Byla 1-298-1023/2017
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje V. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje V. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį.

3Teismas

Nustatė

4V. M. 2017 m. spalio 14 d. apie 21. 46 val., Prienų rajone, Išlaužo seniūnijoje, kelyje Kaunas-Prienai-Alytus, pažeisdamas Kelių eismo saugumo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo kelių transporto priemonę - Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,50 promilės alkoholio (nustatyta mažiausia koncentracija kraujyje 1,71 promilės etilo alkoholio), t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje.

5Apklaustas įtariamuoju V. M. kaltu prisipažino ir parodė (b. l. 47-48, 57-59), kad prieš du mėnesius iki nusikalstamos veikos padarymo iš automobilių laužyno už 200 Eur nusipirko automobilį Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) tačiau dėl savo materialinių galimybių automobilio neapdraudė, neįregistravo nustatyta tvarka bei neatliko privalomosios techninės apžiūros. 2017 m. spalio 14 d. būdamas svečiuose vaišinosi alkoholiniais gėrimais, išgėrė apie 250 gramų degtinės, išvažiavo namo. Važiuojant keliu Kaunas-Prienai-Alytus prieš Išlaužo gyvenvietės pradžią nesuvaldė automobilio ir atsitrenkė į kelio atitvarus. Eismo įvykio metu buvo sudaužytas automobilis, apgadinti kelio atitvarai, žmonės nesužaloti. Atvykę policijos pareigūnai alkoholio kiekio matuokliu jam nustatė 1,59 promilių neblaivumą. Kad automobilį vairavo neblaivus, gailisi.

6Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė (b. l. 20-21), kad automobilį Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) šių metų liepos mėnesį pardavė į automobilių laužyną Kauno mieste, už kurį gavo 100 Eur. Dėl automobilio Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) niekam pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereiškia.

7Liudytojas E. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė (b. l. 15-17), kad 2017 m. spalio 14 d. apie 21 val. 46 min. dirbant kartu su vyriausiuoju patruliu T. B., iš Alytaus apskrities VPK budėtojo gavo pranešimą nuvykti į Prienų r., Išlaužo sen., Išlaužo k., kur Kauno plente prie „Ekspres Market“ parduotuvės baltos spalvos automobilis atsitrenkė į atitvarą, vairuotojas yra galimai neblaivus ir bando pasišalinti. Nuvykus į įvykio vietą pastebėjo važiuojamojoje dalyje stovintį apgadintą baltos spalvos automobilį „Citroen Xantia“, valstybinis Nr. ( - ) prie automobilio vairo sėdėjo V. M., gim. ( - ), gyv., ( - ), nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli. V. M. neneigė, kad vairavo automobilį ir atsitrenkė į netoliese esantį kelio atitvarą. V. M. alkotesteriu nustatyta 1,59 promilių girtumo laipsnis ir buvo pristatytas į VšĮ Prienų ligoninės priėmimo skyrių.

8Be kaltinamojo V. M. prisipažinimo, liudytojų A. S. ir E. M. parodymų, kaltinamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo taip pat patvirtina ir kiti faktiniai bylos duomenys:

92017 m. spalio 15 d. įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 5-6), kuriuo nurodyta, kad įvykio vieta Prienų rajone, Išlaužo seniūnijoje, kelyje Kaunas-Prienai-Alytus, kelio važiuojamojoje dalyje stovi automobilis Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - )

10Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr. Nr. ( - ) (b. l. 25), kurioje nurodyta, kad V. M. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 1,71 promilės etilo alkoholio.

11Prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu tenkintinas.

12Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad V. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje, nes jis vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, t. y. 2017 m. spalio 14 d. apie 21. 46 val., Prienų rajone, Išlaužo seniūnijoje, kelyje Kaunas-Prienai-Alytus, vairavo kelių transporto priemonę - Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta 1,71 promilės etilo alkoholio. Įstatymas numato, kad dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas taikomas tik tais atvejais, kai kaltininkas atlygina ar pašalina padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią žalą atlyginti ar pašalinti. Už V. M. padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, todėl pagal įstatymo nuostatas nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis, jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su šio proceso tvarka ir pasekmėmis, ir jas suprato. Kaltinamasis V. M. sutiko, kad prokuroras kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis sutiko dėl siūlomos jam paskirti bausmės rūšies ir dydžio, tik prašė baudos mokėjimą išdėstyti vienerių metų laikotarpiui (b. l. 68-70, 72-73).

13Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, ne mažiau svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes. Kaltinamojo V. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo V. M. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (BK 60 straipsnis). Kaltinamasis padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, tačiau jo elgesys laikytinas šiurkščiu, nes jis suprato savo veiksmų esmę ir veikė sąmoningai, vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 1,71 promilės etilo alkoholio, sukeldamas grėsmę ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių, kitų asmenų bei jų turto saugumui bei aplinkai. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis V. M. praeityje neteistas (b. l. 34-35), nebaustas administracine tvarka (b. l. 36), nedirbantis (b. l. 37), darbo biržoje neregistruotas (b.l. 38), narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 40), kaltinamasis sutinka su prokuroro pasiūlyta bausme – pinigine bauda, todėl teismo vertinimu bauda yra tinkama bausmės rūšis kaltinamajam. Teismas pažymi, kad prokurorė kaltinamajam siūlo skirti 45 MGL dydžio baudą, tačiau nuo 2017 m. spalio 6 d. įsigaliojusi nauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso redakcija (2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-653) numato, kad už nesunkius nusikaltimus minimali bauda asmeniui gali būti skirta ne mažesnė, kaip 50 MGL, todėl V. M. skirtina 51 MGL dydžio bauda. Atsižvelgiant į tai bei į kaltinamojo prašymą paskirtą baudą išdėstyti dalimis, paskirtos baudos dydį, į tai, kad nustatyta viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, į tai, kad kaltinamasis nedirba, tenkintinas jo prašymas dėl baudos išdėstymo ir nustatytinas ilgesnis skirtinos baudos sumokėjimo terminas – 8 mėnesiai (b. l. 68- 73, BPK 352 straipsnio 1 dalis, BVK 22 straipsnio 2 dalis).

14Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu baudžiamuoju įsakymu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

15BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008, Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013, 2K-401/2014). Įstatymas numato, kad teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki trejų metų. Baudžiamojo poveikio priemonės laiko nustatymas yra baudžiamojo poveikio priemonės, o kartu kaltininkui skiriamos bausmės, individualizavimo proceso sudėtinė dalis. Nustatant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo laiką, atsižvelgtina ne tik į objektyviai dėl veikos kilusius padarinius, bet į visumą aplinkybių, apibūdinančių eismo įvykį, jo kilimo priežastis ir mechanizmą, kaltės laipsnį ir kaltininko asmenybę. Kaltinamasis V. M. anksčiau nebuvo teistas, administracine tvarka nebaustas, tačiau kaltinamojo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas laikytinas šiurkščiu, nes padarytas neblaivaus asmens, kai kraujyje nustatyta 1,71 promilės etilo alkoholio, veika padaryta tyčine kaltės forma, priskiriama nesunkiems nusikaltimams. Skiriant baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgtina ir į kaltininko asmenybę, į tai, kad buvo sukeltas eismo įvykis, padaryta žala tiek pačio kaltinamojo automobiliui, tiek ir kelio atitvarui, į tai, kad kaltinamasis nedirba ir teisė vairuoti nėra būtina dėl darbo tiesiogiai susijusio su transporto priemonės vairavimu. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas ir įvertintas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nenukrypstant nuo kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas vairuoti kelių transporto priemones, jos trukmę nustatant pagal BK 68 straipsnyje numatytą vidurkį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-128/2008, Nr. 2K-103/2010, Nr. 2K-431/2013, Nr. 2K-401/2014, Nr. 2K-418-222/2016 ir kt.).

16Be to, BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas turi būti konfiskuojami. Konfiskavimas, kaip ir bet kuri baudžiamojo poveikio priemonė, turi atitikti teisingą pusiausvyrą tarp viešojo intereso poreikių ir asmens teisių. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra suformuluotos nuostatos, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 17 d., 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai). Automobilis Citroen Xantia, valstybinis Nr. ( - ) registruotas A. S. vardu (b. l. 28), tačiau jis liudytojo apklausos metu patvirtino, kad minėtą automobilį pardavė į auto laužyną, o kaltinamasis patvirtino, kad minėtą automobilį pirkęs, tik jo savo vardu neįregistravo, todėl transporto priemonė, kaip BK uždraustos veikos priemonė, priklausanti kaltinamajam, privalo būti konfiskuota.

17V. M., vadovaujantis BPK 119 straipsniu iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo paliktinos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas (b. l. 60-62, 64-65).

18Į bausmės laiką V. M. įskaitytinas kardomojo kalinimo laikas nuo 2017 m. spalio 14 d. 22.20 val. iki 2017 m. spalio 15 d. 12.23 val. (b. l.42-43) (BK 65-66 straipsniai).

19Daiktų, turinčių reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti teisme, klausimas išspręstinas BPK 94 straipsnyje nustatyta tvarka.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 – 422 straipsniais,

Nutarė

21(į s a k o) :

22V. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, ir paskirti jam bausmę – 51 (penkiasdešimt vieno) MGL (1920,66 Eur) dydžio baudą, ją sumokant per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. M. paskirti galutinę bausmę – 34 (trisdešimt keturių) MGL (1280,44 Eur) dydžio baudą, ją sumokant per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsniu, 66 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 9 dalimi, į paskirtos bausmės laiką įskaityti V. M. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2017 m. spalio 14 d. 22.20 val. iki 2017 m. spalio 15 d. 12.23 val., t. y. 1 parą, ją prilyginant 2 (dviejų) MGL (75,32 Eur) dydžio baudai.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu V. M. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 2 (dvejus) metus uždrausti naudotis specialiąja teise – teise vairuoti transporto priemones.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu konfiskuoti V. M. priklausantį automobilį „Citroen Xantia“, valstybinis Nr. ( - )

27Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: automobilio „Citroen Xantia“, valstybinis Nr. ( - ) užvedimo raktelį ir VĮ „Regitra“ automobilio „VW Citroen Xantia“, valstybinis Nr. ( - ) registracijos liudijimą, saugomus Alytaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriuje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus perduoti už konfiskuojamą turtą atsakingai valstybės institucijai.

28Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, V. M. baudžiamojoje byloje saugomą vairuotojo pažymėjimą (Nr. ( - )) kartu su baudžiamuoju įsakymu perduoti VĮ „Regitra“.

29V. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, jam įsiteisėjus, panaikinti.

30Išaiškinti V. M., kad baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą asmens pasirinktame banke per 8 mėnesių laikotarpį nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, nurodant įmokos kodą 6801. Be to, sumokėjęs baudą asmuo teismo baudžiamąjį įsakymą priėmusio teismo raštinės tarnautojui turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.

31Išaiškinti V. M., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

32Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. Teismas... 4. V. M. 2017 m. spalio 14 d. apie 21. 46 val., Prienų rajone, Išlaužo... 5. Apklaustas įtariamuoju V. M. kaltu prisipažino ir parodė (b. l. 47-48,... 6. Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė (b. l. 20-21), kad... 7. Liudytojas E. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė (b. l. 15-17), kad 2017 m.... 8. Be kaltinamojo V. M. prisipažinimo, liudytojų A. S. ir E. M. parodymų,... 9. 2017 m. spalio 15 d. įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 5-6), kuriuo... 10. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto... 11. Prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu... 12. Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad V. M.... 13. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo asmeniui,... 14. Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu... 15. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 16. Be to, BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis,... 17. V. M., vadovaujantis BPK 119 straipsniu iki teismo baudžiamojo įsakymo... 18. Į bausmės laiką V. M. įskaitytinas kardomojo kalinimo laikas nuo 2017 m.... 19. Daiktų, turinčių reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 21. (į s a k o) :... 22. V. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsniu, 66... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu V. M.... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu... 27. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 28. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, V. M. baudžiamojoje byloje saugomą... 29. V. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 30. Išaiškinti V. M., kad baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti... 31. Išaiškinti V. M., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 32. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....