Byla 1S-24
Dėl Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. sausio 17 d. nutarties, kuria 2007-12-20 nutartimi jai paskirta 3 MGL dydžio bauda sumažinta iki 1 MGL

1Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Egidijus Jonas Grigaravicius, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorui Virgilijui Cirpui, kaltinamajai S.S.,

2teismo posedyje išnagrinejo kaltinamosios S.S. skunda del Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. sausio 17 d. nutarties, kuria 2007-12-20 nutartimi jai paskirta 3 MGL dydžio bauda sumažinta iki 1 MGL ir

3n u s t a t e :

4Kauno miesto apylinkes teismas 2007 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutare atvesdinti kaltinamaja S. S. i teisiamaji posedi, ivyksianti 2008-01-09, ir už neatvykima i teisiamaji posedi be pateisinamos priežasties LR BPK 163 str. pagrindu nubausti ja 3 MGL dydžio bauda.

5Kauno miesto apylinkes teismas, išnagrinejes kaltinamosios S. S. skunda del 2007-12-20 nutarties, 2008-01-17 prieme nutarti paskirta bauda sumažinti iki 1 MGL, o likusioje dalyje skunda atmesti. Teismas nustate, kad kaltinamoji S. S. per viena menesi pakeitusi net 3 gydymo istaigas del nepilnamecio sunaus gydymo, akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teise slaugyti sunu ir tuo vilkina bylos nagrinejimo procesa. Be to, slaugyti sunu turi galimybiu ir kaltinamosios tevai ar nepilnamecio sunaus tevas.

6Kaltinamoji S. Stankute skundu praše panaikinti Kauno miesto apylinkes teismo 2007-12-20 nutartimi paskirta ir 2008-01-17 nutartimi sumažinta bauda. Nurode, kad nesijaucia kalta, tycia netrukde bylos nagrinejimui. Jos mažamecio sunaus sveikatos bukle yra pavojinga gyvybei, nes medikai nustate jam umine kvepavimo taku liga. Tai, kad ji per menesi pakeite 3 gydymo istaigas, reiškia, jog ieškojo kuo geresnio specialisto, gydytojo, o ne vilkino byla. Be to, vaiko tevas R. N. negali objektyviai pasirupinti sunumi, nes jo nelanko, net nemoka lešu jo išlaikymui pagal teismo isakyma. Kaltinamosios tevai taip pat neturi galimybiu rupintis jos vaiku, nes dirba; be to, esant vaiko motinai, nedarbingumo pažymejimas seneliams neišduodamas.

7Teismo posedyje kaltinamoji praše skunda tenkinti, prokuroras praše skunda atmesti.

8Skundas atmestinas.

9Kaltinamasis baudžiamojo proceso metu turi ne tik teises, bet ir pareigas, itvirtintas baudžiamojo proceso kodekse. Viena ju – šaukiamam atvykti ir dalyvauti procese. Už šios pareigos pažeidima, nesant svarbioms to priežastims ar teismui pripažinus priežastis nesvarbiomis, yra numatytos procesines prievartos priemones, ju tarpe – bauda, kuri kaltinamajam skiriama BPK 163 str. pagrindu. Pavyzdinis sarašas, kokiomis laikomos svarbios asmens nedalyvavimo procese priežastys, pateiktas BPK 37 str. 1d. Pagal BPK 37 str. 1d. 6p. svarbia neatvykimo priežastimi laikoma kvieciamo asmens šeimos nariu ar artimuju giminaiciu mirtis arba staiga susidariusi pavojinga ju gyvybei bukle.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamosios mažameciui sunui O.N. buvo diagnozuotas uminis bronchitas, del ko kaltinamajai Saules šeimos sveikatos centro nuo 2007-11-27 iki 2007-11-30, Eiguliu šeimos sveikatos centro nuo 2007-11-30 ir Jonuciu šeimos sveikatos centro nuo 2007-12-17 iki 2007-12-21 išduoti nedarbingumo pažymejimai. Teismas neabejoja, jog mažametis O. N. yra kaltinamosios šeimos narys (sunus), nes tai irodo vaiko gimimo liudijimas (7 T, b.l. 77), taciau abejoja sunaus pavojingos gyvybei bukles buvimu, kas neleidžia sunui diagnozuotos uminio bronchito ligos pripažinti svarbia kaltinamosios nedalyvavimo procese priežastimi. Tai, ar šauktino i procesa asmens šeimos nario bukle yra pavojinga gyvybei, ar ne, yra vertinamasis požymis, del kurio turi teise ir pareiga pasisakyti procesine prievartos priemone skiriantis teismas, remdamasis mediku išvadomis, proceso dalyviu paaiškinimais, kita bylos medžiaga. Aukštesnes instancijos teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje išdestytais motyvais, jog per trumpa laiko tarpa triju gydymo istaigu ir gydanciu gydytoju pakeitimas, mažamecio vaiko galima trumpalaike (kol kaltinamoji užtruks teisiamajame posedyje) priežiura jo seneliu ir tevo duoda pagrinda konstatuoti, kad kaltinamoji tycia vengia kvieciama atvykti dalyvauti procese ir tokiu budu vilkina procesa, del ko jai teisetai ir pagristai buvo paskirta, o veliau sumažinta procesine prievartos priemone – bauda. Iš prie kaltinamosios skundo pateikto teismo isakymo del išlaikymo priteisimo matyti, kad iš R. N. buvo priteistas išlaikymas jo ir kaltinamosios nepilnameciam sunui O. N. išlaikyti (7 T, b.l. 78), taciau santuoka nebuvo nutraukta, R. N. nebuvo uždrausta ar apibota bendravimo su sunumi teise. Tai, kad R. N. nemoka išlaikymo savo vaikui, dar nereiškia, kad vaikui susirgus, R. N. negali jo trumpam prižiureti. Kaltinamoji nesugebejo paneigti ir tu apylinkes teismo argumentu, jog jos tevai taip pat turi galimybes prižiureti mažameti sunu. Pati kaltinamoji teismui paaiškino, kad su jos tevais santykiai geri, tevai jai padeda finansiškai. Skundo teiginiams, kad tevai dirba ir neturi laiko prižiureti jos sunu, kaltinamoji nepateike jokiu tai patvirtinanciu duomenu. Taigi šie jos skundo argumentai atmetami kaip nepagristi.

11Atsižvelgiant i tai, kad kaltinamoji kvieciama neatvyko dalyvauti i teisiamaji posedi be svarbiu priežasciu, jai paskirta, o veliau sumažinta procesine prievartos priemone – bauda, teisingai, jos naikinti nera teisinio pagrindo. Del to kaltinamosios skundas atmetamas, o apylinkes teismo nutartis paliekama galioti.

12Teismas, vadovaudamasis 163 str. 4d., 439 str. 1d., 442 str. 1d. 1p.,

Nutarė

13Kaltinamosios S.S. skunda atmesti ir Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. sausio 17 d. nutarti palikti galioti.

14Nutartis isigalioja nuo jos priemimo ir yra neskundžiama.

Ryšiai