Byla e2-680-820/2019
Dėl paveldėjimo liudijimo dalies nuginčijimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mantui Virbickui, atsakovei V. Z. ir jos atstovei advokatei Laurai Augytei – Kamarauskienei, trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) atstovei advokatei Laurai Augytei – Kamarauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei notarei V. Z., dalyvaujant tretiesiems asmenims Č. V., K. V., I. J., AIG Europe Limited (Finland Branch), V. S. dėl paveldėjimo liudijimo dalies nuginčijimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir, patikslinęs ieškinį, galutinai suformulavo šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Panaikinti notarės V. Z. 2012-01-17 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, notarinio registro Nr.6-35V2 dalyje, kuria nurodoma, jog A. D. paveldimą turtą sudaro: 1/2 (viena antroji) dalis nuo 1/2 (vienos antrosios) dalies pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto indeksu 1A1M, turinčio 85.87 kv. m. bendro ploto, esančio ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m, sav., Nekilnojamojo turo registre įregistruotas turtas, registro įrašo Nr. ( - ), priklaususi mirusiajam pagal 1992-09-29 Vilniaus m. 1-ojoje notarinėje kontoroje patvirtintą pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr.1-1374 pirkimo - pardavimo sutartį, reg. Nr.11-6441, pagal 2001-1106 Statybos inspekcijos tarnybos pažymą, Nr. 101-3675 ir pagal 2012-01-05 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atliktą duomenų sandoriui patikslinimą, užsakymo Nr.3303903. 1/2 (vienos antrosios) dalies nuo 1/2 (vienos antrosios) dalies pastato - gyvenamojo namo vidutinė rinkos vertė - 32000 (trisdešimt du tūkstančiai) litų (Paveldėjimo teisės liudijimo 2 p.)

91.2.

10Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

112.

12Ieškovas nurodė, jog 1984-01-07 S. D. ir T. D. sudarė santuoką.

133.

14S. D., santuokos metu 1992-09-29 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr.11-6441, įsigijo 1/2 dalį pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr.( - ), esančio ( - ), Vilniuje (toliau - Namas).

154.

16Santuokos metu S. D. ir T. D. gimė sūnus - ieškovas A. D.. Iki T. D. (iki santuokos sudarymo S.) santuokos su S. D., jai buvo gimęs sūnus V. S..

175.

181995-02-28 mirė T. D.. T. D. testamento surašiusi nebuvo. Tačiau nei ją pergyvenęs sutuoktinis S. D., nei jos vaikai A. D. ir V. S. pagal įstatymą dėl T. D. priklaususio palikimo priėmimo nesikreipė.

196.

202011-10-17 mirė S. D.. Po tėvo mirties ieškovas kreipėsi į Vilniaus m. 41 notarų biuro notarę – atsakovę V. Z. dėl tėvo S. D. turto priėmimo pagal įstatymą.

217.

222011-12-16 buvo surašytas Notaro liudijimas apie palikimo priėmimą, notarinio registro Nr.6- 2764VZ, kuriuo pagal S. D. mirties faktą 2011-10-17 dienai buvo pradėta paveldėjimo byla.

238.

242012-01-17 notarė ieškovui išdavė paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, notarinio registro Nr.6-35V2 (toliau - Paveldėjimo teisės liudijimas), jog S. D. turtą, ¼ Namo dalį ir 1135/2300 dalį 0,2300 ha žemės sklypo, kadastrinis adresas ( - )Vilniaus m. k.v. unikalus Nr.( - ), esančio ( - ) Vilnius (toliau - Žemės sklypas) paveldi mirusiojo sūnus - ieškovas.

259.

26S. D. Žemės sklypą nuosavybės teise įgijo pagal 2003-04-10 Vilniaus m. 7-ajame notarų biure patvirtintą valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr.VB7-1596, t.y. asmenine nuosavybės teise, todėl Paveldėjimo teisės liudijimas minėtoje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas ir ieškovas jo neginčija.

2710.

282012-02-22 ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su pareiškimu dėl juridinio fakto nustatymo (civilinė byla Nr.2-5604-872/2012). Ieškovas prašė nustatyti, jog S. D. priėmė palikimą, ¼ Namo dalį, po sutuoktinės T. D. mirties, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti. 2012-07-02 buvo priimtas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimas, kuriuo patenkintas Pareiškėjo pareiškimas ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas.

2911.

30Atsižvelgiant 5 tai, kad į Namą, tam tikras jo dalis, pretendavo abu vaikai ieškovas A. D. ir tretysis asmuo V. S., yra pagrindas spręsti, jog tam tikri paveldėjimo priėmimo veiksmai buvo atlikti nesilaikant imperatyvios teisės aktų nustatytos tvarkos.

3112.

32Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso (toliau - SŠK) 21 str. 1 d. numatė, jog turtas, sutuoktinai įgytas santuokos metu, yra bendroji jungtinė jų nuosavybė. SŠK 21 str. 3 d. numatė, jog turtas, įgytas santuokos metu, laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams, nors jis įformintas vieno iš jų vardu. Todėl 1992-09-29 santuokos metu S. D. vardu įsigyta ½ Namo dalis buvo bendroji jungtinė sutuoktinių S. D. ir T. D. nuosavybė.

3313.

341995-02-28 mirus vienam iš buvusių sutuoktinių, t. y. T. D., bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigė ir dėl mirusiajam priklausančios turto dalies, anksčiau buvusios bendrąją jungtine nuosavybe, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai.

3514.

36Notaras ieškovui neteisėtai ir nepagrįstai nesilaikydamas Notariato įstatymo reikalavimų, išdavė Paveldėjimo teisės liudijimą, kuriuo patvirtino, jog ieškovas pagal įstatymą paveldėjo 2011-10-17 mirusio tėvo S. D. turtą, 1/4 Namo dalį. Notariato įstatymo 52 str. 2 d. nustatyto liudijimo išdavimas prilygsta sutuoktinių bendro turto padalijimui.

3715.

38Atsižvelgiant į tai, jog ½ Namo dalis buvo registruota S. D. vardu, Notaras privalėjo vadovaujantis Notariato įstatymo 52 str. 2 d. išduoti mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantį liudijimą, t. y. turėjo būti nustatyta ir išskirta, jog 1995-02-28 mirusios sutuoktinės T. D. dalis iš santuokoje su S. D. bendrąja jungtine nuosavybės teise įgyto ½ Namo, sudaro ¼ Namo dalį.

3916.

40Tam, kad Namo teisinis režimas iš bendrosios jungtinės pasikeistų į asmeninę, Notaras privalėjo atlikti notarinį veiksmą - išduoti mirusios T. D. nuosavybės teisės dalį nustatantį liudijimą, tačiau sutuoktinių bendras turtas padalintas nebuvo. Kol nėra atliktas toks atskyrimas, nėra ir negalėjo būti aišku kokia dalis turto priklauso mirusiajai T. D. ir kokia S. D.. Taigi, visiškai nėra aišku kokiu pagrindu Notaras nustatė ir patvirtino, jog Pareiškėjas paveldėjo ¼ Namo dalį priklausiusią tėvui S. D..

4117.

42Taigi, Notaras visų pirma privalėjo atskirti mirusiojo ir pergyvenusio sutuoktinio turto dalis (t.y išduoti nuosavybės teisės liudijimą remiantis Notariato įstatymo 52 str. 2 d.) ir tik po to išduoti Pareiškėjui Paveldėjimo teisės liudijimą. Tačiau Notaras nesilaikė Notariato įstatyme numatytos privalomos liudijimų išdavimo tvarkos, notarui kaip savo srities profesionalui taikomų reikalavimų, maksimalių atidumo, rūpestingumo principų, todėl Paveldėjimo teisės liudijimas buvo išduotas neteisėtai ir privalo būti pripažintas negaliojančiu toje dalyje.

43II.

44Atsakovės atsikirtimų santrauka

4518.

46Atsakovė notarė V. Z. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4719.

48Atsakovė nurodė, jog iš pateikiamos Paveldėjimo bylos Nr. 1 matyti, kad notarė, prieš išduodama ne tik ginčijamą Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1 ieškovui, bet ir kitus dokumentus bei atlikdama visus veiksmus, veikė tinkamai bei teisėtai. Ieškovas realizavo savo nuosavybės teises, o būtent: 2011 m. spalio 17 d. mirė S. D., mirė būdamas našliu ir pagal gyventojų registro duomenis mirusysis S. D. turėjo tik vienintelį pirmos eilės įpėdinį - sūnų - ieškovą A. D.. Mirusiojo sutuoktinė T. D. buvo mirusi 1995 m. vasario 28 d. Ieškovas A. D. 2011 m. lapkričio 8 d. kreipėsi į Vilniaus miesto 41-ąjį notarų biurą ir padavė pareiškimą apie palikimo priėmimą 2011 m. spalio 17 d. mirus jo tėvui S. D.. Gyventojų registro duomenys 2011 m. lapkričio 8 d. apie palikėją S. D. buvo nepakankami (pavyzdžiui, grafoje šeiminė padėtis nurodyta „miręs našliu", bet nenurodyta sutuoktinės vardas, pavardė, santuokos data ir pan.), o įpėdinis neturėjo ne tik mirusiojo santuokos liudijimo, bet ir kitų paveldėjimo bylai reikšmingų dokumentų, todėl 2011 m. gruodžio 16 d. ieškovui A. D. buvo išduotas Liudijimas apie palikimo priėmimą, notarinio reg. Nr. 6-2764VZ, kurį pateikęs ieškovas pats iš atitinkamų įstaigų surinko ir pateikė notarei visus reikiamus dokumentus palikimui priimti, tame tarpe, Paveldėjimo teisės liudijimui Nr. 1 išduoti.

4920.

50Ieškovui surinkus dokumentus paaiškėjo, jog palikėjas ½ dalį pastato - Namo, nusipirko 1992 m. rugsėjo 29 d., būdamas santuokoje su ieškovo motina, o 1135/2300 dalis Žemės sklypo, nusipirko 2003 m. balandžio 10 d., t. y. jau po sutuoktinės mirties. Ieškovui buvo paaiškinta, kad paveldėjimo teisės liudijimas jam bus išduotas tik į mirusiajam jo tėvui priklausančią turto dalį, t. y. į ½ dalį nuo ½ dalies pastato bei į visą jam priklausančią 1135/2300 dalį Žemės sklypo. Ginčijamas Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 1 ieškovui jo prašymu buvo išduotas iš karto suėjus trijų mėnesių terminui po jo tėvo mirties, t. y. 2012 m. sausio 17 d. ir ieškovas, praėjus minimaliam 10 darbo dienų terminui teisinei nuosavybės teisių į turtą registracijai atlikti, 2012 m. vasario 1 d. Mainų sutarties Nr. 1335 pagrindu turtą perleido.

5121.

52Dėl likusios 1/2 dalies nuo 1/2 dalies Namo, kuri pagal įstatymą buvo mirusiojo sutuoktinės T. D. nuosavybe, įgyta santuokoje bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, paveldėjimo ieškovas buvo nukreiptas į kitą notarų biurą, kuris pagal nuolatinę paskutinę mirusiosios gyvenamąją vietą tvarkė paveldėjimo bylas, kur buvo užvesta paveldėjimo byla po T. D., mirusios 1995 m. vasario 28 d. (toliau - Paveldėjimo byla Nr. 2) mirties. Kadangi po T. D. mirties 1995 m. vasario 28 d. niekas nesikreipė į notarų biurą per įstatymo nustatytą terminą dėl palikimo priėmimo, tai ieškovas kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad pergyvenęs sutuoktinis S. D. po jos mirties priėmė palikimą faktiniu valdymu.

5322.

54Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 2012 m. liepos 2 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-5604-872/2012, nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovo tėvas S. D. priėmė palikimą po savo sutuoktinės T. D. mirties faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, Paveldėjimo byloje Nr. 2 buvo išduoti atitinkamai 2012 m. rugpjūčio 24 d. Nuosavybės teisės liudijimas (Notariato įstatymo 52 str. 1 d.), notarinio reg. Nr. LM-2481, kuriuo patvirtinta nuosavybės teisė mirusiajam S. D. į jo namo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, ir 2012 m. rugpjūčio 29 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, notarinio reg. Nr. RJ-2746, kuriuo paliudyta, kad mirusysis S. D. paveldėjo jo sutuoktinei T. D. priklausiusią namo dalį.

5523.

56Išduotų nuosavybės ir paveldėjimo teisių liudijimų pagrindu atlikus atitinkamus namo nuosavybės teisinės registracijos pakeitimus Nekilnojamojo turto registre, Paveldėjimo byloje Nr. 1 ieškovui 2012 m. rugsėjo 5 d. buvo išduotas dar vienas Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, notarinio reg. Nr. 6-2253VZ (toliau - Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2), kuriuo notarė patvirtino, kad ieškovas paveldėjo likusią namo dalį po savo tėvo S. D. mirties, kurią pastarasis įgijo po savo sutuoktinės T. D. mirties. Pastarojo Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 2 ieškovas ne tik neginčija, bet net ir apskritai nenurodo Teismui jį esant.

5724.

58Ieškovas, paveldėjęs visą ½ jo tėvams, o vėliau - tik sutuoktinę pergyvenusiam ieškovo tėvui, perėjusią namo dalį, atitinkamai, pirma, ginčijamo 2012 m. sausio 17 d. Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1 pagrindu įgytą ¼ namo dalį ir visą žemės sklypą 2012 m. vasario 1 d. Mainų sutartimi Nr. 1335 perleido Č. V., kuri 2012 m. balandžio 5 d. Dovanojimo sutartimi Nr. 4061 turtą padovanojo K. V., o pastaroji 2012 m. rugsėjo 7 d. Pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 10518 tą pačią dalį perleido I. J. ir, antra, praėjus vos 2 dienoms nuo Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 2 išdavimo, 2012 m. rugsėjo 7 d. Pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 10518 perleido likusią ¼ paveldėtą namo dalį K. V., o vėliau ši dalis ir visas žemės sklypas 2014 m. rugpjūčio 22 d. apygardos teismo sprendimo Nr. 2-3253-467/2014 pagrindu perėjo I. J. nuosavybėn. Šiuo metu I. J. priklauso visas namas ir Žemės sklypas.

5925.

60Nurodyta faktinių aplinkybių eiga bei jų sąsajumas leidžia spręsti, jog tikrasis reiškiamo ieškinio tikslas yra susijusių asmenų ir/ar tik ieškovo turtinių santykių ir interesų pasirinktas sprendimo būdas, o tuo tarpu notarei ieškinys pareikštas visiškai nepagrįstai, nes ji nėra susijusi jokiais turtiniais ir/ar asmeniniais santykiais nei su ieškovu, nei su kitais asmenimis.

6126.

62Atsiliepdama į teisinius ieškovo argumentus atsakovė nurodė, kad ieškovas prašo panaikinti Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1, tačiau nenurodo konkretaus tokio reikalavimo pagrindo, o tik pateikia bendro pobūdžio samprotavimus ir Notariato įstatymo interpretaciją. Suformuluoti aiškų ieškinio pagrindą yra ieškovo pareiga. Atitinkamai atsakovė gali tik pateikti savo atsikirtimus į ieškovo samprotavimus, tačiau nežinodama aiškaus ieškinio reikalavimo teisinio pagrindo, negali ir tinkamai teisiškai atsikirsti.

6327.

64Antra, ieškovas visiškai nenurodo, kokie jo ir/ar kitų asmenų teisės ir/ar teisėti interesai realiai ar tariamai yra pažeisti, kuriuos siekiama apginti pareikštu ieškiniu.

6528.

66Trečia, ieškovas prašo panaikinti Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1, kuriuo patvirtinta, kad ieškovas paveldėjo du turto objektus, t.y. 1) žemės sklypą ir 2) ½ namo, tačiau visi ieškinio argumentai yra susiję tik su paveldėto namo dalies nustatymu, kurie, net jei būtų pagrįsti, niekaip neįtakotų ieškovo paveldėjimo teisės į jo mirusio tėvo S. D. asmeninės nuosavybės teise įgytą turtą, t. y. žemės sklypą, nesant kitų įpėdinių.

6729.

68Ketvirta, ieškovas prašo panaikinti Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1, tačiau neginčija Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 2, kuris jam notarės išduotas į to paties namo kitą turto dalį.

6930.

70Penkta, kadangi namas, įgytas santuokos metu, Nekilnojamojo turto registre buvo registruotas tik vieno iš sutuoktinių - palikėjo S. D. vardu, tai Nuosavybės teisės liudijimą (notarinio reg. Nr. LM-2481), išskiriant mirusiojo sutuoktinei T. D. priklausančią dalį, ieškovo prašymu išdavė Vilniaus miesto 32-asis notarų biuras, vedęs paveldėjimo bylą po T. D. mirties. Tuo tarpu atsakovė vedė paveldėjimo bylą po S. D. mirties, ir ieškovas pats pateikė notarei šį Nuosavybės teisės liudijimą.

7131.

72Notariato įstatymo 52 str. numato, kad „Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytini pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu. Jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali būti išduotas mirusiojo sutuoktinio dali nustatantis liudijimas. Nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras."

7332.

74Pirma, dėl palikimo priėmimo po anksčiau mirusios T. D. mirties ieškovas buvo nukreiptas ir kreipėsi į Vilniaus miesto 32-ąjį notarų biurą, kur jo prašymu buvo išduotas ir nuosavybės teisės liudijimas S. D., padalinus mirusių sutuoktinių santuokoje įgyto turto dalis.

7533.

76Antra, ieškovas kvestionuoja namo dalį, į kurią jam buvo išduotas Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 1 (1/2 (viena antroji) nuo 1/2 (vienos antrosios) dalies pastato arba atitinkamai ¼ pastato arba ½ jo tėvų santuokoje įgyto namo dalies), neatskyrus jo mirusių tėvo ir motinos namo dalių. Kol bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų dalių dydis nenustatytas, galioja prezumpcija, kad jų dalys yra lygios. Tuo tarpu atitinkamai notarė nuo šios aplinkybės įrodinėjimo, t. y. kad ji ieškovui Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1 išdavė į teisingą jo mirusiam tėvui S. D. santuokoje įgyto namo priklausiusią dalį, yra atleista.

7734.

78Trečia, ieškovas nagrinėjamoje byloje teigia ir įrodinėja priešingai (ginčija) tas pačias aplinkybes, kurios jo buvo nurodytos ir teismo pripažintos bei patvirtintos prejudicinę galią šioje byloje turinčiu 2012 m. liepos 2 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-5640-872/2012. Prejudicinę galią ieškovui šioje byloje turinčiame įsiteisėjusiame teismo sprendime nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjo A. D. tėvas S. D. priėmė palikimą po savo sutuoktinės T. D. mirties, faktiškai pradėjęs turtą valdyti, remiamasi paties ieškovo paaiškinimais.

7935.

80Ketvirta, darant prielaidą, kad ginčijamas Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 1 buvo išduotas nenustačius dalių (su kuo notarė nesutinka), teismui nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. D. priėmė visa palikimą po sutuoktinės mirties, o po jo mirties visą palikimą priėmus vieninteliam jo įpėdiniui ieškovui, bet kuriuo atveju visas turtas turėjo pereiti ir perėjo ieškovui, todėl ieškovo samprotavimai neturi prasmės ir yra savitiksliai.

81III.

82Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka

8336.

84Tretysis asmuo I. J. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8537.

86Nurodė, jog ieškovas, būdamas nesąžiningu, sąmoningai klaidina Teismą, nurodydamas faktines aplinkybes neva tai pagrindžiančias jam pačiam išduoto Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1 ydingumą ir pažymi, kad ieškovas, teikdamas Patikslintą ieškinį, siekia susigrąžinti dėl savo nesąžiningų veiksmų prarastą turtą. Ieškinyje sąmoningai nutylėta informacija apie teisminį ginčą, susijusius su šioje civilinėje byloje ginčijamo Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1 pagrindu įgytu turtu, kurio betarpišku dalyviu buvo pats ieškovas.

8738.

882013 m. vasario 22 d. I. J. kreipėsi į Teismą su ieškiniu, inter alia prašydama pripažinti apsimestine 2012 m. vasario 1 d. mainų sutartį (toliau - Mainų sutartis), sudarytą tarp Č. V. ir A. D., pagal kurią A. D. išmainė dalį žemės sklypo bei ¼ dalį Namo į sodo pastatą, garažą, kiemo statinius bei žemės sklypą. Laikyti Mainų sutartį pirkimo - pardavimo sutartimi, kuria A. D. pardavė, o Č. V. nupirko dalį žemės sklypo bei ¼ dalį Namo. Perkelti I. J. ginčijamo turto pirkėjų teises ir pareigas, priteisiant Č. V. 130 329,01 EUR. Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2012 m. balandžio 5 d. Dovanojimo sutartį (toliau - Dovanojimo sutartis), sudarytą tarp Č. V. ir K. V. dėl 1135/2300 dalies žemės sklypo bei ¼ dalies Namo. Perkelti I. J. pirkėjo teises ir pareigas pagal 2012 m. rugsėjo 7 d. pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą tarp A. D. ir K. V., priteisiant K. V. 11 584,80 EUR.

8939.

902014 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą (civilinės bylos Nr. 2-3253-467/2014) (toliau - ir Apygardos teismo sprendimas), kuriuo tenkino I. J. ieškinį ir Mainų sutartį apsimestine, o Dovanojimo sutartį niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento, perkeliant I. J. pirkėjos teises ir pareigas. Apeliacinį ir kasacinį atsakovų skundus išnagrinėję teismai šį sprendimą paliko nepakeistą. Teismai nustatė, kad Mainų sutarties šalių tikroji valia buvo sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, o ne mainų sandorį. O tokiu atveju I. J. turėjo pirmenybės teisę pirkti nurodytą turtą. Tai reiškia, kad ginčijamų sandorių šalys, sudarydamos vieną ir kitą sandorį, žinojo, kad jos neturi teisės tapti paminėto nekilnojamojo turto valdytojomis, minėto turto bendrasavininkei I. J. neatsisakius pirmenybės teisės įgyti kitam bendraturčiui priklausančio turto dalį.

9140.

92Įsiteisėjus apygardos teismo sprendimui, 2016 m. vasario 12 d. A. D. kartu su Č. V. ir K. V. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo minėtoje civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Šis prašymas 2016 m. birželio 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi nebuvo patenkintas. 2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs A. D., K. V. ir Č. V. atskirąjį skundą dėl 2016 m. birželio 7 d. Teismo nutarties, jo netenkino ir paliko galioti minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį inter alia nutartyje nurodęs, kad „apeliantų elgesys negali būti įvertintas kaip sąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ypač konkrečioje nagrinėjamos bylos situacijoje, kuomet visų be išimties teismų buvo konstatuotas jų sudarytų sandorių, pažeidžiančių ieškovės interesus, teisinis ydingumas“.

9341.

942017 m. rugsėjo 6 d. K. V. ir Č. V. pateikė dar vieną prašymą dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių toje pačioje civilinėje byloje. Šiame procese taip pat dalyvavo ir ieškovas A. D.. Tačiau ir šis jų prašymas nebuvo patenkintas - 2017 m. spalio 19 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. eA2-5303-392/2017, Vilniaus apygardos teismas jį atmetė.

9542.

96Byla buvo išnagrinėta visų Lietuvos teisminių instancijų, I. J. visiškai įvykdė sprendimą, jau du kartus buvo išnagrinėti prašymai dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, dar kartą, K. V. pateikė naują prašymą atnaujinti procesą dėl neva tik 2017 m. gruodžio 5 d. iš A. D. pateiktos civilinės bylos Nr. 2-5604-872/2012 medžiagos jai tapo žinoma, jog jau išnagrinėtoje pagal ieškinį civilinėje byloje Mainų sutarties sudarymo metu, Teismas nenustatė visų Namo bendraturčių ir jų turimų turto dalių, todėl Teismas neteisingai taikė materialines teisės normas ir priėmė nepagrįstą sprendimą, nes Mainų sutarties sudarymo dienai ieškovei priklausė ½ dalis Namo, Atsakovui A. D. – ¼ dalis Namo, ir ¼ dalis Namo priklausė Atsakovo A. D. motinai T. D.. Šiame procese taip pat dalyvavo ieškovas A. D.. Tačiau ir šiuo atveju procesas nebuvo atnaujintas. 2018 m. kovo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atmetė K. V. prašymą. Vilniaus apygardos teismas šioje nutartyje inter alia pažymėjo, kad A. D. atsiliepime į I. J. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2- 3253-467/2014 nurodė, kad „Po mano tėvo S. D. mirties, man liko pastarajam priklausiusios 1135/2300 dalys žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. 0101-0024-0354 ir ¼ dalis to paties namo, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0111-6010, bei ¼ dalis to paties namo, esančio ( - ), Vilniuje, dėl kurios mano a. a. tėvas nebuvo sutvarkęs dokumentų, liudijančių nuosavybės teisę į tą ¼ dalį namo, kuri perėjo jam nuosavybės teise po jo sutuoktinės, mano motinos mirties“. 2018 m. liepos 12 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti ir šią Vilniaus apygardos teismo nutartį.

9743.

982012 m. liepos 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime, civilinėje byloje Nr. 2-5640-872/2012, buvo nuspręsta nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovo tėvas priėmė palikimą po savo sutuoktinės mirties faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti. Šio Teismo sprendimo pagrindu 2012 m. rugpjūčio 24 d. buvo išduotas Nuosavybės teisės liudijimas, kurio patvirtinta nuosavybės teisė mirusiajam S. D. į jo namo dalį bendroje jungtinėje nuosavybėje, ir 2012 m. rugpjūčio 29 d. buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, kuriuo patvirtinta, kad mirusysis S. D. paveldėjo jo sutuoktinei T. D. priklausiusią namo dalį.

9944.

100Paveldėjimo bylą, kurioje buvo išduoti minėti notariniai dokumentai buvo pradėta ieškovo A. D. iniciatyva ir šioje byloje išduotų nuosavybės ir paveldėjimo teisių liudijimų pagrindu atlikus namo nuosavybės teisinės registracijos pakeitimus Nekilnojamojo turto registre, 2012 m. rugsėjo 5 d. Ieškovui buvo išduotas kitas Paveldėjimo teisės liudijimas (toliau - ir Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2), kuriuo patvirtinta, kad Ieškovas paveldėjo likusią namo dalį po savo tėvo S. D. mirties. Tačiau Ieškovas neginčija Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 2.

10145.

102Nurodytos aplinkybės rodo, kad Ieškovas, naujai inicijuotame teisminiame procese ginčija tas pačias aplinkybes, kurios jo paties buvo nurodytos ir pripažintos bei patvirtintos prejudicinę galią šiai civilinei bylai turinčiu 2012 m. liepos 2 d. Teismo sprendimu.

10346.

104Patikslintame ieškinyje Ieškovas nurodo, kad S. D. Žemės sklypą įgijo pagal 2003-04-10 Vilniaus m. 7-ajame notarų biure patvirtintą valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VB7-1596, todėl Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 1 minėtoje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas ir ieškovas jo neginčija.

10547.

106Ieškovo nurodomo Notariato įstatymo 52 str. 2 d. pažymėta, kad jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali būti išduotas mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantis liudijimas. Cituodamas šias įstatymo nuostatas ieškovas liudijimo išdavimą tokia tvarka be pagrindo prilygino sutuoktinių bendrojo turto padalijimui, nes pagal CK 3.100 str. vieno iš sutuoktinių mirtis yra bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindas.

10748.

108Mirus vienam iš sutuoktinių, pergyvenusysis sutuoktinis įgyja nuosavybės teisę į pusę bendro sutuoktinių turto, o kita pusė, mirusiojo sutuoktinio dalis, yra padalijama vadovaujantis paveldėjimo teisės normomis. Pergyvenusio sutuoktinio, kaip bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės dalyvio ir kaip mirusio sutuoktinio įpėdinio, teisinis statusas yra savarankiškas. Pergyvenęs sutuoktinis paveldėjimo teisę gali įgyvendinti laisva valia ir nepriklausomai nuo to, kaip įgyvendina savo kaip turto bendrasavininkio teises.

10949.

110Tretysis asmuo Č. V. su ieškiniu sutiko.

11150.

112Nurodė, jog 2011 m. spalio mėn. mirus ieškovo tėvui, ieškovas dar iki palikimo priėmimo pradėjo intensyviai ieškoti kam parduoti, išmainyti ½ dalį Namo.

11351.

114Namas nebuvo tvarkingas, reikalavo didelių investicijų, jog galėtų būti tinkamas gyvenimui. Tuo tarpu Ieškovui nerandant kas nori nupirkti, išmainyti pusę Namo, 2012 m. pradžioje ieškovas Namą pasiūlė kaimynei Č. V.. Ieškovas trečiajam asmeniui nurodė, jog jam priklauso 1/2 Namo, kurį jis pageidauja išmainyti į kitą namą, kuriame jis su savo šeima galėtų iškarto gyventi be didelių investicijų. Ieškovui pageidaujant trečiasis asmuo pasiūlė turimą namą. Ieškovui pastarasis namas patiko, todėl buvo sudaryta mainų sutartis.

11552.

116Mainų sutarties šalių sutarimu mainomų daiktų vertė nebuvo vienoda, todėl Č. V. ir ieškovas buvo sutarę, jog Č. V. už mainomą ½ Namo dalį, papildomai primokės 200 000 Lt dydžio sumą. Tačiau paaiškėjo, jog ieškovas nėra susitvarkęs Namo dokumentų ir nuosavybės teisėmis turi ne ½ , o tik ¼ Namo dalis, kurią įgijo Paveldėjimo teisės liudijimu, todėl buvo sutarta jau dėl mažesnės 100 000 Lt priemokos ir tarp šalių sudaryta 2012-02-01 mainų sutartis.

11753.

118A. D. perdavė jam nuosavybės teise prikalančią 227/460 dalį, 0.023 ha ploto žemės sklypo, ir ¼ dalį gyvenamojo namo, o Č. V. perdavė jai nuosavybės teise priklausantį sodo pastatą, garažą, kiemo statinius, bei žemes sklypą, esančius ( - ), Vilniuje.

11954.

120Namas yra regioniniame parke, todėl įstatymai nesuteikia teisės padidinti Namo ploto, ar statyti naują statinį. Tačiau paaiškėjus, jog Ieškovas nuosavybės teise turi ne 1/2, o tik ¼ Namo dalį, trečiasis asmuo buvo priverstas dvigubai sumažinti priemoką ieškovui. Mainų sutartis bei jos šalių daiktinės teisės į įgytus nekilnojamuosius daiktus buvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Šalys faktiškai pradėjo naudoti ir valdyti mainų sutartimi įgytą turtą. 2012-04-05 Trečiasis asmuo ir K. V. sudarė dovanojimo sutartį notarinio registro Nr.4061, kuriuo Trečiasis asmuo savo dukrai padovanojo mainų sutartimi įgytą ¼ Namo dalį, kuri pradėjo valdyti ir naudoti namą.

12155.

1222012 m. rugsėjo mėnesį Ieškovas kreipėsi į Trečiąjį asmenį ir nurodė, jog pas notarus jam pavyko susitvarkyti visus dokumentus ir pasiūlė anksčiau sutartomis sąlygomis (už 100 000 Lt) įgyti ir likusią ¼ Namo dalį. Tačiau Trečiasis asmuo (Trečiojo asmens dukra K. V.) jau naudojosi ¼ Namo dalimi, todėl pasiūlė ženkliai mažesnę sumą 40 000 Lt. Ieškovas neturėdamas kam kitam parduoti namo dalies sutiko ½ Namo dalį parduoti K. V. už minėtą sumą ir tarp šalių buvo sudaryta 2012-09-07 pirkimo-pardavimo sutartis notarinio registro Nr. 10518.

12356.

124Jeigu ieškovas sudarant mainu sutartį nuosavybės teise būtų turėjęs ne ¼, o ½ Namo dalį, ją būtu išmainęs Trečiajam asmeniui su didesne priemoka. Notaras neturėjo teisės ieškovui išduoti Paveldėjimo teisės liudijimo, tačiau privalėjo ieškovą nukreipti pas kitą notarą dėl anksčiau mirusios mamos T. D. paveldėjimo priėmimo sutvarkymo ir tik tada Ieškovui išduoti Paveldėjimo liudijimą į mirusio tėvo turėtą Namo dalį. Tokiu būdų Ieškovas būtų turėjęs ½ Namo dalį, kuria būtu išmainęs šalių sutartomis sąlygomis. Taigi dėl netinkamų notarės veiksmų išduodant Paveldėjimo teisės liudijimą, ieškovas galėjo išmainyti tik ¼ Namo dalį ir gavo mažesnę priemoką ir patyrė realią žalą.

12557.

126Notaras savo atsiliepime patvirtina faktą, jog ieškovui pateikus informaciją reikalingą Paveldėjimo liudijimui išduoti, notarui tapo žinoma aplinkybė, jog ½ Namo dalis buvo įgyta bendrąja jungtine S. D. ir T. D. nuosavybe, o 1995-02-28 mirusios ieškovo motinos T. D. paveldėjimo byla pas notarus net nebuvo sutvarkyta.

12758.

128Notarei iš ieškovo pateiktų duomenų ir registrų nustačius faktą, jog ieškovo norimas priimti tėvo S. D. palikimas ½ Namo dalis, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklauso S. D. ir T. D., o 1995 m. mirusios T. D. paveldėjimo bylai nesant sutvarkyta (palikimas įpėdinių nebuvo priimtas), Notarė privalėjo ieškovą nukreipti pas Vilniaus m. 32-ojo notarų biuro notarą, jog būtų sutvarkyta T. D. paveldėjimo byla ir tik tada sutvarkyti S. D. palikimą ir ieškovui išduoti Paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau to padaryta nebuvo.

12959.

130Notariato įstatymo 52 str. numato liudijimo išdavimo mirus vienam sutuoktiniui tvarką. Notarė neturėjo teisės nustatyti ir preziumuoti, jog vienam iš sutuoktinių - S. D. asmenine nuosavybės teise priklausė būtent ½ nuo ½ Namo dalies (1/4 Namo dalis). Notaras privalėjo turėti kitos notarės išduotą Nuosavybės teisės liudijimą, kuriuo jau būtų išskirta kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė dalis iš bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise turėto turto. Tik esant nuosavybės teisės liudijimui, notarė galėjo nustatyti ir konstatuoti, jog S. D. priklausė būtent ½ nuo ½ Namo dalies ir išduoti Paveldėjimo teisės liudijimą tokiai daliai. Tačiau toks Nuosavybės liudijimas iki Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo nebuvo išduotas.

13160.

132Notarė ieškovui išdavusi 2011-12-16 liudijimų apie palikimo priėmimą iš viešų registrų ir pateiktos informacijos neginčytinai žinojo faktą, jog ½ Namo dalis bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausė S. D. ir T. D., o 1995-02-28 mirusios T. D. palikimas įpėdinių nėra priimtas, privalėjo ieškovo nukreipti pas Vilniaus m. 32-ojo notarų biuro notarą, jog būtų sutvarkyta T. D. paveldėjimo byla ir tik tada sutvarkyti S. D. palikimų ir ieškovui išduoti Paveldėjimo teisės liudijimų, tačiau to padaryta nebuvo. Notarė Paveldėjimo teisės liudijimą išdavė 2012-01-17 dieną, neturėdama nuosavybės teisės liudijimo, kuriuo būtų išskirta sutuoktinių asmeninė turto dalis iš bendra jungtine sutuoktinių nuosavybės teise turimo turto, todėl Paveldėjimo teisės liudijimas buvo išduotas nesilaikant imperatyvaus Notariato įstatymo reglamentavimo.

13361.

134Tretysis asmuo AIG Europe Limited, kuris yra atsakovės draudikas, pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė atmesti.

13562.

136Draudikas šiuo pareiškė, kad pilna apimtimi palaiko atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją ir ją pagrindžiančius teisinius argumentus bei motyvus.

13763.

138Šioje civilinėje byloje nėra keliamas notarės deliktinės civilinės atsakomybės taikymo klausimas, ar tuo labiau draudiko pareigos mokėti draudiminę išmoką klausimas.

13964.

140Draudiko vertinimu, notarė jai teisės aktais nustatytas pareigas atliko tinkamai, atidžiai ir kvalifikuotai; jai teisės aktais suteiktų teisių ir įgaliojimų taip pat neviršijo; be kita ko, minėto Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimui buvo nustatyti visi faktiniai bei teisiniai pagrindai.

14165.

142Apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu draudimo intereso turtinis pobūdis pasireiškia per numanomus draudėjo (apdraustojo) nuostolius, kurie galimi, jeigu draudėjas (apdraustasis) padaro žalos trečiajam asmeniui ir yra pareiškiamas reikalavimas ją atlyginti. Tokiu atveju turtinis interesas bus draudimo sutarties šalių nustatyta suma, į kurią atsižvelgiant būtų išmokama draudimo išmoka gavus reikalavimą atlyginti padarytą žalą.

14366.

144Notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimu draudikas apdraudžia dvi turtinių interesų grupes: notaro turtinius interesus ir trečiojo (nukentėjusiojo) asmens turtinius interesus.

14567.

146Notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra notarų civilinė atsakomybė, atsiradusi dėl notarų neteisėtais ir kaltais veiksmais padarytos žalos, vykdant notaro profesinę veiklą.

14768.

148Notarė jai teisės aktais nustatytas pareigas, susijusias su ginčijamo Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimu, įvykdė tinkamai, atidžiai ir kvalifikuotai, todėl ieškinys turi būti atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Tai reiškia, jog šiuo atveju nėra ir nebus notarės neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš būtinųjų deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Dėl ko atitinkamai nėra (ir nebus) draudiminio įvykio Taisyklių 8 p. prasme, ko pasėkoje draudikui negali kilti pareigos mokėti draudimo išmokos nei dabar, nei ateityje. Teismas konstatuoja :

149IV.

150Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

15169.

152Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

15370.

154Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

15571.

156Ieškovo tėvai S. D. ir T. D. buvo susituokę nuo 1984 m. sausio 7 d. (1 t., p. 7; 9). V. S. yra ieškovo motinos sūnus (1 t., p. 10). Ieškovas yra S. D. ir T. D. sūnus (1 t., p. 73).

15772.

1581992 m. rugsėjo 29 d. sutartimi S. D. santuokoje įsigijo butą Nr. 1, esantį pastate ( - ), Vilniuje (toliau tekste – ginčo pastatas; 1 t., p. 8).

15973.

1601995 m. kovo 1 d. mirė ieškovo motina T. D. (1 t., p. 11).

16174.

1622011 m. spalio 17 d. mirė ieškovo tėvas S. D. būdamas našliu, t. y. pergyvenęs sutuoktinę (1 t., p. 12).

16375.

1642011 m. gruodžio 16 d. atsakovė išdavė ieškovui liudijimą apie palikimo priėmimą (1 t., p. 13), kuriame nurodė, jog palikimą priėmė ieškovas ir liudijimas išduodamas informacijai ir dokumentams apie paveldimą turtą gauti.

16576.

1662011 m. gruodžio 19 d. raštu (1 t., p. 77) notarė R. J. informavo atsakovę, jog po T. D. mirties paveldėtojai nesikreipė į notarą ir paveldėjimo byla nebuvo pradėta. Analogišką informaciją pateikė ir kiti notarų biurai (1 T., P. 78-79

16777.

1682012 m. sausio 5 d. registro duomenimis ieškovo mirusiam tėvui priklausė ½ dalis ginčo pastato (1 t., p. 45-47).

16978.

1702012 m. sausio 17 d. atsakovė ieškovui Paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (toliau tekste – Liudijimas Nr. 1; 1 t., p. 14-15), kuriame be kita ko nurodyta, jog ieškovas paveldi ½ dalį nuo ½ pastato dalies, esančio ( - ), Vilniuje. Liudijimo dalies dėl žemės paveldėjimo ieškovas neginčija.

17179.

1722012 m. vasario 1 d. mainų sutartimi ieškovas perleido nuosavybės teises į ¼ ginčo pastato Č. V.. 2012 m. balandžio 5 d. dovanojimo sutartimi Č. V. ¼ ginčo pastato padovanojo K. V. (1 t., p. 61-63).

17380.

174Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. liepos 2 d. sprendimu, civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog ieškovo tėvas S. D. priėmė po savo sutuoktinės mirties 1995 m. vasario 28 d. faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą.

17581.

1762012 m. rugsėjo 4 d. registro duomenimis, atlikus duomenų patikslinimą, buvo įregistruotos ieškovo tėvo nuosavybės teises į ¼ ginčo pastato (1 t., p. 59-60).

17782.

1782012 m. rugpjūčio 24 d. Nuosavybės teisės liudijimu pagal Notariato įstatymo 52 straipsnio 1 dalį S. D., kaip pergyvenęs sutuoktinis, įgijo nuosavybės teises į mirusios sutuoktinės ¼ dalį ginčo pastato.

17983.

1802012 m. rugpjūčio 29 d. notarė R. J. išdavė ieškovui Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą (1 t., p. 64-65), kuriame nurodyta, jog 1/8 dalį arba ¼ dalį nuo ½ ginčo pastato dalies), priklausiusio T. D., paveldėjo S. D..

18184.

1822012 m. rugsėjo 5 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu (toliau tekste – Liudijimas Nr. 2; 1 t., p. 85-87), kurį išdavė atsakovė, nurodyta, jog ieškovas paveldėjo ¼ ginčo pastato.

18385.

1842012 m. rugsėjo 7 d. pirkimo – pardavimo sutartimi ieškovas ¼ ginčo pastato perleido K. V. (1 t., p. 89-102).

18586.

186Ieškovas ieškinyje nurodo, jog ginčijimo Liudijimo Nr. 1 dalis yra neteisėta dėl to, jog kad ginčo pastato teisinis režimas iš bendrosios jungtinės pasikeistų į asmeninę S. D. nuosavybę, atsakovė privalėjo atlikti notarinį veiksmą – išduoti mirusios T. D. nuosavybės teisės dalį nustatantį liudijimą, tačiau to nepadarė ir nepadalino sutuoktinių turto (Notariato įstatymo 52 straipsnio 2 dalis). Nepadalinus sutuoktinių turto, atsakovė negalėjo išduoti ieškovui Liudijimo Nr. 1 dalies. Su šiais teiginiais nesutiktina. Ieškovas neginčija Liudijimo Nr. 1 dalies kitais pagrindais, todėl teismas, neišeidamas už ieškinio ribų, nenagrinėja ir nepasisako dėl kitų pagrindų.

18787.

188Notariato įstatymo 52 straipsnio 1 dalis nustato, jog liudijimo išdavimas vienam sutuoktiniui mirus Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytinį pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu. 2 dalis nustato, kad jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali būti išduotas mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantis liudijimas. 3 dalis nustato, kad nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras.

18988.

190Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Taigi notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.

19189.

192Iš aukščiau minėtų aplinkybių matyti, jog ieškovui kreipusis į notarę dėl tėvo S. D. turto paveldėjimo, notaras galėjo spręsti ir išduoti paveldėjimo teisės liudijimą dėl neginčytinos dalies. Kadangi ½ ginčo pastato buvo įgyta ieškovo tėvui esant santuokoje, todėl atsakovė pagrįstai nustatė, jog ši dalis nėra neginčytina ir šioje turto dalyje paveldėjimo teisės liudijimo neišdavė, tačiau išdavė Liudijimą Nr. 1 dalyje, kurioje nėra ginčo, t. y. į ½ dalį ½ ginčo pastato.

19390.

194Pagal CK 3.117 straipsnio 4 dalį, santuokai pasibaigus vienam sutuoktiniui mirus, jo bendro turto dalis paveldima pagal įstatymą arba pagal testamentą CK 5 knygoje nustatyta tvarka. Kito sutuoktinio dalis iš bendrosios jungtinės nuosavybės turto, automatiškai nepatenka į paveldimo turto kategoriją, nes pagal CK 5.13 straipsnį nėra žinoma jo paveldėto turto dalis, kiti paveldėję asmenys. Ieškovo mirusios motinos paveldėtojai pagal įstatymą buvo ne tik ieškovo tėvas, bet ir pirmos eilės įpėdiniai, t. y. ieškovas ir tretysis asmuo V. S., bei nėra žinoma, ar iš viso pergyvenęs sutuoktinis paveldėjo turtą. Tik išsprendus bendro turto paveldėjimo klausimus, gali būti sprendžiami šio bendro turto paveldėjimo klausimai mirus pergyvenusiam sutuoktiniui, jei jis paveldėjo dalį ar visą bendrą turtą.

19591.

196Pagal Notariato 52 straipsnio 3 dalį, nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras. Tik teismine tvarka nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, jog ieškovo tėvas paveldėjo ¼ ginčo pastatą, likusią pergyvenus sutuoktinę (ieškovo motiną), galėjo būti sprendžiamas klausimas dėl Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo išdavimo. Šį klausimą, kaip ir nustatyta minėtame įstatyme, išsprendė ieškovo mirusios motinos palikimo atsiradimo vietos notaras ir mirusios ieškovo motinos paveldėjimo byloje. Akivaizdu, jog atsakovė, nebūdama ieškovo mirusios motinos palikimo atsiradimo vietos notare ir nevesdama jos paveldėjimo bylos, negalėjo ir neprivalėjo spręsti klausimo dėl Nuosavybės teisės liudijimo išdavimo. Todėl ieškovo teiginiai, jog šiuos klausimus privalėjo išspręsti atsakovė, atmestini, kaip nepagrįsti.

19792.

198Pažymėtina, jog pagal Notariato įstatymo 52 straipsnio 1 dalį klausimas dėl Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo išdavimo gali būti sprendžiamas esant rašytiniam pareiškimui. Ieškovas su tokiu pareiškimu į atsakovę nesikreipė, bet su tokiu pareiškimu kreipėsi į mirusios motinos paveldėjimo vietos notarą. Atsižvelgiant į tai, atsakovė pagal įstatymą ne tik negalėjo spręsti šio klausimo, bet ir neprivalėjo jo pradėti svarstyti.

19993.

200Ieškovas į teismą dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu, tėvo vardu kreipėsi jau po Liudijimo Nr. 1 išdavimo. Ieškovas galėjo su šiuo pareiškimu kreiptis į teismą, bet galėjo ir nesikreipti. Teismas galėjo patenkinti ieškovo tėvo vardu pateiktą pareiškimą, tačiau galėjo ir atmesti. Tačiau, nepriklausomai nuo šių aplinkybių, atsakovė galėjo ir privalėjo spręsti klausimą pagal tuo metu buvusias faktines aplinkybes mirusio ieškovo tėvo paveldėjimo byloje, todėl pagrįstai ir teisėtai išdavė Liudijimą Nr. 1 dėl neginčijamos palikimo dalies. Joks teisės aktas nedraudžia notarui išduoti paveldėjimo teisės liudijimo į paveldimą turtą iki bus surastas, nustatytas kitas palikėjo turtas.

20194.

202Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo, jog atsakovė būtų išdavusi Liudijimą Nr. 1 ne dėl mirusio ieškovo tėvo turto, t. y. turto kuris nėra paikimo dalis. Byloje nėra ginčo ir dėl Liudijime Nr. 1 nustatytų turto dalių ar jos dydžio. Aplinkybė, jog vėliau paaiškėjo, kad ieškovo tėvas turi daugiau turto, kuriam paveldėti buvo išduotas Liudijimas Nr. 2, neįtakoja Liudijimo Nr. 1 teisėtumo ir pagrįstumo. Be to, kaip minėta, sutuoktinio dalis iš bendro turto nepatenka į paveldimo turto kategoriją. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog atsakovė pagrįstai ir teisėtai išdavė Liudijimą Nr. 1 pilnoje apimtyje ir naikinti jo ieškovo nurodomais argumentais nėra teisinio pagrindo.

20395.

204Tretysis asmuo I. J. prašė skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų sumos pervedant trečiajam asmeniui.

20596.

206Pastebėtina, jog ieškovo reikalavimas nesukeltų jokių turtinių teisinių padarinių, t. y. turtinių teisių turėtojų nei turto apimtis, nei teisių apimtis, nesikeistų. Ieškovas kaip buvo mirusio tėvo ½ dalies į ginčo pastatą paveldėtojas, taip ir liktų mirusio tėvo ½ ginčo pastato dalies paveldėtoju. Ši aplinkybė leidžia manyti, jog ieškovo pateikto ieškinio tikslas nebuvo jo teisių ar interesų apsauga, bet kiti, ieškovo neišviešinti tikslai.

20797.

208Šioje byloje esančio trečiojo asmens I. J. iniciatyva, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014, buvo pripažintos negaliojančiomis aukščiau minėtos manų, dovanojimo ir pirkimo – pardavimo sutartys, kuriomis K. V. buvo įgijusi nuosavybės teises į ieškovo paveldėtą ½ ginčo pastato, pirkėjo teises perkeliant trečiajam asmeniui I. J.. Šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-263-330/2015. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

20998.

2102015 m. vasario 15 d. ieškovas A. D. ir tretieji asmenys Č. V. bei K. V. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 (civilinė byla Nr. eA2-3978-553/2016). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014. Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi atmetus atskirąjį skundą (civilinė byla Nr. e2-1557-464/2016).

21199.

2122017 m. rugsėjo 6 d. tretieji asmenys Č. V. ir K. V. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 (civilinė byla Nr. eA2-5303-392/2017). Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-5303-392/2017, buvo netenkintas Č. V. ir K. V. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014. Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. vasario 22 d. nutartimi atmetus atskirąjį skundą (civilinė byla Nr. e2-229-196/2018).

213100.

2142017 m. gruodžio 29 d. tretysis asmuo K. V. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014 (civilinė byla Nr. eA2-2782-450/2018). Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 26 d. nutartimi netenkino pareiškėjos K. V. prašymo atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3253-467/2014. Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m. liepos 12 d. nutartimi atmetus atskirąjį skundą (civilinė byla Nr. e2-955-302/2018).

215101.

216Ieškinio patenkinimas šioje byloje galėtų įtakoti nuosavybės teisių peržiūrėjimą į ieškovo paveldėtas ir vėliau perleistas nuosavybės teises į ginčo pastatą, todėl šio ieškinio reikalavimų nagrinėjimas yra susijęs su minėtomis bylomis. Ieškovo ir kitų proceso dalyvių siekis įtakoti visų instancijų teismų peržiūrėtus teismų sprendimus nesąžiningai reiškiant nepagrįstą ieškinį, kuris ieškovui nesukeltų jokių turtinių teisinių padarinių, leidžia manyti, jog ieškovas negerbia teismų sprendimų ir piktnaudžiauja jam suteikiamomis procesinėmis teisėmis, todėl jam skirtina 2 000 EUR bauda, pusę jos skiriant trečiajam asmeniui I. J. (CPK 95 str.). Teismo vertinimu, nėra pagrindo skirti trečiojo asmens prašomą maksimalią 5 000 EUR baudą, nes baudos tikslai gali būti pasiekti ir skiriant mažesnę baudą.

217102.

218Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

219Dėl bylinėjimosi išlaidų

220103.

221Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

222104.

223Tretysis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) ir atsakovė patyrė 2 835 EUR išlaidas advokato pagalbai apmokėti (2 t., p. 90-100, 170-174).

224105.

225Tretysis asmuo I. J. patyrė 700 EUR (1 t., p. 143-144), 600 EUR (2 t., p. 115-118), iš viso – 1 300 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

226106.

227Teismas patyrė 66,02 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

228107.

229Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

230atmesti ieškinį. Priteisti trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) (į. k. FI24885827) naudai iš ieškovo A. D. (a. k. ( - ) 2 835 EUR (du tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkis euro) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisti trečiojo asmens I. J. (a. k( - ) naudai iš ieškovo A. D. (a. k. ( - ) 1 300 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus euro) išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Skirti 2 000 EUR (dviejų tūkstančių euro) baudą ieškovui A. D. (a. k. ( - ) už piktnaudžiavimą procesinėmis, 50 procentų baudos skiriant trečiojo asmens I. J. (a. k( - ) naudai. Priteisti iš ieškovo A. D. (a. k. ( - ) 66,02 EUR (šešiasdešimt šešis euro ir 02 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir, patikslinęs ieškinį, galutinai... 7. 1.1.... 8. Panaikinti notarės V. Z. 2012-01-17 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą... 9. 1.2.... 10. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. 2.... 12. Ieškovas nurodė, jog 1984-01-07 S. D. ir T. D. sudarė santuoką.... 13. 3.... 14. S. D., santuokos metu 1992-09-29 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr.11-6441,... 15. 4.... 16. Santuokos metu S. D. ir T. D. gimė sūnus - ieškovas A. D.. Iki T. D. (iki... 17. 5.... 18. 1995-02-28 mirė T. D.. T. D. testamento surašiusi nebuvo. Tačiau nei ją... 19. 6.... 20. 2011-10-17 mirė S. D.. Po tėvo mirties ieškovas kreipėsi į Vilniaus m. 41... 21. 7.... 22. 2011-12-16 buvo surašytas Notaro liudijimas apie palikimo priėmimą,... 23. 8.... 24. 2012-01-17 notarė ieškovui išdavė paveldėjimo teisės liudijimą pagal... 25. 9.... 26. S. D. Žemės sklypą nuosavybės teise įgijo pagal 2003-04-10 Vilniaus m.... 27. 10.... 28. 2012-02-22 ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su... 29. 11.... 30. Atsižvelgiant 5 tai, kad į Namą, tam tikras jo dalis, pretendavo abu vaikai... 31. 12.... 32. Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso (toliau - SŠK) 21 str. 1 d.... 33. 13.... 34. 1995-02-28 mirus vienam iš buvusių sutuoktinių, t. y. T. D., bendroji... 35. 14.... 36. Notaras ieškovui neteisėtai ir nepagrįstai nesilaikydamas Notariato... 37. 15.... 38. Atsižvelgiant į tai, jog ½ Namo dalis buvo registruota S. D. vardu, Notaras... 39. 16.... 40. Tam, kad Namo teisinis režimas iš bendrosios jungtinės pasikeistų į... 41. 17.... 42. Taigi, Notaras visų pirma privalėjo atskirti mirusiojo ir pergyvenusio... 43. II.... 44. Atsakovės atsikirtimų santrauka... 45. 18.... 46. Atsakovė notarė V. Z. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir... 47. 19.... 48. Atsakovė nurodė, jog iš pateikiamos Paveldėjimo bylos Nr. 1 matyti, kad... 49. 20.... 50. Ieškovui surinkus dokumentus paaiškėjo, jog palikėjas ½ dalį pastato -... 51. 21.... 52. Dėl likusios 1/2 dalies nuo 1/2 dalies Namo, kuri pagal įstatymą buvo... 53. 22.... 54. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 2012 m. liepos 2 d. sprendimu, priimtu... 55. 23.... 56. Išduotų nuosavybės ir paveldėjimo teisių liudijimų pagrindu atlikus... 57. 24.... 58. Ieškovas, paveldėjęs visą ½ jo tėvams, o vėliau - tik sutuoktinę... 59. 25.... 60. Nurodyta faktinių aplinkybių eiga bei jų sąsajumas leidžia spręsti, jog... 61. 26.... 62. Atsiliepdama į teisinius ieškovo argumentus atsakovė nurodė, kad ieškovas... 63. 27.... 64. Antra, ieškovas visiškai nenurodo, kokie jo ir/ar kitų asmenų teisės ir/ar... 65. 28.... 66. Trečia, ieškovas prašo panaikinti Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1,... 67. 29.... 68. Ketvirta, ieškovas prašo panaikinti Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1,... 69. 30.... 70. Penkta, kadangi namas, įgytas santuokos metu, Nekilnojamojo turto registre... 71. 31.... 72. Notariato įstatymo 52 str. numato, kad „Nuosavybės teisės į dalį bendro... 73. 32.... 74. Pirma, dėl palikimo priėmimo po anksčiau mirusios T. D. mirties ieškovas... 75. 33.... 76. Antra, ieškovas kvestionuoja namo dalį, į kurią jam buvo išduotas... 77. 34.... 78. Trečia, ieškovas nagrinėjamoje byloje teigia ir įrodinėja priešingai... 79. 35.... 80. Ketvirta, darant prielaidą, kad ginčijamas Paveldėjimo teisės liudijimas... 81. III.... 82. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka... 83. 36.... 84. Tretysis asmuo I. J. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti ir... 85. 37.... 86. Nurodė, jog ieškovas, būdamas nesąžiningu, sąmoningai klaidina Teismą,... 87. 38.... 88. 2013 m. vasario 22 d. I. J. kreipėsi į Teismą su ieškiniu, inter alia... 89. 39.... 90. 2014 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą... 91. 40.... 92. Įsiteisėjus apygardos teismo sprendimui, 2016 m. vasario 12 d. A. D. kartu su... 93. 41.... 94. 2017 m. rugsėjo 6 d. K. V. ir Č. V. pateikė dar vieną prašymą dėl... 95. 42.... 96. Byla buvo išnagrinėta visų Lietuvos teisminių instancijų, I. J. visiškai... 97. 43.... 98. 2012 m. liepos 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime, civilinėje... 99. 44.... 100. Paveldėjimo bylą, kurioje buvo išduoti minėti notariniai dokumentai buvo... 101. 45.... 102. Nurodytos aplinkybės rodo, kad Ieškovas, naujai inicijuotame teisminiame... 103. 46.... 104. Patikslintame ieškinyje Ieškovas nurodo, kad S. D. Žemės sklypą įgijo... 105. 47.... 106. Ieškovo nurodomo Notariato įstatymo 52 str. 2 d. pažymėta, kad jeigu... 107. 48.... 108. Mirus vienam iš sutuoktinių, pergyvenusysis sutuoktinis įgyja nuosavybės... 109. 49.... 110. Tretysis asmuo Č. V. su ieškiniu sutiko.... 111. 50.... 112. Nurodė, jog 2011 m. spalio mėn. mirus ieškovo tėvui, ieškovas dar iki... 113. 51.... 114. Namas nebuvo tvarkingas, reikalavo didelių investicijų, jog galėtų būti... 115. 52.... 116. Mainų sutarties šalių sutarimu mainomų daiktų vertė nebuvo vienoda,... 117. 53.... 118. A. D. perdavė jam nuosavybės teise prikalančią 227/460 dalį, 0.023 ha... 119. 54.... 120. Namas yra regioniniame parke, todėl įstatymai nesuteikia teisės padidinti... 121. 55.... 122. 2012 m. rugsėjo mėnesį Ieškovas kreipėsi į Trečiąjį asmenį ir... 123. 56.... 124. Jeigu ieškovas sudarant mainu sutartį nuosavybės teise būtų turėjęs ne... 125. 57.... 126. Notaras savo atsiliepime patvirtina faktą, jog ieškovui pateikus informaciją... 127. 58.... 128. Notarei iš ieškovo pateiktų duomenų ir registrų nustačius faktą, jog... 129. 59.... 130. Notariato įstatymo 52 str. numato liudijimo išdavimo mirus vienam... 131. 60.... 132. Notarė ieškovui išdavusi 2011-12-16 liudijimų apie palikimo priėmimą iš... 133. 61.... 134. Tretysis asmuo AIG Europe Limited, kuris yra atsakovės draudikas, pateikė... 135. 62.... 136. Draudikas šiuo pareiškė, kad pilna apimtimi palaiko atsakovės atsiliepime... 137. 63.... 138. Šioje civilinėje byloje nėra keliamas notarės deliktinės civilinės... 139. 64.... 140. Draudiko vertinimu, notarė jai teisės aktais nustatytas pareigas atliko... 141. 65.... 142. Apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu draudimo intereso turtinis... 143. 66.... 144. Notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimu draudikas apdraudžia dvi... 145. 67.... 146. Notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra notarų... 147. 68.... 148. Notarė jai teisės aktais nustatytas pareigas, susijusias su ginčijamo... 149. IV.... 150. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 151. 69.... 152. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 153. 70.... 154. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 155. 71.... 156. Ieškovo tėvai S. D. ir T. D. buvo susituokę nuo 1984 m. sausio 7 d. (1 t.,... 157. 72.... 158. 1992 m. rugsėjo 29 d. sutartimi S. D. santuokoje įsigijo butą Nr. 1, esantį... 159. 73.... 160. 1995 m. kovo 1 d. mirė ieškovo motina T. D. (1 t., p. 11).... 161. 74.... 162. 2011 m. spalio 17 d. mirė ieškovo tėvas S. D. būdamas našliu, t. y.... 163. 75.... 164. 2011 m. gruodžio 16 d. atsakovė išdavė ieškovui liudijimą apie palikimo... 165. 76.... 166. 2011 m. gruodžio 19 d. raštu (1 t., p. 77) notarė R. J. informavo atsakovę,... 167. 77.... 168. 2012 m. sausio 5 d. registro duomenimis ieškovo mirusiam tėvui priklausė ½... 169. 78.... 170. 2012 m. sausio 17 d. atsakovė ieškovui Paveldėjimo teisės liudijimą pagal... 171. 79.... 172. 2012 m. vasario 1 d. mainų sutartimi ieškovas perleido nuosavybės teises į... 173. 80.... 174. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. liepos 2 d. sprendimu, civilinėje... 175. 81.... 176. 2012 m. rugsėjo 4 d. registro duomenimis, atlikus duomenų patikslinimą, buvo... 177. 82.... 178. 2012 m. rugpjūčio 24 d. Nuosavybės teisės liudijimu pagal Notariato... 179. 83.... 180. 2012 m. rugpjūčio 29 d. notarė R. J. išdavė ieškovui Paveldėjimo teisės... 181. 84.... 182. 2012 m. rugsėjo 5 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu (toliau... 183. 85.... 184. 2012 m. rugsėjo 7 d. pirkimo – pardavimo sutartimi ieškovas ¼ ginčo... 185. 86.... 186. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog ginčijimo Liudijimo Nr. 1 dalis yra... 187. 87.... 188. Notariato įstatymo 52 straipsnio 1 dalis nustato, jog liudijimo išdavimas... 189. 88.... 190. Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės... 191. 89.... 192. Iš aukščiau minėtų aplinkybių matyti, jog ieškovui kreipusis į notarę... 193. 90.... 194. Pagal CK 3.117 straipsnio 4 dalį, santuokai pasibaigus vienam sutuoktiniui... 195. 91.... 196. Pagal Notariato 52 straipsnio 3 dalį, nuosavybės teisės liudijimą, mirus... 197. 92.... 198. Pažymėtina, jog pagal Notariato įstatymo 52 straipsnio 1 dalį klausimas... 199. 93.... 200. Ieškovas į teismą dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu, tėvo vardu... 201. 94.... 202. Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo, jog atsakovė būtų išdavusi... 203. 95.... 204. Tretysis asmuo I. J. prašė skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą... 205. 96.... 206. Pastebėtina, jog ieškovo reikalavimas nesukeltų jokių turtinių teisinių... 207. 97.... 208. Šioje byloje esančio trečiojo asmens I. J. iniciatyva, Vilniaus apygardos... 209. 98.... 210. 2015 m. vasario 15 d. ieškovas A. D. ir tretieji asmenys Č. V. bei K. V.... 211. 99.... 212. 2017 m. rugsėjo 6 d. tretieji asmenys Č. V. ir K. V. pateikė prašymą dėl... 213. 100.... 214. 2017 m. gruodžio 29 d. tretysis asmuo K. V. pateikė prašymą dėl proceso... 215. 101.... 216. Ieškinio patenkinimas šioje byloje galėtų įtakoti nuosavybės teisių... 217. 102.... 218. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 219. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 220. 103.... 221. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 222. 104.... 223. Tretysis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) ir atsakovė patyrė 2 835... 224. 105.... 225. Tretysis asmuo I. J. patyrė 700 EUR (1 t., p. 143-144), 600 EUR (2 t., p.... 226. 106.... 227. Teismas patyrė 66,02 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 228. 107.... 229. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 230. atmesti ieškinį. Priteisti trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland...