Byla e2-653-236/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Verslo aptarnavimo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Jarinta“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui, akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo praleidus dokumentų patikslinimo terminą, atsakovės reikalavimų pripažinimo neteisėtais, ieškovės grąžinimo į konkursą ir kitų reikalavimų, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Parkavimo paslaugos“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Jarinta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centrui, AB „Energijos skirstymo operatorius“, prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro 2019-01-17 sprendimą Nr. 6862098 dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo praleidus dokumentų patikslinimo terminą; pripažinti atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro neteisėtus reikalavimus išskirtinai tik ieškovei pateikti Konkurso sąlygose nenurodytus dokumentus kvalifikacijai pagrįsti; grąžinti ieškovę į Konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją ir įpareigoti pripažinti atsakovę UAB Verslo aptarnavimo centrą, kad ieškovės pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus; įpareigoti atsakovę UAB Verslo aptarnavimo centrą sudaryti Konkurso sutartį su ieškove, pateikusia ekonomiškai naudingiausią (mažiausią kainą) pasiūlymą; pripažinti sutartį tarp atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Parkavimo paslaugos“ negaliojančia, jei ji jau yra pasirašyta; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė UAB „Jarinta“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti sutarties pasirašymą su UAB „Parkavimo paslaugos“, o jeigu sutartis jau pasirašyta, – sustabdyti jos vykdymą iki kol bus priimtas teismo sprendimas.

83.

9Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras pateikė atsiliepimą į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriame prašė netenkinti UAB „Jarinta“ prašymo.

104.

11Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ pateikė atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame prašė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019-03-06 nutartimi nutarė ieškovės UAB „Jarinta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti, iki bylos išnagrinėjimo sustabdyti atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens UAB „Parkavimo paslaugos“ 2019-02-11 sudarytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. 30010/490123 atsakovės vykdytame viešame pirkime „Automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugos Vilniuje“ vykdymą.

156.

16Teismas nustatė, kad viešojo pirkimo sutartis su ieškovės ginčijamo viešo pirkimo laimėtoju – trečiuoju asmeniu UAB „Parkavimo paslaugos“ yra sudaryta 2019-02-11.

177.

18Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010-05-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011-06-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011 ir kt.).

198.

20Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju sustabdyti sutarties pasirašymo su UAB „Parkavimo paslaugos“ jau nebegalima, kadangi sutartis yra pasirašyta, o pirkimo procedūros baigtos. Dėl to teismas darė išvadą, kad spręstinas klausimas tik dėl 2019-02-11 viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo iki bylos išnagrinėjimo.

219.

22Teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, 2018-08-01 paskelbtas konkursas dėl Automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugų Vilniuje (Nr. 2018 – ESO -763) galimai vyko neskaidriai, buvo nesilaikoma viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ieškovei nepagrįstai buvo nustatomi papildomi įpareigojimai pateikti dokumentus.

2310.

24Teismas pažymėjo, kad konstatuoti ieškovės reikalavimų pagrįstumą teismas galės tik išnagrinėjęs bylą iš esmės ir kompleksiškai įvertinęs visų dalyvaujančių byloje asmenų pateiktus įrodymus. Teismas nurodė, kad šioje proceso stadijoje teismas neturi pagrindo manyti, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas.

2511.

26Teismas sprendė, kad atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro ir trečiojo asmens nurodytos aplinkybės, kad ieškovė pati pripažįsta, jog laiku nepateikė numatytų dokumentų, nesudaro pagrindo laikyti ieškinio aiškiai nepagrįstu, kadangi ieškovė ieškinyje nurodo, kad reikalavimai pateikti dokumentus buvo nepagrįsti ir diskriminuojantys, terminas papildomiems dokumentams pateikti nepagrįstai nepratęstas, prašoma perkančiosios organizacijos veiksmus pripažinti neteisėtais.

2712.

28Teismas pažymėjo, kad teismai priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.) ar išsaugoti neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sandorį, turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būtų išleidžiamos neracionaliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymi, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą (neretai terminas nuo ieškinio padavimo iki kasacinio teismo procesinio sprendimo paskelbimo trunka apie metus). Dėl to pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

2913.

30Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja reali dvigubo mokėjimo grėsmė, t. y. nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius 2019-02-11 viešojo pirkimo sutarties vykdymo, perkančioji organizacija, galimo palankaus ieškovei sprendimo atveju (t. y. teismui pripažinus jos sprendimus neteisėtais, o viešo pirkimo sutartį negaliojančia), galimai sumokėtų ne tik trečiajam asmeniui UAB „Parkavimo paslaugos“, bet galimai ieškovei UAB „Jarinta“ turėtų atlyginti ir žalą, kompensuoti negautas pajamas. Tai reikštų, jog perkančiosios organizacijos lėšos leidžiamos neracionaliai, du kartus mokama už tą pačią paslaugą.

3114.

32Teismas sutiko su atsakove UAB Verslo aptarnavimo centru, kad jeigu ateityje ieškinys būtų patenkintas, ieškovės teisės ir turtiniai interesai galės būti apginti taikant žalos atlyginimo institutą, tačiau teismas sprendė, kad tai neatitinka būtent perkančiosios organizacijos, kartu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų leidžiamos efektyviai, o taip pat aukščiau nurodytos kasacinio teismo vystomos praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, kaip priemonės prevenciškai užkirsti kelią galimiems būsimiems reikalavimams dėl žalos atlyginimo ir pan.

3315.

34Teismas pažymėjo, kad perkamos automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugos, viešojo pirkimo sutartis sudaryta su AB „Energijos skirstymo operatorius“, t. y. privačiu juridiniu asmeniu. Automobilių parkavimo ir saugojimo paslaugos nėra esminis visuomenės interesas, nors neabejotinai sudarytų sąlygas AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojams ir klientams parkuoti automobilius.

3516.

36Teismas sutiko, kad automobilių parkavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojams ir klientams yra reikšmingas, o sutarties vykdymo sustabdymas galėtų sukelti jiems nepatogumų, tačiau teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju svarbesnis interesas yra išvengti nepagrįsto dvigubo mokėjimo tuo atveju, jeigu viešojo konkurso metu dalyviai varžėsi nesąžiningai. Viešųjų pirkimų objektas nėra susijęs su aplinkybėmis, kurios keltų grėsmę didelei žalai atsakovei ar visuomenei atsirasti arba susijęs su kitokiomis aplinkybėmis, dėl kurių, sustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymą, būtų iš esmės pažeistas atsakovės ar visuomenės (o ne atskiros nedidelės jos grupės – konkrečios privačios įmonės darbuotojų) interesas. Nors ginčijamu pirkimu siekiama užtikrinti atsakovės darbuotojams transporto priemonių parkavimo galimybę, tačiau tai nėra pirmo būtinumo gyvybiškai svarbus dalykas, kurio nedelsiant neįsigijus iš esmės pablogėtų ar taptų neįmanomas (būtų paralyžiuotas) atsakovės veikla, jos funkcionavimas ir pan. Priešingai, nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų egzistuoja reali grėsmė, jog galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas ar iš esmės pasunkėtų.

3717.

38Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą. Trumpa bylų nagrinėjimo trukmė reiškia, kad laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos santykinai neilgai, jų taikymas nesukels ilgalaikių nepatogumų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai ir klientai nepatogumus patirtis neilgą laiko tarpą. Laikinosios apsaugos priemonės yra tik laikino pobūdžio suvaržymai, taikytini iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, todėl galima žala pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju bet kuriuo atveju, įvertinus ginčo dalyką, teikiamas paslaugas, nebūtų didelė.

3918.

40Teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, per metus perkančioji organizacija permokėtų nuo 4881,60 Eur iki 8136 Eur sumą. Teismas nurodė, kad iš trečiojo asmens pateiktos 2019-02-11 Paslaugų teikimo sutarties Nr. 30010/490123 matyti, kad bendra paslaugų kaina yra 108 900 Eur su PVM. Nurodytos sumos nėra mažos, nagrinėjamu atveju negalima teigti, kad laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, ar jų taikymas būtų neekonomiškas, t. y. nebūtinas, perteklinis, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismo vertinimu, šios sumos neabejotinai yra reikšmingos perkančiajai organizacijai, kuri yra valstybės valdoma energetikos įmonė.

4119.

42Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamos situacijos kontekste yra proporcingos, nei ieškovės, nei atsakovių ar trečiojo asmens interesams nėra suteikiamas pranašumas, šalių interesų pusiausvyra yra išlaikoma. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sutarties vykdymas būtų sustabdytas neilgam laiko tarpui, tai nesukeltų itin reikšmingų neigiamų pasekmių perkančiajai organizacijai, viešasis interesas nebūtų pažeistas.

43III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4420.

45Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartį ir ieškovės UAB „Jarinta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4620.1.

47Ieškovas nepateikė įrodymų bei nenurodė faktinių aplinkybių, kurios leistų daryti pagrįstą išvadą, jog yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

4820.2.

49Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

5020.3.

51Pirmosios instancijos teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias civilinio proceso normas ir nukrypo nuo teismų praktikoje suformuluotų teisės aiškinimo taisyklių.

5221.

53Atsiliepime į atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ prašo atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartį. Nurodo:

5421.1.

55Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

5621.2.

57Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo situacijoje laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos, kadangi jos neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, be to, jas taikant bus pažeistas ir viešasis interesas, kadangi AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai bei klientai neturės kur parkuoti automobilių, dėl ko nukentės perkančiosios organizacijos AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos darbuotojų bei jos klientų interesai.

5821.3.

59Ieškovei palankus teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas ir be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi pripažinus viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu, negaliojančia, ji nebebūtų vykdoma.

6022.

61Atsiliepime į atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro atskirąjį skundą ieškovė UAB „Jarinta“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo:

6222.1.

63Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas ekonomiškumo principas bei viešasis interesas neracionaliai ir neefektyviai naudojant lėšas.

6422.2.

65Kai konkretus pirkimo objektas yra skirtas tik pagerinti sąlygas ar kitus išorinius faktorius, jis nėra neatidėliotinos būtinybės, todėl laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos.

66IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6723.

68Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartis paliktina nepakeista.

6924.

70Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

7125.

72Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės UAB „Jarinta“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).

73Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

7426.

75Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).

7627.

77Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškovės pareikšto reikalavimo vertinimas nereikalauja bylos nagrinėjimo iš esmės ir joje pateiktų įrodymų įvertinimo pagal CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles. Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimo tikslas – paties teismo, sprendžiančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinį klausimą, įsitikinimas, ar ieškinys yra bent tikėtinai pagrindžiamas. Atskirojo skundo argumentai ir bylos duomenys nepatvirtina, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, todėl atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio akivaizdaus nepagrįstumo atmestini.

7828.

79Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

8029.

81Bylos duomenys patvirtina, kad perkamos automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugos, viešojo pirkimo sutartis sudaryta su AB „Energijos skirstymo operatorius“, t. y. privačiu juridiniu asmeniu. Automobilių parkavimo ir saugojimo paslaugos nėra esminis visuomenės interesas, nors neabejotinai sudarytų sąlygas AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojams ir klientams parkuoti automobilius.

8230.

83Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad automobilių parkavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojams ir klientams yra reikšmingas, o sutarties vykdymo sustabdymas galėtų sukelti jiems nepatogumų. Taip pat laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju svarbesnis interesas yra išvengti nepagrįsto dvigubo mokėjimo tuo atveju, jeigu viešojo konkurso metu dalyviai varžėsi nesąžiningai. Viešųjų pirkimų objektas nėra susijęs su aplinkybėmis, kurios keltų grėsmę didelei žalai atsakovei ar visuomenei atsirasti arba susijęs su kitokiomis aplinkybėmis, dėl kurių, sustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymą, būtų iš esmės pažeistas atsakovės ar visuomenės (o ne atskiros nedidelės jos grupės – konkrečios privačios įmonės darbuotojų) interesas. Nors ginčijamu pirkimu siekiama užtikrinti atsakovės darbuotojams transporto priemonių parkavimo galimybę, tačiau tai nėra pirmo būtinumo gyvybiškai svarbus dalykas, kurio nedelsiant neįsigijus iš esmės pablogėtų ar taptų neįmanomas (būtų sutrikdyta) atsakovės veikla, jos funkcionavimas ir pan. Priešingai, nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų egzistuoja reali grėsmė, jog galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas ar iš esmės pasunkėtų.

8431.

85Apeliacinis teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės UAB „Jarinta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nurodė esminius argumentus dėl prašymo pagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta.

8632.

87Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti atsikirtimai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

88Dėl bylinėjimosi išlaidų

8933.

90Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras atskirajame skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9134.

92Apeliacinis teismas pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas sprendžiant ginčą iš esmės pirmosios instancijos teisme. dėl to apeliantės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų netenkintinas (CPK 93 str.).

9335.

94Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

9536.

96Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

97Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

98Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį paliktą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Jarinta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė UAB „Jarinta“... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras pateikė atsiliepimą į prašymą... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo UAB „Parkavimo paslaugos“ pateikė atsiliepimą į... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-06 nutartimi nutarė ieškovės UAB... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad viešojo pirkimo sutartis su ieškovės ginčijamo viešo... 17. 7.... 18. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju sustabdyti sutarties pasirašymo su... 21. 9.... 22. Teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, 2018-08-01 paskelbtas konkursas dėl... 23. 10.... 24. Teismas pažymėjo, kad konstatuoti ieškovės reikalavimų pagrįstumą... 25. 11.... 26. Teismas sprendė, kad atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro ir trečiojo... 27. 12.... 28. Teismas pažymėjo, kad teismai priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų... 29. 13.... 30. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja reali... 31. 14.... 32. Teismas sutiko su atsakove UAB Verslo aptarnavimo centru, kad jeigu ateityje... 33. 15.... 34. Teismas pažymėjo, kad perkamos automobilių stovėjimo ir saugojimo... 35. 16.... 36. Teismas sutiko, kad automobilių parkavimas AB „Energijos skirstymo... 37. 17.... 38. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų... 39. 18.... 40. Teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, per metus perkančioji organizacija... 41. 19.... 42. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės... 43. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 44. 20.... 45. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras atskiruoju skundu prašo panaikinti... 46. 20.1.... 47. Ieškovas nepateikė įrodymų bei nenurodė faktinių aplinkybių, kurios... 48. 20.2.... 49. Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.... 50. 20.3.... 51. Pirmosios instancijos teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių... 52. 21.... 53. Atsiliepime į atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro atskirąjį skundą... 54. 21.1.... 55. Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.... 56. 21.2.... 57. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo situacijoje... 58. 21.3.... 59. Ieškovei palankus teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas ir be... 60. 22.... 61. Atsiliepime į atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro atskirąjį skundą... 62. 22.1.... 63. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas ekonomiškumo... 64. 22.2.... 65. Kai konkretus pirkimo objektas yra skirtas tik pagerinti sąlygas ar kitus... 66. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 67. 23.... 68. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2019-03-06 nutartis... 69. 24.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 71. 25.... 72. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 73. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 74. 26.... 75. Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo... 76. 27.... 77. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškovės... 78. 28.... 79. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 80. 29.... 81. Bylos duomenys patvirtina, kad perkamos automobilių stovėjimo ir saugojimo... 82. 30.... 83. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad automobilių... 84. 31.... 85. Apeliacinis teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas,... 86. 32.... 87. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepimuose į atskirąjį... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 89. 33.... 90. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras atskirajame skunde prašė priteisti... 91. 34.... 92. Apeliacinis teismas pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų klausimas... 93. 35.... 94. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 95. 36.... 96. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 97. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 98. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį paliktą nepakeistą....