Byla 2A-1821-603/2013
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 8 d. sprendimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, kuria sudaro kolegijos pirmininke Loreta Lipnickiene (pranešeja), kolegijos teisejai Andžej Maciejevski ir Danute Kutriene, sekretoriaujant Renatai Vinckeviciutei, dalyvaujant ieškoviu atstovui advokatui J. S., atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ atstovui R. L., apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoviu L. J. ir J. S. bei atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ apeliacinius skundus del Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 8 d. sprendimo, ir

2nustate:

3ieškoves L. J. ir J. S. patikslintu ieškiniu atsakovams likviduojamai VšI „Vilniaus butai“ ir SI „Vilniaus miesto bustas“ teismo praše panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-01-20 isakymo 2 ir 5 punktus ir priteisti ieškovei L. J. 2226,64 Lt del neteisetos prastovos neišmoketo darbo užmokescio, panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakyma Nr. A9, pripažinti, kad ieškove J. S. iš darbo atleista neteisetai, gražinti i darba ir priteisti ieškovei iš atsakovu solidariai vidutini darbo užmokesti už visa priverstines pravaikštos laika nuo atleidimo iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakyma Nr. A10, pripažinti, kad L. J. iš darbo atleista neteisetai ir priteisti ieškovei iš atsakovu solidariai vidutini darbo užmokesti už priverstines pravaikštos laika nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, priteisti iš atsakovu solidariai 3839,00 Lt išeitines išmokos ieškovei L. J., priteisti 4533,60 Lt išeitines išmokos ieškovei J. S., taip pat praše priteisti iš atsakovu solidariai ieškovems po 10 000,00 Lt neturtines žalos atlyginimo. Nurode, kad ieškoves dirbo VšI „Vilniaus butai“, kuria Vilniaus miesto savivaldybes taryba 2008-12-03 sprendimu Nr. 1-766 nusprende likviduoti ir pavesti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriui spresti visus su VšI „Vilniaus butai“ likvidavimu susijusius klausimus. Likvidavimo procedura vykde Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2009-01-15 isakymu paskirtas likvidatorius, kurio 2009-01-20 isakymu nuo 2009-01-20 nutraukta VšI „Vilniaus butai“ veikla, istaigos darbuotojams paskelbta prastova. Likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr.A9 nuo 2009-05-29 ieškove J. S. atleista iš darbo DK 136 str. 1 d. pagrindu. Ieškove L. J. iš darbo atleista likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr. A10 nuo 2009-05-29 DK 136 str. 1 d. pagrindu. Atsakovas VšI „Vilniaus butai“ yra ne likviduojamas, bet reorganizuotas, o jo iki tol vykdytas verslas perduotas naujai reorganizuotai SI „Vilniaus miesto bustas“. Atleisdamas ieškoves iš darbo likvidatorius nesilaike kolektyvines sutarties salygu, todel ieškoviu atleidimas iš darbo laikytinas prieštaraujanciu DK 63 str. 2 d., 2 str. 1 d. 11 p. Ieškovems neišmoketa kolektyvineje sutartyje numatyto dydžio išeitine išmoka, atsakovas neišmokejo dar dvieju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio išeitiniu išmoku. L. J. nepagristai sumažintas jai priklausantis darbo užmokestis. Taip pat nurode, kad SI „Vilniaus miesto bustas“ itraukimas atsakovu ieškiniu grindžiamas tuo, kad juridinio asmens reorganizavimas – tai juridinio asmens pasibaigimas, kai jo veikla nesibaigia, bet pereina kitam juridiniam asmeniui. Ieškoves 2010-03-04 pateike teismui 2010-03-04 patikslinta ieškini, kuri teismas 2010-03-04 prieme. Šiuo patikslintu ieškiniu ieškoves papildomai pareiške reikalavima del ieškovems padarytos neturtines žalos atlyginimo, kuri grinde tuo, kad ieškoves be jokio ispejimo buvo atleistos iš darbo, kai dauguma kitu buvusiu bendradarbiu buvo perkelti darbui i SI „Vilniaus miesto bustas“.

4Atsakovas likviduojama VšI „Vilniaus butai“, atstovaujamas likvidatoriaus, teismui 2009-07-10 pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista. Iki ieškovems pareiškiant ieškini, 2009 m. birželio 12 d. likviduojama VšI „Vilniaus butai“ buvo atlikusi visas atsakovo likvidavimo proceduras, išskyrus atsakovo išregistravima iš juridiniu asmenu registro. Ieškove L. J. su 2009-01-20 isakymu supažindinta 2009-03-09, todel praleido vieno menesio kreipimosi i teisma termina, praše taikyti ieškinio senati. Darbo sutartys su ieškovemis nutrauktos ne darbdavio iniciatyva, o sutinkamai su DK 136 str. 1 d. 6 p., todel nera pagrindo taikyti kolektyvines sutarties salygu del išeitiniu pašalpu dydžiu. Darbdavys buvo panaikintas, buvo likviduojamas laikantis atitinkamu proceduru bei reikalavimu. Atsakovui esant faktiškai likviduotam ir pasibaigusiam, atsakovas negales sumoketi nepriemokos, suteikti ieškovems darba. Taip pat nurode, kad SI „Vilniaus miesto bustas“ nera tinkamas atsakovas byloje.

5Atsakovas SI „Vilniaus miesto bustas“ teismui 2009-10-06 pateiktame atsiliepime i ieškini nurode, kad su juo nesutinka. Nurode, kad ieškinys SI „Vilniaus miesto bustas“ atžvilgiu turi buti atmestas, kaip pareikštas netinkamam atsakovui, kadangi jokiu materialiniu teisiniu santykiu tarp ieškoviu ir SI „Vilniaus miesto bustas“, iš kuriu kilo gincas, nera. Taip pat nurode, kad atsakovo VšI „Vilniaus butai“ vienintele steigeja ir savininke yra Vilniaus miesto savivaldybes taryba, kuriai priklauso teise likviduoti viešaja istaiga bei skirti ir atleisti likvidatoriu. VšI „Vilniaus butai“ likvidatorius tinkamai atliko funkcijas, perdave savininkui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybei, o ne SI „Vilniaus miesto bustas“ dokumentacija, susijusia su viešosios istaigos funkcijomis, saugojimui i archyva. Likvidavimas iš esmes yra baigtas. VšI „Vilniaus butai“ ne reorganizuojama, o likviduojama, todel visos iš darbo santykiu kylancios teises ir pareigos bei darbo santykiai pasibaigia, jokiu santykiu testinumo bei isipareigojimu peremimo nebuvo. Visa turta bei isipareigojimus SI „Vilniaus miesto bustas“ pereme iš Vilniaus miesto savivaldybes. SI „Vilniaus miesto bustas“ negalejo buti ir nebuvo ipareigota idarbinti likviduojamos imones darbuotojus. Visi viešosios istaigos darbuotojai buvo atleisti. Taip pat nurode, kad ieškoviu reikalavimas del neturtines žalos atlyginimo yra nepagristas.

6Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010-05-11 nutartimi civiline byla sustabdyta ir perduota Vilniaus apygardos teismui. Vilniaus apygardos teismo 2010-03-05 nutartimi likviduojamai VšI „Vilniaus butai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“.

7Vilniaus apygardos teismo 2010-07-14 nutartimi civiline byla atnaujinta ir prideta prie bankrutuojancios VšI „Vilniaus butai“ bankroto bylos. Bankrutuojancios VšI „Vilniaus butai“ bankroto administratorius Vilniaus apygardos teismui 2010-12-27 atsiliepime del ieškoviu reikalavimu nurode, kad tarp L. J., J. S. ir BVšI „Vilniaus butai“ kiles gincas yra išsprestas Vilniaus apygardos teismo civilineje byloje Nr. B2-1466-560/2010 (VšI „Vilniaus butai“ bankroto byloje), Vilniaus apygardos teismo 2010-11-04 nutartimi patvirtinus BVšI „Vilniaus butai“ kreditorius ir ju finansinius reikalavimus, patvirtinus kreditores L. J. 30 042,04 Lt reikalavima, taip pat patvirtinus kreditores J. S. 55 700,75 Lt reikalavima. Vilniaus apygardos teismo 2011-11-22 nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas Vilniaus apygardos teismo 2011-01-06 nutarties rezoliucineje dalyje, irašant, kad civiline byla Nr. 2-2424-560/2011 dalyje del turtiniu reikalavimu atsakovo bankrutuojancios VšI „Vilniaus butai“ atžvilgiu nutraukta.

8Vilniaus apygardos teismo 2011-12-19 nutartimi civiline byla pagal ieškoviu L. J. ir J. S. ieškini atsakovui SI „Vilniaus miesto bustas“ del isakymu panaikinimo, vidutinio darbo užmokescio už visa priverstines pravaikštos laika priteisimo perduota pagal teisminguma Vilniaus miesto 3 apylinkes teismui.

9Ieškoves L. J. ir J. S. 2012-03-05 pateike Vilniaus miesto 3 apylinkes teismui 2012-03-02 patikslinta ieškini atsakovams Bankrutuojanciai VšI „Vilniaus butai“ ir SI „Vilniaus miesto bustas“, kuri teismas 2012-03-09 prieme. Teismui 2012-03-05 pateiktu ieškiniu ieškoves prašo:1. panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakyma Nr. A9, pripažinti, kad ieškove J. S. iš darbo atleista neteisetai, gražinti J. S. i darba SI „Vilniaus miesto bustas“ bei priteisti iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ vidutini darbo užmokesti už visa priverstines pravaikštos laika nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties del bankroto bylos VšI „Vilniaus butai“ iškelimo isiteisejimo dienos (2010-05-06) iki teismo sprendimo ivykdymo dienos; 2. panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakyma Nr. A10, pripažinti, kad ieškove L. J. iš darbo atleista neteisetai ir priteisti iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ vidutini darbo užmokesti už visa priverstines pravaikštos laika nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties del bankroto bylos VšI „Vilniaus butai“ iškelimo isiteisejimo dienos (2010-05-06) iki teismo sprendimo ivykdymo dienos; 3. priteisti bylinejimosi išlaidas.

10Atsakovas BVšI „Vilniaus butai“ teismui 2012-04-13 pateiktu atsiliepimu i ieškini pripažino ieškoviu reikalavimus dalyje del VšI „Vilniaus butai‘ likvidatoriaus isakymu Nr. A9 ir Nr. A10 pripažinimo neteisetais. Del likusiu reikalavimu nepasisake, kadangi jie nera pareikšti BVšI „Vilniaus butai“, praše juos spresti teismo nuožiura.

11Atsakovas SI „Vilniaus miesto bustas“ teismui 2012-04-10 pateiktu atsiliepimu i patikslinta ieškini su juo nesutiko, nes mano, kad ieškoves piktnaudžiauja procesinemis teisemis, neaišku, kodel ieškoves beveik metus po Vilniaus apygardos teismo 2011-01-06 nutarties priemimo reiške patikslinta ieškini.

12Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: panaikintas VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009 m. gegužes 29 d. isakymas Nr. A9 „Del darbo sutarties nutraukimo su J. S.“, pripažintas ieškoves J. S. ir VšI „Vilniaus butai“ darbo sutarties 2009 m. gegužes 29 d. nutraukimas pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 1 dali, likvidavus darbdavi, neteisetu ir gražinta ieškove J. S. i darba SI „Vilniaus miesto bustas“ i Busto administravimo skyriaus vedejos pareigas. Panaikintas VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009 m. gegužes 29 isakymas Nr. A10 „Del darbo sutarties nutraukimo su L. J.“, pripažintas ieškoves L. J. ir VšI „Vilniaus butai“ darbo sutarties 2009 m. gegužes 29 d. nutraukimas pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 1 dali, likvidavus darbdavi, neteisetu ir, negražinant i darba, priteista ieškovei L. J. iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ 45 790,72 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos, o nuo 2012-11-09 po 72,24 Lt vidutinio darbo užmokescio už kiekviena darbo diena iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos. Taip pat teismas sprendimu laike, jog ieškoves L. J. ir atsakovo bankrutavusios VšI „Vilniaus butai“ 2006 m. gruodžio 11 d. darbo sutartis Nr. DS0612-1102 yra nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo isigaliojimo dienos. Sprende, jog sprendimo dalis del ieškoves J. S. gražinimo i darba yra vykdytinas skubiai. Kitoje dalyje ieškini atmete.

13Teismas nustate, jog ieškove L. J. ir VšI „Vilniaus butai“ 2006-12-11 sudare darbo sutarti Nr. DS0612-1102, pagal kuria L. J. nuo 2006-12-12 buvo priimta darbui VšI „Vilniaus butai“ biuro administratores pareigose. I. J. S. ir VšI „Vilniaus butai“ 2006-12-04 sudare darbo sutarti Nr. DS0612-0401, pagal kuria J. S. nuo 2006-12-20 buvo priimta darbui VšI „Vilniaus butai“ busto priežiuros vyriausiosios vadybininkes pareigose; 2007-10-30 darbo sutartis pakeista, susitariant del J. S. darbo Busto skyriaus vedejos pareigose. Nuo 2008-04-08 J. S. išleista i neštumo ir gimdymo atostogas, o VšI „Vilniaus butai“ 2008-07-30 isakymu Nr.1.25-08/28 J. S. laikotarpiui nuo 2008-08-12 iki 2010-05-26 išleista i vaiko priežiuros atostogas.

14Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr.1-474 UAB „Bendruva“ pertvarkyta i SI „Vilniaus miesto bustas“, patvirtinti SI „Vilniaus miesto bustas“ istatai ir SI „Vilniaus miesto bustas“ perduotos patikejimo teise visos savivaldybei nuosavybes teise priklausancios gyvenamosios patalpos, nuo SI „Vilniaus miesto bustas“ iregistravimo Juridiniu asmenu registre pripažistant negaliojanciu Vilniaus miesto savivaldybes sprendima del turto perdavimo patikejimo teise VšI „Vilniaus butai“.

15Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2008-12-03 sprendimu Nr.1-766 nuspresta likviduoti viešaja istaiga „Vilniaus butai“, pavedant Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriui spresti visus su likvidavimu susijusius klausimus. Savo 2008-12-29 isakymu Nr. 30-2596 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktorius perdave savivaldybes imonei „Vilniaus miesto bustas“ valdyti patikejimo teise viešosios istaigos „Vilniaus butai“ ilgalaiki ir trumpalaiki turta bei isipareigojimus, o 2009-01-15 isakymu Nr. 30-60 paskyre VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriu, kuri ipareigojo likviduoti VšI „Vilniaus butai“ ne ilgau kaip per 6 menesius, o likusias laisvas lešas, likvidavus VšI „Vilniaus butai“, pervesti i SI „Vilniaus miesto bustas“ atsiskaitomaja saskaita.

16Likviduojamos VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-01-20 isakymu nuo 2009-01-20 nutraukta VšI „Vilniaus butai“ veikla, darbuotojams, nesant galimybiu pasiulyti darbuotoju profesija, specialybe ir kvalifikacija atitinkancio darbo, paskelbta prastova, kurios metu visiems darbuotojams nurodyta buti darbo vietoje istaigos darbo laiku.

17Likviduojamos VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr. A9 „Del darbo sutarties nutraukimo su J. S.“ ieškove J. S. atleista iš darbo nuo 2009-05-29 pagal DK 136 straipsnio 1 dali, likvidavus darbdavi. Ieškove J. S. iš darbo atleista jai suteiktu vaiko piežiuros atostogu metu. Atleidžiant ja iš darbo, jai išmoketa 2-ju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio išeitine išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

18Likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr.A10 „Del darbo sutarties nutraukimo su L. J.“ ieškove L. J. nuo 2009-05-29 atleista iš darbo pagal DK 136 straipsnio 1 dali, likvidavus darbdavi. Atleidžiant L. J. iš darbo, jai išmoketas apskaiciuotas 1571,54 Lt darbo užmokestis, 2228,73 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas, 4973,69 Lt (t. y. 2-ju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio) išeitine išmoka (I t., b.l. 16; III, b.l. 10, 153-155).

19Nesutikdamos su atleidimu iš darbo ieškoves, nepraleisdamos DK 297 str. 1 d. nustatyto vieno menesio nuo atleidimo iš darbo dienos termino, kreipesi i teisma (2009-06-17) su ieškiniu, prašydamos pripažinti atleidima neteisetu ir panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakymus del ieškoviu atleidimo iš darbo. Teismas konstatavo, jog reikalavimas pagristas.

20Bylos nagrinejimo eigoje šiuo metu jau bankrutaves ieškoviu darbdavys VšI „Vilniaus butai“ pripažino ieškoviu reikalavimu del ju atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetu pagristuma. Po bankroto bylos iškelimo bankrutuojancios VšI „Vilniaus butai“ administratorius pripažino ieškoviu kreditorinius reikalavimus, itraukdamas ieškoves su ju pareikštais reikalavimais i bankrutuojancios imones kreditoriu saraša. Kreditoriu sarašas su kreditoriu finansiniais reikalavimais patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2010-11-04 nutartimi: patvirtinti kreditores L. J. 23 042,04 Lt ir 7000,00 Lt finansiniai reikalavimai, patvirtinti J. S. 47 700,75 Lt ir 8000,00 Lt finansiniai reikalavimai.

21Teismas sprende, jog ieškoviu turtiniu reikalavimu del vidutinio darbo užmokescio priteisimo už priverstines pravaikštos laika patenkinimas bankroto byloje reiškia ieškoviu reikalavimu pripažinti ju atleidima iš darbo neteisetu pripažinima. Esamoje situacijoje atsakovas BVšI „Vilniaus butai“ pagristai pripažista ieškoviu reikalavimus panaikinti VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus isakymus del ieškoviu atleidimo iš darbo. Be teiseto pagrindo atleidus ieškoves iš darbo, VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakymai Nr. A9 ir Nr. A10 del darbo sutarciu su ieškovemis nutraukimo panaikintini, pripažistant, kad ieškoves iš darbo atleistos neteisetai. Teismas konstatavo, jog byloje nenustatyta ekonominiu, technologiniu, organizaciniu ar panašiu priežasciu, del kuriu ieškove J. S. negali buti gražinta i darba. Teismas taip pat padare išvada, kad taikytas atlyginimas ieškovei J. S. VšI „Vilniaus butai“ bankroto byloje yra teisingas, pakankamas ir adekvatus abieju šaliu atžvilgiu, todel turtinius reikalavimus atmete.

22Ieškoves L. J. vienos darbo dienos vidutinis darbo užmokestis iki atleidimo iš darbo sudare 117,86 Lt. Atsižvelgiant i ieškoves darbine veikla, taip pat i tai, kad jau yra patenkinti L. J. reikalavimai 30 042,04 Lt sumai, tame tarpe 16 976,40 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika, 7000,00 Lt neturtines žalos atlyginimo, teismas sprende, kad yra pagrista ir adekvatu, kompensuojant ieškovei patirtus del neteiseto atleidimo iš darbo turtinius praradimus, sumažinti ieškovei priteistina vidutini darbo užmokesti už priverstines pravaikštos laika iki 45 790,72 Lt. Mažinant ieškovei priteistina vidutini darbo užmokesti, teismas atsižvelge, kad reikšdama VšI „Vilniaus butai“ bankroto administratoriui reikalavima del vidutinio darbo užmokescio priteisimo, ieškove pati darbo užmokesciui už priverstine pravaikšta apskaiciuoti nurode ne faktiškai tureta 117,86 Lt vidutini darbo užmokesti, bet mažesni – 72,24 Lt. Teismas sprende, kad mažesnis vienos dienos darbo užmokestis ieškoves nurodytas, ieškovei protingai ir sažiningai atsižvelgus i jos tureta darba ir gautas pajamas iš darbines veiklos. Vadovaujantis proporcija, kad 72,24 Lt sudaro 61,29 proc. nuo 117,86 Lt sumos, ieškovei priteise 61,29 proc. 74 711,57 Lt sumos, t. y. 45 790,72 Lt (74 711,57 : 100 x 61,29) iki teismo sprendimo priemimo, o iki teismo sprendimo isigaliojimo ieškovei priteise po 72,24 Lt vidutinio darbo užmokescio už kiekviena darbo diena. Vidutinis darbo užmokesti už priverstines pravaikštos laika priteise iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“, atsižvelgiant i Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2012 m. gegužes 16 d. nutarties, priimtos kasacineje analogiškoje civilineje byloje Nr.3K-3-223/2012, išvada, kad ieškinio reikalavimai priteisti su darbo santykiais susijusias išmokas reikštini ne VšI „Vilniaus butai“, bet jos, kaip darbdavio, teises peremejui SI „Vilniaus miesto bustas“.

23Apeliantes apeliaciniu skundu prašo teismo skundžiama sprendima pakeisti, t. y. priteisti ieškovei L. J. iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ 74 711,57 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika už laikotarpi nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos (2012-11-08) bei 117,86 Lt vidutinio darbo užmokescio už kiekviena darbo diena nuo 2012-11-09 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos; taip pat priteisti ieškovei J. S. iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas" 116 434,52 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika už laikotarpi nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos (2012-11-08), bei po 183,68 Lt vidutinio darbo užmokescio už kiekviena darbo diena nuo 2012-11-09 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos.

24Del ieškovei J. S. pr¡teistino vidutinio darbo užmokescio. Pirmosios instancijos teismas neivertino ieškoviu nurodytos aktualios teismu praktikos, del ko nepagristai sprende, jog ieškovei J. S. vidutinis darbo užmokestis apskritai nepriteistinas. Atsižvelgiant i Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika bei šioje byloje surinkta medžiaga, daro išvada, kad nagrinejamu atveju nebuvo pirmosios instancijos teismui pagrindo ieškovei J. S. nepriteisti vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika, kadangi: ieškove J. S. po neteiseto atleidimo iš VšI „Vilniaus butai“ neisidarbino i UAB „V. J.”, taciau šioje imoneje dirbo tuo pat metu kaip ir VšI „Vilniaus butai“, del to iš šios imones gautomis lešomis nera pagrindo mažinti iš atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ priteistina suma; atsakovas SI „Vilniaus miesto bustas“ nepateike jokiu irodymu apie sunkia savo turtine padeti bei sudetingas galimybes moketi ieškovems visa išmoka už priverstines pravaikštos laika, kaip tai numato Darbo kodeksas. Iš pateikto teismui 2011 m. atsakovo balanso matyti, jog jo turtas iš viso sudare 178.646.821 Lt, o per vienerius metus moketi isipareigojimai tik 1.297.961 Lt, kas patvirtina gera atsakovo finansine padeti; atsakovas SI „Vilniaus miesto bustas“ taip pat neirode, kad iš jo priteistina suma turetu buti mažinama del jo, kaip juridinio asmens, specifinio teisinio statuso, funkciju ir darbuotojo pareigu ypatumu; Darbo sutartis tarp ieškoves J. S. ir VšI „Vilniaus butai“ buvo sudaryta 2006-11-04, todel jos darbo stažas (apie 2,5 m.) yra pakankamai didelis ir nelaikytinas neproporcingai trumpu lyginant su neteiseto atleidimo laikotarpiu, už kuri ieškove praše priteisti atitinkama išmoka už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-06. Bylos nagrinejimas teisme užsitese ne del ieškoves kaltes, kadangi ta itakojo teismu darbo kruvis, ginco teismingumo pasikeitimas VšI „Vilniaus butai“ iškelus bankroto byla ir bylos persiuntimas tarp teismu, taip pat atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ nebendradarbiavimas procese (prašomu išreikalauti dokumentu geranoriškas nepateikimas, tolimesnis ieškinio nepripažinimas visoje apimtyje nepaisant 2011-05-16 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutarties analogiškoje civ. byloje Nr. 3K-3-223/2012), taip pat Vilniaus apygardos teismo klaida 2011-01-06 nutartimi nutraukus visa civ. byla, kuri po ieškoviu atstovo telefoniniu raginimu bei galiausiai 2011-10-18 ieškoves J. S. prašymo paskirti teismo posedi arba išspresti 2009-09-10 ieškinio teismingumo klausima, buvo ištaisyta tik 2011-11-22 nutartimi. Pažymetina, kad ieškoviu ieškinio tikslinimas buvo butinas bei salygotas butent aukšciau minetu faktiniu aplinkybiu pasikeitimo, todel tai negalejo buti pagrindu ieškovei J. S. apskritai nepriteisti vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika. DK 297 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nustatyta, kad priverstines pravaikštos laikas (kartu ir laikotarpis, už kuri priteisiamas vidutinis darbo užmokestis) neteisetai atleidus darbuotoja iš darbo, tesiasi iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos; išimciu šioje normoje nenustatyta. Be to, neštumo ir gimdymo laikotarpis nera pagrindas darbo sutarciai (darbo santykiams) pasibaigti: darbuotojas gali pasirinkti, ar nurodytu laikotarpiu naudosis teise i neštumo ir gimdymo atostogas, ar tes darba. Net ir išejus atostogu darbo sutartis nenutruksta. Todel ta aplinkybe, jog ieškove J. S. nuo 2008-04-08 buvo išleista neštumo ir gimdymo atostogu, o veliau vaiko priežiuros atostogu, kuriose buvo iki 2012-11-30, pagal cituota Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika savaime nesudaro pagrindo apskirtai nepriteisti ieškovei vidutinio darbo užmokescio. Skundžiamame sprendime šia kasacines instancijos teismo praktika nepagristai nesivadovauta, nuo jos nukrypta, nors ja ieškoves teismui buvo nurodžiusios. Be to, pirmosios instancijos teismas nepagristai neivertino, jog draudimo imokas, kuriu pagrindu ieškovei buvo apskaiciuota motinyste pašalpa, didžiaja dalimi mokejimo kitas ieškoves darbdavys - UAB „V. J.”, todel nepagristai remesi ieškoves gautomis motinystes pašalpos išmokomis, kaip pagrindu nepriteisti ieškovei vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika. Atsakovas SI „Vilniaus butai“ turi prisiimti atsakomybe del neteiseto ieškoves atleidimo iš darbo (nepriemimo i darba SI „Vilniaus miesto bustas“, kaip tai buvo padaryta su praktiškai visais kitais VšI „Vilniaus butai“ darbuotojais), kadangi faktiškai perimdamas VšI „Vilniaus butai“ vykdyta versla, turta bei kitus darbuotojus, samoningai ir tycia neteisetai ieškoves kartu su kitais darbuotojais neprieme. Nagrinejamu atveju, pirmosios instancijos teismas, vietoj to, kad gintu silpnesniosios darbo santykiu šalies - darbuotojo - interesus, nepagristai gyne butent nesažiningo darbdavio, t. y. SI „Vilniaus miesto bustas“ turtinius interesus, kuris pagal skundžiama sprendima teismo apskritai atleistas nuo turtiniu prievoliu ieškoves atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas nepagristai akcentavo tai, kad ieškovei, ja atleidžiant iš darbo buvo išmoketa dvieju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio išeitine išmoka, yra patvirtintas jos kreditorinis reikalavimas del dar dvieju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio išeitines išmokos, 43 167,15 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstine pravaikšta, 8000 Lt neturtines žalos atlyginimo, kadangi šios aplinkybes nera reikšmingos sprendžiant del priteisino vidutinio darbo užmokescio dydžio. Be to, pažymetina, kad ieškoviu kreditoriniai reikalavimai iki šiol nera patenkinti VšI „Vilniaus butai“ bankroto byloje (to atsakovas negincijo, o priešingo neirode (CPK 178 str.), ir kaip pavyko sužinoti iš bankroto administratoriaus, jie nebus tenkinami iš Garantinio fondo, o gales buti patenkinti tik tuo atveju, jeigu bus susigražintas VšI „Vilniaus butai: lešos iš SI „Vilniaus miesto bustas“ pagal bankroto administratoriaus ieškini Vilniaus apygardos teismo nagrinejamoje civ. byloje Nr. 2-5988-340/2012.

25Del ieškovei L. J. priteistino vidutinio darbo užmokescio. Ta aplinkybe, jog ieškove L. J. isidarbino kitoje darbovieteje pati savaime nedaro pagrindo mažinti jai priteistina darbo užmokesti, to tarpu kitu aplinkybiu, sudaranciu pagrinda ieškovei priteistina darbo užmokesti mažinti, nagrinejamoje byloje nenustatyta. Darbo sutartis tarp ieškoves L. J. ir VšI ,,Vilniaus butai“ buvo sudaryta 2006-12-11, todel jos darbo stažas (apie 2,5 m.) yra pakankamai didelis ir nelaikytinas neproporcingai trumpu lyginant su neteiseto atleidimo laikotarpiu, už kuri ieškove prašo priteisti atitinkama išmoka. Ieškovei visiškai nepagristai buvo sumažinta 38,71 proc. atsižvelgiant i tai, kad BVšI ,,Vilniaus butai“ bankroto administratoriui pateiktame kreditoriniame reikalavime ieškove nenurode ne savo faktini vidutini darbo dienos užmokesti (117,86 Lt), bet mažesni (72,24 Lt), ka ieškove neva padare atsižvelgdama i savo tureta darba bei gautas pajamas iš savo darbines veiklos. Pažymi, kad toki vidutini darbo dienos užmokesti (72,24 Lt) kreditoriniame reikalavime ieškove nurode per klaida, netinkamai ji apskaiciuodama, o ne del to, kad pati nusprende, jog taip butu sažiningiau ar teisingiau. Mano, kad neturi išsaugojusio kreditoriniame reikalavime nurodyto 72,24 Lt vidutinio darbo užmokescio paskaiciavimo, kuris galimai buvo sumažintas del moketinu mokesciu išskaiciavimo. Todel prašo priteisti iš atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ 74 711,57 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika už laikotarpi nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos (2012-11-08) bei 117,86 Lt vidutinio darbo užmokescio už kiekviena darbo diena nuo 2012-11-09 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

26Atsakovas SI ,,Vilniaus miesto bustas apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012-11-08 sprendima dalyje del J. S. gražinimo i darba SI ,,Vilniaus miesto bustas“ Busto administravimo skyriaus vedejos pareigose bei panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012-11-08 sprendima dalyje del J. J. priteisto 45 790,72 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos, o nuo 2012-11-09 po 72,24 Lt vidutinio darbo užmokescio iki teismo sprendimo isigaliojimo datos.

27Ieškoves savo reikalavimus SI „Vilniaus miesto bustas“ grinde tuo, kad atsakovas BVšI „Vilniaus butai“ pripažino gincijamus isakymus neteisetais, pripažino skola ir teike tvirtinimui ieškovu reikalavimus ir ginco del to nera. Tuo paciu remiasi ir teismas priimdamas sprendima del BVšI „Vilniaus butai“ isakymu ieškoviu atžvilgiu pripažinimo negaliojanciais ir ieškovu atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetu. Taciau atsakovo BVšI „Vilniaus butai“ veiksmai pripažistant ieškovu skolas ir patvirtinant ju reikalavimus bankroto byloje buvo atlikti be SI „Vilniaus miesto bustas“ žinios. Apie tai buvo pasisakyta tiek atsakovo SI „Vilniaus miesto bustas“ atsiliepime, tiek bylos nagrinejimo metu, taciau teismas to nevertino ir nepasisake del to sprendime.

28Vienintelis teismui pateiktas ir teismo vertintas irodymas, kad nera kliuciu gražinti ieškove i darba - ieškovu atstovo pateiktas viešoje erdveje (Internete) paskelbtas SI „Vilniaus miesto bustas" skelbimas apie organizuojama konkursa Busto administravimo skyriaus vedejo pareigoms užimti. Pažymi, kad net skelbime buvo nurodyta, kad pretendentu dokumentai turejo buti pateikti iki 2012-08-14. Pats konkursas ivyko 2012-08-21 - 2012-08-22 dienomis, ji laimejo G. B., šiuo metu ir einanti Busto administravimo skyriaus vedejos pareigas. Teismas šiu aplinkybiu nepagristai netyre ir nevertino, nors tokia pareiga teismui deleguota istatymo.

29Teismui deramai taikant DK 297 str. nuostatas ir vykdant savo pareiga darbo bylose aktyviai tirti/rinkti irodymus butu nustatytos priežastys akivaizdžiai trukdancios J. S. gražinimui i darba, kaip kad: teisinis gincas/konfliktas senas ir tesiasi nuo 2009 m.; del J. S. gražinimo i darba reikes atleisti teisetai priimta, kvalifikuota darbuotoja, nes Vilniaus savivaldybes (steigejo) patvirtintu laisvu etatu (darbo vietu) daugiau nera; ieškove grižta i nauja kolektyva, o kolektyvo nuomone apie gražinama darbuotoja, del kurio atleidžiami kiti asmenys, perdem neigiama; visiems žinomas ieškoves noras gavus ženklias motinystes atostogu išmokas (per 150 000 Lt) už ta pati laikotarpi prisiteisti dar tiek pat, kas darbuotoju vertinama kaip absoliutus nesažiningumas ju paciu, dirbusiu asmenu, atžvilgiu; per beveik tris bylinejimosi metus iš esmes pasikeite darbo specifika ir ieškove prarado praktine kvalifikacija; ir dar daugybe kitu priežasciu, apie kurias teismas butu informuotas, jei butu vertines aplinkybes, reikšmingas DK 297 str. 3 ir 4 d. numatytu alternatyviu darbuotojo teisiu gynimo budu taikymui. Teismas tuo net nesidomejo, iš esmes pažeisdamas ne tik atsakovo, treciuju asmenu, bet ir pacios ieškovo J. S. interesus. Vertinant sprendimo teisetuma ir pagristuma reikia pastebeti, kad teismas sprendime išsisako del ieškoves J. S. „darbo" pas atsakova SI „Vilniaus miesto bustas" realumo. Teismas priimdamas sprendima netgi pabrežia, kad atsižvelgiant i tai, kad ieškovei 2012-11-30 baigiasi vaiko priežiuros atostogos, nera pagrindo daryti išvada, kad ieškove negali dirbti pas atsakova.

30Ieškove J. S. iki 2013-11-30 net neketina dirbti SI „Vilniaus miesto bustas". Tai patvirtina ieškoves 2012-11-08 prašymas (pridedamas), pateiktas atsakovui jau po Sprendimo paskelbimo. Ieškove reikalavo skubiai gražinti i darba, taciau savo 2012-11-08 prašymu oficialiai pareiškia reikalavima nuo pirmos darbo dienos suteikti jai atostogas vaiko priežiurai iki 2013-11-30.

