Byla e2-1246-918/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,

2sekretoriaujant Alinai Stabinskaitei,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Povilui Gruodžiui,

4atsakovės atstovei Ievai Zubavičiūtei,

5trečiojo asmens UAB „Fabeta“ atstovui Vytautui Lužiui

6trečiojo asmens IĮ „Devilmora“ vadovui Vilimui Tamošiūnui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pripažinimo neteisėta ir įpareigojimo pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB ,,Priemiestis“, UAB ,,ADMI“, UAB „Būsto renovacijos agentūra“, UAB „Būsto švara“, UAB „CASTRADE SERVICE“,UAB „Corpus A“, IĮ „DEVILMORA“, UAB „DOMUS SERVICE“, UAB „Dominus projektai“, UAB „Eko Balt“, UAB„FABETA“, UAB „Inservice“, UAB „Jurita“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Max service, UAB „Namų auditas“, „Namų ūkis“, UAB „Naujininkų ūkis“, UAB „Naujoji Pilaitė“, UAB „Orenus“, UAB „Ozo miestas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Verkių būstas“, UAB „Šilėja“, UAB „Pastatų ūkio valdymas“, UAB „Rasų valda“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Santermita“, UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Servico“, UAB „Srėdė“ ir Ko, UAB „Miesto butų ūkis“, UAB „Vitės valdos“, UAB „Debreceno valda“, UAB administravimo centras „Vilnietis“.

8Teismas

Nustatė

9ieškovės ieškiniu (1 t. 1-12 e. b. l.) prašo pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimu raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėtą, kaip klaidinančią ir neatitinkančią tikrovės bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes įpareigojant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimu raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą dėl Ieškovui siūlomų paslaugų pasirinkimo. Ieškovės nurodė, kad yra bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiantys subjektai, įrašyti į Savivaldybės administruojamą bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą, todėl ieškovės turi teisę dalyvauti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos procedūros, vykdomose Vilniaus miesto teritorijoje. Bendrojo naudojimo paslaugų administravimas yra paslauga ir pagal Paslaugų įstatymo 13 str. 1 dalies, 6, 7, 9, 10 punktų nuostatas, ieškovės yra įpareigotos (o kartu ir turi teisę) teikti vartotojams realią informaciją apie jiems siūlomas paslaugas, jų pobūdį ir kainą. Pagrindinė informacija, kuri turi būti pateikta apie ieškovių teikiamas paslaugas yra nurodyta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 nutarime Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Savivaldybė vykdydama masinę bendrojo naudojimo administratoriaus atrankos procedūrą (CK 4.84 str. 2 d.) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikė gyventojams klaidinančią ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie ieškovių teikiamas paslaugas, paslaugų kainą, paslaugų pobūdį. Pateikta klaidinanti informacija akivaizdžiai neatitinka apraše nustatytos atrankos procedūros tvarkos ir sąlygų, iš esmės pažeidžia ieškovių teisę tinkamai informuoti potencialius ieškovių paslaugų vartotojus apie ieškovių siūlomas paslaugas, paslaugų kainą ir pobūdį bei nepagrįstai apriboja ieškovių konkurencijos laisvę.

10Ieškovės dublike (1 t. 172 – 176 e. b. l.) palaiko ieškinio reikalavimus, prašo ieškinį tenkinti. Papildomai nurodė, kad atsakovė kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos organizatorė yra atsakinga už atrankos procedūros metu tinkamos informacijos, atitinkančios Reklamos įstatymo 5 str., Paslaugų įstatymo 13 str., Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 str. 5 str. ir 6 str., pateikimą. Nagrinėjamu atveju, pagrindinis atsakovės gyventojams teiktuose informaciniuose pranešimuose pabrėžiamas kriterijus yra administravimo paslaugų įkainiai, kurie neatitinka tikrovės bei klaidina vartotojus. Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos kainą sudaro konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo kaina (išlaidos), kurios yra proporcingai paskirstomos pastato savininkams, atsižvelgiant į savininkų asmeninės nuosavybės teise valdomų patalpų plotą, jų nesiejant su pastato naudingu plotu, nes daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu. Ieškovas pažymėjo, kad nepaisant to, kad biuletenio formą nustato Vyriausybė, o bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos procedūrą reglamentuojantys teisės aktai nenumato įpareigojimo pateikti daugiau informacijos vartotojams, atsakovė privalėjo pakoreguoti ir patikslinti biuletenių formą, nurodant aiškią ir suprantamą informaciją vartotojams apie tai, kaip apskaičiuojamas administravimo paslaugos įkainis bei kokias papildomas su administravimu glaudžiai susijusias paslaugas turi teisę teikti biuleteniuose nurodyti kandidatai – tokią praktiką sėkmingai įgyvendino Kauno miesto savivaldybė. Dėl ieškovų teisės ginčyti atsakovės veiksmus, papildomai pažymėjo, kad atsakovė balsavimo biuleteniuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie administravimo paslaugų kainą, todėl ieškovai turi teisę reikalauti pašalinti iš biuletenių pateiktą neteisingą ir klaidinančią informaciją bei pateikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią informaciją dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų įkainių.

11Teismo posėdyje ieškovių atstovas ieškinį prašė tenkinti, paaiškino procesiniuose dokumentuose nurodomas aplinkybes.

12Atsakovė atsiliepimu (1 t. 114- 123 e. b. l.) su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip neįrodytą. Atsakovė nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 4.84 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimą Nr. 567 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymą Nr. D1-251 yra reglamentuojama bendro naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūra ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama bendro naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūras, vadovaujasi šių teisės aktų nuostatomis bei savarankiškų teisės aktų nepriima. Savivaldybė, vykdydama masinę bendrojo naudojimo administratorių atrankos procedūrą, Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose nepateikė gyventojams klaidinančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos apie ieškovių teikiamas paslaugas, paslaugų kainą, paslaugų pobūdį.

13Atsakovė triplike (2 t. 1-9 e. b.l.) nesutiko su pareikštais reikalavimais, prašė nutraukti bylą; netenkinus šio reikalavimo prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Papildomai nurodė, kad vykdant bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrą kartu su balsavimo biuleteniais gyventojams taip pat buvo išdalinti informaciniai pranešimai bei skelbimų lentose iškabinti skelbimai, iš kurių turinio matyti, kad gyventojams buvo suteikta išsami informacija apie tai, kaip turi būti balsuojama, kur yra skelbiama visa informacija, susijusi su asmenimis, pretenduojančiais teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas bei nurodyta, kur gyventojai gali kreiptis esant neaiškumams. Be to, pačios ieškovės, teikdamos prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracijos II skyriaus 4 pastraipoje, turėjo galimybę nurodyti kitą patalpų savininkams reikšmingą informaciją, tačiau jokios papildomos informacijos nenurodė. Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patys privalo pasiskaičiuoti konkretų administravimo tarifą, jį nurodyti deklaracijoje ir būtent šis kriterijus yra išviešinamas gyventojams, kurie priima sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, o savivaldybės, rengdamos administracijos direktoriaus įsakymą dėl administratoriaus paskyrimo, nagrinėdamos asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, pateiktus dokumentus, patikrina, kad pretendento siūlomas daugiabučio namo administravimo tarifas neviršytų savivaldybės tarybos patvirtinto maksimalaus administravimo tarifo. Atsakovė pažymėjo, kad būtent asmuo, savivaldybei teikdamas prašymą įrašyti jį į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, pateiktoje deklaracijoje nurodo teikiamųjų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifą ir atsako už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą, dėl to nesuprantami ieškovių dublike akcentuojami tariamai balsavimo biuleteniuose nurodyti neteisingi administravimo dydžiai. Taip pat atsakovė pažymėjo, kad sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima tik daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkai, o ieškovės, būdamos ūkio subjektais, vykdančios bendrojo naudojimo subjektų administravimo veiklą, priimant sprendimus nedalyvauja ir konkrečių sprendimų šiuo klausimu nepriima. Nors tiek jungtinės veiklos sutartis, tiek administratoriaus paskyrimas yra daugiabučio namo valdymo formos, tačiau tai nereiškia, kad vienoje iš jų dalyvaujantys subjektai savaime įgyja teisę dalyvauti teisiniame santykyje dėl kitos valdymo formos. Atsakovo nuomone, ieškovės pateiktas ieškinys, nesusijęs su jų subjektinių teisių gynimu, todėl nenagrinėtinas teisme.

14Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti, palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus nesutikimo su ieškinio argumentus, paaiškino nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad šiuo metu visos administratorių atrankos procedūros pasibaigusios, paskirti administratoriai. Kai kurie individualūs sprendimai yra ginčijami. Jokių nusiskundimų ar klausimų dėl neva netinkamų biuletenių iš gyventojų nebuvo gauta.

15Trečiasis asmuo UAB „Fabeta“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad balsavimas dėl administratorių pasirinkimo yra baigtas 2018 m. gruodžio mėnesį. Tenkinus ieškinį, būtų paneigti tūkstančių butų savininkų išreikšta valia bei lūkesčiai. Įvertinus Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-799-599/2018, tariamai ydinga balsavimo biuletenio forma ir turinys neturėjo įtakos ieškovų teisėms ir pareigoms.

16Trečiojo asmens UAB „Fabeta“ atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti.

17Trečiasis asmuo IĮ „Devilmora“ atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje trečiojo asmens IĮ „Devilmora“ vadovas paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Paaiškino, kad balsavimo biuletenių forma nustatyta teisės aktuose. Bendrų patalpų administratorių patalpų savininkai renka ne pagal tarifus, o pagal teikiamų paslaugų kokybę. Nesuprantama, kodėl dalis administratorių kvestionuoja patalpų savininkų valią renkantis jiems tinkamiausią administratorių.

18Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, ieškinio pagrįstumo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

19Trečiasis asmuo UAB „Orenus“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis siekdamos išlaikyti administruojamus namus, todėl prašo ieškovėms skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

20Trečiasis asmuo UAB „Srėdė“ ir Ko nurodo, kad butų savininkai balsuodami jo nepasirinko, iki balsavimo administruojamų namų neturėjo, todėl teismo sprendimas neturės įtakos UAB „SRĖDĖ“ ir Ko teisėms ir pareigoms.

21Kiti tretieji asmenys atsilipimų nepateikė, į teismo posėdžius jų atstovai neatvyko.

22Teismas

konstatuoja:

23ieškovės UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Žirmūnų būstas“, kaip ir byloje dalyvaujantys tretieji asmenys yra įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (1 t. 20-25 e. b. l.). Atsakovė, vykdydama bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką (1 t. 31 e. b. l.)., organizavo balsavimą raštu dėl administratoriaus pasirinkimo. Butų ir kitų patalpų savininkams išsiųsti balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniai (1 t. 28-29 e. b. l.). Šiuose biuleteniuose pateiktas visų pretendentų teikti administravimo paslaugas pavadinimas, juridinė forma, administravimo patirties laikotarpis, pretendentų siūlomas administravimo paslaugų tarifas Eur/m2 atsižvelgiant į namo naudingą plotą, pretendentų buveinės adresas ir telefono numeris. Atsakovės tvirtinimu, administratorių skyrimo procedūros yra pasibaigusios, ieškovės šių aplinkybių neginčija (CPK 187 str.).

24Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2017-03-07 raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei pareikalavo pateikti informaciją ir/ar paaiškinimus, kokių veiksmų savivaldybė imasi ar ketina imtis dėl savivaldybės paskirtų administratorių paskyrimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką, t. y. kada numatoma pradėti organizuoti procedūrą administratoriaus paskyrimui pagal informacijos paklausimo metu galiojusius teisės aktus (1 t. 89 e.b.l.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba 2017-08-18 raštu Nr. 3-200 nurodė, kad savivaldybei yra išlikusi prievolė įgyvendinti dar neįgyvendintus įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, skiriant daugiabučių namų administratorius pagal galiojančią tvarką (1 t. 90-91 e. b. l.).

252018-08-06 raštu Nr. (14-4)-D8-9062 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija savivaldybes informavo tiek apie būtinybę imtis priemonių įgyvendinti CK 4.84 straipsnio nuostatas dėl bendrojoje naudojimo objektų administratorių atrankos ir skyrimo bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių statinio techninės priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo (1 t. 92-93 e. b. l.).

26Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. CK 4.84 str. 2 d. numatyta, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija; bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė. Vadovaujantis CK 4.84 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija CK 4.85 str. nustatyta tvarka. Įgyvendinant šias įstatymo nuostatas, yra priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintas Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 (2012-10-31 įsakymo Nr. D1-895 redakcija) patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas.

27Iš procesinių dokumentų turinio bei teismo posėdyje ieškovių atstovų duotų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovės ginčija ne tiek pačią biuleteniuose pateiktą informaciją, kiek pačią biuletenio formą bei jame pasirinktos pateikti informacijos pobūdį. Ieškovių įrodinėjimo pareigą pateikti duomenis ir skaičiavimus apie tai, kokia informacija turėtų būti įrašoma biuletenius, ieškovėms išaiškinta tiek 2018 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje, tiek ir bylą nagrinėjant teisme. Pažymėtina, kad atidedant 2019 m. sausio 7 d. teismo posėdį, ieškovei buvo pasiūlyta pateikti konkrečius duomenis, kokia, ieškovių manymu, tikslesnė informacija biuleteniuose turėtų būti pateikta, t. y. ieškovui buvo pasiūlyta pateikta duomenis ir skaičiavimus, kokia apimti skelbiama informacija neatitinka tikrovės. Ieškovės pačios teikia administravimo paslaugas, todėl jos turi visas galimybes pateikti teismui galimus savo teikiamų paslaugų tarifus, kurie turėtų būti nurodyti biuleteniuose, tačiau ieškovių atstovas apsiribojo tik abstrakčiais teiginiais apie tai, kad skelbiamas administravimo tarifas yra netikslus ir sudaro tik nedidelę dalį kainos. Teismo vertinimu, ieškovės neįvykdė įrodinėjimo pareigos įrodyti, kad biuleteniuose skelbiama informacija yra netiksli ar neatitinka tikrovės.

28Atsakovės vykdoma bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūra yra siekiama suteikti galimybę gyventojams pasirinkti jų poreikius geriausiai galintį patenkinti namo administratorių. Šios procedūros tvarka yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, kuriame yra įtvirtintas į atsakovės platinamus balsavimo biuletenius įtrauktas bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo metodas. Ši aplinkybė taip pat leidžia spręsti, jog ieškovių argumentai dėl tokio pobūdžio informacijos pateikimo biuleteniuose neteisėtumo yra nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, kad į balsavimo biuletenius duomenys apie ieškovių, kaip ir kitų bendro naudojimo patalpų administratorių, tarifus duomenys yra perkelti iš pačių bendrojo naudojimo objektų administratorių parengtų deklaracijų (1 t. 64-88). Šių deklaracijų V skiltyje pateikti savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas Eur/m2. Nei viena iš deklaracijas pildžiusių ieškovių deklaracijose papildomų duomenų apie taikomus tarifus nepateikė.

