Byla B2-1069-413/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Santini“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tik gėlės“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Santini“,

Nustatė

2ieškovė UAB „Tik gėlės“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Santini“. Nurodė, kad UAB „Santini“ iš ieškovės įsigijo prekių, už dalį prekių neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 5 233,03 Lt. Skolos mokėjimo terminas yra suėjęs, tačiau atsakovė skolą sumokėti vengia. Todėl, ieškovės nuomone, atsakovė galimai yra nemoki.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

4Atsiliepimu į pateiktą pareiškimą atsakovės UAB „Santini“ direktorius M. M. sutinka, kad įmonei būtų keliama bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

5UAB „Santini“ keltina bankroto byla

6Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis.

8Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis UAB „Santini“ įregistruota 2004 m. kovo 5 d., bendrovės direktorius - M. M. (b. l. 52). Iš UAB „Santini“ pateikto balanso matyti, kad 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės turto vertė buvo 111 425,60 Lt (iš kurio ilgalaikis turtas – 18 416,19 Lt, trumpalaikis turtas – 93 009,41 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 314 775,25 Lt, visi įsipareigojimai pradelsti. 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė dirbo nuostolingai, nuostoliai siekė 163 715,58 Lt. VSDFV 2014 m. vasario 7 d. duomenimis UAB „Santini“ dirba 2 darbuotojai, įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 51 165,35 Lt. Iš Kauno apskrities VMI pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė valstybės biudžetui yra skolinga 204 728,11 Lt. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, atsakovė nekilnojamojo turto neturi.

9Nustačius, kad atsakovė UAB „Santini“ neatsiskaito su kreditoriais ir nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nekilnojamojo turto neturi, 2013 metų duomenimis įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai ženkliai viršija įmonės turtą, yra pagrindas UAB „Santini“ kelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

10Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo, teismas vadovaujasi viešai skelbiama informacija Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje. Tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti (įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius), kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais (administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius), kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone (administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2012).

11Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:

121) ieškovė UAB „Tik gėlės“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Gudara“;

132) atsakovės UAB „Santini“ direktorius administratoriumi siūlo skirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“;

143) Įmonių bankroto valdymo departamentas, atsiliepdamas į teismo paklausimą, pasiūlė ir kitas bankroto administratorių kandidatūras: UAB „Bankroto procesas“, UAB „Adminova“, UAB „SBS Legale“, UAB „Elmeda“, A. P., UAB „bankroto lyderiai“, O. P., R. P., J. S., UAB „Verslo administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

15Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012). Atsižvelgiant į tai, atsakovės siūlomas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ neskirtinas administruoti UAB „Santini“ bankroto byloje.

16Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi UAB „Santini“ jau buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Gudara“, tačiau paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios teismui nebuvo žinomos bankroto bylos UAB „Santini“ iškėlimo metu (UAB „Gudara“ galimai buvo atsakovės kreditorius), 2013 m. rugsėjo 4 d. teismo nutartis buvo pasinaikinta. Nors UAB „Gudara“ 2014 m. sausio 15 d. pateiktame teismui pranešime pažymėjo, kad nebėra UAB „Santini“ kreditorius, tačiau nustačius, kad tokiu kreditoriumi ji buvo anksčiau, siekiant išvengti bet kokio galimo interesų konflikto ateityje, ieškovo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra (UAB „Gudara“) šiuo konkrečiu atveju yra netinkama.

17Sprendžiant dėl likusių administratorių kandidatūrų, pažymėtina, kad UAB „Bankroto procesas“ buveinė Vilniuje, joje dirba 2 darbuotojai, baigtos bankroto procedūros – 3, vykdomos – 15, UAB „Adminova“ buveinė Vilniuje, dirba 3 darbuotojai, baigtos bankroto procedūros – 37, vykdomos – 36, UAB „SBS Legale“ buveinė Vilniuje, dirba 2 darbuotojai, baigtos bankroto procedūros – 7, vykdomos – 15, UAB „Elmeda“ buveinė Kaune, dirba 2 darbuotojai, baigtos bankroto procedūros – 27, vykdomos – 9, A. P. – Kaunas, baigtos bankroto procedūros – 39, vykdomos – 5, UAB „Bankroto lyderiai“ buveinė Vilniuje, dirba 2 darbuotojai, baigtos bankroto procedūros 15, vykdomo – 15, O. P. – Baisiogala, Radviliškio r., baigtos bankroto procedūros – 38, vykdomos – 5, R. P. – Radviliškio r., Grinkiškio sen., Rudžių k., baigtos bankroto procedūros – 9, vykdomos – 5, J. S. – Varėna, baigtos bankroto procedūros – 18, vykdomos – 1, UAB „Verslo administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ buveinė Vilniuje, dirba 4 darbuotojai, baigtos bankroto procedūros – 21, vykdomos – 11.

18Teismas, atsižvelgdamas į siūlomų bankroto administratorių turimą patirtį, administruojamų ir baigtų procedūrų skaičių, įmonės darbuotojų (administratorių) skaičių, įmonės, kuriai siekiama paskirti bankroto administratorių, dydį, sprendžia, kad UAB „Santini“ bankroto bylos administratoriumi tikslinga skirti UAB „Elmeda“, kurios buveinė yra Kaune, todėl bus patirta ženkliai mažiau teismo ir administravimo išlaidų bankroto procedūros metu. Iš esamų kandidatų šio administratoriaus darbinė patirtis yra viena iš didžiausių, darbo užimtumas vienas iš mažiausių, todėl tikėtina, kad bus operatyviau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 4 dalis).

19Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

20iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Santini“ (įmonės kodas 300008459, adresas: P. L. g. 19-53, Kaunas).

21Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Santini“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Elmeda“ (į. k. 134105055, asmenų teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA065).

22Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Santini“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Santini“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

24Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

25Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. ieškovė UAB „Tik gėlės“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Atsiliepimu į pateiktą pareiškimą atsakovės UAB „Santini“ direktorius... 5. UAB „Santini“ keltina bankroto byla... 6. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 7. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 8. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis UAB „Santini“ įregistruota 2004... 9. Nustačius, kad atsakovė UAB „Santini“ neatsiskaito su kreditoriais ir... 10. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 11. Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:... 12. 1) ieškovė UAB „Tik gėlės“ administratoriumi siūlo skirti UAB... 13. 2) atsakovės UAB „Santini“ direktorius administratoriumi siūlo skirti UAB... 14. 3) Įmonių bankroto valdymo departamentas, atsiliepdamas į teismo... 15. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui... 16. Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 4 d.... 17. Sprendžiant dėl likusių administratorių kandidatūrų, pažymėtina, kad... 18. Teismas, atsižvelgdamas į siūlomų bankroto administratorių turimą... 19. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 20. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Santini“ (įmonės... 21. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Santini“... 22. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Santini“... 23. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Santini“ valdymo organai ne... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...