Byla e2-534-883/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. S., dalyvaujant ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Rudesta“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kitoks sprendimas“ atstovui advokato padėjėjui E. Č., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lidl Lietuva“ atstovui advokatui V. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Rudesta“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kitoks sprendimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lidl Lietuva“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškovė BUAB „Rudesta“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Lidl Lietuva“ 175 044,01 Eur įsiskolinimą už atliktus darbus; 8 proc. dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 7 289,5 Eur, 8 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad 2014 m. balandžio – liepos mėnesiais tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Lidl Lietuva“ buvo sudarytos trys generalinės rangos sutartys: 2014-04-30 Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 14/04/003, dėl prekybos paskirties pastato statybos ir aplinkos tvarkymo darbų Telšiuose; 2014-07-03 Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 14/07/027, dėl prekybos paskirties pastato statybos, kiemo statinių griovimo ir aplinkos tvarkymo darbų Mažeikiuose; 2014-07-03 Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 14/07/028, dėl prekybos paskirties pastato statybos, kiemo statinių griovimo ir aplinkos tvarkymo darbų Kretingoje. Darbai pagal sutartis buvo atlikti tinkamai, darbų rezultatai perduoti atsakovui, atsakovas darbus priėmė. Sutarčių Bendrosiose sąlygose nustatyta, kad tuo atveju, jei generalinis rangovas iki objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo nepateikia banko, kaip garanto davėjo, generalinio rangovo garantinio laikotarpio garantijos, o užsakovas nusprendžia pasirašyti objekto perdavimo – priėmimo aktą, užsakovas sulaiko sutarties Specialiųjų sąlygų punkte „Garantinio laikotarpio garantijos suma pirmus 5 (penkis) metus nuo Objekto statybos užbaigimo akto išdavimo dienos“ numatyto dydžio sumą iš užsakovo generaliniam rangovui sutartyje nustatyta tvarka mokėtinų sumų iki to momento, kol generalinis rangovas pateiks užsakovui sutartyje nurodytą banko garantiją arba baigsis 5 (penkerių) metų laikotarpis nuo objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Minėtų objektų statybos užbaigimo aktai buvo pasirašyti anksčiau nei pateiktos sutartyse numatytos garantinio laikotarpio garantijos, todėl atsakovė pasinaudojo sutartyse įtvirtinta teise ir sulaikė 72 405,00 Eur mokėjimą už ieškovės atliktus darbus pagal pirmą sutartį iki bendrosiose sutarties sąlygose numatytų aplinkybių atsiradimo, taip pat 71 536,14 Eur pagal antrą sutartį ir 75 228,80 Eur pagal trečią sutartį, viso 175 044, 01 Eur. Ieškovei BUAB „Rudesta“ iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius 2017-06-02 kreipėsi į atsakovę UAB „Lidl Lietuva“ su pranešimu, jog minėtos sutartys toliau nebus vykdomos ir laikomos pasibaigusiomis, todėl atsakovė privalo ne vėliau kaip per 30 dienų sumokėti ieškovei visas sulaikytas lėšas. Sulaikytos sumos pagal sutartyse numatytą jų pobūdį priklauso rangovui, net ir rangovo darbų trūkumas nesuteikia užsakovui teisės valdyti šias lėšas, todėl minėtos pinigų sumos priteistinos iš atsakovės. Šalims sutartyse nesusitarus dėl kompensacinių palūkanų dydžio, ieškovė, remdamasi LR mokėjimų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisti 8 procentų dydžio metines palūkanas, kurios sudaro 7 289,50 Eur.
 1. Atsiliepimu į ieškovės ieškinį atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovė iki šiol nėra nei pagal vieną iš sutarčių pateikusi sutartyse numatyto generalinio rangovo garantinio laikotarpio garantijos. Todėl atsakovė turi teisę, kaip garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą, sulaikyti sutartyse nustatyto dydžio sumas. Pagal pirmą sutartį atsakovė turi teisę garantiniam penkių metų laikotarpiui, t. y. iki 2021-03-15 sulaikyti 72 405,00 Eur sumą, kaip rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą (atitinkamai iki 2018-03-15 – 72 405,00 Eur, o nuo 2018-03-16 iki 2021-04-15 – 28 962,00 Eur). Pagal Sutartį Nr. 14/07/027 atsakovė turi teisę garantiniam penkių metų laikotarpiui, t. y. iki 2020-05-08 sulaikyti 71 536,15 Eur sumą, kaip rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą (atitinkamai iki 2017-05-08 – 71 536,15 Eur, o nuo 2017-05-09 iki 2020-05-08– 28 614,46 Eur sumą). Atsakovė 2017-05-12 grąžino ieškovei nuo 2017-05-09 taikytino garantinio laikotarpio užtikrinimo sumos skirtumą. Pagal sutartį Nr. 14/07/028 turi teisę garantiniam penkių metų laikotarpiui, t. y. iki 2020-10-02 sulaikyti 75 228,80 Eur sumą, kaip rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą (atitinkamai iki 2017-10-02 – 75 228,80 Eur, o nuo 2017-10-03 iki 2020-10-02– 30 091,52 Eur sumą). Atsakovė 2018-02-20 grąžino ieškovei nuo 2017-10-03 taikytino garantinio laikotarpio užtikrinimo sumos skirtumą. Sutartyse numatytas dalies darbų kainos sulaikymas yra sutartinė prievolių vykdymo užtikrinimo priemonė, kurios paskirtis yra generalinio statybos rangovo, o šiuo atveju –ieškovės, įstatyme nustatyto garantinio laikotarpio prievolių tinkamo įvykdymo užtikrinimas. Sutarčių sąlygos dėl atitinkamų sumų sulaikymo, kaip garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo, iki nustatyto garantinio laikotarpio pabaigos (ar, atitinkamai – iki garantinio laikotarpio garantijos pateikimo), yra galiojančios ir vykdytinos. Ieškovės teisinis statusas nėra teisiškai reikšmingas ir nelemia ieškovės teisės reikalauti garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo tikslu sulaikytų sumų iki sutartyse nustatyto užtikrinimo termino pabaigos arba iki atitinkamos banko garantijos pagal sutartis pateikimo atsiradimo.
 2. Posėdžio metu ieškovės BUAB „Rudesta“ atstovas nurodė, kad mažina savo ieškinio reikalavimą iki 90 775,60 Eur dydžio, nes po ieškinio pateikimo atsakovė 2018-04-17 sumokėjo 41 132,73 Eur; ieškinį palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais.
 3. Atsakovės UAB „Lidl Lietuva“ atstovas posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, papildomai nurodė, kad nėra ginčo dėl pačių sutarčių sąlygų, taip pat dėl sulaikymo teisės aiškinimo: pirmus du metus sulaikoma didesnė suma, pasibaigus dviem metams dalis sulaikytos sumos grąžinama. Užsakovas gavęs pretenziją dėl darbų apmokėjimo ir po ieškinio pateikimo bendradarbiavimo su ieškovu ir sutartį vykdė pagal sutarties sąlygas. Pats ieškovas pasirinko užtikrinimo priemonę – banko garantiją, galėtų būti pateikta draudimo garantija ar kito mokaus subjekto garantija, byloje nėra duomenų, kad tokios priemonės gauti neįmanoma. Teismų praktika ir pats teisinis reguliavimas yra pasikeitęs ir pripažįstama, kad sutartinė užtikrinimo priemonė turi galioti nepaisant pasikeitusio šalių statuso. Pažymėjo, kad tokia užtikrinimo priemonė šiuo metu reglamentuojama Statybos įstatymo 41 straipsnyje; visi ieškovo argumentai remiasi pasikeitusiu įmonės statusu, tačiau tai nesuteikia teisės reikalauti sumokėti sulaikytas sumas.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 metais tarp atsakovės UAB „Lidl Lietuva“ (užsakovas) ir ieškovės UAB „Rudesta“ (generalinis rangovas) buvo sudarytos trys generalinės statybos rangos sutartys (toliau visos sutartys kartu – sutartys): 2014-04-30 Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 14/04/003 dėl prekybos paskirties pastato statybos ir aplinkos tvarkymo darbų Telšiuose; 2014-07-03 Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 14/07/027 dėl prekybos paskirties pastato statybos, kiemo statinių griovimo ir aplinkos tvarkymo darbų Mažeikiuose,; 2014-07-03 Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 14/07/028 dėl prekybos paskirties pastato statybos, kiemo statinių griovimo ir aplinkos tvarkymo darbų Kretingoje.
 1. Generalinės statybos rangos sutarčių Bendrosiose sąlygose nustatyta, kad tuo atveju, jei generalinis rangovas iki objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo nepateikia banko, kaip garanto davėjo, generalinio rangovo garantinio laikotarpio garantijos, o užsakovas nusprendžia pasirašyti objekto perdavimo – priėmimo aktą, užsakovas sulaiko sutarties Specialiųjų sąlygų punkte „Garantinio laikotarpio garantijos suma pirmus 5 (penkis) metus nuo Objekto statybos užbaigimo akto išdavimo dienos“ numatyto dydžio sumą iš užsakovo generaliniam rangovui sutartyje nustatyta tvarka mokėtinų sumų iki to momento, kol generalinis rangovas pateiks užsakovui sutartyje nurodytą banko garantiją arba baigsis 5 (penkerių) metų laikotarpis nuo objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos (sutarčių 7.7, 7.6 punktai).
 1. Statybos, vykdytos pagal sutartį Nr. 14/04/003, užbaigimo aktas sudarytas/išduotas 2016-03-15; 2016-06-08 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 72 405 Eur +PVM (15 205 Eur) sumai (viso 87 610,05 Eur), kurioje nurodyta, kad sąskaita turi būti apmokėta pateikus garantinio laikotarpio garantiją.
 1. Statybos, vykdytos pagal sutartį Nr. 14/07/027, užbaigimo aktas sudarytas/išduotas 2015-05-08. 2015-10-05 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 71 536,14 Eur +PVM (15 022,59 Eur) sumai (viso 86 558,73 Eur), kurioje nurodyta, kad sąskaita turi būti apmokėta pateikus garantinio laikotarpio garantiją. 2017-05-11 atsakovė pervedė dalinį mokėjimą pagal sąskaitą Nr. ( - ) - 42 306,29 Eur (garantinio laikotarpio pirmojo termino pabaiga 42 921,69 Eur (GU kainos 3 proc.) – 615,40 nuskaitoma už GU netaisytus defektus). Pagal šią sutartį atsakovė liko skolingas 29 229,85 Eur.
 1. Statybos, vykdytos pagal sutartį Nr. 14/07/028, užbaigimo aktas sudarytas/išduotas 2015-10-02, 2015-09-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. RUD 4227 75 228,80 Eur +PVM (15 798,05 Eur) sumai (viso 91 026,85 Eur), kurioje nurodyta, kad ji turi būti apmokėta pateikus garantinio laikotarpio garantiją.
 1. Sutartyse numatyto generalinio rangovo garantinio laikotarpio garantijos ieškovė nei pagal vieną iš sutarčių nėra pateikusi.
 1. Šiaulių apygardos teismo 2017-03-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-359-210/2017 UAB „Rudesta“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2017-05-02. 2017-06-02 raštu ieškovės bankroto administratorius, vadovaudamasis LR ĮBĮ 10 straipsniu, informavo atsakovę, kad sutartys tarp BUAB „Rudesta“ ir UAB „Lidl Lietuva“ vykdomos nebus ir yra laikomos pasibaigusiomis ir, remdamasis LR ĮBĮ 11 str., 14 straipsnio 3 dalimi, prašė 175 044,01 Eur sumą per 30 dienų pervesti į ieškovės sąskaitą.
 1. 2018-02-22 atsakovė pervedė dalinį mokėjimą pagal sąskaitą Nr. RUD 4227 43 135,68 Eur (garantinio laikotarpio pirmojo termino pabaiga: 45 137,28 Eur (GU kainos 3 proc.) – 2001,60 Eur nuskaitoma už GU netaisytus defektus.
 1. Ginčas kilo dėl užsakovo atsiskaitymo su rangovu už pastarojo atliktus statybos darbus. Ieškovės teigimu, atsakovė yra skolinga už ginčo statybos rangos sutartyse numatytus darbus, kurių atlikimo faktas yra patvirtintas rašytiniais statybos užbaigimo aktais. Prašomos priteisti skolos dydį ieškovė grindžia atsakovui už atliktus statybos darbus pateiktomis sąskaitomis faktūromis. Posėdžio metu ieškovės atstovas sumažino ieškinio reikalavimus ir nurodė, kad 2018-04-17 mokėjimu atsakovė sumokėjo 41 132,73 Eur, todėl įsiskolinimas už atliktus statybos darbus yra 90 775,60 Eur. LR CPK 42 str. 1 d. nustato ieškovo teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus. Nagrinėjamu atveju ieškovė posėdžio metu sumažino iš atsakovės reikalaujamos sumos dydį, tačiau pats materialusis teisinis reikalavimas atsakovei išliko nepasikeitęs, tai yra ieškovė ir toliau palaikė savo reikalavimą priteisti įsiskolinimą už atliktus darbus, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 1. Savo ruožtu atsakovė teigia, kad remdamasis šalių statybos rangos sutartimis, teisėtai „sulaikė“ ieškovui mokėtiną 175 044,01 Eur sumą.
