Byla e2A-1133-614/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ (toliau – UAB „Žirmūnų būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio būstas“ (toliau – UAB „Antakalnio būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Justiniškių būstas“ (toliau – UAB „Justiniškių būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“ (toliau – UAB „Karoliniškių būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Lazdynų butų ūkis“ (toliau – UAB „Lazdynų būtų ūkis“), uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“ (toliau – UAB „Namų priežiūros centras“), uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ (toliau – UAB „Naujamiesčio būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Pašilaičių būstas“ (toliau – UAB „Pašilaičių būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Vilkpėdės būstas“ (toliau – UAB „Vilkpėdės būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“ (toliau – UAB „Viršuliškių būstas“), uždarosios akcinės bendrovės „Verkių būstas“ (toliau – UAB „Verkių būstas“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ (toliau – UAB „Naujininkų ūkis“) ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ pakeitimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį bylos nagrinėjimo metu patikslino, prašydami pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1 punktą ieškovų atžvilgiu, jį išdėstant sekančiai: „pratęsiu administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalies pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., šiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams“ ir priteisti iš atsakovės visas ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gruodžio 28 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ (toliau – Įsakymas), kuris grįstas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 18 straipsnio 1 dalimi ir 2012 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2005 (toliau – CK straipsnių pakeitimo įstatymas) nuostatų pagrindu ir siekiu užtikrinti administruojamų daugiabučių namų priežiūros tęstinumą. Šiuo Įsakymu buvo pratęstas Vilniaus mieste veikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo terminas vieneriems metams, t. y. iki 2018 m. gruodžio 31 d. (imtinai), bet ne ilgiau kaip iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas). Teigė, kad CK 4.84 straipsnio 4 dalis nustatė, jog nesant įstatyme numatytų pagrindų (1/5 savininkų pageidavimo iš naujo spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo arba pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos), administratoriaus paskyrimo terminas pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui, dėl to prašomas pakeisti Įsakymas turėjo numatyti ne vienerių metų, o penkerių metų administravimo termino pratęsimą. Ieškovai buvo paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriais 2012 metais iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai), tačiau atsakovė nesilaikė CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatų ir nepagrįstai sutrumpino ieškovų administruojamų namų administravimo terminą ketveriais metais, t. y. vietoje normoje nurodytų penkerių metų buvo pratęstas tik vieneriems metams. Ieškovų manymu, toks priimtas Įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VŠĮ) nuostatų reikalavimų ir prieštarauja CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatoms, dėl to turi būti laikomas neteisėtu. Ieškovų manymu, atsakovė nepagrįstai pradėjo vykdyti naujų administratorių atrankų organizavimą, nors 2012 metų administratorių paskyrimo įsakymai nebuvo nuginčyti ir panaikinti, dėl to yra galiojantys ir sukuriantys teisines pasekmes. Tokiu būdu administratoriai (ieškovai) buvo paskirti teisėtai ir savivaldybė neturėjo teisės paneigti administratorių teisėtai įgytų teisių ir interesų, o pasibaigus administratorių paskyrimo terminui, turėjo vadovautis CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatomis, vertinant tik savininkų prašymus svarstyti dėl administratorių keitimo ir pagrįstus skundus dėl jų veiklos. Ieškovai taip pat nurodė, jog ginčo Įsakymas be pagrindo grįstas ir siekiu užtikrinti nenutrūkstamą daugiabučių administravimą, kadangi faktinis daugiabučių namų administravimas nutrūksta tik perdavus namą kitam administratoriui, dėl to šis Įsakymas nėra būtinas, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą daugiabučių namų priežiūrą, nes formalus administravimo termino pasibaigimas nesutampa su faktiniu administravimo pasibaigimu. Dublike ieškovai papildomai nurodė, kad ieškovai savo ieškiniu nesiekia sabotuoti savininkų teisės pasirinkti kitą administratorių, jeigu ieškovai neatitinka daugiabučių namų savininkų keliamų reikalavimų ir savininkai yra nepatenkinti teikiamų paslaugų kokybe, tačiau ieškovai ginčija tik tą aplinkybę, jog atsakovė pratęsė ieškovų administravimo terminą tik vieneriems metams, nors CK nuostatos numatė vienintelį terminą, kuriuo galėjo būti pratęstas terminas administravimas, t. y. penkeriems metams. Ieškovai taip pat akcentavo, kad CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatose yra nurodoma, kad CK 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams ir kadangi šiuo metu joks galiojantis ir (ar) CK straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo metu galiojęs teisės aktas (išskyrus CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatą) nenustatė maksimalios bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo trukmės, tai pažodinis nurodytos nuostatos vertinimas reikštų, jog CK straipsnių pakeitimo įstatymas ir šiuo metu galiojančios CK 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos nėra taikomos bendrojo naudojimo administratoriams, kurie buvo paskirti iki 2013 m. sausio 1 d. (imtinai), nepriklausomai nuo numatyto paskyrimo termino trukmės ir tai yra visiškai nesuderinama su CK 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo priėmimo tikslais, įtvirtintais šio įstatymo rengimo ir priėmimo medžiagoje. Be to, remiantis tiesioginiu CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatų aiškinimu, nuostata, kad CK 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos nėra taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams, prieštarauja Konstitucinio Teismo konstatuotiems šio įstatymo tikslams. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas savo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes palaikė pilnai ir prašė teismo patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

62.

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovų ieškinys reiškiamas ne siekiu apginti savo tariamai pažeidžiamas teises ar interesus, kurių ieškovai apskritai negalėjo įgyti, tačiau siekiant bet kokiomis priemonėmis pratęsti administravimo terminą kitam penkerių metų laikotarpiui, žinant, jog dėl galimai netinkamai atliekamų administravimo funkcijų butų ir kitų patalpų savininkai jų sekančiam laikotarpiui galimai nebesirinks. Akcentavo, kad ieškovai neprašo panaikinti Įsakymo, dėl to visi ieškovų ieškinio argumentai dėl Įsakymo neatitikimo bendriesiems teisėtumo reikalavimams turi būti atmestini, kaip neturintys teisinės reikšmės. Pažymėjo, kad pats Įsakymas neprieštarauja VAĮ 8 straipsnio nuostatoms, o CK 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2005 5 straipsnio 2 dalies nuostatos, paskirtiems iki 2013 m. sausio 1 d. administratoriams, draudžia taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas, o ne vykdyti administratoriaus paskyrimo procedūras, dėl to lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja) nebuvo pažeistas. Teigė, kad ieškovai buvo paskirti iki 2013 m. sausio 1 d., dėl to CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatose nustatyta termino pratęsimo procedūra ieškovams netaikytina. Nesutiko su ieškovu, jog faktinis daugiabučių namų administravimas pasibaigia tik perdavus namą kitam administratoriui, kadangi CK 4.250 straipsnio 2 punkto nuostatose aiškiai įtvirtinta, kad administravimas pasibaigia pasibaigus numatytam administravimo terminui. Nesutiko, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo vykdyti administratorių paskyrimo procedūras pagal naujai įsigaliojusias teisės normas, nes CK įsigaliojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatos numatė, jog atsakovė turi pareigą organizuoti administratorių paskyrimo procedūrą pagal dabar galiojančius teisės aktus visiems administratoriams, kuriems ši procedūra nebuvo taikyta ir po 2014 m. liepos 1 d. visi butų ir kitų patalpų administratoriai turėjo atitikti Įstatymo Nr. XI-2005 nuostatas ir turėjo būti paskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Teigė, kad ginčijamu Įsakymu nėra pažeidžiamos jokios ieškovų teisės ar teisėti interesai, nes tokių teisių ir pareigų ieškovai negalėjo įgyti, o tai, kad ieškovai nesutinka su teisiniu Įsakymo priėmimo pagrindu ir situaciją vertina skirtingai, nesudaro teisinio pagrindo teigti, jog Įsakymas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, o nurodytos teisės aktų normos ginčo teisiniame santykyje yra neaktualios ir prieštaraujančios CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatoms ir neatitinka VAĮ 8 straipsnio nuostatų reikalavimų. Atsakovės vertinimu, ieškovai nepagrindė, kodėl neprašė šio Įsakymo naikinti, o prašė tik pakeisti jo turinį taip, kaip būtų palanku ieškovams. Triplike atsakovė papildomai nurodė, kad ieškovai savo procesiniuose dokumentuose kvestionuoja atsakovės siekį užtikrinti daugiabučių namų administravimo tęstinumą, tačiau ieškovai nenurodė jokios teisės normos, kuria remiantis grįstų tokią išvadą. Pažymėjo, kad buvo paminėtas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, tačiau šis įstatymas nereglamentuoja šio ginčo, o cituojamos Lietuvos teismų praktikos aplinkybės skiriasi nuo ginčo bylos aplinkybių. Teigė, kad ieškovų administravimas pasibaigia suėjus jų paskyrimo terminui. Prašė CK 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2005 nuostatas aiškinti sistemiškai, atsižvelgiant tiek į šio įstatymo tikslus, tiek į tuo metu buvusią ar dabar esančią faktinę ir teisinę aplinką, ir laikyti, jog šios pataisos buvo skirtos ne iš naujo paskirti esamus administratorius, o per pusantrų metų laikotarpį (t. y. nuo 2013 m. sausio 1 d.) pašalinti galimas interesų konflikto apraiškas. Akcentavo, kad CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatose paminėta, jog iki 2014 m. liepos 1 d. turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai, o CK įsigaliojimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatos nustato, kad administratoriai turi būti paskirti iš naujo, o ne pratęsiami jų įgaliojimai, dėl to atsakovė neturėjo jokio kito teisėto būdo ir teisinio pagrindo patikrinti asmenų atitiktį atsiradusiems naujiems įstatymo leidėjo reikalavimams, kaip tik vykdant administratoriaus paskyrimo procedūras iš naujo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Atsakovės manymu, CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatose numatyta termino pratęsimo procedūra ieškovų atveju negalėjo būti taikytina. Be to, atkreipė dėmesį, kad į tai, jog sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, dėl to Įsakymu siekiama ne tik užtikrinti bendrojo naudojimo objektų tinkamą priežiūrą, bet ir sudaryti sąlygas visiems butų ir kitų patalpų savininkams išreikšti savo valią dėl esamo administratoriaus paskyrimo naujam penkerių metų laikotarpiui. Teigė, kad teismui patenkinus ieškinį ir pratęsus administravimo terminą kitam penkerių metų laikotarpiui, tuomet būtų nesilaikoma imperatyvių įstatymo normų ir nepaisoma asmenų (savininkų) valios. Akcentavo, kad atsakovė nėra suinteresuota, jog asmenys atsisakytų ieškovų paslaugų ir jokios asmeninės naudos iš vykdomų procedūrų negauna, o Įsakymu buvo siekiama sureguliuoti esamą padėtį ne tik įgyvendinus būsto priežiūros tęstinumą, tačiau ir užtikrinus kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko konstitucinę teisę valdyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą ir pasirinkti pageidautiną šio turto priežiūrą atliksiantį subjektą. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes palaikė pilnai ir prašė teismo patikslintą ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pakeitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1 punktą ieškovų UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ bei UAB „Naujininkų ūkis“ atžvilgiu, jį išdėstant sekančiai: „Pratęsiu administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai CK 4.84 straipsnio 2 dalies pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., šiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams“ ir priteisė iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ naudai 75 Eur žyminį mokestį.

114.

12Teismas nurodė, kad ištyrus byloje esančius įrodymus ir išklausius šalių atstovų paaiškinimus, darytina išvada, jog ieškinys pagrįstas. Pažymėta, kad bylos medžiaga patvirtina, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gruodžio 28 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“, kuris grindžiamas VSĮ 18 straipsnio ir CK 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2005 nuostatomis. Šiuo įsakymu buvo pratęstas Vilniaus mieste veikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo terminas vieneriems metams (iki 2018 m. gruodžio 31 d.), bet ne ilgiau nei iki tol, kol Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatomis, atsakovės Įsakymas turėjo numatyti ne vienerių metų, o penkerių metų administravimo termino pratęsimą, tačiau atsakovė nepagrįstai sutrumpino ieškovų administruojamų namų administravimo terminą ketveriais metais. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, toks Įsakymas prieštarauja VAĮ 8 straipsnio nuostatų reikalavimams ir CK 4.85 straipsnio 4 dalies nuostatoms, o atsakovės argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

135.

14Teismas padarė išvadą, kad atsakovės Įsakymas nors grindžiamas VSĮ 18 straipsnio 1 dalies ir CK straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatomis, tačiau nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, o nurodytos teisės aktų normos ginčo teisiniame santykyje yra neaktualios ir prieštaraujančios CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatoms.

156.

16Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad ieškovų administravimo terminas buvo patvirtintas iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ir daugiabučių namų savininkai turėjo teisę bet kada, nepriklausomai nuo administratoriaus paskyrimo termino, pakeisti administratorių. Dėl šių aplinkybių atsakovė, baigiantis ieškovų administravimo terminui, galėjo: a) likus pusei metų iki šio termino pabaigos, organizuoti naujų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrinkimą; b) pratęsti administravimo terminą kitų penkerių metų laikotarpiui, tačiau atsakovė organizavo naujų administratorių atrankas namuose, kuriuose turėjo tam teisinį pagrindą, o daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra įstatyme numatytų pagrindų, 2018 m. sausio 1 d. turėjo būti priimtas naujas Įsakymas su numatytų penkerių metų administravimo terminu.

177.

18Teismas pažymėjo, kad pagal CK straipsnių pakeitimo įstatymą iki 2014 m. liepos 1 d. turėjo būti paskirti šio įstatymo tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai, tačiau ieškovai bendrojo naudojimo objektų administratoriais buvo paskirti 2012 metais, t. y. prieš įsigaliojant CK straipsnių pakeitimo įstatymui ir 2014 m. liepos mėnesį ieškovai atitiko CK 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatų reikalavimus. Akcentavo, kad ieškovų, kaip administratorių, paskyrimo įsakymai nebuvo nuginčyti, yra galiojantys ir sukuriantys teisines pasekmes, dėl to ieškovai bendrojo naudojimo patalpų administratoriais paskirti tinkamai ir jiems turėjo būti taikomos CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatos, pratęsiant administravimo terminą dar penkeriems metams, o atsakovės argumentai šioje dalyje atmestini, kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

198.

20Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad atsakovės pozicija, jog ieškovai, kurie buvo paskirti iki CK straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, buvo paskirti netinkamai ir turi būti organizuojama nauja bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka pagal Aprašą, pažeidžia įstatymo negaliojime atgaline data principą, kadangi įstatymų leidėjas, priimdamas CK straipsnių pakeitimo įstatymą, aiškiai numatė, kad reikalavimas, jog administratorius būtų paskirtas pagal nustatytą tvarką taikomas po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Tokiu būdu šiuo atveju susiklostė kiti teisiniai santykiai, t. y. ne administratoriaus skyrimo, o įgaliojimų pratęsimo teisiniai santykiai ir CK straipsnių pakeitimo įstatymas nenumato organizuoti administratoriaus įgaliojimų pratęsimo, vadovaujantis skyrimo teisinių santykių reglamentavimu. Teismo vertinimu, iki CK straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo paskirti administratoriai buvo paskirti teisėtai ir savivaldybės neturi teisės paneigti administratorių įgytų teisių ir interesų, o pasibaigus jų paskyrimo terminui, administratorių įgaliojimų pratęsimo terminas turėjo būti sprendžiamas vertinant tik savininkų prašymą svarstyti administratorių keitimo klausimą ir pagrįstus skundus dėl jų veiklos.

219.

22Teismas sprendė, kad atsakovė nepagrindė, teisiškai nemotyvavo ir neįrodė tos aplinkybės, jog būtent vienerių metų terminas ir buvo būtinas užtikrinti administratorių veiklos nenutrūkstamą tęstinumą, dėl to atsakovės argumentus šioje dalyje vertino kaip deklaratyvius.

2310.

24Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad ieškovai ieškinyje nekelia klausimo dėl Įsakymo atitikimo bendriesiems individualiems teisės aktų formaliems reikalavimams, o ginčija tik tą aplinkybę, jog atsakovė pratęsė ieškovų administravimo terminą tik vieneriems, o ne penkeriems metams, nors VAĮ 8 straipsnio nuostatos nesuteikia teisės pratęsti administravimo terminų vieneriems metams, o CK straipsnių pakeitimo įstatymas numatė vienintelį pratęsimo terminą – penkeriems metams. Be to, teismui vertinant lingvistiškai CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas, juose šis terminas nurodomas kaip penkerių metų laikotarpis, o ne iki penkerių metų laikotarpis, dėl to ir šioje dalyje atsakovės argumentai atmesti.

2511.

26Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad CK straipsnių pakeitimo įstatymas draudžia pratęsti administravimą administratoriams, kurie buvo paskirti terminuotam laikotarpiui iki CK straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, kadangi šiuo atveju ieškovai su savo statusu (t. y. paskirti terminuotai) nėra konkrečiai nurodyti ir įvardinti minėto įstatymo nuostatose, ir ši aplinkybė jų neeliminuoja iš įstatymų nuostatomis reglamentuojamų teisinių santykių. Be to teismas pažymėjo, kad suvokiant lingvistinę šių nuostatų prasmę, atsakovė pagal šio įstatymo nuostatas pati privalėjo atlikti atitinkamus veiksmus ieškovų atžvilgiu, tačiau kaip patvirtina bylos medžiaga, jų neatliko, t. y. neatliko įstatyme įtvirtintų procedūrų ieškovų atžvilgiu. Teismo vertinimu, tokios aplinkybės nesuteikia atsakovei teisės savaip interpretuoti minėto įstatymo nuostatas, dėl to ir šioje dalyje atsakovės argumentai atmesti.

2712.

28Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatos nėra ir negali būti taikomos expressis verbis, kadangi tai sukurtų dvi implikacijas, t. y. arba tai reikštų, jog laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d. (imtinai) atsakovė privalėjo atlikti CK 4.84 straipsnio 3 dalyje nuostatose įtvirtintas procedūras vykdyti absoliučiai visų iki CK straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2013 m. sausio 1 d.) paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo procedūras, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo paskirti terminuotam laikotarpiui ar ne, arba tai reikštų, kad terminuotai paskirtiems asmenims, nepriklausomai nuo jų paskyrimo termino trukmės, nėra taikomi jokie CK straipsnių pakeitimo įstatyme įtvirtinti reikalavimai, o civilinius teisinius santykius tarp gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų ir paskirtojo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus reglamentuoja iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios CK ir kitų teisės aktų nuostatos. Dėl to teismas daro išvadą, kad atsakovė jau iki 2014 metų žinojo ir suprato, kad ieškovų paskyrimas administratoriais buvo neteisėtas, tačiau toleravo savo neteisėtą sprendimą ir nusprendė teisines pasekmes pradėti taikyti tik nuo 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai), todėl atsakovė privalėjo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas, pratęsiant administravimą penkeriems metams.

2913.

30Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė neįrodė tų aplinkybių, jog šiuo atveju CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatose numatyti reikalavimai egzistavo, kurių pagrindu atsakovė turėjo teisę nepratęsti ginčo termino, t. y. bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų rašto dėl pageidavimo spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gavo šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Teismo vertinimu, tokių įrodymų byloje nėra.

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3214.

33Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3414.1.

35Pirmosios instancijos teismas galimai buvo suklaidintas tikrovės neatitinkančiais ieškovų argumentais, kuriais siekiama savo rankose išlaikyti bendrojo naudojimo objektų administravimą Vilniaus mieste ir neįsileisti į bendrojo naudojimo objektų administravimo rinką kitų rinkos dalyvių, taip iškraipant ne tik rinkos reguliavimą, bet ir paneigiant daugiabučių namų savininkų interesus.

3614.1.1.

37Teismas nenagrinėjo, o ieškovai savo ieškinyje netinkamai, klaidindami bylą nagrinėjusį teismą, vertino faktines bylos aplinkybes. Apeliantės nuomone, byloje yra svarbios dvi aplinkybės, kurias teismas turėjo įvertinti: 1) ieškovai bendrojo naudojimo objektų administratoriais buvo paskirti 2012 metais, t. y. iki 2013 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo CK pakeitimo įstatymas; 2) ieškovai nebuvo paskirti administratoriais iki 2017 m. gruodžio 31 d., o administracijos direktoriaus įsakymuose buvo nurodyta, kad ieškovai skiriami Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 21 d.

3814.2.

39Teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 4.84 straipsnį ir CK straipsnių pakeitimo įstatymą.

4014.2.1.

41Teismas neteisingai nustatė ginčo santykių teisinį reglamentavimą, kadangi iki 2013 m. sausio 1 d. bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūra tuo metu galiojančiais teisės aktais buvo reguliuojama labai abstrakčiai: nebuvo nustatyta nei pati administratorių skyrimo procedūra, nei administratorių atrankos ir skyrimo kriterijai, nei veiklos terminas, neišskirtas atskirai veiklos termino pratęsimo klausimas ir t.t., o iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios CK 4.85 straipsnio 3 dalis numatė, kad butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba būtų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, dėl to butų ir kitų patalpų savininkai realiai neturėjo teisinių svertų inicijuoti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo klausimo.

4214.2.2.

43Teismas šios bylos kontekste turėjo detaliai įvertinti CK straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriame nurodyta, jog CK 4.84 straipsnio 2, 3, 4, ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams (šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis). Dėl to CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostata dėl penkerių metų administravimo termino pratęsimo, galėjo būti taikoma tik tiems administratoriams, kurie paskirti po 2013 m. sausio 1 d., t. y. pagal naujai įsigaliojusius teisės aktus. Todėl CK 4.84 straipsnio 4 dalis ieškovų atveju negalėjo būti taikoma, o ieškovų reikalavimas pakeisti Įsakymą, nevykdant Vyriausybės nustatytoje tvarkoje numatytų procedūrų ir neužtikrinant, kad skiriamas administratorius atitiktų tiek savininkų valią, tiek CK 4.84 straipsnio 7 dalies reikalavimus, neturi jokio teisinio pagrindo ir neatitinka įstatymo leidėjo valios. Būtent šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti ir vertinti.

4414.2.3.

45CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma, kad bendrojo naudojimo objektų administratoriai turi būti paskirti iš naujo, vadovaujantis pasikeitusia CK normų įgyvendinimui priimta Vyriausybės tvarka, patvirtina 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567, o ne pratęsiant įgaliojimus CK 4.85 straipsnio 4 dalies pagrindu, kas iš esmės buvo atlikta skundžiamu teismo sprendimu.

4614.2.4.

47Teismas neatskleidė, kodėl nesant tarp šalių ginčui dėl ieškovų bendrojo naudojimo objektų paskyrimo bendrojo naudojimo administratoriais 2012 metais, taikė CK 4.84 straipsnio 4 dalį, kadangi CK straipsnių pakeitimo įstatyme nurodyta aiškiai, jog ši norma taikoma tik po įstatymo įsigaliojimo skiriamiems administratoriams.

4814.2.5.

49Teismas, aiškindamas byloje minėtas teisės normas, nesivadovavo ankstesnių teismų suformuota praktika (Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-74-273/2016), kurioje buvo pasisakyta dėl CK straipsnių pakeitimo įstatymo pobūdžio ir reikšmės.

5014.2.6.

51Teismas padarė išvadą, kad Įsakymas yra nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, o nurodytos teisės aktų normos ginčo teisiniame santykyje yra neaktualios ir prieštaraujančios CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatoms, tačiau nėra aišku, kuo grindžiama tokia išvada, kadangi atsakovė, teikdama tiek paaiškinimus raštu savo procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto administratorių nustatytas administravimo terminas baigėsi 2017 m. gruodžio 31 d., po kurio, vadovaujantis CK 4.250 straipsnio 2 punktu laikoma, kad administravimas pasibaigia, atsakovė, veikdama visuomenės interesais ir priėmė Įsakymą, kuris, ne tik, kad nepažeidė jokių ieškovų ar kitų asmenų teisių, tačiau sureguliavo situaciją taip, kad veiklą vykdantys administratoriai ir toliau teisėtai galėtų vykdyti paskirtų namų priežiūrą (CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad Įsakymas nepagrįstas objektyviais duomenimis.

5214.2.7.

53Apeliantė kritiškai vertina pirmosios instancijos teismo argumentus, kad Įsakyme nurodyti teisės aktai – VSĮ ir CK straipsnių pakeitimo įstatymas prieštarauja CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatoms, kadangi teismas nepaaiškino kaip CK straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo pakeistos atitinkamos CK normos, prieštarauja CK 4.84 straipsnio 4 daliai, kuri ir buvo minėtu teisės aktu pakeista.

5414.2.8.

55Teismas absoliučiai nepagrindė savo išvados teisės normomis, kuo remiantis padarė išvadą, kad atsakovė, pasibaigiant 2012 metų administratorių paskyrimo Įsakymuose numatytam terminui, galėjo atlikti sprendime nurodytus veiksmus, kadangi 2012 metais galioję teisės aktai nenumatė tokių procedūrų, apie kurių įgyvendinimą nurodyta skundžiamame sprendime.

5614.2.9.

