Byla 2A-996-254/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Aistei Raginytei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Linavos“ servisas atstovei advokatei Justinai Stuckai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Longlita“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Linavos“ servisas ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Longlita“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir prateisti iš atsakovo 32 317,07 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 29 d. šalys sudarė sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti ieškovui už įsigytą dyzelinį kurą AB Polski Koncern Naftowy ORLEN degalinėse; pagal sutartį ieškovas atsiskaito su AB Polski Koncern Naftowy ORLEN, o atsakovas apmoka ieškovui AB Polski Koncern Naftovvy ORLEN pateiktose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytą sumą už įsigytą dyzelinį kurą iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 dienos; atsakovui už dyzelinį kurą išrašytos dvi sąskaitos, kurių pagrindu atsakovas yra skolingas ieškovui 27680,58 Lt; praleidus atsiskaitymo terminą, atsakovui priskaičiuoti 4636,49 Lt delspinigiai; 2010 m. vasario 8 d. ieškovo atstovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl skolos sumokėjimo; atsakovas pateikė atsiliepimą į pretenziją, siūlydamas įsiskolinimą padengti pagal grafiką; ieškovas sutiko dėl skolos padengimo pagal grafiką, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 10 d., tačiau atsakovo pasiūlytas skolos padengimo grafikas šios sąlygos neatitiko ir tai ieškovo netenkino.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 30 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Atsakovas pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad ieškovui skolingas tik 20 774,89 Lt., be to, kad ieškovo reikalaujamos netesybos yra aiškiai per didelės.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 21 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė, ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovui 20774,98 Lt skolos, 4636,49 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad atsakovas pagal 2009-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.0468017523 yra sumokėjęs ieškovui bendroje sumoje 45282,54 Lt, todėl jo įsiskolinimas ieškovui už abi PVM sąskaitas-faktūras – 2009-09-02 Nr.0468017523 ir 2009-10-02 Nr.0468017806 yra 20774,98 Lt (50329,53-45282,54+15727,99 = 20774,98). Dėl 2009-11-05 pervedimo teismas nurodė, kad jo paskirtis buvo nurodyta „4044“, tačiau ieškovui įskaičius pagal šį pervedimą 2538,40 Lt sumą, laikytina šia suma apmokėta PVM sąskaita-faktūra Nr. 0468017523. Teismas laikė negalimu įskaitymą 379,40 Lt sumoje, kadangi tai atlikta bylą iškėlus teisme. Teismas pažymėjo, jog atsakovas pripažino būtent 20774,98 Lt skolą ieškovui.

5Taip pat teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nesumokėdamas nustatytu terminu visos skolos, atsakovas metus laiko nepagrįstai naudojasi ieškovui priklausančiais pinigais, pats pasiūlęs skolos sumokėjimo grafiką jo nesilaikė, o ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netesybas tik nuo galutinės nesumokėtos sumos ieškinio padavimo dienai, todėl 4636,49 Lt netesybas nelaikė neprotingai didelėmis ar lupikiškomis ir neatitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

6Apeliacinius skundu atsakovas UAB “Longlita“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti dalyje dėl 4.636,49 Lt delspinigių priteisimo ir priimti naują sprendimą toje dalyje delspinigius sumažinti iki 0,04 proc.

7Atsakovas nurodė, kad teismas nesiaiškino ar PVM sąskaita -faktūra, kurios paskutiniai keturi skaitmenys yra „4044" egzistavo, ar ieškovas atsakovui buvo pateikęs PVM sąskaitą - faktūrą, kurios numeris baigtųsi būtent tokiais skaitmenimis, todėl laikytina, jog ieškovas pagal atsakovo PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0468017523 sumokėjo ne 2.538,40 Lt, o 5.006,65 Lt. Taip pat atsakovas nurodė, kad jis turėjo teisę įskaityti 1.309,99 Lt (179,40 EUR) nepriklausomai nuo to, kad šis mokėjimas atliktas, vadovaujantis kita šalių sudaryta sutartimi.

8Be to nurodė, kad reikia atsižvelgti, kad ieškovo UAB "Linavos" servisas motininė įmonė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA"1 - skolinga atsakovui 23.133,76 Lt., todėl laikytina, kad ne atsakovas, o ieškovas (jo motininė įmonė) yra skolinga atsakovui.

9Taip pat atsakovas nurodė, kad teismas priteisdamas 4 636,49 Lt delspinigių, nukrypo nuo LR CK 6.73 str. 2 d. įtvirtintos teismo teisės netesybas mažinti bei neatsižvelgė į tai, kad šalys ilgai bendradarbiavo, ginčų dėl prievolių pagal sutartį vykdymo tinkamumo iki šiol nebuvo, pažeidimas atsirado dėl ieškovo motininės įmonės delsimo grąžinti atsakovui priklausančias lėšas bei transporto rinką ištikusios ekonominės — finansinės krizės, ieškovas neįrodė dėl atsakovo delsimo įvykdyti prievolę patirtų nuostolių dydžio, o priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, nes sudaro beveik penktadalį skolos.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Linavos“ servisas“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

11Nurodė, kad teismas nenustatęs pagrindų, dėl kurių netesybos nagrinėjamu atveju turėtų būti mažinamos, pagrįstai ir nenukrypdamas nuo suformuotos teismų praktikos priteisė Sutartyje numatytas ir ieškovo prašomas netesybas ( LAT 2010-11-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-409/2010). Be to, nurodė, kad atsakovas taip pat nepilnai atskleidė suformuotą LR CK 6.73 str. 2 d. taikymo praktiką. Vadovaudamasis viena cituojama LAT nutartimi, kurios ratio detidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, atsakovas padaro nepagrįstą išvadą, kad ir šioje byloje teismas privalėjo pasinaudoti savo teise sumažinti netesybas.

12Taip pat nėra aišku, kuo atsakovas motyvuoja savo prašymą sumažinti delspinigių dydį būtent iki 0,04 proc. Numatydamos Sutartyje 0,1 proc. dydžio delspinigius šalys, būdamos verslininkais ir turėdamos sutarčių sudarymo patirtį, aiškiai suvokė Sutartimi prisiimamus įsipareigojamus bei jų neįvykdymo riziką ir atsakovas neįrodė, kad dėl kokių nors priežasčių šis dydis turėtų būti keistinas. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad šalys ilgai bendradarbiavo, kaip tik patvirtina tai, kad šalims buvo puikiai žinomos visos Sutarties sąlygos ir kokios sankcijos gresia už jų neįvykdymą. Kadangi šalių sutartos netesybos yra laikomos kreditoriaus minimaliais nuostoliais, todėl jų įrodinėti papildomai nereikia. Priešingu atveju būtų paneigtas šalies laisvės principas bei netesybų kaip prievolės užtikrinimo būdo, taip pat kaip sutartinės civilinės atsakomybės formos, paskirtis.

13Be to, ieškovo nuomone, atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kad ginčų dėl prievolių pagal sutartį vykdymo tinkamumo iki šiol nebuvo, pažeidimas atsirado dėl ieškovo motininės įmonės delsimo grąžinti atsakovui priklausančias lėšas bei transporto rinką ištikusios ekonominės — finansinės krizės, šiuo atveju iš viso nėra teisiškai reikšmingi.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimų negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1d.). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

16Dėl netesybų dydžio

17Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal šalių pasirašytos 2005-08-29 sutarties Nr.LS/30427/2005 7 p., praleidęs atsiskaitymo terminą Vežėjas – atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą atsiskaitymo dieną į Agento – ieškovo nurodytą sąskaitą. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šalys yra privatūs verslo subjektai, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Šalių sutartiniai santykiai tęsiasi nuo 2005-08-29 ir atsakovas neginčijo sutarties sąlygos dėl delspinigių iki šio teisminio ginčo, todėl mažinant netesybas, kurios buvo numatytos sutarties 7 punkte 0,1 % iki 0,04 % būtų paneigtas sutarties laisvės principas. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodęs, kad neįvykdytos prievolės vertė 20 774,98 Lt. Atsakovas neapmokėjo pilnai 2009-09-02 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0468017523 ir 2009-10-02 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0468017806, kurias pagal sutarties 6 punktą turėjo apmokėti iki einamojo mėnesio 15 dienos. Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje numatytos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Šalys sutartyje be delspinigių kitų sankcijų, už prievolės atsiskaityti neįvykdymą (pvz. palūkanų už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas) nenumatė, todėl šiuo atveju 4 636,49 Lt netesybas laikyti neprotingai didelėmis nėra pagrindo. Tokia išvada atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 suformuotą teisminę praktiką, kad atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus atitiktų 0,1 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis). Šia teisminė praktika buvo remtasi analogiškoje byloje, išnagrinėtoje kasacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2010), todėl apelianto apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl netesybų sumažinimo, t.t. ieškovo motininės įmonės įsiskolinimas atsakovui, nelaikyti pagrįstais.

18Apeliaciniu skundu apeliantas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. teismo sprendimą tik delspinigių dalyje, tačiau jame nurodė argumentus dėl nesutikimo su sprendimo dalimi dėl įsiskolinimo pagal 2009-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0468017523 dydžio dėl kurių kolegija taip pat pasisako.

19Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui 2009-09-02 buvo išrašytos dvi PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0468017523 14576,44 EUR sumai ir Nr. 468017580 714,83 EUR sumai, bet reikalavimas pareikštas tik pagal pirmąją. Taip pat ieškovo reikalavimas yra pagal 2009-10-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 468017806 4555,14 EUR sumai. Visos jos išrašytos pagal 2005 m. rugpjūčio 29 d. sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti ieškovui už įsigytą dyzelinį kurą AB Polski Koncern Naftowy ORLEN degalinėse.

20Apeliantas nurodė, kad 2010-11-05 banko pavedimu Nr. 11051149 apmokėjo ieškovui 5006,56 Lt, bet pirmosios instancijos teismas įskaitė tik 2538,40 Lt. Tačiau iš bylos duomenų darytina pagrįsta išvada, kad šia suma buvo padengtas atsakovo įsiskolinimas pagal 2008-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą 714,83 EUR sumai, dėl kurios ieškinio reikalavimas nebuvo pareikštas, o likusia šio pavedimo 2538,40 Lt. suma sumažintas įsiskolinimas pagal 2009-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0468017523. Net ir atnaujinus bylos nagrinėjimą šalys nepateikė kitos tarp šalių sudarytos sutarties dėl 2009-11-05 pavedimo, kuriame atsakovas nurodė paskutinius keturis paskirties skaičius „4044“, kaip įprastai nurodydavo bankiniuose pavedimuose paskutinius PVM sąskaitų-faktūrų numerių skaičius (I t., b.l. 108-116). Todėl pagrįstai ieškovas mokėjimus užskaitė pagal jo pateiktas atsakovui PVM sąskaitas-faktūras – šiuo atveju 2009-09-02 ir 2009-10-02.

21Ieškovas neneigia turėjęs 1310,00 Lt įsiskolinimą atsakovui pagal 2009-07-16 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LON serija Nr. 0006128 už padangas Prirelli (I t., b.l. 107). 2009-10-02 šia suma ieškovas sumažino atsakovo įsiskolinimą pagal 2009-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0468017523. Dėl šio įskaitymo atsakovas nėra pareiškęs jokių atsikirtimų. Tuomet likusi neapmokėta atsakovo skola pagal pastarąją PVM sąskaitą-faktūrą yra 11 952,59 Lt. Mokėjimų atsakovas pagal 2009-10-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 468017806 4555,14 EUR arba 15727,99 Lt neatliko, todėl ieškinio pateikimo teismui dienai skola buvo 27680,58 Lt. sumai.

22Atsakovas 2010-04-07 mokėjimu 3452,80 Lt sumai ir 2010-04-21 – 3452,80 Lt. sumai skolą sumažino po bylos iškėlimo teisme, todėl sprendimo priėmimo dienai jo skola ieškovui pagal dvi PVM sąskaitas-faktūras buvo 20 774,98 Lt. Kolegija pakartotinai atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas apeliaciniame skunde reikalavimo dėl sprendimo pagrindinės skolos priteisimo dalyje nepareiškė ir jo žyminiu mokesčiu neapmokėjo.

23Apibendrinat tai, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, kad Kauno miesto apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės bylai aplinkybes, tinkamai įvertino surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo, todėl jis atmestinas (CPK 326 str.1 d.1p.).

24Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 1089,00 Lt atsiliepimo į apeliacinį skundą bei 120 Lt advokatės atstovavimo dviejuose teismo posėdžiuose išlaidų, kurios priteistinos (CPK 98 str. (30 min. + 30 min., Rekomendacijų 8.18 p.)).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

26Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Longlita“ (kodas 135481765) ieškovui UAB „Linavos“ servisas (kodas 123874084) 1209 Lt. išlaidų advokatės pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį prašė nagrinėti... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 30 d. preliminariu sprendimu... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 21 d. galutiniu sprendimu... 5. Taip pat teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nesumokėdamas nustatytu terminu... 6. Apeliacinius skundu atsakovas UAB “Longlita“ prašo pirmosios instancijos... 7. Atsakovas nurodė, kad teismas nesiaiškino ar PVM sąskaita -faktūra, kurios... 8. Be to nurodė, kad reikia atsižvelgti, kad ieškovo UAB "Linavos" servisas... 9. Taip pat atsakovas nurodė, kad teismas priteisdamas 4 636,49 Lt delspinigių,... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Linavos“ servisas“... 11. Nurodė, kad teismas nenustatęs pagrindų, dėl kurių netesybos nagrinėjamu... 12. Taip pat nėra aišku, kuo atsakovas motyvuoja savo prašymą sumažinti... 13. Be to, ieškovo nuomone, atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kad... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Dėl netesybų dydžio... 17. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 18. Apeliaciniu skundu apeliantas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui 2009-09-02 buvo išrašytos dvi PVM... 20. Apeliantas nurodė, kad 2010-11-05 banko pavedimu Nr. 11051149 apmokėjo... 21. Ieškovas neneigia turėjęs 1310,00 Lt įsiskolinimą atsakovui pagal... 22. Atsakovas 2010-04-07 mokėjimu 3452,80 Lt sumai ir 2010-04-21 – 3452,80 Lt.... 23. Apibendrinat tai, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, kad Kauno miesto... 24. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 1089,00 Lt atsiliepimo į... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Longlita“ (kodas 135481765) ieškovui UAB...