 1. Užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą kyla iš statybos rangos sutarties (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). CK 6.681 str. 1 d. reglamentuojama, kad statybos rangos sutartis yra tokia sutartis, pagal kurią rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties.
 1. Nagrinėjamu atveju tarp ieškovės (pagal šalių pasirašytas sutartis – generalinio rangovo) ir atsakovės (pagal šalių pasirašytą sutartį - užsakovo) yra kilęs ginčas dėl sulaikytos mokėtinos sumos priteisimo. Šalių pasirašytų statybos rangos sutarčių bendrosios dalies 7.7 punktas (sutarties Nr. 14/04/003 7.6 punktas) nustato bendrą atsakovo teisę sulaikyti specialiosios dalies 6.4 punkte (sutarties Nr. 14/04/003 6.3 punkte) nurodyto dydžio garantinio laikotarpio garantijos sumą tuo atveju, jei generalinis rangovas iki objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo nepateikia banko, kaip garanto davėjo, generalinio rangovo garantinio laikotarpio garantijos, o užsakovas nusprendžia pasirašyti objekto perdavimo – priėmimo aktą; užsakovas sulaiko sutarties specialiųjų sąlygų 6.3 punkte numatyto dydžio sumą iš užsakovo generaliniam rangovui sutartyje nustatyta tvarka mokėtinų sumų iki momento, kol generalinis rangovas pateiks užsakovui bendrųjų sąlygų 7.5 punkte nurodytą garantiją arba baigsis 5 (penkerių) metų laikotarpis nuo objekto teisės aktų nustatyta tvarka statybos užbaigimo akto išdavimo dienos. Sutarties specialiųjų sąlygų 6.3.1 punkte nurodyta užsakovo sulaikyta suma išmokama generaliniam rangovui per 30 kalendorinių dienų po to, kai baigiasi 2 metų terminas nuo objekto statybos užbaigimo akto išdavimo dienos, o sutarties specialiųjų sąlygų 6.3.2 punkte nurodyta užsakovo sulaikyta suma išmokama generaliniam rangovui per 30 kalendorinių dienų po to, kai baigiasi 5 metų terminas nuo objekto statybos užbaigimo akto išdavimo dienos.
 1. Tai reiškia, kad šalys sutartyje susitarė, jog sulaikytų sumų grąžinimas siejamas su statybos užbaigimo akto išdavimu bei įsipareigojimo pateikti generalinio rangovo garantinio laikotarpio garantiją įvykdymu. Vadinasi, atsakovo prievolė sumokėti sulaikytas pagal sutartis sumas atsiranda tik po to, kai ieškovas įvykdo savo priešpriešines prievoles pagal sutartį: atlieka visus įsipareigojimus, reikalingus statybos užbaigimo akto pasirašymui, bei pateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimą.
 1. Ieškovė privalėjo garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimą pateikti ne vėliau kaip iki objekto priėmimo- perdavimo akto pasirašymo su užsakovu dienos, tačiau nagrinėjamu atveju garantinio laikotarpio garantija nei pagal vieną ginčo sutartį nebuvo pateikta, nors ieškovei tuo metu bankroto byla nebuvo keliama. Atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ priėmė ieškovės pagal sutartį faktiškai atliktus darbus, nes tokia galimybė buvo numatyta sutarties bendrosios dalies 7.5 punkte. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad atsakovė priėmė atliktus darbus pagal sutartį ir tuo pagrindu ieškovė įgijo teisę pateikti sąskaitas apmokėti, savaime nereiškia, kad ieškovė tinkamai įvykdė visus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir įgijo teisę reikalauti apmokėti visą sutarties kainą, tuo labiau, kad sąskaitos, kaip ir nurodyta pačiose sąskaitose, turi būti apmokėtos pateikus garantinio laikotarpio garantiją. Taip pat teismo vertinimu, šalių pasirašytas 2017-05-30 skolų suderinimo aktas nesuponuoja išvados, kad atsakovė pripažino sulaikytą sumą kaip jo nesumokėtą skolą už ieškovo rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
 1. Kaip jau minėta, šalių sudarytų sutarčių sąlygos įtvirtina susitarimą, kuriuo šalys „sulaikytos“ užsakovo mokėtinos už atliktus darbus sumos sumokėjimą susiejo su tam tikrų veiksmų atlikimu – statybos užbaigimo akto pasirašymu ir garantinio laikotarpio garantinio rašto pateikimu. Kol šios aplinkybės neatsirado, rangovas neturi teisės reikalauti jam priklausančio „sulaikyto“ užmokesčio už darbus sumokėjimo. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad toks šalių susitarimas įstatymo leidžiamas ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis). Šalims susitarus dalį mokėtinos kainos „sulaikyti“ iki tam tikrų rangovo veiksmų atlikimo ir šiam tokių veiksmų neatlikus, turi būti atsižvelgiama ne tik į lingvistinę sutarties sąlygų reikšmę, bet ir tokiomis sąlygomis siekiamus tikslus; „sulaikymo“ sutartinės sąlygos tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju, ypač rangovui nevykdant ar negalint vykdyti garantinių įsipareigojimų, numatytų statybos rangos sutartyse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-07 nutartis Nr. 3K-3-486/2011).
 1. Atkreiptinas dėmesys, kad rangos sutartimis ieškovė įsipareigojo ne tik atlikti sutartus statybos darbus, bet ir prisiėmė eilę kitų įsipareigojimų, kurių tinkamas atlikimas yra prielaida reikalauti sumokėti visą sutartimi šalių sutartą kainą. Šalių sutarta sutarties kaina atspindi ieškovės prisiimtų įsipareigojimų visumą, nes atsakovei yra svarbu ne tik atliekami darbai ir jų kiekis, bet ir kita su atliktais darbais gaunama nauda, tarp kurių ir garantiniai įsipareigojimai bei jų realizavimo galimybės. Šalys, be darbų atlikimo papildomai susitardamos dėl konkrečių garantinio laikotarpio užtikrinimo priemonių, atitinkamai nustatė ir sutarties kainą, nes ieškovė, žinodama apie savo pareigą pateikti banko garantiją, jos kaštus įskaičiuoja į sutarties kainą ir tai atsispindi galutinėje sutarties kainoje.
 1. Kadangi iš teismui pateiktų duomenų viseto darytina išvada, jog ieškovė savo prievolę turėjo įvykdyti pirmiau nei atsakovė, tačiau ieškovė savo prievolių, prisiimtų statybos rangos sutartimi pilna apimtimi tinkamai neįvykdė (nepateikė garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo), o ieškovės ir atsakovės priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą (CK 6.46 str.), todėl konstatuotina, kad atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ teisėtai pasinaudojo savigynos priemonėmis ir sulaikė už atliktus statybos darbus mokėtinas sumas pagal sutarties sąlygas iki garantinio termino pasibaigimo, kuris nei pagal vieną ginčo sutartį bylos nagrinėjimo metu nėra pasibaigęs, tai reiškia, kad sulaikymo pagrindas nėra išnykęs.
 1. Šioje byloje aplinkybė, kad ieškovei BUAB „Rudesta“ 2017-03-06 nutartimi iškelta bankroto byla, savaime nereiškia, jog atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ netenka teisės naudotis sutartyje sulygta galimybe sulaikyti atitinkamas sumas garantiniam laikotarpiui. Rangovo bankroto ar restruktūrizavimo iškėlimo atveju iš esmės apsunkinamas rangos sutarties tęstinių įsipareigojimų, tokių kaip kelis metus trunkanti garantinė priežiūra ir kt., vykdymas, kas kelia prielaidą, kad rangovo bankroto atveju gali būti pažeidžiami teisėti užsakovo lūkesčiai, kilę dėl pirminių statybos rangos sutartyje sulygtų sąlygų įgyvendinimo. Akivaizdu, kad rangovas, kuriam iškelta bankroto byla, negalės pateikti banko garantijų arba pats suteikti garantinės priežiūros paslaugas, todėl užsakovo elgesys sulaikant garantijos dydį atitinkančią pinigų sumą yra pagrįstas sąžiningos verslo praktikos požiūriu. Duomenų, kad ieškovo bankroto byla bus užbaigta taikos sutartimi ir ieškovas tęs įprastą veiklą, nėra.
 1. Ieškovės teiginys, kad sulaikytos sumos pagal sutartyse numatytą jų pobūdį priklauso rangovui, ir kad net rangovo atliktų darbų trūkumas nesuteikia užsakovui teisės valdyti šias lėšas ( ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., 14 str. 1 d. 1 p.), nepagrįstas. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.). Teismas pagal Civiliniame kodekse nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles sprendžia, kad šalių sutartyse nustatyta atsakovės UAB „Lidl Lietuva“ teisė sulaikyti dalį mokėtinos sumos iki garantinio rašto pateikimo reiškia, kad atsakovė turi teisę nemokėti sutartyje nurodytos sumos, kai ieškovė neįvykdo nurodytų konkrečių sutarčių sąlygų. Tokia prievolė atsakovei būtų atsiradusi tik tada, jeigu ieškovė būtų įvykdžiusi minėtas sutarčių sąlygas. Pagal šalių statybos rangos sutartis darbai atlikti, statybos darbų užbaigimo aktai pasirašyti ir UAB „Rudesta“ turėjo galimybę iki bankroto bylos iškėlimo įvykdyti nurodytas sutarčių sąlygas (pateikti garantinio laikotarpio garantiją), tačiau to nepadarė. Duomenų, kad atsakovė atsisakė reikalavimo pateikti garantinį raštą ar šalys susitarė dėl minėtos prievolės pabaigos, byloje nėra. Ieškovas taip pat nepateikė adekvataus prievolės įvykdymo užtikrinimo (CK 4.235 str.).
 1. Šios išvados niekaip nepaneigia ir ieškovės cituojama Lietuvos apeliacinio teismo byla Nr. 2A-478/2011, nes minėtos bylos aplinkybės skiriasi nuo šioje byloje esančių aplinkybių. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007-10-24 nutarimas). Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; kt.). Apeliacinis teismas 2011-11-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-478/2011 sprendė dėl skolos už statybos rangos sutartyje nenumatytus darbus priteisimo, kai prašomos priteisti skolos egzistavimas ir jos dydis yra prejudiciniai faktai, nustatyti teismų procesiniais sprendimais, o ne dėl sulaikymo teise neišmokėtų sumų.
 1. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovei BUAB „Rudesta“ pagal statybos rangos sutarties sąlygas neįvykdžius prievolės pateikti garantinio laikotarpio garantiją statybos darbų garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ turėjo teisę nesumokėti ieškovui už atliktus darbus 175 044, 01 Eur. Įvertinus tai, kad atsakovė savo įsipareigojimus pagal šalių sutartis vykdo (2017-05-11 pervedė 42 306,29 Eur dalinį mokėjimą pagal sąskaitą Nr. ( - ), 2018-02-22 atsakovė pervedė dalinį 43 135,68 Eur mokėjimą pagal sąskaitą Nr. RUD 4227, 2018-04-17 atsakovė sumokėjo 41 132,73 Eur) nėra pagrindo teigti, jog atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ jau šiuo metu privalo išmokėti ieškovei BUAB „Rudesta“ visą pagal sutartis sulaikytą sumą.
 1. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012).

5Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš priešingos šalies nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis).
 2. Atsakovė UAB „Lidl Lietuva“ prašė priteisti iš ieškovės B UAB „Rudesta“ iš bankrotui administruoti skirtų lėšų 3 304,82 Eur atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad dokumentų analizei, situacijos įvertinimui, procesinių dokumentų rengimui, informacijos rinkimui bei kitoms su byla susijusioms teisinėms paslaugoms suteikti iki 2018 m. balandžio 23 d. buvo skirta 23,75 val.
 3. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsniais ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (aktuali redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, konstatuoja, jog atsakovės prašomos priteisti išlaidos neviršija leistinų maksimalių atlyginimo už advokato pagalbą dydžių (3743,52 Eur).
 4. Iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovas advokato suteiktos teisinės pagalbos dydžiui pagrįsti pateikė 2018-01-31 PVM sąskaitą faktūrą NIP Nr. 29869 139,15 Eur sumai, 2018-02-28 PVM sąskaitą faktūrą NIP Nr. 30205 1 565,44 Eur sumai, 2018-03-30 PVM sąskaita faktūra NIP Nr. 30451 1600, 23 Eur, atliktų darbų išklotines ir sąskaitos Nr. NIP Nr. 29869 apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 5. Bylos medžiaga patvirtina, kad teisinių paslaugos buvo suteiktos, teismui pateikti paslaugų kainą patvirtinantys įrodymai, kurie yra pakankami sprendžiant dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos apeliacinio teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-196-381/2015), todėl iš ieškovės bankrotui administruoti skirtų lėšų priteistina visa 3 304,82 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

7Ieškinį atmesti.

8Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lidl Lietuva“ (j. a. k. 111791015) 3 304,82 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“ (j. a. k. 166872121) bankrotui administruoti skirtų lėšų.

9Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai