Byla 2A-2324-527/2014
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo G. S. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1501-722/2014 pagal ieškovo P. B. ieškinį atsakovui G. S. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos, kuria nukentėjusysis patyrė dėl administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo, atlyginimo priteisimo. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 600 Lt turtinei žalai, patirtai dėl advokato pagalbos apmokėjimo administracinio teisės pažeidimo byloje, ir 300 Lt neturtinei žalei atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2–3).

4Ieškinyje nurodyta, kad 2013-11-10 atsakovas ieškovą iškoliojo necenzūriniais žodžiais, girdint kitiems asmenims, už ką atsakovas buvo nubaustas administracine tvarka 150 Lt bauda Jonavos rajono apylinkės teismo 2014-01-30 nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.9.-4-751/2014 pagal ATPK 174 straipsnį. Nors tuo pačiu nutarimu ieškovui, kaip nukentėjusiam, buvo priteista 400 Lt advokato išlaidoms apmokėti, tačiau Kauno apygardos teismas 2014-04-08 nutartimi, konstatavęs, jog atsakovas nubaustas pagrįstai, panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2014-01-30 nutarimo dalį, kurioje iš atsakovo ieškovui priteista 400 Lt advokato išlaidoms apmokėti, motyvuojant tuo, kad ATPK nenumato galimybės nukentėjusiesiems kompensuoti išlaidas, susijusias su administracinės bylos nagrinėjimu. Ieškovas nurodė, kad bet kokiu atveju atsakovas padarė neteisėtą veiką, baudžiamą pagal įstatymą, pažeidė ieškovo teises ir teisėtus interesus, todėl turi atlyginti ieškovui jo administracinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas – 400 Lt pirmosios instancijos teisme ir 200 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Dėl atsakovo veiksmų jis patyrė nepatogumus ir dvasinius išgyvenimus, turėjo vaikščioti į teismo posėdžius, kreiptis į advokatus, įrodinėti atsakovo neigiamus ir nepripažįstamus faktus. Patirtą žalą ieškovas įvertino 300 Lt.

5Atsakovas prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (b. l. 21–24). Atsakovas nurodė, kad administraciniame procese bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, pareikštas ieškinys prieštarauja CPK 98 straipsnio nuostatoms, todėl apskritai nėra galimas. Kauno apygardos teismas 2014-04-08 nutartimi išsprendė ginčą iš esmės ir jos negali revizuoti Jonavos rajono apylinkės teismas. Ieškovas neįrodė neturtinės žalos fakto.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Jonavos rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 15 d. sprendimu (b. l. 45–47) ieškinį tenkino iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisė 600 Lt turtinei žalai, 150 Lt neturtinei žalai ir 640,76 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti; iš ieškovo atsakovui priteisė 340 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

8Teismas nustatė, kad 2014-01-30 Jonavos rajono apylinkės teismo nutarimu atsakovas pripažintas kaltu padarius ieškovo atžvilgiu administracinės teisės pažeidimą, numatytą ATPK 174 straipsnyje, ir nubaustas 150 Lt bauda, iš jo nutarta priteisti nukentėjusiajam ieškovui 400 Lt išlaidų advokato paslaugoms apmokėti (b. l. 4–5). Kauno apygardos teismo 2014-04-08 nutartimi Jonavos rajono apylinkės teismo 2014-01-30 nutarimas pakeistas – panaikinta dalis dėl 400 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovui, kita nutarimo dalis nepakeista (b. l. 7–9). Administracinės teisės pažeidimo byloje ieškovas iš viso turėjo 600 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (b. l. 10–11). Teismas nurodė, kad teismų praktikoje neaptarta, ar gali būti atlyginama neturtinė žala, kai ji padaryta administracinės teisės pažeidimo atveju, o ne nusikaltimu, tačiau civilinėje teisėje nukentėjusiajam turi būti atlyginama neturtinė žala, padaryta bet kokio teisės pažeidimo atveju. Ši teisė numatyta LR Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje bei CK 6.245 straipsnio 4 dalies normose, reglamentuojančiose žalos atlyginimą deliktinės atsakomybės atveju. Teismas sprendė, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų, dėl kurių jis pripažintas kaltu, ir nukentėjusiajam ieškovui atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Ieškovas turėjo teisę administracinės teisės pažeidimo byloje turėti atstovą, todėl teismas nelaikė, kad ieškovas savo teises įgyvendino pertekliniu būdu. Teismas, įvertinęs tai, jog kategoriškai nėra pasisakyta, kad ATPK 279 straipsnyje nurodytas sumų, mokėtinų nukentėjusiesiems, sąrašas yra baigtinis, manė, kad ši įstatymo spraga turi būti taisoma, ir nukentėjusiajam už advokato pagalbą administracinėje byloje turi atlyginti kaltu padaręs pažeidimą pripažintas asmuo, todėl tenkino ieškinį turtinės žalos atlyginimo dalyje.

9Teismas nustatė, kad ieškovas prašė 300 Lt neturtinės žalos atlyginimo ne tik už savo patirtus nepatogumus, išgyvenimus, neigiamas emocijas, pažeminimą, bet ir už jo sutuoktinės išgyvenimus, baimę, padidintą jautrumą, dvasinės pusiausvyros praradimą, sukrėtimą. Teismo nuomone, ieškovas neturi teisės reikalauti neturtinės žalos už ne jo paties, o jo sutuoktinės patirtus nepatogumus, išgyvenimus. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų apie jo išvykimus iš darbo vietos administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir su tuo susijusius nepatogumus. Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas reikalaujamą priteisti neturtinės žalos atlyginimą sumažino iki 150 Lt.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 49–54) prašė panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nesutiko su teismo sprendimu dėl šių motyvų:

12Dėl turtinės žalos. Teismas netinkamai vertino bylai reikšmingas aplinkybes. Ieškovas neįrodė civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų: atsakovo veiksmų neteisėtumo, priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo sprendimo pasisamdyti advokatą, už kurio teisines paslaugas privalu mokėti, ir žalos dydžio. Teismas, tik formaliai paminėjęs, kad priežastinis ryšys yra, savo išvados nemotyvavo, tuo pažeisdamas CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas. Tais atvejais, kai keliamas klausimas dėl deliktinės atsakomybės, būtina įrodyti visas jos taikymo sąlygas. Kai neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė preziumuojama, civilinį ieškinį dėl atsakomybės taikymo pareiškusiam asmeniui tenka pareiga įrodyti likusių trijų sąlygų egzistavimo faktą. Ieškovas šios įrodinėjimo pareigos neįvykdė, tačiau teismas į tai neatsižvelgė ir nepagrįstai bei nemotyvuotai, nevertinant atsakovo atsiliepimo argumentų, sprendė dėl atsakomybės taikymo sąlygų buvimo, tuo pažeidžiant CPK 270 straipsnio 4 dalį ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją (2006-01-16 nutarimas byloje Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05, 2010-04-20 sprendimas byloje Nr. 41/2000,47/2001-08/2003-20/2003-32,/2003-38/2003, atsakovo teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus.

13Teismas, priteisdamas turtinę žalą ieškovui, ne tik paneigė įstatymo leidėjo valią, įtvirtintą ATPK 279 straipsnyje, bet pakeitė, neteisėtai ir nepagrįstai paneigė įsiteisėjusią Kauno apygardos teismo 2014-04-08 nutartį, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-347-485/2014. Aiškindamas ATPK 279 straipsnio turinį, teismas nukrypo nuo teismų praktikos, priteisdamas turtinę žalą ieškovui pažeidė materialinės teisės nuostatas. Teismų praktikoje išaiškinta, kad išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, atlyginimą reglamentuoja ATPK 279 straipsnis, kuriame nėra numatyta, kad asmeniui atlyginamos atstovavimo ar kitos dėl bylinėjimosi teisme patirtos išlaidos. ATPK normos reglamentuoja kam, kokia tvarka ir kokios išlaidos atlyginamos administracinių teisės pažeidimų bylose, taigi išlaidų atlyginimo klausimas yra pilnai sureguliuotas ATPK, todėl panašios administracinių bylų teisenos bei civilinio ar baudžiamojo proceso kodekso normos nagrinėjamu atveju netaikytinos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. A4-689-03, N575-5779/2008, N525-2272/2009, N575- 3736/2010, N62-496/2010, N575-8154/2010 ir kt., Panevėžio apygardos teismo nutartis byloje Nr. ATP-134-337/2012).

14Ieškovo patirtos išlaidos nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylą Nr. ATP-347-485/2014 dėl pažeidimo, numatyto ATPK 174 straipsnyje, nebuvo būtinos. Nors jis šias išlaidas patyrė pasinaudodamas ATPK 273 straipsnyje įtvirtinta teise, tačiau byloje Nr. A2.9.-4-751/2014 ieškovas buvo pripažintas nukentėjusiuoju, kurio interesus atstovavo ir gynė Viešosios policijos skyriai. Papildomai pasisamdžius apmokamą atstovą, ieškovas savo neva pažeistas teises gynė pertekliniu būdu. Administracinė byla dėl ATPK 174 straipsnio pažeidimo buvo nesudėtinga ir ne beprecedentė, ką patvirtina ir išnagrinėtos bylos rezultatas – už ATPK 174 straipsnio pažeidimą atsakovas buvo tinkamasi nubaustas, jam paskirta 150 Lt bauda, kurią jis sumokėjo.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-11-08 nutartyje (c. b. Nr. 3K-7-861/2001) išaiškino, kad negalima naujoje civilinėje byloje reikšti ieškinio CPK 98 straipsnio pagrindu dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo, nes šis klausimas turi būti išnagrinėtas toje pačioje byloje, kurioje priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės. Ieškovo bylinėjimosi išlaidų klausimas yra išspręstas administracinėje byloje. Ieškovas, inicijuodamas civilinę bylą, kėlė tą patį išlaidų atlyginimo klausimą, tačiau jį įvardijo kaip žalą. Nepaisant pakeistų sąvokų ieškovo reikalavimo esmė išliko ta pati – bylinėjimosi išlaidų priteisimas.

16Dėl neturtinės žalos. Teismas nepagrįstai priteisė neturtinės žalos atlyginimą. Teismas nepagrindė, kokiais kriterijais remdamasis nustatė būtent 150 Lt žalos atlyginimo dydį. Teismas nesirėmė teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-376/2007; 2006-06-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-394/2006; 2006-05-17 nutartis c. b. Nr. 3K-3-337/2006, 2008-07-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-357/2008, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-02-21 nutartis adm. b. Nr. A438-272/2011) nustatant priteistinos neturtinės žalos dydį.

17Neturtinės žalos padarymo faktą ir aplinkybę, kad yra įstatymo nustatytas neturtinės žalos atlyginimo atvejis, turi įrodyti ieškovas (2006-06-12 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2006). Ieškovas neįrodė realios žalos egzistavimo, visų atsakovo atsakomybei būtinų sąlygų. Ieškovo teiginiai apie patirtas neigiamas emocijas ir dvasinius jo ir jo žmonos išgyvenimus nepagrindžia realios žalos egzistavimo, todėl nesant visų civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų, neturtinė žala nepriteistina. LAT yra pasisakęs, kad neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis, o šis poveikis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas ar sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (LAT 2006-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006). Siekiant neturtinės žalos atlyginimo būtina nustatyti, kad tas asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, tikrai patyrė fizinį skausmą, dvasiškai išgyveno, realiai pajautė emocinę depresiją, pažeminimai buvo apčiuopiami, reputacijos pablogėjimas juntamas ir ši dvasinė skriauda, pasireiškusi vienu arba keletu išvardintų elementų, nebuvo vienkartinio pobūdžio ar momentinė (LVAT 2011-02-21 nutartis administracinėje byloje Nr. A438-272/2011). Ieškovo patirti išgyvenimai, jei tokių buvo, nebuvo ilgalaikiai ar sunkiai įveikiami, todėl laikytini momentiniais, mažareikšmiais ir smulkmeniškais dėl kurių neturtinė žala nepriteisiama.

18Nepagrįsta teismo pozicija, neva vien tik teisės pažeidimo pripažinimas, nagrinėjamo ginčo atveju, nėra pakankamas atlygis ieškovui. Ieškovui pakankama satisfakcija yra teisės pažeidimo pripažinimas, ir tai, kad už ATPK 174 straipsnio pažeidimą atsakovui buvo paskirta 150 Lt bauda. Toks atsakovo vertinimas atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo poziciją, kuris pasisakė, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000-10-10 sprendimas byloje Daktaras prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 42095/98, 2006-10-10 sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 7508/02). Teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, jog būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas pinigais. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003-11-06 sprendimas byloje Meilus prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 53161/99, 2008-01-02 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Teismas nenustatė nei vienos aplinkybės, kuri leistų pagrįstai manyti, kad ieškovui teisės pažeidimo pripažinimas yra nepakankama priemonė pažeistai teisei apginti.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė apeliacinį skundą atmesti, Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b. l.66–68). Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

20Dėl turtinės žalos. Tarp ieškovo patirtų nuostolių ir atsakovo neteisėtos veikos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Nesant tokių atsakovo veiksmų, nebūtų buvusi iškelta ir nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla, ieškovas nebūtų šios bylos dalyvis ir neprivalėtų dalyvauti teismo posėdyje, samdyti teisės profesionalą, už kurio teisines paslaugas privalu mokėti.

21Teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl žalos atlyginimo, o ne administracinę bylą, todėl Kauno apygardos teismo nutarties nekeitė. Teismas nagrinėjo ne bylinėjimosi išlaidų administracinėje byloje kompensavimo, o turtinės žalos atlyginimo klausimą. Tai yra visiškai skirtingi dalykai savo esme ir pagrindu, nežiūrint į tai, kad turtinės žalos atsiradimo faktas kilo iš atsakovo neteisėtų veiksmų, nagrinėtų administracinėje byloje.

22Dėl neturtinės žalos. Neturtinė žala buvo padaryta atsakovo neteisėtais chuliganiškais veiksmais. Neturtinė žala pasireiškė neigiamomis emocijomis ir dvasiniais išgyvenimais, sukeltais atsakovui viešoje vietoje įžeidus, išplūdus necenzūriniais žodžiais, kuriuos girdėjo ieškovo žmona ir kiti pašaliniai asmenys. Šie faktai užfiksuoti administracinėje byloje. Jis patyrė neigiamus išgyvenimus tame tarpe ir dėl to, kad dėl atsakovo kaltės turėjo stebėti ir kartus su žmona išgyventi jos dvasinius pergyvenimus ir stresą, kas neišvengiamai sukėlė nervinę įtampą ir stresą jam pačiam.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

26Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantui, jog pirmosios instancijos teismas, priteisdamas turtinę žalą ieškovui, ne tik paneigė įstatymo leidėjo valią, įtvirtintą ATPK 279 straipsnyje, bet pakeitė, neteisėtai ir nepagrįstai paneigė įsiteisėjusią Kauno apygardos teismo 2014-04-08 nutartį, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-347-485/2014, ir nukrypo nuo teismų praktikos.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-11-08 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-861/2001 suformavo praktiką, kad negalima naujoje civilinėje byloje reikšti ieškinio CPK 98 straipsnio pagrindu dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo, nes šis klausimas turi būti išnagrinėtas toje pačioje byloje, kurioje priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės.

