Byla 2-845/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutarties, kuria iš dalies patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Intraja“ bankroto byloje Nr. B2-1203-232/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutarties, kuria iš dalies patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Intraja“ bankroto byloje Nr. B2-1203-232/2014.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartimi UAB „Intraja“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” (b. l. 30-31). Teismas 2014 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtino BUAB „Intraja” kreditorių sąrašą, tame tarpe ir UAB „Omnitel” 5 288,70 Lt kreditorinį reikalavimą (b. l. 49-50).

6Kreditorius UAB „Omnitel” kreipėsi į bankroto administratorių su 9 645,70 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu, kurį sudarė 5 288,70 Lt pagrindinė skola už mobiliojo ryšio paslaugas ir 4 357 Lt netesybos, paskaičiuotos kaip kompensacija už lengvatinėmis sąlygomis parduotą įrangą.

7BUAB „Intraja“ bankroto administratorius prašė teismo patvirtinti kreditorius UAB „Omnitel” kreditorinį reikalavimą 5 288,70 Lt sumai. Prašė netvirtinti dalyje dėl netesybų (bauda, delspinigiai) priteisimo, kadangi kreditoriaus paskaičiuotas netesybas laikė aiškiai per dideles ir beveik lygias pagrindinei skolai. Be to, kreditorius nenurodė, kokius nuostolius patyrė (b. l. 37-38, 42-43).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Omnitel“ kreditorinį reikalavimą 1 000 Lt sumai ir nutarė, kad bendras kreditoriaus UAB „Omnitel“ kreditorinis reikalavimas sudaro 6 288,70 Lt.

10Teismas nenustatė ginčo dėl pagrindinės skolos už suteiktas kreditoriaus mobiliojo ryšio paslaugas, todėl darė išvadą, kad atsakovui teko pareiga atlyginti minimalius nuostolius (netesybas) kreditoriui UAB „Omnitel“.

11Teismas nurodė, kad sutarties laisvės principas leido sutarties šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, tačiau kreditoriaus prašomas priteisti netesybas laikė nepagrįstai didelėmis, neatitinkančiomis protingumo ir sąžiningumo principų bei teismų formuojamos praktikos. Teismas taip pat nurodė, kad prašomų priteisti netesybų suma ženkliai viršijo įstatyme nustatytas minimalias palūkanas, buvo beveik lygi pagrindinei skolai. Atsižvelgdamas į tai, jog kreditorius nepateikė įrodymų, patvirtinančių turėtus nuostolius, taip pat netesyboms taikytiną 6 mėnesių senaties terminą bei minimalių netesybų dydį, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir proporcingumo principais (CK 1.2 str.), prievolės šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo būtinybe, teismas patvirtino kreditoriaus UAB „Omnitel“ kreditorinį reikalavimą 1 000 Lt sumai.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Kreditorius UAB „Omnitel“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį, įtraukiant kreditoriaus UAB „Omnitel“ 8 139,06 Lt sumą, kurią sudaro 5288,70 Lt skola už mobiliojo ryšio paslaugas ir 2 850,36 Lt nuostoliai, į finansinių reikalavimų sąrašą UAB „Intraja“ bankroto byloje. Kreditorius atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. UAB „Intraja“ su UAB „Omnitel“ pasirašė sutartis dėl telefonų aparatų ir kitos įrangos pardavimo pasinaudojant akcijomis, pagal kurias UAB „Intraja“ buvo suteiktos nuolaidos, t. y. abonento 61701387 su akcija įgytai įrangai buvo suteikta 3 897 Lt nuolaida, abonentui 68797162 buvo suteikta nuolaida 700 Lt sumai. UAB „Intraja“ abonentai 2009 m. rugpjūčio 11 d. dėl susidariusio įsiskolinimo buvo išjungti, todėl UAB „Intraja“ privalėjo sumokėti susidariusias netesybų sumas už likusius neišbūtus mėnesius. Paskaičiuotos 4 357 Lt netesybos buvo perskaičiuotos į nuostolius, kuriuos sudaro suteikta nuolaida įrangai įsigyti, kurios suma proporcingai sumažinta įvykdytų sutartinių įsipareigojimų daliai ir yra 2 850,36 Lt.
  2. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį kreditoriaus atstovas gavo iš bankroto administratoriaus 2014 m. vasario 27 d.

14Vilniaus apygardos teismo teisėjos 2014 m. kovo 12 d. rezoliucija atskirasis skundas priimtas.

15BUAB „Intraja“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas grąžinti atskirąjį skundą jį padavusiam asmeniui ir nutraukti apeliacinį procesą. Teismui netenkinus minėto prašymo ir nenutraukus apeliacinio proceso, prašo atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Omnitel“ teikiamus naujus rašytinius įrodymus, palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį nepakeistą.

16Bankroto administratorius nesutiko su netesybų dėl kompiuterio įsigijimo su nuolaida skaičiavimo pagrįstumu, nes kreditorius UAB „Omnitel“ nepateikė rašytinių įrodymų, kokia konkreti nuolaida ir kokiomis sąlygomis buvo suteikta už UAB „Intraja“ įsigyjamą kompiuterį ir koks konkretus daiktas pagal kokią akciją buvo įsigytas, be to, kreditorius nepagrindė egzistavusio susitarimo tarp UAB „Omnitel“ ir UAB „Intraja“ dėl galimų netesybų sąlygų.

17Be to, bankroto administratorius nurodė, kad naujų rašytinių įrodymų teikimas apeliacinės instancijos teismui, kai tą galima buvo padaryti tiek vykdant bankroto procedūras, tiek teisinį ginčą nagrinėjant teisme, iškraipo civilinio proceso tikslus ir sudaro prielaidas kreditoriui UAB „Omnitel“ nesąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis.

18Bankroto administratorius taip pat pažymi, kad kreditorius praleido įstatymo nustatytus terminus atskirajam skundui paduoti. Skundžiamą nutartį bankroto administratorius gavo 2014 m. vasario 17 d., todėl darytina išvada, kad maždaug tuo pat metu skundžiamą nutartį turėjo gauti ir kreditorius. Vadinasi, sąžiningai ir racionaliai įgyvendindamas savo procesines teises, kreditorius apie skundžiamą nutartį turėjo sužinoti ne iš bankroto administratoriaus, o gavęs teismo pranešimą apie priimtą nutartį ir pačią nutartį.

19VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Dėl bylos nagrinėjimo ribų

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

22Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis, kuria iš dalies patvirtintas kreditoriaus UAB „Omnitel“ finansinis reikalavimas 1 000 Lt sumai, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

24Byloje nėra ginčo dėl 5288,70 Lt kreditorinio reikalavimo, kurį sudaro skola už mobiliojo ryšio paslaugas. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl kreditoriaus UAB „Omnitel“ patirtų 2 850,36 Lt dydžio nuostolių, patirtų BUAB „Intraja“ nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, patvirtinimo.

25Dėl termino atskirajam skundui paduoti

26Nagrinėjamu atveju 2014 m. vasario 6 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė skundžiamą nutartį. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, 2013 m. kovo 5 d. pirmosios instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą (b. l. 55-56). Apeliantas kartu su atskiruoju skundu taip pat pateikė bankroto administratoriaus 2014 m. vasario 24 d. pranešimą, siųstą UAB „Sergel“, kuriam tik 2014 m. vasario 27 d. buvo įteikta skundžiama nutartis (b. l. 59-60). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas nepraleido įstatymo nustatyto termino atskirajam skundui pateikti.

27Dėl kreditoriaus UAB „Omnitel“ finansinio reikalavimo patvirtinimo

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

29Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius. Nepaisant administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taip pat pažymėta, kad reikalavimo teisės įsigijimą patvirtinantis dokumentas savaime (arba vien tik jis) nepatvirtina reikalavimo pagrįstumo. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

31Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Omnitel“ ir UAB „Intraja“ 2008 m. birželio 25 d. ir 2008 m. liepos 28 d. pasirašė sutartis dėl telefonų aparatų ir kitos įrangos pardavimo pasinaudojant akcijomis, pagal kurias UAB „Intraja“ buvo suteiktos nuolaidos, t. y. abonento 61701387 su akcija įgytai įrangai buvo suteikta 3 897 Lt nuolaida, abonentui 68797162 buvo suteikta nuolaida 700 Lt sumai. Apeliantas proporcingai sumažinęs įvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalį nurodė, jog dėl UAB „Intraja“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymo patyrė 2850,36 Lt dydžio nuostolius (b. l. 73).

32Teisėjų kolegija pažymi, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Tokia galimybė skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos reikalauti atlyginti kreditorius turi teisę neįrodinėdamas jų dydžio. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Šalims sutartyje nustačius, kad už esminį sutarties pažeidimą mokamos netesybos, joms ši nuostata yra privaloma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Teismai, spręsdami sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą, taip pat privalo vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, kreditoriui negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise ir pasipelnyti kitos šalies sąskaita, todėl įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai jos susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių statusą, turtinę padėtį, sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis priimta, civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

33Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš dalies pripažino kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, t. y. patvirtino kreditoriaus UAB „Omnitel“ kreditorinį reikalavimą 1 000 Lt sumai, nurodydamas taip pat patvirtintą bendrą kreditoriaus UAB „Omnitel“ 6 288,70 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė apeliacinį skundą teigdamas, kad apelianto nuostoliai sudarė 2850,36 Lt.

34Kaip minėta, BUAB „Intraja“ pagrindinė skola apeliantui už suteiktas kreditoriaus mobiliojo ryšio paslaugas sudarė 5 288,70 Lt. Tuo tarpu, apelianto prašoma priteisti netesybų suma - 2850,36 Lt. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantui net ir sumažinus netesybų dydį, pastarosios viršija pusę neįvykdytos pagrindinės prievolės sumos. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto prašomas priteisti netesybas laikytinos per didelėmis, neatitinkančiomis protingumo ir sąžiningumo principų, todėl daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino netesybų dydį ir patvirtino kreditoriaus UAB „Omnitel“ kreditorinį reikalavimą 1 000 Lt sumai.

35Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

36Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartimi UAB „Intraja“... 6. Kreditorius UAB „Omnitel” kreipėsi į bankroto administratorių su 9... 7. BUAB „Intraja“ bankroto administratorius prašė teismo patvirtinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 6 d. nutartimi patvirtino... 10. Teismas nenustatė ginčo dėl pagrindinės skolos už suteiktas kreditoriaus... 11. Teismas nurodė, kad sutarties laisvės principas leido sutarties šalims... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Kreditorius UAB „Omnitel“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. Vilniaus apygardos teismo teisėjos 2014 m. kovo 12 d. rezoliucija atskirasis... 15. BUAB „Intraja“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į... 16. Bankroto administratorius nesutiko su netesybų dėl kompiuterio įsigijimo su... 17. Be to, bankroto administratorius nurodė, kad naujų rašytinių įrodymų... 18. Bankroto administratorius taip pat pažymi, kad kreditorius praleido įstatymo... 19. VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar skundžiama Vilniaus apygardos... 24. Byloje nėra ginčo dėl 5288,70 Lt kreditorinio reikalavimo, kurį sudaro... 25. Dėl termino atskirajam skundui paduoti ... 26. Nagrinėjamu atveju 2014 m. vasario 6 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė... 27. Dėl kreditoriaus UAB „Omnitel“ finansinio reikalavimo patvirtinimo... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 29. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taip pat pažymėta, kad reikalavimo teisės... 31. Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Omnitel“ ir UAB „Intraja“ 2008... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 33. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš... 34. Kaip minėta, BUAB „Intraja“ pagrindinė skola apeliantui už suteiktas... 35. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 36. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą....