Byla e2-908-524/2017
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ginčijimo, tretieji asmenys UAB ,,Ekovalis“, UAB ,,BNB Capital“, UAB ,,Ecoservice Klaipėda“, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Parsekas“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ginčijimo, tretieji asmenys UAB ,,Ekovalis“, UAB ,,BNB Capital“, UAB ,,Ecoservice Klaipėda“, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

2

  1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti: neteisėtu ir panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2016-10-31 sprendimą organizuoti viešąjį pirkimą ,,Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį Jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ neskelbiamų derybų būdu; neteisėtu ir panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2016-10-31 sprendimą dėl viešajame pirkime ,,Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį Jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“, organizuotame neskelbiamų derybų būdu, pateikto vienintelės tiekėjos UAB „Ekovalis“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu; neteisėtu ir panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2016-10-31 sprendimą dėl viešajame pirkime ,,Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį Jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“, organizuotame neskelbiamų derybų būdu, pateikto vienintelės tiekėjos UAB „Ekovalis“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu viešąjį pirkimą; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento dėl viešojo pirkimo ,,Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį Jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“, organizuoto neskelbiamų derybų būdu, 2016-11-15 sudarytą viešojo pirkimo sutartį su vienintele tiekėja UAB,,Ekovalis“. Ieškovė nurodo, kad kol Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB ,,Parsekas“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl 2016-09-06 atsakovės paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ priimtų sprendimų ginčijimo, atsakovė paskelbė analogišką techninę užduotį, kurios pagrindu buvo paskelbtas minėtas atsakovės konkursas. Atsakovė nusprendė atliekų ir laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas pirkti neskelbiamų derybų būdu. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą leisti dalyvauti minėtame pirkime, bet atsakovė prašymo netenkino, atsisakymo tenkinti prašymą priežasčių nenurodė. Dėl to ieškovė 2016-11-16 pateikė pretenziją atsakovei, tačiau 2016-11-18 pranešimu pretenziją atsisakyta nagrinėti, nes 2016-11-15 buvo pasirašyta sutartis dėl paslaugų pagal minėtą paskelbtą pirkimą teikimo su UAB ,,Ekovalis“. Teigia, kad atsakovė sistemingai pažeidinėja Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, ieškovės teises bei teisėtus interesus, visais įmanomais būdais proteguoja vienintelę tiekėją – UAB ,,Ekovalis“. Mano, kad kol Klaipėdos apygardos teisme neišnagrinėta anksčiau nurodyta byla dėl atsakovės 2016-09-06 konkurso, jo metu priimtų sprendimų nuginčijimo, atsakovė negalėjo organizuoti pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Teigia, kad UAB „Ekovalis“ pateiktas pasiūlymas neatitinka techninės užduoties I dalies 7 punkte įtvirtintų reikalavimų, neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Be to, minėto trečiojo asmens pasiūlyta paketo kaina palyginti su ieškovės kaina skiriasi dvigubai, todėl kyla objektyvių abejonių dėl UAB „Ekovalis“ nurodytos pasiūlymo kainos pagrįstumo. Mano, kad UAB „Ekovalis“ nėra pajėgi vykdyti pasirašytą su atsakove sutartį. Teigia, kad 2016-11-15 viešojo pirkimo sutarties 7.27 punkto sąlyga, numatanti tiekėjo teisę sutarties vykdymo metu ne tik pakeisti esamą subtiekėją, bet ir pasitelkti naują subtiekėją, yra neteisėta, neatitinka įstatymo reikalavimų. Atkreipia dėmesį, kad pirkimo laimėtoja yra padariusi rimtų profesinių pažeidimų, už kuriuos jos darbuotojams yra paskirtos nuobaudos. Pabrėžia, kad minėtam pirkimui rengti nebuvo visų reikalingų sąlygų, juolab kad minėtas pirkimas rengtas esant galiojančiam sprendimui dėl 2016-09-06 konkurso rezultatų. Teigia, kad nekviesdama dalyvauti ieškovės minėtame pirkime, atsakovė pažeidė ieškoves teises ir teisėtus interesus.

32017-01-03 ieškovė pateikė prašymą pridėti papildomus įrodymus

  1. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu atsakovei buvo privalu, priešingu atveju būtų pažeisti tiek Lietuvos Respublikos, tiek tarptautiniai teisės aktai dėl atliekų ir teršalų surinkimo. Be to, iškiltų reali grėsmė, kad minėtų atliekų ir teršalų surinkimas nebūtų vykdomas pasibaigus iki tol galiojusioms sutartims ir joms vykdyti skirtoms lėšoms. Būtinybę rengti ginčijamą pirkimą lėmė ir ieškovės veiksmai – ieškinio pateikimas dėl 2016-09-06 skelbto konkurso sprendimų. Pažymi, kad nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigs prieš tai nurodyto ieškinio nagrinėjimas, atsakovė negalės sudaryti su ieškove paslaugų teikimo sutarties, nes ieškovės pasiūlyta kaina viršija supaprastinto pirkimo ribas. Teigia, kad UAB „Ekovalis“ buvo pasirinkta kaip vienintelė tiekėja, pagrindusi siūlomą kainą. Pažymi, kad byloje pateikti duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad minėtas trečiasis asmuo neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, minėtam asmeniui ekonominės sankcijos taikytos nebuvo. Atkreipia dėmesį, kad ieškovės nurodytos aplinkybės dėl trečiojo asmens pasiūlytos mažos kainos nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, atsakovei trečiojo asmens siūloma kaina tiko, ieškovės nurodytos minėtos aplinkybės paimtos iš kitos civilinės bylos ir su šia byla nėra susijusios.
  2. Tretieji asmenys UAB ,,Ekovalis“, UAB ,,BNB Capital“ ir UAB ,,Ecoservice Klaipėda“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.
  3. Ieškovė pateikė dubliką, juo prašo ieškinį patenkinti. Palaiko ieškinyje išdėstytą poziciją ir papildomai nurodo, kad 2016-10-31 neegzistavo dvi esminės būtinosios neskelbiamų derybų sąlygos, t. y. ypatinga skuba kyla dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir ypatingos skubos aplinkybės nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos. Teigia, kad atsiliepimo argumentai apie išnaudotas visas lėšas mažos vertes pirkimams 2016 m. visiškai nepagristi. Pažymi, kad atsakovė atsiliepime nepateikė jokių svarių argumentų ir įrodymų, kodėl į neskelbiamas derybas nekvietė ieškovės. Anot ieškovės, toks atsakovės elgesys pažeidžia tiek ieškovės teises, tiek VPĮ nuostatas.
  4. Atsakovė pateikė tripliką, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškinio reikalavimai suponuoja aplinkybę, jog į bylos nagrinėjimą atsakovu turėtų būti patrauktas ir trečiasis asmuo UAB „Ekovalis“. Kadangi minėta aplinkybė neegzistuoja, teismas neturi procesinės galimybės šioje civilinėje byloje priimti teismo sprendimo, tiesiogiai keičiančio ar panaikinančio UAB „Ekovalis“ teises. Teigia, kad visos sąlygos pirkimui neskelbiamų derybų būdu organizuoti egzistavo, todėl pirkimas atliktas teisėtai. Aplinkybes dėl trečiojo asmens pasiūlytos kainos, atitikties techniniams bei kitiems minimaliems reikalavimams, atliekų ir teršalų utitilizavimo paslaugoms skirtų lėšų grindžia atsiliepime į ieškinį išdėstytomis aplinkybėmis ir prie šio atsiliepimo pridėtais įrodymais.

42017-01-09 atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašo pridėti prie bylos laivo ,,Jakai“ savininko pažymą apie talpinamą krovinį.

  1. 2017-01-03 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą šioje byloje, kuri išsiųsta dalyvaujantiems byloje asmenims.
  2. 2017-01-11 ieškovė pateikė atsiliepimą į 2017-01-09 atsakovės rašytinius paaiškinimus ir į atsakovės prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.
.

5Ieškinys atmestinas.

68. Byloje nustatyta, jog kol Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla

7Nr. e2-1693-524/2016, iškelta pagal ieškovės UAB ,,Parsekas“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl sprendimų, priimtų dėl 2016-09-06 atsakovės paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“, ginčijimo, atsakovė nusprendė atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas pirkti neskelbiamų derybų būdu. Šią aplinkybę įrodo 2016-11-15 sudarytos viešojo pirkimo sutarties 2.1 p., kuriame nurodyta, jog paslaugų trukmė – ne ilgiau, nei įsiteisės teismo sprendimas paminėtoje civilinėje byloje ir bus pasirašyta nauja sutartis dėl atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo (t. 1, b. l. 362). Šios bylos ginčo dalykas – atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2016-10-31 sprendimas organizuoti viešąjį pirkimą ,,Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį Jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ neskelbiamų derybų būdu ir jos sprendimas sudaryti paminėtą paslaugų teikimo sutartį, kurios suma 455 000 EUR, su UAB ,,Ekovalis“, o ne su ieškove. Ieškovė pateikė konkursinį pasiūlymą, kurio preliminaraus įkainių paketo kaina – 1 077 547,35 EUR, įskaitant PVM, o UAB ,,Ekovalis“ preliminaraus įkainio paketo kaina 421 588,20 EUR, įskaitant PVM. Tačiau šioje byloje ieškovė neįrodė, jog atsakovės skubiai perkama paslauga neatitinka neskelbiamų derybų būdo.

89. Pagal VPĮ nuostatas neįvykus (pasibaigus) viešo pirkimo procedūroms konkurencinio dialogo būdu, gali būti vykdomos neskelbiamos derybos. Esminės neskelbiamų derybų vykdymo sąlygos – kviečiami konkurencinio dialogo dalyviai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymo pateikimo reikalavimus (VPĮ 56 str. 1 d. 1 p.); tarnyba turi pateikti sutikimą (VPĮ 82 str. 2 d. 7 p.). Toks sutikimas nereikalingas, jeigu perkančioji organizacija numato paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba jeigu pirkimas atliekamas pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą (ypatingos skubos atvejis). Šioje byloje perkamos paslaugos pobūdis įrodo ypatingos skubos atvejį. Atsakovės paskelbtų Supaprastintų pirkimų taisyklių (t. 3, b. l. 99) 9 p. buvo paskelbtos neskelbiamų derybų sąlygos. 9.1.4 p. buvo numatyta viena iš sąlygų – dėl per ilgų pirkimo procedūrų. Atsakovė surašė paklausimą Viešųjų pirkimų tarnybai (t. 3, b. l. 159) dėl neskelbiamų derybų. Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-10-26 atsakymas atsakovei (t. 3, b. l. 27) patvirtino, jog atsakovė ginčo pirkimą gali vykdyti neskelbiamų derybų būdu. Be to, atsakovė viešųjų pirkimų teisinius santykius inicijuoja ir juose dalyvauja ne kaip klasikinio, o kaip transporto paslaugų sektoriaus perkančioji organizacija, todėl viešojo pirkimo procedūrų neskelbiamų derybų būdu organizavimui taikytinas ne VPĮ 56, o 73 straipsnis, kuris nereikalauja Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 70 str. 1 d. 2 p., 70 str. 1 d. 6 p.).

9Šioje byloje Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvados dalyje dėl neskelbiamų derybų tik išdėstė teisės teoriją dėl paslaugos įsigijimo šiuo būdu išimtinumo, tačiau nepasisakė dėl perkamos paslaugos pobūdžio ir susiklosčiusios faktinės padėties atsakovei organizuojant viešąjį pirkimą nuo 2016-05-30 iki 2016-08-23.

1010 Akivaizdu, jog atsakovė privalo vykdyti teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo funkciją. Ši atsakovės pareiga reglamentuota Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 28 str. 3 d., Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 7 str. 1d. 2 p. bei tarptautiniuose teisės aktuose ir ši paslauga yra neabejotinai svarbi viešojo intereso aspektu, ji privalo būti vykdoma nepertraukiamai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Pažyma (t. 3, b. l. 74) įrodo, jog laikotarpiu nuo 2016-11-15 iki 2016-12-09 į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą kasdien atvykdavo po keletą laivų, kita pažyma (t. 3, b. l. 94) įrodo, jog atsakovė per metus vidutiniškai atliekas surenka iš 2300 laivų, todėl ši paslauga teikiama nepertraukiamai.

1111. Byloje įrodyta, jog šią paslaugą pagal 2014-06-17 sutartį teikė UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“. Atsakovė numatydama, jog lėšos pagal šią sutartį baigsis 2016 m. rudenį, 2016-05-30 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą, vokų atplėšimas įvyko 2016-07-18 ir UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ iki 2016-08-03 nepagrindė atsakovei mažos kainos, todėl šios įmonės pasiūlymas buvo atmestas ir atsakovės viešojo pirkimo komisija paprašė antros vietos laimėtojos – ieškovės pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą iki 2016-08-09, tačiau ieškovė tokio pagrindimo nepateikė. 2016-08-23 buvo nutrauktas atviras konkursas dėl per didelių ir atsakovei nepriimtinų kainų (t. 3, b. l. 11, 30, 40, 43, 45–47). Todėl šios aplinkybės dėl atviro konkurso dalyvių kainų nepagrindimo negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos, nes neįmanoma numatyti, kodėl potencialūs tiekėjai, dalyvaujantys viešojo pirkimo procedūrose, nevykdo perkančiosios organizacijos paklausimų. Todėl šios bylos kontekste atsakovė įrodė, jog šį ginčijamą pirkimą turėjo pagrindą organizuoti neskelbiamų derybų būdu. Kasacinio teismo pasisakyta dėl perkančiosios organizacijos teisės viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, kai neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio ji negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais VPĮ nustatytais terminais, o aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos (VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Paminėtos aplinkybės įrodo, jog ypatinga skuba nepriklausė nuo atsakovės veiksmų, nes ji tinkamai organizavo atviro konkurso procedūras, kurios buvo 2016-08-23 nutrauktos ne dėl atsakovės neveikimo. Akivaizdu, jog atsakovė šių aplinkybių negalėjo numatyti, todėl šią susiklosčiusią faktinę situaciją galima laikyti nenumatomu įvykiu. Aplinkybę, jog du atviro konkurso tiekėjai nepagrįs savo kainos, galima laikyti nenumatomu įvykiu, nes dalyvaujančių viešajame pirkime asmenų pagrindinis tikslas yra laimėti viešą konkursą, vykdyti visas perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, jog

122016-08-18 atsakovė organizavo naują mažos vertės pirkimą ir buvo sudaryta 2016-09-17 sutartis su UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“, o paraleliai buvo parengti nauji atviro pirkimo ,,Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas“ dokumentai. Šis supaprastintas pirkimas yra ginčijamas civilinėje byloje Nr. 2-1693-524/2016, o lėšų, galimų naudoti atliekų surinkimui ir utilizavimui, likutis pagal 2016-06-17 ir 2016-09-07 sutartis buvo 26 473 EUR (t. 3, b. l. 29). Atsakovė nurodo, jog per vieną mėnesį vidutiniškai yra atliekama atliekų ir teršalų surinkimo darbų už 37 110 EUR, todėl ieškovė neįrodė, jog atsakovė turėjo pakankamai lėšų privalomai paslaugai atlikti. Įvertintina tai, kad ieškovė yra šios srities verslininkė, atsakovė Juridinių asmenų registro išrašais įrodinėja ieškovės ir jai paslaugas teikiančios įmonės dalyvių bendrumą, nors ši aplinkybė nėra teisiškai reikšminga byloje, tačiau teisiškai reikšminga, jog ieškovei yra žinomas ginčo paslaugos pobūdis, jos svarba ir šios paslaugos suteikimo skuba bei mėnesio sąmata.

1312. Pagal Teisingumo Teismo praktiką, neskelbiamų derybų procedūra VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu gali būti taikoma tik tada, kai įvykdomos trys kumuliacinės (taikomos kartu) sąlygos: a) turi įvykti nenumatomas įvykis; b) turi susidėti ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) turi būti priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Jei nenustatoma bent vienos iš nurodytų sąlygų, perkančiosios organizacijos negali nesilaikyti direktyvų nuostatų, susijusių būtent su paskelbimu apie pirkimą (Teisingumo Teismo 1992 m. kovo 18 d. sprendimas Komisija prieš Ispaniją, C-24/91, Rink. 1992, p. I-1989; 1993 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas Komisija prieš Italiją, C-107/92, Rink. 1993, p. I-4655; kt.).Šios nutarties 11 p. nurodytos aplinkybės įrodo nenumatyto įvykio buvimą, dėl ko susidarė ypatingos skubos aplinkybės dėl perkamos paslaugos privalomo atlikti pobūdžio. Šioje byloje neįmanoma neįvertinti paslaugos pobūdžio, nes akivaizdu, jog ši paslauga privalo būti atliekama nedelsiant ir ji šios nutarties 10 p. motyvais yra svarbi viešojo intereso aspektu. Šioje byloje yra įrodytas priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio, t. y. tarp 2016-05-30 paskelbto supaprastinto atviro konkurso dalyvių kainų nepagrindimo, ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos.

1413. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas, pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar (ir) paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

1514. Kasacinio teismo pažymėta, kad ankstesni (prieš neskelbiamas derybas) perkančiosios organizacijos ir tiekėjo santykiai VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme yra teisiškai nereikšmingi, vertinant pagal šį pirkimo būdą sudarytos sutarties teisėtumą, ir nesukuria tokiam ūkio subjektui daugiau teisių nei kitiems potencialiems rangovams.

16Pažymėtina, kad nei nacionaliniame, nei Europos Sąjungos teisiniame reguliavime nenustatyta sąlygų, pagal kurias būtų sprendžiama, kiek ūkio subjektų kviesti į neskelbiamas derybas. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog ieškovė yra pasiūliusi gerokai didesnę pirkimo kainą, todėl atsakovė pagrįstai neskelbiamų derybų būdu pasirinko tiekėją, pasiūliusį žemiausią paslaugos kainą.

1715. Neskelbiamų derybų vykdymo atvejo būtina sąlyga – pirkimo sąlygų nekintamumas. Byloje nenustatyta, jog UAB ,,Ekovalis“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų. Ieškovė įrodinėja, jog UAB ,,Ekovalis“ turima įranga, t. y. laivai ,,Šarka“ ir ,,Jakai“ neatitinka techninės užduoties. Nevieša pripažinta bylos medžiaga įrodo, jog 2016-11-14 UAB ,,Ekovalis“ pateikė galutinį pasiūlymą, kuriame nurodė savo subrangovus. Subrangovų sąraše nėra nurodyta UAB ,,Žuvitakis“, todėl nepagrįstas ieškovės dubliko motyvas, jog UAB ,,Ekovalis“ pakeitė subrangovus ir su galutiniu pasiūlymu pateiktoje 2016-11-08 pažymoje apie turimą įrangą UAB ,,Ekovalis“ nurodė jau du laivus ,,Šarka“ ir ,,Jakai“. Ieškovė įrodinėja, jog šie laivai neatitinka techninėse sąlygose nurodytų talpos reikalavimų. Sąlygų 3.2.2 p. reglamentuoti tiekėjui keliami kvalifikacijos reikalavimai, t. y. nurodoma, kokią įrangą privalo turtėti tiekėjas, šis sąlygų punktas buvo detalizuotas reikalavimu pateikti pažymą apie įrangą, nurodant jos pavadinimą, charakteristiką, turimą įrangos kiekį (t. 3, b. l. 93). Tokį reikalavimą UAB ,,Ekovalis“ įvykdė ir nurodė turimą įrangą bei laivus, nurodydama laivo ,,Jakai“ talpą – 321 t. Pateiktas vidaus vandenų transporto bilietas (t. 4, b. l. 61) įrodo, jog laivo ,,Jakai“ bendroji talpa registracinėmis tonomis – 207, o vandentalpa – 421 t, todėl pagrįsti atsakovės tripliko 24–25 p. bei rašytinių paaiškinimų motyvai dėl laivo ,,Jakai“ talpinamo krovinio tūrio atitikties techninėms sąlygoms. Atsakovės techninės užduoties 7 p. buvo konkrečiai suformuluoti nuotekų iš laivų priėmimo įrangos reikalavimai, iš kurių vienas reikalavimas – priimti 300 kub. metrų ir daugiau iš vieno laivo vienu metu. Techninėje užduotyje ties šiuo normatyvu nebuvo detalizuota nuotekų rūšis, todėl nereikalauja papildomo įrodinėjimo aplinkybė, jog tik atitinkamos temperatūros (20 laipsnių) 1 kub. metras vandens yra lygus vienai tonai, tačiau kitos nuotekų rūšys (aliejai, degalai) yra lengvesni. Sąlygų 3.2.2 p. įpareigojo dalyvį pateikti konkretų turimos įrangos sąrašą ir laivo dokumentus, techninėje užduotyje nurodytas vienas reikalavimas – priimti 300 kub. metrų ir daugiau iš vieno laivo vienu metu, todėl perkančioji organizacija vertindama dalyvio pasiūlymą neturėjo pareigos atlikti nurodomus ieškovės skaičiavimus dėl laivo ,,Jakai“ tūrio.

1816. Šios bylos kontekste įvertinus ieškovės pasiūlytą kainą ir trečiojo asmens pasiūlytą mažesnę kainą darytina išvada, jog atsakovė pagrįstai kreipėsi į UAB ,,Ekovalis“, nes siekė įsigyti paslaugą laikinai ir skubiai pačia mažiausia kaina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. birželio 27 nutartyje Nr. 3K-3-293/2011 yra konstatavusi, kad dėl pasiūlymo kainos sprendžia perkančioji organizacija.

1917. Ieškovės argumentai dėl rimto profesinio pažeidimo šioje byloje neįrodyti, nes byloje neįrodyta, jog UAB ,,Ekovalis“, kaip juridinis asmuo, buvo bausta dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo pažeidimo ir jos dalyvavimas buvo nesuderinamas pagal pirkimo sąlygų 3.1.6 p. Ši ieškovės nurodoma aplinkybė paneigta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymu.

2018. Atsakovė prašo priteisti 2202,20 EUR bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė pateikė atsiliepimą į šį prašymą ir prašo nepriteisti 560 EUR be PVM išlaidų, turėtų ruošiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes šis klausimas bus sprendžiamas nagrinėjant atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniame teisme, todėl klausimas dėl šių išlaidų priteisimo nespręstinas. Spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Šioje byloje yra pagrindas sumažinti atsakovės prašomas priteisti 2202,20 EUR išlaidas advokato pagalbai apmokėti, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, nes įvertintina tai, jog tas pats advokatas atstovavo ieškovei kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1693-525/2016, kurioje buvo analizuojamas tos pačios ginčo paslaugos pirkimas 2016-09-06 atsakovės paskelbtu supaprastintu atviru konkursu „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“. Iš ieškovės atsakovei priteistina 1000 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai iš UAB ,,Parsekas“ 1 000 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2.
  1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 3. 2017-01-03 ieškovė pateikė prašymą pridėti papildomus įrodymus 4. 2017-01-09 atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašo pridėti prie... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. 8. Byloje nustatyta, jog kol Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama... 7. Nr. e2-1693-524/2016, iškelta pagal ieškovės UAB ,,Parsekas“ ieškinį... 8. 9. Pagal VPĮ nuostatas neįvykus (pasibaigus) viešo pirkimo procedūroms... 9. Šioje byloje Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvados dalyje dėl... 10. 10 Akivaizdu, jog atsakovė privalo vykdyti teršalų iš uosto akvatorijos... 11. 11. Byloje įrodyta, jog šią paslaugą pagal 2014-06-17 sutartį teikė UAB... 12. 2016-08-18 atsakovė organizavo naują mažos vertės pirkimą ir buvo sudaryta... 13. 12. Pagal Teisingumo Teismo praktiką, neskelbiamų derybų procedūra VPĮ 56... 14. 13. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų... 15. 14. Kasacinio teismo pažymėta, kad ankstesni (prieš neskelbiamas derybas)... 16. Pažymėtina, kad nei nacionaliniame, nei Europos Sąjungos teisiniame... 17. 15. Neskelbiamų derybų vykdymo atvejo būtina sąlyga – pirkimo sąlygų... 18. 16. Šios bylos kontekste įvertinus ieškovės pasiūlytą kainą ir trečiojo... 19. 17. Ieškovės argumentai dėl rimto profesinio pažeidimo šioje byloje... 20. 18. Atsakovė prašo priteisti 2202,20 EUR bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai iš UAB... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...