29Ieškovių interesas reikšti ieškinį yra suprantamas, nes kiekvienas atvejis, kai patalpų savininkai pasirenka ne ieškoves, tai reiškia tam tikrą ieškovių pajamų dalies praradimą. Ieškovės ieškinyje nenurodo, kokią konkrečią informaciją atsakovė biuleteniuose nurodė klaidinančiai. Ieškovės ieškinyje deklaratyviai nurodo, kad atsakovės platinamuose biuleteniuose dėl administratoriaus pasirinkimo informacija apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą yra neteisėta, klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, tačiau nepateikta jokių duomenų ir atitinkamai neformuluojamas joks reikalavimas, kaip ir kokia konkreti informacija apie ieškovių veiklos pobūdį ir kainas, ieškovių manymu, turėtų būti pateikiama. Ieškovės nei procesiniuose dokumentuose, nei jų atstovas teismo posėdyje neįvardijo, kokia konkreti informacija balsavimo biuleteniuose pateikta neteisėtai ir kaip konkrečiai balsavimo biuleteniuose pateikta informacija gali paveikti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų savininkų pasirinkimą balsuojant dėl administratoriaus kandidatūros. Abstraktūs ieškovių svarstymai apie informacijos nepakankamumą ar klaidingumą, nepateikiant tai pagrindžiančių įrodymų, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog iš tiesų atsakovės pateikta informacija buvo netiksli ir galėjo lemti tai, kad sprendimo teisę turintys asmenys rinksis ne ieškoves, o kitus administratorius. Pažymėtina, kad 2019 m. sausio 7 d. teismo posėdyje ieškovių atstovui pakartotinai buvo pasiūlyta pateikti konkrečius duomenis, kokia informacija balsavimo biuleteniuose buvo pateikta neteisėtai ir kokia turėtų būti skelbiama, tačiau ieškovės teismo siūlymu nepasinaudojo, o kaip biuletenių pavyzdžius pateikė Kauno mieste platinto biuletenio kopiją (3 t. 167-168 e. b. l.). Teismo vertinimu, aplinkybė, kad kitoje savivaldybėje buvo nuspręsta biuleteniuose dėl administratorių pasirinkimo nurodyti ne tik vieną iš siūlomą tarifą (iš pateiktos ištraukos neįmanoma nustatyti, koks konkretus tarifas skelbiamas), bet ir kitokius duomenis (pvz. administruojamų daugiabučių skaičius ir pan.), neįpareigoja kitų savivaldybių administracijų rinktis būtent tokią pateikimo informacijos pateikimo formą. Nors ieškovės tikino, kad administravimo tarifas, skaičiuojamas nuo naudingo ploto, balsavimo biuleteniuose nurodomas nepagrįstai, tačiau įrodymų, kurie patvirtintų tokio skelbiamo tarifo netikslingumą, nepateikė. Pažymėtina, kad būtent tokį tarifą patys administratoriai turi nurodyti deklaracijoje, teikiamoje 2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 567, kurio patvirtintas Bendrojo naudojimo objektų administratorius atrankos ir skyrimo aprašas, nustatyta tvarka (Aprašo 6 p.). Iš Aprašo priedo - tipinės formos Deklaracijos 5 skilties matyti, kad administratoriai privalo nurodyti administravimo paslaugų tarifą, skaičiuojamą pagal pastato plotą. Šie duomenys, kartu su kitais nurodytais, privalo būti skelbiami Savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje skelbiamame sąraše (Aprašo 11.3 p.). Savivaldybės administracijos interneto svetainėje turi būti skelbiama ir kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą renkantis administratorių (Aprašo 11.4 p.), tačiau tokią informaciją Deklaracijose turi pateikti administratoriai. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad teisės aktais savivaldybėms numatyta pareiga skelbti savo svetainėje tam tikrą kiekį informacijos apie administratorių veiklą ir tarifus priklauso ir nuo to, kokį informacijos kiekį apie save ir savo veiklą pateikia patys asmenys deklaracijose. Kita vertus, administratoriai turi teisę ir galimybę tiek savo interneto svetainėse, tiek namo skelbimų lentose, kitose gerai prieinamose namo vietose ir t. t. pateikti informaciją apie savo veiklą (2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų14 p.).

30Teismo posėdyje ieškovo atstovas nurodė, kad savivaldybės parengtuose biuleteniuose galėjo būti pateikiama bent jau nuoroda į interneto svetainę (tai buvo padaryta organizuojant pakartotinį balsavimą). Sutiktina, kad tuo atveju, jei atsakovė balsavimo raštu biuleteniuose būtų nurodžiusi interneto svetainės adresą, sprendimą priimti turintys asmenims būtų galėję paprasčiau dominančią informaciją apie administratorius ir jų teikiamas paslaugas gauti. Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad balsavimo biuleteniuose nebuvo nuorodos į interneto svetainę, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad balsavimo biuleteniuose atsakovė apie ieškoves ar trečiuosius asmenis pateikė netikslią informaciją ar kad pateikta informacija buvo nepakankama. Aplinkybė, kad ieškovės tikėjosi, jog apie jų veiklą balsavimo biuleteniuose bus pateikta daugiau informacijos, nesudaro pagrindo spręsti, jog buvo pažeisti kokie nors teisėti ieškovių interesai ir kad būtent dėl to balsavime dalyvavę asmenys nesirinko ieškovių kaip bendro naudojimo patalpų administratorių. Pabrėžtina, kad balsavime dalyvavę ar turėję dalyvauti butų ir kitų patalpų savininkai nesikreipė į savivaldybę dėl informacijos trūkumo ar tikslumo, taip pat nėra inicijavę bylų teisme, siekdami ginti tariamai pažeistą teisę gauti informaciją apie bendro naudojimo patalpų administratorių veiklą ar tarifus.

31Pažymėtina, jog namo administratorius renkasi patys daugiabučių namų gyventojai, kurie turėjo galimybes administratorių rinktis ne tik pagal sąlyginai ribotus balsavimo biuleteniuose pateikiamus duomenis, bet ir pagal pačių administratorių interneto svetainėse ar kitais būdais pateikiamą informaciją. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad būtent balsavimo biuleteniuose nurodytos informacijos kiekis ir pobūdis nulėmė patalpų savininkų apisprendimą pasirinkti vieną ar kitą administratorių.

32Kiti šalių argumentai ir nurodomos aplinkybės teisinės reikšmės ginčo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

33Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškinio reikalavimai pripažinti Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo rašto dėl administratorių pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės , yra nepagrįsti. Nenustačius, kad atsakovė apie ieškovus Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo rašto dėl administratorių pasirinkimo biuleteniuose pateikė klaidinančią ir neatitinkančią tikrovės informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo pašalinti tariami padaryto pažeidimo pasekmes. Dėl nurodytų motyvų ieškinys atmestinas (CPK 12, 178 str.).

34Atmetus ieškinį, ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas duomenų apie bylinėjimosi išlaidas bei prašymo jas priteisti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė. Teismas šioje byloje patyrė 88,10 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios lygiomis dalimis priteistinos iš ieškovių po 12,59 Eur iš kiekvienos.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

36ieškinį atmesti.

37Priteisti iš ieškovių UAB „Adminsta“ (į. k. 125958499), UAB „Antakalnio būstas“ (į. k. 121449152), UAB „Karoliniškių būstas“ (į. k. 121457971), UAB „Namų priežiūros centras“ (į. k. 125596783), UAB „Naujamiesčio būstas“ (į. k. 121452091), UAB „Viršuliškių būstas“ (į. k. 121446576) ir UAB „Žirmūnų būstas“ (į. k. 121483222) į valstybės biudžetą po 12,59 Eur (dvylika eurų penkiasdešimt devyni centai) iš kiekvienos procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, išaiškinant, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,... 2. sekretoriaujant Alinai Stabinskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Povilui Gruodžiui,... 4. atsakovės atstovei Ievai Zubavičiūtei,... 5. trečiojo asmens UAB „Fabeta“ atstovui Vytautui Lužiui... 6. trečiojo asmens IĮ „Devilmora“ vadovui Vilimui Tamošiūnui,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovės ieškiniu (1 t. 1-12 e. b. l.) prašo pripažinti Vilniaus miesto... 10. Ieškovės dublike (1 t. 172 – 176 e. b. l.) palaiko ieškinio reikalavimus,... 11. Teismo posėdyje ieškovių atstovas ieškinį prašė tenkinti, paaiškino... 12. Atsakovė atsiliepimu (1 t. 114- 123 e. b. l.) su ieškiniu nesutinka, prašo... 13. Atsakovė triplike (2 t. 1-9 e. b.l.) nesutiko su pareikštais reikalavimais,... 14. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti, palaikė... 15. Trečiasis asmuo UAB „Fabeta“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu... 16. Trečiojo asmens UAB „Fabeta“ atstovas teismo posėdyje palaikė... 17. Trečiasis asmuo IĮ „Devilmora“ atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje... 18. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 19. Trečiasis asmuo UAB „Orenus“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad... 20. Trečiasis asmuo UAB „Srėdė“ ir Ko nurodo, kad butų savininkai... 21. Kiti tretieji asmenys atsilipimų nepateikė, į teismo posėdžius jų... 22. Teismas... 23. ieškovės UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB... 24. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 25. 2018-08-06 raštu Nr. (14-4)-D8-9062 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 26. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 27. Iš procesinių dokumentų turinio bei teismo posėdyje ieškovių atstovų... 28. Atsakovės vykdoma bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos... 29. Ieškovių interesas reikšti ieškinį yra suprantamas, nes kiekvienas... 30. Teismo posėdyje ieškovo atstovas nurodė, kad savivaldybės parengtuose... 31. Pažymėtina, jog namo administratorius renkasi patys daugiabučių namų... 32. Kiti šalių argumentai ir nurodomos aplinkybės teisinės reikšmės ginčo... 33. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškinio... 34. Atmetus ieškinį, ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 36. ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš ieškovių UAB „Adminsta“ (į. k. 125958499), UAB... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...