Byla 2A-1657-324/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Nijolios Indreikienės, sekretoriaujant Neringai Gudašytei, dalyvaujant ieškovo atstovui E. K., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Ūkio banko lizingo apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-8126-584/2010 pagal uždarosios akcinės bendrovės Ūkio banko lizingo ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1047,38 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 387,53 Lt delspinigių, 6,5 Lt pašto išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2008 m. birželio 21 d. ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C806006325, pagal kurią atsakovas 12 mėn. laikotarpiui gavo 1147,18 Lt vartojimo kreditą. Atsakovas nevykdė sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų, nemokėjo įmokų, nepadengė kredito, nereagavo į pranešimus. Dėl to atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą.

5Per teismo nustatytą terminą atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 24 d. sprendimu už akių ieškinį iš dalies patenkino. Priteisė ieškovui iš atsakovo 1047,38 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 38,75 Lt delspinigių, 6,5 Lt pašto išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 49 Lt žyminio mokesčio. Likusią ieškinio dalį atmetė. Atsižvelgęs į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo – vartotojas, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikė, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, dešimt kartų viršijantys įstatyme nustatytus minimalius kreditoriaus nuostolius, yra nepagrįstai dideli, todėl mažintini iki 38,75 Lt sumos, kuri, atsižvelgiant į suteikto kredito limito dydį bei pirmiau teismo nurodytas aplinkybes, laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius.

6Apeliaciniu skundu ieškovas nurodo, jog sprendimo dalis dėl delspinigių sumažinimo neteisėta ir nepagrįsta.

7Nepagrįstai spręsta, kad vien tik iš sutartyje numatyto netesybų dydžio galima daryti išvadą, jog 0,2 procentų dydžio netesybos yra „nepagrįstai didelės“. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtose (oficialiai nepaskelbtose) nutartyse yra ne vienas atvejis, kai 0,2 proc. (civilinė byla Nr. 3K-3-42/2004, civilinė byla Nr. 3K-3-358/2005 ir kt.), 0,25 proc. dydžio delspinigiai nelaikomi „per didelėmis netesybomis“. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje Nr. 3K-7-304/2007 (Teismų praktika, 2008 m. gegužės 16 d., Nr. 28) yra nurodęs, jog „teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta; Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.“

8Neįvertinta aplinkybė, kad, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atsakovo elgesys negali būti laikomas tinkamu. Sudarius sutartį, atsakovui buvusi privaloma mokėti mėnesio įmoka sudarė 95,59 Lt. Klientui pradelsus mokėjimo terminą 30 dienų, priskaičiuojama apie 5,74 Lt delspinigių, kurie tik padengia registruoto laiško (raginimo laiku vykdyti įsipareigojimus) išsiuntimo kaštus. Iš pateiktos kliento mokėjimų istorijos matyti, kad atsakovas nevykdė savo finansinių įsipareigojimų ir laiku nemokėjo įmokų. Ieškovas yra gavęs tik vieną įmoką.

9Neatsižvelgta, kad vėluojant arba delsiant grąžinti suteiktą kreditą, ieškovas kiekvieną dieną patiria nuostolius, kuriuos tik iš dalies kompensuoja priskaičiuoti delspinigiai. Sudarant vartojimo kredito sutartį, klientui yra nustatomas mėnesinių mokėjimų grafikas, kuriame nurodoma, kokio dydžio mėnesines įmokas klientas privalo mokėti. Taip pat nurodomas ir palūkanų dydis už suteiktą kreditą nustatytam laikotarpiui. Jei klientas nesilaiko prisiimtų finansinių įsipareigojimų ir kredito laiku negrąžina, sutartyje nustatytos palūkanos nesikeičia. Tai reiškia, kad ieškovas suteikia vartojimo kreditą sutartam laikotarpiui už nustatytas palūkanas, tačiau net ir vėluojant grąžinti kreditą ieškovo uždarbis (palūkanos) nesikeičia. Kitaip tariant, klientas gali disponuoti jam suteikta pinigine suma neapibrėžtą laiką ir papildomai nemokėti jokių palūkanų. Tokiu atveju yra skaičiuojami tik delspinigiai, tačiau delspinigių skaičiavimas yra griežtai reglamentuotas įstatymų ir negali viršyti nustatyto sutrumpinto senaties termino.

10Prašo pakeisti sprendimą, priteisti ieškovui visą 387,53 Lt delspinigių sumą, visą sumokėtą žyminį mokestį.

11Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

12Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas palaikė argumentus, išdėstytus savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

13Apeliacinis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

15Apeliantas nesutinka su teismo sprendimo už akių dalimi, kuria ieškovo ir atsakovo 2008 m. birželio 21 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. C806006325 7.2 punkte numatytos netesybos – 0,2 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną – pripažintos nepagristai didelėmis ir priteistinų delspinigių dydis sumažintas iki 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino ieškovui iš atsakovo priteistinų delspinigių dydį, nukrypo nuo įstatymų nuostatų, taikytinų mažinant netesybas.

17Delspinigiai, kaip netesybų rūšis, yra pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Delspinigiai (netesybos) laikomi iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, tačiau teismas turi teisę juos mažinti, jeigu jie yra aiškiai per dideli (neprotingai dideli) arba prievolė iš dalies yra įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

18Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009).

19Kaip minėta, šalių sudarytoje sutartyje yra numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 7.2 punktas), o bendra delspinigių suma už atsakovo pavėluotą atsiskaitymą siekia 387,53 Lt. Apylinkės teismas teisingai nurodė, jog atsakovas, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų, kadangi sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovas, ji buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi (CK 6.185 straipsnis), tačiau šių sąlygų atsakovas neginčijo ir teisme. Tuo vadovaudamasi teisėjų kolegija sprendžia, kad delspinigiai nėra nepagrįstai dideli. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad atsakovas yra visiškai pasyvus, nevykdė savo finansinių įsipareigojimų, ieškovui yra sumokėjęs tik vieną 99,8 Lt įmoką, vengė su juo bendradarbiauti, nereagavo į jo atsiųstą pranešimą (b. l. 10, 11). Atsižvelgęs į šias aplinkybes, apygardos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad toks atsakovo elgesys negali būti laikomas atitinkančiu bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir sudaryti pagrindą sumažinti sutartines netesybas iki minimalaus įstatyminių nuostolių dydžio.

20Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovo reikalavimas dėl 387,53 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas. Keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių dalį, atitinkamai keistinas ir ieškovui pirmosios instancijos teisme priteisto žyminio mokesčio dydis, ieškovui iš atsakovo priteisiant 50,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 straipsnio 4 dalis).

21Patenkinus apeliacinį skundą, ieškovui iš atsakovo priteistina 10,46 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą (ginčo suma – 348,78 Lt; CPK 80 str. 4 d., 93 straipsnio 1, 3 dalys). Valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ( CPK 96 str.).

22Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

23apeliacinį skundą patenkinti.

24Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą už akių, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

25„Ieškinį patenkinti.

26Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Ūkio banko lizingui (įmonės kodas 234995490) iš atsakovo V. V. (asmens kodas ( - )) 1047,38 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt septynis litus 38 ct) pradelstų periodinių mokėjimų, 387,53 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 53 ct) delspinigių, 6,5 Lt (šešis litus 50 ct) pašto išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1434,91 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 (penkiasdešimt ) Lt žyminio mokesčio.“

27Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo už akių dalies dėl procesinių dokumentų įteikimo išlaidų nekeisti.

28Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Ūkio banko lizingui (įmonės kodas 234995490) iš atsakovo V. V. (asmens kodas ( - )) 10,46 Lt (dešimt Lt 46 ct) Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą.

29Priteisti iš atsakovo V. V. (asmens kodas ( - )) 4,05 ( keturis Lt 5 ct) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1047,38 Lt pradelstų periodinių... 4. Nurodė, kad 2008 m. birželio 21 d. ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo... 5. Per teismo nustatytą terminą atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį,... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas nurodo, jog sprendimo dalis dėl delspinigių... 7. Nepagrįstai spręsta, kad vien tik iš sutartyje numatyto netesybų dydžio... 8. Neįvertinta aplinkybė, kad, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo,... 9. Neatsižvelgta, kad vėluojant arba delsiant grąžinti suteiktą kreditą,... 10. Prašo pakeisti sprendimą, priteisti ieškovui visą 387,53 Lt delspinigių... 11. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 12. Apeliacinės bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas palaikė argumentus,... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimo už akių dalimi, kuria ieškovo ir... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. Delspinigiai, kaip netesybų rūšis, yra pinigų suma, kurią skolininkas... 18. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73... 19. Kaip minėta, šalių sudarytoje sutartyje yra numatyti 0,2 procentų dydžio... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovo reikalavimas dėl 387,53 Lt... 21. Patenkinus apeliacinį skundą, ieškovui iš atsakovo priteistina 10,46 Lt... 22. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. apeliacinį skundą patenkinti.... 24. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą už... 25. „Ieškinį patenkinti.... 26. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Ūkio banko lizingui (įmonės... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo už akių... 28. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Ūkio banko lizingui (įmonės... 29. Priteisti iš atsakovo V. V. (asmens kodas ( - )) 4,05 ( keturis Lt 5...