Byla 2-213/2012
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bingeliai“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių S. R. ir L. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bingeliai“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi iškėlė UAB „Bingeliai“ bankroto bylą, 2009 m. spalio 28 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą.

5Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ pateiktu skundu prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2011 m. rugpjūčio 10 d. BUAB „Bingeliai“ kreditorių susirinkimo nutarimus: 1) pirmuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus informacija“ – nutarimą „Informacijai, priimant domėn kreditorių S. ir L. R. pateiktą informacijos patikslinimą ir papildymą, iš esmės pritarta. Kreditoriai S. ir L. R. , informacijos patikslinimą ir papildymą, savo nuomonės išdėstymą atliktam Administratoriaus darbui ir ateityje siūlomai BUAB „Bingeliai“ veiklai, pasiūlymus pateikė raštu (pridedama prie protokolo); 2) antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia“ – nepritarti administratoriaus siūlymui įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Kreditorius prašo panaikins nutarimą, pripažinti BUAB „Bingeliai“ bankrutavusia ir priimti nutartį dėl jos likvidavimo.

6Nurodė, kad susirinkimo metu priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus informacija“ nutarimas yra neteisėtas ir naikintinas, nes kreditorių S. ir L. R. nuomonėje iš esmės pateikti nauji kreditorių susirinkimo nutarimai tokiais klausimais, kurie nebuvo numatyti 2011-08-10 susirinkimo darbotvarkėje. Kreditoriaus S. ir L. R. nuomonė buvo pateikta tik kreditorių susirinkimo metu, todėl kitiems kreditoriams nebuvo sudarytos sąlygos su ja susipažinti bei dėl jos pareikšti savo nuomonės. Susirinkimo metu priėmus S. ir L. R. pateiktą informacijos patikslinimą ir papildymą, buvo pažeista ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka bei Įmonės kreditorių susirinkimo patvirtinta Kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Administratorius turi ginti visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus, todėl administratoriaus pateikta informacija visiems kreditoriams turi būti nešališka ir objektyvi visų kreditorių atžvilgiu, tačiau administratoriaus pateiktą informaciją papildžius kreditorių S. ir L. R. nuomone, ji tapo šališka ir tendencinga, skirta tik vieno kreditoriaus interesams. Taip pat neteisingas nuomonės 2 lape pateiktas S. ir L. R. siūlymas administratoriui įtraukti į artimiausio kreditorių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl įpareigojimo administratoriui „pateikti reikalavimą UAB „Medicinos bankas“ dėl žalos, patirtos UAB „Bingeliai“ dėl neįvykdyto banko įsipareigojimo – suteikti kreditą 0,1822 ha žemės sklypo su statiniu, esančio Vilniaus al. 20, Druskininkuose, pirkimui iš kreditoriaus S. ir L. R. “. Šie teiginiai yra nepagrįsti, bankas tokio įsipareigojimo niekada nebuvo prisiėmęs, todėl nepadarė ir negalėjo padaryti jokios žalos UAB „Bingeliai“. Reikšdami minėtą siūlymą S. ir L. R. piktnaudžiauja savo teisėmis bei elgiasi nesąžiningai. Jų nuomonėje pateiktas įpareigojimas administratoriui peržiūrėti banko kreditorinį reikalavimą yra nepagrįstas, nes banko reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi. Kreditoriams S. ir L. R. priklauso didžioji balsų dauguma (74,28 proc.) ir jie piktnaudžiauja savo kaip didžiausio kreditoriaus teisėmis, pažeidžia kitų kreditorių bei administratoriaus teises. Iš priimto nutarimo taip pat nėra aišku, ar administratorius yra įpareigotas vykdyti raštu pridėtą S. ir L. R. nuomonę ar gali jos nevykdyti, nesuprantamas yra nutarimo teiginys „priimti domėn“, todėl ir visas administratoriaus nutarimas yra neaiškus.

7Kreditorius taip pat ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nepritarta įmonės pripažinimui bankrutavusia ir administratoriaus įpareigojimui kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo. Teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių reikalavimus, taikos sutartis per įstatymo nustatytą terminą sudaryta nebuvo, todėl yra visos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir taikyti jai likvidavimo procedūrą. Administratoriaus siūlymui dėl įmonės likvidavimo nepritarė tik didžiausi kreditoriai S. ir L. R. motyvuodami tuo, kad pritarti tokiam siūlymui kol kas nėra pagrindo, nes Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą. Sieti įmonės pripažinimą bankrutavusia ir likvidavimą dėl bankroto su vykdomu ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje nėra jokio teisinio pagrindo. Nepripažinus įmonės bankrutavusia ir nepradėjus įmonės turto pardavimo būtų vilkinamas įmonės bankroto procesas, didėtų įmonės administravimo išlaidos. Bankas, kuriam įkeista dalis įmonės turto, nepagrįstai negautų pajamų iš jo pardavimo, o tai pažeidžia banko, kaip kreditoriaus teises.

8Atsakovas BUAB „Bingeliai“, atstovaujamas administratoriaus, atsiliepime į kreditoriaus skundą nurodė, kad iš dalies sutinka su skundu ir palaiko savo prašymą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia. Tretieji asmenys S. R. ir L. R. atsiliepimu prašė skundą atmesti, nurodė, kad kreditorius praleido terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti; administratoriaus kreditorių susirinkime pateikta informacija bei S. ir L. R. raštu prie protokolo pridėta nuomonė – nėra nutarimas; kol nebus atliktas ikiteisminis tyrimas dėl įmonės bankroto teismas neturi teisinio pagrindo pripažinti įmonę bankrutavusia, ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Trečiasis asmuo VĮ „Druskininkų sporto centras“ atsiliepimu prašė UAB „Medicinos bankas“ skundą tenkinti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą dėl įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkino iš dalies. Panaikino pirmuoju klausimu „Administratoriaus informacija“ priimto nutarimo dalį ir nutarimą išdėstė taip: „Informacijai iš esmės pritarta“. Panaikino antruoju klausimu „Dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia“ priimtą nutarimą „Nepritart įmonės likvidavimui“. Įpareigojo BUAB „Bingeliai“ administratorių J. V. nedelsiant pateikti į bankroto bylą motyvuotą prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo, taip pat visus dokumentus, būtinus klausimui dėl įmonės likvidavimo išsprendimui bei pateikti bendrą teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumą. Atkreipė BUAB „Bingeliai“ pagrindinių kreditorių S. ir L. R. dėmesį į tai, kad jie privalo ypač protingai ir atsakingai priiminėti sprendimus bankroto byloje ir jų priimti sprendimai turi atitikti Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms.

11Teismas nurodė, kad BUAB „Bingeliai“ kreditorių susirinkimo nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus informacija“ buvo priimtas atsižvelgiant į kreditorių S. R. ir L. R. raštu pateiktą nuomonę. Iš kreditorių susirinkimo darbotvarkės matyti, kad klausimas dėl kreditorių S. R. ir L. R. nuomonės nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę, todėl susirinkimo sprendimas prijungti S. R. ir L. R. nuomonę prie įmonės kreditorių susirinkimo išėjo už nustatytos darbotvarkės ribų. Teismas laikė tai pagrindu iš dalies tenkinti UAB „Medicinos bankas“ skundą ir pripažinti neteisėtu pirmuoju klausimu priimtą nutarimą dalyje „priimant domėn kreditorių S. ir L. R. pateiktą informacijos patikslinimą ir papildymą“, taip pat dalyje dėl kreditorių S.ir L. R. pateiktos susirinkimo metu informacijos prijungimo prie protokolo, nes jų informacijos turinys nebuvo pateiktas iš anksto kreditoriams, kurie balsavo raštu. Tokios informacijos svarstymas susirinkime įmanomas tik iš anksto įtraukiant klausimą į darbotvarkę. Likusią nutarimo dalį „Informacijai iš esmės pritarta“ teismas laikė teisėta.

12Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skunde nurodytu teiginiu, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio nustatytos sąlygos likviduoti BUAB „Bingeliai“, todėl panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą „Nepritarti įmonės likvidavimui“ ir įpareigojo bankroto administratorių nedelsiant pateikti į bankroto bylą įstatymo nustatyta tvarka motyvuotą prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu apeliantai S. R. ir L. R. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“, ginčydamas kreditorių susirinkimo nutarimus, teismui privalėjo pateikti ne atskirąjį skundą o ieškinį, atitinkantį bendruosius reikalavimus, keliamus šio procesinio dokumento turiniui, ir kuris turėjo būti nagrinėjamas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Atsakovu turėjo būti patraukta ne bankrutuojanti įmonė, o kreditorių susirinkimas, tai yra kreditoriai, arba kreditorių susirinkimo pirmininkas, nes nei bankrutuojanti įmonė, nei bankroto administratorius jokių kreditoriaus teisių nepažeidė.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikindamas kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, tenkino esminį kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ reikalavimą bankroto byloje, t.y. bankroto bylos ginčo dalyką – pripažino BUAB „Bingeliai“ bankrutavusia. Šiuo klausimu nutartis negalėjo būti priimta, nes bankroto byla dar nėra išnagrinėta, neįvykdytas 2010 m. gruodžio 7 d. teismo nutarties įpareigojimas administratoriui patikrinti sandorius, sudarytus už visą įmonės veiklos laikotarpį, nebaigtas Vilniaus apskrities prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įmonės tyčinio bankroto, nepriimtas teismo sprendimas kreditorių susirinkime priimtu nutarimu, kuriuo administratorius įpareigotas pateikti prašymą pratęsti terminą taikos sutarties sudarymui. Skundžiama nutartimi teismas iš esmės priėmė galutinį sprendimą BUAB „Bingeliai“ bankroto byloje. Teismas nurodė, kad priimdamas skundžiamą nutartį vadovavosi Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, tačiau šis straipsnis nereglamentuoja kreditorių susirinkime priimtų nutarimų ir jų pagrįstumo klausimo.
 3. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 250, 251, 265 straipsnių nuostatas, nes neįvertino, nenurodė ir nepasisakė dėl apeliantų nesutikimo su kreditoriaus skundu argumentų, nurodytų atsiliepime į kreditoriaus skundą, neištyrė apeliantų pateiktų įrodymų. Teismas, išnagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, nesuteikė apeliantams galimybės susipažinti su byloje esančiais įrodymais, atėmė teisę teikti paaiškinimus.
 4. Nei iš kreditoriaus skundo, nei iš skundžiamos nutarties nėra aišku kokia kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ teisė buvo pažeista priimant kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus informacijos, kuri buvo papildyta apeliantų nuomone. Kreditorius skunde nereiškia nei piniginių, nei kitokių turtinių reikalavimų. Iš jo skundo turinio aišku, kad jis siekia kuo greičiau užbaigti bankroto bylą ir likviduoti BUAB „Bingeliai“. Likvidavus BUAB „Bingeliai“ būtų užkirstas kelias įmonei reikalauti iš kreditoriaus prievolės antros dalies įvykdymo, žalos ir nuostolių atlyginimo, kiti kreditoriai nebegalės ginčyti abejotino UAB „Medicinos bankas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimo, nebus ištirtos kreditoriaus neįvykdytos prievolės bankrutuojančiai įmonei, dėl kurių BUAB „Bingeliai“ buvo iškelta bankroto byla.
 5. Skundžiamą nutartį teismas priėmė visiškai neatsižvelgdamas į kreditorių susirinkime balsų dauguma priimtus nutarimus, kuriais siekiama nustatyti tikruosius BUAB „Bingeliai“ privedimo prie bankroto faktus, tyčinio bankroto aplinkybes, turinčias esminę reikšmę nagrinėjamai bankroto bylai, ir kurioms esant buvo vykdoma apeliantų apgaulė, siekiant užvaldyti jų didelės vertės nekilnojamąjį turtą. Priimdamas nutartį teismas pažeidė CPK 186 straipsnio 1 ir 2 dalių, 187 straipsnio 2 dalies, 300 straipsnio 2 dalies, 334 straipsnio 1 dalies 1 i 2 punktų nuostatas, užkirto kelią tolimesniam bankroto bylos nagrinėjimui.
 6. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ nedalyvavo ginčijame kreditorių susirinkime, nors tokią teisę ir galimybę turėjo. Dalyvaujant kreditorių susirinkime jis būtų galėjęs išsakyti savo nuomonę, papildyti administratoriaus turimą informaciją savąja, kuri iki šiol kitiems kreditoriams nėra žinoma, paaiškinti kredito nesuteikimo priežastis ir pan. Kreditorius taip pat nesikreipė į kreditorių susirinkimo pirmininką dėl tariamai padarytų kreditorių susirinkimo pažeidimų. Administratoriaus turima informacija yra tik papildyta apeliantų nuomone, kuri nėra kreditorių nutarimas. Apeliantai turi teisę laisvai pareikšti savo nuomonę bet kuriuo susirinkime svarstomu klausimu, laisva valia balsuoti „už“ arba „prieš“ priimami nutarimu. Savo nuomonę apeliantai pateikė raštu, kad su ja galėtų susipažinti kiti kreditoriai. Apeliantų nuomonės panaikinimas yra Konstitucijos 25 straipsnio pažeidimas. Informacijos pateikimą negalima vadinti nutarimu.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Bankroto bylos yra nagrinėjamos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, kuri imperatyviai nenumato, kad klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo nagrinėtinas tik žodinio proceso tvarka. Teismas turi teisę pasirinkti, ar klausimą dėl įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais spręsti žodinio ar rašytinio proceso tvarka. Priimdamas skundžiamą nutartį rašytinio proceso tvarka pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinio teisė normų ir neužkirto kelio bylos nagrinėjimui.
 2. Kreditorius nepraleido termino skundui dėl BUAB „Bingeliai“ kreditorių 2011 m. rugpjūčio 10 d. susirinkimo nutarimų pateikti, nes apie skundžiamą nutarimą sužinojo tik 2011 m. rugpjūčio 23 d., kai gavo administratoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. teikimą su ginčo kreditorių susirinkimo protokolu. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai susiję su faktiniu kreditoriaus sužinojimu apie skundžiamus nutarimus. Be to, kreditorius taip pat ginčijo nutarimą, kuris nebuvo įtrauktas į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl jis negalėjo tikėtis, kad toks nutarimas bus priimtas.
 3. Kreditoriaus skundas atitiko bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, keliamus procesiniams dokumentams. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas nesudaro kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente.
 4. 2011 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės pirmu klausimu buvo numatyta svarstyti tik administratoriaus informaciją ir pateiktuose balsavimo biuleteniuose buvo siūloma balsuoti tik už administratoriaus pateiktą informaciją. Kadangi kreditorių susirinkime raštu balsavo trys kreditoriai, o į susirinkimą atvyko tik apeliantai, jie nepagrįstai ir neteisėtai vien tik savo balsais priėmė nutarimą, kuris nebuvo įtrauktas į darbotvarkę ir su kuriuo nebuvo supažindinti kiti kreditoriai.
 5. Apeliantai atskirajame skunde nenurodė argumentų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes ir teisinį jų kvalifikavimą. Jų skunde nurodyti teiginiai dėl kreditoriais nedalyvavimo kreditorių susirinkime, Konstitucijos 25 straipsnio pažeidimu, taip pat teiginiai susiję su žodžių junginio „priimto duomėn“ sąvokos aiškinimu, su ju nuomone, neturi teisinės reikšmės sprendžiant nagrinėjamą ginčą ir yra tik galimo kito ginčo nagrinėjimo objektas.
 6. Nagrinėjamu atveju yra visos Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnyje numatytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusią bei likviduoti ją dėl bankroto. Aplinkybės, kad dar nėra pasibaigę procesai, susiję su BUAB „Bingeliai“ ir/ar jos kreditoriais, įskaitant neva nebaigtus ginčus dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo panaikinti neteisėto ir nepagrįsto kreditorių susirinkimo nutarimo. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, gali būti tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Aplinkybė, jog ne visos bylos, kurios yra susijusios su bankrutuojančia įmone ir/ar jos kreditoriais yra neišnagrinėtos, klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia svarstymo metu, negali būti pakankamas pagrindas atsisakyti pripažinti įmonę bankrutavusią ir priimti nutartį likviduoti ją dėl bankroto, nes tai neatitiktų pagrindinio įmonių bankroto proceso tikslo – kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad BUAB „Bingeliai“ kreditoriai nesiekia atnaujinti bankrutavusios įmonės veiklos, o sprendimai kreditorių susirinkimuose priimami pagrindiniams kreditoriams piktnaudžiaujant savo teisėmis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu negaliojančiu.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Bingeliai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašė apeliantų skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismas turėjo teisę kreditoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais spręsti rašytinio proceso tvarka. Apeliantai kreditorių susirinkime buvo informuoto apie tai, kad balsuoti pirmuoju darbotvarkės klausimu papildytu jų nuomonė negalima, nes kiti kreditoriai su jų nuomone nėra supažindinti. Negalėjo pateikti nuomonės skunde išdėstytais klausimais, nes šiuo metu yra Vyriausias policijos komisariatas atlieka visos įmonės dokumentacijos patikrinimą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundas dėl BUAB „Bingeliai“ 2010 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Byloje nustatyta, kad BUAB 2010 m. rugpjūčio 10 d. įvyko BUAB „Bingeliai“ kreditorių susirinkimas. Minėtame susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra 7 555 912,38 Lt, tai yra 91,28 procento nuo bendros teismo patvirtintos kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Kreditoriai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Medicinos bankas“ ir BĮ „Druskininkų sporto centras“ susirinkime nedalyvavo, jie pateikė balsavimo raštu biuletenius. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ ginčija kreditorių susirinkimo nutarimus priimtus pirmuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu „Administratoriaus informacija“ ir antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia“. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, priimta rašytinio proceso tvarka, kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų tenkino iš dalies.

21Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad klausimą dėl BUAB „Bingeliai“ kreditorių susirinkimo nutarimų išnagrinėjus rašytinio proceso tvarka buvo pažeistas įstatymas ir tai sudaro pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį.

22Bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis, kurias nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Teisėjų kolegija pažymi, jog ĮBĮ imperatyviai nenumato, kad aptariamas klausimas nagrinėtinas tik žodinio proceso tvarka. Teismas turi teisę pasirinkti, ar klausimą dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų spręsti žodinio arba rašytinio proceso tvarka. Teismo posėdžio formą reglamentuojančio CPK 153 straipsnio 2 dalis numato, kad rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantys byloje asmenys apie teismo posėdį yra informuojami informaciją skelbiant specialiame interneto tinklalapyje, išskyrus CPK numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka, o kai rašytinio proceso tvarka nagrinėjami kiti procesiniai klausimai, dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdį pranešama tik CPK numatytais atvejais (CPK 133 str. 3 d., 153 str. 2 d.). Skundžiama nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą pareigos teismui informuoti bylos dalyvius apie tokį posėdį įstatymas nenumato, todėl konstatuoti apeliantų nurodytą procesinės teisės normos pažeidimą nėra pagrindo.

23Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliantų teiginiais, kad buvo pažeista jų teisė būti išklausytiems ar duoti byloje paaiškinimus. Apeliantai savo nuomonę sprendžiamu klausimu pateikė atsiliepime į kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą, jie taip pat pasinaudojo teise apskųsti teismo nutartį, todėl sutikti su teiginiais, kad buvo pažeista jų teisė būti išklausytiems ar duoti paaiškinimus, nėra objektyvaus teisinio pagrindo.

24Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad vien formalus kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundo neatitikimas reikalavimams, keliamiems procesinių dokumentų formai ir turiniui, tai yra netinkamas procesinio dokumento ar byloje dalyvaujančių asmenų procesinės padėties pavadinimo nurodymas, nesudaro kliūčių tolesnei proceso eigai.

25Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria iš dalies panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu „Administratoriaus informacija“

26Kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu Nutarė „Informacijai, priimant domėn kreditorių S. ir L. R. pateiktą informacijos patikslinimą ir papildymą, iš esmės pritarta.“ Kreditorių S. ir L. R. informacijos patikslinimas ir papildymas buvo pateiktas raštu ir pridėtas prie kreditorių susirinkimo protokolo. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ su šiuo nutarimu nesutiko motyvuodamas tuo, kad kreditorių S. ir L. R. nuomonėje iš esmės pateikti nauji kreditorių susirinkimo nutarimai tokiais klausimais, kurie nebuvo numatyti susirinkimo darbotvarkėje, kiti kreditoriai su jais supažindinti nebuvo, todėl toks nutarimas pirmuoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu negalėjo būti priimtas. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad klausimas dėl kreditorių S. ir L. R. nuomonės nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę ir šios informacijos turinys nebuvo pateiktas iš anksto kreditoriams, kurie balsavo paštu, laikė esant pagrindui pripažinti nutarimą dalyje „priimant domėn kreditorių S. ir L. R. pateiktą informacijos patikslinimą ir papildymą“ ir dalyje dėl minėtų kreditorių pateiktos susirinkimo metu informacijos prijungimo prie protokolo pripažinti neteisėtu. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodė, kad jų pateikta nuomonė yra tik informacijos pateikimas, kurį negalima laikyti nutarimu.

27Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentais, kad jų kreditorių susirinkimo metu raštu pateikta nuomonė nelaikytina kreditorių susirinkimo nutarimu. Apeliantai raštų pateikė savo nuomonę dėl administratoriaus pateiktos informacijos, susijusios su teismų priimtais sprendimais, turto pardavimu ir kitais administratoriaus turimos informacijos klausimais, paaiškino, kodėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsavo vienaip, o ne kitaip. Kadangi nuomonėje nebuvo keliami nauji į susirinkimo darbotvarkę neįtraukti klausimai, kiti kreditoriai su minėta nuomone supažindinti nebuvo, dėl kreditorių S. ir L. R. nuomonės negalėjo būti ir nebuvo balsuojama. Kreditorių S. ir L. R. raštu pateikta nuomonė neįpareigoja administratoriaus atlikti tam tikrus veiksmus, ji nesukelia bankroto bylos dalyviams jokių teisinių pasekmių. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus informacija“, išdėstė taip: „Informacijai iš esmės pritarta“.

28Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia“

29Kreditorių susirinkimas 74,28 procentų balsų „prieš“ ir 17,01 procentų balsų „už“ nutarė nepritarti pasiūlymui įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ su šiuo nutarimu nesutiko iš esmės motyvuodamas tuo, kad yra visos ĮBĮ 30 straipsnyje nustatytos sąlygos, kurioms esant įmonė turi būti pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su kreditoriaus argumentais ir nustatęs, jog įmonė veiklos nebevykdo, taikos sutartis per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sudaryta nebuvo, panaikino ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir įpareigojo BUAB „Bingeliai“ bankroto administratorių nedelsiant pateikti teismui prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodė, kad skundžiama nutartimi teismas pasisakė dėl bankroto bylos dalyko, užkirto kelią bankroto bylos nagrinėjimui, iš esmės priėmė galutinį sprendimą BUAB „Bingeliai“ bankroto byloje. Tokia teismo nutartis negalėjo būti priimta, nes bankroto byla dar nėra išnagrinėta, neįvykdytas 2010 m. gruodžio 7 d. teismo nutarties įpareigojimas administratoriui, nebaigtas Vilniaus apskrities prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įmonės tyčinio bankroto ir pan.

30Teisėjų kolegija, susipažinusi su atskiruoju skundu, nagrinėjamos civilinės bylos medžiaga bei BUAB „Bingeliai“ bankroto bylos Nr. B2-3380-104/2011 medžiaga, nustatė, jog po 2011 m. rugpjūčio 10 d. įvykusio kreditorių susirinkimo BUAB „Bingeliai“ administratorius, neatsižvelgiant į tai, jog kreditorių susirinkimas nepritarė siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, 2011 m. rugpjūčio 22 d. prašymu kreipėsi į teismą dėl įmonės likvidavimo. Prašyme nurodė, kad kreditorių susirinkimas nepritarė įmonės likvidavimui, tačiau yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia. Prašė pripažinti BUAB „Bingeliai“ bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto bei patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutarties sąrašą. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi BUAB „Bingeliai“ bankroto byloje Nr. B2-3380-104/2011 administratoriaus prašymą tenkino, patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą bei pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas nepritarti įmonės likvidavimui ir administratorius įpareigotas pateikti teismui prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia, yra priimta 2011 m. spalio 17 d., tai yra jau po to, kai administratorius su tokiu prašymu į teismą kreipėsi ir įmonė jau yra pirmosios instancijos teismo pripažinta bankrutavusia. Taigi sprendžiamas klausimas dėl siūlymo įpareigoti administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl BUAB „Bingeliai“ pripažinimo bankrutavusia iš esmės jau yra išspręstas. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, bankroto byloje jau esant išspręstam administratoriaus prašymui dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, neturėjo pagrindo naikinti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą ir įpareigoti administratorių pakartotinai teikti teismui prašymą dėl įmonės likvidavimo. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl yra naikintina.

31Nustačius, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu ir įpareigojo administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės likvidavimo, ir skundžiama nutarties dalis šiuo pagrindu yra naikintina, kitų atskirojo skundo argumentų dėl šios nutarties dalies neteisėtumo nagrinėjimas nebeturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

32Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, panaikinant nutarties dalį, kuria nepagrįstai panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas antruoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu, ir bankroto administratorius įpareigotas pateikti teismui prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį pakeisti.

35Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties dalį, kuria pirmosios instancijos teismas panaikino antruoju klausimu „Dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia“ priimtą nutarimą „Nepritart įmonės likvidavimui“ bei įpareigojo BUAB „Bingeliai“ administratorių J. V. nedelsiant pateikti į bankroto bylą motyvuotą prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo, taip pat visus dokumentus, būtinus klausimui dėl įmonės likvidavimo išsprendimui bei pateikti bendrą teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumą.

36Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ pateiktu skundu prašė teismo... 6. Nurodė, kad susirinkimo metu priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu... 7. Kreditorius taip pat ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo... 8. Atsakovas BUAB „Bingeliai“, atstovaujamas administratoriaus, atsiliepime į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 11. Teismas nurodė, kad BUAB „Bingeliai“ kreditorių susirinkimo nutarimas... 12. Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skunde nurodytu... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu apeliantai S. R. ir L. R. prašo panaikinti pirmosios... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Medicinos bankas“... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Bingeliai“,... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 20. Byloje nustatyta, kad BUAB 2010 m. rugpjūčio 10 d. įvyko BUAB... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad klausimą dėl BUAB... 22. Bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis,... 23. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliantų teiginiais, kad buvo... 24. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad vien formalus kreditoriaus UAB... 25. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria iš dalies... 26. Kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu Nutarė... 27. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentais, kad jų kreditorių... 28. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria panaikintas... 29. Kreditorių susirinkimas 74,28 procentų balsų „prieš“ ir 17,01 procentų... 30. Teisėjų kolegija, susipažinusi su atskiruoju skundu, nagrinėjamos... 31. Nustačius, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį pakeisti.... 35. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties dalį,... 36. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....