31Ieškove, reikšdama reikalavimus del gražinimo i darba, net neketina ten dirbti, remdamasi DK 180 str. nuostatomis. Ieškoves teise i vaiko priežiuros atostogas negali buti gincijama, taciau tokia ieškoves teisu realizacija atitinka piktnaudžiavima teise, ypac vertinant civilines bylos Nr. 2-1171- 391/2012 nagrinejimo aplinkybes - ieškovai reiškia pareiškimus ir ieškini tikslina 6 kartus, byla nagrinejama 3 metus (pagal CPK 413 str. - maksimaliai 60 d.), reiškiamas reikalavimas - sprendima dalyje del gražinimo darba vykdyti skubiai ir, gavus sprendima - reikalavimas išleisti i vaiko priežiuros atostogas. Konstatuotinas akivaizdus proceso vilkinimas ir reikalavimo del skubaus vykdymo „gražinant i darba" nepagristumas.

32Teismui gražinant neteisetai atleista darbuotoja i pirmesniji darba, darbdavys privalo kompensuoti tik realiai darbuotojo negautas pajamas, o darbuotojas turi teise gauti taip pat tik realiai negautas pajamas. Todel teismas, pagal DSI 42 str. 2 d., priteisdamas darbuotojui atlyginima už priverstines pravaikštos laika, iš darbuotojo vidutinio darbo užmokescio per visa priverstines pravaikštos laika sumos turi minusuoti sumas, šio darbuotojo gautas priverstines pravaikštos laikotarpiu ir butent neteiseto atleidimo iš darbo pasekmeje (pvz. bedarbio pašalpa, darbo užmokesti kitoje darbovieteje).

33Ieškoviu apeliaciniai skundai atmestini, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

34Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškove J. S. pagal 2006-12-04 sudaryta darbo sutarti su VšI ,,Vilniaus butai“ nuo 2006-12-20 pradejo eiti busto priežiuros vyriausiosios vadybininkes pareigas ir nuo 2007-10-30 - Busto skyriaus vedejos pareigas (b. l. 19 – 21, 1 t.). Ieškove J. S. nuo 2008-08-12 iki 2010-05-26 išleista i vaiko priežiuros atostogas (b. l. 1, 3 t.). Likviduojamos VšI ,,Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr. A9 ,,Del darbo sutarties nutraukimo su J. S.“ ieškove J. S. atleista iš darbo nuo 2009-05-29 pagal DK 136 str. 1 d., likvidavus darbdavi (b. l. 22, 1 t., b. l. 1, 3 t.). Pažymetina, kad J. S. iš darbo atleista jai suteiktu vaiko priežiuros atostogu metu, ir pagal mineta isakyma atleidžiant ieškove iš darbo, jai buvo išmoketa 2-ju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio išeitine išmoka bei kompensacija už nepanaudotas atostogas (b. l. 2, 116, 117, 3 t.).

35Taip pat bylos medžiaga patvirtina, jog ieškove L. J. pagal 2006-12-11 sudaryta darbo sutarti su VšI ,,Vilniaus butai“ nuo 2006-12-12 pradejo eiti biuro administratores pareigas (b. l. 14, 1 t.). Likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr. A10 ,,Del darbo sutarties nutraukimo su L. J.“ ieškove L. J. nuo 2009-05-29 atleista iš darbo pagal DK 136 str. 1 d., likvidavus darbdavi. Atleidžiant L. J. iš darbo, jai išmoketas apskaiciuotas 1571,54 Lt darbo užmokestis, 2228,73 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas, dvieju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio 4973,69 Lt išeitine išmoka (16, 1 t., 10, 153 – 155, 3 t.).

36Kaip teisingai nustate pirmosios instancijos teismas, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2008-12-03 sprendimu Nr. 1-766 nuspresta likviduoti VšI ,,Vilniaus butai“, pavedant miesto savivaldybes administracijos direktoriui spresti visus su likvidavimu susijusius klausimus. 2008-12-29 isakymu Nr. 30-2596 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktorius perdave SI ,,Vilniaus miesto bustas“ valdyti patikejimo teise VšI ,,Vilniaus butai“ ilgalaiki ir trumpalaiki turta bei isipareigojimus, o 2009-01-15 isakymu Nr. 30-60 paskyre VšI ,,Vilniaus butai“ likvidatoriu, kuri ipareigojo likviduoti VšI ,,Vilniaus butai“, likusias laisvas lešas pervesti i SI ,,Vilniaus miesto bustas“ atsiskaitomaja saskaita (b. l. 43 – 45, 1 t.). Teismas taip pat pagristai nustate, jog SI ,,Vilniaus miesto bustas“ bei VšI ,,Vilniaus butai“ istatai patvirtina, jog SI ,,Vilniaus miesto bustas“ vykdo veikla, kuria iki sprendimo likviduoti vykde VšI ,,Vilniaus butai“ turetas funkcijas ir vykdyta veikla, be to, dalis VšI ,,Vilniaus butai“ buvusiu darbuotoju dirba SI ,,Vilniaus miesto bustas“ (b. l. 170, 177, 179, 1 t.). Todel atsižvelgiant i tai bei i formuojama kasacine teismine praktika, pirmosios instancijos teismas teisingai sprende, jog VšI ,,Vilniaus butai“ veiklos perdavimas atsakovui SI ,,Vilniaus miesto bustas“, patenkantis i Direktyvos 2001/23/EB taikymo sriti, reiške darbo santykiu testinuma, todel VšI ,,Vilniaus butai“ likvidavimas nesudare teisetos priežasties nutraukti darbo santykius su VšI ,,Vilniaus butai“ darbuotojais. Tokiu budu teismas pagristai konstatavo, jog ieškoviu atleidimas iš darbo pagal minetus 2009-05-09 isakymus DK 136 str. 1 d. pagrindu pripažintinas neteisetu, todel ieškoviu ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2010-03-05 nutartimi likviduojamai VšI ,,Vilniaus butai“ buvo iškelta bankroto byla (b. l. 51, 2 t.). Vilniaus apygardos teismo 2010-11-04 nutartimi buvo patvirtinti ieškoves L. J. 30 042,04 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas ir ieškoves J. S. 55 700,75 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas, todel teismas pagristai konstatavo, jog ieškoviu darbdavys VšI ,,Vilniaus butai“ pripažino ieškoviu reikalavimu del ju atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetuma, kas sudare teismui pagrinda spresti klausima del DK 297 str. numatytu teisiniu pasekmiu neteisetai atleidus darbuotoja iš darbo. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, teisingai ivertino nustatytas aplinkybes, susijusias su ieškoves J. S. gražinimu i pirmesni darba, kai byloje yra pateikti irodymai, patvirtinantys iš esmes tapaciu funkciju atlikima einant SI ,,Vilniaus miesto bustas“ Busto administravimo skyriaus vedejo bei VšI ,,Vilniaus butai“ Busto skyriaus vedejo pareigas (b. l. 109 – 112, 2 t., 83 – 86, 3 t.). Pastaraja pareigybe ieškove J. S. užeme nuo 2007-10-30 iki 2008-08-12 išleidimo i vaiko priežiuros atostogas. Be to, ieškove turi aukštaji išsilavinima (b. l. 115, 3 t.), kas nesudaro pagrindo abejoti jos tinkama kvalifikacija gražinant i pirmesni darba. Atsakovo nurodytos kitos aplinkybes, del kuriu jo manymu, nera galimybes ieškoves gražinti i pirmesni darba nera reikšmingos ir nesudaro pagrindo išvadai, jog ieškove negali užimti savo buvusiu pareigu, todel atmestini atsakovo apeliacinio skundo argumentai del gražinimo i darba. Be to, DK 180 str. nuostatos ieškovei J. S. garantuoja tiksliniu atostogu vaikui prižiureti, kol jam sueis treji metai, metu darbo vietos (pareigu) palikimas, isškyrus atvejus, kai imone visiškai likviduojama. Taip pat kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padare teisinga išvada, jog ieškovei nepriteistinas vidutinis darbo užmokestis už laikotarpi nuo 2010-05-06 iki ieškoves gražinimo šiuo teismo sprendimu i darba, kadangi ji nuo pat atleidimo iš darbo dienos 2009-05-29 buvo vaiko priežiuros, neštumo ir gimdymo atostogose bei naudojosi priklausanciomis socialinemis garantijomis, gaunant motinystes pašalpa, ir kaip teisingai konstatavo teismas, laikotarpiu nuo 2009-05-29 iki teismo sprendimo gražinti ieškove i darba ieškove darbo užmokescio negavo ne del 2009-05-29 atleidimo iš darbo, bet del buvimo vaiko priežiuros atostogose ir antro vaiko neštumo ir gimdymo atostogose. Tokiu budu teismas padare pagrista išvada, jog taikytas atlyginimas ieškovei J. S. VšI ,,Vilniaus butai“ bankroto byloje yra teisingas, pakankamas ir adekvatus abieju šaliu atžvilgiu.

37Kasacinio teismo praktikoje pripažistama, kad teismo pareiga pagristi priimta procesini spendima neturetu buti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti i kiekviena argumenta. Atmesdamas apeliacini skunda, apeliacines instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnes instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Remiantis išdestytais argumentais darytina išvada, jog tiek apeliantes J. S., tiek ir apelianto SI ,,Vilniaus miesto bustas“ argumentai del irodymu vertinimo taisykliu pažeidimo nepagristi. Pirmosios instancijos teismas vertino irodymus pagal visapusiškumo ir sasajumo principus ir padare išvada, kad bylos irodymu visuma patvirtina aplinkybe, jog ieškove yra atleista iš darbo neteisetai ir pagristai gražinta i pirmesni darba, taip pat, jog ieškovei VšI ,,Vilniaus butai“ bankroto byloje taikytas atlyginimas yra teisingas ir adekvatus abieju šaliu atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustate faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taike teises normas, todel prieme teiseta ir pagrista šioje ginco dalyje sprendima, kuri apeliaciniu skundu motyvais keisti arba naikinti nera pagrindo.

38DK 297 str. 3 ir 4 d. numatyta galimybe taikyti viena iš alternatyviu darbuotojo teisiu gynimo budu, ir šiuo atveju, kolegijos vertinimu, nesant ieškoves L. J. pareikštam reikalavimui gražinti ja i pirmesni darba, todel teismas pagristai nagrinejo klausima del vidutinio darbo užmokescio už priverstine pravaikšta priteisimo pagal DK 297 str. 4 d. Kolegija laiko pagristais apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, jog skaiciuojant ieškoves vidutini dienos darbo užmokesti ne išeitinei išmokai, turejo buti skaiciuojama pagal paskutiniu triju dirbtu menesiu darbo užmokesti, todel šiuo atveju ieškoves vidutinis dienos darbo užmokestis yra laikytinas 117,86 Lt (b. l. 153, 3 t.), o ne 72,24 Lt, kas buvo nurodyta kituose ieškoves procesiniuose dokumentuose, ir vidutinis menesio darbo užmokestis – 2486,85 Lt. Pripažinus, kad darbuotojas iš darbo atleistas nepagristai ir nustacius, kad darbo sutartis yra nutraukiama teismo sprendimu nuo jo isigaliojimo dienos (darbuotojui nepageidaujant ar nesant galimybiu ji gražinti i darba), turi buti taikomos DK 297 str. 1, 4 d., t. y. priteisiama kompensacija už priverstines pravaikštos laika – kaip viena istatymo nustatytu garantiju darbuotojui. Lietuvos Aukšciausiojo T. C. bylu skyriaus išplestine teiseju kolegija yra išaiškinusi, kad DK 297 str. numatytos išmokos paskirtis – kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas iš darbo pripažintas neteisetu, del neteiseto atleidimo iš darbo negautas lešas. Kompensacija (vidutinio darbo užmokescio darbuotojui už priverstines pravaikštos laikotarpi priteisimas) atlieka socialine funkcija, saugo darbuotojus nuo pajamu netekimo (Lietuvos Aukšciausiojo T. C. bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilineje byloje D. G. v. A. V. individuali imone, bylos Nr. 3K-3-545/2010; 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilineje byloje S. P. v. UAB ,,Prisma LT“, bylos Nr. 3K-3-276/2011). Kompensacija negali buti neadekvati, o jos dydis negali paneigti jos socialines funkcijos kompensuoti tai, kas buvo prarasta. Atsižvelgdamas i tai, kasacinis teismas ne karta yra išaiškines, kad kompensacijos dydis tutetu buti proporcingas nukentejusios šalies (darbuotojo) patirtiems netekimams. Istatyme itvirtintas darbuotojo ,,teisetas lukestis“ gauti su darbo santykiais susijusias išmokas (DK 297 str. 4 d.), atitinkantis darbdavio pareiga sumoketi su darbo santykiais susietas išmokas, turetu buti skirtas kompensuoti del neteiseto atleidimo iš darbo praradimus darbuotojui ir kartu buti proporcinga suvaržymo priemone darbdaviui (Lietuvos Aukšciausiojo T. C. bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilineje byloje D. L. v. UAB ,,Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008). Nustatydamas kompensacijos dydi, teismas, atsižvelgdamas i bylos aplinkybes, svarsto, ar konkretus, priteistinas dydis nepaneigia šio instituto socialines funkcijos, t. y. kompensuoja darbuotojo del neteiseto atleidimo iš darbo patirtus praradimus, taciau nera neadekvatus istatyme nustatytos kompensacijos tikslui, nelemia darbdaviui pernelyg sunkiu padariniu, del kuriu butu pažeisti kitu darbuotoju teiseti interesai (pavyzdžiui, kai kuriais atvejais del neproporcingai dideliu išmoku darbdavys galetu tapti nemokus, del to nukentetu kiti imones darbuotojai ir pan.), nepaneigia darbo teisiniu santykiu šaliu sažiningumo ir nesukelia kolizijos su kitu darbuotoju garantijomis (Lietuvos Aukšciausiojo T. C. bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilineje byloje R. B. v. 73-ioji DNSB ,,Viršuliškes“, bylos Nr. 3K-3-363/2011). Kolegijos nuomone, šiuo nagrinejamu atveju, skiriant kompensacija už priverstines pravaikštos laika, privalu atsižvelgti ne tik i ieškoves L. J. gauta vidutini darbo užmokesti darbovieteje, bet ir šalis siejusiu darbo teisiniu santykiu trukme (nuo 2006 m.), t. y. ieškoves nepertraukiamo darbo staža, taip pat i aplinkybe, kad teisminis darbo ginco nagrinejimo laikotarpis del abieju šaliu procesiniu veiksmu užsitese. Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškove pas atsakova dirbo neypatingai ilga laikotarpi, todel ivertinus nustatyta teisini reglamentavima ir konkrecios nagrinejamos bylos faktines aplinkybes, kad darbdavi ir darbuotoja siejo ne itin ilgalaikiai darbo teisiniai santykiai (2,5 metu), bei ivertinus kompensacijos paskirti, darbuotojo ir darbdavio interesus, siekiant užtikrinti protingumo, teisingumo ir sažiningumo bei šaliu pusiausvyros principu tinkama taikyma, nevertinant skiriamos kompensacijos kaip tam tikros nuobaudos darbdaviui, taip pat ivertinus gaunamas darbines pajamas ginco laikotarpiu kitose darbovietese, kad VšI ,,Vilniaus butai“ bankroto byloje yra patvirtintas ieškoves L. J. kreditorinis reikalavimas 30 042,04 Lt sumai, tame tarpe 16 976,40 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika, bei 7000 Lt neturtines žalos atlyginimo, priteistina kompensacija už priverstines pravaikštos laikotarpi nuo 2010-05-07 iki sprendimo isiteisejimo dienos sudarytu labai didele suma (iki 86 000 Lt), pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis del vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos (2012-11-08) ir vidutinio dienos darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika nuo 2012-11-08 (pirmosios instancijos teismo sprendimo priemimo diena) iki pirmosios instancijos teismo sprendimo ivykdymo ar isigaliojimo dienos, keistina, priteisiant ieškoves L. J. naudai iš viso 40 000 Lt (suma nurodyta neišskaicius mokesciu) kompensacija už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-07 iki pirmosios instancijos teismo sprendimo isigaliojimo dienos – šios apeliacines instancijos teismo nutarties paskelbimo dienos – 2013-05-20 (DK 36 str. 1 d.).

39Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

40Atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ apeliacini skunda tenkinti iš dalies.

41Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 8 d. sprendimo dali, kuria ieškovei L. J. iš atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ priteista 45 790,72 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-07 iki teismo sprendimo priemimo dienos ir nuo 2012-11-09 po 72,24 Lt vidutinio darbo užmokescio už kiekviena darbo diena iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos, pakeisti ir toje dalyje rezoliucine dali išdestyti taip:

42,,Priteisti iš atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ ieškovei L. J. 40 000 Lt vidutinio darbo užmokescio už priverstines pravaikštos laika nuo 2010-05-07 iki 2013-05-20“.

43Kita teismo sprendimo dali palikti nepakeista.

44Kolegijos pirmininke

45Loreta Lipnickiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju... 2. nustate:... 3. ieškoves L. J. ir J. S. patikslintu... 4. Atsakovas likviduojama VšI „Vilniaus butai“, atstovaujamas likvidatoriaus,... 5. Atsakovas SI „Vilniaus miesto bustas“ teismui 2009-10-06 pateiktame... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010-05-11 nutartimi civiline byla... 7. Vilniaus apygardos teismo 2010-07-14 nutartimi civiline byla atnaujinta ir... 8. Vilniaus apygardos teismo 2011-12-19 nutartimi civiline byla pagal ieškoviu 9. Ieškoves L. J. ir J. S. 2012-03-05... 10. Atsakovas BVšI „Vilniaus butai“ teismui 2012-04-13 pateiktu atsiliepimu i... 11. Atsakovas SI „Vilniaus miesto bustas“ teismui 2012-04-10 pateiktu... 12. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš... 13. Teismas nustate, jog ieškove L. J. ir VšI „Vilniaus... 14. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr.1-474 UAB... 15. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2008-12-03 sprendimu Nr.1-766 nuspresta... 16. Likviduojamos VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-01-20 isakymu nuo... 17. Likviduojamos VšI „Vilniaus butai“ likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr.... 18. Likvidatoriaus 2009-05-29 isakymu Nr.A10 „Del darbo sutarties nutraukimo su... 19. Nesutikdamos su atleidimu iš darbo ieškoves, nepraleisdamos DK 297 str. 1 d.... 20. Bylos nagrinejimo eigoje šiuo metu jau bankrutaves ieškoviu darbdavys VšI... 21. Teismas sprende, jog ieškoviu turtiniu reikalavimu del vidutinio darbo... 22. Ieškoves L. J. vienos darbo dienos vidutinis darbo... 23. Apeliantes apeliaciniu skundu prašo teismo skundžiama sprendima pakeisti, t.... 24. Del ieškovei J. S. pr¡teistino vidutinio darbo... 25. Del ieškovei L. J. priteistino vidutinio darbo... 26. Atsakovas SI ,,Vilniaus miesto bustas apeliaciniu skundu prašo teismo... 27. Ieškoves savo reikalavimus SI „Vilniaus miesto bustas“ grinde tuo, kad... 28. Vienintelis teismui pateiktas ir teismo vertintas irodymas, kad nera kliuciu... 29. Teismui deramai taikant DK 297 str. nuostatas ir vykdant savo pareiga darbo... 30. Ieškove J. S. iki 2013-11-30 net neketina dirbti SI... 31. Ieškove, reikšdama reikalavimus del gražinimo i darba, net neketina ten... 32. Teismui gražinant neteisetai atleista darbuotoja i pirmesniji darba, darbdavys... 33. Ieškoviu apeliaciniai skundai atmestini, atsakovo apeliacinis skundas... 34. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškove J. S. pagal... 35. Taip pat bylos medžiaga patvirtina, jog ieškove L. J.... 36. Kaip teisingai nustate pirmosios instancijos teismas, Vilniaus miesto... 37. Kasacinio teismo praktikoje pripažistama, kad teismo pareiga pagristi priimta... 38. DK 297 str. 3 ir 4 d. numatyta galimybe taikyti viena iš... 39. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju... 40. Atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ apeliacini skunda tenkinti iš dalies.... 41. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 8 d. sprendimo dali, kuria... 42. ,,Priteisti iš atsakovo SI ,,Vilniaus miesto bustas“ ieškovei 43. Kita teismo sprendimo dali palikti... 44. Kolegijos pirmininke... 45. Loreta Lipnickiene...