57Teismas nepagrindė išvados, kad dar 2012 metais paskirti administratoriai (ieškovai) atitiko teisės aktų, įsigaliojusių 2013 m. sausio 1 d., reikalavimus ir buvo paskirti pagal šias teisės aktais nustatytas procedūras, nors kartu teismas motyvuose pripažįsta aplinkybę, kad ieškovai buvo paskirti iki CK straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

5814.2.10.

59Skundžiamo sprendimo motyvai prieštarauja vieni kitiems, t. y. teismas, priimdamas sprendimą, vienu atveju vadovaujasi CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatomis dėl administratoriaus paskyrimo termino pratęsimo, tačiau tuo pačiu sprendime argumentuoja, kad atsakovei nėra teisinio pagrindo iš naujo skirti ieškovus bendrojo naudojimo objektų administratoriais, nurodant, kad, vadovautis minėta teisės norma, nėra teisinio pagrindo tai padaryti. Šios aplinkybės patvirtina, kad skundžiamas sprendimas nenuoseklus ir teisės normos taikytos nesistemiškai, o abstrakčiai.

6014.2.11.

61Teismas nepagrįstai nevertino atsakovės nurodytų aplinkybių dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybą ir gautų išaiškinimų dėl CK 4.84 straipsnio 4 dalies normos taikymo.

6214.2.12.

63Teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl įgaliojimų pratęsimo vieneriems metams nepagrįstumo, kadangi tokios išvados padarytos remiantis tik ieškovų nurodytomis aplinkybėmis, neįvertinus atsakovės paaiškinimų ir neįsigilinus į faktines bylos aplinkybes.

6414.3.

65Teismas padarė kompetencijos pažeidimą (CK 1.138 straipsnis), kadangi tiek iki 2013 m. sausio 1 d., tiek nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančios teisės normos nustato savivaldybių institucijų, tačiau ne teismo kompetenciją, priimti sprendimą dėl administratoriaus skyrimo, o pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančią redakciją nustatyti administravimo terminą. Pažymi, kad teismas nemotyvavo, kuo remiantis skundžiamame sprendime tenkino ieškovų tokiu būdu suformuluotą reikalavimą.

6614.4.

67Teismas padarė procesinės pareigos motyvuoti teismo sprendimą pažeidimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis), kadangi skundžiamas sprendimas pagrįstas tik ieškovų procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų pagrindu, sprendime perrašytos tik ieškovų procesinių dokumentų nuostatos, o sprendimo turinys leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bylos objektyviai nenagrinėjo, savarankiškų argumentų nepateikė, netyrė bylai reikšmingų aplinkybių.

6815.

69Ieškovai su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

7015.1.

71Nesutinka, kad CK 4.84 straipsnio ir CK straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatos taikytos ir aiškintos neteisingai. Teigia, kad šie apeliantės apeliacinio skundo argumentai deklaratyvūs ir nėra susiję su ginčijamu teismo sprendimu.

7215.1.1.

73CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatos nėra ir negali būti taikomos expressis verbis, o turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant tiek į šio įstatymo tikslus, tiek tuo metu buvusią ar dabar esančią faktinę ir teisinę aplinką, dėl to šie pakeitimai buvo skirti ne iš naujo paskirti esamus administratorius, o per pusantrų metų laikotarpį (nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d.) pašalinti galimas interesų konflikto apraiškas.

7415.1.2.

75Ieškovai bendrojo naudojimo objektų administratoriais buvo paskirti 2012 m. iki 2017 m. gruodžio 31 d., t. y. prieš įsigaliojant CK straipsnių pakeitimo įstatymui ir 2014 m. liepos mėnesį atitiko CK 4.84 straipsnių 7 dalies reikalavimus. 2012 m. paskyrimo įsakymai nebuvo nuginčyti, yra galiojantys ir sukuriantys teisines pasekmes. Dėl to bendrojo naudojimo patalpų administratoriai, įskaitant ieškovus, kurie buvo paskirti terminuotam laikotarpiui ir atitinkantys CK 4.84 straipsnio 7 dalies reikalavimus, buvo paskirti tinkamai ir atsakovė privalėjo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį, pratęsiant administravimo terminą penkeriems metams, nesant CK 4.84 straipsnio 4 dalies numatytų pagrindų, t. y. pasibaigus administratorių paskyrimo terminui, CK 4.84 straipsnio 4 dalimi administratorių įgaliojimų pratęsimo terminas turi būti sprendžiamas vertinant tik savininkų prašymą, svarstant administratoriaus pakeitimo klausimą ir pagrįstus skundus, dėl jų veiklos.

7615.1.3.

77Ieškovai buvo paskirti terminuotam laikotarpiui, atitiko CK 4.84 straipsnio 7 dalies reikalavimus ir atsakovė privalėjo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį, pratęsiant administravimo terminą penkeriems metams, nesant CK 4.84 straipsnio 4 dalies numatytų pagrindų nepratęsti tokiam terminui. Pažymi, kad įstatymų leidėjo tikslas buvo užtikrinti, kad administratoriai atitiktų CK 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas ir būtų nustatytas jų administravimo terminas. Šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir apeliantė nepagrįstai nurodo aplinkybes, kad šios aplinkybės nebuvo tirtos ar netinkamai išnagrinėtos.

7815.1.4.

79VAĮ 8 straipsnio nuostatos nesuteikia teisės pratęsti administravimo terminų vieneriems metams, o CK straipsnių pakeitimo įstatymas nustato vienintelį terminą, kuriuo gali būti pratęstas administravimas – t. y. penkeriems metams.

8015.1.5.

81Apeliantė nepagrįstai teigia, kad siekė užtikrinti administruojamų daugiabučių namų priežiūros organizavimo tęstinumą, nes tokie argumentai nepagrįstai, o tiek šiame atsiliepime į apeliacinį skundą, tiek kiti ieškovų procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, pateiktos teisės normos, liudija, kad Įsakymas nėra reikalingas ir būtinas užtikrinant priežiūros tęstinumą, kadangi suėjus administravimo termino pabaigai, daugiabučiai namai nelieka neprižiūrimi kol nepasikeičia (neskiriamas kitas) valdytojas (administratorius).

8215.1.6.

83Apeliantė deklaratyviai remiasi teiginiais apie Įsakymo priėmimo reikalingumą ir nepateikia nei vieno objektyvaus ir teisinio pagrindo administratorių termino pratęsimo 1 metams. Apeliantė vietoje teisinio pagrindo, nurodo hipotetinius pasvarstymus dėl šio Įsakymo reikalingumo. Ieškovų įsitikinimu, ginčijamas Įsakymas nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, o nurodytos teisės aktų normos ginčo teisiniame santykyje yra neaktualios ir prieštaraujančios CK 4.84 straipsnio 4 daliai.

8415.1.7.

85Nesutinka, kad apeliantė remiasi aplinkybėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrities tarnybos raštuose, kadangi šių subjektų pateiktuose raštuose pateikiamos tik nuomonės, teisės aktų interpretacijos, o teisės aiškinimas ir taikymas yra teismo prerogatyva.

8615.1.8.

87Apeliantė nepagrindė aiškaus teisinio pagrindo, kodėl buvo reikalinga priimti Įsakymą, kuris numatė tik vienerių metų administravimo termino pratęsimą.

8815.2.

89Atsakovės motyvai, kad teismas, tenkindamas ieškovų ieškinio reikalavimus, viršijo jam suteiktą kompetenciją, yra nepagrįsti. Nagrinėjamu atveju ieškovai tinkamai suformulavo savo reikalavimus ir teismas nenustatė jokių ieškinio trūkumų, dėl to teismas, nagrinėdamas tokį reikalavimą ir priimdamas ginčijamą sprendimą, tinkamai vykdė teisės aktuose nustatytas pareigas.

9015.2.1.

91Pažymi, kad ieškinys pareikštas dar 2018 m. sausio mėn., tačiau apeliantė tik apeliaciniame skunde pradėjo kelti klausimus dėl tariamos teismui suteiktos kompetencijos pažeidimo, nors CPK 312 straipsnis draudžia apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus.

9215.3.

93Nesutinka su apeliantės argumentais dėl netinkamo teismo sprendimo motyvavimo. Pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą, o nagrinėjamu atveju teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai įvertino šalių pateiktus argumentus, išsamiai išnagrinėjo teisinį reglamentavimą ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą. Vien tai, kad sprendimas nėra tinkamas apeliantei, nereiškia, jog teismas netinkamai motyvavo priimtą sprendimą.

9415.3.1.

95Akcentuoja, kad teismas ginčijame sprendime nurodė, jog atsakovės argumentai atmesti kaip nepagrįsti ir neįrodyti, dėl to ieškovai, pritardami pirmosios instancijos teismo išvadoms, taip pat mano, kad apeliantė pateikė byloje tik deklaratyvaus pobūdžio teiginius ir hipotetinius pasvarstymus, tačiau teiginiams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų.

96IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9716.

98Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

9917.

100Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

10118.

102Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1917 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.603, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050, paskyrė UAB „Naujininkų ūkis“ Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Šiuo įsakymu patvirtintas pridedamas UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas (e bylos priedo b.l. 17-32). Į bylą taip pat pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 30-2551 „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“, kuriuo UAB „Žirmūnų būstas“ paskirtas Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. (e.b.l. 122, 2 t.). Šie ir likę ieškovai teismui pateiktame ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog visi ieškovai – UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų būtų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ ir UAB „Naujininkų ūkis“ 2012 metais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriais. Nors visi minimi įsakymai į bylą nėra pateikti, iš bylos šalių paaiškinimų procesiniuose dokumentuose bei iš apeliantės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinio skundo matyti, kad ieškovų paskyrimo įsakymų turinys buvo analogiškas – ieškovai 2012 metų laikotarpiu Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais paskirti (taip kaip įsakyme) - iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

10319.

104Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gruodžio 28 d. Įsakymu Nr. 30-3400, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai buvo paskirti iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo ir jų administravimo terminas baigiasi 2017 m. gruodžio 31 d., bei siekdamas užtikrinti administruojamų daugiabučių namų priežiūros organizavimo tęstinumą, pratęsė įsakyme išvardintiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo administratoriams (taip pat ir ieškovams) administravimo terminą iki bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.567, nustatyta tvarka bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai, bet ne ilgiau nei iki 2018 m. gruodžio 31 d. (Įsakymo 1 punktas). Įsakymo 2 punktu nustatyta, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. (e.b.l. 24-30, 2 t.; e bylos priedo b.l. 51-54).

10520.

106Byloje kilo ginčas dėl šio savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. priimto įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumo, jo atitikties galiojantiems teisės aktams: ieškovai ieškiniu prašė pakeisti minimo įsakymo 1 punktą ir nustatyti, kad administravimo terminas pratęstas iki daugiabučio gyvenamojo namo savininkai CK 4.84 straipsnio 2 dalies pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. Ieškovai nurodė, jog apeliantė turėjo vadovautis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi ir, esant nustatytoms sąlygoms, pratęsti administratorių paskyrimo terminą kitiems penkeriems metams. Pirmosios instancijos teismas ieškovų ieškinį tenkino visiškai.

10721.

108Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, skunde nurodo, jog teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 4.84 straipsnį ir Pakeitimo įstatymą, todėl priėmė neteisingą sprendimą. Įvertinusi bylos medžiagą ir šalių išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais.

10922.

110Teisėjų kolegija pažymi, jog savivaldybė pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją vykdo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybės administracijos filialams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams (Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktas, 29 straipsnio 8 punktas).

11123.

112Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (LR VAĮ) 6 straipsnio 4 dalį privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai. Savivaldybės administracijos direktorius yra viešo administravimo subjektas, todėl savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principais (minimo Įstatymo 6 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR VSĮ) 4 straipsnio 6 punktas nustato, kad vietos savivalda grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu, todėl savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

11324.

114Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ieškovų ginčijamu 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30-3400 iš esmės nustatė, kad Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai, turi teisę vykdyti administravimo veiklą iki bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.567, nustatyta tvarka bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai, bet ne ilgiau nei iki 2018 m. gruodžio 31 d. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas šį terminą dar pailgino ir nustatė iki 2022 m. gruodžio 31 d. Teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisės aktus.

11525.

116Proceso dalyviams žinoma, kad 2012 m. gegužės 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-2005, kuris įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d. Naujai išdėstyto CK 4.84 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.

11726.

118Naujos redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

11927.

120Naujos redakcijos CK 4.84 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų administratoriais negali būti šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas (išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Šis draudimas bendrojo naudojimo objektų administratoriui netaikomas administruojant turtą, esantį gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 100 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip.

12128.

122Minėto Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad šis įstatymas, išskyrus jo 3 dalį (dėl CK 4.84 straipsnio pakeitimo ir papildymo) įsigalioja 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytų Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Iki šio įstatymo įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai savo veiklą vykdo iki 2014 m. liepos 1 d. Iki 2014 m. liepos 1 d. turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Minimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2013 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

12329.

124Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnio 2 dalimi, 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 nutarė patvirtinti Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą (Aprašas). Aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Administratorius daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams administruoti skiriamas daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarė jungtinės veiklos sutarties, taip pat jeigu bendrija yra likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis. Pagal Aprašo 4 – 26 punktus, asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomai institucijai savivaldybės interneto svetainėje paskelbus dėl administratorių atrankos savivaldybės teritorijoje, teikia prašymus. Kartu su prašymais savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiama užpildyta Aprašo priede nurodyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą, įvertina, ar prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija atitinka Apraše nurodytas sąlygas, ir priima sprendimą šį asmenį įtraukti į savivaldybės vykdomosios institucijos sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą. Jeigu prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija neatitinka Apraše nurodytų sąlygų, savivaldybės vykdomoji institucija priima motyvuotą sprendimą neįrašyti šio asmens į sąrašą. Savivaldybės vykdomoji institucija, organizuodama butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo. Pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkime savininkai atitinkamai balsavo. Jeigu nė vienas iš savivaldybės sąraše nurodytų administratorių nesurenka šiame punkte nurodyto butų ir kitų patalpų savininkų balsų skaičiaus, laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirinko. Administratorius Aprašo III skyriuje nurodytais atvejais savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu skiriamas per nustatytą terminą. Prieš skirdama administratorių, savivaldybės vykdomoji institucija kreipiasi į butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą arba Aprašo 22–24 punktuose nurodytais atvejais savivaldybės vykdomosios institucijos skiriamą administratorių, praneša apie jo skyrimą administruoti bendrojo naudojimo objektus ir prašo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad skiriamo administratoriaus civilinė atsakomybė už fiziniams ir juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant administravimo funkcijas apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija praneša p0askirtajam administratoriui, paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje). Bendrojo naudojimo objektų administravimo faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre ir nurodomas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

12530.

126Vadovaudamasi išdėstytu reglamentavimu, apeliacinio teismo teisėjų kolegija spendžia, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai savo veiklą vykdyti turėjo iki 2014 m. liepos 1 d. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnį, iki 2014 m. liepos 1 d. turėjo būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai, atrinkti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Šią išvadą teisėjų kolegija grindžia aplinkybe, jog minimomis įstatymo nuostatomis nustatytas terminas savivaldybių vykdomosios institucijoms, iki kada jos turi pasiekti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4,85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme įtvirtintą rezultatą: gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas turi teikti asmenys, (1) nesusiję su šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjais, asmenimis, teikiančiais atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas (išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kitus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą; (2) juos, Vyriausybės nustatyta tvarka atrinkus, turi pasirinkti daugiabučių namų bendraturčiai. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstyta išvada, kad nagrinėjamam ginčui reguliuoti turi būti vadovaujamasi naujos redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalimi ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ieškovų administruojamų namų administravimo terminą penkeriems metams pratęsė nepagrįstai.

12731.

128Minėta, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje dėl naujos redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalies įsigaliojimo yra nurodyta, jog minimos teisės normos nuostatos taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo (išskyrus nurodytą išimtį, kuri šiuo atveju nėra aktuali) neterminuotam laikui paskirtiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Kaip jau buvo nurodyta, CK pakeitimo įstatymas įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d., vadinasi 2012 metų laikotarpiu administratoriais paskirtiems ieškovams ši norma, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, negali būti taikoma.

12932.

130Sutiktina su apeliantės skundo argumentais, jog 2012 metais ieškovai bendrojo naudojimo administratoriais paskirti iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d., vadinasi - iki tam tikro įvykio, kuris neišvengiamai turi įvykti, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Atkreiptinas dėmesys, kad šis naikinamasis terminas ieškovų 2012 metų paskyrimo įsakymuose nustatytas dar neįsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4,85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatoms. Manytina, kad savivaldybė turėjo prievolę atlikti administratorių atranką pagal galiojančius teisės aktus ir vykdyti naujas administravimo paskyrimo procedūras dėl iki 2013 m. paskirtų administratorių, išskyrus tuos atvejus kai dėl konkretaus pasirinkimo/paskyrimo butų ir kitų patalpų savininkai po 2013 m. sausio 1 d. yra priėmę sprendimą juos pasirinkti ar juos pakeisti ir tik tuo atveju jei pasirinkti administratoriai buvo įvertinti pagal CK 4.84 straipsnio 7 dalį ir savivaldybė tai patvirtino administraciniu aktu. Priešingu atveju tokia padėtis reikštų, jog ieškovai įgytų teisę Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių administravimo veiklą neribotą laiką vykdyti nediferencijuojant esamų administratorių pagal jų atitiktį 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiai Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 daliai.

13133.

132Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui įvertinti, todėl jų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Lietuvos katalikų mokytojų sąjunga, bylos Nr. 3K-7-38/2008).

13334.

134Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas dėl ginčo dalyko netinkamai vertino bylos faktus, netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl to ginčijamą įsakymą pakeitė nepagrįstai, todėl apeliacinis skundas tenkinamas, teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas - ieškovų ieškinys atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13535.

136Patenkinus atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos: pirmosios instancijos teisme atsakovės sumokėtas 37,50 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą ir apeliacinės instancijos teisme jos sumokėtas 75,00 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovams jų patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnis).

13736.

138Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 17 d. nutarties, kuria, patenkinus ieškovių prašymą, šioje civilinėje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sumokėjo 50,00 Eur žyminį mokestį. Atskirasis skundas buvo pateiktas elektroninėmis ryšio priemonėmis ir už jį turėjo būti sumokėtas 37,50 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 7 dalis), todėl permokėta žyminio mokesčio dalis, t. y. 12,50 Eur, grąžintina atsakovei (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

139Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

140Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

141Ieškovų ieškinį atmesti.

142Priteisti iš ieškovių UAB „Antakalnio būstas“ (kodas ( - )), UAB „Karoliniškių būstas“ (kodas ( - )), UAB „Namų priežiūros centras“ (kodas ( - )), UAB „Pašilaičių būstas“ (kodas ( - )), UAB „Viršuliškių būstas“ (kodas ( - )), UAB „Justiniškių būstas“ (kodas ( - )), UAB „Lazdynų butų ūkis“ (kodas ( - )), UAB „Naujamiesčio būstas“ (kodas ( - )), UAB „Vilkpėdės būstas“ (kodas ( - )), UAB „Žirmūnų būstas“ (kodas ( - )), UAB „Verkių būstas“ (kodas ( - )), UAB „Naujininkų ūkis“ (kodas ( - )) po 9,37 Eur iš kiekvienos, bylinėjimosi išlaidų atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas ( - )) naudai.

143Grąžinti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas ( - )) 12,50 Eur permokėtą žyminio mokesčio dalį už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi šia nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį bylos nagrinėjimo metu... 6. 2.... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovų... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad ištyrus byloje esančius įrodymus ir išklausius šalių... 13. 5.... 14. Teismas padarė išvadą, kad atsakovės Įsakymas nors grindžiamas VSĮ 18... 15. 6.... 16. Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad ieškovų administravimo terminas... 17. 7.... 18. Teismas pažymėjo, kad pagal CK straipsnių pakeitimo įstatymą iki 2014 m.... 19. 8.... 20. Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad atsakovės pozicija, jog... 21. 9.... 22. Teismas sprendė, kad atsakovė nepagrindė, teisiškai nemotyvavo ir neįrodė... 23. 10.... 24. Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad ieškovai ieškinyje nekelia... 25. 11.... 26. Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad CK straipsnių pakeitimo... 27. 12.... 28. Teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad CK straipsnių pakeitimo įstatymo... 29. 13.... 30. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė neįrodė tų aplinkybių, jog šiuo... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 14.... 33. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 34. 14.1.... 35. Pirmosios instancijos teismas galimai buvo suklaidintas tikrovės... 36. 14.1.1.... 37. Teismas nenagrinėjo, o ieškovai savo ieškinyje netinkamai, klaidindami bylą... 38. 14.2.... 39. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 4.84 straipsnį ir CK straipsnių... 40. 14.2.1.... 41. Teismas neteisingai nustatė ginčo santykių teisinį reglamentavimą, kadangi... 42. 14.2.2.... 43. Teismas šios bylos kontekste turėjo detaliai įvertinti CK straipsnių... 44. 14.2.3.... 45. CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma, kad... 46. 14.2.4.... 47. Teismas neatskleidė, kodėl nesant tarp šalių ginčui dėl ieškovų... 48. 14.2.5.... 49. Teismas, aiškindamas byloje minėtas teisės normas, nesivadovavo ankstesnių... 50. 14.2.6.... 51. Teismas padarė išvadą, kad Įsakymas yra nepagrįstas jokiais objektyviais... 52. 14.2.7.... 53. Apeliantė kritiškai vertina pirmosios instancijos teismo argumentus, kad... 54. 14.2.8.... 55. Teismas absoliučiai nepagrindė savo išvados teisės normomis, kuo remiantis... 56. 14.2.9.... 57. Teismas nepagrindė išvados, kad dar 2012 metais paskirti administratoriai... 58. 14.2.10.... 59. Skundžiamo sprendimo motyvai prieštarauja vieni kitiems, t. y. teismas,... 60. 14.2.11.... 61. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovės nurodytų aplinkybių dėl kreipimosi... 62. 14.2.12.... 63. Teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl įgaliojimų pratęsimo vieneriems... 64. 14.3.... 65. Teismas padarė kompetencijos pažeidimą (CK 1.138 straipsnis), kadangi tiek... 66. 14.4.... 67. Teismas padarė procesinės pareigos motyvuoti teismo sprendimą pažeidimą... 68. 15.... 69. Ieškovai su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti... 70. 15.1.... 71. Nesutinka, kad CK 4.84 straipsnio ir CK straipsnių pakeitimo įstatymo... 72. 15.1.1.... 73. CK straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatos nėra ir... 74. 15.1.2.... 75. Ieškovai bendrojo naudojimo objektų administratoriais buvo paskirti 2012 m.... 76. 15.1.3.... 77. Ieškovai buvo paskirti terminuotam laikotarpiui, atitiko CK 4.84 straipsnio 7... 78. 15.1.4.... 79. VAĮ 8 straipsnio nuostatos nesuteikia teisės pratęsti administravimo... 80. 15.1.5.... 81. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad siekė užtikrinti administruojamų... 82. 15.1.6.... 83. Apeliantė deklaratyviai remiasi teiginiais apie Įsakymo priėmimo... 84. 15.1.7.... 85. Nesutinka, kad apeliantė remiasi aplinkybėmis, nurodytomis Lietuvos... 86. 15.1.8.... 87. Apeliantė nepagrindė aiškaus teisinio pagrindo, kodėl buvo reikalinga... 88. 15.2.... 89. Atsakovės motyvai, kad teismas, tenkindamas ieškovų ieškinio reikalavimus,... 90. 15.2.1.... 91. Pažymi, kad ieškinys pareikštas dar 2018 m. sausio mėn., tačiau apeliantė... 92. 15.3.... 93. Nesutinka su apeliantės argumentais dėl netinkamo teismo sprendimo... 94. 15.3.1.... 95. Akcentuoja, kad teismas ginčijame sprendime nurodė, jog atsakovės argumentai... 96. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 97. 16.... 98. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 99. 17.... 100. Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių... 101. 18.... 102. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 103. 19.... 104. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gruodžio 28... 105. 20.... 106. Byloje kilo ginčas dėl šio savivaldybės administracijos direktoriaus 2017... 107. 21.... 108. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, skunde nurodo,... 109. 22.... 110. Teisėjų kolegija pažymi, jog savivaldybė pagal teisės aktų nustatytą... 111. 23.... 112. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (LR VAĮ) 6... 113. 24.... 114. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ieškovų ginčijamu... 115. 25.... 116. Proceso dalyviams žinoma, kad 2012 m. gegužės 10 d. buvo priimtas Lietuvos... 117. 26.... 118. Naujos redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybės... 119. 27.... 120. Naujos redakcijos CK 4.84 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo... 121. 28.... 122. Minėto Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85... 123. 29.... 124. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio... 125. 30.... 126. Vadovaudamasi išdėstytu reglamentavimu, apeliacinio teismo teisėjų kolegija... 127. 31.... 128. Minėta, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85... 129. 32.... 130. Sutiktina su apeliantės skundo argumentais, jog 2012 metais ieškovai bendrojo... 131. 33.... 132. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į... 133. 34.... 134. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 135. 35.... 136. Patenkinus atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį... 137. 36.... 138. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikdama atskirąjį... 139. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 140. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą ir... 141. Ieškovų ieškinį atmesti.... 142. Priteisti iš ieškovių UAB „Antakalnio būstas“ (kodas ( - )), UAB... 143. Grąžinti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas ( -...