Byla 2-1151/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Patikimos Erdvės“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutarties dalies, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Viloradis“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankrotų administravimo grupė“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-915-163/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Patikimos Erdvės“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Viloradis“, trečiasis asmuo – Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių.

2Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Patikimos Erdvės“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Viloradis“, prašydamas atsakovui iškelti bankroto bylą ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“.

5UAB „Viloradis“ direktorius A. R. atsiliepimu į ieškinį sutiko su prašymu iškelti bendrovei bankroto bylą.

62014 m. sausio 6 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas Nordea Bank Finland Plc., Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Šiuo prašymu taip pat buvo prašoma atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Viloradis“.

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 10 d. nutartimi Nordea Bank Finland Plc. prašymą patenkino ir įtraukė jį į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

8Atsiliepimu į UAB „Patikimos Erdvės“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nordea Bank Finland Plc. prašė atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Viloradis“, o tuo atveju, jei teismas nuspręstų iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“.

9Atsakovas UAB „Viloradis“ atskiru prašymu prašė bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto vadyba“. Taip pat teigė, kad atmetus pasiūlytą kandidatūrą, palaiko banko siūlomą kandidatūrą

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi atsakovui UAB „Viloradis“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

11Teismas konstatavo, kad UAB „Viloradis“ yra nemokus ir jo nemokumo būsena nėra laikino pobūdžio, todėl sprendė esant pagrindui iškelti bendrovei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 10 straipsnis).

12Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių siūlomi bankroto administratoriai negalėtų būti paskirti atsakovo administratoriais. Sprendė nesant abejonių nei dėl vieno iš pasiūlytų administratorių galimybės administruoti UAB „Viloradis“ bankroto procedūras. Atrinkdamas administratoriaus kandidatūrą, teismas nutarė nevertinti administratoriaus darbo patirties bei darbo stažo vykdant šią veiklą, nes tokiu būdu, teismo vertinimu, būtų ribojama konkurencija tarp kandidatūrų. Skirdamas administratorių, teismas atsižvelgė tik į administratorių darbo krūvį, pažymėjęs, kad būtent turimas darbo krūvis gali apspręsti greitesnį ir efektyvesnį bankroto procedūrų vykdymą. Todėl UAB „Viloradis“ bankroto administratoriumi teismas paskyrė UAB „Bankroto administravimo grupė“.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Patikimos Erdvės“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir UAB „Viloradis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas turi diskrecijos teisę pasirinkti bankroto administratorių, tačiau pasirinkęs atrankos kriterijų – bankroto administratorių užimtumą, teismas šiuo kriterijumi nesivadovavo, nes ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius yra mažiau užimtas, nei teismo paskirtas.
  2. Paskirto bankroto administratoriaus buveinė yra Kauno apskrityje, tuo tarpu bankroto procedūros vykdomos Klaipėdoje.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Vien tai, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ registruota buveinė yra Kauno mieste, nereiškia, kad šio bankroto administratoriaus veiklos sritis apsiriboja tik Kauno apskritimi ir kad tai savaime didina administravimo išlaidas. Vienas iš UAB „Bankrotų administravimo grupė“ darbuotojų, bankroto administratorius R. D., savo veiklą vykdo Klaipėdoje.
  2. Ieškovas, nurodydamas argumentus dėl bankroto administratorių užimtumo, nenurodė, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ dirba mažiau darbuotojų, nei UAB „Bankrotų administravimo grupė“, todėl normalu, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ vykdo daugiau bankroto procedūrų. Norint sužinoti tikslų bankroto administratoriaus krūvį, reikia nustatyti vienam administratoriaus darbuotojui tenkantį krūvį. Šiuo atveju abiejų bankroto administratorių užimtumo skirtumas, vertinant vienam darbuotojui tenkantį krūvį, yra labai nežymus. Toks užimtumo skirtumas negali turėti įtakos bankroto proceso efektyvumui ir rezultatyvumui.
  3. Ieškovo siūlomai UAB „Verslo administravimo kompanija“ kandidatūrai pritaria tik pats ieškovas, kurio reikalavimas tesudaro vos 0,15 proc. visų šiuo metu UAB „Viloradis“ kreditorių pareikštų reikalavimų sumos. Todėl prioriteto suteikimas kreditoriui, turinčiam reikalavimo teisę į itin mažą ir neužtikrintą įsiskolinimą, palyginus su visa atsakovui pareikštų reikalavimų suma, būtų neadekvatus ir neteisingas. Tuo tarpu Nordea bankas turi reikalavimą, sudarantį 52,44 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos.
  4. Atsakovas neginčija paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros.
  5. Nordea bankas yra finansų įstaiga, užtikrinanti viešą interesą – finansų sistemos stabilumą. Bankas yra suinteresuotas sąžiningu bankroto procesu.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

17Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Viloradis“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

21Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui.

22Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

23Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra nagrinėjęs ir praktiką suformavęs daugelyje nutarčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtas administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.).

24ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra nustatyti pagrindai, kuriems esant, subjektas negali būti paskirtas įmonės bankroto administratoriumi. Apeliantas atskiruoju skundu neįrodė, jog yra aplinkybės, numatytos ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius negalėtų būti paskirtas UAB „Viloradis“ bankroto administratoriumi. Taip pat nenurodė ir neįrodė aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius turi suinteresuotumą bankroto byloje ar galėtų šališkai vykdyti savo funkcijas.

25Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutiko administruoti UAB „Viloradis“, teismui pateikė visus administratoriaus skyrimo klausimui išspręsti reikalingus dokumentus (126-128 b. l., 1 t.), Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šio bankroto administratoriaus skyrimui (173 b. l., 1 t.).

26Teisėjų kolegija pažymi, kad nors teismo paskirto bankroto administratoriaus buveinė yra Kaune, o atsakovo buveinė – Klaipėdoje, taigi, bankroto procedūros bus vykdomos Klaipėdoje, tai nesudaro pakankamo pagrindo teismo paskirtą administratorių laikyti netinkamu administruoti atsakovo bankroto procedūras. Tuo labiau, šio bankroto administratoriaus darbuotojo

27R. D. adresas nurodytas Klaipėdoje (žr. Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio puslapio www.bankrotodep.lt duomenis). Pažymėtina, kad jis šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto procedūros.

28Apeliacinės instancijos teismas yra ne kartą pasisakęs, kad bankroto administratorių patirtis, užimtumas, turima kvalifikacija, tam tikrų žinių turėjimas nėra tie faktoriai, kurių pagrindu būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Be to, tinkamiausiai savo pajėgumą administruoti tam tikrą bankrutuojančią bendrovę gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, ar jis sugebės administruoti konkrečią bendrovę, ar jis turi tam reikalingų žinių ir kvalifikaciją, kiek reiks laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir panašiai. Todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar jis yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą. Šiuo atveju UAB „Bankrotų administravimo grupė“, sutikdamas administruoti UAB „Viloradis“, iš esmės išreiškė nuomonę, jog jis sugebės šią bendrovę administruoti. Kadangi apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirtojo bankroto administratoriaus darbo krūvis arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas, nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria UAB „Viloradis“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

29Kita vertus, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, bet kuris atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

30Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų pirmosios instancijos teismas turi teisę parinkti tokį administratorių, kuris, teismo pagrįstu įsitikinimu, galės tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, tik tuomet, kai egzistuoja ĮBĮ nustatyti pagrindai, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administruoti įmonę ir/ar kyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus galimybės objektyviai, nešališkai teikti administravimo paslaugas.

31Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus objektyvumu, kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei vienodai ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.), nėra pagrindo skundžiamą teismo nutarties dalį naikinti, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo

3228 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 sr.).

33Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Patikimos Erdvės“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą... 5. UAB „Viloradis“ direktorius A. R. atsiliepimu į ieškinį sutiko su... 6. 2014 m. sausio 6 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas Nordea Bank Finland... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 10 d. nutartimi Nordea Bank Finland... 8. Atsiliepimu į UAB „Patikimos Erdvės“ ieškinį dėl bankroto bylos... 9. Atsakovas UAB „Viloradis“ atskiru prašymu prašė bankroto... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi atsakovui UAB... 11. Teismas konstatavo, kad UAB „Viloradis“ yra nemokus ir jo nemokumo būsena... 12. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių siūlomi bankroto administratoriai... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Patikimos Erdvės“ prašo panaikinti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc,... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 17. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartis paliktina nepakeista.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 20. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir... 21. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 22. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 23. Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra... 24. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra nustatyti pagrindai, kuriems esant, subjektas... 25. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors teismo paskirto bankroto administratoriaus... 27. R. D. adresas nurodytas Klaipėdoje (žr. Įmonių bankroto valdymo... 28. Apeliacinės instancijos teismas yra ne kartą pasisakęs, kad bankroto... 29. Kita vertus, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių... 30. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad iš pasiūlytų... 31. Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius... 32. 28 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 sr.).... 33. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 34. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį nepakeistą....