Byla 2-141-620/2014
Dėl 35297,58 Lt skolos, sutartinių ir įstatyminių palūkanų, bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo „Swedbank”, AB ieškinį atsakovui A. M

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 35297,58 Lt skolos, sutartinių ir įstatyminių palūkanų, bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo „Swedbank”, AB ieškinį atsakovui A. M. ir

Nustatė

2Atsakovui A. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str., 130 str. tvarka (viešo paskelbimo būdu) įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu ir tenkintinas iš dalies.

4Iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad ieškovas „Swedbank“, AB ir atsakovas A. M. 2009-09-08 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b. l. 5-7), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 10000 Lt kreditą automobilio pirkimui iki 2014-09-08. Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal kredito sutartį, todėl buvo įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes (b. l. 16), tačiau pažeidimų nepašalino. Pagal minėta sutartį atsakovo skola bankui 2013-12-05 dienai yra 8843,39 Lt, kurią sudaro: 6207,23 Lt negrąžinto kredito, 1872,53 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 487,34 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 276,29 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas (b. l. 17).

52010-07-19 ieškovas su atsakovu pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 10000 Lt kreditą būsto remontui iki 2015-06-27 (b. l. 8-10). Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal kredito sutartį, todėl buvo įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes (b. l. 14), tačiau pažeidimų nepašalino. Pagal minėta sutartį atsakovo skola bankui 2013-12-05 dienai yra 9767,36 Lt, kurią sudaro: 7600,44 Lt negrąžinto kredito, 1533,40 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 421,63 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 211,89 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas (b. l. 17).

62010-10-29 ieškovas su atsakovu pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 15000 Lt kreditą būsto remontui iki 2015-10-29 (b. l. 11-13). Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal kredito sutartį, todėl buvo įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes (b. l. 15), tačiau pažeidimų nepašalino. Pagal minėtą sutartį atsakovo skola bankui 2013-12-05 dienai yra 16686,83 Lt, kurią sudaro: 12092,94 Lt negrąžinto kredito, 3477 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 592,92 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 523,97 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas (b. l. 17).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str. 1d.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 str. 1, 2 d.).

8Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolių neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl pagal 2009-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) susidariusi skola - 6207,23 Lt negrąžinto kredito, 1872,53 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, pagal 2010-07-19 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) susidariusi skola - 7600,44 Lt negrąžinto kredito, 1533,40 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, pagal 2010-10-29 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) susidariusi skola - 12092,94 Lt negrąžinto kredito; 3477 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą priteistinos iš atsakovo A. M. ieškovo „Swedbank“, AB naudai.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 487,34 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 276,29 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas pagal 2009-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), 421,63 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 211,89 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas pagal 2010-07-19 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), 592,92 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 523,97 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas pagal 2010-10-29 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Delspinigių dydis minėtose sutartyse yra 0,10 procento, kas sudaro 36,5 procento metinių palūkanų, todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

10Laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

11Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, priskaičiuotas ir prašomas priteisti palūkanas iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, laikytina, kad sutartyje numatyti 0,10 procento dydžio delspinigiai, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

12Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiai atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-85/2007, Nr. 3K-3-503/2007).

13Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012 m. sausio 1 d. galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių buvo sudaryti vartojimo kredito sutartis prisijungimo būdu, teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CK 1.5 str.), atsižvelgdamas į prašomos priteisti skolos, palūkanų dydį, teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo „Swedbank“, AB reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, sumažinant prašomus priteisti delspinigius nuo 0,10 procento iki 0,05 procento (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Dėl išdėstyto, pagal 2009-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) priteistina 243,67 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 138,15 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas; pagal 2010-10-17 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) priteistina 210,82 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 105,95 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas; pagal 2010-10-29 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) priteistina 296,46 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 261,99 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Iš viso ieškovui Swedbank, AB priteistina 34040,58 Lt negrąžintos skolos.

14Iš atsakovo priteistinos 18,50 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 6207,23 Lt dydžio kreditą pagal 2009-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), 16 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 7600,44 Lt dydžio kreditą pagal 2010-07-19 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), 16 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 12092,94 Lt dydžio kreditą pagal 2010-10-29 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), šias palūkanas skaičiuojant nuo 2013-12-06 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos.

15Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

16Tenkinant ieškinį iš dalies, 96 proc. visų reikalavimų (suma suapvalinta iki sveikojo skaičiaus), iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas yra sumokėjęs 1059 Lt žyminio mokesčio (b. l. 21, 22), todėl jo naudai iš atsakovo proporcingai priteistina 1017 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 6,30 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

18Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

19Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ) 34040,58 Lt (trisdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt litų 58 centus) negrąžintos skolos, 18,50 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 6207,23 Lt dydžio kreditą pagal 2009-09-08 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), palūkanas skaičiuojant nuo 2013 m. gruodžio 6 d. iki visiško kredito grąžinimo ieškovui dienos, 16 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 7600,44 Lt dydžio kreditą pagal 2010-07-19 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), palūkanas skaičiuojant nuo 2013 m. gruodžio 6 d. iki visiško kredito grąžinimo ieškovui dienos, 16 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 12092,94 Lt dydžio kreditą pagal 2010-10-29 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), palūkanas skaičiuojant nuo 2013 m. gruodžio 6 d. iki visiško kredito grąžinimo ieškovui dienos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1017 Lt (vieną tūkstantį septyniolika litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų „Swedbank“, AB, į.k. 112029651, naudai.

22Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

23Atsakovas A. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas “Swedbank“, AB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi... 2. Atsakovui A. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad ieškovas „Swedbank“, AB ir... 5. 2010-07-19 ieškovas su atsakovu pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( -... 6. 2010-10-29 ieškovas su atsakovu pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. ( -... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis... 8. Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolių... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 487,34 Lt nesumokėtų... 10. Laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos... 11. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis... 12. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiai atvejais netesybos yra aiškiai... 13. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo... 14. Iš atsakovo priteistinos 18,50 proc. dydžio sutartinės palūkanos už... 15. Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 16. Tenkinant ieškinį iš dalies, 96 proc. visų reikalavimų (suma suapvalinta... 17. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 6,30 Lt, susijusios su... 18. Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.... 19. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 20. Ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ) 34040,58 Lt (trisdešimt keturis... 22. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 23. Atsakovas A. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas “Swedbank“, AB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...