Byla 2A-2213-254/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Jolitos Cirulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. K. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-638-91/2014 pagal ieškovų J. S. ir P. S. ieškinį atsakovams S. K., A. K. ir S. K. dėl pripažinimo atsakovų atsisakymą pasirašyti rašytinį sutikimą leisti rekonstruoti ūkinį pastatą neteisėtu, tretieji asmenys: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus, Marijampolės savivaldybė.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą prašydami pripažinti atsakovų atsisakymą pasirašyti rašytinį sutikimą rekonstruoti ūkinį pastatą ( - ), esantį ( - ), neteisėtu ir ieškovams leisti rekonstruoti ūkinį pastatą be atsakovų S. K., A. K., S. K. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinio sutikimo (b. l. 2-4, 35-38). Ieškovai nurodė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo, kuriuo prašė pripažinti neteisėta ir panaikinti 2013 m. sausio 7 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą ir paskirties pakeitimą Nr. ( - ), kuria skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta ūkinio pastato, pagalbinio ūkio (unikalus Nr. ( - )), pažymėto plane ( - ), I grupės nesudėtingo statinio, nauja statyba; panaikinus minėtą deklaraciją, įpareigoti VĮ Registrų centras Marijampolės filialą panaikinti ūkinio pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ) įrašą nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke; įpareigoti J. S. pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y., per šešis mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos parengti ūkinio pastato rekonstravimo projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o šių dokumentų nustatytu terminu negavus, per 3 mėnesius nugriauti savavališkai rekonstruotą ūkinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-19 ieškinį tenkino. Esant tokiai situacijai ieškovai kreipėsi į atsakovus dėl sutikimų rekonstruoti ūkinį pastatą gavimo, tačiau atsakovai duoti sutikimus atsisakė.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai - pripažino atsakovų S. K., A. K. ir S. K., atsisakymą duoti sutikimą rekonstruoti ūkinį pastatą, esantį ( - ), ūkinio pastato ( - ), kurio viena patalpa, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) - 5,04 kv. m. ploto, neteisėtu ir leido be atsakovų S. K. A. K., S. K. ir trečiųjų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos skyriaus ir Marijampolės savivaldybės, rašytinio sutikimo įteisinti atliktus ūkio pastato remonto-rekonstrukcijos darbus - ieškovams nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype rekonstruoti ūkinį pastatą, esantį ( - ), ūkinio pastato ( - ), kurio viena patalpa, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) - 5,04 kv. m. ploto.

7Teismas pažymėjo, kad į bylą pateiktame Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. sprendime (1 t. b. l. 5-11) ieškovams buvo išaiškinta galimybė kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento ir projektinės dokumentacijos gavimo, nurodant, kad terminas gali būti vieną kartą pratęstas dėl svarbių priežasčių. Teismas nustatė, kad atsakovai yra gyvenamojo namo, esančio ( - ) ir prie jo esančios žemės bendrasavininkai, todėl ieškovai norėdami įgyvendinti statytojo teises minėtame žemės sklype privalo gauti bendraturčių sutikimus, kaip tai numatyta Statybos įstatymo 3 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826 patvirtinto „Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 33 punkte. Teismas akcentavo, kad ieškovai jau statydami-rekonstruodami ūkinį pastatą, savo aktyviais veiksmais bandė gauti atsakovų sutikimą, o atsakovai neduodami sutikimų trukdė parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir taip įteisinti savavališką statybą. Teismas pažymėjo, kad savavališkos statybos įteisinimo terminas nustatytas Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nepasibaigęs ir, teismo vertinimu, suteikus galimybes ieškovams įteisinti savavališką statybą šio termino ribose, nebus pažeistas protingumo bei sąžiningumo principas, be to, šio statinio statyba nebuvo sukelta žalingų padarinių aplinkai (CK 4.103 straipsnio 1 ir 3 dalys, Statybos įstatymo 28 straipsnis). Teismas vadovaujantis, tuo, kad terminas įteisinti savavališką statybą dar nepasibaigęs bei atsižvelgęs į tai, kad visi asmenys yra lygiateisiai ir turi turėti galimybę tinkamai naudotis savo turtu bei teisėmis, nusprendė, kad ieškovams turi būti suteikta galimybė be atsakovų sutikimo gauti atitinkamus dokumentus, įteisinančius savavališką statybą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas S. K. (toliau – apeliantas) patikslintu apeliaciniu skundu prašo Marijampolės apylinkės teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, šiais argumentais:

101. Teigiama, kad ieškovai ūkinį pastatą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), savavališkai nugriovė dar 2007 m. Minėtas ūkinis pastatas buvo pastatytas tik iš medžio, neturėjo pamatų. Nugriovę šį pastatą ieškovai savavališkai išliejo pamatus buvusio ūkinio pastato vietoje ir ten pradėjo pastato ( - )naują statybą, todėl apeliantas nurodo, kad dabar jokio pastato ( - )nėra, todėl ir sutikimas, neegzistuojančio statinio rekonstrukcijai negali būti duodamas.

112. Apelianto teigimu, ieškovai visada veikė savavališkai, ignoruodami bendraturčių interesus, nesilaikydami įstatymuose įtvirtintų nuostatų, tačiau teismas nepagrįstai minėtų veiksmų nevertino. Taip pat teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovai neteisėtus veiksmus atliko tuo metu, kai minėta ūkio patalpa priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai. Kaip nurodyta skundžiamame sprendime, ginčo patalpa Marijampolės savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausė iki 2013-01-25, o ieškovai dar 2013-01-07 pateikė deklaraciją apie statybos užbaigimą ir paskirties pakeitimą. Tai rodo akivaizdų ieškovų nebendravimą su bendraturčiais bei savavališkus veiksmus. Be to, teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad apeliantas nuo 1970 m. naudojasi žemės sklypu, kuris yra aplink pastatą ( - ).

123. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo nurodytu argumentu, kad ieškovai jau statydami-rekonstruodami ūkinį pastatą, savo aktyviais veiksmais bandė gauti atsakovų sutikimą, nes teismo sprendime minimą ieškovų vykdytą statybą-rekonstrukciją ir jos pagrindu registruotą 2013-01-07 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir paskirties keitimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė pripažinti neteisėta ir panaikinti, kadangi ieškovų veiksmai neatitiko teisės aktų nustatytų reikalavimų, todėl daroma išvada, kad ieškovų veiksmai buvo neteisėti ir jų vykdymas negali būti traktuojamas kaip bandymas gauti apelianto sutikimą. Vykdant neteisėtus veiksmus negalima reikalauti teisėto sutikimo.

134. Pažymima, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovai nepateikė išsamios informacijos apie pageidaujamą vykdyti rekonstrukciją. Projektinė dokumentacija apie ketinamos vykdyti rekonstrukcijos mąstą apeliantui nebuvo pateikta, todėl nežinodamas, kokio mąsto darbai bus atliekami ir kaip tai įtakos jo, kaip bendraturčio teises, naudojimąsi daiktu, neduoda sutikimo minėtam pastatui rekonstruoti. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje nurodyta, kad pagal įstatymą reikalaujamas teikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t.y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Tinkamu bendraturčio - galimo statytojo - būsimos statybos (rekonstrukcijos) planų atskleidimu kitiems bendraturčiams teismų praktikoje pripažįstamas tinkamo projektinio pasiūlymo tokio, kaip jis apibūdinamas Statybos įstatymo 2 str. 31 p., t.y. eskizinio projekto, kurio tikslas - reikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris teikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti) pateikimas. Ginant ginčijamą teisės į statybą įgyvendinimo būdą ir sąlygas, būtina nurodyti konkrečius statybos darbus, statybos paskirtį ir netgi jos atlikimo laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009, 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-571/2009).

14Atsakovas S. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo S. K. apeliacinį skundą tenkinti. Pažymima, kad apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, jog ieškovai veikė savavališkai. Jų veiksmų savavališkumą pagrindžia faktas, jog jie nugriovė pastatą ( - )ir jo vietoje pastatė kitą pastatą ( - ), o dabar siekia gauti sutikimą ( - ) pastato rekonstrukcijai, todėl negalima duoti sutikimo pastatui, kurio nėra. Apeliantas teisingai nurodė, jog ieškovai nugriovė apelianto nuo 1970 m. naudojamame sklype esantį pastatą. Taip pat ieškovai bandė nugriauti ir apeliantui priklausantį pastatą, tačiau policijos pagalba tokie veiksmai buvo sustabdyti. Tokie neteisėti veiksmai aiškiai rodo ieškovų savavališkumą, kitų asmenų nuomonės ignoravimą, kooperavimosi principo nesilaikymą. Pagrįstas apelianto teiginys, jog vykdant neteisėtus veiksmus negalima reikalauti teisėto sutikimo. Ieškovų vykdytą statybą-rekonstrukciją ir 2013-01-07 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir paskirties keitimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė pripažinti neteisėta ir panaikinti, nes ieškovų veiksmai neatitiko teisės aktų nustatytų reikalavimų. Vadinasi, vykdyta rekonstrukcija buvo neteisėta ir nebuvo pagrindo duoti sutikimą tokiam veiksmui. Teismas nepagrįstai nurodė, kad tokie veiksmai laikyti aktyviais siekiant gauti atsakovų sutikimus. Nesuprantama kaip neteisėtos statybos-rekonstrukcijos vykdymas gali būti laikomas aktyviais veiksmais siekiant gauti sutikimą. Be to, kaip pagrįstai nurodė apeliantas, ieškovai nepateikė projekto ir kitų dokumentų, kurie nurodytų, kokio mąsto darbai bus atliekami. Asmuo negali duoti sutikimo nežinodamas su kuo sutinka.

15Atsakovė A. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo S. K. apeliacinį skundą tenkinti. Pažymima, kad apeliantas pagrįstai nurodė, jog nėra pastato ( - ). Kaip minėta apeliaciniame skunde, ieškovai jį seniai nugriovė, o jo vietoje pastatė pastatą ( - ). Kaip teisingai nurodė apeliantas, negalima sutikti su teismo nuomone, jog ieškovai aktyviais veiksmais bandė gauti atsakovų sutikimą. Ieškovų vykdytą statybą-rekonstrukciją ir 2013-01-07 deklaraciją apie statybos užbaigimą ir paskirties keitimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė pripažinti neteisėta ir panaikinti, nes ieškovų veiksmai neatitiko teisės aktų nustatytų reikalavimų. Akivaizdu, kad ieškovų veiksmai buvo neteisėti. Neteisėtų veiksmų vykdymas negali būti laikomas aktyviais veiksmais, kuriais ieškovai bandė gauti sutikimą. Sutinkama su apelianto argumentu, jog vykdant neteisėtus veiksmus negalima reikalauti teisėto sutikimo ir tokiu būdu stengtis įteisinti neteisėtus veiksmus. Teigiama, kad ieškovai visada elgiasi savavališkai bei ignoruoja bendraturčių interesus, o jų savivalę griaunant pastatus, kuriais naudojasi apeliantas pavyko sustabdyti tik policijos pagalba. Tokie ieškovų veiksmai prieštarauja bendraturčių kooperavimosi principui ir nerodo ieškovų geranoriškumo. Pagrįstas apelianto argumentas, jog ieškovai ignoravo ne tik atsakovus, bet ir kitus bendraturčius, nes minėta patalpa iki 2014-01-25 priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai. 2013-01-07 deklaracija apie statybos užbaigimą ir paskirties keitimą ieškovai baigė vykdytas statybas. Vadinasi, ieškovai pažeidė Marijampolės savivaldybės tarybos teises, nes statybas vykdė dar tuo metu, kai patalpa priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai.

16Ieškovai J. S. ir P. S. prašo apeliacinį skundą atmesti ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistu, šiais argumentais:

171. Atsiliepime teigiama, kad apeliantas klaidina teismą, pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją. Teigiama, kad rekonstruotas ūkinis pastatas ( - ), kurio viena patalpa, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) - 5,04 kv. m. ploto, nuosavybės teise priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai ir kita patalpa, kurios unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )), plotas 8,16 kv., nuosavybės teise priklausė ieškovams. Šis pastatas rekonstruotas dar prieš kelerius metus. Ieškovai apie tai, kad atliktiems rekonstrukcijos darbams buvo reikalingas projektas sužinojo tik 2012 m. sausio mėn. Atsižvelgiant į 2012 m. sausio 30 d. surašyto faktinių duomenų patikrinimo aktą Nr. ( - ) ir 2012 m. kovo 21 d. surašytą savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) ieškovai suprato, kad savo rekonstruotus pastatus gali įteisinti. Esant šioms aplinkybėms minėta rekonstrukcija įteisinta 2013-01-07, tai yra ieškovė pateikė VĮ Registrų centras Marijampolės filiale 2013 m. sausio 7 d. pateiktą ir 2013 m. sausio 18 d. įregistruotą deklaraciją Nr. ( - ) apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kurios pagrindu nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas ieškovų rekonstruotas ūkinis pastatas ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pažymima, kad ieškovai padarė kapitalinį remontą prieš tai stovėjusiam statiniui, todėl šio statinio remontas nesukėlė niekam iš bendraturčių kokių nors nepatogumų ar kitaip pažeidė jų teisėtus interesus (sienų uždengimas kita danga nesukelia jokių neigiamų pasekmių), todėl apelianto argumentai, kad ieškovai ūkinį pastatą ( - ), unikalus Nr. ( - )savavališkai nugriovė dar 2007 m. nepagrįstas.

182. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad nuo 1970 m. apeliantas naudojasi žemės sklypu, kuris yra aplink pastatą ( - ). Šiuo atveju, apeliantas klaidina teismą, kadangi Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-445-91/2012, nusprendė nustatyti žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal atsakovų pateiktą 2012 m. sausio 17 d., žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo planą, todėl apeliantas neturi jokios teisės naudotis žemės sklypo dalimi, kurioje yra rekonstruotas ginčo statinys.

193. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovai nepateikė išsamios informacijos apie pageidaujamą vykdyti rekonstrukciją. Pažymima, kad šiuo atveju ieškovai siekia įteisinti nesudėtingą statinį, kuris jau yra pastatytas, todėl pateikti informaciją apie ketinimą rekonstruoti nėra būtinumo, kadangi sutikimas reikalingas jau esamam statiniui.

20Tretysis asmuo Marijampolės savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Teigiama, kad apelianto pateiktame apeliaciniame skunde nenurodyti faktai, aplinkybės ir atitinkamai jų motyvai, patvirtinantys bendraturčių interesų konkrečius pažeidimus. Teigiama, kad nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose buvo aiškinamasi rekonstrukcijos sąlygos, todėl daroma išvada, kad apeliantui apie šias sąlygas yra žinoma. Atsiliepime pažymima, kad Marijampolės savivaldybės administracija 2013-01-18 raštu ( - ) „Dėl duomenų koregavimo ir išrašo išdavimo“ kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą, kuriuo prašė patikslinti savininko pavadinimą bei išregistruoti nuosavybę iš Nekilnojamojo turto registro buto priklausinio - ūkio patalpos (pastate ( - )), registro numeris ( - ). Šis faktas atsispindi Nekilnojamojo turto registro išraše (Registro Nr. ( - )), kurio istorijoje matyti, kad įrašas apie Marijampolės savivaldybės tarybos nuosavybės teisę į ūkio patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate ( - ), adresu ( - ), galiojo iki 2013-01-25. Marijampolės savivaldybė nėra žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) bendrasavininkė bei ūkinio pastato ( - ), patalpos, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) - 5,04 kv. m. ploto, nurodyto šiame sklype savininkė, todėl Marijampolės savivaldybė neginčija ieškovų teisės gauti bendrasavininkų leidimą rekonstruoti ūkinį pastatą bei pašalinti savavališkos statybos padarinius.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, taip pat būtinybės peržengti apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

23Ginčas byloje kilęs dėl bendrasavininkių teisių įgyvendinimo. Byloje nustatyta, jog ieškovams kartu su atsakovais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir žemės sklypas, esantis ( - ). VTPSI 2012-03-21 surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ), kuriame nustatė, kad yra savavališkai perstatytas pagalbinio ūkio paskirties statinys – ūkinis pastatas ( - ) (užstatymo plotas 15,29 kv.m) nesudėtingas I grupės statinys, esantis ( - ), statytoja nurodyta J. S. (civ.b. Nr. 2-589-896/2013 1 t. b.l. 12-15). Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-19 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-589-896/2013 įpareigojo J. S. įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos žemės sklype, esančiame ( - ), ūkinio pastato ( - ), kurio viena patalpa, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) - 5,04 kv. m. ploto, nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai ir kita patalpa, kurios unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )), plotas 8,16 kv., nuosavybės teise priklausantis J. S., į ūkinį pastatą, 15,29 kv. m. užstatymo ploto, rekonstravimo padarinius, t. y. per 6 mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos parengti ūkinio pastato rekonstravimo projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o šių dokumentų nustatytu terminu negavus, per 3 mėnesius nugriauti savavališkai rekonstruotą ūkinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę.

24Savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Bendraturčio teisė būti statytoju yra vienas iš statinio ir žemės sklypo savininko nuosavybės teisės įgyvendinimo aspektų ir ši teisė turi būti įgyvendinama Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose nustatyta tvarka: parengtas statybos projektas ir gautas statybos leidimas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010, 33 punkte nurodyta, kad, kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius bendraturčių sutikimus (susitarimus): 33.1. žemės sklypo bendraturčių - kai žemės sklypas nuosavybės teise priklauso dviem (keliems) bendraturčiams. Atsakovai tokius sutikimus duoti atsisako.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog bendraturčiai turi teisę atsisakyti duoti sutikimą atlikti darbus, tačiau atsisakymas turi būti pagrįstas realia jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš statybos ar rekonstrukcijos darbų. Bendraturčių nesutikimas turi būti protingai motyvuotas bei akivaizdžiai atskleidžiantis pateikto projektinio pasiūlymo negatyvų poveikį kito bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto bendraturčio teisėms ir teisėtiems interesams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009). Kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1064/2003; 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012). Pareiga įrodyti, kad atsisakymas duoti sutikimą atlikti bendro daikto pakeitimus pagrįstas, t.y., kad bus pažeistos kitų bendraturčių teisės, tenka atsisakančiam duoti sutikimą asmeniui. Bendraturtis, neduodamas sutikimo, turi nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus joms pagrįsti (CPK 178 straipsnis), iš kurių galima būtų daryti išvadą, kad pastato rekonstrukcija iš esmės pažeidžia jo teises ar įstatymo saugomus interesus. Vadinasi, atsakovų pareiga įrodyti, kaip atlikta ūkinio pastato ( - )rekonstrukcija pažeidžia jų interesus. Teisėjų kolegija susipažinusi su bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovai savo interesų pažeidimo neįrodė.

26CPK 18 straipsnyje nustatytas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumas. Teismų procesinių dokumentų privalomumo principas atspindi tai, kad teismas yra viena iš valdžios institucijų, ir teismo sprendimas ar kitoks procesinis dokumentas yra visuotinai privalomas valstybės valdžios aktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008). Nagrinėjamu atveju, konstatuojama, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu J. S. buvo suteikta galimybė pašalinti savavališkos statybos padarinius ir įstatymų nustatyta tvarka atlikti ūkinio pastato ( - ) rekonstravimą, todėl šios teisės ginčijimas iš esmės reiškia apelianto nesutikimą su įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

27Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad negali būti išduotas sutikimas neegzistuojančio statinio rekonstrukcijai, kadangi, apelianto teigimu, pastato ( - ) nėra, o vietoj jo pastatytas statinys ( - ). Remiantis nekilnojamojo turto registro išrašu (reg. Nr. ( - )) ginčo ūkinio pastato būklė nurodyta – sunaikintas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė J. S. rekonstravo ūkinį pastatą ( - ), kurio viena patalpa, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) - 5,04 kv. m. ploto, nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai ir kita patalpa, kurios unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )), plotas 8,16 kv., nuosavybės teise priklausantis J. S. ir P. S., į ūkinį pastatą, 15,29 kv. m. užstatymo ploto. Ieškovai perstatytą ūkinį pastatą, 2013 m. sausio 7 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą ir paskirties pakeitimą Nr. ( - ) pagrindu, registravo kaip ūkinį pastatą ( - ), unikalus Nr. ( - ), tačiau Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-29 sprendimu panaikino minėtą deklaraciją ir įpareigojo panaikinti ūkinio pastato ( - ) teisinę registraciją. Pažymėtina, kad pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija 10.10. punktą (reg. Nr. ( - )) ūkinis pastatas ( - ) buvo išregistruotas būtent 2013 m. sausio 7 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr. ( - ) pagrindu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia ir nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie; išviešinti duomenys nelemia daikto likimo. Tam turi reikšmės požymiai, savybės ir kriterijai, kurie priklauso daiktui, ir savininko valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad esant situacijai, kai ginčo ūkinis pastatas yra išregistruotas, o yra įregistruotas pastatas ( - ), kurio registracija panaikinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovai negali įteisinti atliktos savavališkos statybos padarinių ir ūkinio pastato ( - ) realiai nėra. Aplinkybę, kad rekonstruotas ( - ) ūkinis pastatas egzistuoja patvirtina ir civilinės bylos Nr. 2-589-896/2013 medžiaga: 2012-03-21 savavališkos statybos aktas (1 t. 12-15), fotonuotraukos (1 t. b.l. 16), statinių išsidėstymo planas (1 t. b.l. 17), 2012-03-21 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (1 t. b.l. 18-19).

28Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad jis nuo 1970 m. naudojasi žemės sklypo dalimi, kurioje stovėjo pastatas ( - ). Dėl šio argumento pažymima, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012-05-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-455-91/2012 (teismo sprendime klaidingai nurodyta civilinės bylos Nr. 2-455-91/2012) nustatė minėto žemės sklypo naudojimosi tvarką pagal pateiktą 2012 m. sausio 17 d. planą ir nėra pagrindo išvadai, kad S. K. naudojasi žemės sklypo dalimi esančia apie ginčo ūkinį pastatą.

29Patikslintame apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodyta, kad ieškovai neteisėtai atliko veiksmus ginčo ūkio patalpai, kuri priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai. Nekilnojamojo turto registro duomenys (1 t. b.l. 85-86) patvirtina, kad ūkinio pastato ( - ), viena patalpa, unikalus Nr. ( - ) (Registro Nr. ( - )) nuosavybės teise priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai nuo 1999-12-14 iki 2013-01-25. Nors ginčo patalpa jos rekonstravimo metu priklausė Marijampolės savivaldybės tarybai, tačiau ji byloje išreiškė aiškiai išdėstytą poziciją (atsiliepime į patikslintą ieškinį ir atsiliepime į patikslintą apeliacinį skundą), kad neginčija ieškovų teisės gauti bendrasavininkų leidimą rekonstruoti ūkinį pastatą, be to, pati 2013-01-18 raštu Nr. ( - )kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl nuosavybės teisės į minėtą ūkinio pastato ( - ) patalpą išregistravimo, vadinasi, trečiasis asmuo nelaiko, kad jo teisės šioje situacijoje yra pažeistos, o atsakovas neturi įgaliojimų ginti Marijampolės savivaldybės tarybos interesų.

30Atsakovo argumentai nurodyti tiek apeliaciniame skunde, tiek ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kad ieškovai ignoravo bendraturčių interesus, jų nederino tarpusavyje ir nebandė gauti atsakovų sutikimo, paneigiami byloje esančiais duomenimis, o būtent Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūnijos 2013-12-17 pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad 2013-12-13 dėl J. S. rekonstruojamo ūkinio pastato, sutikimo patvirtinti atvyko tik E. J. (1 t. b. l. 12). Be to, pats ieškovų kreipimosi į teismą faktas suponuoja išvadą, kad atsakovai atsisako duoti sutikimą įteisinti savavališkos statybos padarinius.

31Vienas iš atsakovo argumentų, kodėl jis atsisako duoti sutikimą yra tas, kad ieškovai atlikę neteisėtus veiksmus, negali reikalauti tokiems veiksmams sutikimo. Nors tiek VTPSI, tiek Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-29 sprendime ieškovų atliktus statybos veiksmus pripažino neteisėtais, tačiau teismas, atsižvelgdamas į VTPSI poziciją leisti J. S. pašalinti savavališkos statybos padarinius, leido įteisinti savavališkai atliktus statinio rekonstravimo padarinius. Tokia galimybė ir šiuo metu numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje, todėl ieškovai turi teisę prašyti bendrasavininkų sutikimo ir įteisinti savavališką statybą.

32Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentą, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovai nepateikė išsamios informacijos apie pageidaujamą vykdyti rekonstrukciją, todėl jis nežino, kokio mąsto darbai bus atlikti. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad savavališkos statybos darbai jau yra atlikti, ką pripažįsta ir pats atsakovas, todėl jis akivaizdžiai mato, kokio statinio įteisinimui yra prašoma duoti sutikimą. Kaip jau minėta, ūkinis pastatas yra nesudėtingas I grupės statinys ir jam nėra privalomas supaprastintas statybos ar rekonstravimo projektas, o kaip statybą leidžiantis dokumentas privalomas rašytinis bendraturčių sutikimas (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010, 33 punktas), atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovai neprivalėjo atsakovams pateikti rekonstrukcijos projekto. Atsakovo nurodytoje kasacinio teismo praktikoje suformuotoje 2009 m. birželio 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009 ir 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2009 nurodyta, kad siekiant gauti bendraturčio sutikimą vykdyti statybos darbus būtina nurodyti konkrečius statybos darbus statybos paskirtį, pateikti statybos projektą (eskizą) ir pan. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime pažymėjo, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juolab suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Pabrėžtina, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Abiejose paminėtose bylose buvo sprendžiamas ginčas dėl kitokių pastatų rekonstrukcijos, kuomet jiems rekonstruoti pagal galiojančius teisės aktus buvo būtina gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadus ir statybos leidimą, be to, minėtose bylose buvo prašoma duoti sutikimą statybos darbams, kurie dar nebuvo atlikti, todėl šiuo atveju nėra pagrindo jomis vadovautis.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, apelianto išdėstytus argumentus dėl galimų jo, kaip bendraturčio, teisių pažeidimo, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovai be jokio pagrindo atsisako duoti sutikimą įteisinti savavališkos statybos padarinius. Teismas nenustatė atsisakančio duoti sutikimą bendraturčio atsakovo, teisių ir teisėtų interesų pažeidimo dėl ūkinio pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo bei neatkleidė negatyvaus poveikio atsakovų teisėms ir teisėtiems interesams, todėl ieškovų ieškinį pagrįstai tenkino. Apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovai atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme bei pateikė patirtas išlaidas patvirtinantį dokumentą - pinigų priėmimo kvitą, kurį apmokėjo ieškovė J. S., todėl ieškovei J. S. iš apelianto priteisiamos 300 Lt ieškovų turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnis 1 dalies 1 punktas). Priteisiama suma neviršija 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodyto maksimalaus dydžio už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (8.11 p.).

35Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36apeliacinį skundą atmesti ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti ieškovei J. S. iš apelianto S. K. 300 Lt (86,89 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą prašydami... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 12 d. sprendimu... 7. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateiktame Marijampolės rajono apylinkės... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas S. K. (toliau – apeliantas) patikslintu apeliaciniu skundu prašo... 10. 1. Teigiama, kad ieškovai ūkinį pastatą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį... 11. 2. Apelianto teigimu, ieškovai visada veikė savavališkai, ignoruodami... 12. 3. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo nurodytu argumentu, kad ieškovai... 13. 4. Pažymima, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovai nepateikė... 14. Atsakovas S. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo S. K.... 15. Atsakovė A. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo S. K.... 16. Ieškovai J. S. ir P. S. prašo apeliacinį skundą atmesti ir Marijampolės... 17. 1. Atsiliepime teigiama, kad apeliantas klaidina teismą, pateikdamas tikrovės... 18. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad nuo... 19. 3. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad... 20. Tretysis asmuo Marijampolės savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Ginčas byloje kilęs dėl bendrasavininkių teisių įgyvendinimo. Byloje... 24. Savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog bendraturčiai turi... 26. CPK 18 straipsnyje nustatytas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo... 27. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad negali būti išduotas sutikimas... 28. Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad jis nuo 1970 m.... 29. Patikslintame apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodyta, kad ieškovai... 30. Atsakovo argumentai nurodyti tiek apeliaciniame skunde, tiek ir bylą... 31. Vienas iš atsakovo argumentų, kodėl jis atsisako duoti sutikimą yra tas,... 32. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentą, kad teismas... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, apelianto... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovai atsiliepime į apeliacinį skundą... 35. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1... 36. apeliacinį skundą atmesti ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m.... 37. Priteisti ieškovei J. S. iš apelianto S. K. 300 Lt (86,89 Eur) bylinėjimosi...