Byla 2-1379/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-4662-653/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Empos“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Domo verslas“, uždaroji akcinė bendrovė „AEKAS“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gildija“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Empos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai dėl panaikinimo atsakovo – perkančiosios organizacijos, sprendimą, kuriuo atmestas ūkio subjektų grupės UAB „Empos“ ir UAB „Domo verslas“ pasiūlymas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti atvirojo konkurso „Baldų pirkimas“ (pirkimo Nr. 149757) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta –sustabdyti jos vykdymą, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

6Ieškovas nurodė, kad yra pateikęs teismui visus reikiamus įrodymus, patvirtinančius tai, jog jo pasiūlytos medžio drožlės plokštės atitinka pirkimo sąlygas. Todėl perkančioji organizacija, jo pasiūlymą atmetusi vieninteliu argumentu, kad, neva, ši plokštė nėra tinkama ir nesant kitų ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindų, tikėtinai yra priėmusi neteisėtą sprendimą, todėl yra tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Empos“ prašymą, t. y. įpareigojo atsakovą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką sustabdyti pirkimo Nr. 149757 procedūras ir uždraudė jam sudaryti pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – nutarė sustabdyti jos vykdymą, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

9Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, jog pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Taip pat nustatė, kad nagrinėjamu atveju Konkursas nėra vykdomas Europos Sąjungos lėšomis, taigi nėra duomenų, kad pritaikius ieškovo prašomas apsaugos priemones jų neigiamos pasekmės viršytų naudą, dėl ko galėtų būti pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu būsimas teismo sprendimas būtų palankus ieškovui, nepritaikius laikinųjų pasaugos priemonių žalą patirtų ne tik ieškovas, bet ir visuomenė, nes tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės) biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinami viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrinamas viešasis interesas. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad CPK IV dalies XXI 1 skyriaus normos numato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, o tai sumažina nuostolių, galimų dėl minimų priemonių taikymo, atsiradimo tikimybę.

10Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis bei vadovaudamasis CPK 145 straipsnio, 4237 straipsnio, VPĮ 3 straipsnio, 95 straipsnio nuostatomis, ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principų reikalavimais, viešuoju interesu, aktualios teismų praktikos išaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010; 2011 m. liepos 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2088/2011 etc.), – teismas sprendė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tenkintinas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atsakovas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka atskirajame skunde prašo panaikinti šią teismo nutartį. Taip pat prašo prie bylos pridėti naujus įrodymus. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai aiškino bei taikė teisės normas, teismų praktikos nuostatas ir be pagrindo sprendė, jog viešasis interesas bei ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principų reikalavimai nėra pažeidžiami sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, kurių tikslas – kuo greičiau paruošti atidarymui, be kita ko, įsigytais baldais apstatyti, suremontuotas bibliotekos Vaikų literatūros sektoriaus patalpas.
  2. Naujai gauti įrodymai patvirtina, kad dalis ieškovo pasiūlymo dokumentų, kuriuos jis pateikė atvirojo konkurso komisijai, neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, todėl nepagrįsta teismo išvada, apie tai, jog byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas.

13Ieškovas UAB „Empos“ atsiliepime į skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius apie būtinumą nedelsiant užbaigti pirkimo procedūras.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl taikymo laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuoto ir vykdomo atvirojo konkurso „Baldų pirkimas“ (pirkimo Nr. 149757) procedūrų, sustabdymo pagrįstumo.

17Kaip žinia, pagal CPK 423 7 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu.

18Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šioje nutartyje pirmiau paminėtą ieškovo UAB „Empos“ prašymą, teisingai įvertino byloje esančius įrodymus bei nustatė šiam klausimui svarbias aplinkybes, teisingai išaiškino bei pritaikė aktualias įstatymo normas, teismų praktikos suformuluotas nuostatas, todėl apeliacinis teismas sprendžia, jog, priešingai, nei teigia apeliantas, teismas turėjo pagrindą daryti išvadą, jog nagrinėjamoje byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytinos. Atskirajame skunde išdėstyti motyvai nepaneigia šių išvadų (CPK 185 str.).

19Pagal teismų praktiką, formuojamą šios kategorijos bylose, nurodytos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tuo atveju, jeigu viešasis interesas reikalautų stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d.) ir užtikrinanti, kad, atliekant pirkimo procedūras bei nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), nes tik tokiu būdu užtikrinamas projekto įgyvendinimo skaidrumas bei lėšų panaudojimo racionalumas (CPK 423 7 str. 1 d., 185 str.).

20Atsakovo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos teiginiai nesuteikia pagrindo naikinti šią nutartį, nes, visų pirma, nagrinėjamos bylos pobūdis bei CPK 4238 straipsnio 2 dalies nuostatos teismui suteikia tokią teisę. Antra, atmestini atsakovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko savo pareigą preliminariai įvertinti pareikštų ieškininių reikalavimų pagrįstumą, grindžiami apeliaciniam teismui teikiamais naujais vertimų biuro IĮ ,,Viltira“ dokumentais, kurie pridedami prie bylos ir vertinami (CPK 314 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad perkančioji organizacija, 2014-04-25 sprendimu atmesdama ieškovo UAB „Empos“ pasiūlymą bei netenkindama jo pretenzijos, rėmėsi tuo, jog šio tiekėjo pasiūlymas (gamintojo atitikties deklaracija) neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, teismui nagrinėjant ieškovo prašymą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taip pat nebuvo pateikti vertimų biuro IĮ ,,Viltira“ duomenys. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, turėjo pagrindą išvadai, jog byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas paminėtai išvadai (CPK 185 str.). Trečia, iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų patyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. sprendimu jau išnagrinėjo šį ginčą ir atmetė ieškovo UAB „Empos“ reikalavimus, o ieškovas yra pateikęs apeliacinį skundą dėl šio sprendimo panaikinimo. Taigi turint omenyje CPK 2431 - 4239 straipsniuose nustatytus imperatyvias tiesykles, taikytinas nagrinėjant šios kategorijos bylas, atmestini kaip nepagrįsti atsakovo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos argumentai dėl konkurso proceso trukmės.

21Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl atskirasis skundas atmetamas, nenagrinėjant kitų jame nurodytų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 4237 str., 329 str. 1 d., 330 str.). Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

22Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Empos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus... 6. Ieškovas nurodė, kad yra pateikęs teismui visus reikiamus įrodymus,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi patenkino ieškovo... 9. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju... 10. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis bei vadovaudamasis CPK 145 straipsnio,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka... 13. Ieškovas UAB „Empos“ atsiliepime į skundą prašo jį atmesti, o teismo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl taikymo laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Kaip žinia, pagal CPK 423 7 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinųjų apsaugos... 18. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 19. Pagal teismų praktiką, formuojamą šios kategorijos bylose, nurodytos... 20. Atsakovo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos... 21. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas nepaneigė... 22. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą....