Byla 2-962/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus Ūkio banko 19 052 176,09 Lt finansinis reikalavimas, civilinėje uždarosios akcinės bendrovės „Šiaurės kryptis“, byloje Nr. B2-3076-553/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,ASF“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus Ūkio banko 19 052 176,09 Lt finansinis reikalavimas, civilinėje uždarosios akcinės bendrovės „Šiaurės kryptis“, byloje Nr. B2-3076-553/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Šiaurės kryptis“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Atsakovo BUAB „Šiaurės kryptis“ administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus: pirmosios eilės kreditorių – 86 997,21 Lt, antrosios eilės kreditorių –29 273,53 Lt, trečiosios eilės kreditorių – 23 709 398,64 Lt, tarp jų 19 052 176,09 Lt kreditoriaus UAB Ūkio banko dydžio kreditorinį reikalavimą (18 289 632,01 Lt negrąžintos paskolos dalis, 64,90 Lt įsipareigojimo mokestis, 727 508,21 Lt delspinigiai ir 34 970,97 Lt išieškojimo išlaidos).

5Teismas 2010 m. sausio 12 d. nutartimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šį administratoriaus prašymą ir patvirtino įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą pagal administratoriaus pateiktą neginčijamų finansinių reikalavimų sąrašą, kartu patvirtindamas ir trečios eilės kreditoriaus UAB Ūkio banko 19 052 176,09 Lt finansinį reikalavimą.

6Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,ASF“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB Ūkio banko kreditorinis reikalavimas ir grąžinti šį klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Skunde rašoma:

71. Teismo patvirtinto minėto kreditorinio reikalavimo dalis, tai yra 727 508,21 Lt delspinigių, kurie skaičiuojami 0,1 procento nuo laiku nesumokėtos sumos, yra nepagrįsta ir aiškiai per didelė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažįstama, kad 0,02 procentai delspinigių yra priimtini ir užtikrinantys prievolių šalių pusiausvyrą. Taigi Bankas, kurio reikalavimui užtikrinti yra įkeistas atsakovo turtas, nepagrįstai įgijo galimybę praturtėti kitų kreditorių atžvilgiu, o tuo pačiu buvo pažeisti kitų kreditorių interesai ir teisėti lūkesčiai.

82. Teismas patvirtino nepagrįstus reikalavimus dėl to, kad administratorius nepateikė išsamios informacijos apie kreditorinio reikalavimo sudedamąsias dalis bei rašytinę informaciją, kad skolininkas ginčijo priskaičiuotų delspinigių dydį (tai patvirtina atsakovo siųsti raštai, kurie yra pridedami prie atskirojo skundo).

93. Administratorius, kurio kandidatūrą pasiūlė kreditorius UAB Ūkio bankas, yra šališkas ir gina ne visų, o tik minėto banko interesus, nes sprendžiant klausimus dėl kreditorių UAB ,,Skalevita“ ir UAB ,,Sevoltė“ analogiškų reikalavimų tvirtinimo, administratorius juos ginčijo. Todėl teismas, išnagrinėjęs šį atskirąjį skundą, turėtų šiuo klausimu pasisakyti.

10Atsakovas BUAB „Šiaurės kryptis“ su kreditoriaus atskiruoju skundu nesutinka ir prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jis 2010-01-27 informavo kreditorių apie teismo nutartį, todėl jam buvo žinoma apie jos priėmimą. Kreditorius turėjo aktyviai domėtis bylos nagrinėjimu, tačiau veikė aplaidžiai, tik po mėnesio pateikė atskirąjį skundą ir dėl savo paties nerūpestingumo ir nesąžiningumo praleido CPK 335 straipsnyje nustatytą 7 dienų terminą, todėl apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas. Teigia, kad atsakovas ir bankas 2007-04-03 Kredito sutarties 12.11 punktu susitarė dėl 0,1 procento delspinigių dydžio, ši sutartis yra galiojanti, todėl delspinigiai buvo apskaičiuoti teisingai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-12/2009 yra išaiškinęs, jog 0,1 procento netesybų dydis nėra pripažintinas kaip neprotingai didelis, o nustatant netesybų dydį, turi būti atsižvelgiama į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę ir t. t. Nagrinėjamu atveju atsakovui suteiktas 28 000 000 Lt kreditas, jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas mažinti delspinigius, nėra, todėl delspinigių dydis yra pagrįstas.

11Trečiasis asmuo kreditorius Ūkio bankas atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o teismo nutarti palikti nepakeistą. Nurodo, kad šalys laisva valia susitarė dėl tokio delspinigių dydžio.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Kaip žinoma, atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

14Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija atmeta atsakovo BUAB „Šiaurės kryptis“ argumentus, išdėstytus atsiliepime į atskirtąjį skundą, jog šis apeliacinis procesas nutrauktinas, nes apeliantas trečiasis asmuo UAB ,,ASF“ praleido CPK 335 straipsnyje nustatytą 7 dienų terminą atskirajam skundui paduoti (CPK 315 str. 5 d.). Apeliantas, paduodamas skundą, laikė, jog nurodyto termino jis nepraleido. Teismas, priimdamas šį atskirąjį skundą, taip pat laikė, jog minimas terminas nepraleistas. Kaip buvo paminėta anksčiau, teismas atsakovo administratoriaus prašymą dėl kreditorių bei jų finansinių reikalavimų tvirtinimo nagrinėjo rašytinio proceso tvarka, todėl atsakovas teisingai nurodo, kad tokiu atveju 7 dienų terminas šiam skundui paduoti yra skaičiuojamas nuo teismo nutarties nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 str.). Apeliantas pateikė į bylą įrodymus, iš kurių seka, kad paduodamas skundą jis nepažeidė nurodyto įstatymo reikalavimo. Atsakovo argumentai ir pateikti įrodymai neduoda pagrindo daryti priešingą išvadą (CPK 185 str.). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad minimas CPK 335 straipsnyje nustatytas 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti, nėra naikinamasis.

15Kaip jau buvo minėta, kreditoriaus UAB Ūkio banko 19 052 176,09 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurio dalis - 727 508,21 Lt, yra delspinigiai, teismas skundžiama nutartimi patvirtino kaip trečiosios eilės kreditorinį reikalavimą pagal administratoriaus pateiktą neginčijamų kreditorių reikalavimų sąrašą ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos matyti, kad administratoriaus pateikto ir jo neginčijamo nurodyto finansinio reikalavimo pagrįstumo teismas nenagrinėjo. Apeliantas nesutikdamas su šia teismo nutarties dalimi, remdamasis teismų praktika, nurodo, kad Banko skaičiuoti 0,1 procento delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos, yra neprotingi ir aiškiai per dideli, be to teismas nepatikrino jų apskaičiavimo tvarkos ir kt.

16Dėl kreditoriaus UAB Ūkio banko patvirtinto finansinio reikalavimo dalies - 727 508,21 Lt, pagrįstumo, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.73, 6.256, 6.258 straipsnių nuostatas, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti sutartines prievoles, o pažeidęs šį reikalavimą, atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (bauda, delspinigiai). Atsakovas BUAB „Šiaurės kryptis“ atsiliepime teisingai nurodo, kad kasacinis teismas savo nutartyse yra pasisakęs, jog 0,1 procento netesybų dydis pats savaime nėra pripažintinas kaip neprotingai didelis. Iš tiesų, šio kreditoriaus minimoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartyje (civilinė byla O. V. vs. UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-12/2009) pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, jog šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. Nozdriakova v. T. Makovskis, bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Tačiau šis teismas toje pat nutartyje kartu pažymėjo, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio, nes pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į paminėtas kasacinio teismo nuostatas, o taip pat į tai, kad tvirtinant finansinius reikalavimus bankroto byloje yra tiesiogiai paliečiami ne vien tik sutarties šalių, bet ir kitų kreditorių, kurių atžvilgiu atsakovas taip pat yra pažeidęs nurodytas CK 6.73, 6.256, 6.258 straipsnių nuostatas, teisėti interesai, sprendžia, kad kilus ginčui dėl patvirtinto kreditorinio reikalavimo, nagrinėjamu atveju - kompensacinio pobūdžio finansinio reikalavimo (delspinigiai), pagrįstumo, turi būti išsamiai ištirti įrodymai, nustatytos ginčo aplinkybės, įvertinti tiek kreditoriaus tiek administratoriaus pateikti argumentai ir tik tuomet daromos išvados dėl ginčo esmės. Nors administratorius, pateikdamas teismui tvirtinti kreditorinių reikalavimų sąrašą, tuo pačiu išreiškė sutikimą ir dėl jų dydžio, neatlikus šio tyrimo, minimo finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas gali būti išspręstas neteisingai (CPK 185, 338 str., 329 str. 1 d.).

18Kaip žinoma, apeliacinės instancijos teisme yra tikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumas ir pagrįstumas bei teismo padarytos teisės bei fakto klaidos, tačiau nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai apeliacinės instancijos teisme keliamas klausimas dėl teismo nutarties dalimi patvirtinto reikalavimo pagrįstumo ir nurodomos aplinkybės, kurios pirmosios instancijos teisme iš viso nebuvo nagrinėjamos, todėl skundžiama teismo nutarties dalis naikintina, o klausimas dėl kreditoriaus UAB Ūkio banko finansinio reikalavimo dalies - 727 508,21 Lt delspinigių, patvirtinimo perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje nutartyje konstatavus, jog teisme iš esmės nebuvo nagrinėjamas kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo klausimas, kiti atsakovo bei trečiojo asmens kreditorius Ūkio banko atsiliepime nurodyti teiginiai (šalys savo valia susitarė dėl delspinigių dydžio, nėra aplinkybių, dėl kurių delspinigių dydis galėtų būti mažinamas ir kt.) šiame procese neturi teisinės reikšmės, todėl dėl jų nepasisakoma.

20Teisėjų kolegija taip pat nenagrinėja trečiojo asmens kreditorius UAB ,,ASF“ atskirajame skunde pateiktų argumentų dėl bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ netinkamo pareigų atlikimo, nes šie klausimai taip pat nebuvo skundžiamos teismo nutarties nagrinėjimo dalyku. Be to pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkto, 23 straipsnio 13 punkto nuostatas tokie klausimai pirmiausiai turi būti keliami kreditorių susirinkime.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šiaurės kryptis“ bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės Ūkio banko finansinis reikalavimas, kurį sudaro 727 508,21 Lt delspinigiai, ir klausimą dėl šio reikalavimo patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iškėlė... 4. Atsakovo BUAB „Šiaurės kryptis“ administratorius pateikė teismui... 5. Teismas 2010 m. sausio 12 d. nutartimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,ASF“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 7. 1. Teismo patvirtinto minėto kreditorinio reikalavimo dalis, tai yra 727... 8. 2. Teismas patvirtino nepagrįstus reikalavimus dėl to, kad administratorius... 9. 3. Administratorius, kurio kandidatūrą pasiūlė kreditorius UAB Ūkio... 10. Atsakovas BUAB „Šiaurės kryptis“ su kreditoriaus atskiruoju skundu... 11. Trečiasis asmuo kreditorius Ūkio bankas atsiliepimu su atskiruoju skundu... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Kaip žinoma, atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės,... 14. Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija atmeta atsakovo BUAB „Šiaurės... 15. Kaip jau buvo minėta, kreditoriaus UAB Ūkio banko 19 052 176,09 Lt dydžio... 16. Dėl kreditoriaus UAB Ūkio banko patvirtinto finansinio reikalavimo dalies -... 17. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į paminėtas kasacinio teismo nuostatas, o... 18. Kaip žinoma, apeliacinės instancijos teisme yra tikrinamas pirmosios... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje nutartyje konstatavus, jog teisme iš... 20. Teisėjų kolegija taip pat nenagrinėja trečiojo asmens kreditorius UAB... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties dalį,... 23. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....