Byla e2-4783-345/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo, trečiasis asmuo – Telia Lietuva, AB

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo, trečiasis asmuo – Telia Lietuva, AB,

Nustatė

2

 1. Ieškovė UAB „Bitė Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, kuriuo prašo pripažinti neteisėtomis bei panaikinti šias pirkimo „Judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ (pirkimo numeris 347849) sąlygų 10.2 p. ir priedo Nr. 2 d. įtvirtintą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų; pripažinti viešojo pirkimo „Judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad atsakovė vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“. Įvertinusi Pirkimo sąlygas, ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija, kurioje nurodė, jog Konkurso sąlygų nuostatos yra neteisėtos, kadangi pažeidžia viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d.) ir kitus VPĮ reikalavimus. Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją tenkino iš dalies ir dalyje Pirkimo sąlygas patikslino, likusioje dalyje pretenziją atmetė. Ieškovės manymu, Konkurso sąlygų 10.2 p. ir 2 priedo „Pasiūlymų vertinimas“ lentelėje įtvirtinti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalies principų ir VPĮ 39 straipsnio 4 dalies reikalavimų, kadangi yra neproporcingi pirkimo objektui ir neužtikrina ekonominio naudingumo vertinimo tikslų, o pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų vertimas yra iš anksto žinomi. Perkančiosios organizacijos esminę pirkimo objekto dalį sudaro ryšio paslaugos, tačiau ekonominio naudingumo vertinime perkančioji organizacija neteisėtai numato vertinti tiekėjo įrangą/technologiją paslaugų teikimui ir jos charakteristikas. Perkančioji organizacija ekonominio naudingumo vertinimui pasirinko parametrus, kuriuose vertinama ne paslauga ar jos kokybė, o tiekėjo turima ar naudojama technologija Lietuvos teritorijos padengimas tiekėjo UMTS ar lygiavertės technologijos tinklu (10 balų iš 100); duomenų gavimo sparta UMTS ar lygiavertės technologijos tinkle (10 iš 100). Judrusis ryšys bei telefoniniai pokalbiai ir žinučių siuntimas yra užtikrinami GSM (2G) technologijos tinklu, todėl UMTS ar lygiavertės technologijos tinklai apskritai yra neaktualūs vertinant šių paslaugų kokybę, negali pateisinti didesnių išlaidų. Duomenų perdavimo paslauga, atsižvelgiant į duomenų perdavimo kiekius numatoma naudotis valstybės tarnautojų asmeniniais ir su darbiniais klausimais nesusijusiais poreikiais. Nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai, susiję su duomenų perdavimu, yra neproporcingi ir dėl to neteisėti. Perkančioji organizacija jau rengdama sąlygas žinojo ir suprato, jog suteikia konkurencinį pranašumą UAB „Telia“, o tikėtina to ir siekė, dėl ko pažeidė skaidrumo principą.
 3. Perkančioji organizacija neteisingai ir netinkamai aiškina Viešųjų pirkimų tarnybos 2008-03-28 Įsakymu Nr. 1S-24 patvirtintas „Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas“, kurios kaip tik įtvirtina, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymų vertinimo kriterijus turi būti pasirinktas tik išimtinais atvejais. Šiuo atveju perkančioji organizacija neturi jokių specifinių poreikių tokioms paslaugoms (duomenų perdavimui).
 4. Perkančioji organizacija nemotyvuotai ir nepagrįstai atmetė pretenziją ir nepagrindė pasirinktų pasiūlymų vertinimo kriterijų/reikalavimų pagrįstumo, tokiu būdu pažeisdama pareigą motyvuoti tiek sprendimą atmesti pretenziją, tiek parinktus vertinimo kriterijus.
 5. Atsakovė UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti.
 6. Nurodo, kad ieškovė neprašydama panaikinti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų siekia nepagrįstų ir neteisėtų tikslų, o ne konkurencijos sąlygų užtikrinimo. Atsakovė nustatė pagrįstus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametrus, atsižvelgusi į poreikius dėl pirkimo objekto, nes atsakovės darbuotojai nuolat vyksta į atokesnes vietoves, į kontroliuojamų bandų ūkius, kur reikalinga kokybiška tiek judriojo ryšio, tiek duomenų perdavimo paslauga, dėl ko atsakovei svarbūs abu parametrai dėl Lietuvos teritorijos padengimo UMTS tinklu ir duomenų gavimo kokybės UMTS tinkle. Atsakovės darbuotojai nurodė daug nusiskundimų dėl prastos UAB „Bitė“ atsakovei teikiamo ryšio kokybės. Atsakovė kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, pieninių veislių gyvuliams nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, produkcijos kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais ir šiomis temomis organizuoja mokymus. Bendrovėje dirba 283 darbuotojai, kai kurių iš kurių darbo pobūdis – išvažiuojamasis po visą Lietuvos teritoriją.
 7. Trečiasis asmuo Telia Lietuva, AB atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti.
 8. Nurodo, kad atsakovė išsamiai pagrindė, jog nustatyti vertinimo kriterijai Lietuvos teritorijos padengimo UMTS tinklu ir duomenų gavimo spartos UMTS tinkle yra tiesiogiai susiję su atsakovo perkamomis paslaugomis ir atsakovės poreikiais perkamų paslaugų kokybei ir funkcionalumui. Atsakovei reikalingas kokybiškas ir nuolat pasiekimas mobilus ryšys ir duomenų perdavimo paslaugos visoje Lietuvoje. Todėl atsakovė pasirinkdama kokybės kriterijaus konkrečius parametrus, tai padarė atsakingai ir teisėtai, parametrai parinkti pagal realius atsakovės poreikius. Atsakovės nustatyti vertinimo kriterijai neužkerto kelio nei vienam paslaugų teikėjui pateikti pasiūlymą ir varžytis dėl sutarties, todėl nepažeidžia lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų.
 9. Dublike ieškovė UAB „Bite Lietuva“ palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrindė Pirkimo sąlygose nustatytų vertinimo kriterijų/reikalavimų pagrįstumo, nepasisakė dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus-duomenų gavimo sparta tiekėjo UMTS tinkle tikslingumo, kai ši paslauga aktuali tik 20 abonentų iš 215. Perkančioji organizacija atsiliepime neteisingai ir netinkamai aiškina Rekomendacijų nuostatas. Atsakovės atsiliepime nurodytas darbuotojų funkcijų aprašymas nepagrindžia perkančiosios organizacijos sprendimo dėl ekonominių naudingumo vertinimo kriterijų pagrįstumo. Atsakovė nepasisakė dėl duomenų perdavimo paslaugos.
 10. Tripliku atsakovė UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 11. Nurodo, kad atsakovė turi teisę vertinti Pirkimo pasiūlymus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, susijusius su perkamų paslaugų kokybe, o ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametrus nustatė atsižvelgusi į pirkimo objektą.

3Ieškinys netenkintinas.

 1. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ (toliau – Pirkimas). Perkamos judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Ieškovė ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ 2017-06-14 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo ir neatitikimo LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) reikalavimų, kurios atsakovė netenkino.
 2. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pirkimo sąlygų teisėtumo. Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametrai (Pirkimo sąlygų 10.2 p. ir 2 priedo „Pasiūlymų vertinimas“) neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų ir 39 straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų, neužtikrina ekonominio naudingumo vertinimo tikslų, iš karto žinomas pasiūlymų įvertinimas. Ieškovės nuomone, perkančiosios organizacijos nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nepakankamai susiję su pirkimo objektu, nes esminę pirkimo objekto dalį sudaro ryšio paslaugos, kai tuo tarpu ekonominio naudingumo vertinime perkančioji organizacija neteisėtai numato įvertinti tiekėjo įrangą/technologiją paslaugų teikimui ir jos charakteristikas.
 3. VPĮ 17 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).
 4. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (VPĮ 37 str. 1 d.). Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 17 straipsnyje 3 dalyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Pagal teismų praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).
 5. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ji privalo paskelbti šio kriterijaus subkriterijaus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-344-381/2016; Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99, Rink. 2002, p. I-11617).
 6. Atsakovė Pirkimo sąlygose numatė, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų (10.2 p.).
 7. Atsakovė nurodė, kad ginčijamus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus pasirinko vadovaudamasi Viešųjų elektroninių ryšio paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų, patvirtintų 2008-03-28 Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-24 (toliau – Rekomendacijos) 29 punktu, numatančiu, jog supaprastintų pirkimų atveju perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Perkančioji organizacija pažymi, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametrus nustatė atsižvelgusi į poreikius dėl pirkimo objekto, nes atsakovės darbuotojai nuolat vyksta į atokesnes vietoves, į kontroliuojamų bandų ūkius, kur reikalinga kokybiška tiek judriojo ryšio, tiek duomenų perdavimo paslauga, dėl ko atsakovei svarbūs abu parametrai dėl Lietuvos teritorijos padengimo UMTS tinklu ir duomenų gavimo kokybės UMTS tinkle.
 8. Vies?u?ju? elektroniniu? rys?iu? paslaugu?, teikiamu? vies?uoju judriojo rys?io tinklu, vies?ojo pirkimo dokumentu? rengimo rekomendaciju?, patvirtintų 2008-03-28 Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-24, 29 punkte nurodyta, kad perkanc?iajai organizacijai rekomenduojama vertinti supaprastintu? pirkimu? atveju – pagal ekonomis?kai naudingiausio pasiu?lymo vertinimo kriteriju? arba pagal perkanc?iosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kai de?l objektyviu? priez?asc?iu? reikalingos itin kokybis?kos i?sigyjamos paslaugos tam tikrose perkanc?iosios organizacijos pagri?stose teritorijose, pavyzdz?iui, tolesne?se nuo didesniu? miestu? vietove?se, pasienio teritorijoje, girininkijoje ir pan. Tokiu atveju perkanc?ioji organizacija ture?tu? i?vertinti savo veiklos specifika?, itin kokybis?ku? i?sigyjamu? paslaugu? svarba? ir i?taka? s?ios veiklos efektyvumui, kitas svarbias aplinkybes. Rekomenduojama perkanc?iajai organizacijai, vertinant pasiu?lymus ekonomis?kai naudingiausio pasiu?lymo vertinimo kriterijumi, pirkimo dokumentuose pateikti ekonomis?kai naudingiausio pasiu?lymo vertinimo kriterijus, ju? lyginamuosius svorius, ekonomis?kai naudingiausio pasiu?lymo nustatymo formules bei vertinimo tvarka?. Perkanc?ioji organizacija turi nustatyti tokius pasiu?lymu? vertinimo kriterijus, o ypac? kokybe?s kriterijaus konkrec?ius parametrus, kad is?renkant geriausia? pasiu?lyma? bu?tu? sudarytos sa?lygos pasiekti Vies?u?ju? pirkimu? i?statymo 3 straipsnio 2 dalimi nustatyta? pirkimu? tiksla?.
 9. Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos), patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr. 1S-53, 9 punkte numatyta, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turi atitikti pagrindinius viešųjų pirkimų principus, t. y. būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose.
 10. Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymų vertinimas“ 3 punkte nustatyti kainos (K), Lietuvos teritorijos padengimo UMTS tinklu (U), duomenų gavimo spartos UMTS tinkle (G) vertinimo kriterijai bei atitinkami jų lyginamieji svoriai kainai (K) bus suteikiamas 80 balų lyginamasis svoris, Lietuvos teritorijos padengimui tiekėjo UMTS tinkle (U) – 10 balų lyginamasis svoris, duomenų gavimo spartai tiekėjo UMTS tinkle (G) - 10 balų lyginamasis svoris). Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodė poreikį paslaugoms įsigyti, nurodė paslaugų techninę specifikaciją, pateikė ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, jų parametrus, lyginamuosius svorius (balų intervalai) ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo formulę ( Rekomendacijų 10 p.).
 11. Atsakovė pasirinkdama Lietuvos teritorijos padengimo UMTS tinklu (U), duomenų gavimo spartos UMTS tinkle (G) vertinimo kriterijus, tokį savo pasirinkimą grindė aplinkybėmis, kad ieškovės teikiama ryšio paslauga yra nekokybiška, pagal atsakovės darbuotojų darbo specifiką reikalinga vykti į įvairias Lietuvos teritorijos vietas, atsakovės darbuotojai nurodė apie prastą tiek ryšio, tiek duomenų perdavimo kokybę. Atsižvelgiant į nurodytą, teismo vertinimu, atsakovei reikalinga be trukdžių veikianti duomenų gavimo paslauga visoje Lietuvoje, dėl ko nustatyti vertinimo kriterijai laikytini pagrįstais. Be to, kaip matyti, atsakovė nepažeidė ir Viešųjų pirkimų tarnybos nurodomų rekomendacijų Vies?u?ju? elektroniniu? rys?iu? paslaugoms įgyti.
 12. Pažymėtina, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir jų lyginamųjų svorių nustatymas yra perkančiosios organizacijos prerogatyva, nes būtent ji žino reikalingų įsigyti paslaugų specifiką, pobūdį ir tik ji gali nuspręsti, kokius reikalavimus būtina nustatyti, kad galėtų įsitikinti tiekėjo kompetencija ir pajėgumu ateityje vykdyti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos nustatytais vertinimo kriterijais, nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad atsakovės pasirinkti vertinimo kriterijai, lyginamieji svoriai prieštarauja VPĮ nuostatoms, pažeidžia teisėtus tiekėjų interesus (CPK 177, 178 str.). Ieškovės deklaratyvūs ir įrodymais neparemti argumentai, kad atsakovės nustatyti vertinimo kriterijai nėra susiję su pirkimo objektu, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi Lietuvos teritorijos padengimas UMTS tinklu lemia signalo stiprumą ir atitinkamai ryšio paslaugos kokybę, o duomenų gavimo sparta įtakoja perkančiosios organizacijos atliekamų funkcijų kokybę.
 13. Ieškovė pažymi, kad pagal Ryšių reguliavimo tarnybos viešai paskelbtus duomenis atsakovei iš anksto žinoma aprėptis ir duomenų gavimo sparta tiekėjo UMTS tinkle pagal sąlygas, dėl ko Konkurso dalyviai iš karto žinodami savo konkurentų galimus gauti ekonominio naudingumo balus, atitinkamai gali paskaičiuoti maksimalią kainą, kad laimėti Pirkimą. Tačiau Vies?u?ju? elektroniniu? rys?iu? paslaugu?, teikiamu? vies?uoju judriojo rys?io tinklu, vies?ojo pirkimo dokumentu? rengimo rekomendaciju? 31.3.1. punkte numatyta perkančiajai organizacijai galimybė nustatyti kokybe?s kriterijaus parametrą - teritorijos GSM (esant bu?tinybei UMTS) tinklo apre?ptis pagal signalo stiprumo lygi? ir jeigu perkanc?ioji organizacija ketina vertinti teritorijos apre?pti? tam tikrose perkanc?iosios organizacijos pagri?stose vietove?se, ji gali remtis Rys?iu? reguliavimo tarnybos interneto svetaine?je vies?ai paskelbtu GSM (esant bu?tinybei UMTS) tinklo konkrec?ios teritorijos, pavyzdz?iui, savivaldybe?s apre?pties z?eme?lapiu (nurodoma teritorijos apre?ptis dBm). Taigi Viešųjų pirkimų tarnyba savo rekomendacijos nedraudžia perkančiajai organizacijai remtis Ryšių reguliavimo tarnybos viešai skelbiamais parametrais, dėl ko atsakovo nustatyti vertinimo kriterijai neužkerta kelio paslaugų teikėjams pateikti pasiūlymą ir važytis Pirkime, o tiekėjų tinkle techninių parametrų palyginimas ir vertinimas nepažeidžia viešųjų pirkimų VPĮ nustatytų principų.
 14. Teismas taip pat atmeta ieškovės argumentus, kad atsakovo darbuotojai neturi klientui iš karto perduoti jokios informacijos, o ataskaitas, patalpintas internetinėje duomenų bazėje, atsakovės darbuotojai išanalizuoja tiesioginėje darbo vietoje, kadangi šiems argumentams pagrįsti ieškovė nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.).
 15. Teismas nesutinka su ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ argumentu, kad perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygos parengtos iš anksto įtvirtinant konkurencinį pranašumą UAB “Telia”, kadangi bet kokių kvalifikacinių reikalavimų nustatymas riboja konkurenciją, tačiau VPĮ nuostatoms prieštarauja tik pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui, neproporcingi kvalifikaciniai reikalavimai. Tai, kad tam tikro tiekėjo, ar asmens, pageidavusio dalyvauti konkurse, turimi kvalifikaciniai pajėgumai galimai neatitinka nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai, prieštaraujantis VPĮ nuostatoms.
 16. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus teismas daro išvadą, kad ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str.).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų.

 1. Atmetus ieškinį iš ieškovės sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi priteistinos atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 2 216 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bylos duomenys patvirtina atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį ir pagrįstumą, šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistų ir išdėstytų nauja redakcija rekomendacijų nustatytų civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių, todėl teismas sprendžia, kad atsakovės prašymas tenkintinas (CPK 93, 98 str.). Kadangi ieškinys atmestas, ieškovo byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.
 2. Trečiasis asmuo Telia Lietuva, AB pateikė duomenis, kad byloje patyrė 605 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios įvertinus bylos sudėtingumą ir procesinių dokumentų apimtį laikytinos neviršijančios Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, atitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.
 3. Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2017-07-10 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

6ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo, trečiasis asmuo – Telia Lietuva, AB, atmesti.

7Priteisti iš ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ (į.k.110688998) 2 216 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (į.k. 110072967) naudai ir 605 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens Telia Lietuva, AB (į.k. 121215434) naudai.

8Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinti (CPK 150 str. 2 d.).

9Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai