Byla 2-365-723/2013
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės L. K. priešieškinį dėl sandorio pripažinimo galiojančiu

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant atsakovo atstovei adv. J.Urbienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės S. G. ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos priteisimo ir atsakovės L. K. priešieškinį dėl sandorio pripažinimo galiojančiu,

Nustatė

2Ieškovė S. G. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovės L. K.. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė su atsakove susitarė dėl sandorio, atsakovei surašant atitinkamą raštą:

31.1.

4atsakovė sutarė su ieškove (toliau,- sutarties šalys), kad pastaroji perka iš atsakovės už trisdešimt penkis tūkstančius litų (35 000) jai nuosavybės teise priklausantį namą ( - );1.2.ieškovė 2008 m. rugsėjo mėnesį, tiksliau negaliu nurodyti, už sutartą pirkti namą sumokėjo atsakovei trisdešimt tūkstančių litų (30 000) ir apie gautą įmoką atsakovė savo ranka surašė raštą (be datos);1.3.ieškovė, atsakovei sutinkant, kad būtų pilnai atsiskaityta už perkamą sodybą, perdavė atsakovei naudotis ieškovei nuosavybės teise priklausantį automobilį Renualt Megane Scenic, valstybinis Nr. ( - ) ,VIN kodas: ( - ) (taip pat ir automobilio dokumentus), kurį sutarties šalys įvertino 5000 Lt. Automobilis atsakovės žinioje tebėra ir šiuo metu. Automobilio teisinė registracija VĮ „Regitra“ yra ieškovės vardu.1.4.ieškovė sutartoje pirkti sodyboje, kaip sumokėjusi visą sutartą kainą, apgyvendino savo pažįstamus;1.5.atsakovė vengė sandorį įforminti notariškai,- nesikreipė į notarą pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, neatsakinėjo į ieškovės skambučius;1.6.atsakovė 2012 m. pavasarį pareikalavo išsikraustyti iš jai nuosavybės teise priklausančios sodybos. Pareiškė, kad ji turinti pirkėją.Atsakovė 2008 m. rugsėjo mėn. savo ranka surašė raštą (be datos), kuriame nurodė, kad ieškovei pardavė namą ( - ) ieškovei, gavo trisdešimt tūkstančių litų (30 000), likusius penkis tūkstančius litų ( 5000) ieškovė pasižada gražinti per 10 mėnesių. Be to, 2009-08-26 atsakovės prašymu, 8-tojo notarų biuro notarė surašė testamentą apie tai, kad atsakovė, jos mirties atveju, visą jai priklausantį turtą palieka ieškovei. Iš atsakovės veiksmų matyti, kad ji nesielgė sąžiningai. Dar daugiau, - atsakovės veiksmuose yra nusikaltimo (sukčiavimo) požymių. Svetimą turtą 30 000 Lt ir automobilį ji užvaldė apgaule, neketindama parduoti sodybos. Netikslinga prašyti priteisti automobilį, kurį atsakovė eksploatuoja daugiau kaip keturis metus. Automobilis nusidėvėjęs. Teismo prašo: priteisti iš atsakovės L. K. S. G. trisdešimt penkis tūkstančius litų bei 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti atsakovės L. K. nuosavybėn automobilį Renualt Megane Scenic, valstybinis Nr. ( - ) ,V1N kodas: ( - ); priteisti iš atsakovės L. K. bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

5Atsakovė L. K. pateikė atsiliepimus:

62012-11-29 atsiliepimą, kuriuo nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Tarp L. K. ir S. G. buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovė pardavė statinius: pastatą - gyvenamąjį namą adresu: ( - ), pastatą - tvartą adresu: ( - ), pastatą - viralinę adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius adresu: ( - ), registro įrašo Nr. ( - ). Taip pat atsakovė šia sutartimi pardavė žemės sklypus: sklypą adresu: ( - ). unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ), bei sklypą adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ). Pagal susiklosčiusią tarp šalių situaciją, 2008 m. atsakovė perdavė ieškovei namą bei žemės sklypus (visi šių nekilnojamųjų daiktų dokumentai taip pat perduoti ieškovei, visa tai galima patvirtinti ir liudytojų parodymais), o ieškovė už tai sumokėjo atsakovei trisdešimt tūkstančių litų (30 000 Lt) ir perdavė automobilį Renault Megane Sccnic, valstybinis Nr. ( - ), kurį šalys įvertino penkiais tūkstančiais litų (5 000 Lt), tačiau šis automobilis iki šiol yra neperregistruotas. Atsakovės žiniomis ieškovė jau 2009 m. išvyko į užsienį ir todėl įvykdytas sandoris iki šiol notariškai nepatvirtintas, automobilis neperregistruotas VĮ „Regitra“, pati ieškovė dabar vengia savo prisiimtos atsakomybės. Atsakovė iki šiol laukia, kol ieškovės atvyks į Lietuvą ir abi šalys sutartį įformins notariškai. Prašė ieškinio netenkinti, įpareigoti ieškovę S. G. kartu su atsakove L. K. nuvykti pas notarą ir tinkamai įforminti jau įvykdytą sandorį; įpareigoti ieškovę S. G. perregistruoti automobilį Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ) atsakovės L. K. nuosavybėn, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas (b.l. 24-26).

72012-12-18 atsiliepimą į ieškinį, kuriame papildomai nurodė, kad LR CK 1.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas, įvykdžiusios sandori Šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu, ir tokiu atveju sandorio po to įforminti notarine tvarka nebereikia (b.l. 40-43).

8Ieškovė S. G. į atsiliepimą pateikė dublikus:

92012-12-14 dubliką, kuriame nurodė, kad pasilieka pilnoje apimtyje prie teismui 2012-10-01 ieškinyje pareikštų prašymų. Dėl atsiliepime pareikštų prašymų nurodė, kad ieškinys tenkintinas visiškai, nes yra pagrįstas; prašymas įpareigoti ieškovę kartu su atsakove nuvykti pas notarą ir tinkamai įforminti jau įvykdytą sandorį nesuvokiamas. Atsakovė prašo teismo priversti ieškovę vykti pas notarą ir tinkamai įforminti jau įvykdytą sandorį. Prašo netenkinti prašymo įpareigoti ieškovę perregistruoti automobilį, nes ieškovė geranoriškai perregistruos automobilį VĮ „Regitra“ atsakovės vardu, jeigu teismas tenkins ieškinį visiškai ir sprendime pasisakys dėl minėto automobilio. Visiškai nesuvokiama, kokiu pagrindu atsakovė teigia pardavusi ieškovei du žemės sklypus. Įrodymų nepateikė. Atsakovė savanaudiškais tikslais pasinaudojo ieškovės patiklumu ir nesupratingumu. Paėmė 30 000 Lt ir automobilį, kuris ir šiuo metu yra atsakovės žinioje. Atsakovės veiksmuose galima įžvelgti sukčiavimo požymių (b.l. 38).

102013-01-02 dubliką, kuriame papildomai nurodė, kad atsakovės atstovė prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir visai nepasisako ką daryti su neva įvykusiu pirkimo-pardavimo sandoriu(b.l. 31-32).

11Taip pat atsakovė L. K. pateikė tripliką, kuriame nurodė: ieškovės teiginys, jog atsiliepimas neturėjo būti priimtas todėl, kad yra parengtas UAB „Tikroji turto kaina“ teisininkės, absoliučiai nepagrįstas ir net negali būti keliamas dublike. Byloje vykstant rungimuisi procesinių dokumentų pagrindu atsakovė turi teisę teikti prieštaravimus dėl visų ieškovės reikalavimų, įskaitant ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kaip galinčių ateityje daryti tiesioginę įtaką atsakovės materialinei padėčiai (b.l. 35-37).

12Atsakovė L. K. pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad 2008 m. S. G. ir L. K. sudarė nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį.Šalys susitarė, jog Nekilnojamasis turtas parduodamas už 35.000 Lt. 30.000 Lt atsakovė gavo sutarties pasirašymo dieną, o 5.000 Lt ieškovė įsipareigojo sumokėti per 10 mėnesių. Vietoj mokėtinų 5.000 Lt sumos, ieškovė pardavė atsakovei automobilį Renault Megane Scenic, valstybinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), šios sutarties šalys VĮ Regitra neįregistravo, tačiau ieškovė perdavė automobilį ir jo registracijos dokumentus atsakovei. Atsakovė sutarties Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo dieną perdavė ieškovei visus Nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus (patvirtina šalių susitarimas sutartyje, jog nesumokėjus likusios sumos ieškovė įsipareigoja grąžinti nuosavybės dokumentus atsakovei). Ieškovė įsipareigojo susitarti su notaru dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo notarine tvarka, reikalingų pažymų gavimo ir pan. Po sutarties sudarymo parduotame Nekilnojamame turte apsigyveno, jį valdyti ir juo naudotis pradėjo ieškovės pažįstami asmenys. Atsakovės žiniomis šie asmenys gyvena atsakovės gyvenamajame name ir naudojasi žemės sklypais iki šiol. Dėl atsakovei nežinomų priežasčių ieškovė nesikreipė į notarą dėl Nekilnojamojo turto pirkimo -pardavimo sutarties sudarymo, o 2009 metų pavasarį išvyko į užsienį. Atsakovė, būdama sąžininga sutarties šalimi ir siekdama patvirtinti savo įsipareigojimų, kylančių iš aukščiau nurodytos sutarties, vykdymą 2009-08-26 dieną notarų biure sudarė testamentą kuriuo visą savo turtą paliko ieškovei S. G.. Šis testamentas yra galiojantis, nepanaikintas ir nepakeistas iki šiol. Kadangi nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio iki šiol ieškovė nepranešė atsakovei, kada ir kur galima būtų atvykti notariškai patvirtinti šalių sudarytą Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį, atsakovė telefonu susisiekti su ieškove negalėjo, nes pastaroji pakeitusi telefoną, apie tai nepranešė atsakovei, išvykusi į užsienį taip pat atsakovei nenurodė jos naujo gyvenamosios vietos ar kito adreso, kur būtų galima surasti ieškovę.Ieškovė nuosavybės teisę patvirtinančių Nekilnojamojo turto dokumentų neturi.Atsakovė 2012 m. vasarą buvo nuvykusi apžiūrėti ieškovei parduoto Nekilnojamojo turto. Nuvykusi ji sužinojo, jog čia ir toliau gyvena ieškovės pažįstami asmenys, gyvenamasis namas neprižiūrimas, ženkliai pablogėjusi tiek išorinė, tiek vidinė jo būklė, o ieškovės pažįstami asmenys atsisakė suteikti atsakovei informaciją apie tai, kaip ir kur būtų galima surasti ieškovę. Šiuo atveju yra visos sąlygos Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorį pripažinti galiojančiu: Pirma, sandoris yra dvišalis, jį sudarė ieškovė ir atsakovė; Antra, abi šalys visiškai įvykdė sandorį: ieškovė, sumokėjo 30.000 Lt ir perdavė automobilį už 5.000 Lt, tuo visiškai atsiskaitydama su atsakove už Nekilnojamąjį turtą. Atsakovė perdavė ieškovei Nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus ir patį turtą, Nekilnojamąjį turtą valdo ir juo naudojasi ieškovės pažįstami asmenys; Trečia, ne atsakovė, o ieškovė vengia įforminti sandorį notariškai, atsakovė negali įforminti sutarties notariškai dėl ieškovės kaltės; Ketvirta, tiek sutarties sudarymo metu, tiek vėliau, savo veiksmais šalys patvirtino, jog sutartis atitinka šalių valią, abi sutarties šalys įvykdė sutartį, nebuvo pažeistos kitos imperatyvios įstatymo normos. Ieškovės pareikštas ieškinys po daugiau kaip ketverių metų nuo sutarties sudarymo reiškią ne ką kitą, kaip nesąžiningą šalies elgesį vykdant sutartį. Todėl atsakovė prašo teismo pripažinti Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį galiojančia. Prašo:1. Pripažinti Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė L. K. perleido nuosavybės teisę ieškovei S. G. į žemiau nurodytą Nekilnojamąjį turtą galiojančia, ir įregistruoti S. G. nuosavybės teisę į šį Nekilnojamąjį turtą:1.1.Pastatą - gyvenamąjį namą, kurio bendras plotas 74,46 kv.m., unikalusis Nr. ( - ), pastatą- tvartą, kurio užstatytas plotas 108,00 kv. m., unikalusis Nr. ( - ), pastatą - viralinę, kurios užstatytas plotas 17,00 kv. m., unikalusis Nr. ( - ), kitus statinius - kiemo statinius, esančius ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ).1.2.0,1400 ha ploto žemės sklypą, unikalusis Nr. ( - ), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ).1.3.0,5600 ha ploto žemės sklypą, unikalusis Nr. ( - ), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ).2.Priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su priešieškinio pateikimu: 1.050 Lt žyminį mokestį ir 700 Lt išlaidas advokato padėjėjos pagalbai apmokėti (b.l. 50-54).

13Priešieškinys išsiųstas ieškovei(b.l.48),tačiau atsiliepimo nepateikta.

14Ieškovė S. G., jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama ieškovei, jos atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

15Atsakovė L. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta. Jai byloje atstovauja atstovė, kuri teismo posėdžio metu palaikė priešieškinio reikalavimus, su ieškiniu nesutinka. Šalys 2008 metais susitarė, kad nekilnojamasis turtas bus parduotas, tai patvirtina raštelis. Ieškovės perdavė atsakovei 30000 litų, namas ir sklypas buvo perduotas ieškovei valdyti. Sutartis buvo pasirašyta, bet neįforminta notariškai. Kiti įrodymai, šalių paaiškinimai įrodo, kad sandoris įvyko. Atsakovė perdavė nekilnojamojo turto dokumentus, kad ieškovė susitartų su notaru sandorio įforminimui. Sandoris buvo sudarytas, bet netinkama forma. Raštelis įrodo, kad sandoris įvyko. Ieškovė 5000 Lt neperdavė, bet perdavė transporto priemonę, kurią šalys įvertino 5000 litų, ji buvo perduota per šalių nustatytą terminą. Atsakovė šio fakto neginčija, dėl šito ginčo nėra. Jokių pretenzijų nėra, kad šalys susitarė ir perdavė namą su sklypu. Ieškovė savo valią pakeitė dėl to, kad išvyko į užsienį, todėl šalys negali įforminti sandorio. Jei ieškovė būtų Lietuvoje, šalys galėtų pasirašyti pas notarą. Ieškovė pagal ieškinį atsisako savo turto, kuriuo naudojasi nuo 2008 metų, faktiškai jį valdo. Pripažinus sandorį būtų įvykdyta šalių valia, šalys nėra giminės, jų valią įrodo ir testamentas.

16Ieškinys netenkinamas.

17Priešieškinis tenkinamas.

18Teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui neprivalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-124/2005). Tai reiškia, kad teismas nagrinėdamas bylą turi nustatyti, kokį reikalavimą reiškia ieškovas, ir pagal tai apibrėžti bylos nagrinėjimo dalyką. Antraip teismo procesinė veikla byloje bus netikslinga ir neleis tinkamai pasiekti CPK 2 straipsnyje nurodytų civilinio proceso tikslų – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę.

19Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Aiškinant šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Libra Vitalis” v. UAB “Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. N. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę, yra svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010, remdamasi teismų formuojama praktika, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „ Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010), konstatavo, kad konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimas.

20Byloje nustatyta, kad šalys surašė ir pasirašė raštą, kuriame nurodė, kad L. K. pardavė namą ( - )S. G. už 35 000 Lt; gavo tik 30 000 lt; likusius 5000 S. G. pasižada grąžinti per 10 mėnesių 5000 Lt.Sulaužius pasižadėjimą S. G. grąžint 5000 Lt, nuosavybės dokumentai grįžta pas buvusią savininkę L. K. (b.l. 10).

212009-08-26 L. K. surašė testamentą, kad visą jai priklausantį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko jis besusidėtų, kuris priklausys jai mirties valandą, palieka S. G. (b.l. 11).

22VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre L. K. nuosavybės teise įregistruoti nekilnojamieji daiktai: 0,1400 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 0,5600 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – tvartas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-viralinė, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (b.l. 4-7).

23Transporto priemonė Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), VĮ „Registra“ kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje įregistruota S. V. vardu (b.l. 8).

24Šalys neginčija,kad vietoj 5000 litų ieškovė perdavė atsakovei automobilį Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - )

25Įstatyme įtvirtintas vienas iš svarbiausių civilinės teisės principų – sutarties laisvės principas, reiškiantis civilinių teisinių santykių dalyvių galimybę laisvai sudaryti sutartis, kuriose savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Tik atitinkama sutartis, kaip dvišalis arba daugiašalis sandoris, reiškia laisvą dviejų ar daugiau asmenų valios suderinimą, kurio tikslas yra sukurti tarpusavio teises ir pareigas. Sutartis yra vienas iš prievolių atsiradimo pagrindų, nes ją sudariusioms šalims turi įstatymo galią (CK 6.2 str., 6.189 str. 1 d.). Šis civilinių sutartinių teisinių santykių principas pripažįstamas ir teismų praktikoje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-145/2003, 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2004).

26Tokiu būdu pagal esamus įrodymus,šalių elgesį iki sutarčių sudarymo ir jų sudarymo metu ir sutarties vykdymo metu,teismas mato,kad ieškovė 2008 metų rugsėjo mėnesį sudarė sutartį su atsakove tikslu įsigyti žemės sklypą su jame esančiais statiniais už 35000 litų.Teismas neabejoje,kad ieškovė gavo 30000 litų,ką pati ir nurodo(b.l.1,10).Taip pat iš bylos medžiagos matyti,kad vietoj 5000 litų(kaip matyti iš sutarties sąlygos,kurios ieškovei neįvykdžius, be jokių sąlygų po 10 mėnesių būtų galima nesudarinėti sutarties pas notarą)buvo perduotas automobilis.Ieškovė perdavė automobilį su svetima registracija,o atsakovė to automobilio perdavimą akceptavo,kaip 5000 litų sumokėjimą(b.l.51).Šalys po sutarties sąlygų įvykdymo susikūrė sau pareigą sudaryti notarinę prikimo-pardavimo sutartį.Atsakovė sutiko ir dabar sutinka pasirašyti notarinę ginčo sklypo su pastatais pirkimo-pardavimo sutartį(CK 6.173 str.).Ieškovė su sodyba elgėsi kaip savininkė-ji joje apgyvendino pažįstamus asmenis 2009 metais.Nors ieškovė nurodo,kad atsakovė vengė sudaryti notarinę prikimo-pardavimo sutartį,tačiau jokių obektyvių įrodymų,kad ši sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės į bylą nepateikė.

27Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta rašytine forma ir būtinai įforminta notariškai(CK 6.392str.).Tokiu būdu surašytas susitarimas dėl namo pardavimo,pinigų perdavimas pardavėjui,pirkėjo priėmimas sodybos tokiu būdu,kaip elgimasis su turtu savo nuožiūra-apgyvendinimas joje savo pažįstamų asmenų,yra ne kas kita,kaip sąlyginės sutarties pasirašymas ir jos vykdymas,t.y. pinigų perdavimas su likusios dalies sumokėjimo termino atidėjimu 10 mėnesių (CK 6.30 str.).Kadangi šalys neginčija,kad vietoj 5000 Lt buvo perduotas ir priimtas automobilis,tai sutarties sąlygos buvo įvykdytos nustatytu terminu.Tokiu būdu,kai savo surašytame ikisutartiniame dokumente šalys sutarė dėl esminių sutarties sąlygų, įvertinus konkrečios situacijos aplinkybes,teismas turi objektyvų pagrindą pripažinti, kad šalys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, nors tas dokumentas ir nepavadintas sutartimi,ketinimų protokolu, susitarimu ar pan..

28Pagal atsakovės priešieškinį matyti,kad ji pripažįsta sudariusi pirkimo-pardavimo sutartį ne tik dėl sodybos ir ten esančio žemės sklypo su jame esančiais statiniais,bet ir dėl šalia esančio sklypo perleidimo ieškovei(b.l.53,1.3 reikalavimo punktas).Taigi,atsakovė ieškovės atžvilgiu elgiasi net daugiau negu sąžiningai ir tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms,kadangi atitinka turtą perleidžiančios šalies valiai ir turtą įgysiančios šalies interesams(CK 1.5 str.).

29Teismas,analizuodamas esamus įrodymus byloje,šalių argumentus,turi pagrindą sutikti su atskovės priešieškinio teisniais argumentais,o būtent,kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 1.93 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisės normą pabrėžė jog: „CK 1.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas, įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu, ir tokiu atveju sandorio po to įforminti notarine tvarka nebereikia. Taigi šioje teisės normoje įtvirtinta išimtis, kai teismas gali pripažinti galiojančiu sandorį, kuriam įstatymo nustatyta privaloma notarine forma ir kuris sudarytas šios nesilaikant. Iš CK 1.93 straipsnio 4 dalies turinio matyti, jog tam, kad teismas galėtų pripažinti sandorį galiojančiu, būtinos tokios sąlygos: pirma, sandoris yra dvišalis; antra, viena sandorio šalis visiškai arba iš dalies įvykdė sandorį; trečia, kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo pripažinti sandorį galiojančiu pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį. Pažymėtina, kad šios normos taikymui yra svarbu tai, jog būtų akivaizdi šalių valia ne tik sudaryti, bet ir įvykdyti sandorį.“ (2007-12-28 LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-581/2007). „Vykdant sandorį savo valią išreiškia ne tik šalis, kuri vykdo, bet ir šalis, kuri priima įvykdymą, todėl turi būti akivaizdi šalių valia ne tik sudaryti, bet ir įvykdyti sandorį. Sandorį, įvykdytą tokiu būdu, kad negalima nustatyti kitos šalies neabejotinos valios jį sudaryti ir įvykdyti, nėra pagrindo pripažinti galiojančiu. Be to, sprendžiant, ar tenkinimas besikreipiančios šalies reikalavimas pripažinti notarine tvarka neįformintą nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį galiojančia, nepakanka nustatyti minėtų trijų CK 1.93 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų šio instituto laikymo sąlygų. Tokiu atveju reikia išsiaiškinti, ar sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, t. y. ar tokia sutartis ne tik dėl notarines formos nesilaikymo, bet ir dėl kitų įstatymuose nurodytų aplinkybių negalės būti pripažinta galiojančia pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį. (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-20/2008).“

30Šioje byloje teismas nemato jokių imperatyvioms įstatymų normos nuostatoms prieštaraujančių šalių veiksmų toje apimtyje,kad nelaikyti šalių elgesį ir ketinimus 2008-2009 metais,kuriais buvo siekiama įvykdyti žemės ir sodybos pirkimo-pardavimo sutartį jos sudarymo ir po to metu.Atsakovė įrodė teismui,kad notarinė pirkimo-pardavimo sutartis iki šiol nepasirašyta dėl ieškovės kaltės.

31Teismas neturi jokio objektyvaus teisinio pagrindo šioje situacijoje tenkinti ieškovės reikalavimą,todėl jos ieškinys atmetamas.

32Teismas,matydamas,kad atsakovės priešieškinio reikalavimai neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teismų praktikai, turi pagrindą tenkinti atsakovės reikalavimą,nes pripažįsta,kad notarinę prikimo-pardavimo sutartį atsakovė negalinti sudaryti dėl ieškovės kaltės(CK 1.93 str.4d.),o didesnio turto perleidimas ieškovei yra vienareikšmiškai jos interesais,todėl teismas pripažįsta galiojančia Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė L. K. perleido nuosavybės teisę ieškovei S. G. į žemiau nurodytą Nekilnojamąjį turtą galiojančia,ko pagrindu registruotina S. G. nuosavybės teisę į šį Nekilnojamąjį turtą: 1.1. Pastatą - gyvenamąjį namą, kurio bendras plotas 74,46 kv.m., unikalusis Nr. ( - ), pastatą- tvartą, kurio užstatytas plotas 108,00 kv. m., unikalusis Nr. ( - ), pastatą - viralinę, kurios užstatytas plotas 17,00 kv. m., unikalusis Nr. ( - ), šulinį-unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ). 1.2. 0,1400 ha ploto žemės sklypą, unikalusis Nr. ( - ), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ). 1.3. 0,5600 ha ploto žemės sklypą, unikalusis Nr. ( - ), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ).

33Patenkinus priešieškinį ir netenkinus ieškinio,iš ieškovės priteistinos atsakovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos:1050 Lt žyminis mokestis(b.l.49) ir išlaidos advokato pagalbai-700 Lt(b.l.55,56),t.y. viso 1750 Lt(CPK 88,93str.).

34Iš ieškovės priteistina valstybei viso 21,67 Lt bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą(CPK 96 str.)

35Teismas, vadovaudamasis LR CK 1.93 str.,CPK 88,93,96,185 str.,263-269, 270 str.,

Nutarė

36Ieškinį netenkinti.

37Priešieškinį tenkinti.

38Pripažinti galiojančia Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė L. K. (a.k( - ) perleido nuosavybės teisę ieškovei S. G. (a.k( - ) į žemiau nurodytą Nekilnojamąjį turtą: 1.1. Pastatą - gyvenamąjį namą, kurio bendras plotas 74,46 kv.m., unikalusis Nr. ( - ), pastatą- tvartą, kurio užstatytas plotas 108,00 kv. m., unikalusis Nr. ( - ), pastatą - viralinę, kurios užstatytas plotas 17,00 kv. m., unikalusis Nr. ( - ), šulinį-unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ). 1.2. 0,1400 ha ploto žemės sklypą, unikalusis Nr. ( - ), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ). 1.3. 0,5600 ha ploto žemės sklypą, unikalusis Nr. ( - ), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ).

39Sprendimas yra pagrindas įregistruoti S. G. (a.k( - ) nuosavybės teisę į šį Nekilnojamąjį turtą.

40Priteisti iš ieškovės S. G. (a.k( - ) atsakovės L. K. (a.k( - ) naudai 1750 Lt(vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti iš ieškovės S. G. (a.k( - ) valstybei 21,67 Lt(dvidešimt vieną litą 67 ct) už procesinių dokumentų įteikimą(gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

42Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovė S. G. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovės L.... 3. 1.1.... 4. atsakovė sutarė su ieškove (toliau,- sutarties šalys), kad pastaroji perka... 5. Atsakovė L. K. pateikė atsiliepimus:... 6. 2012-11-29 atsiliepimą, kuriuo nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Tarp L. K.... 7. 2012-12-18 atsiliepimą į ieškinį, kuriame papildomai nurodė, kad LR CK... 8. Ieškovė S. G. į atsiliepimą pateikė dublikus:... 9. 2012-12-14 dubliką, kuriame nurodė, kad pasilieka pilnoje apimtyje prie... 10. 2013-01-02 dubliką, kuriame papildomai nurodė, kad atsakovės atstovė prašo... 11. Taip pat atsakovė L. K. pateikė tripliką, kuriame nurodė: ieškovės... 12. Atsakovė L. K. pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad 2008 m. S. G. ir... 13. Priešieškinys išsiųstas ieškovei(b.l.48),tačiau atsiliepimo nepateikta.... 14. Ieškovė S. G., jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 15. Atsakovė L. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 16. Ieškinys netenkinamas.... 17. Priešieškinis tenkinamas.... 18. Teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui... 19. Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193... 20. Byloje nustatyta, kad šalys surašė ir pasirašė raštą, kuriame nurodė,... 21. 2009-08-26 L. K. surašė testamentą, kad visą jai priklausantį turtą, kur... 22. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre L. K. nuosavybės teise... 23. Transporto priemonė Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ),... 24. Šalys neginčija,kad vietoj 5000 litų ieškovė perdavė atsakovei... 25. Įstatyme įtvirtintas vienas iš svarbiausių civilinės teisės principų –... 26. Tokiu būdu pagal esamus įrodymus,šalių elgesį iki sutarčių sudarymo ir... 27. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta rašytine... 28. Pagal atsakovės priešieškinį matyti,kad ji pripažįsta sudariusi... 29. Teismas,analizuodamas esamus įrodymus byloje,šalių argumentus,turi pagrindą... 30. Šioje byloje teismas nemato jokių imperatyvioms įstatymų normos nuostatoms... 31. Teismas neturi jokio objektyvaus teisinio pagrindo šioje situacijoje tenkinti... 32. Teismas,matydamas,kad atsakovės priešieškinio reikalavimai neprieštarauja... 33. Patenkinus priešieškinį ir netenkinus ieškinio,iš ieškovės priteistinos... 34. Iš ieškovės priteistina valstybei viso 21,67 Lt bylinėjimosi išlaidų už... 35. Teismas, vadovaudamasis LR CK 1.93 str.,CPK 88,93,96,185 str.,263-269, 270... 36. Ieškinį netenkinti.... 37. Priešieškinį tenkinti.... 38. Pripažinti galiojančia Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal... 39. Sprendimas yra pagrindas įregistruoti S. G. (a.k( - ) nuosavybės teisę į... 40. Priteisti iš ieškovės S. G. (a.k( - ) atsakovės L. K. (a.k( - ) naudai 1750... 41. Priteisti iš ieškovės S. G. (a.k( - ) valstybei 21,67 Lt(dvidešimt vieną... 42. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...