Byla 2A-1086/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-582-71/2012. Teisėjų kolegija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dovainonių paukštynas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bolima“ ieškinys dėl skolos ir palūkanų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-582-71/2012. Teisėjų kolegija

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 149 931,47 Lt skolą, 15 815,09 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola susidarė atsakovui nevisiškai atsiskaičius su ieškovu pagal PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas už atsakovui patiektas prekes - broilerius. Už vėlavimą atsiskaityti prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme numatytas 8,05 procento dydžio palūkanas, t.y. 15 815,09 Lt.

4Atsakovas ieškinį pripažino iš dalies – 29 931,47 Lt sumai, o likusioje dalyje prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog pagal šalių 2010 m. liepos 16 d. pasirašytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 100716/C ir priedus prie jos atsakovas įsipareigojo 2010 m. rugpjūčio mėn. išperinti ir pristatyti ieškovui 120 000 vnt. vienadienių viščiukų, kurio vieneto kaina – 1,20 Lt + PVM už vienetą, o ieškovui atsisakius priimti įvardintas prekes, pastarasis įsipareigojo atlyginti atsakovo patirtus nuostolius. 2010-08-11 ieškovas išsiuntė atsakovui raštišką pranešimą kuriuo informavo, kad negalės įvykdyti sutartinių įsipareigojimų ir priimti iš atsakovo išperintus viščiukus, todėl išperinti viščiukai buvo sunaikinti. Sunaikinimas vyko dalyvaujant abiem šalims, šį faktą įforminus vienadienių viščiukų sunaikinimo aktu. Dėl viščiukų sunaikinimo atsakovas patyrė nuostolius, sudarančius 120 000 Lt. Nuostoliams atlyginti atsakovas pateikė ieškovui apmokėjimui sąskaitą-faktūrą. Nuostoliai buvo atlyginti, padarius įskaitymą už ieškovo patiektus broilerius, todėl likusi neapmokėta skolos dalis už patiektus broilerius, kurią atsakovas pripažįsta, sudaro 29 931,47 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gegužės 22 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas priteisė ieškovui bankrutavusiai UAB „Bolima“ iš atsakovo UAB „Dovainonių paukštynas“ 149 931,47 Lt skolos, 15 815,09 Lt palūkanų ir 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2012-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3 267 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų pilnai sumokėjęs ieškovo išrašytas už parduotus broilerius PVM sąskaitas – faktūras, atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę.

8Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad atsakovo prievolė atsiskaityti už patiektas prekes pasibaigė, nes atsakovo nuostoliai buvo užskaityti kaip priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, konstatavęs, kad atsakovas nepateikė ir byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovo užskaita atitiko LR CK 6.130 straipsnyje numatytas sąlygas. Teismas tokią išvadą grindė aplinkybėmis, kad atsakovas nepranešė ieškovui apie norimą padaryti įskaitymą, o LR CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme, be to, atsakovo ieškovui išrašyta PVM sąskaita dėl nuostolių dydžio ieškovui nebuvo išsiųsta, vienadienių viščiukų sunaikinimas vyko nedalyvaujant ieškovui, o aktą apie vienadienių viščiukų sunaikinimą buvęs UAB „Boliva“ direktorius pasirašė, nematęs ir nedalyvavęs vienadienių viščiukų sunaikinime. Teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovas tikrai sunaikino vienadienius viščiukas ir dėl to patyrė nuostolius. Teismas, nurodęs, kad atsakovo nurodytas įskaitymas yra negaliojantis pagal CK 6.131 straipsnio 2 dalies nuostatas, sprendė, jog atsakovas privalo sumokėti ieškovui nesumokėtą skolos dalį - 149 931,47 Lt už nupirktus broilerius.

