Byla e2A-1016-302/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Abastas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1966-657/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Abastas“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Abastas“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo priimtus sprendimus Nr. 1, 3 bei sprendimą Nr. 2 ginčijamoje dalyje, įpareigoti atsakovą ieškovės pasiūlymą vertinti iš naujo ir leisti toliau dalyvauti viešajame pirkime. Nurodė, kad dalyvavo atsakovės vykdomame supaprastintame viešajame pirkime pastato-bendrabučio projektavimo paslaugoms ir rangos darbams (rekonstravimo darbams) įsigyti. Atsakovė 2015-04-10 (toliau – Sprendimas Nr. 1) ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Nors perkančioji organizacija ir tenkino dėl šio sprendimo ieškovės pateiktą pretenziją, tačiau 2015-04-28 sprendimu (toliau – sprendimas Nr. 2) atsisakė priimti pateiktą pasiūlymą, nurodydama visiškai naujus pasiūlymo neatitikimus, kurių anksčiau nebuvo nurodžiusi. Sprendimu Nr. 2 atsakovė nustatė neatitikimą Konkurso sąlygų 37 punkto reikalavimams – pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino neatitikimą, bei 31 punkto reikalavimams – dėl pasirašymo saugiu elektroniniu parašu, nurodydama, kad deklaracijos atskirai turėjo būti pasirašytos elektroniniais parašais. Ieškovė atsakovei pateikė pretenziją, tačiau perkančioji organizacija 2015-05-08 sprendimu (toliau – Sprendimas Nr. 3) pretenziją nagrinėti atsisakė, nurodžiusi, kad ji pateikta praleidus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytą pateikimo terminą. Sprendimu Nr. 2 tenkinusi ieškovės pirminę pretenziją, tačiau nustačiusi naujus neatitikimus Konkurso sąlygoms, neleisdama patikslinti duomenų, o sprendimu Nr. 3 apskritai atsisakiusi nagrinėti ieškovės pretenziją, atsakovė pažeidė ieškovės teisės. Atsakovė privalėjo ieškovei suteikti galimybę patikslinti, papildyti pasiūlymą, tačiau pažeisdama VPĮ 3, 28, 29, 39 straipsnių nuostatas nepagrįstai eliminavo ieškovę iš konkurso. VPĮ nenustatyta, kad į perkančiąją organizaciją su pretenzija galima kreiptis išimtinai tik vieną kartą, todėl gavusi visiškai naują sprendimą ieškovė teisėtai naudojosi įstatymo suteikta teise dėl jo pareikšti pretenziją. Ieškovė nurodė, kad Laidavimo draudimo polise nurodytas draudimo laikotarpis buvo nurodytas netinkamai dėl draudiko padaryto skaičiavimo apsirikimo, o pasiūlyme buvo nurodytas netinkamas jo užtikrinimo laikas, nes jis buvo nurodytas, nurašiusi nuo draudiko pateikto poliso. Draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento ieškovė neteikė, nes to nereikalavo pirkimo sąlygos. Be to, pasiūlymas susideda iš A ir B pasiūlymo dalių, o B dalis yra be nurodytos datos, todėl terminas Konkurso sąlygų 37 p. pasiūlyme pateiktas tinkamas, nes pasiūlymas galios tiek, kiek prašoma. Taip pat ieškovė pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 31 punkte nėra įtvirtintos pareigos tiekėjų grupės nariams kiekvienam atskirai pasirašyti deklaracijas elektroniniais parašais, o atsakovės teiginiai, jog pasiūlymas buvo pasirašytas neįgalioto asmens, yra nepagrįsti.

4Atsakovė VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei iš ieškovės priteisti patirtas išlaidas už teisines paslaugas. Pažymėjo, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ne dėl kvalifikacinių reikalavimų, o dėl kitų reikalavimų nesilaikymo, kuriems VPĮ 32 straipsnio 5 dalis ir su ja susijusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika netaikoma, o taikomos VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto normos, kurių pagrindu pasiūlymas turi būti atmestas. Ieškovė, teikdama 2015-05-04 pretenziją, dalies neatitikimų nepatikslino ir nepašalino, nesilaikė Konkurso sąlygų 40 punkto reikalavimo, kadangi pateikė ne garantiją, o laidavimo draudimą SĮLD 095586. Tiekėjos pateiktame laidavimo rašte nėra nurodyta aiškaus laiduotojo atsisakymo, todėl tai iš esmės pablogina perkančiosios organizacijos galimybes įgyvendinti konkurso dokumentų 40 punkte nustatytas užtikrinimo priemones. Pirkimo dokumentų 37 punkto sąlyga yra pakankamai aiški. Pirkime dalyvaujančio tiekėjo pasiūlymas yra integralus, tiekėjas negali pateikti konkursui vien tik A dalies, arba vien tik B dalies. Vienoje dalyje nurodyti duomenys yra tiekėjo pasiūlymo duomenys ir taikomi jam visam kaip integruotam dokumentui ir ieškovo įsipareigojimui. Be to, pagal taikomo pirkimo taisykles ieškovės vokas su pasiūlymo B dalimi net nebuvo atidarytas, todėl negalėjo būti vertinamas. Aplinkybę, jog netinkamą pasiūlymo galiojimo termino nustatymą lėmė rašybos klaida, paneigia faktas, kad ieškovės pasiūlymo užtikrinimo laidavimo terminas visiškai sutampa su pasiūlymo galiojimo terminu. Tiekėjos pirkimo pasiūlymas, de facto pasirašytas T. K., yra pasirašytas asmens, neturinčio tam įgaliojimų, ir todėl neatitinka konkurso dokumentų 26 punkto ir VPĮ 28 straipsnio 5 dalies reikalavimų. Ieškovė, atsakydama į 2015-04-28 sprendimą ir teikdama 2015-05-04 pretenziją, nepateikė visų Jungtinės veiklos sutarties partnerių sprendimo, kad vietoje L. J. ar papildomai atsakingu asmeniu yra paskirtas T. K..

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį atmetė bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas sutiko su atsakovės pozicija, jog net ir tikslindama duomenis ieškovė nepateikė įrodymų, kad draudimo apsauga įsigaliojo. Nustatė, kad iš 2015-05-04 rašto Nr. LT3/10-05-2015-186 „Dėl laidavimo draudimo rašto SĮLD 095586“, adresuoto UAB „Abastas“, matyti, jog draudimo kompanija patikslino, kad draudimo apsauga galioja nuo 2015-04-07 iki 2015-07-01, o tos pačios dienos rašte, adresuotame atsakovei, nurodė, kad draudėjas UAB „Abastas“ už draudimo polisą Nr. SĮLD 095586 yra sumokėjęs visą draudimo įmoką ir šis draudimo polisas yra galiojantis visą draudimo laikotarpį, tačiau pažymėjo, jog šie duomenys nebuvo pateikti perkančiajai organizacijai nei su pasiūlymu, nei kartu su pretenzija. Be to, teismas nustatė, kad Konkurso sąlygose numatyta, jog pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 darbo dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Ieškovė pateikė pasiūlymą 2015 m. balandžio 7 d. Pateikto pasiūlymo A dalyje nurodyta, kad pasiūlymas galioja iki 2015 m. birželio 7 d., t.y. 60 kalendorinių, o ne darbo dienų, kaip to reikalavo Konkurso sąlygų 37 punkto nuostatos. Jokių patikslinimų ieškovė perkančiajai organizacijai nepateikė, todėl pirmos instancijos teismas sutiko su atsakove, jog pasiūlymas neatitinka reikalavimų dėl per trumpo pasiūlymo galiojimo laiko. Taip pat pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovė nesilaikė ir Pirkimo sąlygų 31 punkto reikalavimų dėl pasiūlymo pasirašymo saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme nustatytus reikalavimus. Pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog su pasiūlymu pateiktos deklaracijos nebuvo pasirašytos elektroniniu atitinkamos įmonės vadovo parašu, nors prieš apsisprendžiant dalyvauti konkurse ieškovė, kaip ir kiti ūkio subjektų grupės dalyviai, galėjo ir turėjo susipažinti su reikalavimais dėl pasiūlymų pateikimo ir pasirašymo formos, tačiau, nežiūrint to, pateikė deklaracijas nepasirašytas įmonių vadovų elektroniniais parašais, kai tuo tarpu konkurso pirkimų dokumentų 31 punktas nustato, kad pasiūlymas turi būti pateiktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimams. Pirmos instancijos teismas nesutiko su ieškove ir dėl to, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti 2015-05-04 pretenziją bei nesuteikė jai galimybės patikslinti, papildyti konkursui pateiktą pasiūlymą. Teismo įsitikinimu, tai, kad perkančioji organizacija atsisakė nagrinėti ieškovės 2015-05-04 pretenziją dėl 2015-04-10 Nr. SD-090-(1.12)-69 sprendimo nelaikytina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimu, juolab, kad pretenzija dėl minėto sprendimo kartą jau buvo išnagrinėta. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu ar manydama, kad perkančioji organizacija neišsamiai išnagrinėjo pretenziją, turėjo teisę kreiptis su ieškiniu į teismą dėl minėto atsakovės sprendimo, o pateikdama perkančiajai organizacijai pakartotinę pretenziją, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos, todėl perkančiosios organizacijos veiksmai nagrinėjamu atveju nelaikytini pažeidžiančiais skaidrumo principą ar pretenzijų nagrinėjimo tvarką.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovė UAB „Abastas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

101. Skundžiamas sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies 2-4 punktų reikalavimų arba yra apskritai be motyvų. Iš skundžiamos teismo sprendimo konstatuojamosios dalies neaišku, kuriuos atsakovo pasiūlymo atmetimo motyvus teismas pripažino pagrįstais, kokiais įrodymais bei teisiniais argumentais vadovavosi bei kokius ieškinio argumentus atmetė. Taip pat pirmos instancijos teismas, pasisakydamas dėl atskirų pasiūlymo trūkumų, nekvalifikavo ginčo teisinių santykių pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas ir jų netaikė ar netinkamai taikė ginčo teisiniam santykiui spręsti, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir CPK 330 straipsnio pagrindu. Be to, nebuvo atskleista ir bylos esmė, kadangi iš skundžiamo teismo sprendimo neaišku, ar pagal VPĮ normas atsakovė elgėsi teisėtai ar ne, ir kokios turėjo būti elgesio taisyklės susiklosčiusioje situacijoje.

112. 2015-04-10 rašte dėl pasiūlymo atmetimo atsakovė nebuvo nustačiusi jokių laidavimo draudimo rašto turinio trūkumų. Draudimo laidavimo rašto (ne)įsigaliojimo, galiojimo termino ir turinio trūkumai buvo pirmą kartą nurodyti 2015-04-28 atsakovės rašte, todėl skundžiamame sprendime pirmos instancijos teismas nepagrįstai draudimo rašto įsigaliojimo, galiojimo termino ir galiojimo pabaigos klausimus priskiria 2015-04-10 atsakovės sprendimui dėl pasiūlymo atmetimo. Iš 2015-04-28 sprendimo sužinojus apie naujus pasiūlymo trūkumus, kartu su 2015-05-04 pretenzija buvo pateiktas draudimo įmokos sumokėjimo patvirtinimą bei draudiko patvirtinimą dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino, tačiau šie duomenys ir argumentai nebuvo atsakovės vertinti, kadangi atsakovė atsisakė juos nagrinėti. Dėl netinkamai ištirtų įrodymų pirmos instancijos teismas darė nepagrįstą išvadą, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trūkumai buvo nustatyti 2015-04-10 atsakovės sprendime, todėl nepagrįstai sprendė, jog šie duomenys turėjo būti, bet nebuvo pateikti perkančiajai organizacijai nei su pasiūlymu, nei su pretenzija.

123. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, jo galiojimo terminui ir įsigaliojimui taikytini reikalavimai priskirtini kitiems reikalavimams ir reguliuojami VPĮ 28 straipsnio 10 dalies normų, pagal kurias nustačius atitinkamus trūkumus perkančioji organizacija turi kreiptis į tiekėją su prašymu patikslinti nustatytus trūkumus, tuo tarpu atsakovas nepagrįstai nurodė, kad šie trūkumai negali būti šalinami pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį ir pasiūlymą atmetė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, t.y. pažeisdamas VPĮ 28 straipsnio 10 dalies imperatyvų reguliavimą, nesuteikė teisės tiekėjui patikslinti su pasiūlymo galiojimo užtikrinimų susijusių trūkumų, todėl atsakovės sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento trūkumų per se neteisėtas ir naikintinas. Reikalavimas pasiūlymo galiojimui nustatytą dienų skaičių taip pat turėtų būti priskirtas kitiems reikalavimams, kurie gali būti tikslinami pagal VPĮ 28 straipsnio 10 dalies taisykles. Patikslinimas šiuo klausimu buvo pateiktas 2015-05-04 pretenzijoje, todėl teismo išvada, kad jokių patikslinimų dėl pasiūlymo galiojimo termino ieškovė perkančiajai organizacijai nepateikė, prieštarauja į bylą pateiktiems rašytiniams įrodymams.

134. Tiekėjo įgaliojimų asmeniui pasirašyti pasiūlymą dokumentai expressis verbis yra nustatyti VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje, todėl atsakovei iškilus klausimų dėl T. K. suteiktų įgaliojimų tinkamumo ir turinio, buvo privalu kreiptis į tiekėją ir suteikti papildomą 3 darbo dienų terminą su tuo susijusiems trūkumams ištaisyti. Tuo tarpu atsakovė 2015-04-28 sprendime nustatė tariamus įgaliojimo trūkumus ir pasiūlymą atmetė neprašydama jo patikslinti ar atitinkamus trūkumus ištaisyti, todėl toks atsakovės sprendimas negali būti laikomas teisėtu. Su dubliku buvo pateikti visų jungtinės veiklos partnerių patvirtinimai, įrodantys, kad ginčo pirkimui pateiktas konkursinis pasiūlymas atitinka partnerių valią dalyvauti pirkime. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė nei dėl šio aptariamo ieškovo pasiūlymo trūkumo vertinimo, nei dėl dubliko argumentų, susijusių su šio trūkumo tikslinimu/ištaisymu, todėl laikytina, kad teismo sprendimas šioje dalyje yra be motyvų.

145. Pirmos instancijos teismas nepateikė savo išvados ir dėl to, ar tiekėjo pasiūlyme pateiktų deklaracijų įforminimo trūkumas yra neatitinkantis pirkimo dokumentų 31 punkto nustatytų reikalavimų ir ar tokia neatitiktis gali būti laikoma esminiu pasiūlymo trūkumu, ar toks trūkumas šalintinas ar draudžiama šalinti tokius trūkumus ir dėl to pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas. Nustačius, jog visų trijų tiekėjų grupės narių deklaracijos nepasirašytos atskirai elektroniniais parašais, atsakovė nepagrįstai nesuteikė protingo termino duomenis patikslinti ir nesilaikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyto imperatyvaus reguliavimo ir teismų praktikoje suformuotų kvalifikacijos vertinimo taisyklių, pagal kurias kvalifikacijos trūkumų šalinimo atveju perkančioji organizacija, ketinanti atmesti tiekėjo pasiūlymą, tai gali padaryti tik jeigu kreipėsi į tiekėją su prašymu patikslinti duomenis, o tiekėjas, gavęs tokį pasiūlymą, nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų.

156. 2015-05-04 pretenzijoje ginčijamas 2015-04-28 atsakovo sprendimas, kuriame atsakovė nurodė naujus ieškovės pasiūlymo atmetimo motyvus, todėl nepagrįsta laikytina pirmos instancijos teismo išvada, kad 2015-05-04 buvo pateikta pakartotinė pretenzija. Teismas, nurodydamas, kad atsakovė atsisakydama nagrinėti 2015-05-04 pretenziją nepažeidė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nukrypo nuo VPĮ 94 straipsnio taikymo ir aiškinimo taisyklių, suformuotų teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013 išaiškino, kad tokiu atveju, kai perkančioji organizacija sprendime dėl pretenzijos atmetimo nurodo naujus pasiūlymo trūkumus, tokie perkančiosios organizacijos veiksmai peržiūros procedūroje pripažintini nenuosekliais, dviprasmiškais ir pažeidžiančiais veiksmingos gynybos principą ir į tai teismas gali atsižvelgti vertindamas perkančiosios organizacijos veiksmus dėl pasiūlymų vertinimo.

167. Pirmos instancijos teismas priteisdamas atsakovei 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų netinkamai įvertino bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus. Dalis bylinėjimosi išlaidų neatitinka atliktų procesinių veiksmų kiekio, todėl nėra susijusios su nagrinėjama byla.

17Atsakovė VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

191. Pirmos instancijos teismas išnagrinėjo visus proceso dalyvių nurodytus argumentus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime, o vien ta aplinkybė, jog ieškovė nori, kad sprendime būtų atsakyta į kiekvieną ieškinio ir dubliko argumentą, nesudaro pagrindo išvadai, jog teismo sprendimas yra nemotyvuotas.

202. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pateiktas „BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje 2015-04-02 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas Nr. SĮLD 095586 neatitinka pasiūlymo užtikrinimui keliamų reikalavimų, kadangi buvo pateikta ne garantija, o laidavimo draudimas. Visuotinai pripažįstama, kad laidavimo vietoj garantijos pateikimas iš esmės blogina kreditoriaus interesų apsaugą, kadangi laidavimo atveju kreditorius visų pirma turi nukreipti reikalavimą į skolininką ir tik po to į laiduotoją, tuo tarpu garantijos davėjas turi mokėti kreditoriui pagal pirmą jo pareikalavimą. Apeliantė visiškai nepagrįstai teigia, kad atsakovė pripažino pateikto laidavimo atitikimą keliamiems reikalavimams, kadangi 2015-04-28 rašto kontekstas byloja apie laidavimo nepripažinimą. Nors ieškovei ir buvo paaiškinta, jog ji vietoj garantijos pateikdama laidavimą pažeidžia pirkimo sąlygas, tačiau ieškovė nei su 2015-04-23 pretenzija, nei su 2015-05-04 pretenzija garantijos taip ir nepateikė.

213. Ieškovės pasiūlymas neatitiko ir pasiūlymo užtikrinimo galiojimo formos ir termino reikalavimų. Konkurso sąlygose buvo numatyta, jog pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 darbo dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Ieškovė pateikė pasiūlymą 2015-04-07. Pateikto pasiūlymo A dalyje nurodyta kad pasiūlymas galioja iki 2015-06-07, t.y. 60 kalendorinių, o ne darbo dienų, kaip to reikalavo Konkurso sąlygų 37 punkto nuostatos, todėl akivaizdu, jog ieškovės pasiūlymo galiojimo terminas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, nes yra 24 dienomis trumpesnis nei to reikalauja Konkurso sąlygos. Pasiūlymo galiojimo terminui taikomas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis režimas, kuris draudžia keisti pasiūlymo turinį, nes pasiūlymo galiojimo terminas negali būti tikslinamas pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Ši teisės norma tik suteikia teisę paaiškinti dokumentų įrašus, tačiau nesuteikia teisės tuos įrašus keisti, todėl apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad jai turėjo būti suteikta galimybė tikslinti neteisingą pasiūlymo galiojimo datą.

224. 2015-04-28 rašte ieškovei buvo nurodyta, kad T. K. veikia be įgaliojimų, nes neturi jungtinės veiklos partnerių visų 3 narių įgaliojimo. Šią aplinkybę pripažino ir pati atsakovė, nurodydama, jog tiekėjo deklaracijos nebuvo pasirašytos saugiu elektroniniu parašu atskirai dėl to, kad CVP IS sistema nesuteikia tokių galimybių. Ieškovė šio trūkumo nepašalino ir teikdama 2015-05-04 pretenziją, todėl ieškovės pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu dėl dokumentų nepateikimo po įspėjimo. Šis veiksmas negali būti atliekamas teisme, kadangi VPĮ 28 straipsnio 10 dalis numato tik vieną tikslinimo galimybę, o faktas, kad ieškovė su dubliku pateikė trijų partnerių 2015-06-04patvirtintus įgaliojimus T. K. tik patvirtina ieškovės pripažinimą, kad partnerių įgaliojimų T. K. nebuvimas yra pažeidimas, kuris nebuvo ištaisytas teikiant 2015-05-04 pretenziją.

235. Akivaizdu, jog UAB „Abastas“, UAB „Šalčininkų statyba“ ir UAB „Synergy Solutions“ deklaracijos nebuvo pasirašytos minėtų įmonių direktorių elektroniniais parašais, o tai pažeidžia Konkurso pirkimo dokumentų 31 punktą.

246. Ieškovė 2015-05-04 pateikė pretenziją, prašydama panaikinti 2015-04-10 priimtą neteisėtą sprendimą ir grąžinti UAB „Abastas“ pateiktą pasiūlymą toliau dalyvauti viešajame pirkime. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė dėl perkančiosios organizacijos 2015-04-10 sprendimo pretenziją jau buvo pateikusi 2015-04-23, kurią perkančioji organizacija išnagrinėjo ir 2015-04-28 sprendimu atmetė. Nepagrįsti ir apeliantės teiginiai, jog 2015-04-28 atsakovės sprendime nustatyti nauji pasiūlymo trūkumai. Ieškovė ignoruoja Konkurso sąlygų 40 punkto reikalavimą dėl pasiūlymo užtikrinimo formos bei netinkamą pasiūlymo pasirašymą. Minėti pažeidimai buvo nustatyti 2015-04-10 sprendime, kurių ieškovė taip ir neištaisė. Būtent dėl minėtų pažeidimų pati ieškovė sukūrė savarankišką pagrindą, dėl kurio pasiūlymas, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktu (po įspėjimo pateikimo nepateikė dokumentų), ir buvo atmestas. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu ar manydama, kad pretenzija buvo išnagrinėta neišsamiai, turėjo teisę kreiptis su ieškiniu į teismą dėl atitinkamo atsakovės sprendimo, o pateikdama perkančiajai organizacijai pakartotinę pretenziją, ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tvarkos.

257. Atsižvelgiant į ieškovo procesinių dokumentų apimtį, į tai, kad atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimas šioje byloje buvo sudėtingas ir reikalaujantis teisinių žinių, pirmos instancijos teismas, atmetęs ieškinį, atsakovei pagrįstai priteisė 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Nenustatyta absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų.

28Nagrinėjamu atveju šalių ginčas iš esmės kilo dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų 31 ir 40 punktams vertinimo.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas būtų neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeistų skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

30Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo Nr. 1 ir Nr. 2

31Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš 2015-04-10 rašto Nr. SD-090-(1.12)-69, kuriuo ieškovė buvo informuota apie jos pasiūlymo atmetimą, turinio, atsakovė išskyrė du esminius pagrindus, kuriais remdamasi pasiūlymą atmetė: 1) netinkama pasiūlymo užtikrinimo forma; 2) pasiūlymo pasirašymo reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 37 punkte, neįvykdymas, t.y. tiekėjo deklaraciją pasirašęs asmuo nesutampa su elektroniniu parašu dokumentą pasirašiusi asmeniu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė su minėtu sprendimu nesutiko, 2015-04-23 pretenzijoje nurodė, kad sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas atitinka Konkurso sąlygų 40 punkto reikalavimus pasiūlymo užtikrinimui, todėl ji nepagrįstai buvo eliminuota iš konkurso. Be to, pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 40 punktas yra suformuluotas dviprasmiškai ir neaiškiai. Taip pat pretenzijoje paaiškino, kad T. K. pateikti dokumentai per CVP IS sistemą atitinka Konkurso sąlygų 31 punktą, nes jie buvo pasirašyti tinkamu ir galiojančiu elektroniniu parašu bei pateikti pagal 2015-07-07 notariškai patvirtintą UAB „Abastas“ įgaliojimą. Ieškovei pareiškus pretenziją, perkančioji organizacija 2015 m. balandžio 28 d. sprendime pakartotinai pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 40 punkte yra aiškiai įtvirtinta, jog pasiūlymo užtikrinimo forma yra garantija, tačiau tiekėjas vis tiek teikia laidavimą. Iš minėto sprendimo turinio akivaizdžiai matyti, kad atsakovė nesutiko, jog laidavimas atitinka Konkurso sąlygų 40 punkto reikalavimus, nors per klaidą Sprendime Nr. 1 ir pažymėjo, jog: „ Tiekėjas teisingai nurodo, kad pagal konkurso sąlygų 40 p. <...> „BTA Insurance company“ SE išduotas laidavimo draudimas SĮLD 095586 atitinka taikomus reikalavimus.“. Be to, atkreipė ieškovės dėmesį, kad jos pateiktame Laidavimo draudime Nr. SĮLD 095586 nurodytas jo galiojimo laikotarpis yra nuo 2015-04-07 iki 2015-06-07, nors Konkurso sąlygų 37 punktas numato, jog tiekėjo pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 darbo dienų, t.y. ne trumpiau nei iki 2015-07-01. Taip pat pažymėjo, jog pagal laidavimo draudimui taikomų taisyklių Nr. 024 2.2 punktą draudimo apsauga įsigalioja po įmokos sumokėjimo, o tiekėja nei teikdama pasiūlymą, nei su pretenzija nepateikė jokių įmokos sumokėjimą patvirtinančių įrodymų. Dėl pasiūlymo pasirašymo papildomai pažymėjo, kad visų trijų teikėjo grupės narių pateiktos deklaracijos yra pasirašytos įmonės vadovų kaip spausdinti ir skenuoti dokumentai, tačiau nei viena deklaracija nėra pasirašyta atskirų tiekėjų vadovų elektroniniais parašais, kaip to reikalauja Konkurso sąlygų 31 punkto nuostatos. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad tiekėjo pirkimo pasiūlymas yra pasirašytas T. K., kuris neturi visų partnerių išduoto įgaliojimo.

32Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Taigi, prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovės paskelbto viešojo pirkimo „Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybos darbai“ konkurso sąlygų 63.3 punkte, pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pasiūlymas nepasirašytas konkurso sąlygose nustatytu būdu ir pan.).

33Pirkimo dokumentų VI dalyje nustatyti reikalavimai pasiūlymų galiojimo užtikrinimui. 40 punkte įtvirtinta, kad „Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos, kitos kredito įstaigos ar draudimo bendrovės išduotu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Reikalaujama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma – garantija. Užtikrinimo vertė 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei galioja Tiekėjo pasiūlymas“. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančioji organizacija aiškiai ir nedviprasmiškai Konkurso sąlygose nurodė, kad reikalaujama pasiūlymo užtikrinimo forma yra būtent garantija, ir tokio savo reikalavimo pagrįstumą motyvavo Sprendime Nr. 1 ir Sprendime Nr. 2. Ši Konkurso sąlyga ginčijama nebuvo. Vadinasi, neginčijus konkurso sąlygų atitikimo VPĮ ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, šių sąlygų, pagal kurias perkančioji organizacija vertino visų dalyvių pasiūlymus, pagrįstumas nėra ir jau negali būti šios bylos nagrinėjimo dalykas. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės samprotavimai, jog draudiko „BTA Insurance Company“ SE išduotas laidavimo draudimo raštas atitinka garantijos esmę ir paskirtį ir užtikrina perkančiosios organizacijos interesus, todėl perkančioji organizacija pateiktą sutartinių įsipareigojimų laidavimo raštą pagal Konkurso sąlygų 40 punktą neturėjo teisės atmesti kaip neatitinkantį reikalavimų, vertintini kaip nepagrįsti.

34Be to, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 31 punkte nustatė reikalavimą, kad „Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia išskyrus Tiekėjo deklaraciją ir (ar) kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o Tiekėjo deklaraciją - įmonės vadovas, tuomet Tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) bei kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu asmeniu“. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Abastas“ per įgaliotą asmenį T. K. CVP IS priemonėmis pateikė konkursinį pasiūlymą, tačiau UAB „Abastas“, UAB „Šalčininkų statyba“ bei UAB „Synergy Solutions“ vadovų deklaracijos nebuvo pasirašytos įmonių vadovų elektroniniais parašais, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų 31 punkto nuostatos. Bylos medžiaga patvirtina, kad dėl šios aplinkybės, jog su pasiūlymu pateiktos deklaracijos nebuvo pasirašytos elektroniniu atitinkamos įmonės vadovo parašu, tarp šalių ginčo ir nėra. Tą patvirtina ir tai, kad ieškovė tik su dubliku teismui pateikė elektroniniais parašais pasirašytas tiekėjų deklaracijas, iš kurių matyti, jog UAB „Abastas“ 2015-04-03 Tiekėjo deklaracijos elektroniniu įmonės vadovo parašu pasirašytos 2015-06-04 ir 2015-06-05, UAB „Šalčininkų statyba“ 2015-04-02 Tiekėjo deklaracija – 2015-06-04, o UAB „Synergy Solutions“ 2015-04-03 Tiekėjo deklaracija – 2015-06-04, t.y. tik prieš pateikiant dubliką. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas visada turi būti pakankamai apdairus, perskaityti ir įvertinti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, o jų nesuprasdamas ar abejodamas jų būtinumu, pasinaudoti VPĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise gauti perkančiosios organizacijos išaiškinimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog atsakovė pagrįstai 2015-04-10 sprendime nurodė šį perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimą.

35Vertindama apeliacinio skundo argumentus, kad perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju nesilaikė VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje ir 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų pasiūlymo tikslinimo nuostatų, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pažymi, kad tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas ir jų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams patikrinimas yra skirtingos viešojo pirkimo procedūros. Tai iš esmės patvirtina ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies nuostata, kurioje tiekėjo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir jo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų yra išskiriami kaip savarankiški pasiūlymo atmetimo pagrindai. Nagrinėjamu atveju minėtos pasiūlymo tikslinimo nuostatos netaikytinos, kadangi tai, jog ieškovė nepateikė garantijos ir tiekėjų deklaracijų, pasirašytų elektroniniais parašais, tiesiog vertintina kaip neatitikimai pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir todėl, remiantis VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., ieškovės pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas. Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo prašyti paaiškinti pateikto pasiūlymo, nes akivaizdus sąlygų neatitikimas negali būti paaiškinamas. Bet kuriuo atveju atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad ji minėtų neatitikimų Konkurso sąlygoms ikiteisminėje ginčo stadijoje vis tiek nepašalino, t.y. nepateikė nei garantijos, nei tiekėjų deklaracijų, pasirašytų įmonių vadovų elektroniniais parašais.

36Dėl perkančiosios organizacijos Sprendimo Nr. 3

37Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Pirkimo sąlygų 79.1. punkte.

38Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju ieškovė 2015-05-04 atsakovei pateikė pretenziją dėl 2015-04-28 perkančiosios organizacijos sprendimo, t.y. Sprendimo Nr. 2, prašydama panaikinti 2015-04-28 Nr. SD-105-(1.12)-79 priimtą neteisėtą sprendimą ir priimti pasiūlymo patikslinimą bei leisti toliau dalyvauti viešajame pirkime, tačiau atsakovė 2015-05-08 raštu Nr. SD-127-(1.12)-99 informavo ieškovę, kad pretenzija yra nenagrinėjama, kaip pateikta praleidus VPĮ nustatytą pateikimo terminą. Šio klausimo kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją ir vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines pretenzijas palikti nenagrinėtas, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Tačiau pabrėžtina, kad pretenzija turi būti teikiama dėl to paties sprendimo ir tuo pačiu pagrindu. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovė 2015-05-04 pretenziją teikė ne dėl 2015-04-10 perkančiosios organizacijos sprendimo, o dėl 2015-04-28 sprendimo, kuriame, sutiktina su ieškove, kad be jau 2015-04-10 sprendime nurodytų esminių ieškovės pateikto pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams neatitikimų, atsakovė nurodė ir naujų pasiūlymo trūkumų, t.y. pateiktas pasiūlymo užtikrinimas A dalyje yra 24 dienomis trumpesnis nei reikalaujama, nepateikti jokie įmokos sumokėjimą patvirtinantys įrodymai, pasiūlymas yra pasirašytas asmens, neturinčio tam įgaliojimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės atsakymas į 2015-04-28 pretenziją, kuriame nurodyti nauji pasiūlymo trūkumai, turėjo būti vertintas kaip naujas perkančiosios organizacijos sprendimas, kurį tiekėjas gali skųsti pagal VPĮ 94 straipsnio nuostatas, nes apie šį pagrindą jam nebuvo pranešta anksčiau. Pastebėtina, jog tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-324/2013). Nors ir pripažintina, kad tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kai sprendime dėl pasiūlymo atmetimo nenurodomi visi pasiūlymo trūkumai, kurie vėliau išdėstomi atsakyme į tiekėjo pretenziją, pažeidžia tiekėjų veiksmingos teisinės gynybos principą, tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju tokių atsakovės veiksmų pripažinimas neteisėtais iš esmės nepakeistų ginčo eigos, kadangi atsakovės išvados dėl esminių 2015-04-10 sprendime nurodytų ieškovės pasiūlymo neatitikimų Konkurso sąlygoms visos ikiteisminės ginčo stadijos ir bylos nagrinėjimo teisme metu taip ir nebuvo paneigtos. Taip pat teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo nesutikti su skundžiamame pirmos instancijos teismo sprendime padaryta išvada, jog ieškovės pateiktas Pasiūlymas neatitiko pasiūlymo užtikrinimo, galiojimo termino reikalavimų, be to, Pasiūlymas buvo pasirašytas netinkami įgalioto asmens.

39Taigi, nors pirmos instancijos teismo išvada, jog perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės 2015-05-04 pretenziją, nėra teisiškai teisingai, tačiau konstatavus, jog iš esmės ieškovės Pasiūlymas teisėtai ir pagrįstai buvo atmestas, tai, teisėjų kolegijos nuomone, negali būti pakankamas pagrindas naikinti iš esmės teisėto ir pagrįsto skundžiamo teismo sprendimo dalį.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme

41Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė iš ieškovės prašė priteisti 7 260 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme. Pirmos instancijos teismas, atsižvelgęs į bylos apimtį, sudėtingumą, teisinių žinių poreikį bei į tai, kad byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, atsakovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažino iki 3 000 Eur. Apeliantė tvirtina, kad primos instancijos teismas netinkamai įvertino bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus. Dalis bylinėjimosi išlaidų neatitinka atliktų procesinių veiksmų kiekio, todėl nėra susijusios su nagrinėjama byla.

42Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008). Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, vertina šias aplinkybes: 1) Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (nuo 2015-03-20 galiojanti redakcija) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo konkrečiu atveju būtina atsižvelgti ir į tą aplinkybę, kad atsakovė yra profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektas, galimai turintis savo teisininką ar netgi atskirą struktūrinį padalinį viešųjų pirkimo procedūrų vykdymui. Iš atsakovės pateikto suteiktų teisinių paslaugų aprašymo matyti, jog vien ikiteisminėje ginčo stadijoje atsakovė patyrė 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato paslaugoms (viešojo pirkimo sąlygų, kurias ir parengė pati atsakovė, analizė, ieškovės pasiūlymo analizė, ieškovės pretenzijų analizė ir perkančiosios organizacijos 2015-04-28, 2015-05-08 sprendimų rengimas) apmokėti, kas laikytina akivaizdžiai per didele bylinėjimosi išlaidų suma, kurią turėtų atlyginti ieškovas šioje byloje. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, jog tokia aplinkybė, kaip juridinio asmens gebėjimas atlikti teisinius veiksmus nebūtinai naudojantis apmokamų advokatų paslaugomis, gali būti įvertinta sprendžiant dėl tokių išlaidų kompensavimo juridiniam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-328/2011). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje sprendžiamų klausimų pobūdį bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra objektyvus pagrindas mažinti pirmos instancijos teismo atsakovei priteistas bylinėjimosi išlaidas, visiškai nepriteisiant išlaidų už ieškinio ir viešųjų pirkimų teismų praktikos analizę bei už konsultacijas dėl ieškinio, ir priteisti tik išlaidas už atsiliepimo į ieškinį, tripliko parengimą, kurios, vadovaujantis į bylą pateikta PVM sąskaita – faktūra, sudaro 2 200 Eur, bei nedidelę dalį išlaidų, patirtų ikiteisminėje ginčo stadijoje.

43Taigi, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tikslintina, priteisiant iš ieškovės atsakovei 2 500 Eur išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

44Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

45Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Spręstina, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

46Dėl naujų įrodymų

47Atsakovė VŠĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras pateikė teismui prašymą prie bylos prijungti nauju rašytinius įrodymus, t.y. PVM sąskaitas – faktūras ir pažymas apie jau atliktus darbus, kurie, pasak atsakovės patvirtina, jog jau yra atlikta dalis darbų pagal Projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbų sutartį Nr. 2015/07/07 ir už juos jau yra apmokėta pagal pateiktas sąskaitas.

48Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti.

49Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovės pateikti įrodymai nėra tiesiogiai susiję su ginčo nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis, todėl juos atsisakytina priimti.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižv elgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės turėtos šios instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos nekompensuotinos (CPK 93 str., 302 str.), o atsakovė apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme duomenų nepateikė.

52Dėl bylos procesinės baigties

53Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, sprendime nurodė esminius argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo ir priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ir keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo. Bylinėjimosi išlaidų priteisimas nėra sprendimas dėl materialaus pobūdžio reikalavimo, procesinio klausimo, susijusio su bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymu, kitoks išsprendimas apeliacinės instancijos teisme nekeičia sprendimo dėl pareikšto reikalavimo esmės. Todėl skundžiamas Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimas paliekamas iš esmės nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.), patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį bylinėjimosi išlaidų dalyje.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

55Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

56Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ją išdėstyti taip:

57„Priteisti iš ieškovės UAB „Abastas“, įmonės kodas 303163938, atsakovei VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 111961453, 2 500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus eurų) advokato atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Abastas“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo priimtus... 4. Atsakovė VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį atmetė bei... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 8. Ieškovė UAB „Abastas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 9. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 10. 1. Skundžiamas sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies 2-4 punktų... 11. 2. 2015-04-10 rašte dėl pasiūlymo atmetimo atsakovė nebuvo nustačiusi... 12. 3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, jo galiojimo terminui ir... 13. 4. Tiekėjo įgaliojimų asmeniui pasirašyti pasiūlymą dokumentai expressis... 14. 5. Pirmos instancijos teismas nepateikė savo išvados ir dėl to, ar tiekėjo... 15. 6. 2015-05-04 pretenzijoje ginčijamas 2015-04-28 atsakovo sprendimas, kuriame... 16. 7. Pirmos instancijos teismas priteisdamas atsakovei 3 000 Eur bylinėjimosi... 17. Atsakovė VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras su apeliaciniu... 18. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 19. 1. Pirmos instancijos teismas išnagrinėjo visus proceso dalyvių nurodytus... 20. 2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pateiktas „BTA... 21. 3. Ieškovės pasiūlymas neatitiko ir pasiūlymo užtikrinimo galiojimo formos... 22. 4. 2015-04-28 rašte ieškovei buvo nurodyta, kad T. K. veikia be įgaliojimų,... 23. 5. Akivaizdu, jog UAB „Abastas“, UAB „Šalčininkų statyba“ ir UAB... 24. 6. Ieškovė 2015-05-04 pateikė pretenziją, prašydama panaikinti 2015-04-10... 25. 7. Atsižvelgiant į ieškovo procesinių dokumentų apimtį, į tai, kad... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas iš esmės kilo dėl ieškovės pasiūlymo... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama... 30. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo Nr. 1 ir Nr. 2... 31. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš 2015-04-10 rašto Nr. SD-090-(1.12)-69,... 32. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali... 33. Pirkimo dokumentų VI dalyje nustatyti reikalavimai pasiūlymų galiojimo... 34. Be to, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 31 punkte nustatė... 35. Vertindama apeliacinio skundo argumentus, kad perkančioji organizacija... 36. Dėl perkančiosios organizacijos Sprendimo Nr. 3... 37. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad... 38. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju ieškovė 2015-05-04... 39. Taigi, nors pirmos instancijos teismo išvada, jog perkančioji organizacija... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme... 41. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė iš ieškovės prašė priteisti 7... 42. Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę... 43. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo... 44. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 46. Dėl naujų įrodymų... 47. Atsakovė VŠĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras pateikė teismui... 48. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 49. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovės pateikti įrodymai... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. Dėl bylos procesinės baigties... 53. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimą iš esmės palikti... 56. Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. „Priteisti iš ieškovės UAB „Abastas“, įmonės kodas 303163938,...