28Šiuo konkrečiu atveju ieškovo bylinėjimosi išlaidų klausimas yra išspręstas administracinėje byloje. Ieškovas, inicijuodamas civilinę bylą, kėlė tą patį išlaidų atlyginimo klausimą, tačiau jį įvardijo kaip žalą. Nepaisant pakeistų sąvokų ieškovo reikalavimo esmė išliko ta pati – bylinėjimosi išlaidų priteisimas. Apeliacinės instancijos teismas šių ieškovo patirtų išlaidų nelaiko materialiaisiais nuostoliais, atsiradusiais dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atstovavimo išlaidos, jo patirtos administracinio teisės pažeidimo byloje, turėtų būti priteistos nagrinėjamoje byloje kaip nuostolių atlyginimas. CK 6.249 straipsnyje, kuriame įtvirtinta bendroji norma, apibrėžianti žalą ir nuostolius, patirtus dėl teisės pažeidimo, nenurodyta, kad žala galėtų būti pripažįstamos bylinėjimosi išlaidos, patirtos administracinio teisės pažeidimo ar kitokioje byloje.

29Remiantis minėta teismine praktika, darytina išvada, kad aplinkybė, jog administracinėje byloje nukentėjusiajam (ieškovui) nebuvo priteistos turėtos advokato pagalbos išlaidos, negali būti pagrindas šias išlaidas atlyginti civilinio proceso tvarka.

30Pritartina apeliantui, jog ieškovo patirtos išlaidos nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylą Nr. ATP-347-485/2014 dėl pažeidimo, numatyto ATPK 174 straipsnyje, nebuvo būtinos. Nors ieškovas šias išlaidas patyrė pasinaudodamas ATPK 273 straipsnyje įtvirtinta teise, tačiau byloje Nr. A2.9.-4-751/2014 ieškovas buvo pripažintas nukentėjusiuoju, o jo interesus atstovavo ir gynė Viešosios policijos skyriai. Ieškovas, kaip nukentėjusysis, vadovaujantis ATPK 273 straipsniu, ir turėjo teisę nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba, tačiau pažymėtina, jog tai nebuvo jo pareiga, o tik teisė, už pasinaudojimą kuria įstatymas (ATPK) nesuteikė galimybės turėtas advokato pagalbos išlaidas atgauti iš administracinėn atsakomybėn patraukto asmens. Kaip numatyta ATPK 279 straipsnyje, nukentėjusiesiems kompensuojamas darbo užmokestis, ne mažesnis už vidutinį, arba apmokama už atitraukimą nuo įprasto užsiėmimo proporcingai laikui, kurį jie sugaišo dėl atvykimo į organą (pas pareigūną), nagrinėjantį administracinio teisės pažeidimo bylą, bei jų turėtos išlaidos dėl atvykimo į organą (pas pareigūną), nagrinėjantį administracinio teisės pažeidimo bylą, tačiau apie turėtų advokato pagalbos išlaidų kompensavimą šiame įstatyme nenumatyta. Apie tai, ar šios išlaidos, vadovaujantis ATPK 249 straipsniu, neturėtų būti priteisiamos BPK tvarka, galutinę praktiką turėtų suformuoti LAT, o ne LVAT, nes šiuo metu apeliacine tvarka administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja nebe administraciniai teismai, o apygardų bendrosios kompetencijos teismų baudžiamųjų bylų skyriai.

31Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir į faktinę situaciją byloje, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visiškai be pagrindo priėmė ir nagrinėjo reikalavimą dėl ieškovo administracinio teisės pažeidimo byloje turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (pagal faktinį reikalavimo pagrindą), nors ir įvardintą reikalavimu dėl turtinės žalos atlyginimo.

32Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas šiuo atveju turėjo atsisakyti priimti šį ieškovo ieškinio pareiškimo reikalavimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kaip nenagrinėtiną CPK nustatyta tvarka, o, ieškinį priėmęs, paaiškėjus, kad bylinėjimosi išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, priteisimo klausimas svarstoma tik ATPK nustatyta tvarka, turėjo šią bylos dalį nutraukti pagal CPK 293 straipsnio 1 punktą, nes ši nuostata taikoma tuo atveju, kai klausimas yra priskirtas nagrinėti ne teismui, arba nors yra priskirtas nagrinėti teismui, bet turi būti nagrinėjamas ne civilinio proceso, o ATPK ar BPK tvarka.

33Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškinio reikalavimas dėl atlyginimo 600 Lt žalos, patirtos dėl ieškovo turėtų išlaidų teisinei pagalbai ATP byloje, panaikintina ir ši bylos dalis nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

34Dėl neturtinės žalos

35Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nustato įstatymai. Taigi, būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą – konstitucinis principas. Vienas iš neturtinės žalos atlyginimo teisinio reglamentavimo ypatumų yra padarytos žalos dydžio nustatymo kriterijų taikymas. Atlyginant turtinę žalą, visais atvejais yra įmanoma vadovautis visiško žalos atlyginimo principu, kai padarytos žalos dydis gali būti išreiškiamas piniginiu ekvivalentu ir ta žala gali būti atlyginama pinigais. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju yra nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d., 6.282 str.). Taigi, neturtinės žalos dydį nustato teismas, vadovaudamasis įstatyme nustatytais kriterijais ir pagal bylos aplinkybes atsižvelgdamas į jau suformuotą teismų praktiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad įstatyme nustatytas nebaigtinis neturtinės žalos dydžiui nustatytų reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu) sąrašu tokių kriterijų, kurie turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo šiuo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus, į kurių visumą įeina ir aplinkybės, dėl kurių neturtinės žalos atlyginimo dydis gali būti nustatytas ir mažesnis už reikalaujamą (LAT 2009-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009).

36Pagal formuojamą teismų praktiką, kuri grindžiama principu, jog kuo aiškesnė ir svarbesnė vertybė, tuo stipriau ji ginama (LAT 2006-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2006), vienas iš reikšmingų neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo ir teisingo atlyginimo veiksnių yra teisinis gėris, į kurį kėsintasi ir dėl kurio pažeidimo padaryta prašoma atlyginti neturtinė žala.

37Ieškovas jam padarytos neturtinės žalos dydį grindė tokiomis faktinėmis aplinkybėmis: dėl to, kad 2013-11-10 apie 11.30 val. prie ieškovo gyvenamojo namo ( - ) Jonavos raj. (SB ,,( - )“) atvykęs atsakovas, pažeisdamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį, ieškovą garsiai iškoliojo necenzūriniais žodžiais, girdint kitiems asmenims (žmonai, A. J. ir V. U.), ieškovas patyrė neigiamas emocijas ir dvasinius išgyvenimus, jo žmona buvo smarkiai sukrėsta, ilgai negalėjo atsigauti ir pasiekti dvasinės pusiausvyros, ilgai verkė, iki šiol bijo likti namuose viena (kad atvažiavęs atsakovas nepadarytų ko nors blogo); be to, dėl atsakovo kaltės jis turėjo vaikščioti į teismo posėdžius, kreiptis į advokatus, įrodinėti atsakovo nepripažįstamus ir įžūliai neigiamus akivaizdžius faktus.

38Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl atsakovų neteisėtos veikos ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, neigiamas emocijas, pažeminimą, sprendė, kad teisinga, sąžininga ir protinga suma, priteistina ieškovui, yra 150 Lt.

39Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir priteisė niekuo nepagrįsta žalos atlyginimo sumą, neatitinkančią tokios žalos nustatymo kriterijų.

40Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teisingam kompensacijos už neturtinę žalą dydžio nustatymui svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos, nes civilinėje teisėje galioja principas, kad kuo aukštesnė ir svarbesnė vertybė, tuo aukštesnis teisių gynimo laipsnis taikomas. Kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymu saugoma teisinė vertybė, taigi neturtinė žala patiriama individualiai, todėl, be CK 6.250 straipsnio 2 dalyje išvardytų ir teismo konkrečiu atveju reikšmingomis pripažintų aplinkybių, kaip į vieną iš kriterijų neturtinės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti teismas privalo atsižvelgti į pažeistos teisinės vertybės pobūdį, specifiką, kaip į objektyvų kriterijų siekiant užtikrinti nukentėjusiojo patirtą dvasinį bei fizinį skausmą kuo labiau kompensuojantį ir kartu lygiateisiškumo bei proporcingumo principus atitinkantį neturtinės žalos atlyginimą (LAT 2009-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2009; 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2012).

41Apeliacinės instancijos teismo nuomone, bylos aplinkybės patvirtina, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų 2013-11-10 apie 11.30 val. prie ieškovo gyvenamojo namo ( - ) Jonavos raj. (SB ,,( - )“) ieškovą garsiai iškoliojant necenzūriniais žodžiais, girdint kitiems asmenims (žmonai, A. J. ir V. U.) ir dėl to, jog būtent dėl atsakovo kaltės ieškovas turėjo atvykti ir dalyvauti teismo posėdžiuose, kreiptis į advokatus, įrodinėti atsakovo nepripažįstamus ir neigiamus faktus, kurie vėliau buvo patvirtinti, ieškovas neabejotinai patyrė neigiamus dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, neigiamas emocijas, pažeminimą kitų žmonių akivaizdoje, tame tarpe ir išgyvenimus dėl to, jog visą tai mačiusi ir necenzūrinius žodžius girdėjusi sutuoktinė taip pat buvo sukrėsta, ką patvirtina ir jos parodymai administracinės bylos nagrinėjimo metu

42Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, jog administracinė byla dėl ATPK 174 straipsnio pažeidimo buvo nesudėtinga ir ne beprecedentė, ką, esą, patvirtina ir išnagrinėtos bylos rezultatas – už ATPK 174 straipsnio pažeidimą atsakovas buvo tinkamasi nubaustas, jam paskirta 150 Lt bauda, kurią jis sumokėjo, ir kad dėl to šiuo atveju vien tik teisės pažeidimo pripažinimas ir tai, kad už ATPK 174 straipsnio pažeidimą atsakovui buvo paskirta 150 Lt bauda, yra pakankamas atlygis (pakankama satisfakcija) ieškovui. Kadangi atsakovas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu savo kaltės nepripažino, dėl ko į teismo posėdį buvo kviečiamas nukentėjusysis (nagrinėjamos bylos ieškovas) ir liudytojai, o Jonavos rajono apylinkės teismo 2014-01-30 priimtą nutarimą atsakovas apskundė Kauno apygardos teismui apeliaciniu skundu, į kurį ieškovui teko rašyti atsiliepimą, apeliacinės instancijos teismas vien dėl šios priežasties nurodytų apeliacinio skundo argumentų nepripažįsta pagrįstais.

43Pirmosios instancijos teismo priteistas 150 Lt neturtinės žalos dydis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas teismų praktikoje (pvz., 2014-11-05 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1238/2014) nustatytus neturtinės žalos dydžius ne už fundamentalias, tokias kaip sveikata ar gyvybė, neturtines vertybes, daro išvadą, kad šioje byloje iš atsakovo ieškovui priteista 150 Lt neturtinės žalos kompensacija nėra neadekvati ieškovo pažeistų teisių gynimo priemonė (CK 6.250 str. 1 d.).

44Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, panaikinant sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovui priteista 600 Lt turtinei žalai atlyginti, ir šią bylos dalį nutraukiant CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu, atitinkami perskirstant bylinėjimosi išlaidas, o kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Ieškovas pirmosios instancijos turėjo 772 Lt bylinėjimosi išlaidų – 72 Lt žyminio mokesčio ir 700 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 18, 38), o atsakovas – 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 36, 39-41). Ieškovo ieškinį patenkinus 16,67 procentais, ieškovui, proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš atsakovo priteistina 128,69 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str. 1 d.).

47Iš ieškovo, proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai, atsakovui priteistina 83,33 procentai, t y. 1 666,6 Lt išlaidų advokatės padėjėjos pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1d. 6p., 93 str. 2d., 98 str. 1 d.).

48Remiantis CPK 96 str. 6 d. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršijančios 10 Lt, valstybei tarp šalių nepaskirstytinos ( CPK 80 str., 88 str. 1 d. 3p., 92 str., 93 str. 2 d., 96 str.).

49Bylos dalį nutraukus, ieškovui ir atsakovui grąžintina po 60 Lt jų sumokėto žyminio mokesčio už reikalavimą dėl turtinės žalos priteisimo (CPK 87 str. 1 d. 4 p., 5 d.)

50Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

51apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

52Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimą pakeisti.

53Panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovui priteista 600 Lt turtinei žalai atlyginti, ir šią bylos dalį nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

54Ieškovui P. B. (a. k. ( - )) priteistą iš atsakovo G. S. (a. k. ( - )) 640,76 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti 128,69 Lt.

55Iš ieškovo P. B. (a. k. ( - )) atsakovui G. S. (a. k. ( - )) priteistą 340 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 1 666,6 Lt.

56Grąžinti ieškovui P. B. (a. k. ( - )) 60 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-05-16 mokėjimo nurodymu Swedbank, AB už ieškinio reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo.

57Grąžinti atsakovui G. S. (a. k. ( - )) 60 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-11-11 ir 2014-08-25 pagal kvitus už apeliacinį skundą.

58Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiamas ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos, kuria... 4. Ieškinyje nurodyta, kad 2013-11-10 atsakovas ieškovą iškoliojo... 5. Atsakovas prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Jonavos rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 15 d. sprendimu (b. l.... 8. Teismas nustatė, kad 2014-01-30 Jonavos rajono apylinkės teismo nutarimu... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas prašė 300 Lt neturtinės žalos atlyginimo ne... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 49–54) prašė panaikinti Jonavos rajono... 12. Dėl turtinės žalos. Teismas netinkamai vertino bylai reikšmingas... 13. Teismas, priteisdamas turtinę žalą ieškovui, ne tik paneigė įstatymo... 14. Ieškovo patirtos išlaidos nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-11-08 nutartyje (c. b. Nr.... 16. Dėl neturtinės žalos. Teismas nepagrįstai priteisė neturtinės žalos... 17. Neturtinės žalos padarymo faktą ir aplinkybę, kad yra įstatymo nustatytas... 18. Nepagrįsta teismo pozicija, neva vien tik teisės pažeidimo pripažinimas,... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė apeliacinį skundą... 20. Dėl turtinės žalos. Tarp ieškovo patirtų nuostolių ir atsakovo... 21. Teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl žalos atlyginimo, o ne administracinę... 22. Dėl neturtinės žalos. Neturtinė žala buvo padaryta atsakovo neteisėtais... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantui, jog pirmosios instancijos... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-11-08 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 28. Šiuo konkrečiu atveju ieškovo bylinėjimosi išlaidų klausimas yra... 29. Remiantis minėta teismine praktika, darytina išvada, kad aplinkybė, jog... 30. Pritartina apeliantui, jog ieškovo patirtos išlaidos nagrinėjant... 31. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir... 32. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas šiuo atveju turėjo... 33. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimo... 34. Dėl neturtinės žalos... 35. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 36. Pagal formuojamą teismų praktiką, kuri grindžiama principu, jog kuo... 37. Ieškovas jam padarytos neturtinės žalos dydį grindė tokiomis faktinėmis... 38. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl atsakovų... 39. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 40. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teisingam kompensacijos už neturtinę... 41. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, bylos aplinkybės patvirtina, jog dėl... 42. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, jog administracinė... 43. Pirmosios instancijos teismo priteistas 150 Lt neturtinės žalos dydis,... 44. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Ieškovas pirmosios instancijos turėjo 772 Lt bylinėjimosi išlaidų – 72... 47. Iš ieškovo, proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai, atsakovui... 48. Remiantis CPK 96 str. 6 d. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo... 49. Bylos dalį nutraukus, ieškovui ir atsakovui grąžintina po 60 Lt jų... 50. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 52. Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimą pakeisti.... 53. Panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 15 d. sprendimo... 54. Ieškovui P. B. (a. k. ( - )) priteistą iš atsakovo G. S. (a. k. ( - ))... 55. Iš ieškovo P. B. (a. k. ( - )) atsakovui G. S. (a. k. ( - )) priteistą 340... 56. Grąžinti ieškovui P. B. (a. k. ( - )) 60 Lt žyminio mokesčio, sumokėto... 57. Grąžinti atsakovui G. S. (a. k. ( - )) 60 Lt žyminio mokesčio, sumokėto... 58. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....