Byla 2-2602/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5971-661/2011 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nonfera“ direktoriaus L. Š. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nonfera“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Swedbank“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Nonfera“ direktorius L. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratore skirti O. P. Nurodė, kad šiai dienai bendrovė turi finansinių sunkumų, kurie trukdo sėkmingai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Tokią padėtį sąlygojo sunki ekonominė situacija, bendrovė negaudama planuotų pajamų, patiria finansinių sunkumų. Nurodytos aplinkybės sąlygojo, kad dalis atsakovo mokėjimų kreditoriams yra pradelsti. Pažymi, kad bendrovė yra nenutraukusi veiklos. Iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus pateikiamuose restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę-komercinę veiklą ir įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas bei išvengti bankroto.

5Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ prašė atsisakyti iškelti UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai yra beveik lygūs bendrovės turto vertei, todėl UAB „Nonfera“ turėtų būti keliama ne restruktūrizavimo, bet bankroto byla. AB „Swedbank“ taip pat pažymėjo, jog UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo plano metmenys ir juose nurodytos galimybės atsiskaityti su įmonės kreditoriais yra nerealios, restruktūrizavimo plano metmenyse pateikti piniginių lėšų srautai yra per daug optimistiniai ir neatitinka realios situacijos nekilnojamojo turto rinkoje.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi iškėlė UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo bylą ir administratore paskyrė O. P. Šią nutartį grindė nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 str. išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad UAB „Nonfera“ pažeidė ĮRĮ 5 str. įtvirtintus reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja ĮRĮ 7 str. 5 d. įtvirtintos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Tretysis asmuo AB „Swedbank“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti prašymą iškelti UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo bylą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

101. Teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad 2011 m. gegužės 29 d. UAB „Nonfera“ turto vertė iš viso sudarė 5 495 927 Lt, o pradelsti įsipareigojimai 4 236 496,86 Lt, t. y. pradelsti įsipareigojimai sudaro net 77 proc. įmonės turto vertės. Esant tokiam dideliam pradelstų įsipareigojimų ir turto santykiui, nepripažinti įmonės nemokumo ir suteikti prioritetą reabilitaciniam tikslui teismas galėjo tik esant labai svariems argumentams, tačiau iš teismo nutarties turinio nėra aišku, kuo remiantis jis padarė išvadą, jog yra pagrindas suteikti prioritetą reabilitaciniam tikslui ir įmonei kelti restruktūrizavimo bylą.

112. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad trečiojo asmens finansinis reikalavimas yra užtikrintas įkeistu turtu, todėl restruktūrizavimo bylos iškėlimas banko interesų nepažeis. Tačiau bankui yra įkeistos UAB „Nonfera“ atsargos, kurių kiekis kasmet mažėja, tačiau įsiskolinimas bankui nemažėja. Dėl šių priežasčių delsimas nemokiai UAB „Nonfera“ iškelti bankroto bylą pažeidžia banko interesus.

123. Teismas skundžiamoje nutartyje atkreipė dėmesį į restruktūrizavimo bylose egzistuojantį viešąjį interesą, tačiau visiškai nepaisė fakto, kad nors įmonėje dirba 43 darbuotojai, visiems jiems UAB „Nonfera“ yra įsiskolinusi. Pradelstas įsiskolinimas darbuotojams sudaro 67 637, 87 Lt. Taip pat įmonė yra įsiskolinusi VSDFV bei valstybės biudžetui. Restruktūrizavimo plano metmenyse yra numatyta, kad su darbuotojais planuojama atsiskaityti 2012 m., kas akivaizdžiai prieštarauja teismo deklaruojamam viešajam interesui. Be to, įsiskolinimas darbuotojams yra savarankiškas pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą. Teismas dėl minėto bankroto bylos iškėlimo pagrindo skundžiamoje nutartyje iš viso nepasisakė.

134. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad teismas restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje gali tik preliminariai nustatyti ekonominių priemonių efektyvumą, tačiau tai konstatavęs, teismas neatliko net preliminaraus restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo. Pažymėtina, kad UAB „Nonfera“ metmenys yra nepagrįsti ir neįgyvendinami.

14Atsakovas UAB „Nonfera“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

151. Įsiskolinimas pirmosios ir antrosios eilės kreditoriams sudaro 4 236 496,86 Lt. 2 459 014,35 Lt, t. y. 59 proc. minėtos sumos, sudaro įsiskolinimas AB „Swedbank“, kurio naudai yra įkeistas tiek bendrovės, tiek jos akcininko asmeninis turtas. Nuo prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą pateikimo dienos įmonė iš nuolatinės veiklos pajamų išmokėjo įsiskolinimus (ar dalį įsiskolinimo) bendrovės kreditoriams (darbuotojams ir VSDFV biudžetui) bendrai 146 946,60 Lt sumai. Be to, ir po skundžiamos nutarties priėmimo įmonė vykdė veiklą ir išmokėjo bendrovės kreditoriams 87 762, 57 Lt. Šios aplinkybės įrodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai atsižvelgė į faktinę UAB „Nonfera“ įsiskolinimo struktūrą bei skolos susidarymo aplinkybes ir kad pagrįstai konstatavo, jog įmonė yra pajėgi vykdyti teismui pateiktą atsiskaitymo su kreditoriais planą.

162. Kaip minėta, AB „Swedbank“ reikalavimas yra užtikrintas įkeistu turtu. Įkeisto turto bendra vertė yra gerokai didesnė nei UAB „Nonfera“ įsiskolinimas bankui. Dėl šių priežasčių vertintina, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas nepažeidžia AB „Swedbank“ teisių ir teisėtų interesų. Būtent tai pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos skundžiamoje nutartyje. Ta aplinkybė, kad atsakovo įmonė parduoda bankui įkeistas atsargas, nepažeidžia banko interesų, nes bankui yra įkeistos ne konkrečios atsargos, o jų kiekis.

173. Tretysis asmuo, skųsdamas pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįstai nurodo, jog įsiskolinimas darbuotojams yra savarankiškas pagrindas iškelti įmonei bankroto bylą. Įsiskolinimas darbuotojams tampa pagrindu iškelti bankroto bylą ir atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą tuomet, kai darbuotojai pasinaudoja savo teise inicijuoti bankroto bylą. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju nė vienas įmonės darbuotojas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nonfera“. Be to, šiai dienai įmonė jau atsiskaitė su 29 darbuotojais, nurodytais 2011 birželio 9 d. pareiškimu pateiktame kreditorių sąraše, ir ketina atsiskaityti su likusiais kiek įmanoma greičiau.

184. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje analizavo UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo metmenis ir nustatė, jog jie atitinka ĮRĮ 5 str. 1-8 p. nustatytus reikalavimus (2011 m. rugsėjo 1 d. nutarties 3 psl.), todėl teigti, jog pirmosios instancijos teismas neatliko metmenų vertinimo, nėra teisinga. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad restruktūrizavimo procesas yra vykdomas ne pagal metmenis, o pagal aiškų ir tikslų restruktūrizavimo planą. Tai lemia, kad, net esant metmenyse kažkokių netikslumų, nenumatytų mokėtinų sumų, bus įmanoma tai ištaisyti sudarant restruktūrizavimo planą. Taip pat visuomet yra galimybė parduoti bendrovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir taip padengti nenumatytas metmenyse sumas. Tą numato ir metmenų 4.1 skyrius. Atitinkamai, remiantis ĮRĮ 24 str. 3 d., galbūt kreditoriai padarys bendrovei tam tikrų nuolaidų.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą.

23Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

24Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, motyvuodamas tuo, kad UAB „Nonfera“ yra nemoki, įsiskolinusi darbuotojams, kas yra savarankiškas pagrindas kelti įmonei bankroto bylą, bei tuo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių veiksmingumo ir realumo, siekiant atkurti įmonės mokumą.

25Byloje nustatyta, kad įmonė turi 5 495 927 Lt vertės turto, o pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 4 236 496,86 Lt. Tokie duomenys patvirtina, kad atsakovas formaliai atitinka nemokumo požymius, nes įsipareigojimai viršija pusę įmonės balanse apskaityto turto vertės. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bankroto procedūra turi būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai atitinkančiai Įmonių bankroto įstatyme numatytus kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 21 d., priimta civilinėje byloje Nr. 2-185/2010).

26Iš UAB „Nonfera“ birželio, liepos rugpjūčio mėnesių pirkimo operacijų registro nuorašų, UAB „Nonfera“ pardavimo operacijų registro nuorašo, bendrovės kreditorių sąrašo 2011 rugpjūčio 24 d. (b. l. 192 200, t. 3) matyti, kad nuo prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą pateikimo dienos (2011 m. birželio 9 d.) įmonė vykdė veiklą, išmokėjo įsiskolinimus ar bent dalį įsiskolinimo bendrovės kreditoriams bendrai 146 946,60 Lt sumai. Buvo atsiskaityta su 28 darbuotojais ir 35 033,18 Lt buvo sumokėta VSDFV Vilniaus skyriui. Iš UAB „Nonfera“ pirkimo ir pardavimo operacijų nuorašų bei buhalterinės pažymos nuorašo, kurie buvo pateikti su atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą, matyti, kad po skundžiamos nutarties priėmimo įmonė toliau vykdė veiklą, pirko ir pardavė 5,319 tonų spalvoto metalo laužo, už kuriuos gauta 22 820, 80 Lt pajamų, 87 762,57 Lt buvo sumokėta kreditoriams, iš jų 24 680,92 Lt buvo panaudota atsiskaitymui su darbuotojais bei VSDFV fondu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nors įmonė ir turi finansinių sunkumų, tačiau ir toliau vykdo savo veiklą, todėl negalima teigti, kad įmonė yra nemoki ir jai turi būti iškelta bankroto byla.

27ĮBĮ 9 str. 5 d. nuostatos numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato bent vieną iš šioje dalyje įtvirtintų sąlygų, tarp jų ir tuo atveju, kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimu, vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kurią nustatęs, teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartis byloje Nr. 2-1173, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-561/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-517/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-606/2009, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis byloje Nr. 2-467/2009). Taigi vien ta aplinkybė, kad UAB „Nonfera“ yra įsiskolinusi savo darbuotojams, neleidžia daryti išvados, kad atsakovo įmonei turėtų būti keliama ne restruktūrizavimo, o bankroto byla. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nė vienas iš atsakovo įmonės darbuotojų nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nonfera“. Be to, šiai dienai įmonė jau atsiskaitė su 29 darbuotojais, nurodytais 2011 birželio 9 d. pareiškimu pateiktame kreditorių sąraše. Šios aplinkybės tik patvirtina, kad atsakovo bendrovės įsiskolinimo darbuotojams negalima vertinti kaip savarankiško pagrindo iškelti ne restruktūrizavimo, o bankroto bylą UAB „Nonfera“.

28Kaip minėta, apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių veiksmingumo ir realumo, siekiant atkurti įmonės mokumą. Konkrečiai nurodo, jog nėra aišku, kaip atsakovas planuoja kasmet iš investicinės veiklos gauti 6 mln. litų, 2012 m. padvigubinti pajamas iš prekybos metalu, pasiskolinti iš fizinių asmenų ir grąžinti 11 mln. litų su palūkanomis, taip pat nėra aišku, kodėl metmenyse nėra numatytas palūkanų kredito įstaigoms mokėjimas. Remiantis ĮRĮ nuostatomis, UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomas preliminarus įmonės verslo planas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.). Tokią išvadą patvirtina įstatymų leidėjas aiškinamajame rašte dėl ĮRĮ, nurodydamas, kad „Manoma, kad restruktūrizavimo plano metmenyse neturėtų būti detalizuojami visi klausimai į kuriuos turėtų būti atsakyta restruktūrizavimo plane“. Tokią išvadą patvirtina ir dabartinė teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2154/2011 ir kt.). Dėl šios priežasties nėra teisinga kelti restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybinius reikalavimus, kaip restruktūrizavimo planui. Atitinkamai konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos įvertinti UAB „Nonfera“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių veiksmingumo ir realumo, siekiant atkurti įmonės mokumą skundžiamoje nutartyje, taip, kaip to reikalauja apeliantas.

29Vertintinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog delsimas nemokiai UAB „Nonfera“ iškelti bankroto bylą pažeidžia banko interesus. Prieštaravimus dėl atsakovui restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškė tik AB „Swedbank“. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, šio kreditoriaus interesai nebūtų pažeisti, kadangi jo finansiniai reikalavimai yra užtikrinti, įkeičiant atsakovo turtą. Įkeitimo fakto neneigia ir tretysis asmuo. Tas apelianto argumentas, jog bankui yra įkeistos UAB „Nonfera“ atsargos, kurių kiekis kasmet mažėja, tačiau įsiskolinimas bankui nemažėja, taip pat vertintinas kaip nepagrįstas, nes, visų pirma, byloje nėra duomenų patvirtinančių šią aplinkybę, antra, kaip teisingai pastebi atsakovas, bankui yra įkeistos ne konkrečios atsargos, o jų kiekis, ir atsakovas turi teisę keisti įkeistų atsargų sudėtį ir formą.

30Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

31Teisėjų kolegija išaiškina, jei vykdant įmonės restruktūrizavimo procedūras, paaiškėtų, kad įmonė yra nemoki ir dėl to negali būti tinkamai įvykdytas restruktūrizavimo planas, restruktūrizavimo byla galėtų būti nutraukta ir pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1, 4, 5 p. ir 2 d.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Nonfera“ direktorius L. Š. kreipėsi į teismą,... 5. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ prašė atsisakyti iškelti UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Tretysis asmuo AB „Swedbank“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 10. 1. Teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad 2011 m. gegužės 29 d. UAB... 11. 2. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad trečiojo asmens finansinis... 12. 3. Teismas skundžiamoje nutartyje atkreipė dėmesį į restruktūrizavimo... 13. 4. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad teismas restruktūrizavimo... 14. Atsakovas UAB „Nonfera“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį... 15. 1. Įsiskolinimas pirmosios ir antrosios eilės kreditoriams sudaro 4 236... 16. 2. Kaip minėta, AB „Swedbank“ reikalavimas yra užtikrintas įkeistu... 17. 3. Tretysis asmuo, skųsdamas pirmosios instancijos teismo nutartį... 18. 4. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje analizavo UAB... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 22. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 23. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 24. Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 25. Byloje nustatyta, kad įmonė turi 5 495 927 Lt vertės turto, o pradelsti... 26. Iš UAB „Nonfera“ birželio, liepos rugpjūčio mėnesių pirkimo... 27. ĮBĮ 9 str. 5 d. nuostatos numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 28. Kaip minėta, apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino... 29. Vertintinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog delsimas nemokiai... 30. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 31. Teisėjų kolegija išaiškina, jei vykdant įmonės restruktūrizavimo... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą....