Byla 2A-1324-467/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai Andrius Ignotas, Jadvyga Mardosevič ir Alma Urbanavičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Kompleksinė statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Grajada“ ieškinį atsakovui UAB „Kompleksinė statyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovas UAB „Grajada“ 2016 m. birželio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kompleksinė statyba“ ir prašė priteisti iš atsakovo 157,70 EUR skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52. Ieškinyje nurodė, kad 2014-11-28 ieškovas ir atsakovas sudarė pervežimo sutartį Nr. 16, kuria ieškovas įsipareigojo, tinkamai, saugiai ir laiku atlikti krovinio transportavimo (pristatymo) paslaugas, o atsakovas - apmokėti už tinkamai suteiktas paslaugas sutarties 15 punkte nustatyta tvarka, t.y. per 7 dienas nuo dviejų CMR originalų su gavėjo atžyma apie krovinio pristatymą gavimo. Atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 157,70 EUR užmokestį už atliktas paslaugas, ieškovas – pateikti atsakovui sąskaitą ir CMR originalus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo krovinio pristatymo dienos.

63. Ieškovas tinkamai įvykdė sutartas paslaugas pagal sutartį, t.y. pristatė krovinį nustatytu laiku į paskirties vietą, tačiau atsakovas, po 2014-12-12 pateiktos PVM sąskaitos-faktūros serija GRA Nr.1400888, neatsiskaitė su ieškovu.

74. Atsakovas UAB „Kompleksinė statyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pervežimo sutarties Nr. 16, pasirašytos tarp ieškovo ir atsakovo, 15 punktas numato, kad apmokėjimo už tinkamai atliktą pervežimą sąlygos yra 450 Lt per 7 dienas nuo 2 CMR originalų su gavėjo atžyma apie krovinio pristatymą gavimo. CMR originalai atsakovui nebuvo pateikti, nors pagal sutartį turėjo būti pateikti ne vėliau kaip per trisdešimt dienų po krovinio pristatymo dienos.

85. Pavėlavus pateikti dokumentus, pervežimo kaina mažinama po 0,2 proc. nuo pervežimo kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Kadangi nuo 2014-11-28 iki 2015-11-28 praėjo 368 dienos ir nuo 2015-11-28 iki 2016-06-07 dar 189 dienos, todėl, už kiekvieną praleistą dieną skaičiuojant po 90 cnt (lito), šiai dienai pervežimo kaina sumažėjo iki 0.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

106. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai - priteisė iš atsakovo UAB „Kompleksinė statyba“ ieškovui UAB „Grajada“ 157,70 EUR skolą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-06-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20 EUR žyminį mokestį bei 100 EUR išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

117. Teismas nustatė, kad 2014-11-28 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pervežimo sutartis Nr. 16, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti krovinio transportavimo (pristatymo) paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už tinkamai suteiktas paslaugas. Pagal šios sutarties 15 punktą apmokėjimas turėjo būti atliktas per 7 dienas nuo 2 CMR originalų su gavėjo žyma apie krovinio pristatymą gavimo. Atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 157,70 EUR užmokestį už atliktas paslaugas pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ir 2 CMR originalus, o ieškovas įsipareigojo sąskaitą ir CMR originalus pateikti atsakovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo krovinio pristatymo dienos.

128. Krovinio pristatymo faktą patvirtina 2014-11-28 medžiagų atkrovimo aktas ir 2014-12-12 PVM sąskaita-faktūra serija GRA Nr.1400888, kurie atsakovui buvo išsiųsti paprasta universalia neregistruota siunta pašte, kadangi sutartyje nebuvo aptarta dokumentų išsiuntimo tvarka, o įmonėje yra nusistovėjusi būtent tokia dokumentų siuntimo tvarka, ką patvirtino liudytoja G. Ž. - ieškovo vyriausioji buhalterė. Teismas vertino, kad nurodytus dokumentus atsakovas gavo, nes į bylą nebuvo pateikta priešingų įrodymų.

139. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju netaikytinos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos, nes abi šalys veikė Lietuvos Respublikos teritorijoje ir krovinys buvo gabenamas iš Kauno į Vilnių. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl krovinio pervežimo paslaugų atsakovui suteikimo. Atsakovas atsisako mokėti už suteiktas paslaugas tik dėl to, kad jis negavo PVM sąskaitos-faktūros ir CMR original, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis kreipėsi į ieškovą prašydamas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, reiškė pretenzijųas.

1410. Teismų atkreipė dėmesį, kad teismų praktikoje įtvirtinta, jog, atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, kad dėl originalaus važtaraščio nepateikimo būtų patirti nuostoliai ar būtų kilę padariniai jo materialiosioms teisėms ir pareigoms, kad važtaraščio originalo nepateikimas būtų esminis sutarties pažeidimas, atsakovui, kylanti pareiga atsiskaityti už suteiktas paslaugas yra teisėta ir pagrįsta.

1511. Teismas padarė išvadą, kad pagal byloje esančius įrodymus ieškovo reikalavimas priteisti skolą už krovinio pervežimą yra teisėtas ir pagrįstas. Dėl to ieškinį dėl skolos priteisimo tenkino bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

1712. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB “Kompleksinė statyba” prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-11-02 sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

1813. Nurodo, kad ieškovas du metus nepateikė CMR originalų. Tarp šalių sudarytos sutarties 15 punktas numato, kad sąskaitos ir CMR originalai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo krovinio pristatymo dienos, pavėlavus pateikti dokumentus pervežimo kaina mažinama 0,2 proc. nuo pervežimo kainos. Kadangi nuo 2014-11-28 iki 2016-06-07 praėjo 557 dienos, pervežimo kaina sumažėjo iki 0.

1914. Ieškovas UAB “Grajada” atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

2015. Atsiliepime ieškovas nurodo, kad atsakovo teiginiai, jog PVM sąskaitą-faktūra atsakovui nebuvo pristatyta, yra nepagrįsti ir prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Pats atsakovo direktorius Rolandas Janiška teismo posėdyje paaiškino, kad gaunami dokumentai įmonėje neregistruojami, todėl, ieškovui įrodžius dokumentų išsiuntimo faktą, nėra pagrindo tikėti atsakovo teiginiu, kad sąskaitos atsakovas negavo. Teismo posėdyje ieškovo ilgametė buhalterė G. Ž. parodė, kad asmeniškai siuntė korespondenciją ne tik atsakovui, bet ir kitiems asmenims. Be to bendravo su atsakovu telefonu, ką patvirtina telefoninių pokalbių išklotinės. Ginčo byloje dėl šio fakto nėra. Liudytoja patvirtino, kad atsakovas nei karto neminėjo, kad negavo sąskaitos-faktūros ar sutartyje nurodytų dokumentų. Ginčo, kad krovinys pristatytas tinkamai, byloje taip pat nėra.

2116. Šalys nebuvo susitarusios, kad PVM sąskaitos-faktūros ar krovinio važtaraščio originalo nepateikimas atsakovui būtų esminė sutarties sąlyga. Atsakovas neturėjo teisės vienašališkai keisti nustatytos paslaugos kainos, atlikti įskaitymus ar taikyti netesybas už 557 dienas.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2317. Apeliacinis skundas atmestinas.

2418. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

2519. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB “Kompleksinė statyba” apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

2620. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad 2014-11-28 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pervežimo sutartis Nr. 16, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti krovinio transportavimo (pristatymo) paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už tinkamai suteiktas paslaugas. Pagal sutarties 15 punktą apmokėjimas turėjo būti atliktas per 7 dienas nuo 2 CMR originalų su gavėjo žyma apie krovinio pristatymą gavimo. Atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 157,70 EUR užmokestį už atliktas paslaugas pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ir 2 CMR originalus, o ieškovas įsipareigojo sąskaitą ir CMR originalus pateikti atsakovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo krovinio pristatymo dienos.

2721. Krovinio pristatymo faktą patvirtina 2014-11-28 medžiagų atkrovimo aktas AT Nr. 2014_1_28/01. Ginčo dėl to, kad krovinys yra pristatytas ir pristatytas tinkamai, byloje nėra. Ieškovas, įvykdęs sutartas paslaugas pagal pasirašytą sutartį, išrašė atsakovui apmokėjimui 2014-12-12 PVM sąskaitą-faktūrą serija GRA Nr.1400888, kurią atsakovas neigia gavęs. Be to atsakovas tvirtina, kad jam nebuvo pateikti CMR originalai, o pagal sutarties nuostatas, pavėlavus pateikti dokumentus, pervežimo kaina mažinama 0,2 proc. nuo pervežimo kainos. Dėl to apeliantas laiko, kad nuo 2014-11-28 iki 2016-06-07, nepateikus pervežimo dokumentų, pervežimo kaina sumažėjo iki 0 ir jis neturi nieko ieškovui mokėti. Teisėjų kolegija su tokia apelianto pozicija nesutinka.

2822. Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Pagal 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą.

2923. Šalių ginčas yra kilęs iš pervežimo teisinių santykių. Pagal CK 6.808 straipsnio 1 dalį krovinių vežimo sutartimi viena šalis įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui, o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą mokestį.

3024. Nagrinėjamu atveju šalys pervežimo sutartyje susitarė, jog šiai sutarčiai taikomi Lietuvos įstatymai bei CMR konvencija (sutarties 13 punktas), tačiau 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) nenumato, kad CMR originalo pristatymas būtų esminė sąlyga apmokėjimui už suteiktas paslaugas. Priešingai, Konvencijos 4 straipsnis nustato, kad „krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties veikimui. Šiuo atveju taip pat taikomos šios Konvencijos nuostatos.“

3125. Sutiktina, kad CMR originalo pristatymas iš esmės yra geriausias krovinio pristatymo įrodymas. Tačiau krovinio pristatymo faktą galima įrodyti ir važtaraščio kopijomis, pakavimo lapais, sandėlio formomis, perdavimo-priėmimo aktais. Kai ginčo dėl krovinio pristatymo fakto nėra, nepaisant sutarties sąlygų, nepateiktas originalus CMR važtaraštis negali būti pagrindas atsisakyti mokėti už paslaugą. Kitaip būtų paneigta teisingo ir sąžiningo sutarties vykdymo esmė.

3226. Kaip jau buvo minėta, tarp šalių ginčo dėl to, kad krovinys yra pristatytas, nėra, taigi sutartis yra įvykdyta tinkamai, todėl už suteiktas paslaugas jų gavėjas privalo atsiskaityti pagal sutartį. Šios aplinkybės apeliantas iš esmės ir neneigia, tačiau tvirtina, kad šiuo atveju turi būti taikomas šalių sutarties 15 punktas, kuris numato, kad, pavėlavus pateikti dokumentus, pervežimo kaina mažinama po 0,2 proc. nuo pervežimo kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Šiuo atveju, kadangi nuo 2014-11-28 iki 2016-06-07 praėjo 557 dienos, apelianto teigimu, pervežimo kaina sumažėjo iki 0, todėl jis neturi mokėti ieškovui.

3327. Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 str.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-10-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

3428. Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 str. 4 d., 180 str.), kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 182 str.). Teismas turi įsitikinti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodinėjimo procese taikytinos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010).

3529. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pagal šalių pervežimo sutartį, ieškovui atlikus pervežimą, buvo išrašyta 2014-12-12 PVM sąskaita-faktūra GRA Nr. 1400888 157,70 EUR sumai. Iš vyr. buhalterės G. Ž. pasirašytos siunčiamų laiškų suvestinės matyti, kad minėta sąskaita-faktūra buvo išsiųsta 2014 m. gruodžio 1-31 dieną. Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tiek byloje esančius įrodymus, tiek liudytojų parodymus, pagrįstai laikė, kad ieškovas įrodė, jog sąskaita – faktūra ieškovui buvo išsiųsta. Tuo tarpu atsakovas, ką teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, neįrodė priešingai, t. y. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis nurodytos sąskaitos-faktūros negavo ar dėl to kreipėsi į ieškovą, prašydamas pateikti sąskaitą-faktūrą ar CMR original. Priešingai, bylos duomenys tvirtina, kad atsakovas pretenzijų ieškovui dėl netinkamai įvykdytos sutarties ar nepateiktų dokumentų nereiškė.

3630. Taigi byloje leistinais ir pakankamais įrodymais buvo nustatyta, kad atsakovas ieškovo siųstą sąskaitą-faktūrą gavo. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, pagrįstai konstatavo, kad, atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, kad dėl originalaus važtaraščio nepateikimo būtų patirti nuostoliai ar būtų kilę padariniai jo materialiosioms teisėms ir pareigoms, kad važtaraščio originalo nepateikimas būtų esminis sutarties pažeidimas, atsakovui, kylanti pareiga atsiskaityti už suteiktas paslaugas yra teisėta ir pagrįsta.

3731. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teismas atskirai ir dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

3832. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Ieškovas UAB „Grajada“ 2016 m. birželio 6 d. kreipėsi į teismą su... 5. 2. Ieškinyje nurodė, kad 2014-11-28 ieškovas ir atsakovas sudarė pervežimo... 6. 3. Ieškovas tinkamai įvykdė sutartas paslaugas pagal sutartį, t.y.... 7. 4. Atsakovas UAB „Kompleksinė statyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 8. 5. Pavėlavus pateikti dokumentus, pervežimo kaina mažinama po 0,2 proc. nuo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu... 11. 7. Teismas nustatė, kad 2014-11-28 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 12. 8. Krovinio pristatymo faktą patvirtina 2014-11-28 medžiagų atkrovimo aktas... 13. 9. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju netaikytinos Tarptautinio... 14. 10. Teismų atkreipė dėmesį, kad teismų praktikoje įtvirtinta, jog,... 15. 11. Teismas padarė išvadą, kad pagal byloje esančius įrodymus ieškovo... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB “Kompleksinė statyba” prašo... 18. 13. Nurodo, kad ieškovas du metus nepateikė CMR originalų. Tarp šalių... 19. 14. Ieškovas UAB “Grajada” atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 20. 15. Atsiliepime ieškovas nurodo, kad atsakovo teiginiai, jog PVM... 21. 16. Šalys nebuvo susitarusios, kad PVM sąskaitos-faktūros ar krovinio... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 25. 19. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB “Kompleksinė statyba” apeliacinio... 26. 20. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad 2014-11-28 tarp ieškovo... 27. 21. Krovinio pristatymo faktą patvirtina 2014-11-28 medžiagų atkrovimo aktas... 28. 22. Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos... 29. 23. Šalių ginčas yra kilęs iš pervežimo teisinių santykių. Pagal CK... 30. 24. Nagrinėjamu atveju šalys pervežimo sutartyje susitarė, jog šiai... 31. 25. Sutiktina, kad CMR originalo pristatymas iš esmės yra geriausias krovinio... 32. 26. Kaip jau buvo minėta, tarp šalių ginčo dėl to, kad krovinys yra... 33. 27. Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir... 34. 28. Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai... 35. 29. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pagal šalių pervežimo... 36. 30. Taigi byloje leistinais ir pakankamais įrodymais buvo nustatyta, kad... 37. 31. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 38. 32. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti...