Byla e2-2070-861/2016
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priešieškinį ieškovui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,

2sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Radžiūnui,

4atsakovo M. M. atstovei advokatei Evelinai Davidavičiūtei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“ ieškinį atsakovams UAB „Naktis Vilniuje“ ir M. M. dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priešieškinį ieškovui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priteisti 57197,16 Eur skolos, 1874,65 Eur palūkanų, 267,21 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1236,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, subsidiariai iš atsakovo M. M. priteisti 54750,22 Eur skolos, 1874,65 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1236,65 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog 2013-08-09 ieškovas ir UAB „Naktis Vilniuje“ sudarė Reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323, 2013-08-09 Reklamos paslaugų sutartį Nr. RSF13-324, o 2013-08-16 Tiekimo sutartį Nr. 1-3807. Paaiškino, jog tiekimo sutarties pagrindu ieškovas tiekė UAB „Naktis Vilniuje“ produkciją, už kurią atsakovas turėjo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Pažymėjo, jog reklamos sutartimis atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo ieškovui teikti pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugas. Nurodė, jog atsakovas M. M. 2014-12-17 Garantija užtikrino UAB „Naktis Vilniuje“ prievolių pagal Reklamos sutartis įvykdymą ieškovui. Paaiškino, jog atsakovas pagal tiekimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, neapmokėjo PVM sąskaitų-faktūrų Nr. AA901677887, Nr. AA901690535, AA901702980, Nr. AA901702981 ir liko skolingas ieškovui už pateiktas prekes 2083,94 Eur. Nurodė, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną privalėjo grąžinti ieškovui apyvartinę tarą, tačiau atsakovas šio įsipareigojimo neįvykdė, apyvartinės taros negrąžino. Sutartimi šalys susitarė, jog atsakovui taros negrąžinus, ieškovas turi teisę ją parduoti atsakovui, išrašydamas PVM sąskaitą-faktūrą, atsakovui negrąžinus dviejų 30 l talpos statinių bei vienos 20 l talpos statinės, atsakovas šią tarą valdė neteisėtai iki 2015-03-24, kai ieškovas išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. AA901724905 atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ negrąžintą apyvartinę tarą pardavė, atsakovas minėtos sąskaitos neapmokėjo ir liko skolingas 363,00 Eur. Pažymėjo, jog dėl minėtų įsipareigojimų nevykdymo, atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, kurie sudaro 267,21 Eur. Paaiškino, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ Reklamos paslaugų sutartimi įsipareigojo suteikti ieškovui paslaugų už 71765,41 Eur, ieškovas, vykdydamas reklamos paslaugų sutarčių nuostatas, 2013-08-27 atliko avansinius mokėjimus, kuriais pervedė visą Reklamos sutartyse nurodytą sumą – 71765,41 Eur. Pažymėjo, jog atsakovas dalinai vykdė reklamos sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tačiau ieškovui buvo nepriimtina atsakovo teikiamų paslaugų kokybė, todėl ieškovas 2015-02-10 pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarčių nutraukimo ir nutraukė šalių sudarytas reklamos sutartis. Atsakovas privalėjo iki 2015-03-02 ieškovui grąžinti avansu sumokėtos pinigų sumos dalį už neįvykdytas reklamos paslaugas, tačiau atsakovas šios pareigos neįvykdė ir už nesuteiktas reklamos paslaugas liko ieškovui skolingas 54750,22 Eur. Už laiku neįvykdytą prievolę atsakovas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, kurios sudaro 1874,65 Eur. Nurodė, jog UAB „Naktis Vilniuje“ neįvykdžius reklamos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas M. M. pateikė 2015-06-10 reikalavimą įvykdyti prievolę pagal garantiją, tačiau atsakovas M. M. prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, mokėjimų neatliko.

7Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiliepimu ir priešieškiniu prašė ieškinį iš dalies atmesti, pripažinti 2013-08-09 reklamos paslaugų sutarties Nr. RSF13-323 ir 2013-08-09 reklamos paslaugų sutarties Nr. RSF-13-324 nutraukimą neteistu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog UAB „Naktis Vilniuje“ įsteigta siekiant išnuomotose patalpose teikti viešojo maitinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas, todėl 2013-08-16 ieškovas ir atsakovas sudarė tiekimo sutartį Nr. 1-3807, kuria susitarė dėl ieškovo produkcijos tiekimo į numatomą atidaryti barą. Paaiškino, jog kadangi atsakovo išnuomotas patalpas reikėjo iš esmės pertvarkyti, atsakovas su ieškovu sudarė dvi reklamos paslaugų sutartis Nr. RS-13-323 ir Nr. RS-13-324, kurių pagrindu atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugas, o ieškovas pagal abi reklamos sutartis pervedė atsakovui 71764,41 Eur, visos šios lėšos buvo skirtos atidaromo baro įrengimui. Nurodė, jog reklamos paslaugų pagrindu gautos piniginės lėšos turėjo būti grąžinamos kas mėnesį UAB „Naktis Vilniuje“ išrašant ieškovui 579,24 Eur sumai sąskaitą ir kas mėnesį išrašant ieškovui skirtingo dydžio sąskaitą, priklausančią nuo per tą mėnesį parduoto ieškovo produkcijos kiekio. Pažymėjo, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimus pagal abi reklamos paslaugų sutartis vykdė tinkamai, ieškovas dėl paslaugų kokybės ar netinkamo įvykdymo atsakovui pretenzijų nereiškė, todėl atsakovui nėra žinomos sutarties nutraukimo priežastys. Paaiškino, jog ieškovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiųstame 2015-02-10 pranešime dėl sutarčių nutraukimo nurodė, jog nuo 2015-02-20 nutraukia su UAB „Naktis Vilniuje“ pasirašytas Reklamos paslaugų sutartis vadovaudamasis nuostatomis, numatančiomis, kad sutartis gali būti nutraukiama „vienašališkai reklamos pirkėjo (ieškovo) iniciatyva“, neidentifikuojant aplinkybių, kurioms esant reklamos pirkėjas nesant reklamos davėjo kaltės turi teisę pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Nurodė, jog tam, kad vienašališkas sutarties nutraukimas nesant kitos šalies kaltės galėtų būti pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, turėtų būti nustatyta, ar šalys iš anksto sutartyje buvo apibrėžusios konkrečias objektyvias aplinkybes/sąlygas, kurioms atsiradus viena iš šalių turėtų teisę vienašališkai nutraukti sutartį, taip pat ar faktinė padėtis, aplinkybės atitinka sutartyje nustatytas sąlygas bei ar vienašališkas nutraukimas neturi padaryti neprotingos žalos kitos šalies interesams ir teisėtiems lūkesčiams. Paaiškino, jog šios sąlygos ypač taikytinos ilgalaikio bendradarbiavimo atveju, o ieškovas ir atsakovas siekė bendradarbiauti 42 mėnesius. Nurodė, jog šalių sudarytose sutartyse nebuvo nurodyta visiškai jokių aplinkybių, suteikiančių ieškovui teisę vienašališkai jas nutraukti nesant atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ kaltės, taigi, šia vienašališko sutarčių nutraukimo teise ieškovas galėjo pasinaudoti tik atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ iš esmės pažeidus sutartį, o priešingas sutarčių aiškinimas reikštų esminį nesąžiningumą ir nelygiateisiškumą atsakovo atžvilgiu. Pažymėjo, jog toks sutarčių aiškinimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei sutarčių aiškinimo taisyklėms, todėl reklamos paslaugų nuostatos turėtų būti pripažintos prieštaraujančiomis esminiams protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, o ieškovo 2015-02-10 pranešimu inicijuotas reklamos paslaugų sutarčių nutraukimas pripažintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas. Pažymėjo, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pripažįsta ir neginčija tiekimo sutarties pagrindu ieškovo prašomą priteisti 2446,94 Eur dydžio skolą ir 267,21 Eur delspinigius, tačiau neturi pareigos atlyginti visos reklamos paslaugų sutarčių pagrindu prašomos priteisti sumos. Reklamos paslaugų sutartis ieškovas nutraukė vienašališkai, o jeigu šios sutartys nebūtų nutrauktos, suma, kurią atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ turėtų grąžinti ieškovui, būtų mažesnė, todėl ieškovo reikalavimas mažintinas tokia suma, kurią atsakovas būtų padengęs, jeigu sutartis nebūtų nutraukta.

8Atsakovas M. M. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog garantas įsipareigojo užtikrinti prievolių, atsiradusių neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius reklamos paslaugų bei pardavimų skatinimo sutarčių sąlygas, t.y. neatlikus reklamos ar pardavimo skatinimo paslaugų per sutartyje nustatytą terminą ieškovo avansu sumokėtai 200081,59 Lt sumai. Paaiškino, jog atsakovas M. M. įsipareigojo atsakyti už UAB „Naktis Vilniuje“ tik tuo atveju, jeigu reklamos ar pardavimo skatinimo paslaugos nebus suteiktos sutartyje nustatytais terminais. Pažymėjo, jog atsakovas, išduodamas garantiją negarantavo už UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimų, susijusių su ieškovo sumokėto avanso negrąžinimu, įvykdymą, o tai reiškia, jog ieškovas privalo įrodyti, kad UAB „Naktis Vilniuje“ nesuteikė ieškovui reklamos paslaugų sutartyje nustatytais terminais. Nurodė, jog reklamos sutartimis nenustatyta, kokiais terminais UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sutartyse nurodyta, jog jos galioja iki 2017-02-28, todėl atsakovas paslaugas ieškovui turėjo teikti iki nurodytos datos. UAB „Naktis Vilniuje“ visą sutarties galiojimą sutartį vykdė tinkamai, ieškovas jokių pretenzijų dėl sutarties netinkamo vykdymo nereiškė, ieškovas nenurodo priežasčių, kodėl reklamos paslaugų sutarys buvo nutrauktos ar kokius įsipareigojimus UAB „Naktis Vilniuje“ pažeidė, todėl negalima teigti, jog yra visos atsakovo M. M. išduotos garantijos sąlygos, o tai reiškia, kad atsakovas neprivalo atsakyti ieškovui už UAB „Naktis Vilniuje“ neįvykdytas prievoles. Pažymėjo, jog atsakovas garantavo pagal 2013-08-09 Reklamos paslaugų sutartį Nr. RSF13-323 bei 2013-08-09 Pardavimų skatinimo sutartį Nr. RSF13-324, tuo tarpu ieškovas savo reikalavimą grindžia reklamos paslaugų sutartimis Nr. RSF13-323 ir Nr. RSF13-324, todėl ieškovo reikalavimas turėtų būti mažinamas 13322,52 Eur pagrindinės skolos suma ir 456,16 Eur palūkanų suma. Nurodė, jog Reklamos paslaugų sutartyje nustatyta, kad už suteiktas reklamos paslaugas reklamuotojas kas mėnesį išrašo PVM sąskaitą-faktūrą 2000 Lt sumai be PVM bei reklamuotojas už kiekvieną praėjusį sutarties galiojimo mėnesį Reklamos pirkėjui pateikia sąskaitą-faktūrą už faktiškai bei tinkamai atliktas paslaugas, todėl ieškovas turėjo pateikti visas UAB „Naktis Vilniuje“ ieškovui išrašytas sąskaitas, tam, kad būtų nustatyta, už kokią sumą UAB „Naktis Vilniuje“ suteikė ieškovui reklamos paslaugų. Pažymėjo, jog ieškovas nepagrindė ieškinio, ypač subsidiaraus atsakovo atžvilgiu, kuriam pareiga atsakyti ieškovui kiltų tik tuo atveju, jeigu UAB „Naktis Vilniuje“ nebūtų įvykdžiusi savo prievolių ieškovui. Paaiškino, jog nagrinėjamu atveju Reklamos sutartys buvo terminuotos, ieškovas neturėjo teisės be jokios priežasties jas nutraukti, todėl ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis bei pažeidė teisėtumo bei sąžiningumo principus. Pažymėjo, jog ieškovas per visą sutarčių galiojimo laikotarpį nereiškė jokių pretenzijų ar nusiskundimų dėl teikiamų paslaugų kokybės, ieškovas nei pranešime dėl sutarčių nutraukimo, nei pranešime dėl garantijos įvykdymo nenurodė jokių motyvuotų ar objektyvių aplinkybių, kodėl sutartys buvo nutrauktos. Nurodė, kad ieškovo nesąžiningumą parodo ir tai, kad reklamos sutarys buvo nutrauktos praėjus 2 mėnesiams po garantijos išdavimo, nes ieškovas tikėjosi, kad mokėtinos sumos bus išieškotos iš atsakovo M. M.. Paaiškino, jog situacija, kad UAB „Naktis Vilniuje“ yra skolingas ieškovui pagal reklamos sutartis, susiklostė dėl paties ieškovo vienašališkų veiksmų, t. y. sutarčių nutraukimo, todėl ieškovas pats turi prisiimti visas neigiamas su tuo susijusias pasekmes. Nurodė, jog byla teisminga Vilniaus apygardos teismui.

9Atsakovas M. M. atsiliepimu į priešieškinį prašė jį tenkinti pilna apimtimi. Nurodė, jog sutinka su atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ pateiktu priešieškiniu jame nurodytomis aplinkybėmis, motyvais bei reikalavimais, juos palaiko.

10Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį prašė priešieškinį atmesti, ieškinį tenkinti visa apimtimi. Nurodė, jog ieškovas su UAB „Naktis Vilniuje“ sudarė atlygintinių paslaugų teikimo sutartis, kuriomis atsakovas įsipareigojo teikti paslaugas, o ieškovas už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaityti. Paaiškino, jog ieškovas atliko avansinį mokėjimą už atsakovo suteiktas paslaugas, tačiau atsakovai šias avansu gautas lėšas pradėjo vertinti kaip savo nuosavybę. Pažymėjo, jog reklamos sutartys nutrauktos ieškovo iniciatyva laikantis sutarties nuostatų, to neginčija ir atsakovas. Įstatyme aiškiai įtvirtinta kliento teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nepaisant to, kad paslaugų tiekėjas jau yra pradėjęs vykdyti tokią sutartį. Ieškovas pasinaudojo tiek sutarčių, tiek įstatymo jam suteikta teise nutraukti sutartis, todėl reklamos sutartys nutrauktos teisėtai. Nurodė, jog ieškovui negali būti adresuojami kaltinimai dėl to, kad atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ iš ieškovo gavęs pinigus juos nedelsiant išleido ir susiduria su sunkumais, kai juos reikia grąžinti. Atsakovas veikė savo rizika, todėl ieškovas negali būti atsakingas už atsakovo verslo sprendimus. Pažymėjo, jog pranešimas dėl sutarčių nutraukimo buvo pateiktas dar 2015-02-10, atsakovas žadėjo grąžinti susidariusį įsiskolinimą, tačiau pažado nevykdė, todėl 2015-05-14 ieškovas kreipėsi į UAB „Creditreform Lietuva“ dėl tarpininkavimo išieškant susidariusį įsiskolinimą. Paaiškino, jog 2015-06-10 atsakovui M. M. ieškovas pateikė reikalavimą įvykdyti prievolę pagal garantiją, tačiau atsakovai įsiskolinimo neatlygino. Taigi, atsakovas žinojo apie reklamos sutarčių nutraukimą, jo neginčijo, o priešingai – žadėjo grąžinti ieškovui nepanaudotą avansą bei prašė ilgesnių skolos grąžinimo terminų. Nurodė, jog ieškovas yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu UAB „Naktis Vilniuje“ už iki reklamos sutarčių nutraukimo suteiktas paslaugas, atsakovas jokių pretenzijų ar reikalavimų ieškovui, iki pateikiant priešieškinį, nereiškė. Pažymėjo, jog avansas neatlieka užtikrinamosios funkcijos, todėl visais sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais turi būti grąžinamas jį sumokėjusiai šaliai.

112016-02-23 vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ sudaryta sutartis dėl produkcijos tiekimo, pagal kurią atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsiskolino 2446,94 Eur bei už prievolės neįvykdymą susidarė 267,21 Eur delspinigių, šio įsiskolinimo atsakovas neginčija. Nurodė, jog tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos reklamos paslaugų teikimo sutartys, kurių pagrindu ieškovas atliko atsakovui avansinius mokėjimus, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka suteikti reklamos paslaugas, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, suteikė tik dalį paslaugų pagal minėtas sutartis. Pažymėjo, jog atsakovas nėra suteikęs ieškovui paslaugų už 54 750,22 Eur, o kadangi pareiga grąžinti permokėtą avanso sumą kilo dar 2015 metų kovo mėnesį, atsakovas privalo mokėti palūkanas, kurios sudaro 1874,65 Eur. Nurodė, jog atsakovas M. M. garantijos sutartimi yra užtikrinęs UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimų vykdymą pagal reklamos sutartis. Atsakovas įsipareigojo pagal pirmą pareikalavimą ne ginčo tvarka išmokėti reikalavime nurodytą sumą. Paaiškino, jog tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas būtų suteikęs daugiau paslaugų ar kad ieškovo reikalavimas turėtų būti mažesnis. Nurodė, jog ieškovas reklamos sutartis nutraukė teisėtai ir pagrįstai. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ nėra įvykdęs reklamos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o atsakovas M. M. garantija yra įsipareigojęs atsakyti už neįvykdytus UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimus, todėl ieškinys tenkintinas visa apimtimi. Paaiškino, jog laikotarpiu nuo sutarties nutraukimo, iki kreipimosi į teismą, atsakovai neatliko jokių mokėjimų ieškovui. Nurodė, jog UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo finansinių sunkumų, patalpomis negalėjo naudotis 2015 metų vasarą, visiškai nutraukė veiklą 2015 m. lapkritį, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas būtų sėkmingai vykdęs sutartis, jeigu jos nebūtų nutrauktos. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo momentu atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ visų banko sąskaitų likutis nesiekė 10 Eur. Pažymėjo, jog garantuota buvo ir už pardavimo skatinimo sutartį, nes tokia yra reklamos sutarties paskirtis, sutampa sutarčių sudarymo datos, sutarčių numeriai, o jeigu atsakovas yra užtikrinęs kitos pardavimų skatinimo sutarties vykdymą, jis galėtų ją pateikti į bylą, tačiau tokių įrodymų byloje nėra. Papildomai nurodė, jog palaiko ieškinyje nurodytus reikalavimus, prašė atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priešieškinį palikti nenagrinėtu, ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

122016-02-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovo M. M. atstovė nurodė, jog su atsakovui M. M. pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodė, jog tam, kad atsakovui kiltų atsakomybė, turėtų būti nustatytos visos garantijoje nustatytos sąlygos. Paaiškino, jog garantijos preambulėje nurodyta, kad M. M. garantuoja dėl dviejų sutarčių, t. y. Reklamos paslaugų sutarties bei Pardavimų skatinimo sutarties, tuo tarpu ieškovas reikalavimus kildina ne iš pardavimų skatinimo sutarties, o iš dviejų reklamos paslaugų sutarčių. Pažymėjo, jog atsakovui M. M. atsakomybė pagal garantiją kyla, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutarčių sąlygas, t. y. neatlieka reklamos, pardavimo skatinimo paslaugų per sutartyje nustatytą terminą. Nurodė, jog sutartis sudaryta iki 2017-02-28, taigi, atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo teisę teikti paslaugas iki nurodytos datos, tuo tarpu ieškovas sutartį nutraukė 2015 metų pradžioje. Paaiškino, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad sutartys buvo vykdomos netinkamai. Pažymėjo, jog jeigu sutartis nebūtų nutraukta, atsakovui M. M. galimai nekiltų atsakomybė pagal garantiją. Taigi, ieškovas pats nutraukė sutartį ir sudarė tokias aplinkybes, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ negalėjo vykdyti sutarties. M. M. garantavo tik jeigu UAB „Naktis Vilniuje“ nesuteiks paslaugų per nustatytą terminą, todėl atsakovas M. M. negali būti atsakingas už ieškovui nesumokėtas sumas. UAB „Naktis Vilniuje“ neatliko pareigų per nustatytą terminą dėl to, kad sutartis buvo nutraukta. Nurodė, jog informacijos, ar nutraukus sutartis, atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ atliko mokėjimus ieškovui, neturi. Paaiškino, jog UAB „Naktis Vilniuje“ turi finansinių sunkumų, tačiau negali atsakyti, kada buvo nutraukta veikla. Papildomai paaiškino, jog palaiko procesiniuose dokumentuose nurodytus atsikirtimus. Nurodė, jog ieškovas byloje neįrodė, kad UAB „Naktis Vilniuje“ neatliko paslaugų per nustatytą terminą, M. M. negarantavo už avanso grąžinimą, užtikrino sutarties vykdymą, todėl garantui nekyla atsakomybė. Garantijoje turi būti nurodoma tiksliai kokios prievolės yra užtikrinamos, nagrinėjamu atveju nurodyta, kad užtikrinamas Pardavimų skatinimo sutarties vykdymas, todėl atsakovas M. M. negali būti atsakingas už reklamos sutarties nevykdymą. Pažymėjo, jog garantijoje sutarties data nenurodyta, nurodytas tik sutarties numeris.

13Ieškinys tenkintinas, priešieškinis paliktinas nenagrinėtas.

14Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teisme nustatyta, kad 2013-08-09 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Reklamos paslaugų sutartis Nr. RS13-323 , kuria ieškovas įsipareigojo pirkti reklamos paslaugas iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“, o atsakovas teikti reklamos paslaugas apie ieškovo platinamus produktus bare „V“, adresu Vilniaus g. 16, Vilniuje, bei „Šampanerija“, adresu Gedimino pr. 9, Vilniuje, bei kituose naujai atidaromuose taškuose bei tose prekybos vietose, kurios bus atidarytos ir kuriose reklamuotojas turės teisę (esant reklamos pirkėjo sutikimui) teikti reklamos paslaugas sutarties galiojimo terminui (b.l. 38-40). 2013-08-09 Reklamos paslaugų sutartimi Nr. RSF13-324, kuria atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo teikti ieškovui reklamos paslaugas sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 35-36). 2013-08-16 ieškovas ir atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ sudarė tiekimo sutartį Nr. 1-3807, kuria ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo šias prekes priimti bei sutartyje nustatytais terminais ir tvarka už jas atsiskaityti (b.l. 23-25). Iš byloje esančių 2013-08-27 mokėjimo nurodymų matyti, jog ieškovas atliko avansinį mokėjimą ir pervedė atsakovui 247791,60 Lt sumą (b.l. 33-34). 2014-12-17 atsakovas M. M. išdavė neatšaukiamą garantiją ieškovui atsakyti pagal atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ prievoles kylančias iš 2013-08-09 sudarytų Reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 ir Pardavimo skatinimo sutarties Nr. RSF13-324 (b.l. 9-10). 2014-12-29 ieškovas išrašė atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901677887 2371,86 Lt (868,94 Eur) sumai, 2015-01-23 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901690535 794,22 Eur sumai, 2015-02-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702980 – 817,38 Eur sumai bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702981 – 29,50 Eur sumai, 2015-03-24 PVM sąskaitą-faktūra Nr. AA901724905 dėl dviejų 30 litrų statinių bei vienos 20 litų statinės bendrai 363 Eur sumai (b.l. 41-50). 2015-02-10 ieškovas pranešimu informavo atsakovą apie 2013-08-09 sudarytų sutarčių Nr. RS13-323 ir RSF13-324 nutraukimą, taip pat pareikalavimo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo grąžinti avansu sumokėtos sumos dalis už nesuteiktas paslaugas (b.l. 13). Ieškovas reikalavimu įvykdyti prievolę pagal garantiją kreipėsi į atsakovą M. M. (b.l. 12). Iš pateiktos į bylą PVM sąskaitų-faktūrų suvestinės matyti, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ išrašė ieškovui PVM sąskaitų-faktūrų bendrai 17015,17 Eur sumai (b.l. 122).

15Dėl skolos pagal Tiekimo sutartį priteisimo.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2446,94 Eur skolos bei 267,21 Eur delspinigių pagal 2016-08-16 ieškovo ir atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ sudarytą Tiekimo sutartį Nr. 1-3807 (toliau – Tiekimo sutartis). Pažymėtina, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiliepime nurodo, jog pripažįsta ir neginčija Tiekimo sutarties pagrindu ieškovo reikalaujamos priteisti sumos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 2 dalis numato, jog bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad ieškinį pripažįsta. Kai atsakovas pripažįsta ieškinį, jeigu nėra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, teismas, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali nuspręsti baigti bylos nagrinėjimą iš esmės. Kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta.

17Tiekimo sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal pateiktas paraiškas sutartais terminais ir sąlygomis pateikti alų, alaus kokteilius, gazuotą/negazuotą geriamą vandenį, gaivinančius, energinius gėrimus, sidrą, alkoholinius kokteilius (toliau – prekės), o atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo šias prekes priimti, sumokėti už jas terminais bei tvarka, nustatyta šioje sutartyje. Teikimo sutarties 3.3 punktas įtvirtina, kad prekės laikomos parduotomis pirkėjui pasirašius prekių gabenimo dokumentuose, o šios sutarties 4.2 punktas numato, jog atsakovas už jam pateiktas prekes privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo prekių gavimo momento. Ieškovas pateikė į bylą 2014-12-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901677887 2371,86 Lt (868,94 Eur) sumai, 2015-01-23 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901690535 794,22 Eur sumai, 2015-02-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702980 – 817,38 Eur sumai bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702981 – 29,50 Eur sumai. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pagal minėtas sąskaitas faktūras su ieškovu pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga 2083,94 Eur. Tiekimo sutarties 6.4 punktas nustato pirkėjui, šiuo atveju atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ pareigą grąžinti metalines statinaites alui sekančiu prekių vežimu, tačiau ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną, o pirkėjui negrąžinus metalinių statinaičių per 14 kalendorinių dienų nuo nustatyto statinaičių grąžinimo termino, tiekėjas, nagrinėjamu atveju ieškovas, parduoda šias statinaites pirkėjui užstatine kaina, kuri yra nurodyta prekių gabenimo ir/ar pardavimo dokumentuose arba tiekėjo kainoraščiuose, plius 21 proc. PVM, pateikdamas PVM sąskaitą-faktūrą. Pirkėjas šią sąskaitą-faktūrą apmoka per 2 darbo dienas nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Ieškovas nurodo, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ negrąžino ieškovui dviejų 30 litrų talpos statinių bei vienos 20 litrų talpos statinės, todėl ieškovas, vadovaudamasis minėta sutarties nuostata, 2015-03-24 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūra Nr. AA901724905 bendrai 363 Eur sumai. Taigi, atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pagal Tiekimo sutartį liko skolingas ieškovui 2446,94 Eur. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 2446,94 Eur dydžio skolą pagal Tiekimo sutartį yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Ieškovas, vadovaudamasis Tiekimo sutarties 7.3 punktu, numatančiu, kad pirkėjui, uždelsus sąskaitų už parduotas prekes apmokėjimą daugiau kaip 7 kalendorines dienas, pirkėjui gali būti skaičiuojami 0,06 procento nuo nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, prašo priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 267,21 Eur delspinigių. Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 2446,94 Eur dydžio skolą bei 267,21 Eur delspinigių pagal Tiekimo sutartį yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Dėl skolos pagal Reklamos sutartis priteisimo.

21CK šeštosios knygos XXXV skyriaus ,,Atlygintinų paslaugų teikimas“ Bendrųjų nuostatų skirsnyje įtvirtintas įvairaus pobūdžio atlygintinų paslaugų teikimo teisinių santykių reglamentavimas. Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ 2013-08-09 sudarė Reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323, kuria ieškovas įsipareigojo pirkti reklamos paslaugas iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“, o atsakovas teikti reklamos paslaugas apie ieškovo platinamus produktus bare „V“, adresu Vilniaus g. 16, Vilniuje, bei „Šampanerija“, adresu Gedimino pr. 9, Vilniuje, bei kituose naujai atidaromuose taškuose bei tose prekybos vietose, kurios bus atidarytos ir kuriose reklamuotojas turės teisę (esant reklamos pirkėjo sutikimui) teikti reklamos paslaugas sutarties galiojimo terminui, bei Reklamos paslaugų sutartį Nr. RSF13-324, kuria atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo teikti ieškovui reklamos paslaugas sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ iš pradžių vykdė sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tačiau ieškovas nurodo, jog jam buvo nepriimtina UAB „Naktis Vilniuje“ teikiamų paslaugų kokybė, todėl ieškovas atsakovui 2015-02-10 pateikė Pranešimą dėl sutarčių nutraukimo, sutartys ieškovo iniciatyva 2015-02-20 buvo nutrauktos. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ nurodo, jog ieškovas sudarytas sutartis galėjo nutraukti tik esant esminiam sutarties pažeidimui, o nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovas iš esmės būtų pažeidęs sutartį. Pažymėtina, jog Reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 6.2.4. punktas numato, jog šalių sudaryta sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai reklamos pirkėjo iniciatyva, o pagal minėtos sutarties 6.3 punktą, apie sutarties nutraukimą šalis, sutarties nutraukimo iniciatorė, raštu įspėja kitą šalį prieš 10 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo datos. Reklamos paslaugų sutarties Nr. RSF13-324 6.2 punkto 3 papunktyje įtvirtinta, kad sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai reklamos pirkėjo iniciatyva. CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog siekiant sutartį nutraukti šiuo pagrindu klientui nebūtina remtis paslaugų teikėjo kalte šiam netinkamai vykdant ar nevykdant sutarties, toks nutraukimas galimas ir nesant paslaugų teikėjo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-385-378/2015). Ši paslaugų gavėjo teisė yra besąlyginė, ji negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu (pvz., paslaugos teikėjo veiksmai, teisinis ar ekonominis kliento pasirinkimo nutraukti sutartį pagrįstumas ir pan.) ir nepriklauso nuo to, ar paslaugos gavėjas yra fizinis, ar juridinis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2013). Taigi, kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo kaltės vienašališkai nutraukti sutartį pripažįstama pagal įstatymą. Pažymėtina, jog apie sutarties nutraukimą paslaugos teikėjas turi būti informuotas. Nagrinėjamu atveju ieškovas 2015-02-10 pateikė atsakovui Pranešimą dėl sutarčių nutraukimo ieškovo iniciatyva, sutartys 2015-02-20 buvo nutrauktos, taigi, ieškovas pasinaudojo jam sutarties ir įstatymo nustatyta teise nutraukti sutartį.

22Pagal minėtas sutartis ieškovas 2013-08-27 atliko avansinį mokėjimą ir pervedė atsakovui 247791,60 Lt (71465,41 Eur) sumą, kurios dalį dėl sutarties nutraukimo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“. Iš į bylą pateiktos PVM sąskaitų faktūrų suvestinės nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-10-11 iki 2015-03-12 atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ suteikė ieškovui paslaugų už 17015,17 Eur. Atsakovas nurodo, jog ieškovui nenutraukus minėtų sutarčių, suma, kurią atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ turėtų grąžinti ieškovui, būtų mažesnė, todėl ieškovo reikalavimas mažintinas. Avanso sąvoka, nors ir nevartojama reglamentuojant civilinių santykių subjektų elgesį, tačiau suprantama kaip iš anksto duodamas atlyginimas už darbus ar lėšos šiaip kam nors (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2008). Avansas yra išankstinis mokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį mokėjimą ar jo dalį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją (tiek galiojančiam reikalavimui, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2008). Taigi, avansas yra pinigų suma, kuria viena šalis iš anksto sumoka kitai šaliai už sutartimi sulygtus darbus ar paslaugas. Vykdant sutartį, avansu sumokėti pinigai sutartyje nustatytomis sąlygomis naudojami atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus ar suteiktas paslaugas. Sutarties nutraukimo atveju atsiskaitant už atliktus darbus, pirmiausia naudojama avansu sumokėta pinigų suma ir, priklausomai nuo avanso sumos ir atliktų darbų ar suteiktų paslaugų kainos santykio, vienai iš šalių atsiranda piniginio reikalavimo teisė, o kitai – finansinė prievolė. Pažymėtina, jog atsakovo M. M. atstovė bylos nagrinėjimo iš esmės metu paaiškino, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ turi finansinių sunkumų, atsakovo veikla buvo nutraukta. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ nepateikė įrodymų, jog atsakovo suteiktų paslaugų kaina yra didesnė nei nurodo ieškovas, taip pat įrodymų, patvirtinančių, jog nenutraukus sutarties, galėjo ir toliau ją tinkamai vykdyti (CPK 178 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 54750,22 Eur avansu sumokėtų lėšų yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

23Remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs verslininkas ar privatus juridinis asmuo privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 2 d.). Ieškovas priskaičiavo atsakovui 1874,65 Eur palūkanų, šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovo naudai priteistina 1874,65 Eur palūkanų.

24Dėl atsakovo M. M. atsakomybės.

25CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, jog prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais) (CK 6.90 str. 1 d.). Garanto prievolė yra subsidiari ir ją riboja garantijoje nustatyta suma. Tai reiškia, kad kreditorius pirmiausia turi pareikalauti įvykdyti prievolę iš skolininko, ir tik šiam atsisakius vykdyti prievolę ar neįvykdžius per nustatytą terminą, šios prievolės įvykdymo jis gali reikalauti iš garanto. Garanto įsipareigojimas atsakyti garantijoje nustatyta suma reiškia, kad jis gali garantuoti tiek už visos pagrindinės prievolės įvykdymą, tiek už jos dalį. Įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui (CK 6.90 str. 3 d.). Taigi garantijos, kaip ir kitų prievolių užtikrinimo būdų, pagrindinė paskirtis – užtikrinti kreditoriaus teisių apsaugą, kad prievolė, kurią prisiėmė pagrindinis skolininkas, bus įvykdyta ir kreditorius dėl neteisėtų skolininko veiksmų nepatirs nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2012).

26Atsakovas M. M. 2014-12-17 išdavė neatšaukiamą garantiją, kuria užtikrino UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimų vykdymą ieškovui UAB „Švyturys-Utenos alus“ 200081,59 Lt sumai pagal 2013-08-09 sudarytas Reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323 ir Pardavimo skatinimo sutartį Nr. RSF13-324, skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius prievoles. Ieškovas pateiktu pranešimu dėl sutarties nutraukimo pareikalavo iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ prievolės įvykdymo, tačiau atsakovas ieškovo reikalaujamos grąžinti avansu sumokėtos sumos ieškovui negrąžino. 2015-06-10 reikalavimu ieškovas kreipėsi į atsakovą M. M., reikalaudamas iki 2015-07-10 įvykdyti garantija prisiimtą įsipareigojimą, tačiau atsakovas M. M. šio reikalavimo neįvykdė. Atsakovas atsiliepime nurodo, jog garantas įsipareigojo atsakyti už UAB „Naktis Vilniuje“ prievoles tik tuo atveju, jeigu reklamos ir pardavimų skatinimo paslaugos nebus suteiktos sutartyje nustatytais terminais. Nagrinėjamu atveju ieškovas, vadovaudamasis sutarčių nuostatomis, reklamos paslaugų sutartis nutraukė vienašališkai. Atsakovo M. M. atstovė nurodė, jog UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo finansinių sunkumų, ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsakovas negalėjo naudotis patalpomis 2015 metų vasarą, veiklą nutraukė 2015 metų lapkritį, pažymėjo, jog byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo momentu atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ visų banko sąskaitų likutis nesiekė 10 Eur. Pažymėtina, jog UAB „Naktis Vilniuje“ atsiliepime nurodo, jog 2015-11-02 atsakovo baro veikla buvo nutraukta dėl sudėtingos finansinės situacijos. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ būtų toliau vykdęs ginčo sutartis bei jog šios sutartys nutrauktos ne dėl jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Pažymėtina, jog šalys į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog UAB „Naktis Vilniuje“ tinkamai reklamos paslaugas (CPK 178 str.), ieškovo pretenzijų dėl netinkamo paslaugų teikimo atsakovui nebuvimas nepaneigia tinkamo sutartyje numatytų paslaugų teikimo, nes ieškovas pasinaudojo jam sutartyse nustatyta teise vienašališkai nutraukti sutartis.

27Atsakovas M. M. atsiliepime nurodo, jog garantavo pagal Reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323 bei Pardavimo skatinimo sutartį Nr. RSF13-324, o ieškovas savo reikalavimus grindžia dviem Reklamos paslaugų sutartimis. Pažymėtina, jog garantijos preambulėje numatyta, kad M. M. įsipareigoja užtikrinti UAB „Naktis Vilniuje“ prievolių, atsiradusių skolininkui neįvykdžius/netinkamai įvykdžius tarp garanto gavėjo ir skolininko sudarytų 2013-08-09 Reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 ir Pardavimo skatinimo sutarties Nr. RSF13-324 sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, jog tiek ieškovo nurodytų bei pateiktų į bylą Reklamos paslaugų sutarčių Nr. RSF13-324 ir RS13-323, tiek garantijos preambulėje nurodytų sutarčių sudarymo datos bei numeriai sutampa, šalių sudarytomis reklamos paslaugų sutartimis siekiama reklamuoti ieškovo prekes bei skatinti jų prekybą, taigi, minėtos sutarys savo esme taip pat yra ir prekybos skatinimo sutartys. Pažymėtina, atsakovas nurodo, kad garantavo būtent pardavimo sutarties vykdymą, t.y. kitą sutartį, tačiau šiuos atsikirtimus patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

28Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pažymėjo, jog atsakovas M. M. negarantavo už avanso grąžinimą, užtikrino sutarties vykdymą. Pažymėtina, jog garantija atsakovas M. M. įsipareigojo užtikrinti prievolę garantijoje numatyta suma, sudarytomis sutartimis UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo teikti paslaugas, o atsakovas už jas atsiskaityti, tačiau tarp šalių susiklostė faktinė situacija, kuomet ieškovas sumokėjo sutarties kainą dar prieš atsakovui įvykdant sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Atkreiptinas dėmesys, jog garantijos 1 punktas numato, jog garantas duoda neatšaukiamą garantiją visai, pagal minėtas sutartis, avansu sumokėtai sumai.

29Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog yra visos garantijoje nurodytos sąlygos atsakovo M. M. atsakomybei kilti, todėl ieškovo naudai subsidiariai iš atsakovo M. M. priteistina 54750,22 Eur skolos bei 1874,65 Eur palūkanų.

30Dėl priešieškinio palikimo nenagrinėtu.

31Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas, jiems tinkamai pranešta apie posėdį ir nėra jų prašymų atidėti teismo posėdį dėl svarbių priežasčių, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas ieškovo ieškinį palieka nenagrinėtą. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-117/2011). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-303/2008). Nagrinėjamu atveju atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ apie teismo posėdį pranešta tinkamai, tačiau atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė, prašymo atidėti teismo posėdį teismui nepateikė, ieškovas prašė priešieškinį palikti nenagrinėtu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pareikšto priešieškinio nepalaiko, todėl atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priešieškinis ieškovui UAB „Švyturys-Utenos alus“ paliktinas nenagrinėtu.

32Dėl teismingumo.

33CPK 27 straipsnio 1 punktas numato, jog apygardos teismai, kaip pirmos instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų. Nagrinėjamu atveju ieškovas reiškia reikalavimus atsakovams trijų sutarčių pagrindu, tačiau atskirai nei vienos sutarties pagrindu reikštino reikalavimo suma neviršija CPK 27 straipsnio 1 punkte nustatytos ribos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog savarankiškų, tarpusavyje nesusijusių reikalavimų aritmetinė sudėtis, atitinkanti CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sumą, negali lemti bylos rūšinio teismingumo pirmąja instancija apygardos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2012). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog byla teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui.

34Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi svarbios reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

35CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas patyrė 1236,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1107 Eur žyminis mokestis ir 129,65 Eur atstovavimo išlaidos. Teismui patenkinus ieškinį, ieškovui priteisina subsidiariai iš atsakovų 1236,35 Eur bylinėjimosi išlaidų.

36Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytos minimalios 3 Eur sumos, todėl nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

38ieškinį tenkinti, priešieškinį palikti nenagrinėtu.

39Priteisti ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“, į. k. 110796493, naudai iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“, į.k. 303063012, 57197,16 Eur (penkiasdešimt septynis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus 16 euro ct) skolos, 1874,65 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 65 euro ct) palūkanų, 267,21 Eur (du šimtus šešiasdešimt septynis eurus 21 euro ct) delspinigių, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (59339,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1236,35 Eur (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt šešis eurus 35 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“, į.k. 110796493, naudai subsidiariai iš atsakovo M. M., a.k. ( - ) 54750,22 Eur (penkiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų 22 euro ct) skolos, 1874,65 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 65 euro ct) palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (56624,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1236,35 Eur (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt šešis eurus 35 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Radžiūnui,... 4. atsakovo M. M. atstovei advokatei Evelinai Davidavičiūtei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Naktis... 7. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiliepimu ir priešieškiniu prašė... 8. Atsakovas M. M. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti bei priteisti... 9. Atsakovas M. M. atsiliepimu į priešieškinį prašė jį tenkinti pilna... 10. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį prašė priešieškinį atmesti,... 11. 2016-02-23 vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog... 12. 2016-02-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovo M. M. atstovė nurodė, jog... 13. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis paliktinas nenagrinėtas.... 14. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teisme... 15. Dėl skolos pagal Tiekimo sutartį priteisimo. ... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2446,94 Eur... 17. Tiekimo sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal pateiktas paraiškas sutartais... 18. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo... 20. Dėl skolos pagal Reklamos sutartis priteisimo. ... 21. CK šeštosios knygos XXXV skyriaus ,,Atlygintinų paslaugų teikimas“... 22. Pagal minėtas sutartis ieškovas 2013-08-27 atliko avansinį mokėjimą ir... 23. Remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, palūkanas pagal prievoles gali... 24. Dėl atsakovo M. M. atsakomybės.... 25. CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, jog prievolių įvykdymas gali būti... 26. Atsakovas M. M. 2014-12-17 išdavė neatšaukiamą garantiją, kuria užtikrino... 27. Atsakovas M. M. atsiliepime nurodo, jog garantavo pagal Reklamos paslaugų... 28. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pažymėjo, jog atsakovas M. M.... 29. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog yra visos... 30. Dėl priešieškinio palikimo nenagrinėtu. ... 31. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio... 32. Dėl teismingumo. ... 33. CPK 27 straipsnio 1 punktas numato, jog apygardos teismai, kaip pirmos... 34. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 35. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 36. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu neviršija Lietuvos... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 38. ieškinį tenkinti, priešieškinį palikti nenagrinėtu.... 39. Priteisti ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“, į. k. 110796493, naudai... 40. Priteisti ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“, į.k. 110796493, naudai... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...