Byla 2-1016-841/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Stiliaus sprendimai“ atstovėms direktorei A. M., advokatei Vladai Buivydienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Stiliaus sprendimai“ ieškinį atsakovui UAB „Sevile“, dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 23383,53 Lt skolos, 4393,13 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovės ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismui paaiškino, kad po sutarčių pasirašymo atsakovas tik tris mėnesius vykdė mokėjimus pagal sutartį, vėliau ėmė delsti, atsakovo prašymu nuo 2013 metų sausio nuomos mokestis buvo sumažintas pagal sutarties priedą, tačiau ir sumažinto mokesčio atsakovas laiku nemokėjo, galiausiai ir visai nustojo mokėti, todėl ieškovas sutartį nutraukė ir pareikalavo atsiskaityti. Atsakovo minimas padarytas patalpų pagerinimas, dėl kurio jis prašo sumažinti ieškinio sumą, buvo atliktas 2012 metais, pagerinimo suma buvo išskaičiuota iš atsakovo atliekamų mokėjimų ieškovui, dėl mokėjimų už 2012 metus atsakovui jokių reikalavimų nepareikšta.

4Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovų paaiškinimų, nustatyta, kad 2012-05-16 ieškovas UAB „Stiliaus sprendimai“ su atsakovu UAB „Sevile“ sudarė dvi sutartis- Įrenginių nuomos sutartį ir Pastato nuomos sutartį, įranga buvo perduota pagal Įrangos perdavimo-priėmimo aktą (b.l.5-15). Pagal ieškovo paskaičiavimus atsakovas ieškovui 2013-12-16 buvo skolingas 26258,53 Lt, delspinigiai už elektros energijos kompensavimą sudarė 73,97 Lt, delspinigiai už įrengimų nuomą- 1580,16 Lt, delspinigiai už patalpų nuomą- 2739,00 Lt (b.l.17-20). Ieškovas 2013-09-19 pranešimais pranešė atsakovui apie Įrenginių nuomos sutarties ir Pastato nuomos sutarties nutraukimą (b.l.25-27). Per laikotarpį nuo 2013-02-11 ieškovas pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitas-faktūras Nr.SS0425, Nr.SS0426, Nr.SS0427, Nr.SS0428, Nr.SS0429, Nr.SS0430, Nr.SS0431, Nr.SS0433, Nr.SS0434, Nr.SS0435, Nr.SS0436, Nr.SS0432, Nr.SS0439, Nr.SS0437, Nr.SS0438 (b.l.28-42). Atsakovas 2013-07-12 pagal kasos pajamų orderį Nr.( - ) sumokėjo atsakovui 5000,00 Lt, 2013-09-10 pagal kasos pajamų orderį Nr.( - )1 sumokėjo atsakovui 5000,00 Lt, 2013-06-17 pagal kasos pajamų orderį Nr.( - ) sumokėjo atsakovui 5000,00 Lt, 2013-08-05 pagal kasos pajamų orderį Nr.( - ) sumokėjo atsakovui 3000,00 Lt (b.l.43-46). Ieškovas 2013-06-03 Pranešimu reikalavo atsakovą sumokėti 30070,00 Lt įsiskolinimą iki 2013-06-15, pranešimas 2013-06-04 atsakovui išsiųstas paštu, kartu išsiųstos sąskaitos ir sutarties priedas (b.l.16,47).

7Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime teigė, kad iš esmės pagerino ieškovo patalpas ir tą pagerinimą įvertino 12500 Lt, tačiau teismui jokių įrodymų apie patirtas išlaidas nepateikė. Taip pat atsiliepime atsakovas prašė mažinti priteistinus delspinigius nuo 0,2 % iki 0,02 % bei skaičiuoti juos nuo atsakovo manymu priteistinos skolos sumos- 10883,53 Lt, tačiau šių savo prašymų nepagrindė.

8Įstatymas numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (Civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovas nevykdė savo pareigos ir neteikė teismui jokių įrodymų apie savo galimai atliktą patalpų pagerinimą, nors 2014-02-25 teismo nutartyje skirti parengiamąjį posėdį buvo informuotas apie pareigą pateikti rašytinius įrodymus. Nesant pateiktų įrodymų teismas laiko, kad atsakovo argumentas apie neva atliktą patalpų pagerinimą bei reikalavimas sumažinti ieškinio sumą 12500 Lt yra nepagrįstas, neįrodytas ir atmestinas. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina visa ieškovo paskaičiuota ir atsakovo nesumokėta skolos suma- 23383,53 Lt.

10Kaip matyti iš ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių, šalys jose numatė sutartines netesybas- 0,2 % delspinigių nuo viso mėnesio nuomos mokesčio (Įrenginių nuomos sutartis 5.1. p.) nuo sutartos sumos už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną bei 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (pastato nuomos sutartis, 6.1. p.).

11Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (LAT 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), tačiau teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

12Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas yra verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, sutartys tarp jų buvo pasirašytos laisva šalių valia, abiejose sutartyse nurodytas tas pats delspinigių dydis, t.y. šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios sutartyje laisva valia ir toks susitarimas šalims turėjo įstatymo galią. Be to, kaip matyti iš Pastato nuomos sutarties priedo Nr. 1, šalys, susitardamos dėl mažesnio nuomos mokesčio, nepakeitė sutarties sąlygos dėl delspinigių dydžio, o teismo teisė mažinti netesybas tiesiogiai nepriklauso nuo to, kad buvo pareikštas vienos iš sutarties šalių reikalavimas sumažinti delspinigius. Atsakovas, kaip matyti iš bylos medžiagos, neprašė sutarčių dalį dėl delspinigių pripažinti negaliojančia. Sutarčių nuostatos dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluotos, atsakovas laisva valia pasirašydamas sutartis, žinojo jose nustatytą delspinigių dydį, todėl galėjo numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius. Dėl to teismas daro išvadą, kad šalių sutartyse nustatytas 0,2 proc. delspinigių dydis neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nėra per didelis, todėl nemažintinas.

13LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šalys yra juridiniai asmenys, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 6 % dydžio palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos – 2014-01-09 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Ieškovas byloje yra sumokėjęs 701,00 Lt žyminio mokesčio bei patyręs 1000,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Ieškinį patenkinus pilnai, visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos- 1701,00 Lt priteistinos ieškovui iš atsakovo (LR CPK 93 str. 1 d.).

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-267 str., 268-270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti ieškovui UAB „Stiliaus sprendimai“, juridinio asmens kodas 300848431, buveinė P.Lukšio g. 9A, Šiauliai, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), iš atsakovo UAB „Sevile“, juridinio asmens kodas 302483376, buveinė Adutiškio g. 3-3, Vilnius, 23383,53 Lt (dvidešimt tris tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt tris litus 53 ct) skolos, 4393,13 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt tris litus 13 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-01-09 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti ieškovui UAB „Stiliaus sprendimai“ iš atsakovo UAB „Sevile“, 1701,00 Lt (tūkstantį septynis šimtus vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

202014-01-10 teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 23383,53 Lt skolos, 4393,13 Lt... 3. Teismo posėdyje ieškovo atstovės ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti,... 4. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovų paaiškinimų,... 7. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime teigė, kad iš esmės pagerino... 8. Įstatymas numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad... 10. Kaip matyti iš ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių, šalys jose numatė... 11. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 12. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas yra... 13. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Ieškovas byloje yra sumokėjęs 701,00 Lt žyminio mokesčio bei patyręs... 15. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Stiliaus sprendimai“, juridinio asmens kodas... 19. Priteisti ieškovui UAB „Stiliaus sprendimai“ iš atsakovo UAB... 20. 2014-01-10 teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...