finansinius sunkumus, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendė, kad UAB „Nordlita“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnio numatytas sąlygas, ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai nepažeisti, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, UAB „Nordlita“ keltina restruktūrizavimo byla.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjas restruktūrizavimo plano parengimo laikotarpiui restruktūrizavimo administratoriumi siūlo skirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ir iš pateiktų pažymėjimų matyti, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ suteikiama teisė teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas .

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. A. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas neatsižvelgė į apelianto nurodytus argumentus, kad restruktūrizavimo plano metmenys paruošti neatsakingai, pažeidžiant ĮRĮ ir nesilaikant jų ruošimo tvarkos.
  2. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovui gali būti iškelta restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų. UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenys ir juose nurodytos galimybės atsiskaityti su kreditoriais nėra realios, restruktūrizavimo plano metmenyse pateikti piniginių lėšų srautų rodikliai yra nelogiški, kai įmonės ūkinė veikla yra nuostolinga.
  3. Įvertinus tai, kad pagal UAB „Nordlita“ pateiktus du skirtingus finansinės atskaitomybės dokumentų paketus negalima nustatyti tikrosios įmonės finansinės padėties, nuo 2011 m. pradžios nebemoka darbuotojams atlyginimo, nemoka mokesčių VSDFV Šiaulių skyriui, darytina išvada, kad UAB „Nordlita“ yra nemoki ir nėra objektyvaus pagrindo teigti, jog šiuo atveju galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas perskirstyti įmonės skolas ir jų mokėjimo terminus, bei tvarką tam, kad būtų išvengta bankroto ir atkurta normali įmonės ūkinė veikla. UAB „Nordlita“ finansinė būklė atitinka ĮBĮ nurodytą bankroto bylos iškėlimo sąlygą – įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio. Be to, įvertinus UAB „Nordlita“ pelno (nuostolių) ataskaitą, darytina išvada, kad įmonė dirba nuostolingai.

15Trečiasis asmuo Danske Bank A/S prisidėjo prie atskirojo skundo.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Nordlita“ prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra konkrečios ir nėra nerealios įmonei, kuri daugiau nei 17 metų vykdo veiklą, todėl restruktūrizavimo bylos iškėlimas neprieštarauja ĮRĮ 5 straipsnio, 12 straipsnio 2 dalies reikalavimams. Teigia, kad UAB „Nordlita“ nelaikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio prasme, nes pusės į UAB „Nordlita“ balansą įrašyto turto vertė yra didesnė nei pradelsti įmonės įsipareigojimai. Pažymi, kad atsakovas neneigia, jog turi finansinių sunkumų, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad turėdama finansinių sunkumų įmonė toliau vykdo veiklą, mažina įsiskolinimus bei inicijuoja restruktūrizavimo procesą siekdama sustabdyti įsiskolinimų kreditoriams didėjimą, todėl negalima teigti, kad įmonė yra nemoki. Atsakovo nuomone, apelianto argumentai dėl atsakovo turto ir įsipareigojimų laikytini nepagrįstais ir neįrodytais.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija pagal skundo formą ir turinį sprendžia, kad trečiasis asmuo A. A. dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutarties padavė atskirąjį skundą, nors skundą pavadino apeliaciniu skundu.

20Restruktūrizavimo proceso tikslas - išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų veiklą, sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, nenutraukusiems savo ūkinės komercinės veiklos išvengti bankroto, sumokėti skolas. Finansinių sunkumų turinti įmonė pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 punktą laikoma įmone, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Įmonės restruktūrizavimas, pagal ĮRĮ 2 straipsnio 3 punktą - tai visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, skirtas įmonės mokumui atkurti, kuriomis pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai, vykdymo terminai.

21ĮRĮ nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. ĮRĮ 4 straipsnyje suformuluotos procesinio pobūdžio sąlygos, kada gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimas. Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus UAB „Nordlita“ veiklos ir finansinės būklės duomenis, sprendžia, kad įmonės būklė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas ir jai gali būti pradėta restruktūrizavimo procedūra. UAB „Nordlita“ atitinka šiuos reikalavimus: 1) turi laikinų finansinių sunkumų (finansiniai veiksmai iš esmės sąlygoti ne pačios įmonės nesugebėjimu dirbti, bet bendro pobūdžio - pasaulinės ekonominės finansinės krizės priežasčių) ir jų neišvengs artimiausius tris mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos, ką patvirtina sudaryta bei vykdoma statybos rangos sutartis Nr. 08/30 ir mokamos už 16 darbuotojų valstybinio socialinio draudimo įmokos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, pagal balansą įmonės turimas turtas aiškiai viršija turimus pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, tai patvirtina į bylą pateiktas UAB „Nordlita“ 2012 m. sausio 31 d. balansas; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos. UAB „Nordlita“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1994 m. gegužės 10 d.

22Byloje nėra duomenų apie tai, kad kas anksčiau būtų kreipęsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Nordlita“ iškėlimo.

23ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

24Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 30 d. nutartyje dėl UAB „Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo byloje Nr. 3K-3-496/2009 išaiškinta, kad restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, ar įmonės finansiniai sunkumai yra nuolatinio ar laikino pobūdžio, taip pat, kad ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą.

25Bylos duomenys rodo, kad UAB „Nordlita“ nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir jai nėra iškelta bankroto byla. Pagal į bylą pateiktą 2012 m. sausio 31 d. balansą (t. 1, b.l. 145) įmonės turtas yra 1 917 805 Lt vertės, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 883 071 Lt, o pagal bylos duomenis pradelsti įsipareigojimai – 833 926,06 Lt. UAB „Nordlita“ pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams nėra didesni už pusę į įmonės balansą įrašytos turto vertės.

26UAB „Nordlita“ akcininkai, turintys 97 procentų nuo visų turimų akcijų skaičiaus, 2012 m. sausio 26 d. sprendimu patvirtino bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis, administratoriaus atlyginimą ir restruktūrizavimo plano paruošimo išlaidas.

27Dėl nurodytų aplinkybių trečiųjų asmenų nesutikimas su restruktūrizavimo bylos iškėlimu UAB „Nordlita“ yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad kreditorius Danske Bank A/S, kurio kreditorinis reikalavimas UAB „Nordlita“ užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu ir laidavimu, turi galimybę išsiieškoti skolą iš įkeisto nekilnojamojo turto.

28Pagrindų, numatytų ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje, kuriems esant būtų pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizacijos bylą, pagal bylos duomenis nėra. Trečiųjų asmenų argumentai dėl įmonės restruktūrizavimo plano metmenų trūkumų ir kreditorių nepritarimo įmonės restruktūrizavimui yra nepagrįsti ir atmestini, nes restruktūrizavimo bylai iškelti neprivalu gauti kreditorių sutikimą, o nurodomus plano metmenų trūkumus galima pašalinti ruošiant įmonės restruktūrizavimo planą. Pagal byloje pateiktus įrodymus negalimas įmonės nemokumo fakto konstatavimas.

29Pateikti UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenys, iš esmės atitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 ir 3 dalies reikalavimus. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenų pagrindu turėtų būti daroma pagrįsta prielaida, kad restruktūrizuojama įmonė sugebės pašalinti finansinius sunkumus. UAB „Nordlita“ preliminariame verslo plane numatytos priemonės yra pagrįstos finansiniu bei teisiniu požiūriu. UAB „Nordlita“ parengto restruktūrizavimo plano metmenys patvirtina, kad šio proceso tikslas yra atstatyti įmonės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais, išsaugoti bendrovės veiklos tęstinumą, išsaugoti įmonės darbuotojų darbo vietas, išvengti bankroto. Plane numatoma tęsti ūkinę - komercinę veiklą, vykdyti darbo organizavimo tobulinimą siekiant didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, sumažinti jų savikainos kaštus, optimizuoti veiklos administravimo išlaidas, sumažinti darbuotojų skaičių iki 14. Taip pat numatoma parduoti nereikalingą 255 000 Lt vertės turtą. Restruktūrizavimo plano metmenų pagrindu darytina pagrįsta prielaida, kad įgyvendinus šias priemones, įmonė galės atstatyti ilgalaikį mokumą, išvengti didesnių finansinių sunkumų, laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Tai patvirtina ir į bylą pateikta UAB „Nordlita“ naujai sudaryta statybos rangos sutartis. Pagal nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad bendrovė, pritaikiusi ekonomines, technines, organizacines, priemones gali sumažinti laikinus finansinius sunkumus, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.

30Dėl apelianto argumentų, kad UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenys parengti neatsakingai ir pažeidžiant ĮRĮ 5 straipsnio nuostatas, pažymėtina, kad dėl kreditorių sąraše nurodytos informacijos, dėl priežasčių nulėmusių įmonės finansinius sunkumus, dėl finansinių sunkumų sprendimų būdų bei dėl kitų aktualių klausimų UAB „Nordlita“ direktorius papildomai teikė paaiškinimus į bylą ir pirmosios instancijos teismui, todėl konstatuotina, kad Šiaulių apygardos teismas tinkamai išsiaiškino prašymo dėl restruktūrizavimo bylos kėlimo nagrinėjimui svarbias aplinkybes bei priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą.

31Remiantis ĮRĮ nuostatomis, UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenyse buvo pateiktas preliminarus įmonės verslo planas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-46/2012, motyvuojamojoje dalyje nurodė: „Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.). Tokią išvadą patvirtina įstatymų leidėjas aiškinamajame rašte dėl ĮRĮ, nurodydamas, jog „manoma, kad restruktūrizavimo plano metmenyse neturėtų būti detalizuojami visi klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta restruktūrizavimo plane“. Tokią išvadą patvirtina ir dabartinė teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2154/2011 ir kt.). Dėl šios priežasties nėra teisinga kelti restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybinius reikalavimus, kaip restruktūrizavimo planui.“

32Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartyje pasisakė dėl įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse išdėstytame preliminariame verslo plane nurodytų priemonių pagrįstumo finansiniu ir teisiniu požiūriu bei įvertinęs minėtas priemones padarė pagrįstą prielaidą, kad įmonė yra pajėgi pašalinti finansinius sunkumus. Minėto restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra konkrečios ir nėra nerealios įmonei, kuri daugiau nei 17 metų vykdo veiklą, todėl restruktūrizavimo bylos iškėlimas atitinka įstatymų reikalavimus (ĮRĮ 5 str., 12 str. 2 d.).

33UAB „Nordlita“ kreditorių sąrašas ir bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės laikytini atitinkančiais būtinus reikalavimus. Informacija apie kreditorių reikalavimus, jų vykdymo terminus buvo išdėstyta atitinkamose kreditorių sąrašo lentelės stulpeliuose, esamos padėties analizė konstatuojant finansinius sunkumus aptarta tiek restruktūrizavimo plano metmenyse, tiek ir pareiškime teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o metmenyse pateiktas verslo planas yra preliminarus ir jame išdėstyta informacija bei skaičiavimai laikytini atitinkančiais ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatų reikalavimus tokiu lygiu, kokio reikalaujama šios kategorijos bylose susiformavusioje teismų praktikoje bei kokio šios informacijos pateikimo išsamumo metmenyse siekė įstatymų leidėjas.

34Pagal CPK 328 straipsnio nuostatas iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais. Teismui sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti vertinama ir tai, ar kreditorių nurodomi argumentai ir aplinkybės dėl metmenų ydingumo (trūkumų) yra pagrįsti, ar šie trūkumai gali būti ištaisomi (pakoreguojami, patikslinami) iki restruktūrizavimo plano tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio. 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-253/2012). Nėra teisinga kelti restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybinius reikalavimus kaip restruktūrizavimo planui, o teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais, kurie gali būti pašalinti įmonei rengiant restruktūrizavimo planą.

35Apeliantas atskirajame skunde nurodo ir tai, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nėra įrodymų, kad įmonė per keturis metus uždirbs tiek, kad galėtų padengti visas skolas kreditoriams bei pateikia savo samprotavimus apie įmonės finansinę padėtį. Apeliantas daro preliminarią išvadą, kad per visus keturis metus įmonės gauto pelno niekaip neužtektų atsiskaityti su kreditoriais, be to, teigia, jog įmonės turimi darbo jėgos pajėgumai pardavus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytą realizuoti turtą bus nepakankami restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Pažymėtina, kad UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenyse numatyto parduoti nekilnojamojo turto nuosavybės grąža yra minimali ir jo pardavimas neigiamos įtakos bendrovės pajamoms neturės, priešingai- pardavus numatytą turtą bus sumažinta bendra įmonės skolų našta ir sumažintos sąnaudos turto išlaikymui. Pagal metmenis kardinalių pokyčių bendrovės darbuotojų struktūroje, generuojančioje didžiausią bendrovės kuriamą pridėtinę vertę ir pajamas, neplanuojama, todėl planuojamas spartesnis įmonės finansinės situacijos gerėjimas mažėjant bendram skolų dydžiui.

36Pažymėtina, kad skolų kreditoriams grąžinimo galimybėms įvertinti svarbus ne tik gauto pelno, bet ir pajamų, gautų įmonės restruktūrizavimo metu dydis, kadangi skolos kreditoriams dengiamos ne tik iš įmonės pelno bet ir iš pajamų. Tikslesnės įmonės minimalių pajamų prognozės galės būti pateiktos tik įmonei sudarius galimybę parengti išsamų restruktūrizavimo planą.

37Apeliantas atskirajame skunde pateikia samprotavimus dėl UAB „Nordlita“ nemokumo bei nurodo, jog vien faktą, kad UAB „Nordlita“ neatsiskaito su juo ir kitais kreditoriais kelia abejonių dėl atsakovo realios finansinės būklės jo gebėjimo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje, sprendžiant klausimą dėl bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų taikymo skolininkui, pažymima, kad bankroto procedūra turi būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai atitinkančiai ĮBĮ numatytus kriterijus; prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavęs visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-185/2010, 2011 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011). Atsižvelgiant į tokį įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų santykio traktavimą teismų praktikoje, teigtina, kad skolininkui susidūrus su finansiniais sunkumais prioritetas teiktinas jo restruktūrizavimui.

38Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad UAB „Nordlita“ nelaikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, nes pusės į UAB „Nordlita“ balansą įrašyto turto vertė yra didesnė nei pradelsti įmonės įsipareigojimai. Dėl apelianto argumentų, susijusių su UAB „Nordlita“ mokumo vertinimu, pažymėtina tai, kad įmonė neneigia, jog turi finansinių sunkumų, tačiau bylos dokumentai patvirtina, kad ir turėdama finansinių sunkumų įmonė toliau vykdo veiklą, mažina įsiskolinimus bei inicijuoja restruktūrizavimo procesą siekdama sustabdyti įsiskolinimų kreditoriams didėjimą, todėl negalima teigti, kad įmonė yra nemoki. Vertinant įmonės mokumo kriterijus ne vien formaliai atsižvelgtina į tai, kad įmonė vykdo veiklą, joje dirba 16 darbuotojų. Su pareiškimu teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktame bendrovės ilgalaikio turto sąraše turtas įvertintas balansinėmis vertėmis, tačiau daliai bendrovės turto buvo atliktas rinkos vertės nustatymas, kurio duomenys patvirtina, kad turto rinkos kaina yra ženkliai didesnė ir į šiuos duomenis taip pat atsižvelgtina vertinant įmonės turto vertės bei įsipareigojimų santykį.

39Apibendrinant išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad apelianto teiginiai dėl įmonės turto ir įsipareigojimų sudėties laikytini nepagrįstais ir neįrodytais.

40Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Nordlita“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnio numatytas sąlygas, minėto įstatymo 5 straipsnio reikalavimai nepažeisti, todėl siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą UAB „Nordlita“ keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

41Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Nordlita“ direktorius G. P. kreipėsi į teismą dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi nutarė UAB... 7. Teismas, išanalizavęs pateiktus UAB „Nordlita“ finansinės būklės... 8. Teismas nustatė, kad UAB „Nordlita“ nevykdo įsipareigojimų kreditoriams,... 9. Teismas nurodė, kad UAB „Nordlita“ yra pareiškusi turtinių reikalavimų... 10. Teismo teigimu, pagrindų, numatytų ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje, kuriems esant... 11. Teismas nurodė, kad pateikti UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjas restruktūrizavimo plano parengimo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. A. prašo apeliacinės instancijos... 15. Trečiasis asmuo Danske Bank A/S prisidėjo prie atskirojo skundo.... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Nordlita“ prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas atmestinas ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d.... 19. Teisėjų kolegija pagal skundo formą ir turinį sprendžia, kad trečiasis... 20. Restruktūrizavimo proceso tikslas - išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi... 21. ĮRĮ nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui... 22. Byloje nėra duomenų apie tai, kad kas anksčiau būtų kreipęsis į teismą... 23. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti... 24. Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai ji nevykdo... 25. Bylos duomenys rodo, kad UAB „Nordlita“ nevykdo įsipareigojimų... 26. UAB „Nordlita“ akcininkai, turintys 97 procentų nuo visų turimų akcijų... 27. Dėl nurodytų aplinkybių trečiųjų asmenų nesutikimas su... 28. Pagrindų, numatytų ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje, kuriems esant būtų... 29. Pateikti UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano metmenys, iš esmės... 30. Dėl apelianto argumentų, kad UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano... 31. Remiantis ĮRĮ nuostatomis, UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo plano... 32. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartyje pasisakė dėl... 33. UAB „Nordlita“ kreditorių sąrašas ir bendrovės restruktūrizavimo plano... 34. Pagal CPK 328 straipsnio nuostatas iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 35. Apeliantas atskirajame skunde nurodo ir tai, kad restruktūrizavimo plano... 36. Pažymėtina, kad skolų kreditoriams grąžinimo galimybėms įvertinti... 37. Apeliantas atskirajame skunde pateikia samprotavimus dėl UAB „Nordlita“... 38. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad UAB „Nordlita“... 39. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad apelianto teiginiai... 40. Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Nordlita“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnio... 41. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....