Byla e2-2707-351/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei,

3teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. J. 2767,52 Eur skolos, 1014,19 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-08-01 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. J. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 2000 Eur sumą. Atsakovas, remdamasis sutarties 2.10 punktu, 2015-09-06 pateikė prašymą papildomai 150 Eur kredito sumai, 2015-09-20 - papildomai 200 Eur kredito sumai, 2015-10-03 - papildomai 100 Eur kredito sumai, 2015-10-11 - papildomai 75 Eur kredito sumai, 2015-10-30 - papildomai 500 Eur kredito sumai, 2015-11-06 - papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015-11-10 - papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015-12-01 - papildomai 750 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties terminas 10 mėnesių, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2016-10-01. Atsakovas dalį kredito sumos įmokėjo. Jis nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2016-03-24 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 3875 Eur. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Atsakovas pažeidė prievolę ir sutartyje nustatytu laiku bei tvarka negrąžino ieškovui paskolos, todėl prašo iš atsakovo priteisti likusią nesumokėtą 2767,52 Eur paskolos sumą. Taip pat ieškovė nurodo, kad atsakovas, vadovaujantis sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 p., turi sumokėti 1014,19 Eur palūkanų: 1) fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 554,38 Eur, skaičiuotą laikotarpiu nuo 2015-08-01 iki 2016-03-24 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 87,52 proc.); 2) palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 459,81 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016-03-25 iki 2017-01-17 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 132,70 proc.).

5Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam procesiniai dokumentai įteikti apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą tinkamai pranešta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-08-01 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. J. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 2000 Eur sumą. Atsakovas, remdamasis sutarties 2.10 punktu, 2015-09-06 pateikė prašymą papildomai 150 Eur kredito sumai, 2015-09-20 - papildomai 200 Eur kredito sumai, 2015-10-03 - papildomai 100 Eur kredito sumai, 2015-10-11 - papildomai 75 Eur kredito sumai, 2015-10-30 - papildomai 500 Eur kredito sumai, 2015-11-06 - papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015-11-10 - papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015-12-01 - papildomai 750 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties terminas 10 mėnesių, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2016-10-01. Atsakovas dalį kredito sumos įmokėjo. Jis nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2016-03-24 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 3875 Eur. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Ieškovė nurodė, kad atsakovas pažeidė prievolę ir sutartyje nustatytu laiku bei tvarka negrąžino ieškovui paskolos, todėl prašo iš atsakovo priteisti likusią nesumokėtą 2767,52 Eur paskolos sumą.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 2767,52 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1014,19 Eur palūkanų, kurios susideda iš dviejų sumų: 1) fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 554,38 Eur, skaičiuotą laikotarpiu nuo 2015-08-01 iki 2016-03-24 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 87,52 proc.); 2) palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 459,81 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016-03-25 iki 2017-01-17 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 132,70 proc.).

10Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais iki 338,06 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 70 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 3,70 Eur, todėl ieškinį patenkinus, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - )

17- 2767,52 Eur skolos,

18- 338,06 Eur palūkanų,

19- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 3105,58 Eur sumą nuo 2017-08-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 70 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

21Priteisti iš atsakovo A. J. valstybei 3,70 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei,... 3. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios... 4. Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. J.... 5. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-08-01 tarp ieškovės UAB „4finance“... 8. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1014,19 Eur palūkanų,... 10. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 12. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - )... 17. - 2767,52 Eur skolos,... 18. - 338,06 Eur palūkanų,... 19. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 3105,58 Eur sumą nuo 2017-08-28... 20. - 70 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens... 21. Priteisti iš atsakovo A. J. valstybei 3,70 Eur išlaidų, susijusių su... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...