9Dėl reikalavimo priteisti palūkanas teismas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo susitarimo, nustatančio atsikaitymo už prekes terminą, mokėjimo už prekes terminas nebuvo nurodytas išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose, todėl šiuo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos, pagal kurias taikytinų palūkanų dydis yra 8,05 procento. Taigi, iš atsakovo ieškovui priteistinos 15 815,09 Lt dydžio palūkanos.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Dovainonių paukštynas“ prašo: 1) panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį iš dalies atmesti; 2) bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai traktavo faktines aplinkybes, susijusias su viščiukų sunaikinimu. Viščiukų sunaikinimas vyko, įspėjus ieškovo atstovą ir vėliau tai įforminus vienadienių viščiukų sunaikinimo aktu, kurį pasirašė ir ieškovo atstovas, kuris to neneigė teisminio proceso metu. Tokio kiekio vienadienių viščiukų atsakovas neturėjo galimybės nei auginti savo fermose, nei parduoti, nes broilerių auginimas vykdomas planingai, tam reikalingos specialios sąlygos.
  2. Remiantis abiejų šalių susitarimu, darant užskaitas atsiskaitymai buvo vykdomi pagal sutarties sąlygas per visą ekonominės veiklos laikotarpį.
  3. Prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka apeliantas argumentuoja poreikiu apklausti liudytojus, galinčius patvirtinti viščiukų sunaikinimo faktą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas bankrutuojanti UAB „Bolima“ prašo: 1) apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą; 2) priteisti ieškovui iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovo teiginiai dėl jo patirtų nuostolių, atsiradusių, ieškovui atsisakius priimti vienadienius viščiukus, yra nepagrįsti. Byloje nėra įrodymų, neginčytinai patvirtinančių viščiukų sunaikinimo faktą. 2010-08-30 Vienadienių viščiukų sunaikinimo aktas ir 2010-08-31 sąskaita-faktūra DOV Nr. 001/10 patys savaime nepatvirtina viščiukų sunaikinimo fakto. Liudytojas B. M., 2010 m. rugpjūčio mėnesį buvęs UAB „Bolima“ direktoriumi, teismo posėdyje nurodė, kad į naikinimą nebuvo kviestas, jame nedalyvavo. Įvertinus, kad atsakovas ir su juo susijusios įmonės užsiima mėsinių paukščių auginimu ir pardavimu mėsos perdirbimo bendrovėms, vienadienių viščiukų, kuriuos atsisakė priimti ieškovas, naikinimas būtų nelogiškas ir nepateisinamas verslo požiūriu. Viščiukų perinimas užtrunka ne vieną savaitę, o ieškovas apie negalėjimą priimti viščiukų partijų atsakovą įspėjo 2010-08-11, kadangi atsakovas tiekė vienadienius viščiukus, logiška, jog 2010-08-16 ir vėliau numatytų parduoti partijų viščiukai 2010-08-11 dar nebuvo išperinti ir jų perinimas galėjo būti nutrauktas, žinant ieškovo atsisakymą viščiukus priimti. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, jog sunaikinti viščiukai buvo utilizuoti, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos tvarkos. Iš to darytina išvada, kad neva sunaikintus viščiukus atsakovas ar su juo susijusios įmonės užaugino ir pardavė mėsos perdirbimo bendrovėms. Pastebėtina, kad 2010-08-31 sąskaita-faktūra DOV Nr. 001/10, kuria atsakovas įrodinėja savo nuostolių dydį, yra išrašyta netesyboms pagal sutartį Nr. 071221/C priedą Nr. 1, o tokios sutarties atsakovas nepateikė, tuo tarpu šalių 2010-07-16 pasirašytos sutarties numeris yra 100716/C.
  2. Atmestini atsakovo teiginiai dėl neva jo patirtų nuostolių įskaitymo į atsakovo ieškovui mokėtiną sumą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovo pareiškimas dėl įskaitymo ieškovui būtų pateiktas iki bankroto bylos pastarajam iškėlimo, o įskaitymai bankrutuojančios įmonės atžvilgiu negalimi pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą. Be to, nesant įrodymų apie atsakovo patirtus nuostolius, įskaitymas negalimas, nes atsakovas neturi reikalavimo teisės ieškovo atžvilgiu. Vertinant šalių pasirašytos sutarties turinį, atsakovo nuostoliai, realiai patirti ieškovui atsisakius priimti vienadienius viščiukus, turėtų būti kompensuoti, tiekiant atsakovui užaugintus mėsinius viščiukus-broilerius, taigi, jeigu atsakovas būtų patyręs nuostolius, jis būtų galėjęs reikalauti ne nuostolių kompensacijos pinigais, o jų padengimo, UAB „Bolima“ perduodant atitinkamos vertės mėsinius viščiukus-broilerius.
  3. Atmestini apelianto teiginiai, kad užskaitos buvo įprastos šalių santykiuose, nes tokio fakto nepatvirtina jokie bylos duomenys.
  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje sprendžiamas ginčas dėl prievolės pasibaigimo priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

14Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja, atsižvelgdama į faktinius bei teisnius apeliacinio skundo argumentus.

