Byla e2-1479-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alvora“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4851-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alvora“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su uždarąja akcine bendrove „Kauno dujotiekio statyba“ ir uždarąja akcine bendrove „Ardynas“, ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Amber Grid“ dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „MT Group“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Alvora“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės AB „Amber Grid“ viešojo pirkimo komisijos 2016-04-13 sprendimą Nr. 7-440-459 dėl „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbų“ pirkimo (toliau – Pirkimas) eilės sudarymo, laimėjusiu pasiūlymu pripažinimo UAB „MT Group“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios kartu su PPS Pipeline Systems GmbH, pateiktą pasiūlymą; priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti vykdomo Pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad atsakovė pažeidė imperatyvias VPĮ nuostatas – viešųjų pirkimų principus ir tam, kad būtų išvengta tolesnių neteisėtų atsakovės veiksmų, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs Pirkimo objekto strateginę reikšmę atsakovei bei jos tiesioginių funkcijų vykdymui, 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė kaip nepagrįstą. Teismas kritiškai vertino ieškovės argumentus, kad perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino tiekėjų pasiūlymuose esančią medžiagą konfidencialia ir nepagrįstai neleidžia su ja susipažinti atsakovei. Nors pirmos instancijos teismas ir sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju sukeltų jai tam tikras neigiamas finansines pasekmes (prarasta galimybė dalyvauti Pirkime ir jį galimai laimėjus gauti ekonominę naudą iš sutarties vykdymo), tačiau pažymėjo, jog ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu - ieškiniu dėl žalos atlyginimo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Ieškovė UAB „Alvora“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 nutartį ir klausimą išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Be to, prie bylos prašo prijungti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1.

8Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

91. Teismo motyvas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl Pirkimo objekto svarbos prieštarauja Pirkimo faktinėms aplinkybėms ir suformuotai teismų praktikai. Nagrinėjamu atveju nėra įrodymų dėl Pirkimo objekto ypatingos svarbos, neišvengiamo būtinumo skubiai sudaryti ir vykdyti Pirkimo sutartį, realiai galinčios kilti žalos visuomenei ar jos daliai. Pirkimu yra perkami esamo dujotiekio rekonstravimo ir esamų uždarymo įtaisų (čiaupų) paprastojo remonto darbai, ir jokio papildomo alternatyvaus dujų tiekimo įgyvendinus šį pirkimą neatsiras bei Lietuvos energetinės nepriklausomybės esama situacija įgyvendinus šį objektą visiškai nepasikeis. Taigi šio Pirkimo įgyvendinimas nėra priskiriamas prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimo priemonių, o tik siejasi su atsakovės vykdomais eksploatuojamo esamo magistralinio dujotiekio tinklo darbais. Pirkimo objektas nedaro jokios įtakos bendro Lietuvos energetinio saugumo ir gamtinių dujų tiekimo šaltinių diversifikavimo ir kitų Europos Sąjungos bendrųjų interesų užtikrinimui. Pirkimo objekto darbų įgyvendinimas tik leis įvertinti esamo vamzdyno būklę bei bus padidintas perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo lygis tik atskirose magistralinio dujotiekio atšakose.

102. Nagrinėjamu atveju būtinumas įvykdyti darbus konkrečiuoju laikotarpiu dėl savalaikio Europos Sąjungos paramos lėšų įsisavinimo nebuvo įrodytas. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus pagal 2014–2020?m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 ?d. sprendimu Nr.?C(2014)6397, 6?prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą. Pagal šio aprašo III Skyriaus 18 punkto nuostatas atsakovė visada turi galimybę kreiptis dėl Europos Sąjungos paramos projekto įgyvendinimo termino pratęsimo į projektą įgyvendinančiąją instituciją, todėl neegzistuoja grėsmė prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

113. Ieškiniu yra ginčijamas UAB „MT Group“ ir PPS Pipeline Systems GmbH jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktą pasiūlymas net 7 (septyniais) savarankiškais pagrindais dėl neatitikimo skirtingoms Pirkimo sąlygoms ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymą – 5 (penkiais) skirtingais savarankiškais pagrindais. Pirmos instancijos teismas iš konteksto ištraukdamas tik pagrindą dėl trečiųjų asmenų pasiūlymų turinio konfidencialumo ir pasisakydamas dėl jo nepagrįstumo, paviršutiniškai įvertino ieškinio argumentus. Šiuo atveju, ieškinys yra prima facie pagrįstas ir sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi visi ieškinyje nurodyti pasiūlymų atmetimo pagrindai yra argumentuoti, pagrįsti nuorodomis į Pirkimo sąlygas ir trečiųjų asmenų pasiūlymų turiniu.

12Atsakovė AB |Amber Grid“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Be to, prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus.

13Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

141. Pirmos instancijos teismas teisingai įvertino, kad ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas. Ieškovė siekia ne apginti savo tariamai pažeistus interesus dėl tariamai netinkamo trečiųjų asmenų kvalifikacijos vertinimo, bet tiesiog bet kokiomis priemonėmis siekia nutraukti Pirkimo procedūras. Ieškovė pasiūlė kur kas didesnę kainą nei Pirkimo laimėtojas, todėl vienintelė galimybė laimėti ginčo Pirkimą yra varžytis visiems tiekėjams iš naujo.

152. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo objektas yra neabejotinai strategiškai svarbus atsakovei bei jos tiesioginių funkcijų vykdymui. Pirkimu siekiama įgyvendinti vieną iš svarbiausių strateginių Lietuvos energetikos projektų. Projektas „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir magistralinių dujotiekių pritaikymas vidinei diagnostikai“ nėra vien paprasti dujotiekio remonto darbai, kadangi šiuo projektu siekiama užtikrinti Lietuvos energetinį saugumą, be to, Pirkimo objektą sudarančiais darbais yra įgyvendinama Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. Atsakovė siekia įsigyti itin reikšmingus atsakovės ūkinei veiklai darbus – kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbus, t.y. atsakovė siekia vykdyti magistralinių dujotiekių vidinė diagnostiką bei įdiegti operatyvų technologinį valdymą dalyje dujų perdavimo sistemos. Tolesnis magistralinių dujotiekio vamzdynų eksploatavimas nesant galimybės tikrinti jų vamzdžių būklės, yra pavojingas tiek valstybei, tiek visai visuomenei, todėl nagrinėjamu atveju visuomenės interesui Pirkimo objektu ir Pirkimo procedūrų tęsimui turėtų būti teikiamas prioritetas.

163. Ieškovės teiginiai, kad Pirkimo sutarties laikotarpis yra labai ilgas ir neva nepatvirtina intereso kuo skubiau įsigyti darbus, yra klaidinantys ir neatitinkantys tiesos. Pirkimo objektą sudaro ne paprasti remonto ir rekonstrukcijos darbai, kuriuos ieškovė neva galėtų atlikti per vienerius metus, bet kompleksinis inžinerinis sprendimas. Vien teritorijų planavimo dokumentų ir susitarimų su žemės sklypų savininkais rengimas gali užtrukti ilgiau nei vienerius metus, todėl atsakovės nustatyto 20 ir 32 mėnesių darbų atliko terminai vertintini kaip minimalūs ir tuo pačiu optimalūs tokios apimties darbams atlikti. Bet koks vėlavimas pradėti darbus gali reikšti labai reikšmingus vėlavimus vėlesnėse stadijose.

174. Atsakovei vėluojant įgyvendinti Pirkimo objektą sudarančius darbus, kyla didelė rizika netekti ES finansavimo. 2016 m. kovo 1 d. Lietuvos verslo paramos agentūra ir atsakovė sudarė projekto Nr. 06-3.1-LVPA-V-101-01-0006 finansavimo sutartį, pagal kurią Projekto veiklų įgyvendinimas turi būti pradėtas 2016 m. kovo 21 d. ir baigtas 2019 m. vasario 28 d. Pirkimas yra vykdomas atsižvelgiant į minėtoje Finansavimo sutartyje nustatytus terminus. Tai, jog ieškovė nurodo, kad atsakovė turi galimybę pratęsti Projekto finansavimo terminus, neturi jokios reikšmės sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

186. Ieškovė turi galimybę ginti savo neva pažeistas teises ir kitais būdais – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Ieškovė negali naudotis Pirkimo procedūrų stabdymu kaip vienintele priemone apginti savo tariamai pažeistas teises.

19Trečiasis asmuo UAB „MT Group“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, taip pat prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

211. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Pirkimo objektas yra strategiškai svarbus projektas visuomenei, todėl egzistuoja viešasis interesas netaikyti ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Nors pagal Pirkimo reikalavimus statybos darbus reikės pradėti tik 2017 metais, tačiau dar iki statybos darbų pradžios būtina atlikti visą eilę kitų darbų (paslaugų), t. y. parengti teritorijų planavimo dokumentus, projektinius sprendinius, projektavimo sąlygų sąvadą, tyrinėjimo ataskaitas, projektavimo užduotį, atitinkamų sutarčių projektus su gretimų žemių savininkais ir gauti statybos leidimus, todėl Pirkimo procedūrų sustabdymas bylos nagrinėjimo laikotarpiui ženkliai paveiktų visuomenei svarbių darbų vykdymo pradžią bei pabaigą.

222. Viešasis interesas yra susijęs ne tik su pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tačiau ir su racionaliu biudžeto lėšų panaudojimo tikslu. Trečiojo asmens su jungtinės veiklos partneriu PPS Pipeline Systems GmbH pasiūlyta kaina yra mažiausia Pirkime ir nuo ieškovės pasiūlytos kainos ženkliai skiriasi – pasiūlytų kainų skirtumas yra net 2 670 694,31 EUR (su PVM). Pirkimu siekiamiems įsigyti darbams yra numatytas dalinis finansavimas ES dotacijomis iš ES struktūrinių fondų lėšų (Pirkimo sąlygų 2.5 p.), siekiantis 6 024 000 EUR sumą. Jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ES finansavimas gali būti prarastas. Teorinė galimybė pratęsti paramos gavimo terminą nėra pakankamas pagrindas spręsti, jog grėsmė viešajam interesui negali atsirasti.

233. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad apeliantės ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškinio akivaizdų nepagrįstumą liudija vien jau tai, kad ieškovė yra likusi trečia pasiūlymų eilėje bei siekia nuginčyti net dviejų Pirkimo dalyvių kvalifikaciją. Ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad nors Pirkimo sąlygos tam tikrų reikalavimų nenumatė, atsakovė neva vis tiek turėjo vertinti trečiojo asmens pasiūlymą pagal neegzistuojančius reikalavimus, t. y. tokiu būdu netiesiogiai nurodant, kad Pirkimo sąlygos turėjo numatyti papildomus reikalavimus, nors jų apskundimo terminas pasibaigė beveik prieš pusę metų.

244. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, kadangi ieškovė galės ginti savo teises kitais būdais, t. y. reikalauti žalos atlyginimo (jeigu ieškinys nagrinėjamoje byloje, nors tam nėra pagrindo, vis dėlto būtų tenkintas).

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

27Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

28Ieškovė su atskiruoju skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Atsakovė AB „Amber Grid“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujų rašytinių įrodymų: pranešimo, patalpinto Valstybinės energetikos inspekcijos svetainėje, kopiją, Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų plano kopiją bei Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano kopiją.

29CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

30Atsižvelgiant į tai, kad minėti rašytiniai įrodymai teismui galėjo būti pateikti ir anksčiau, bei į tai, jog bet kuriuo atveju šie rašytiniai įrodymai neturi esminės reikšmės sprendžiamo klausimo baigčiai, juos atsisakytina prijungti prie bylos medžiagos.

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

32Nagrinėjamoje byloje ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti vykdomo Pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

33Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

34Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė AB „Amber Grid“ skelbiamų derybų būdu vykdo „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbų“ viešąjį pirkimą. 2016-04-28 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, reikalaudama panaikinti 2016-04-13 sprendimą Nr. 7-440-459 dėl Pirkimo eilės sudarymo, laimėjusiu pasiūlymu pripažinimo UAB „MT Group“ pateiktą pasiūlymą. Pasak ieškovės, UAB „Šilumos dujotiekio statyba“ ir UAB „MT Group“ paraiškos ir pasiūlymai neatitinka Pirkimo sąlygų, o perkančioji organizacija nepagrįstai nesuteikė galimybės tiekėjui susipažinti su kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodytų prekių gamintojais, prekių modelių pavadinimais. Ieškovės įsitikinimu, tokiais veiksmais perkančioji organizacija pažeidė jos teises bei Pirkimo sąlygų 10.15 punkte įtvirtintas nuostatas ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Atsakovei pretenziją atmetus, ieškovė UAB „Alvora“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės AB „Amber Grid“ viešojo pirkimo komisijos 2016-04-13 sprendimą Nr. 7-440-459 dėl „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbų“ pirkimo eilės sudarymo, laimėjusiu pasiūlymu pripažinimo UAB „MT Group“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios kartu su PPS Pipeline Systems GmbH, pateiktą pasiūlymą. Be to, prašė įpareigoti atsakovę sustabdyti vykdomo Pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs Pirkimo objekto strateginę reikšmę atsakovei bei jos tiesioginių funkcijų vykdymui, 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovė atskiruoju skundu prašo minėtą pirmos instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

35Apeliantė teigimu, ieškinys yra prima facie pagrįstas ir sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o pirmos instancijos teismas tik formaliai vertino ieškinio pagrįstumą. Tuo tarpu atsakovė ir trečiasis asmuo tvirtina, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

36Sutiktina su bylos šalimis, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).

37Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad išnagrinėjęs bylą iš esmės Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 22 d. sprendimu, nenustatęs, jog atsakovė, vertindama trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktams, ir pripažinusi ją tinkama, būtų pažeidusi Pirkimo sąlygų reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ar imperatyviąsias teisės normas, ieškovės UAB „Alvora“ ieškinį atmetė. Minėtas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus. Taigi, nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir drausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

38Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

39Dėl procesinės bylos baigties

40Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria naikinti vadovaujantis ieškovės atskirojo skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Alvora“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs Pirkimo objekto strateginę reikšmę... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Ieškovė UAB „Alvora“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 9. 1. Teismo motyvas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl Pirkimo... 10. 2. Nagrinėjamu atveju būtinumas įvykdyti darbus konkrečiuoju laikotarpiu... 11. 3. Ieškiniu yra ginčijamas UAB „MT Group“ ir PPS Pipeline Systems GmbH... 12. Atsakovė AB |Amber Grid“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su... 13. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 14. 1. Pirmos instancijos teismas teisingai įvertino, kad ieškinys nėra net... 15. 2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo objektas yra... 16. 3. Ieškovės teiginiai, kad Pirkimo sutarties laikotarpis yra labai ilgas ir... 17. 4. Atsakovei vėluojant įgyvendinti Pirkimo objektą sudarančius darbus, kyla... 18. 6. Ieškovė turi galimybę ginti savo neva pažeistas teises ir kitais būdais... 19. Trečiasis asmuo UAB „MT Group“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo,... 20. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 21. 1. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Pirkimo objektas yra... 22. 2. Viešasis interesas yra susijęs ne tik su pirkimo objektu ir jo teikiama... 23. 3. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad apeliantės ieškinys... 24. 4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 28. Ieškovė su atskiruoju skundu pateikė naują rašytinį įrodymą –... 29. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 30. Atsižvelgiant į tai, kad minėti rašytiniai įrodymai teismui galėjo būti... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo... 33. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė AB „Amber Grid“ skelbiamų... 35. Apeliantė teigimu, ieškinys yra prima facie pagrįstas ir sudaro pagrindą... 36. Sutiktina su bylos šalimis, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų... 37. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai... 39. Dėl procesinės bylos baigties... 40. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 42. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą....