Byla eA2-1428-413/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir pirkėjo teisių bei pareigų perkėlimo ieškovui, tretieji asmenys – notarė N. L., R. M., A. J., L. J., D. Ž., A. Ž

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. R. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutarties dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018 pagal ieškovo J. M. patikslintą ieškinį atsakovėms N. R. ir I. Ž. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir pirkėjo teisių bei pareigų perkėlimo ieškovui, tretieji asmenys – notarė N. L., R. M., A. J., L. J., D. Ž., A. Ž..

3Teisėjas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Alytaus apylinkės teismas 2018 m. balandžio 3 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018, patenkino ieškovo J. M. ieškinį ir pripažino 2015 m. birželio 25 d. dovanojimo sutartį Nr. 2605 apsimestine bei negaliojančia, pripažino ją pirkimo–pardavimo sutartimi ir perkėlė 8,4557 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pirkėjos atsakovės I. Ž. teises ir pareigas ieškovui; įpareigojo ieškovą sumokėti atsakovei I. Ž. 25 000 Eur; priteisė ieškovui iš atsakovių po 1615,28 Eur bylinėjimosi išlaidų.

82.

9Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutartimi Alytaus apylinkės teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

103.

11Pareiškėja N. R. teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą Alytaus apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018, panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį, priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo J. M. ieškinį atmesti, taikyti dvišalę restituciją: pareiškėjai – atsakovei N. R. grąžinti 8,4557 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įpareigoti atsakovę I. Ž. grąžinti ieškovui J. M. 25 000 Eur ir priteisti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

124.

13Pareiškėja prašo atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu – paaiškėjus naujoms, esminėms aplinkybėms, taip pat CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, kadangi pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

145.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos N. R. ir atsakovės I. Ž. 2019 m. sausio 25 d. kasacinį skundą, visiškai nevertino ir nepasisakė dėl kasacinio skundo argumentų, susijusių su panaikinta pareiškėjos nuosavybės teise į žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), kurio savininke iki ginčijamo dovanojimo sandorio sudarymo buvo pareiškėja N. R., tuo pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 1 protokolo 1 straipsnį. Žemės sklypo pardavimo sąlygos tapo žinomos tik dovanojimo sandorį pripažinus negaliojančiu. Nuo šio momento pareiškėja, kaip žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkė, turėjo ne tik nuosavybę ir visas nuosavybės teises, bet ir pareigą tinkamai įgyvendinti žemės sklypo pirkimo pirmumo teise procedūrą, t. y. teisę sumažinti arba padidinti žemės sklypo pardavimo kainą. Bylą nagrinėję teismai nuo dovanojimo sandorio panaikinimo momento panaikino ir pareiškėjos teises netrukdomai naudoti savo nuosavybe – žemės ūkio paskirties žemės sklypu. Tokiu būdu buvo padaryta aiški teisės normos – Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio taikymo klaida ir neproporcingai apribota pareiškėjos teisė netrukdomai naudotis nuosavybe. Be to, apeliacinės instancijos išvada, kad išimtinę kompetenciją nustatyti, ar šalių valios išraiška atitiko tikrąją šalių valią, turi teismas, pripažintina aiškia procesinės normos – CPK 331 straipsnio 4 dalies 4 punkto taikymo klaida, kuri nebuvo peržiūrėta apeliacine tvarka.

166.

17Atsakovė I. Ž., trečiasis asmuo A. Ž. su pareiškėjos prašymu sutiko.

187.

19Ieškovas J. M. su pareiškėjos prašymu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų. Aplinkybės, kurių pagrindu gali būti atnaujinimas procesas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi būti susijusios su konkrečios bylos esme, o ne su tuo, ar byla buvo nagrinėta kasacine tvarka ar ne. Ieškovas nesutinka su pareiškėjos pozicija, kad jai žemės sklypo pardavimo sąlygos neva tapo žinomos dovanojimo sutartį pripažinus negaliojančia. Taikant Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 5 straipsnio 8 dalį buvusio žemės ūkio paskirties žemės savininko (kuris sudarė sandorį, pažeidžiantį Įstatymą) nuosavybės teisė nėra atimama. Šis asmuo nuosavybės teisės į žemės ūkio paskirties žemę savo valia jau yra atsisakęs, kuomet perleido ją kitam asmeniui pagal Įstatymui prieštaraujantį sandorį. Atsakovėms sudarius apsimestinę dovanojimo sutartį, o teismui dovanojimo sutartį pripažinus negaliojančia, remiantis ieškovo prašymu, buvo pritaikyta Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyta ieškovo teisių gynimo priemonė – pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimas. Pažymėjo, jog Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies taikymas nėra ir negali būti laikomas Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimu.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

228.

23Alytaus apylinkės teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjos N. R. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018.

249.

25Teismas nurodė, kad proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016).

2610.

27Teismo nuomone, pareiškėjos išsakyti argumentai dėl jos manymu naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija pareiškėjos ir atsakovės I. Ž. kasacinį skundą atsisakė priimti, nėra pagrindas proceso atnaujinimui. Pagrindu atnaujinti procesą taip pat nelaikytini pareiškėjos teiginiai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nevertino žemesnės instancijos teismų neva padarytų Konvencijoje įtvirtintų nuosavybės teisės apribojimų pažeidimų. Šios pareiškėjos nurodytos aplinkybės neatitinka nei vienos iš keturių kasacinio teismo praktikoje suformuotų sąlygų, būtinų CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymui ir išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-621-887/2018 atnaujinimui yra teisiškai nereikšmingos. Aplinkybės, kurių pagrindu gali būti atnaujinimas procesas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi būti susijusios su konkrečios bylos esme, o ne su tuo, ar byla buvo nagrinėta kasacine tvarka ar ne. Nagrinėjamu atveju kasacinį skundą buvo atsisakyta priimti, kadangi teisėjų atrankos kolegija nenustatė pagrindų, jog žemesnės instancijos teismai būtų netinkamai taikę materialinės ar procesinės teisės normas.

2811.

29Įstatymo 5 straipsnio 3-6 dalyse nustatyta žemės ūkio paskirties žemės pardavimo tvarka taikytina tais atvejais, kuomet žemės ūkio paskirties žemę siekiama parduoti laikantis Įstatymo reikalavimų. Tais atvejais, kuomet žemės ūkio paskirties žemė parduodama siekiant apeiti Įstatymą, Įstatymo 5 straipsnio 3-6 dalyse nustatytos tvarkos nėra laikomasi. Teismui pripažinus tokį žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorį negaliojančiu ir trečiajam asmeniui prašant perkelti pirkėjo teises ir pareigas, yra taikoma Įstatymo 5 straipsnio 8 dalis, o ne Įstatymo 5 straipsnio 3-6 dalyse nurodyta tvarka. Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie tai dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.

3012.

31Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ir atsakovei I. Ž. sudarius apsimestinę dovanojimo sutartį, o teismui dovanojimo sutartį pripažinus negaliojančia, remiantis ieškovo prašymu, buvo pritaikyta Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyta ieškovo teisių gynimo priemonė – pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimas. Pažymėtina, jog Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies taikymas nėra ir negali būti laikomas Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimu. Be to, Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. balandžio 3 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018 buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, todėl nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu nėra galimas.

3213.

33Teismas nurodė, jog procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu aiškią teisės normos taikymo klaidą padarė pirmosios instancijos teismas, o civilinė byla nebuvo peržiūrėta apeliacine tvarka. Pareiškėja šiuo atveju nurodo, jog aiškią teisės taikymo klaidą padarė apeliacinės instancijos teismas, o ne pirmosios instancijos teismas, o tai negali būti pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto nustatyta tvarka.

3414.

35Nepagrįsti pareiškėjos argumentai ir dėl apeliacinės instancijos teismo CPK 331 straipsnio 4 dalies 4 punkto pažeidimo. Pažymėjo, jog būtent teismai turi teisę ir pareigą, remdamiesi byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visuma, nustatyti tiesą byloje, tame tarpe, kokie buvo tikrieji šalių tikslai sudarant sutartis. Šis teismų veiklos principas yra pamatinis ir visuotinai pripažintas tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje.

36III.

37Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3815.

39Atskiruoju skundu pareiškėja N. R. prašo Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą Alytaus apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

401.1.

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2019 m. sausio 31 d. nutartimi Nr. 3P-137/2019, priimta sprendžiant 2019 m. sausio 25 d. gauto atsakovių I. Ž. ir N. R. kasacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutarties peržiūrėjimo priėmimo klausimą, nutarė kasacinį skundą atsisakyti priimti. Faktas, kad kasacinis teismas visiškai nevertins ir nepasisakys dėl bylą nagrinėjusių teismų padaryto Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimo laikytina nauja aplinkybe, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjai N. R. bylos nagrinėjimo metu. Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimas ir kasacinio teismo atsisakymas nagrinėti šį pažeidimą turi esminę reikšmę bylai.

421.2.

43Žemės sklypo pardavimo kainos ir kitų sąlygų žinojimas yra vienas pagrindinių žemės sklypo pirkimo pirmumo teise procedūros įgyvendinimo elementų. Nagrinėjamu atveju žemės sklypo pardavimo sąlygos neva tapo žinomos dovanojimo sandorį pripažinus negaliojančiu. Vadinasi, nuo šio momento pareiškėja N. R., kaip žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkė, turėjo ne tik nuosavybę ir visas nuosavybės teises, bet ir pareigą įgyvendinti žemės sklypo pirkimo pirmumo teise procedūrą tinkamai. Tame tarpe, teisę sumažinti arba padidinti pardavimo kainą.

441.3.

45Ieškovas nėra vienintelis asmuo, suinteresuotas žemės sklypo pirkimu pirmumo teise, žemės sklypo tariamo pardavimo sąlygos tapo žinomos dovanojimo sandorį pripažinus negaliojančiu. Vadinasi, pritaikius restituciją, nuo šio momento žemės sklypo savininkė - apeliantė, vis dar siekianti parduoti savo valdomą žemės sklypą, turi pareigą įgyvendinti žemės sklypo pirkimo pirmumo teise procedūrą tinkamai. Dėl kokių priežasčių teismas apribojo apeliantei - pareiškėjai šią Įstatymo nustatytą pareigą ir Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio ginamą nuosavybės teisę, liko neatsakyta nei bylą nagrinėjusių teismų, nei skundžiamoje nutartyje.

461.4.

47Nagrinėjamoje byloje procesas atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu, nes nagrinėjant bylą padaryta aiški teisės normos Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio taikymo klaida – neproporcingai apribota pareiškėjos N. R. teisė netrukdomai naudotis nuosavybe.

481.5.

49Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad Civiliniame kodekse įtvirtinti sandorių negaliojimų pagrindai, tarp kurių sandoriai, susiję su sandorio šalių valios ydingumu, ir kad išimtinę kompetenciją nustatyti, ar šalių valios išraiška atitiko tikrąją šalių valią, turi teismas. Toks teismo teiginys suponuoja išvadą, kad šalys neturi teisės laisvai disponuoti savo nuosavybe ir dėl valdomos nuosavybės laisvai sudaryti įstatymams neprieštaraujančias sutartis tol, kol teismas nenustatys jų tikrosios valios. Ši teismo išvada yra neproporcinga siekiamam tikslui – „teisingai pusiausvyrai“ tarp bendrų bendruomenės interesų ir asmens pagrindinių teisių apsaugos reikalavimų, t. y. civilinių santykių stabilumui, kurį garantuoja nuosavybės apsauga, įtvirtinta Protokolo Nr. 1 1 straipsnyje. Be to, ši apeliacinės instancijos teismo išvada visiškai nepagrįsta jokia teisės norma, kadangi tokios teisės normos nėra. Tuo atveju, jeigu tokia teisės norma būtų, tai prieš sudarydami dovanojimo sutartis asmenys pirmiausia turėtų kreiptis į teismą dėl tikrosios savo valios nustatymo, ir tik po to, kai teismas nutartimi patvirtino šalies vidinės valios sutapimą su išorine valios forma, kreiptis į notarą. Galiausiai ši teismo išvada neatitinka CPK 331 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatų, kad motyvuojamojoje sprendimo (nutarties) dalyje glausta forma turi būti įstatymai ir kiti teisės aktai bei kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi darydamas išvadas.

501.6.

51Bylą nagrinėję teismai nukrypo nuo kasacinio teismo precedento, suformuoto civilinėje byloje Nr. e3K-3-184- 378/2018, padarė procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, pažeidimą ir yra CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytas pagrindas procesui atnaujinti. Tačiau pirmosios instancijos teismas dėl teismo precedento netinkamo taikymo visiškai nepasisakė, pats netinkamai taikė kasacinio teismo praktiką. Bylą atsisakius peržiūrėti kasacine tvarka, buvo pažeistas teisingo teismo principas ir pažeista pareiškėjos N. R. teisė į nuosavybę.

521.7.

53Atsakovė N. R. jokios sumos dėl dovanojamo nekilnojamo turto nenurodė, o teismai dovanoto žemės sklypo vertės ar kainos nenustatinėjo. Teismai, konstatuodami, kad 8,4557 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo kaina lygi 25 000 EUR, šios sumos nepagrindė jokiais objektyviais duomenimis. Tokiu būdu buvo pažeistos pareiškėjos N. R., kaip tariamos pardavėjos teisės, vadovaujantis Įstatymo 5 straipsniu tvarka nustatyti parduodamo sklypo kainą.

5416.

55Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas J. M. prašo atskirąjį skundą atmesti, Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apeliantės jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

562.1.

57Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Teisėjų atrankos kolegijai sprendžiant dėl kasacinio skundo priėmimo, be kita ko, yra įvertinama ir atsižvelgiama į tai, ar bylą nagrinėjant žemesnės instancijos teismuose buvo padaryta materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimų, turinčių esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui (CPK 346 str. 2 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju kasacinį skundą buvo atsisakyta priimti, kadangi teisėjų atrankos kolegija nenustatė pagrindų, jog žemesnės instancijos teismai būtų netinkamai taikę materialinės ar procesinės teisės normas. Todėl pareiškėjos atskirasis skundas yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas.

582.2.

59Aplinkybė, jog, pareiškėjos nuomone, šiuo atveju neturėjo būti taikoma Įstatymo 5 straipsnio 8 dalis, nėra pagrindas atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu (ši pareiškėjos nurodoma aplinkybė, be kita ko, nėra pagrindas atnaujinti procesą jokiais pagrindais). Asmens, turinčio pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, teisių gynimo būdas – pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimas yra tiesiogiai įtvirtintas Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje.

602.3.

61Pareiškėjos nuosavybės teisė į žemės sklypą nebuvo pažeista. Nagrinėjamu atveju atsakovėms sudarius apsimestinę dovanojimo sutartį, o teismui dovanojimo sutartį pripažinus negaliojančia, remiantis ieškovo prašymu, buvo pritaikyta Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyta ieškovo teisių gynimo priemonė – pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimas. Pažymi, jog Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies taikymas nėra ir negali būti laikomas EŽTK 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimu. Dar daugiau, Alytaus apylinkės teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018 buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, todėl nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu nėra galimas.

622.4.

63Pareiškėjos papildomai nurodomos aplinkybės dėl precedento sudaro ne bylos dėl proceso atnaujinimo pagrindą, o bylos nagrinėjimo iš esmės pagrindą. Tačiau proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas užslėptam bylos nagrinėjimui iš naujo, kuomet viena iš proceso šalių yra nepatenkinta teismų priimtais sprendimais.

64Teismas

konstatuoja:

65IV.

66Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6717.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

6918.

70Apeliacijos objektas – nutarties, kuria teismas netenkino prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktų pagrindais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

71Faktinės bylos aplinkybės

7219.

73Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra ūkininko ūkį įregistravęs ūkininkas, kartu su žmona R. M. bendrosios nuosavybės teise valdantys žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ). Su ieškovo žemės sklypu ribojasi kitas žemės ūkio paskirties 8,4557 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), kuris nuosavybės teise priklausė atsakovei N. R.. Atsakovė N. R. 2015 m. birželio 25 d. dovanojimo sutartimi savo sklypą padovanojo atsakovei I. Ž.. Dėl šios priežasties ieškovas J. M. kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl žemės sklypo dovanojimo sandorio pripažinimo apsimestiniu, prašydamas perkelti jam žemės sklypo pirkėjo teises ir pareigas.

7420.

75Alytaus apylinkės teismas 2018 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-621-887/2018 ieškinį tenkino, Kauno apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovių N. R. ir I. Ž. apeliacinį skundą, 2018 m. spalio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1315-221/2018 prieš tai minėtą teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismai nustatė, kad atsakovių nesieja jokie giminystės ryšiai, vertino ir kitus dovanojimo sutarties sudarymo motyvus, kad atsakovė N. R. siekė perleisti žemės sklypą konkrečiam asmeniui, svarbu ne ieškovui, ir būtent dovanojimo sutartis leido nepaisyti pirmumo teisę turinčių asmenų teisėtų interesų ir nustatytos žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo procedūros (ŽŪPŽĮĮ 5 straipsnio 1, 3–8 dalys), kad ginčo žemės sklypas I. Ž. buvo perleistas atlygintinai. Teismai pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju buvo sudarytas apsimestinis sandoris, kuriuo siekiama nuslėpti faktinius pirkimo–pardavimo teisinius santykius.

7621.

77Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), atsakovės pateikė kasacinį skundą, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2019 m. sausio 15 d. nutartimi Nr. 3P-25/2019 ir 2019 m. sausio 31 d. nutartimi Nr. 3P-137/2019 nutarė atsakovių I. Ž. ir N. R. kasacinį skundą bei patikslintą kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutarties peržiūrėjimo atsisakyti priimti. Minėtose nutartyse nurodyta, kad kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti. Kasaciniame skunde taip pat nenurodyta teisės problema, kuri turėtų esminės reikšmės teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui.

7822.

79Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminę reikšmę bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė. Tokiam asmeniui tenka pareiga tinkamai apibūdinti ir įrodyti proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimą, o teisiškai šias aplinkybes kvalifikuoja teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2013).

8023.

81Apeliantė prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktų pagrindais.

82Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto proceso atnaujinimo pagrindo

8324.

84CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Apeliantės vertinimu, naujai paaiškėjusi aplinkybė yra tai, kad pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomas faktas, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas visiškai nevertins ir nepasisakys dėl bylą nagrinėjusių teismų padaryto Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimo. Be to, teismas apribojo apeliantės Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio ginamą nuosavybės teisę, t. y. parduoti žemę savo pasirinkimu ir nustatyti jos kainą. Ši aplinkybė apeliantei tapo žinoma tik pripažinus dovanojimo sutartį negaliojančia.

8525.

86Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad tokie apeliantės teiginiai nelaikytini pagrindu atnaujinti procesą. Aplinkybės, kurių pagrindu gali būti atnaujinimas procesas pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi būti susijusios su konkrečios bylos esme, o ne su tuo, ar byla buvo nagrinėta kasacine tvarka, ar ne. Nagrinėjamu atveju teisėjų atrankos kolegija nenustatė pagrindų, jog žemesnės instancijos teismai būtų netinkamai taikę materialinės ar procesinės teisės normas, todėl kasacinį skundą buvo atsisakyta priimti.

8726.

88Taip pat negalima pripažinti pareiškėjos nurodomą kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę tai, kad tik tuo metu, kai teismas pripažino dovanojimo sutartį negaliojančia, apeliantei tapo žinoma, jog buvo apribota jos teisė perleisti savo nuosavybę. Apeliacinės instancijos teismas šios nutarties 20 punkte nurodė, jog išnagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo nustatytos 2015 m. birželio 25 d. dovanojimo sutarties sudarymo aplinkybės, t. y. kad tai buvo apsimestinis sandoris, nes apeliantė siekė savo turtą perleisti konkrečiam asmeniui pažeisdama įstatyme nustatytas žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo procedūras, kad minėtas sandoris buvo atlygintinis. Taigi, nuosavybės teisių pažeidimas nėra galimas, jeigu jį sąlygojo paties savininko neteisėti veiksmai. Teisės teorijoje bei teismų jurisprudencijoje galioja bendrasis principas, kad iš neteisės teisė neatsiranda (ex in juria non oritur jus). Visos sandorio sudarymo aplinkybės apeliantei buvo žinomos ir jos buvo įvertintos nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-621-887/2018.

8927.

90Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016). CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-154-378/2018).

9128.

92Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius galėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo gali būti pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-643-219/2015).

9329.

94Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pareiškime nurodytos aplinkybės neatitinka prieš tai nurodytoje kasacinio teismo praktikoje suformuotų sąlygų, būtinų CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymui, todėl išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-621-887/2018 atnaujinimui yra teisiškai nereikšmingos.

95Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto proceso atnaujinimo pagrindo

9630.

97CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

9831.

99Apeliantė skunde nurodo, kad nagrinėjant bylą buvo padaryta aiški teisės normos – Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio taikymo klaida – neproporcingai apribota pareiškėjos N. R. teisė netrukdomai naudotis nuosavybe.

10032.

101Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad tai, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme, įstatyme neatskleista, ši sąvoka yra vertinamoji. Klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą. Pirmosios instancijos teismo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jai taikyti svarbių bylos aplinkybių nenustatymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai; neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir panašūs atvejai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; kt.).

10233.

103Pažymėtina ir tai, kad byloje atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu galima tik tuomet, jeigu sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Nagrinėjamu atveju Alytaus apylinkės teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimas, priimtas byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, apeliacine tvarka buvo peržiūrėtas ir paliktas nepakeistas, nenustačius jokių teisės normų pažeidimų. Tokias aplinkybes taip pat nustatė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija (šios nutarties 21 punktas). Taigi, proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu šiuo atveju nėra galimas.

10434.

105Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog aiškinant proceso atnaujinimo institutą, teismų praktika suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-219/2016 18, 2016 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-154-378/2018).

10635.

107Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamam klausimui spręsti tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias ginčo teisinį santykį, nenukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų tokio pobūdžio bylose, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą 2019 m. gegužės 28 d. teismo nutartį, todėl apeliantės atskirasis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

108Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

109Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

110Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. balandžio 3 d. sprendimu, priimtu... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m.... 10. 3.... 11. Pareiškėja N. R. teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą Alytaus... 12. 4.... 13. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 14. 5.... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos N. R. ir... 16. 6.... 17. Atsakovė I. Ž., trečiasis asmuo A. Ž. su pareiškėjos prašymu sutiko.... 18. 7.... 19. Ieškovas J. M. su pareiškėjos prašymu nesutiko, prašė jį atmesti ir... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 8.... 23. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi atmetė... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio... 26. 10.... 27. Teismo nuomone, pareiškėjos išsakyti argumentai dėl jos manymu naujai... 28. 11.... 29. Įstatymo 5 straipsnio 3-6 dalyse nustatyta žemės ūkio paskirties žemės... 30. 12.... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ir atsakovei I. Ž. sudarius apsimestinę... 32. 13.... 33. Teismas nurodė, jog procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu... 34. 14.... 35. Nepagrįsti pareiškėjos argumentai ir dėl apeliacinės instancijos teismo... 36. III.... 37. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 38. 15.... 39. Atskiruoju skundu pareiškėja N. R. prašo Alytaus apylinkės teismo 2019 m.... 40. 1.1.... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 42. 1.2.... 43. Žemės sklypo pardavimo kainos ir kitų sąlygų žinojimas yra vienas... 44. 1.3.... 45. Ieškovas nėra vienintelis asmuo, suinteresuotas žemės sklypo pirkimu... 46. 1.4.... 47. Nagrinėjamoje byloje procesas atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9... 48. 1.5.... 49. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad Civiliniame kodekse... 50. 1.6.... 51. Bylą nagrinėję teismai nukrypo nuo kasacinio teismo precedento, suformuoto... 52. 1.7.... 53. Atsakovė N. R. jokios sumos dėl dovanojamo nekilnojamo turto nenurodė, o... 54. 16.... 55. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas J. M. prašo atskirąjį skundą... 56. 2.1.... 57. Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip,... 58. 2.2.... 59. Aplinkybė, jog, pareiškėjos nuomone, šiuo atveju neturėjo būti taikoma... 60. 2.3.... 61. Pareiškėjos nuosavybės teisė į žemės sklypą nebuvo pažeista.... 62. 2.4.... 63. Pareiškėjos papildomai nurodomos aplinkybės dėl precedento sudaro ne bylos... 64. Teismas... 65. IV.... 66. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. 17.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 69. 18.... 70. Apeliacijos objektas – nutarties, kuria teismas netenkino prašymą... 71. Faktinės bylos aplinkybės... 72. 19.... 73. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra ūkininko ūkį įregistravęs... 74. 20.... 75. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje... 76. 21.... 77. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.),... 78. 22.... 79. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje... 80. 23.... 81. Apeliantė prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9... 82. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto proceso atnaujinimo pagrindo... 83. 24.... 84. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 85. 25.... 86. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos... 87. 26.... 88. Taip pat negalima pripažinti pareiškėjos nurodomą kaip naujai... 89. 27.... 90. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies... 91. 28.... 92. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus... 93. 29.... 94. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju... 95. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto proceso atnaujinimo pagrindo... 96. 30.... 97. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 98. 31.... 99. Apeliantė skunde nurodo, kad nagrinėjant bylą buvo padaryta aiški teisės... 100. 32.... 101. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad... 102. 33.... 103. Pažymėtina ir tai, kad byloje atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies... 104. 34.... 105. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog aiškinant proceso atnaujinimo... 106. 35.... 107. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 108. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 109. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 110. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....