Byla 2-1231/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimo atlikti veiksmus, dalyvaujant tretiesiems asmenims VšĮ „Kretingos maistas“, uždarajai akcinei bendrovei „Niklita“, I. B. įmonei, R.T. įmonei.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos sprendimus dėl preliminarios pasiūlymų eilės konkurse nustatymo ir dėl konkurso laimėtojų nustatymo ir įpareigoti Šilutės rajono savivaldybės administraciją arba jos viešųjų pirkimų komisiją iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę konkurse, o tuo atveju, jeigu Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir trečiųjų asmenų jau yra sudaryta sutartis dėl konkurso objektu esančių paslaugų teikimo – pripažinti tokią sutartį niekine ir negaliojančia.

6Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso objektu esančių maitinimo paslaugų pirkimo procedūras; tuo atveju, jeigu sutartis tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų dėl šių paslaugų pirkimo jau yra sudaryta – sustabdyti šios sutarties vykdymą, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus pagal pasirašytą sutartį. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009 m. liepos 1 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo. Ieškovas 2009 m. liepos 3 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti konkurse, tačiau 2009 m. liepos 24 d. ieškovas gavo atsakovo raštą, kuriame pirmosios vietos preliminarioje pasiūlymų eilėje visose pirkimo dalyse skirtos kitiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams. Konkurso sąlygų 21.1 p. nurodyta, jog maitinimo organizavimo administravimo išlaidos negali būti didesnės kaip 40 procentų maisto produktų kainos su PVM, mažiausia riba – nėra nustatyta. Tačiau 2009 m. liepos 7 d. atsakovės paaiškinime dėl konkurso sąlygų buvo paaiškinta, kad atsakovės paskaičiavimais maitinimo organizavimo išlaidų minimali priimtina procentinė riba yra 24 procentai. Tokiu būdu atsakovas pakeitė konkurso sąlygų 21.1 punktą, nustatydama minimalią atsakovui priimtiną maitinimo organizavimo išlaidų procentinę ribą. Vadinasi, visi pasiūlymai, neatitinkantys (esantys žemiau) šios ribos, turėjo būti atmesti. Ieškovo pasiūlyme nurodytos kainos kiekvienai konkurso sąlygose nurodytai pirkimo daliai atitinka paaiškinime nurodytą 24 procentų minimalią ribą, už kurią mažesni pasiūlymai būtų nepriimtini atsakovui. Todėl tuo atveju, jeigu nebūtų sustabdytos viešojo pirkimo procedūros, teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi atsakovas su trečiaisiais asmenimis sudarytų sutartį ir pagal LR VPĮ 7 str. 2 d. 1 p. viešojo pirkimo procedūros būtų laikomos pasibaigusiomis, ko pasėkoje ieškinyje išdėstyti reikalavimai dėl atsakovo sprendimų panaikinimo ir naujos pasiūlymų eilės sudarymo nebegalėtų būti patenkinti.

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę ir iki įsiteisės teismo sprendimas nutarė sustabdyti Šilutės rajono savivaldybės administracijos vykdomas mokinių maitinimo paslaugos supaprastinto atviro konkurso procedūras. Tuo atveju, jeigu sutartis tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų dėl šių paslaugų pirkimo jau yra sudaryta, teismas nutarė sustabdyti šios sutarties vykdymą, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus pagal pasirašytą sutartį. Teismas nurodė, kad asmens pažeista ar ginčijama teisė ar įstatymo saugomas interesas gali būti tinkamai apginami tik tada, kai realiai įvykdomas teismo procesinis sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas. Atsakovei sudarius konkurso objektu esančių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį, kurio rezultatus ginčija ieškovė, laimėtoju, ieškovei galimai palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, todėl yra pagrindas taikyti ieškovės prašomą laikinąją apsaugos priemonę (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 p., 148 str.). Teismas klausimą išnagrinėjo nepranešęs atsakovei, nes, atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pranešimas apie laikinųjų priemonių taikymo nagrinėjimą gali sutrukdyti tokių priemonių tinkamą pritaikymą (CPK 148 str. 1 d.).

8Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Skundžiama nutartimi pažeidžiamas proporcingumo ir ekonomiškumo principas (CPK 145 str. 2 d., VPĮ 122 str. 3 d.). Teismas neįvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras – didelė tikimybė, jog Šilutės rajono savivaldybės administracija iki naujų mokslo metų nespės parinkti tiekėjų moksleivių maitinimo paslaugoms. Be to, pirkimo procedūrų sustabdymas gali įtakoti nuostolių atsiradimą Šilutės rajono savivaldybės administracijai.

102. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidžia viešąjį interesą, kadangi moksleivių maitinimas yra viešasis interesas. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybės administracijos pasirašytos sutartys su moksleivių maitinimo paslaugų tiekėjais yra pasibaigusios, todėl kitos galimybės, kaip parinkti naujus tiekėjus paskelbto konkurso tvarka, atsakovas neturi.

113. Teismas nepagrįstai sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs atsakovui, kadangi nebuvo realios grėsmės, kad pranešimas atsakovui apie prašymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ar padarys jų taikymą nebeįmanomą.

124. Sutartis su tiekėju dėl moksleivių maitinimo yra tęstinio pobūdžio, ji negali būti iš karto pilnai įvykdyta. Dėl to teismo sprendimu pripažinus negaliojančia šią sutartį, sutartis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nebūtų įvykdyta. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad iki šiol mokinių maitinimo paslaugos buvo teikiamos iš Šilutės rajono savivaldybės lėšų, kadangi šias paslaugas teikė visa eilė tiekėjų.

135. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-537/2008, panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės moksleivių maitinimo konkurse, motyvuodamas viešuoju interesu.

14Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Skundžiama nutartis neatitinka teismų praktikos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-537/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-813/2008, Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-4739-227/2008, Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1468-370/2008) ir pažeidžia viešąjį interesą.

162. Teismas pažeidė ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė yra pirkimo objekto pobūdis (perkamos mokinių viešojo maitinimo paslaugos) bei tai, kad iki naujų mokslo metų pradžios liko nedaug laiko nenutrūkstamam vaikų maitinimui užtikrinti. Svarbu ir tai, kad šiame konkurse paslaugos perkamos ne vienos ar dviejų mokyklų mokiniams maitinti, bet centralizuotai viso rajono mokykloms ir apima 18 mokyklų. Prognozuojamas mokinių, kuriuos reikės maitinti kiekvieną dieną skaičius – 1700 mokinių, tame tarpe ir pradinukų.

173. Skundžiama nutartis priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, o būtent CPK 148 straipsnio 1 dalį, numatančią, jog apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą turi būti pranešama atsakovui. Ši taisyklė gali būti netaikoma tik išimtinais atvejais. Nagrinėjamu atveju nebuvo aplinkybių, sudarančių realią grėsmę, jog pranešimas atsakovui sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba jų taikymą padarytų nebeįmanomą.

18Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ atskirąjį skundą nurodo sutinkantis su jame išdėstytais argumentais.

19Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu į atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą nurodo sutinkantis su jame išdėstytais argumentais ir prašo tenkinto skunde išdėstytus reikalavimus.

20Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atmesti atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2009 m. rugpjūčio 11 d. ir trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruosius skundus bei palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartį. Nurodo, jog viešasis interesas būtų pažeistas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Būtent biudžeto lėšų tinkamas ir racionalus naudojimas yra viešasis interesas. Viešas visų mokesčių mokėtojų interesas, kad jų į savivaldybės biudžetą sumokėtų mokesčių pajamos būtų naudojamos racionaliai ir tinkamai. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus atsakovui bei trečiajam asmeniui sudaryti ir vykdyti sutartį dėl konkurso objektu esančių paslaugų teikimo, ieškinio tenkinimo atveju būtų patvirtintas neteisėto trečiųjų asmenų paslaugų teikimo atsakovui faktas. Tai reikštų, jog paslaugos buvo suteiktos ir atsakovo biudžeto lėšos tokių paslaugų apmokėjimui buvo pervestos imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančių sprendimų ir sandorių pagrindu, o ieškovo teisių gynimas būtų apribotas tik teise į nuostolių atlyginimą per papildomus teisminius procesus, kadangi restitucijos taikymas yra problematiškas. Ieškovo teisė į nuostolius ieškinio tenkinimo atveju nėra pakankamas ieškovo teisių ir interesų garantas. Kadangi atsakovas ir tretysis asmuo jau yra sudarę laikiną mokinių maitinimo sutartį, nėra pagrindo daryti išvadą dėl grėsmės viešajam interesui laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo egzistavimo.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sprendė formaliai, iš nutartyje nurodytų motyvų negalima manyti, kad buvo įvertintos bylos aplinkybes ir atsižvelgta į svarbius visuomenės ir byloje dalyvaujančių asmenų interesus.

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra įtvirtintas teisinės valstybės siekis. Teisinėje valstybėje teisingumas suinteresuoto asmens atžvilgiu yra pasiekiamas, kai jis gauna tai, dėl ko kreipėsi į teismą, t. y. įvykdžius teismo sprendimą. Taigi pagal Konstituciją taip pat turi būti siekiama užtikrinti teismų sprendimų įvykdymą.

24Teismų sprendimų įvykdomumą civiliniame procese užtikrina laikinosios apsaugos priemonės. Laikinosios apsaugos priemonės yra teisiniai ribojimai, teismo taikomi atsakovui ar jo turtui, kuriais siekiama užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 3 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones, siekiama garantuoti realų ir tinkamą būsimo procesinio teismo sprendimo byloje įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

25Taigi, laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ne kiekvieną kartą pareiškus teisme ieškinį, o tik esant CPK 144 straipsnyje nustatytiems pagrindams.

26Nagrinėjamoje byloje teismui pateiktas ieškinio pareiškimas, kuriame turi būti sprendžiamas ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsniu, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Jeigu perkančioji organizacija nevykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti Viešųjų pirkimų įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnis). Teismas sprendimu nustato, kuri iš ginčo šalių yra teisi. Tačiau, nepriklausomai nuo to, ar yra teisme užvesta civilinė byla dėl viešojo pirkimo, ar tokios bylos nėra, pareiga užtikrinti atitinkančią įstatymo reikalavimus viešojo pirkimo procedūrą tenka perkančiajai organizacijai. Todėl, užvedus bylą teisme dėl viešojo pirkimo procedūros teisėtumo, perkančioji organizacija ir be teismo nurodymo įstatymų nustatyta tvarka turi spręsti dėl tolesnės teisėtos viešojo pirkimo proceso eigos.

27Tinkamas moksleivių maitinimo organizavimas susijęs su viešuoju interesu. Šis interesas nėra mažiau vertingas negu būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

28Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu.

29Byloje esanti medžiaga nepatvirtina, kad, pritaikius laikinąją apsaugos priemonę – sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą, maitinimo paslaugos bus nupirktos pigiau. Taip pat nėra pagrindo manyti, kad, sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą, moksleivių maitinimas gali būti organizuotas taip pat gerai ir ekonomiškai, kaip ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

30Pareiga įrodyti būtinumą taikyti laikinąją apsaugos priemonę tenka prašymą pateikusiam asmeniui. Kadangi ieškovas tokių įrodymų nepateikė, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo stabdyti viešojo pirkimo procedūrą. Dėl to skundžiama teismo nutartis naikintina ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 6. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi taikė... 8. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu... 9. 1. Skundžiama nutartimi pažeidžiamas proporcingumo ir ekonomiškumo... 10. 2. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidžia... 11. 3. Teismas nepagrįstai sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 12. 4. Sutartis su tiekėju dėl moksleivių maitinimo yra tęstinio pobūdžio, ji... 13. 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartimi, priimta... 14. Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruoju skundu prašo... 15. 1. Skundžiama nutartis neatitinka teismų praktikos (Lietuvos apeliacinio... 16. 2. Teismas pažeidė ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Nagrinėjamu... 17. 3. Skundžiama nutartis priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, o... 18. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 19. Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu į atsakovo Šilutės... 20. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra įtvirtintas teisinės... 24. Teismų sprendimų įvykdomumą civiliniame procese užtikrina laikinosios... 25. Taigi, laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ne kiekvieną kartą... 26. Nagrinėjamoje byloje teismui pateiktas ieškinio pareiškimas, kuriame turi... 27. Tinkamas moksleivių maitinimo organizavimas susijęs su viešuoju interesu.... 28. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad teismas taiko... 29. Byloje esanti medžiaga nepatvirtina, kad, pritaikius laikinąją apsaugos... 30. Pareiga įrodyti būtinumą taikyti laikinąją apsaugos priemonę tenka... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartį panaikinti ir...