Byla e2-2267-723/2017
Dėl laidotuvių ir kapo sutvarkymo išlaidų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Sigitai Galbuogienei, atsakovės atstovui advokato padėjėjui Egidijui Kierui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės F. B. ieškinį atsakovei V. B. dėl laidotuvių ir kapo sutvarkymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė F. B. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. B. 1 740,40 Eur išlaidas, susijusias su palikėjo V. B. laidojimu, kapo ir kapavietės sutvarkymu bei patirtas byloje bylinėjimosi išlaidas.

41.Ieškinyje nurodė, kad 2016-03-13 mirė ieškovės F. B. sutuoktinis V. B.. Kadangi sutuoktinis nebuvo palikęs testamento, tai jam nuosavybės teise priklausiusį turtą pagal įstatymą paveldėjo jo dukra (atsakovė) V. B. (3/8 dalį) ir ieškovė. Atsakovė, būdama įstatymine paveldėtoja, priėmusi tėvo palikimą, niekaip neprisidėjo prie jo laidojimo, kapo sutvarkymo, 30 dienų po mirties minėjimo išlaidų. Visas būtinas išlaidas ieškovė atlygino iš savo asmeninių lėšų – apie 2 000,00 Eur (išlaidos kunigui – 100,00 Eur, mišioms – 50,00 Eur; šeimininkėms – 100,00 Eur; transporto išlaidos – 100,00 Eur; patalpos nuoma – 150,00 Eur; ritualinės prekės – 549,20 Eur; maistui ir žvakėms apie 200,00 Eur; 30 dienų po mirties minėjimo išlaidoms apie 400,00 Eur). Kadangi praėjo vieneri metai po velionio mirties, tai ieškovė užsakė kapavietės sutvarkymą ir paminklą, gavo išankstinę sąskaitą už paslaugas – 2017-02-10 išankstinio apmokėjimo sąskaita Nr. SON00001 – 2 371,00 Eur sumai. 2017-03-12 buvo minimos pirmosios mirimo metinės, kurioms buvo užsakytos mišios ir gedulingi pietūs artimiesiems ir draugams (išankstinio apmokėjimo sąskaita 270 Eur sumai už gedulingus pietus). Ieškovė metinėse nedalyvavo, prie išlaidų neprisidėjo ir net nepasisiūlė prisidėti. Pažymėjo, kad įpėdinis, priėmęs palikimą, privalo proporcingai paveldėto turto daliai prisidėti prie laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų, šiuo atveju atlyginti ne mažiau kaip 1 740,40 Eur dydžio išlaidas, nes viso ieškovė patyrė 4 641,00 Eur išlaidų, o atsakovė paveldėjo 3/8 dalis.

52.A. V. B. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, nes ieškovė nepateikė nė vieno įrodymo pagrindžiančio jos patirtas laidojimo išlaidas, be to, prašo priteisti dar nepatirtas išlaidas kapavietės tvarkymui, kurią sutvarkyti ketina pati atsakovė. Jei ieškovė ir patyrė kokias nors velionio laidojimo išlaidas, jos jai buvo kompensuotos gaunant 304,00 Eur laidojimo pašalpą bei išmoką iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, kuri išmokama mirusį palaidojusiems asmenims. Įrodymai apie išlaidas kunigui (100,00 Eur) ir mišioms (50,00 Eur) nepateikti, o ir jų dydis nėra adekvatus. Ieškovė nepateikė jokių rodymų apie išlaidas šeimininkėms (100,00 Eur), transporto išlaidoms (100,00 Eur), patalpų nuomai (150,00 Eur). Pateiktas ant UAB „Rimties sala“ blanko vienašališkai užpildytas užsakymas 549,20 Eur sumai neįrodo, kad jame nurodytos paslaugos (prekės) buvo užsakytos ir, kad už jas buvo sumokėta. Ieškovės pateiktas dokumentas nėra mokėjimą patvirtinantis dokumentas. Ji nepagrindžia Maxima LT kasos kvite (108,69 Eur sumai) nurodytų prekių ryšio su būtinomis laidojimo išlaidomis. Nesutinka, jog vaišių kėlimas yra būtinosios laidojimo išlaidos. Mirties minėjimas vyksta bažnyčioje, už pamaldas yra galimos aukos, tačiau jos nėra privalomos. Vienasmenis ieškovės sprendimas paaukoti bažnyčiai tokią didelę sumą (400,00 Eur) ar išleisti ją kitais būdai, nėra laikytinas būtinosiomis išlaidomis. 30 dienų po mirties minėjimo išlaidos ir mirties metinių minėjimo išlaidos taip pat nepriskirtinos prie būtinųjų laidojimo išlaidų, kurios dengiamos iš palikimą sudarančio turto. Net ir vertinant tokias išlaidas, konstatuotina, kad 400,00 Eur suma yra akivaizdžiai neprotinga. UAB „Valčiūnai“ 2017-02-06 išankstinio apmokėjimo sąskaita neįrodo ieškovės patirtų išlaidų. Tokios išlaidos nepriskirtinos prie būtinųjų laidojimo išlaidų. Išankstinio mokėjimo sąskaita nėra mokėjimą patvirtinantis įrodymas. Galima situacija, jog iki šiol pagal šią sąskaitą nėra atsiskaityta. Ieškovė nurodo, kad užsakė kapavietės sutvarkymą ir paminklą už 2 371,00 Eur. Šios išlaidos dar nėra patirtos, todėl nėra jokio pagrindo spręsti dėl jų atlyginimo, jos nebūtinai bus patirtos. Ieškovė neginčija fakto, jog laidojimo išlaidos buvo patirtos, tačiau jos nebuvo dengiamos iš ieškovės asmeninių lėšų. Visas mirusiojo laidojimo išlaidas padengė laidojimo pašalpa bei išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo. Vadovaujantis paramos mirties atveju įstatymu ieškovei buvo išmokėta 304,00 Eur laidojimo pašalpa. M. V. B.gaudavo valstybinio socialinio draudimo – netekto darbingumo pensiją, todėl ieškovei, kaip mirusį palaidojusiam asmeniui, po jo mirties turėjo būti išmokėta, arba dar bus išmokėta, vieno arba dviejų netekto darbingumo pensijų dydžio suma, todėl teismo nustatytos kaip įrodytos laidojimo išlaidos (jeigu tokių būtų) mažintinos atitinkamomis sumomis.

63.Ieškovė F. B. dublike neginčija, kad po sutuoktinio ir atsakovės tėvo mirties jai buvo išmokėta laidojimo pašalpa – 304,00 Eur ir taip pat velionio senatvės ir netekto darbingumo pensija – 595,16 Eur, tačiau šių sumų nepakako visoms įprastoms ir būtinoms laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms padengti. Ieškovė nepriėmė jokių sprendimų dėl paslaugų ir išlaidų, kurios būtų neprotingai didelės ar neadekvačios, kadangi pati iš savo lėšų, santaupų tokias išlaidas turėjo ir toliau turės padengti. Atsakovė nepateikia jokių įrodymų, kad ji ketina kapavietę sutvarkyti pati, kaip teigia atsiliepime. Laidojant žmogų išlaidos reikalingos: karsto pirkimui, drabužiams, gėlėms, vainikams, transportavimui, šarvojimo salės nuomai, salės papuošimui, kūno paruošimui, gedulingiems pietums. Taip pat aukojama bažnyčiai, giedotojams, sumokama duobkasiams. Tokios išlaidos yra būtinos, viešai deklaruojamos. Ieškovės prašomos priteisti išlaidos nėra neprotingai didelės, neviršija vidutinių. Kaip žinia, bažnyčia nėra mokesčių mokėtojas ir gautų sumų už ritualines, religines paslaugas neapskaito, todėl ieškovė negalėjo pateikti ir išlaidas už mišias ir auką bažnyčiai pagrindžiančių dokumentų. Kvestionuoti tokias išlaidas nėra pagrindo, kadangi visiems žinomas faktas, jog už mišias bažnyčiai reikia mokėti jos nustatytą mokestį, kuris kiekvienoje parapijoje gali skirtis ir neabejotinai skiriasi. V. B. buvo laidojamas Vaidotų parapijoje, mišios buvo aukojamos Vaidotų Šv. A. P. atsivertimo bažnyčioje. Tokios išlaidos turėtų būti vertinamos vadovaujantis protingumo principais. Ieškovė jau užsakė kapavietės sutvarkymą ir paminklą, gavo išankstinę sąskaitą už paslaugas – 2 371,00 Eur sumai. Tokios išlaidos dar kol kas nėra patirtos, tačiau paslaugos ir prekės užsakytos, todėl tokių išlaidų dalies atlyginimo ieškovė prašo priteisti avansu, kadangi pačiai nuosavų lėšų nepakanka tam, kad galėtų jas padengti. UAB „Rimties sala“ pateiktas užsakymo kvitas patvirtina apie atliktą užsakymą, o kas užsakymas įvykdytas liudija tas faktas, kad atsakovės tėvas jau daugiau kaip prieš vienerius metus palaidotas.

74.Teismo posėdžio metu ieškovės atstovės atstovė advokatė S. G. prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad atsakovė neginčija, kad neprisidėjo prie laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų. Ginčas yra dėl tų išlaidų dydžio ir pagrįstumo. Už kapavietės sutvarkymą yra sumokėta 500,00 Eur avansas, darbai jau yra pradėti. Tokias išlaidas galima priteisti avansu. Tai numato kažkuri norma civiliniame kodekse. Sutarties sudarytos dėl kapavietės sutvarkymo nėra. Išlaidų kunigui, už mišias, šeimininkėms užmokestis pagrindžiančių įrodymų ieškovė neturėjo ir negalėjo gauti. Taip pat transporto išlaidų, nes pati vairavo automobilį. Ieškovė išlaidas transportui įvertino 100,00 Eur. Mokėjimo dokumentų ieškovė neturi. Kiek kilometrų nuvažiavo ieškovė negali pasakyti. Išlaidos kunigui – 100,00 Eur, t.y. auka bažnyčiai. Atsižvelgdama į susiformavusią praktiką ir geranoriškus santykius, ieškovė tokią auką ir skyrė. Mišios – 50,00 Eur. Ieškovės vyras buvo krikščionis katalikas, todėl šių dalykų ieškovė ir paisė. Jos požiūriu, ji turėjo paaukoti. Bažnyčia nėra mokesčių mokėtoja, todėl neišduoda jokių mokėjimus patvirtinančių dokumentų. Dėl pietų, tai pateikti kvitai iš maisto prekių parduotuvės, kurioje pirkti maisto produktai gedulingiems pietums. Kasos kvitas 250,00 Eur – patalpų nuomai ir gedulingų pietų paruošimą. Bendruomenė išnuomoja patalpas ir čia įsiskaito paruošimas. Dar papildomai 100,00 Eur gedulingiems pietums, t.y. šeimininkėms. Už šarvojimo salės nuoma – 150,00 Eur. Kapas vienam asmeniui. Nebuvo ieškovės pasiūlymo atsakovei, kad už tokią ar mažesnę kainą bus tvarkomas kapas. Dėl kitų išlaidų tiesiogiai irgi nebuvo tartasi. Ieškovė po vyro mirties gavo laidojimo pašalpą ir velionio senatvės ir netekto darbingumo pensiją – iš viso 899,16 Eur. Jie buvo panaudoti laidojimui, kapavietės sutvarkymui. Šių pinigų ieškovė neįskaičiavo savo ieškinyje. Šie pinigai neturėtų būti įskaičiuoti. Prie laidojimo išlaidų 2 000,00 Eur ši suma turėtų būti pridėta ir gautųsi visos laidojimo išlaidos. Ieškovė įrodinėja išlaidas, kurias patyrė iš asmeninių lėšų. Neturi įrodymų, kaip panaudoti 899,16 Eur, tačiau jais prisidėta prie laidojimo, kapavietės tvarkymo, gedulingų pietų ir t.t. Nėra įrodymų, iš kokių lėšų ieškovė apmokėjo išlaidas.

85.Atsakovės atstovas advokato padėjėjas E. K. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad būtinąsias laidojimo išlaidas turėjo padengti 899,16 Eur gauti iš valstybinio socialinio draudimo. Iš pateiktų kvitų matyti, kad ieškovė patyrė 1 319,20 Eur laidojimo, mišių, minėjimų išlaidų. Atsakovė nesutinka, kad Maxima kvitas būtų traukimas į laidojimo išlaidas, nes diena prieš yra Keturiasdešimt totorių kaimo bendruomenės kvitas dėl gedulingų pietų. Maxima kvite nurodyti produktai nesusiję su gedulingais pietumis. Pagal ieškovės prašomą proporciją, atsakovė ieškovei skolinga 157,52 Eur (3/8 dalis išlaidų skirtumo). Tačiau ir su šia suma atsakovė nesutinka, nes tos išlaidos nėra būtinosios, o buvo vienasmeniškai nuspręsta nesitariant su atsakove dėl jų dydžio. Nei išankstinė pateikta sąskaita, nei kvitas, kuriame nurodyta, kad tai avansas, nepagrindžia, kad išlaidos buvo patirtos. Pagal išankstinę sąskaita nurodyta suma gali būti nesumokėta, o pagal kvitą sumokėtas avansas gali būti grąžintas nutraukus susitarimą. Padarytas pamatas tikrai nesudaro 500,00 Eur sumos. Avanso išlaidas priteisti nėra tiesinio pagrindo.

9Ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Dėl faktinių aplinkybių

116.Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad 2016-03-13 mirė ieškovės F. B. sutuoktinis ir atsakovės V. B. tėvas V. B.. Po V. B. mirties jo turto paveldėtojais pagal įstatymą buvo ieškovė F. B., kuri paveldėjo ¼ palikimą sudarančio turto, ir atsakovė V. B., kuri paveldėjo ¾ dalis palikimą sudarančio turto. Ieškovė nurodė, kad sutuoktinį palaidojo ir jo kapą sutvarkė ji viena tik savo lėšomis, o atsakovė niekuo neprisidėjo, todėl prašo 3/8 dalį laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų, kas jos paskaičiavimu sudaro 1 740,40 Eur, priteisti iš atsakovės.

12Byloje pateikta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus 2017-04-20 pažyma Nr. 20340, kad ieškovei F. B. 2016-03-17 sprendimu speciali laidojimo pašalpa mirties atveju paskirta nuo 2016-03-01 iki 2016-04-01 – 304,00 Eur. Nustatyta, kad mirusio V. B. valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija už mirties mėnesį (297,58 Eur) ir dar paskirtos pensijos dydžio už vieną mėnesį suma, iš viso 595,16 Eur, buvo išmokėta ieškovei.

13Ieškovė F. B. dirba Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, jos darbo užmokestis atskaičius privalomus mokesčius sudaro apie 336,46 Eur per mėnesį.

14Ieškovė byloje pateikė 2016-03-14 Keturiasdešimt totorių kaimo bendruomenės kasos pajamų orderio kvitą Serija TK Nr. 03/14 150,00 Eur sumai už parapijinių patalpų nuomą laidotuvėms; 2016‑03-15 Keturiasdešimt totorių kaimo bendruomenės kasos pajamų orderio kvitą Serija TK Nr. 03/15 100,00 Eur sumai už gedulingus pietus; UAB „Rimties sala“ 2016-03-14 užsakymą Nr. 070 549,20 Eur sumai (karstas – 336,00 Eur, kryžius – 30,00 Eur, lentelė su užrašu – 10,00 Eur, žvakės – 31,20 Eur, Šv. paveikslėlis – 1,20 Eur, rožančius – 4,50 Eur, škapleris – 1,70 Eur, nosinaitė – 1,20 Eur, kostiumas – 85,00 Eur, marškiniai – 10,00 Eur, kaklaraištis – 5,00 Eur, kojinės – 1,20 Eur, batai – 24,20 Eur, marškinaičiai – 4,00 Eur, kelnaitės – 4,00 Eur); 2016-03-14 UAB „Rimties sala“ kasos pajamų orderio kvitą Serija TV Nr. 16/70 549,20 Eur sumai už parduotas prekes ir 2017-05-02 UAB „Rimties sala“ direktoriaus pasirašytą pažymą, kad ieškovė F. B. pagal užsakymą Nr. 070 atsiskaitė grynaisiais pinigais; Maxima LT, UAB 2016-03-14 kvitą už maisto produktus 108,69 Eur sumai; 2016-04-08 Keturiasdešimt totorių kaimo bendruomenės kasos pajamų orderio kvitą Serija TK Nr. 03/20 250,00 Eur sumai už parapijinių patalpų nuomą ir 2016-04-10 gedulingus pietus; 2017-03-13 UAB „Valčiūnai“ PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAL17 Nr. 14378 270,00 Eur sumai už 2017-03-12 gedulingus pietus ir UAB „Valčiūnai“ 2017-03-13 kasos pajamų orderio kvitą Serija VAL Nr. 126 270,00 Eur sumai už paslaugas pagal sąskaitą Serija VAL17 Nr. 14378; UAB „Sonetas ir ko“ 2017-02-10 išankstinio apmokėjimo sąskaitą Serija SON Nr. 00001 2371,60 Eur sumai už kapavietės sutvarkymą pagaminant ir sumontuojant paminklą, tvorelę Salininkų kapinėse iš granito; UAB „Sonetas ir ko“ 2017-05-08 kasos pajamų orderio kvitą Serija SON Nr. 100197 500,00 Eur sumai kaip avansą už paminklo pagaminimą ir sumontavimą.

15Dėl ieškinio pagrįstumo

167.Lietuvos A. T. 2012 m. balandžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012 yra konstatavęs, kad CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms. Kai vienas iš įpėdinių įgyvendina tokią teisę, tai nulemia kiekvienam iš įpėdinių tenkančios paveldimo turto dalies sumažėjimą. Nurodytoje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remdamasi teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, sprendė, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas.

17Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl atsakovės kaip paveldėtojos pareigos prisidėti prie palikėjo laidojimo išlaidų, tačiau kilo ginčas dėl mirusiojo laidojimo, kapavietės sutvarkymo ir kitų su tuo susijusių išlaidų, pagrįstumo ir šių išlaidų dydžio.

18Ieškovė F. B. nurodė, kad velionio laidojimo, kapo sutvarkymo, gedulingų pietų ir kitos išlaidos sudaro 4 641,00 Eur, t.y. išlaidos kunigui – 100,00 Eur, mišioms – 50,00 Eur; šeimininkėms – 100,00 Eur; transporto išlaidos – 100,00 Eur; patalpos nuoma – 150,00 Eur; ritualinės prekės – 549,20 Eur; maistui ir žvakėms apie 200,00 Eur; 30 dienų po mirties minėjimo išlaidoms – apie 400,00 Eur; kapavietės sutvarkymui ir paminklui – 2 371,00 Eur; metinių išlaidos – 270,00 Eur (užsakytos mišios ir gedulingi pietūs).

19Teismų praktikoje laidojimo išlaidomis laikomos karsto įgijimo, gėlių, drabužių, transporto, kitų ritualinių paslaugų, kapo tvarkymo išlaidos. Išlaidos už gedulingus pietus, pagal susiformavusį paprotį tradiciškai rengiamus betarpiškai po laidotuvių, gali būti vertinamos kaip būtinos laidojimo išlaidos, tačiau išlaidos, turėtos ketvirtinėms, metinėms ir kitiems paminėjimams, nepriskiriamos prie laidojimo išlaidų. Sprendžiant apie laidojimo išlaidų būtinumą ir pagrįstumą, teismų praktikoje giminaičių maitinimas nelaikomas laidojimo išlaidomis, be to, tai nėra ir ritualinė paslauga (Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-628-527/2013; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-551-260/2013). Sprendžiant laidojimo išlaidų atlyginimo klausimą, vadovaujamasi teisingumo ir protingumo principais bei vertintinos bylos aplinkybės. Teismas, spręsdamas bylą, vadovaujasi ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais. Atlyginamos įprastos vidutinės išlaidos, o ta dalis, kuri viršija įprastas išlaidas, neatlyginama (Kauno apygardos teismo 2012-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1009-173/2012, Lietuvos A. T. nutartis 2012-04-18 civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

20Pažymėtina, kad pinigų sumokėjimo faktas turi būti patvirtintas tik specialiais įrodymais – mokėjimo nurodymais ar analogiško pobūdžio dokumentais, patvirtinančiais finansų įstaigose atliktas operacijas. Aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis (( - ) straipsnio 3 dalis). Buhalterinės apskaitos įstatymas nustato, kad pinigų apskaitos dokumentas yra popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigojimas kitam ūkio subjektui (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 12 d.). Mokėjimų įstatyme nustatyta, kad iš finansų įstaigose esančių asmens lėšų mokėjimai atliekami vadovaujantis mokėjimo nurodymais, t. y. mokėtojo arba gavėjo nurodymais savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją (Mokėjimų įstatymo 2 str. 14 d.). Lietuvos A. T. taip pat yra nustatęs, kad įrodinėjant atliktų piniginių mokėjimų buvimą greta ( - ) straipsnio 3 dalies turi būti vadovaujamasi ir materialinėmis teisės normomis, nustatančiomis ūkinių finansinių operacijų pagrindimo tvarką. Tokios operacijos privalo būti pagrįstos dokumentais, turinčiais atitinkamus rekvizitus ir formą.

21Pažymėtina, kad ( - ) straipsnyje numatyta, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Byloje esančius įrodymus tiria ir vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (( - ) straipsnio 1 dalis).

22Teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytą formuojamą teismų praktiką dėl laidojimo išlaidų, ieškovės prašomos priteisti išlaidos, patirtos kunigui-100 eurų yra neįrodytos,kaip ir neįrodytos transporto išlaidos(100 eurų),išlaidos mišioms(50 eurų),kaip buvusios ir būtinosios laidojimo išlaidos,kurių ieškovė net nepagrindė leistinais rašytiniais įrodymais..Dėl metinių gedulingų pietų laikytina,kad tai nėra būtinos išlaidos(270 eurų),kadangi jos nepriskiriamos prie atlygintinų laidojimo išlaidų ir atsakovė neturi pareigos atlyginti jų dalį. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ieškovė prašo atlyginti išlaidas už mišias bažnyčioje, tačiau auka bažnyčiai yra savanoriškas aktas, nereglamentuojamas teisės normomis. Kiekvienas asmuo aukoja pagal savo galimybes ir negali kilti pareiga atlyginti dalį savanoriškai paaukotos sumos. Beje, ieškovė prašo atlyginimo už paminklo ant kapo nupirkimą ir jo sutvarkymo išlaidas,kas yra pagarbos mirusiajam, geros moralės, sąžinės principų laikymasis, o ne pareiga.

23Ieškovė nurodo, kad sutuoktinis buvo pašarvotas ir ji naudojosi visomis laidojimo vietos namų teikiamomis šarvojimo ir laidojimo paslaugomis, už kurias sumokėjo 150,00 Eur sumą už parapijinių patalpų nuomą laidotuvėms; 2016‑03-15 Keturiasdešimt totorių kaimo bendruomenės kasos pajamų orderio kvitą Serija TK Nr. 03/15 100,00 Eur sumai už gedulingus pietus; UAB „Rimties sala“ 2016-03-14 užsakymą Nr. 070 549,20 Eur sumai (karstas – 336,00 Eur, kryžius – 30,00 Eur, lentelė su užrašu – 10,00 Eur, žvakės – 31,20 Eur, Šv. paveikslėlis – 1,20 Eur, rožančius – 4,50 Eur, škapleris – 1,70 Eur, nosinaitė – 1,20 Eur, kostiumas – 85,00 Eur, marškiniai – 10,00 Eur, kaklaraištis – 5,00 Eur, kojinės – 1,20 Eur, batai – 24,20 Eur, marškinaičiai – 4,00 Eur, kelnaitės – 4,00 Eur); 2016-03-14 UAB „Rimties sala“ kasos pajamų orderio kvitą Serija TV Nr. 16/70 549,20 Eur sumai už parduotas prekes ir 2017-05-02 UAB „Rimties sala“ direktoriaus pasirašytą pažymą, kad ieškovė F. B. pagal užsakymą Nr. 070 atsiskaitė grynaisiais pinigais. Atsakovė nurodytų išlaidų pagrįstumo ir jų dydžio neginčija, todėl teismas, pripažindamas 549,20 eurų laidotuvių reikmenų išlaidas pagrįstomis ir būtinomis laidojimo išlaidomis, neesant pagrindo abejoti šių išlaidų realumu ir jas mažinti, detaliau dėl jų nepasisako.Todėl ieškovei priteistina 3/4 dalys šių išlaidų iš atsakovės,t.y.411,19 eurų.

24Taip pat ieškovė kaip būtinas ir pagrįstas nurodo 2371 eurų išlaidas paminklui ir kapavietės sutvarkymui ir galėtų prašyti jų 3/4 dalį priteisti iš atsakovės. Šį reikalavimą ieškovė grindžia UAB „Sonetas ir ko“ 2017-02-10 išankstinio apmokėjimo sąskaitą Serija SON Nr. 00001 2371,60 Eur sumai už kapavietės sutvarkymą pagaminant ir sumontuojant paminklą, tvorelę Salininkų kapinėse iš granito; UAB „Sonetas ir ko“ 2017-05-08 kasos pajamų orderio kvitą Serija SON Nr. 100197 500,00 Eur sumai kaip avansą už paminklo pagaminimą ir sumontavimą.

25Teismas mato,kad byloje pateiktos nuotraukos patvirtina,kad kapas nėra sutvarkytas ir iš to kas pateikta negalima pamatyti,koks jis bus ateityje ir ar yra vertas 2371 eurų sumos.Naujas paminklas nėra itin prabangus.Jokių granito ar kitų prabangos elementų kapavietėje nėra. Tokiu būdu, teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas nustatytas aplinkybes, taip pat teismų praktikoje suformuotą nuostatą, kad atlygintinos kapavietės sutvarkymo išlaidos nustatomos vadovaujantis protingumo kriterijumi reiškia, jog atlyginamos įprastos, vidutinės, bet ne prašmatnaus paminklo, tvorelės pastatymo išlaidos (Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-301-553/2014), daro išvadą, kad ieškovės patirtos paminklo ir kapavietės sutvarkymo išlaidos neatitinka protingumo kriterijaus ir turi būti mažinamos.

26Kaip minėta, pagal formuojamą teismų praktiką kapavietės sutvarkymo išlaidos pripažįstamos laidojimo išlaidomis, taigi, atsakovė turi pareigą atlyginti kapo sutvarkymo išlaidų dalį, proporcingą jos paveldėto turto daliai. Teismo vertinimu, ieškovė patyrė tik 500 eurų išlaidas, o ar ateityje patirs bendras 2371 eurą dydžio išlaidas negali būti žinoma.Tai reiškia,kad už kapo sutvarkymą,ieškovė atliko veiksmus, kurių nederino su atsakove,todėl būsimų išlaidų dalis turėtų tekti ieškovei.Iš atsakovės priteistina 3/4 dalys nuo 500 eurų sumos,t.y.375 eurai,nes nagrinėjamu atveju teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, jog paminklui ir kapavietės sutvarkymui yra būtinos 2371 eur dydžio išlaidos.Atsakovės atstovas nurodo,kad išlaidoms pakaktų valstybės išmokėtų ieškovei sumų.Teismas turi pagrindą sutikti,kad išmokėtos sumos pakaktų sutrarkyti kapavietę ir kapą su paminklu,nes gauta suma-899,16 eurų padengtų ateityje galimas papildomas išlaidas.Be to jos ¾ dalys turėtų priklausyti atsakovei,jeigu ji juos skirtų laidojimuisi(tai yra 674,37 eurai),bet juos paėmė ieškovė savo reikmėms ir jų neįskaičiavo į savo reikalavimą,kas yra nesąžininga(CK 1.5 str.).

27Ieškovės prašomos atlyginti už gedulingus pietus po laidotuvių išlaidos priskiriamos prie atlygintinų laidojimo išlaidų. Pagal susiformavusią teismų praktiką šios kategorijos bylose turi būti atlyginamos tik būtinos, įprastos, vidutinės, atitinkančios protingumo kriterijus išlaidos. Ieškovės nurodytos kitos, su laidotuvėmis susijusios išlaidos, kurias sudaro išlaidos maistui pagal pateiktą kvitą 108,69 Eur sumai ir 100 eurų už gedulingus pietus priskiriamos prie būtinų laidojimo išlaidų. Teismo vertinimu, ieškovės patirtos gedulingų pietų po laidotuvių išlaidos, kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais ir atitinka nurodytus kriterijus, todėl atsakovė turi pareigą atlyginti jų dalį. Atsakovė nesutinka su šių išlaidų dydžiu,nurodydama,kad išlaidos turėjo pakakti valstybės išmokų.Teismas pažymi, jog susiformavusi tokia praktika, kad gedulingų pietų paslaugas teikiančios maitinimo įstaigos reikalauja atlikti užsakymą iš anksto, todėl nurodyti maitinimo įstaigai tikslų asmenų skaičių sudėtinga, tuo tarpu jeigu gedulinguose pietuose dalyvauja mažiau asmenų nei buvo nurodyta užsakyme, su maitinimo įstaiga vis tiek atsiskaitoma pagal užsakyme nurodytą asmenų skaičių. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovė pasirinko maitinimo įstaigą, kurios viena pagrindinių paslaugų yra gedulingų pietų organizavimas, tai nėra prabangi maitinimo įstaiga, kas leidžia spręsti, kad šioje maitinimo įstaigoje gedulingų pietų kaina neviršija įprastos tokių paslaugų kainos.

28Taigi, teismas, įvertinęs bylos duomenis visumoje, sprendžia, kad protingos, pagrįstos ir atlygintinos ieškovės patirtos sutuoktinio laidojimo išlaidos yra: 549,20 eurų laidojimo reikmenų išlaidos, 208,69 eur išlaidos už gedulingus pietus po laidotuvių, 500 eurų paminklo ir kapavietės sutvarkymo išlaidos, iš viso – 1257,89 eur. Iš šios sumos išminusuojamos iš valstybės gautos piniginės lėšos – 899,16 eur Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus ir VSDFV išmoka. Tokiu būdu, pagrįstos laidojimo išlaidos,kurios liko nepadengtos gauta suma iš valstybės sudaro 358,73 eur 3/4 jų dalies, t. y. 269,05 Eur turi atlyginti atsakovė.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

308.CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, o pagal šio straipsnio 2 dalį, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

31Ieškovė F. B. už pareikštą ieškinį sumokėjo 39,00 Eur žyminį mokestį. Kitų įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas ieškovė į bylą neteikė.

32Atsakovė V. B. patyrė 544,50 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

33Ieškovei priteista 15,46 procento prašomos ieškinio sumos,todėl iš atsakovės priteistina 6,03 euro bylinėjimosi išlaidų(CPK 88,93 str.).

34Kadangi atsakovė turėjo 544,50 eurų bylinėjimosi išlaidų,tai jai iš ieškovės priteistina 460,33 euro bylinėjimosi išlaidų(CPK 93 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88,93,259-268, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Priteisti iš atsakovės V. B. (a. k. ( - ) ieškovei F. B. (a. k. ( - ) 269,05 Eur(du šimtai šešiasdešimt devyni eura 05 ct) laidojimo, kapo sutvarkymo išlaidų ir 6,03 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovės F. B. (a. k. ( - ) atsakovei V. B. (a. k. ( - ) 460,33 (keturis šimtus šešiasdešimt eurų 33 ct) Eur bylinėjimosi išlaidų.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės F. B. ieškinį... 3. ieškovė F. B. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. B. 1 740,40 Eur... 4. 1.Ieškinyje nurodė, kad 2016-03-13 mirė ieškovės F. B. sutuoktinis V. B..... 5. 2.A. V. B. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, nes ieškovė nepateikė nė... 6. 3.Ieškovė F. B. dublike neginčija, kad po sutuoktinio ir atsakovės tėvo... 7. 4.Teismo posėdžio metu ieškovės atstovės atstovė advokatė S. G. prašė... 8. 5.Atsakovės atstovas advokato padėjėjas E. K. prašė ieškinį atmesti.... 9. Ieškinys tenkinamas iš dalies. ... 10. Dėl faktinių aplinkybių... 11. 6.Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad 2016-03-13 mirė ieškovės F. B.... 12. Byloje pateikta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės... 13. Ieškovė F. B. dirba Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, jos darbo... 14. Ieškovė byloje pateikė 2016-03-14 Keturiasdešimt totorių kaimo... 15. Dėl ieškinio pagrįstumo... 16. 7.Lietuvos A. T. 2012 m. balandžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 17. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl atsakovės kaip paveldėtojos... 18. Ieškovė F. B. nurodė, kad velionio laidojimo, kapo sutvarkymo, gedulingų... 19. Teismų praktikoje laidojimo išlaidomis laikomos karsto įgijimo, gėlių,... 20. Pažymėtina, kad pinigų sumokėjimo faktas turi būti patvirtintas tik... 21. Pažymėtina, kad ( - ) straipsnyje numatyta, jog šalys turi įrodyti... 22. Teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytą formuojamą... 23. Ieškovė nurodo, kad sutuoktinis buvo pašarvotas ir ji naudojosi visomis... 24. Taip pat ieškovė kaip būtinas ir pagrįstas nurodo 2371 eurų išlaidas... 25. Teismas mato,kad byloje pateiktos nuotraukos patvirtina,kad kapas nėra... 26. Kaip minėta, pagal formuojamą teismų praktiką kapavietės sutvarkymo... 27. Ieškovės prašomos atlyginti už gedulingus pietus po laidotuvių išlaidos... 28. Taigi, teismas, įvertinęs bylos duomenis visumoje, sprendžia, kad protingos,... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. 8.CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Ieškovė F. B. už pareikštą ieškinį sumokėjo 39,00 Eur žyminį... 32. Atsakovė V. B. patyrė 544,50 Eur teisinės pagalbos išlaidų.... 33. Ieškovei priteista 15,46 procento prašomos ieškinio sumos,todėl iš... 34. Kadangi atsakovė turėjo 544,50 eurų bylinėjimosi išlaidų,tai jai iš... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88,93,259-268,... 36. Priteisti iš atsakovės V. B. (a. k. ( - ) ieškovei F. B. (a. k. ( - ) 269,05... 37. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovės F. B. (a. k. ( - ) atsakovei V. B. (a. k. ( - ) 460,33... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...