15Apeliantas į ieškovo reikalavimą priteisti skolą atsikerta prievolės (jos dalies) pasibaigimu priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas, tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; kt.).

16Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, jog prievolės pasibaigimui įskaitymu reikalingas ne tik pagrindo atlikti įskaitymą egzistavimas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis), bet ir įskaitymo tvarkos laikymasis (CK 6.131 straipsnis). Kai atsakovas ginasi nuo ieškovo pareikšto reikalavimo įvykdyti prievolę, teigdamas, kad ši prievolė pasibaigė įskaitymu, procesinė pareiga įrodyti, kad įskaitymas įvyko, tenka atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2011).

17Remiantis CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalimis, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo; įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Tai reiškia, jog įskaitymui yra pakankama vienos šalies valia, t. y. pareiškimo apie įskaitymą pranešimo kitai prievolės šaliai pakanka tam, kad atsirastų įskaitymo teisiniai padariniai – pasibaigtų šalis siejusi prievolė. Įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei pareiškimo apie įskaitymą turiniui, nei formai (būdui) (CK 6.131 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-479/2010; kt.).

18Pareiškimas apie įskaitymą turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

19Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad įskaitymas šiuo atveju buvo atliktas jam išrašius 2010 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitą- faktūrą DOV Nr. 001/10 (1t., 52 b.l.) bei, remiantis šalių bendradarbiavimo praktika, kuomet visi priešpriešiniai reikalavimai būdavo įskaitomi. Teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto nurodomos sąskaitos išrašymas negali būti vertinamas kaip jo vienašalis pareiškimas apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, nes, pirma, joje nėra jokios aiškiai išreikštos atsakovo valios dėl įskaitymo (t.y. nėra pranešimo ieškovui, jog išrašius šią sąskaitą, atliekamas atsakovo įsiskolinimo ieškovui įskaitymas), antra, ką pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, atsakovas netgi nepateikė jokių įrodymų, kad šią sąskaitą faktūrą yra įteikęs ieškovui. Todėl netgi vertinant pareiškimą dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo turinio bei formos prasme labai plačiai, t.y. bet kad kokios formos pareiškimas apie įskaitymą, jeigu iš jo turinio galima būtų spręsti apie išreikštą šalies valią atlikti įskaitymą, vertinamas kaip prievolės pasibaigimo pagrindas, apelianto nurodoma sąskaita faktūra turinio prasme tokiu pranešimu negali būti laikoma.

20Ieškovas tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek atsiliepime į apeliacinį skundą neigia apelianto nurodomą aplinkybę ir dėl šalių bendradarbiavimo praktikos, esą įskaitymus atliekant be pranešimo kitai prievolės šaliai. Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė įrodymų apie tokios praktikos egzistavimą, t.y. kad šalių bendradarbiavimo eigoje priešpriešinių reikalavimų įskaitymai būtų buvę atliekami be įstatyme numatyto privalomo pareiškimo. Be to, net ir tuo atveju, jeigu tokio pobūdžio šalių bendradarbiavimo praktika tarp šalių iš tiesų būtų egzistavusi, įstatymo reikalavimas dėl įskaitymo tvarkos, t.y. dėl pranešimo apie įskaitymą pateikimo kitai prievolės šaliai, laikytinas imperatyviu, todėl, kilus ginčui teisme, atsakovas prievolės pabaigos įskaitymu negalėtų grįsti vien atitinkamo pobūdžio bendradarbiavimo praktika; bet kokiu atveju, turėtų būti pateikti įrodymai, kad kitai prievolės šaliai vienokia ar kitokia forma yra pranešta apie atliktą įskaitymą.

21Nagrinėjamu atveju, minėta, apeliantas nėra pateikęs įrodymų, kad iki bankroto bylos iškėlimo teisme ieškovui BUAB ,,Bolima“, pranešė jam apie 120 000 Lt sumos, kurią jis laiko savo patirtais nuostoliais, įskaitymą į savo skolą ieškovui. Tuo tarpu iškėlus bankroto bylą, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas įstatymo yra draudžiamas, todėl tokio pobūdžio informacijos pateikimas bankroto administratorei bei jos išdėstymas nagrinėjamos bylos procesiniuose dokumentuose taip pat negali būti pripažįstamas tinkamu pranešimu apie įskaitymą.

22Tuo atveju, kai remiantis bylos medžiaga yra akivaizdu, jog įskaitymas nebuvo atliktas, nes apie jį kitai prievolės šaliai nebuvo pranešta, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjimas aplinkybių, ar atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas jam atlygintų nuostolius, viršija šioje byloje pareikštų reikalavimų ribas. Nagrinėjamoje byloje, minėta, ieškovas prašo priteisti skolą, atsakovas atsikirtinėjo prievolės dalies pasibaigimu įskaitymu. Konstatavus, jog prievolė įskaitymu nepasibaigė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė skolą ieškovui iš atsakovo, tuo tarpu atsakovas, kuris byloje nėra pareiškęs priešieškinio dėl nuostolių priteisimo, ieškovo civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą turi galimybę įrodinėti kitoje byloje, pareikšdamas ieškovui atitinkamą ieškinį. Tik teisme pareiškus tokio pobūdžio reikalavimus, galėtų būti nustatyta, ar atsakovas yra realiai patyręs nuostolius, ar ieškovas yra dėl šių nuostolių atsakingas ir koks nuostolių, jeigu jie patirti, dydis. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje šios aplinkybės teisiškai bei faktiškai būtų reikšmingos ir teismo turėtų būti vertinamos tik tuo atveju, jeigu būtų konstatuota, kad atsakovas įstatymų nustatyta tvarka atliko įskaitymą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas detaliau neanalizuoja apeliacinio skundo argumentų, susijusių su nuostolių realumu bei kitų ieškovo civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimu.

23Taip pat, dėl tos pačios priežasties netenkinamas ir apelianto prašymas bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka bei apklausti liudytojus, kurie, pasak apelianto, patvirtintų viščiukų utilizavimo faktą (t.y. nuostolių atsiradimo aplinkybes).

24Kadangi atsakovo apeliacinis skundas netenkinamas, iš jo ieškovui pritiesiamos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos- 1452 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (2 t., 21 b.l.) (CPK 93, 98 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti ieškovui bankrutuojančiai UAB ,,Bolima“ iš atsakovo UAB ,,Dovainonių paukštynas“ 1452 Lt (tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 149 931,47 Lt skolą, 15... 4. Atsakovas ieškinį pripažino iš dalies – 29 931,47 Lt sumai, o likusioje... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gegužės 22 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog... 8. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad atsakovo prievolė atsiskaityti už... 9. Dėl reikalavimo priteisti palūkanas teismas nurodė, kad tarp ieškovo ir... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Dovainonių paukštynas“ prašo: 1)... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas bankrutuojanti UAB „Bolima“... 12. Byloje sprendžiamas ginčas dėl prievolės pasibaigimo priešpriešinių... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 15. Apeliantas į ieškovo reikalavimą priteisti skolą atsikerta prievolės (jos... 16. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata,... 17. Remiantis CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalimis, įskaitymui pakanka vienos... 18. Pareiškimas apie įskaitymą turi būti aiškus, suprantamas ir... 19. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad įskaitymas šiuo atveju buvo... 20. Ieškovas tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek... 21. Nagrinėjamu atveju, minėta, apeliantas nėra pateikęs įrodymų, kad iki... 22. Tuo atveju, kai remiantis bylos medžiaga yra akivaizdu, jog įskaitymas nebuvo... 23. Taip pat, dėl tos pačios priežasties netenkinamas ir apelianto prašymas... 24. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas netenkinamas, iš jo ieškovui... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti ieškovui bankrutuojančiai UAB ,,Bolima“ iš atsakovo UAB...