Byla 2-100-758/2011
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“, buveinė - ( - ), Kaunas, įm.k. ( - ), ieškinį atsakovei J. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,-

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės 1680 Lt skolą, kurią sudaro 500,00 Lt negrąžinta paskola, 1080,00 Lt delspinigių, 100,00 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad ieškovas 2008-12-16 paskolos sutarties pagrindu atsakovei suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolinga 500,00 Lt negrąžintos skolos, 100,00 Lt palūkanų už paskolą, 1080,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovei J. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2010-12-23.

4Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas iš dalies.

7Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2008-12-16 telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „SMScredit.lt“ suteikė 500,00 Lt kreditą atsakovei J. G., o pastaroji įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, palūkanas bei delspinigius. Ieškovas ir atsakovė penkis kartus pratęsė kredito grąžinimo datą.

10Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo komisinis mokestis – 100,00 Lt. Atsakovė prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolinga ieškovui 500,00 Lt skolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Ieškovas atsakovei paskaičiavo 1080,00 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 % nuo negrąžintos sumos per dieną.

11Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

12Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2008-12-16 mokėjimo nurodymas Nr. 227, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovės sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 9815001.

13Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 500,00 Lt skolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

14Savo reikalavimą priteisti 1080,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis byloje UAB „Okadeta“ v. UAB „Kaduva“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegijos 2010 m. kovo 31 d. nutartis byloje UAB „General Financing“ v A.P. ir kt.). Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

15Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1080,00 Lt) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

16Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipgi šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 108,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

17Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (708 Lt) nuo bylos iškėlimo 2010-11-16 teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

18Ieškovas patyrė 280,24 Lt bylinėjimosi išlaidų: 66,00 Lt dydžio žyminis mokestis ir 214,24 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 42,14 % (708/1680*100=42,140 ieškovo reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 101,19 Lt bylinėjimosi išlaidų (280,24 Lt × 42,14 % = 118,10 Lt).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 straipsniais,-

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės J. G. 500,00 Lt (penki šimtai Lt 00 ct) skolą, 100,00 Lt (vienas šimtas Lt 00 ct) palūkanų, 108,00 Lt (vienas šimtas aštuoni Lt 00 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 708,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2010-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 118,10 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „SMScredit.lt“ naudai.

22Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės J. G. – 7,73 Lt, iš ieškovo UAB „SMScredit.lt “ – 10,61 Lt.

23Atsakovė J. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 3. Atsakovei J. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2008-12-16... 10. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 13. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 14. Savo reikalavimą priteisti 1080,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 15. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 16. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipgi... 17. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 18. Ieškovas patyrė 280,24 Lt bylinėjimosi išlaidų: 66,00 Lt dydžio žyminis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės J. G. 500,00 Lt (penki šimtai Lt 00 ct) skolą,... 22. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės J. G. – 7,73 Lt,... 23. Atsakovė J. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...