Byla 1-564-664/2018
Dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilis neužsivedė, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje

1Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant Nijolei Karlienei,

3dalyvaujant prokurorei R. B.,

4kaltinamajam E. M.,

5kaltinamojo atstovui advokatui J. R.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7E.M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Ignalinos rajone, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, 11 klasių išsilavinimo, nedirbantis, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos (deklaruota Ignalinos rajono savivaldybėje), teistas:

81) 2010 m. balandžio 16 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, laisvės apribojimu 1 metams. 2010-11-09 Švenčionių rajono apylinkės teismo nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista areštu 43 paroms, bausmę atliko 2011-01-04;

92) 2012 m. spalio 26 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį 30 parų areštu;

103) 2012 m. lapkričio 20 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu keturiems mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu keturiems mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu keturiems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012-10-26 paskirta 30 parų arešto bausme visiškai sudedant ir paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant pareigas per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ar mokytis ir per bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos sutikimo,

114) 2013 m. rugsėjo 26 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, paskirta bausmė - laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu, t. y. dviem mėnesiais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu E. M. paskirta bausmė subendrinta su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012-11-20 nuosprendžiu paskirtos bei neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalimi ir paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas vieneriems metams dviem mėnesiams. Pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, paskiriant pareigas tęsti mokslą ir per bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos sutikimo.

125. 2013 m. gruodžio 3 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinus su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu paskirta vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmes visiškai sudedant, paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams; pritaikius Baudžiamojo kodekso 75 straipsnį, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams ir keturiems mėnesiams, paskiriant pareigas tęsti mokymąsi ir dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

136. 2014 m. kovo 13 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinus su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu paskirta bausme, bausmes visiškai sudedant, paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas dvejiems metams; pritaikius Baudžiamojo kodekso 75 straipsnį, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams ir aštuoniems mėnesiams, paskiriant pareigas: 1) tęsti mokymąsi; 2) vienerius metus ir keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; 3) per bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; 4) atsiprašyti nukentėjusiojo asmens.

147. 2014 m. gegužės 7 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo keturiems mėnesiams, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinus su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo dvejiems metams bausme, bausmes visiškai sudedant, paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas dvejiems metams ir keturiems mėnesiams; vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityta bausmė, iš dalies atlikta pagal Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nuosprendį - viena diena; vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - nemokamus darbus, įpareigojant per aštuonis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlikti 80 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose ir pareigas: 1) tęsti mokymąsi; 2) vienerius metus ir keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; 3) per bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; 4) atsiprašyti nukentėjusio asmens.

158. 2015 m. kovo 31 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo dviem mėnesiams. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo šešiems mėnesiams. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo šešiems mėnesiams. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo devyniems mėnesiams. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems mėnesiams ir trims mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo dešimčiai mėnesių. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo keturiems mėnesiams. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje laisvės atėmimu trims mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo dviem mėnesiams. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1,2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas trejiems metams ir šešiems mėnesiams. Bausmę atliko 2018-04-11. Teistumas neišnykęs,

16kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį.

17Teismas

Nustatė

18E. M., pasikėsino pagrobti automobilį, o būtent:

19E. M., nuo 2018 m. balandžio 8 dienos 17 valandos iki 2018 metų balandžio 11 dienos 8 valandos 20 minučių, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, iš gyvenamojo namo kiemo, esančio ( - ), apgadindamas automobilio užvedimo spynelę, kurios vertė 60 eurų, pasikėsino pagrobti M. K. priklausantį automobilį "Audi A 4" valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 600 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilis neužsivedė, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje.

20pagrobė automobilį, o būtent:

21E. M., nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 20 valandos 30 minučių iki 2018 metų balandžio 11 dienos 5 valandos 15 minučių, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu laikas nenustatytas, ( - ) daugiabučio namo kieme, įsibrovęs į nerakintą L. S. priklausantį automobilį "F. G." , valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 1500 eurų, užvedęs jį rastu automobilyje raktu, jį pagrobė, taip padarydamas nukentėjusiajam L. S. 1500 eurų turtinę žalą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje.

22pasikėsino pagrobti automobilį, o būtent:

23E. M., nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 21 valandos iki 2018 metų balandžio 11 dienos 6 valandos 30 minučių, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu laikas nenustatytas, Ignalinos mieste, ( - ) daugiabučio namo kieme pro nerakintas automobilio dureles įsibrovęs į T. Ž. naudojamą automobilį "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 1500 eurų, įkišęs į automobilio užvedimo spynelę, automobilyje rastą raktą, pasikėsino pagrobti automobilį, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes raktas automobilio spynelėje užlūžo ir automobilis neužsivedė, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje.

24tyčia sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, o būtent:

25E. M., nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 21 valandos iki 2018 metų balandžio 11 dienos 6 valandos 30 minučių, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu laikas nenustatytas, ( - ) daugiabučio namo kieme, įsibrovęs į neužrakintą T. Ž. naudojamą automobilį "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ), bandydamas užvesti automobilį, įkišęs netinkamą raktą į automobilio užvedimo spynelę, 80 eurų vertės, ją sulaužė, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, užsikirtus automobilio durims tyčia kojomis išdaužė galinį keleivio pusės lango stiklą, kurio vertė 80 eurų ir taip tyčia sugadino svetimą turtą, padarydamas T. Ž. bendrą 160 eurų turtinę žalą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje.

26pasikėsino pagrobti automobilį, o būtent:

27E. M., 2018 m. balandžio 11 dieną, apie 3 valandą, iš gyvenamojo namo kiemo, esančio ( - ), pro nerakintas automobilio dureles įsibrovė į automobilio vidų ir nuplėšęs vairo kolonėlės plastikinę apsaugą, 10 eurų vertės ir apgadinęs vairo kolonėlės plastikinį korpusą, 10 eurų vertės, sugadinęs centrinio užrakto anteną ir audio sistemos valdymą bendros 50 eurų vertės, pasikėsino pagrobti E. T. priklausantį automobilį "Renault M. S." , valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 700 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilis neužsivedė, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje.

28Kaltinamasis E. M. savo kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad 2018 m. balandžio 10 d. atlikęs bausmę buvo paleistas iš įkalinimo įstaigos ir apie 15 valandą kartu su seserimi R. R. ir sesers vyru S. R. atvyko į Ignalinos miestą, į sesers R. R. butą, esantį ( - ). Būdami bute, šventė sugrįžimą, vartojo alkoholinius gėrimus, jis išgėrė 0,5 talpos, 5 proc. stiprumo 5-6 butelius alaus. Buvo seniai vartojęs alkoholinius gėrimus, dėl to labai staigiai apsvaigo. Išgertuvių metu, tarp jo ir sesers vyro S. R. kilo žodinis konfliktas. Jis supyko ir išėjo iš buto. Kiek valandų buvo, nežino. Buvo naktis, tamsus paros metas, gali būti 24 valanda. Apimtas pykčio, apsvaigęs nuo alkoholio, išėjęs į namo kiemą nežinojo kur eiti, tuo metu nesiorientavo aplinkoje, iš anksto neturėjo jokių sumanymų ir planų. Būnant ( - ) namo kieme, negali paaiškinti dėl ko, kilo mintis pagrobti automobilį. Jis priėjo prie arčiausiai stovėjusio, kaip tuo metu galvojo, automobilio, tiksliai negali prisiminti, bet gali būti, kad tai buvo "Audi A4". Patraukęs už šio automobilio durelių, suprato, kad jos neužrakintos, atsisėdęs į automobilį, kiek prisimena, bandė ieškoti automobilio užvedimo raktelio, todėl iš daiktų dėžės išmėtė buvusius daiktus, neprisimena gerai, bet gali būti, kad galėjo pagrobti automobilyje buvusius akinius nuo saulės ir automobilio grotuvo priekinę dalį, gali būti, kad bandydamas išimti automobilinį grotuvą, jį apgadino. Automobilio pagrobti nepavyko, nes jo neužvedė.

29Būdamas įpykęs ant visų ir dėl visko, ėjo prie kitų kieme buvusių automobilių, tikėdamasis, kad jie bus neužrakinti, priėjo prie automobilio "L. R. Discovery". Automobilio durelės buvo atrakintos, įlipęs į automobilį ieškojo užvedimo raktelių. Jų neradęs, iš automobilio priekinės dalies, gerai neprisimena, gali būti, kad iš daiktų dėžės, pagrobė automobilinį muzikinį moduliatorių, dar gali būti, kad elementų pakuotę. Pagrobtus daiktus dėjosi į vilkėtos striukės kišenę. Radęs ryšulį raktų, vieną raktą bandė pritaikyti ir užvesti automobilį, bet raktas netiko, nulūžo automobilio užvedimo spynelėje. Norėdamas išlipti iš automobilio, negalėjo atidaryti durų, jos užsikirto ar užsirakino. Jis išdaužė koja galinį keleivio pusės lango stiklą ir tokiu būdu išlipo iš automobilio.

30Po to, vis dar tikėdamasis pagrobti nesvarbu kokį automobilį, priėjo prie kito Ateities gatvės 13 namo kieme buvusio automobilio "F. G.". Jis buvo nerakintas. Įlipo į nerakintą automobilį turėdamas tikslą automobiliu pasinaudoti. "F. G." raktelius surado daiktų dėžėje, užvedė automobilį ir pagrobtu automobiliu vyko. Negali paaiškinti vykimo tikslo, važiavo bet kur. Važiuodamas ( - ) kaime, nesuvaldė vairuojamo automobilio ir sankryžoje atsitrenkė į sieną. Po smūgio automobilyje iššovė saugos oro pagalvės. Po patirto smūgio labai išsigando, jautė skausmą krūtinėje ir šone. Išlipo iš automobilio ir ėjo gatve.

31Netoli įvykio vietos ( - ) kaime, privataus namo kieme pamatė stovinčius du automobilius, nutarė prieiti ir patikrinti ar automobiliai neužrakinti, nes tuo metu turėjo tikslą pagrobti automobilį ir tęsti kelionę. Priėjo prie automobilio "Renault". Automobilis buvo nerakintas, įlipo į automobilį, ieškojo automobilio raktelių. Jų neradęs, tikėdamasis, kad pavyks užvesti automobilį sujungus laidus, nuplėšė po vairu buvusią plastmasinę apsaugą. Nepavykus užvesti automobilio išlipo iš mašinos ir priėjau prie kito namo kieme buvusio automobilio gali būti, kad tai buvo "F. P.". Tik įlipęs į neužrakintą automobilį, pastebėjo, kad iš namo išėjo vyriškis, todėl pabėgo.

32Nežinodamas kur eiti vaikščiojo Ignalinos gatvėmis. Prisimena, kad buvo nuėjęs prie geležinkelio stoties. Šviesiu paros metu, gali būti apie 7 valandą, grįžo pas seserį į butą. 9 valandą buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

33Neprisimena ar tą naktį dar buvo įsibrovęs į kitus automobilius. Nuoširdžiai gailisi, kad būdamas neblaivus padarė nusikalstamas veikas, savo veiksmų racionaliai paaiškinti negali, mano jog didžiausią įtaką tam padarė jo girtumas. Pažada, esant galimybei, atlyginti visiems nukentėjusiesiems jų patirtą žalą.

34Taip pat kaltinamasis E. M. nurodė, jog neprieštarauja sutrumpintam įrodymų tyrimui.

35Esant visoms įstatymo numatytoms aplinkybėms ir pagrindams, įrodymų tyrimas byloje atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 291 str. nustatyta tvarka.

36Be kaltinamojo E. M. prisipažinimo, E. M. kaltė padarius nusikalstamas veikas – pasikėsinimą pagrobti automobilius (3 nusikalstamos veikos), pagrobė automobilį ir tyčia sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, įrodyta byloje surinktais ir teismo posėdyje patikrintais įrodymais:

37Dėl pasikėsinimo pagrobti M. K. priklausantį automobilį

38Liudytoja (nukentėjusioji) M. K. parodė, kad gyvena ( - ). 2018 m. balandžio 8 d. apie 17 valandą grįžo į namus ir automobilį "Audi A4", valstybinis numeris ( - ) pastatė automobilių stovėjimo aikštelėje, šalia namo ( - ). Automobilį paliko nerakintą. Automobiliu nuo 2018-04-08 17 valandos iki 2018-04-11 niekas nesinaudojo. 2018-04-11 apie 9 valandą jos sutuoktinis S. K. pastebėjo, kad įsibrauta į neužrakintą jai priklausantį automobilį. Apžiūrėjęs automobilį, vyras pastebėjo, kad buvo bandoma užvesti automobilį, nes apgadinta automobilio užvedimo spynelė, kainuojanti 60 eurų. Iš automobilio pavogti dveji akiniai nuo saulės, vieni akiniai kainuoja 25 eurus, kiti akiniai 5 eurus, iš automobilio daiktadėžės pagrobtas automobilio grotuvo JVC priekinio valdymo skydelis, kainuojantis 100 eurų, o taip pat bandant išimti apgadinta automobilinė magnetola, kainuojanti 10 eurų, automobilio "Audi A4" Priežiūros žinynas, kainuojantis 5 eurus. Pagrobta daiktų iš automobilio už 135 eurus, o taip pat apgadintas turtas už 70 eurų. Bendras patirtas nuostolis 205 eurai. Automobilyje signalizacija įrengta, tačiau nebuvo įjungta. Automobilį vertina 600 eurų. Vieni akiniai nuo saulės buvo rudais plastikiniais stiklais, rudos spalvos plastikiniu rėmeliu, akinių kojelės nuo akinių stiklo platėjančios, viduryje kojelės apvalios kiaurymės. Kiti akiniai nuo saulės "Aviator" tipo, naudoti ilgą laiką, todėl jų rėmelio kojelės išsikraipę ir kreivos. Akinių rėmelio dažai vietomis nusilupę, nosies laikikliai nulūžę. Atpažino jai priklausančius akinius atvykusi į policijos įstaigą. Automobilinio grotuvo JVC valdymo skydelis pilkai-juodos spalvos plastikiniu korpusu, galinė korpuso dalis juodos spalvos. Ties valdymo mygtukais BSM matoma mėlynos spalvos žymė. Skydelio vidinėje dalyje yra ekranas, ant kurio matomi subraižymai. Ignalinos policijos komisariato patalpose jai priklausantį automobilinio grotuvo JVC valdymo skydelį atpažino. Įvykio metu sugadintą užvedimo spynelę pakeitė, ją pirko pas naudotų automobilių detalių pardavėją, kuriam mokėjo grynais pinigai, kvito neturi. Įsibrovimo į automobilį metu bandant pagrobti automobilinę JVC automagnetolą, buvo apgadintas automagnetolos korpusas ir dėl padarytų apgadinimų neveikė magnetola. Dėl magnetolos remonto kreipėsi į meistrą, kuriam už magnetolos remontą sumokėjo 40 eurų (II t., b.b.l. 88-102).

392018 m. balandžio 18 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad 2018 m. balandžio 18 d., ( - ), automobilių stovėjimo aikštelėje apžiūrėtas automobilis "Audi A4", valstybinis numeris ( - ). Apžiūros metu užfiksuota, kad apgadinta automobilio užvedimo spynelė ir automobilinės magnetolos priekinis valdymo skydelis (II t., b.b.l. 111 - 117).

40Transporto priemonės Automobilio "Audi A4" valstybinis numeris ( - ) registracijos liudijimo nuoraše pažymėta, kad šio automobilio savininkė yra M. K. (II t., b.b.l. 118-121).

412018 m. balandžio 11 d. asmens kratos protokole užfiksuota, kad 2018 m. balandžio 11 d. iš E. M. paimti akiniai nuo saulės rudu rėmeliu ir rudais stiklais, automobilinis moduliatorius "( - ) atminties raktas, pakuotė, kurioje yra 10 AA tipo elementų "Panasonic" (I t., b.b.l. 167-169).

422018 m. balandžio 12 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad daiktai paimti iš E. M. asmens kratos metu apžiūrėti (I t., b.b.l. 170- 182).

432018 m. balandžio 16 d. pakvitavime užfiksuota, jog M. K. grąžinti šie daiktai: akiniai nuo saulės rudu rėmeliu ir rudais stiklais ir automobilio grotuvo JVC priekinio valdymo skydelis (II t., b.b.l. 122).

442018 m. balandžio 18 d. pakvitavime užfiksuota, jog M. K. grąžinti akiniai „Aviator“ tipo, ant kurių užrašas „I. S.“ (II t., b.b.l. 124).

45M. K. pareiškė byloje civilinį ieškinį 100 Eur turtinei žalai patirtai apgadinant jai priklausantį automobilį atlyginti (II t., b.b.l. 125,126).

46Liudytoja R. R. parodė, kad gyvena Ignalinos mieste, ( - ). Jos brolis E. M. už padarytus nusikaltimus atliko trijų su pusę metų laisvės atėmimo bausmę Praveniškių pataisos namuose. 2018 m. balandžio 10 dieną, atlikus bausmę buvo paleistas. Ji su vyru S. R. nuvyko pasiimti brolio. Apie 15 valandą parsivežė brolį į namus. E. M. neturi pastovios gyvenamosios vietos. Jis planavo gyventi pas motiną R. K., ( - ). Būnat namuose S. R. ir E. M. apie 19 valandą pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus. Išgėrė 0,7 l talpos butelį degtinės. Apie 23 valandą tarp jos vyro S. R. ir brolio kilo žodinis konfliktas. Po konflikto E. M. išėjo iš namų. Tai buvo apie 24 valandą. 2018 m. balandžio 11 dieną apie 7 valandą E. M. grįžo pas ją į namus. E. M. buvo labai neblaivus. Tą pačią dieną apie 8 valandą jai paskambino policijos pareigūnas ir teiravosi brolio E. M.. Vėliau pas ją į namus atvyko policijos pareigūnai ir sulaikė E. M.. Ji koridoriuje nuo drabužių kabyklos paėmė brolio striukę, kuri pasirodė labai sunki. Iš striukės kišenės išėmė knygą, akinius nuo saulės ir automobilinės magnetolos viršutinę dalį. Išimtus daiktus padėjo koridoriuje ant spintelės (I T. b.b.l. 137-140).

472018 m. balandžio 11 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad R. R. pateikė juodos spalvos akinius nuo saulės ir automobilinės magnetolos JVC priekinį skydelį ( I t., b.b.l. 141-142).

482018 m. balandžio 12 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad R. R. savanoriškai pateikti daiktai apžiūrėti ( I t., b.b.l. 143-149).

492018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad E. M., patvirtindamas parodymus parodė vietas, kur stovėjo automobiliai, kuriuos pasikėsino pagrobti, taip pat parodė vietą iš kurios pagrobė automobilį "F. G." ir vietą kurioje padarė eismo įvykį pagrobtu automobiliu ( III tomas b. l. 15-22).

502018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas ( I t., b.b.l. 158).

51Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiosios M. K., liudytojos R. R. parodymuose, įvykio vietos apžiūros protokole, parodymų patikrinimo vietoje protokole, asmens kratos protokole, savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokoluose ir apžiūros protokoluose, bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad E. M. nuo 2018 m. balandžio 8 dienos 17 valandos iki 2018 metų balandžio 11 dienos 8 valandos 20 minučių, iš gyvenamojo namo kiemo, esančio Ateities gatvėje 13, Ignalinoje, apgadindamas automobilio užvedimo spynelę, kurios vertė 60 eurų, pasikėsino pagrobti M. K. priklausantį automobilį "Audi A 4" valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 600 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilis neužsivedė.

52Dėl pasikėsinimo pagrobti T. Ž. priklausantį automobilį ir tyrinio nedidelės vertės svetimo turto sugadinimo

53Liudytojas (nukentėjusysis) T. Ž. parodė, kad jis naudojasi automobiliu "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ), automobilis pagal dokumentus priklauso G. L.. 2018 m. balandžio 10 d. apie 21 valandą ( - )1 gyvenamojo namo kieme paliko šį automobilį. Gali būti, kad jo neužrakino. 2018-04-11 apie 6 valandą 30 minučių išėjęs į kiemą pamatė, kad išdaužtas automobilio keleivio pusės galinis langas ir automobilyje išmėtyti įvairūs automobilyje buvę daiktai. Automobilis buvo pariedėjęs apie 50 cm nuo bordiūro. Atsisėdęs į vidų pamatė, jog nulaužtas automobilyje buvęs sodybos raktas, sugadinta užvedimo spynelė kainuojanti 80 eurų. Spynelėje užstrigęs sodybos raktas. Iš automobilio pavogtas automobilinis moduliatorius "( - ) kainuojantis 20 eurų, jame buvęs atminties raktas kainuojantis 10 eurų, pakuotė, kurioje buvo 10 AA tipo elementų "Panasonic", kainuojanti 10 eurų. Šiuos daiktus jis atpažino policijos įstaigoje. Šie daiktai grąžinti. Automobilio vertė 1500 eurų. Automobilio užvedimo spynelę pakeitė nauja, ji kainavo 80 eurų. Išdaužtas stiklas taip pat kainavo 80 eurų. Šių daiktų įsigijimo dokumentų neturi. Dėl automobilio stiklo ir užvedimo spynelės sugadinimo padaryta 160 eurų žala (II t., b.b.l. 23-40).

54Liudytas G. L. parodė, kad jo vardu registruotu automobiliu "L. R. Discovery", valstybinis Nr. ( - ), nuolatos naudojasi T. Ž.. Jis rūpinasi automobilio technine būkle ir visais automobilio priežiūros reikalais. Dėl automobilio apgadinimo turtinę žalą patyrė T. Ž.(II t., b.b.l. 54-56).

55Iš VĮ "Regitra" pažymos matyti, kad automobilis "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ) priklauso G. L. (II t., b.b.l.58).

562018 m. balandžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokole ir prie jo pridėtuose fotolentelėse užfiksuota, kad ( - ) namo kieme apžiūrėtas automobilis "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ). Apžiūros metu užfiksuota, kad automobilis atrakintas. Automobilio salone bendra netvarka. Automobilio užvedimo spynelėje rastas užlūžusio rakto fragmentas. Salone rastas septynių raktų ryšulys, kuriame vienas raktas nulūžęs. Išdaužtas automobilio keleivio pusės galinis langas (II t., b.b.l. 3-12).

572018 m. balandžio 11 d. asmens kratos protokole užfiksuota, kad 2018 m. balandžio 11 d. iš E. M. paimti akiniai nuo saulės rudu rėmeliu ir rudais stiklais, automobilinis moduliatorius "( - ) su jame buvusiu atminties raktu, pakuotė, kurioje yra 10 AA tipo elementų "Panasonic" (I t., b.b.l. 167-169).

582018 m. balandžio 12 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad daiktai paimti iš E. M. asmens kratos metu apžiūrėti (I t., b.b.l. 170- 182).

592018 m. balandžio 25 d. pakvitavimu ir 2018 m. gegužės 25 d. pakvitavimu T. Ž. grąžinti: automobilinis moduliatorius "( - ) su jame buvusiu atminties raktu, pakuotė, kurioje yra 10 AA tipo elementų "Panasonic" ir raktų ryšulys (II t., b.b.l. 59,60).

602018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad E. M., patvirtindamas parodymus parodė vietas, kur stovėjo automobiliai, kuriuos pasikėsino pagrobti, taip pat parodė vietą iš kurios pagrobė automobilį "F. G." ir vietą kurioje padarė eismo įvykį pagrobtu automobiliu ( III t., b.b.l. 15-22).

612018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas ( I t., b.b.l. 158).

62T. Ž. byloje pareiškė 160 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos sugadinant jam priklausantį automobilį "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ) (II t., b.b.l. 50, 51).

63Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiojo T. Ž. parodymuose, liudytojų R. R. ir G. L. parodymuose, įvykio vietos apžiūros protokole, parodymų patikrinimo vietoje protokole, asmens kratos protokole, savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokoluose ir apžiūros protokoluose, bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad E. M. nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 21 valandos iki 2018 metų balandžio 11 dienos 6 valandos 30 minučių, ( - ) daugiabučio namo kieme pro nerakintas automobilio dureles įsibrovęs į T. Ž. naudojamą automobilį "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 1500 eurų, įkišęs į automobilio užvedimo spynelę, automobilyje rastą raktą, pasikėsino pagrobti automobilį, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes raktas automobilio spynelėje užlūžo ir automobilis neužsivedė, o tuo tarpu, bandydamas užvesti automobilį, įkišęs netinkamą raktą į automobilio užvedimo spynelę, 80 eurų vertės, ją sulaužė, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, užsikirtus automobilio durims tyčia kojomis išdaužė galinį keleivio pusės lango stiklą, kurio vertė 80 eurų ir taip tyčia sugadino svetimą turtą, padarydamas T. Ž. bendrą 160 eurų turtinę žalą.

64Dėl L. S. priklausančio automobilio pagrobimo.

65Liudytojas (nukentėjusysis) L. S. parodė, kad 2018 m. balandžio 10 d. apie 20 valandą 30 minučių ( - ), automobilių stovėjimo aikštelėje paliko jam priklausantį automobilį "F. G.", valstybinis numeris ( - ). Automobilio dokumentai ir rakteliai buvo palikti daiktų dėtuvėje. Automobilis buvo nerakintas. 2018 m. balandžio 11 d. apie 5 valandą 15 minučių pastebėjo, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas jam priklausantis automobilis. Signalizacija automobilyje neįrengta. Nuo vagysčių nedrausta. Padaryta 1500 eurų turtinė žala (I t., b.b.l. 118-119)

662018 m. balandžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad ( - ) ties pastatu, pažymėtu ( - ) numeriu, rastas automobilis "F. G.", valstybinis numeris ( - ). Apžiūros metu nustatyta, kad automobilis yra apgadintas. Sulaužytos priekinės grotelės, nėra priekinio buferio, variklio rėmas įlenktas, sulaužytas priekinis buferis. Ištekėję automobilio tepalai. Sulankstytas valstybinis numeris. Pradurta kairės pusės priekinio rato padanga. Priekinis lango stiklas atšokęs nuo kėbulo rėmo. Viduje sprogusios priekinės automobilio oro pagalvės. Automobilio durų spynos nepažeistos. Užvedimo spynelė nepažeista (I t., b.b.l. 100-107).

672018 m. gegužės 1 d. parodymų patikrinimo vietoje protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad nukentėjęs L. S. parodė vietą, esančią ( - ) esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, kur prieš vagystę buvo pastatęs jam priklausantį automobilį "F. G.", valstybinis numeris ( - ) (I t., b.b.l. 123-126).

68Transporto priemonės - automobilio "F. G.", valstybinis numeris ( - ) registracijos liudijime nurodyta, kad šio automobilio savininkas yra L. S. (I t., b.b.l. 128).

69VšĮ "Emprekis" 2018 m. birželio 22 d. pažymoje nurodyta, kad automobilio "F. G." vidutinė rinkos vertė yra 1520 eurų (I t., b.b.l. 127).

702018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas ( I t., b.b.l. 158).

712018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad E. M., patvirtindamas parodymus parodė vietas, kur stovėjo automobiliai, kuriuos pasikėsino pagrobti, taip pat parodė vietą iš kurios pagrobė automobilį "F. G." ir vietą kurioje padarė eismo įvykį pagrobtu automobiliu ( III t., b.b.l. 15-22).

722018 m. gegužės 10 d. pakvitavimu automobilis automobilį "F. G.", valstybinis numeris ( - ) grąžintas savininkui L. S. (I t., b.b.l. 111).

73Pagal 2018 m. gegužės 10 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, L. S. pardavė automobilį "F. G.", valstybinis numeris ( - ) V. T. už 100 Eur sumą (I t., b.b.l. 132).

742018 m. balandžio 11 d. L. S. pareiškė byloje 1420 Eur ieškinį turtinei žalai, padarytai pagrobiant ir sudaužiant jam priklausantį automobilį, padengti (I t., b.b.l. 133, 134).

75Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiojo L. S. parodymuose, įvykio vietos apžiūros protokole, nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokole, įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole, 2018 m. gegužės 10 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje, VšĮ "Emprekis" 2018 m. birželio 22 d. pažymoje, apžiūros protokole bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad E. M. nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 20 valandos 30 minučių iki 2018 metų balandžio 11 dienos 5 valandos 15 minučių, ( - ) daugiabučio namo kieme, įsibrovęs į nerakintą L. S. priklausantį automobilį "F. G." , valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 1500 eurų, užvedęs jį rastu automobilyje raktu, jį pagrobė, taip padarydamas nukentėjusiajam L. S. 1500 eurų turtinę žalą.

76Dėl pasikėsinimo pagrobti E. T. priklausantį automobilį

77Liudytojas (nukentėjusysis) E. T. parodė, kad 2018-04-11 apie 3 valandą būdamas namuose, esančiuose ( - ), išgirdo šuns lojimą, po to išgirdo triukšmą. Namo kieme stovi jam priklausantis automobilis "Renault M. S.", valstybinis numeris ( - ) Automobilio vairuotojo pusėje durelės buvo neužrakintos. Pro namo langą pastebėjo, kad vairuotojo pusėje prie vairo sėdi nepažįstamas vyras, jo veidą apšvietė šviesa, kuri įrengta automobilio viršutinėje dalyje ir reaguoja nuo durų atidarymo. Minėtas vyriškis kažką krapštė automobilio viduje. Išėjo į lauką ir vyriškis, pastebėjęs, E. T., staiga išlipo jau iš kito automobilio "F. P." ir pabėgo. Automobilyje signalizacija neįrengta. Automobilis buvo nerakintas. Automobilyje sulaužyta prietaisų apdaila ir numesta ant grindų. Automobilio vertė 700 eurų. Įvykio metu, įsibrovęs asmuo, bandydamas užvesti automobilį, nuplėšė vairo kolonėlės plastikinę apsaugą, apsauga nuplėšta nuo vairo rėmo. Tam, kad sutvarkyti apsaugą, reikia ardyti visą vairo kolonėlę, nuimti oro pagalves, šviesų ir posūkių jungiklius. Nuplėšiant vairo kolonėlės plastikinę apsaugą buvo apgadintas vairo kolonėlės plastikinis korpusas, plastikinį korpusą už 10 eurų nupirko padėvėtų detalių aikštelėje. Įvykio metu buvo apgadinta centrinio užrakto antena, kuri yra ant automobilio užvedimo spynos. Asmuo, manydamas, kad jam pavyks automobilį užvesti sujungus laidus, nuplėšdamas apsaugą, apgadindamas centrinio užrakto anteną, pažeidė antenoje esančius laidus, kurie susiję su automobilio centriniu užraktu ir imobelaizeriu. Centrinio užrakto antena kainavo 30 eurų. Taip pat buvo apgadintas audio sistemos valdymas, kuris yra šalia automobilio vairo. Išoriškai sugadinimų nematyti, bet ji nulaužta ir laikosi tik ant laidų. Audio sistemos valdymas kainavo 20 eurų. Automobilio po šio įvykio negalėjo užvesti, buvo nutraukti automobilio užvedimo spynos laidai. Laidus sutvarkė specialistas, kuriam sumokėjo 15 eurų. Buvo atliekama automobilio diagnostika, tam, kad išsiaiškinti automobilio elektronikos problemas, kodėl automobilis neužsiveda. Diagnostiką atliko specialistas, kuris nepateikė sąskaitos. Jam 15 eurų mokėjo grynais. Dėl automobilio sugadinimo padaryta žala yra 100 eurų (I t., b.b.l. 55-73).

782018 m. balandžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad ( - ) apžiūrėtas automobilis "Renault M. S.", valstybinis numeris ( - ). Apžiūros metu užfiksuota, kad automobilio durelių spynelės nesugadintos, nuimta plastikinė vairo ir užvedimo spynos apdaila (I t., b.b.l. 42-48).

792018 m. balandžio 11 d. "Regitra" pažymoje užfiksuota, kad automobilis "Renault M. S."" priklauso E. T. (I t. b.b.l. 81).

802018 m. gegužės 8 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad E. T. iš šešių jam pateiktų asmenų nuotraukų atpažino E. M., kaip asmenį, pasikėsinusį pagrobti jo automobilį ( I t., b.b.l. 76-80).

812018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas ( I t., b.b.l. 158).

822018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir prie jo pateiktose fotolentelėse užfiksuota, kad E. M., patvirtindamas parodymus parodė vietas, kur stovėjo automobiliai, kuriuos pasikėsino pagrobti, taip pat parodė vietą iš kurios pagrobė automobilį "F. G." ir vietą kurioje padarė eismo įvykį pagrobtu automobiliu ( III t., b.b.l. 15-22).

832018 m. birželio 22 d. E. T. pareiškė 100 Eur vertės civilinį ieškinį dėl nusikaltimo padarymo metu patirtų nuostolių sugadinant jam priklausantį turtą (I t., b.b.l.83,84).

84Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiojo E. T. parodymuose, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole, įvykio vietos apžiūros protokole, parodymų patikrinimo vietoje protokole bei kitoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje užfiksuotus duomenis, teismas pripažįsta, jog šių įrodymų pakanka konstatuoti, kad E. M. 2018 m. balandžio 11 dieną, apie 3 valandą, iš gyvenamojo namo kiemo, esančio ( - ), pro nerakintas automobilio dureles įsibrovė į automobilio vidų ir nuplėšęs vairo kolonėlės plastikinę apsaugą, 10 eurų vertės ir apgadinęs vairo kolonėlės plastikinį korpusą, 10 eurų vertės, sugadinęs centrinio užrakto anteną ir audio sistemos valdymą bendros 50 eurų vertės, pasikėsino pagrobti E. T. priklausantį automobilį "Renault M. S." , valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 700 eurų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilis neužsivedė.

85Remiantis kasacinio teismo nusikaltimų nuosavybei bylose suformuota praktika, svetimo turto pagrobimas pripažįstamas tęstine nusikalstama veika esant vieningai tyčiai, nevienkartiniam neteisėtam svetimo turto grobimui iš vieno ir to paties šaltinio (vieno savininko), tam pačiam veikų padarymo būdui ir nedideliam laiko tarpui tarp atskirų veikų. Šios kategorijos byloms būdingi požymiai – tas pats pagrobimo būdas, nedidelis laiko tarpas tarp grobimų, ta pati ar greta esanti turto vieta ir pan. – nėra esminiai pripažįstant nusikalstamą veiką tęstiniu nusikaltimu. Nusikalstamų veikų pripažinimą tęstine veika paprastai lemia žalos padarymas tam pačiam nukentėjusiajam, vieningos tyčios buvimas, t. y. konstatavimas, kad kaltininko tyčia susiformavusi visai nusikalstamai veikai, o ne atskiriems nusikaltimams, esantiems iš esmės tos pačios veikos sudėtinėmis dalimis, ir siekiama vieno rezultato (kasacinės bylos Nr. 2K-128/2013, 2K-174/2014, 2K-649/2006, 2K-P-412/2007, 2K-605/2007, 2K-717/2007, 2K-146/2008, 2K-319/2008 ir kt.).

86Visapusiškai, išsamiai bei nešališkai išnagrinėjus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, duomenų, jog kaltinamasis E. M. iš anksto buvo sumanęs pagrobti jam inkriminuotą turtą, nenustatyta. Iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad kaltininko sumanymas daryti naują nusikaltimą kiekvieną kartą kildavo iš naujo, jis vaikščiojo po įvairias vietas, apžiūrėjo kiemuose ir gatvėse stovinčius automobilius, laužėsi į juos, siekdamas juos nuvaryti ar pagrobti juose esančius daiktus, tačiau nepavykus sumanymui pagrobti turto (o vienu atveju pagrobus automobilį, tačiau važiuojant jo nesuvaldžius ir sudaužius), jam iš naujo susiformuodavo nauja tyčia, pamačius stovintį automobilį, į jį įsibrauti.

87Kaip akivaizdžiai patvirtina byloje surinkti įrodymai ir tai nėra ginčijama, kad nukentėjusieji šiuo atveju yra skirtingi. Įvertinus šias šiuo atveju esmines aplinkybes, nusikalstamų veikų eigą, kaltinamojo veikų tyčios apimtį ir kryptingumą, taip pat vadovaujantis minėta teismų praktika konstatuotina, jog kaltinamasis padarė ne pavienę tęstinę nusikalstamą veiką, o atskiras nusikalstamas veikas.

88E. M. inkriminuotos nusikalstamos veikos laikytinos visiškai įrodytomis, yra kvalifikuotos teisingai ir atitinka Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje, 187 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų normų dispozicijas.

89Dėl bausmių skyrimo.

90E. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas, nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 d. 2 p.);

91E. M. atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, jog: 1) nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 d. 9 p.); 2) nusikalstamas veikas padarė recidyvistas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 d. 13 p.).

92Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia, į kaltinamojo E. M. padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį (kaltinamojo E. M. padarytos penkios nusikalstamos veikos: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (trys veikos) priskirtinos apysunkių nusikaltimų grupei (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 str. 3 d, 4 d.), Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (viena veika), priskirtina apysunkių nusikaltimų grupei (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 str. 3 d, 4 d.) ir Baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (viena veika), priskirtina baudžiamiesiems nusižengimams (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 10 str., 12 str.); į kaltės formą ir rūšį (nusikalstamos veikos padarytos esant tyčiai); padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus (kaltinamasis E. M. siekė savanaudiškų tikslų), kaltininko asmenybę (kaltinamasis E. M. nedirba, baustas administracine tvarka, teistas aštuonis kartus (iš jų šešis kartus už analogiškas nusikalstamas veikas asmens nuosavybei), naujas nusikalstamas veikas padarė turėdamas neišnykusį teistumą (2015 m. kovo 31 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę atliko ir iš laisvės atėmimo vietos paleistas 2018 m. balandžio 10 d.(III t., b.b.l. 78, 125), o naujas nusikalstamas veikas padarė 2018 m. balandžio 10-11 dienų laikotarpyje), todėl remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 straipsniu, tai laikoma nusikaltimų recidyvu), taip pat atsižvelgiant į kitas Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 2 dalyje, 56 straipsnyje nurodytas aplinkybes, mano, jog kaltinamajam E. M. už padarytas nusikalstamas veikas skirtina sankcijose numatyta bausmė, susijusi su laisvės atėmimu (su trumpalaikiu laisvės atėmimu už padarytą baudžiamąjį nusižengimą ir terminuotu laisvės atėmimu už padarytus ar pasikėsintus padaryti nusikaltimus), kurios terminas artimas laisvės atėmimo bausmės minimumui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes skirti E. M. kitos rūšies bausmę yra netikslinga.

93Kadangi ši baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis prisipažino kaltu, todėl E. M. šiuo nuosprendžiu skirtos bausmės yra mažintinos vienu trečdaliu (Baudžiamojo kodekso 641 straipsnis).

94E. M. buvo laikinai sulaikytas nuo 2018 m. balandžio 11 d. 08 val. 20 min. iki 2018 m. balandžio 12 d. 16 val. 15 min. ( I t., b.b.l. 159-160, 161-162), o 2018 m. balandžio 12 d. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi E. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams, kurio terminas skaičiuojamas nuo 2018 m. balandžio 12 d. 16 val. 15 min.(II t., b.b.l. 140-143). 2018 m. birželio 27 d. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi ir 2018 m. liepos 19 d. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų nutartimi E. M. paskirtos kardomosios priemonės – suėmimo taikymo terminas pratęstas po vieną mėnesį, skaičiuojant šį terminą nuo 2018 m. liepos 11 d., termino pabaiga-2018 m. rugsėjo 9 d. (III t., b.b.l. 33-36, 193-197).

95Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtą bausmę E. M. įskaitytinas laikinojo sulaikymo ir kardomojo kalinimo laikas nuo 2018 m. balandžio 11 d. 08 val. 20 min. iki 2018 m. liepos 20 d. (nuosprendžio paskelbimo dienos) (101 diena).

96Dėl civilinių ieškinių

97Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnis numato galimybę asmeniui, kuris dėl nusikalstamos veikos patyrė turtinės ar neturtinės žalos, teisę baudžiamajame procese pareikšti ieškinį.

98Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje pareikšti keturi civiliniai ieškiniai:

99- 2018 m. balandžio 11 d. L. S. pareiškė byloje 1420 Eur ieškinį turtinei žalai, padarytai pagrobiant ir sudaužiant jam priklausantį automobilį "F. G.", valstybinis numeris ( - ), padengti (I t., b.b.l. 133, 134). Iš VšĮ "Emprekis" 2018 m. birželio 22 d. pažymos matyti, kad automobilio "F. G." vidutinė rinkos vertė yra 1520 eurų (I t., b.b.l. 127).Tuo pagal 2018 m. gegužės 10 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, L. S. pardavė automobilį "F. G.", valstybinis numeris ( - ) V. T. už 100 Eur sumą (I t., b.b.l. 132).

100- M. K. pareiškė byloje civilinį ieškinį 100 Eur turtinei žalai patirtai apgadinant jai priklausantį automobilį Audi A4" valstybinis numeris ( - ) atlyginti (II t., b.b.l. 125,126). Pareiškime nurodoma, jog pasikėsinimo pagrobti automobilį metu buvo apgadinta automobilio užvedimo spynelė, kurios vertė 60 Eur bei audio magnetolos korpusas, kurio vertė 40 Eur., viso padaryta 100 Eur žala.

101- 2018 m. birželio 22 d. E. T. pareiškė 100 Eur vertės civilinį ieškinį dėl nusikaltimo padarymo metu patirtų nuostolių sugadinant jam priklausantį turtą (I t., b.b.l.83,84). Pareiškime nurodoma, jog pasikėsinimo pagrobti E. T. priklausantį automobilį Renault M. S., valstybinis numeris ( - ) metu buvo apgadinti: vairo kolonėlės plastikinė apsauga (10 Eur vertės), plastikinis korpusas (10 Eur), centrinio užrakto antena (30 eurų vertės), audio sistemos valdymas (20 eurų vertės), nutraukti automobilio užvedimo spynos laidai (15 eurų). Buvo atliekama automobilio diagnostika, tam, kad išsiaiškinti automobilio elektronikos problemas, kodėl automobilis neužsiveda, kuri kainavo 15 eurų. Dėl automobilio sugadinimo viso padaryta žala yra 100 eurų

102- T. Ž. byloje pareiškė 160 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos sugadinant jam priklausantį automobilį "L. R. Discovery", valstybinis numeris ( - ) (II t., b.b.l. 50, 51). Pareiškime nurodoma, jog pasikėsinimo pagrobti automobilį metu buvo apgadinta automobilio užvedimo spynelė (80 Eur vertės) ir išdaužtas stiklas (80 eurų vertės). Dėl automobilio stiklo ir užvedimo spynelės sugadinimo viso padaryta 160 eurų žala.

103Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo mėn. 21 d. apžvalgoje nurodyta, kad nusikaltimu padarytos žalos samprata privalo būti aiškinama remiantis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) nuostatomis: „Žalos samprata baudžiamoje, baudžiamojo proceso teisėje glaudžiai siejasi su civilinėje teisėje pateiktu žalos apibūdinimu. Žalos padarymas yra vienas iš civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindų (Civilinis kodeksas 1.136 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Jeigu civilinė teisė pažeista padarant turtinę ar neturtinę žalą, tai ši teisė ginama iš pažeidusio teisę asmens išieškant nuostolius (Civilinio kodekso 1.138 straipsnio 6 punktas). Taigi teismai, nustatydami žalą ir priimdami sprendimą dėl jos atlyginimo, taip pat turėtų vadovautis atitinkamomis civilinio įstatymo nuostatomis, t. y. civilinės atsakomybės bendrosiomis nuostatomis (Civilinio kodekso 6.245-6.254 straipsniai), deliktinės atsakomybės taisyklėmis (Civilinio kodekso 6.263-6.291 straipsniai) ir kt. Teismas pažymi, kad į turtinės žalos sąvoką įeina: nusikalstama veika padaryta tiesioginė turtinė žala; materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrė nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos; išlaidos, kurios atsirado pašalinant nusikalstamos veikos pasekmes.

104Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, M. K. pareikštas civilinis ieškinys dėl 100 Eur turtinės žalos atlyginimo, L. S. pareikštas civilinis ieškinys dėl 1420 Eur turtinės žalos atlyginimo, E. T. pareikštas civilinis ieškinys dėl 100 Eur turtinės žalos atlyginimo, T. Ž. pareikštas civilinis ieškinys dėl 160 Eur turtinės žalos atlyginimo tenkintini visiškai, priteisiant iš kaltinamojo E. M. M. K. naudai 100 Eur, L. S. naudai 1420 Eur, T. Ž. naudai 160 Eur ir E. T. naudai 100 Eur.

105Dėl daiktinių įrodymų.

106Du CD diskai su 2018-04-11 įvykio vietų apžiūros metu padarytomis fotonuotraukomis , įdėti į baltos spalvos vokus ir saugomi prie baudžiamosios bylos medžiagos (I tomas), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga.

1072018-04-11 E. M. asmens kratos metu rasti ir paimti akiniai nuo saulės žalsvos spalvos stiklais supakuoti pakete Nr. 442560 ir 8 GB talpos USB laikmena "Adata", supakuota į paketą Nr. 442789, saugomi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariate Aptarnavimo skyriuje (II tomas, b. l. 61-62,65), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

108Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariate Aptarnavimo skyriuje (II tomas, b. l. 61-62,65) saugomi:

1091. 2018-04-11 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint automobilį "Renault M. S." paimtas kvapo pėdsakas stiklainyje 1A, foninis kvapas stiklainyje 1B, mikrodalelės vokuose pažymėtuose 1 ir 2 numeriais, supakuoti į paketą Nr. 283063.

1102. 2018-04-11 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint automobilį "F. G." valstybinis numeris ( - ) paimtas kvapo pėdsakas stiklainyje 1A, foninis kvapas stiklainyje 1B, mikrodalelės vokuose pažymėtuose 1 ir 2 numeriais, supakuoti į paketą Nr. 283064, dvi oro pagalvės supakuotos į dėžes pažymėtas 1 ir 2 numeriais, nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikintini.

111Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 303-307 straipsniais, teismas

Nutarė

112E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas pagrobti M. K. priklausantį automobilį), ir skirti bausmę – laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

113Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą keturiems mėnesiams.

114E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas pagrobti T. Ž. priklausantį automobilį), ir skirti bausmę – laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

115Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą keturiems mėnesiams.

116E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo 178 straipsnio 2 dalyje (L. S. priklausančio automobilio pagrobimas), ir skirti bausmę – laisvės atėmimą devyniems mėnesiams.

117Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

118E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas pagrobti E. T. priklausantį automobilį), ir skirti bausmę – laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

119Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą keturiems mėnesiams.

120E. M. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (T. Ž. priklausančio turto sugadinimas), ir skirti bausmę – areštą 30 (trisdešimčiai) parų.

121Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – areštą 20 (dvidešimčiai) parų.

122Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 str. 1 d. 1a p., paskirtą bausmę – 20 parų areštą, pakeisti laisvės atėmimo bausme 20 (dvidešimčiai) dienų.

123Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d. 5 d. 2 p., paskirtą keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, už nusikaltimo numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas pagrobti T. Ž. priklausantį automobilį) ir 20 parų arešto, pakeisto į laisvės atėmimo bausmę 20 (dvidešimčiai) dienų, už baudžiamojo nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (T. Ž. priklausančio turto sugadinimas) padarymą subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę ir šią subendrintą bausmę vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1, 4, 6 dalimis, dalinio sudėjimo būdu (prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedant švelnesnes bausmes) subendrinti su šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, paskirta už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (L. S. priklausančio automobilio pagrobimą) padarymą, keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme, paskirta už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas pagrobti M. K. priklausantį automobilį) padarymą, keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme, paskirta už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas pagrobti E. T. priklausantį automobilį) padarymą ir paskirti E. M. galutinę subendrintą bausmę-laisvės atėmimą vieneriems metams ir trims mėnesiams.

124Paskirtą laisvės atėmimo bausmę atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2018 m. liepos 20 d.

125Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti: laikinojo sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2018 m. balandžio 11 d. 08 val. 20 min. iki 2018 m. liepos 20 d. (nuosprendžio paskelbimo dienos).

126E. M. 2018 m. balandžio 12 d. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų nutartimi paskirtą kardomąją priemonę-suėmimą (kurios taikymo terminas pratęstas 2018-06-27 ir 2018-07-19 nutartimis), palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus-panaikinti.

127Nukentėjusiųjų (civilinių ieškovų) M. K., T. Ž., E. T., L. S. pareikštus civilinius ieškinius tenkinti.

128Išieškoti iš kaltinamojo E. M.: M. K. naudai 100 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct), L. S. naudai 1420 Eur, (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt eurų 00 ct), T. Ž. naudai 160 Eur vieną šimtą šešiasdešimt eurų 00 ct), ir E. T. naudai 100 Eur.(vieną šimtą eurų 00 ct).

129Daiktinius įrodymus:

130- du CD diskus su 2018-04-11 įvykio vietų apžiūros metu padarytomis fotonuotraukomis, įdėtus į baltos spalvos vokus ir saugomus prie baudžiamosios bylos medžiagos bei 2018-04-11 E. M. asmens kratos metu rastus ir paimtus akinius nuo saulės žalsvos spalvos stiklais supakuotus pakete Nr. 442560 ir 8 GB talpos USB laikmeną "Adata", supakuota į paketą Nr. 442789 ir saugomus Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariate Aptarnavimo skyriuje, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

131- Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariate Aptarnavimo skyriuje saugomus: a). 2018-04-11 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint automobilį "Renault M. S." paimtus kvapo pėdsakus stiklainyje 1A, foninį kvapą stiklainyje 1B, mikrodaleles vokuose pažymėtuose 1 ir 2 numeriais, supakuotus į paketą Nr. 283063;b) 2018-04-11 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint automobilį "F. G." valstybinis numeris ( - ) paimtus kvapo pėdsakus stiklainyje 1A, foninį kvapą stiklainyje 1B, mikrodaleles vokuose pažymėtuose 1 ir 2 numeriais, supakuotus į paketą Nr. 283064, nuosprendžiui įsiteisėjus-sunaikinti.

132Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o esant suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo jam įteikimo dienos, gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja Irena Vapsvienė,... 2. sekretoriaujant Nijolei Karlienei,... 3. dalyvaujant prokurorei R. B.,... 4. kaltinamajam E. M.,... 5. kaltinamojo atstovui advokatui J. R.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. E.M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Ignalinos rajone, Lietuvos Respublikos... 8. 1) 2010 m. balandžio 16 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo... 9. 2) 2012 m. spalio 26 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 10. 3) 2012 m. lapkričio 20 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 11. 4) 2013 m. rugsėjo 26 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu,... 12. 5. 2013 m. gruodžio 3 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos... 13. 6. 2014 m. kovo 13 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos... 14. 7. 2014 m. gegužės 7 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos... 15. 8. 2015 m. kovo 31 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos... 16. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1... 17. Teismas... 18. E. M., pasikėsino pagrobti automobilį, o būtent: ... 19. E. M., nuo 2018 m. balandžio 8 dienos 17 valandos iki 2018 metų balandžio 11... 20. pagrobė automobilį, o būtent:... 21. E. M., nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 20 valandos 30 minučių iki 2018 metų... 22. pasikėsino pagrobti automobilį, o būtent:... 23. E. M., nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 21 valandos iki 2018 metų balandžio... 24. tyčia sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, o būtent:... 25. E. M., nuo 2018 m. balandžio 10 dienos 21 valandos iki 2018 metų balandžio... 26. pasikėsino pagrobti automobilį, o būtent:... 27. E. M., 2018 m. balandžio 11 dieną, apie 3 valandą, iš gyvenamojo namo... 28. Kaltinamasis E. M. savo kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad 2018 m.... 29. Būdamas įpykęs ant visų ir dėl visko, ėjo prie kitų kieme buvusių... 30. Po to, vis dar tikėdamasis pagrobti nesvarbu kokį automobilį, priėjo prie... 31. Netoli įvykio vietos ( - ) kaime, privataus namo kieme pamatė stovinčius du... 32. Nežinodamas kur eiti vaikščiojo Ignalinos gatvėmis. Prisimena, kad buvo... 33. Neprisimena ar tą naktį dar buvo įsibrovęs į kitus automobilius.... 34. Taip pat kaltinamasis E. M. nurodė, jog neprieštarauja sutrumpintam įrodymų... 35. Esant visoms įstatymo numatytoms aplinkybėms ir pagrindams, įrodymų tyrimas... 36. Be kaltinamojo E. M. prisipažinimo, E. M. kaltė padarius nusikalstamas veikas... 37. Dėl pasikėsinimo pagrobti M. K. priklausantį automobilį... 38. Liudytoja (nukentėjusioji) M. K. parodė, kad gyvena ( - ). 2018 m. balandžio... 39. 2018 m. balandžio 18 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad... 40. Transporto priemonės Automobilio "Audi A4" valstybinis numeris ( - )... 41. 2018 m. balandžio 11 d. asmens kratos protokole užfiksuota, kad 2018 m.... 42. 2018 m. balandžio 12 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad daiktai... 43. 2018 m. balandžio 16 d. pakvitavime užfiksuota, jog M. K. grąžinti šie... 44. 2018 m. balandžio 18 d. pakvitavime užfiksuota, jog M. K. grąžinti akiniai... 45. M. K. pareiškė byloje civilinį ieškinį 100 Eur turtinei žalai patirtai... 46. Liudytoja R. R. parodė, kad gyvena Ignalinos mieste, ( - ). Jos brolis E. M.... 47. 2018 m. balandžio 11 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 48. 2018 m. balandžio 12 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad R. R.... 49. 2018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir... 50. 2018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas... 51. Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiosios M. K., liudytojos... 52. Dėl pasikėsinimo pagrobti T. Ž. priklausantį automobilį ir tyrinio... 53. Liudytojas (nukentėjusysis) T. Ž. parodė, kad jis naudojasi automobiliu "L.... 54. Liudytas G. L. parodė, kad jo vardu registruotu automobiliu "L. R. Discovery",... 55. Iš VĮ "Regitra" pažymos matyti, kad automobilis "L. R. Discovery",... 56. 2018 m. balandžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokole ir prie jo... 57. 2018 m. balandžio 11 d. asmens kratos protokole užfiksuota, kad 2018 m.... 58. 2018 m. balandžio 12 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad daiktai... 59. 2018 m. balandžio 25 d. pakvitavimu ir 2018 m. gegužės 25 d. pakvitavimu T.... 60. 2018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir... 61. 2018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas... 62. T. Ž. byloje pareiškė 160 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl nusikalstama... 63. Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiojo T. Ž. parodymuose,... 64. Dėl L. S. priklausančio automobilio pagrobimo.... 65. Liudytojas (nukentėjusysis) L. S. parodė, kad 2018 m. balandžio 10 d. apie... 66. 2018 m. balandžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokole ir prie jo... 67. 2018 m. gegužės 1 d. parodymų patikrinimo vietoje protokole ir prie jo... 68. Transporto priemonės - automobilio "F. G.", valstybinis numeris ( - )... 69. VšĮ "Emprekis" 2018 m. birželio 22 d. pažymoje nurodyta, kad automobilio... 70. 2018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas... 71. 2018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir... 72. 2018 m. gegužės 10 d. pakvitavimu automobilis automobilį "F. G.",... 73. Pagal 2018 m. gegužės 10 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį,... 74. 2018 m. balandžio 11 d. L. S. pareiškė byloje 1420 Eur ieškinį turtinei... 75. Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiojo L. S. parodymuose,... 76. Dėl pasikėsinimo pagrobti E. T. priklausantį automobilį... 77. Liudytojas (nukentėjusysis) E. T. parodė, kad 2018-04-11 apie 3 valandą... 78. 2018 m. balandžio 11 d. įvykio vietos apžiūros protokole ir prie jo... 79. 2018 m. balandžio 11 d. "Regitra" pažymoje užfiksuota, kad automobilis... 80. 2018 m. gegužės 8 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole... 81. 2018 m. balandžio 11 d. 8 val.45 min. E. M. nustatytas 1,53 promilių girtumas... 82. 2018 m. birželio 26 d. įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole ir... 83. 2018 m. birželio 22 d. E. T. pareiškė 100 Eur vertės civilinį ieškinį... 84. Įvertinęs kaltinamojo E. M. parodymuose, nukentėjusiojo E. T. parodymuose,... 85. Remiantis kasacinio teismo nusikaltimų nuosavybei bylose suformuota praktika,... 86. Visapusiškai, išsamiai bei nešališkai išnagrinėjus ir įvertinus byloje... 87. Kaip akivaizdžiai patvirtina byloje surinkti įrodymai ir tai nėra... 88. E. M. inkriminuotos nusikalstamos veikos laikytinos visiškai įrodytomis, yra... 89. Dėl bausmių skyrimo.... 90. E. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas prisipažino... 91. E. M. atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, jog: 1) nusikalstamas... 92. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia, į kaltinamojo E. M. padarytų... 93. Kadangi ši baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų... 94. E. M. buvo laikinai sulaikytas nuo 2018 m. balandžio 11 d. 08 val. 20 min. iki... 95. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtą bausmę E. M.... 96. Dėl civilinių ieškinių... 97. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnis numato... 98. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje pareikšti keturi civiliniai... 99. - 2018 m. balandžio 11 d. L. S. pareiškė byloje 1420 Eur ieškinį turtinei... 100. - M. K. pareiškė byloje civilinį ieškinį 100 Eur turtinei žalai patirtai... 101. - 2018 m. birželio 22 d. E. T. pareiškė 100 Eur vertės civilinį ieškinį... 102. - T. Ž. byloje pareiškė 160 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl... 103. Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo mėn. 21... 104. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, M. K. pareikštas civilinis... 105. Dėl daiktinių įrodymų.... 106. Du CD diskai su 2018-04-11 įvykio vietų apžiūros metu padarytomis... 107. 2018-04-11 E. M. asmens kratos metu rasti ir paimti akiniai nuo saulės... 108. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos... 109. 1. 2018-04-11 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint automobilį "Renault... 110. 2. 2018-04-11 įvykio vietos apžiūros metu, apžiūrint automobilį "F. G."... 111. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 112. E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 113. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M.... 114. E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 115. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M.... 116. E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 117. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M.... 118. E. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 119. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M.... 120. E. M. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą... 121. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, E. M.... 122. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 str. 1 d. 1a p.,... 123. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d. 5 d.... 124. Paskirtą laisvės atėmimo bausmę atlikti pataisos namuose. Bausmės... 125. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į laisvės atėmimo bausmės... 126. E. M. 2018 m. balandžio 12 d. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų... 127. Nukentėjusiųjų (civilinių ieškovų) M. K., T. Ž., E. T., L. S.... 128. Išieškoti iš kaltinamojo E. M.: M. K. naudai 100 Eur (vieną šimtą eurų... 129. Daiktinius įrodymus:... 130. - du CD diskus su 2018-04-11 įvykio vietų apžiūros metu padarytomis... 131. - Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono... 132. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o esant suimtam nuteistajam nuo...