Byla e2-2123-635/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,

2sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. T., dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 579,24 € negrąžintos paskolos, 51,21 € palūkanų iki kredito gražinimo termino, 266,38 € palūkanų po kredito gražinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013-03-14 tarp ieškovės UAB ,.4finance" ir atsakovės R. T. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 810502003. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 434.43 €/ 1500.00 Lt sumą 30 dienų terminui su 114.37% dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2013-03-21 atsakovė pateikė prašymą papildomai 144.81 € / 500.00 Lt kredito sumai 30 dienų terminui. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013.08.11 atsakovė turėjo grąžinti 579.24 € / 2000.00 Lt skolos ir 51.21 € / 176.82 Lt palūkanų, iš viso - 630.45 € / 2176.82 Lt sumą.

5Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovui 579.24 € / 2000.00 Lt, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Kadangi atsakovė laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl paskola su paskaičiuotomis sutartinėmis palūkanomis iš jos priteistina.

6Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovei procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos2013-03-14 tarp ieškovės UAB ,.4finance" ir atsakovės R. T. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 810502003. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 434.43 €/ 1500.00 Lt sumą 30 dienų terminui su 114.37% dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2013-03-21 atsakovė pateikė prašymą papildomai 144.81 € / 500.00 Lt kredito sumai 30 dienų terminui. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013.08.11 atsakovė turėjo grąžinti 579.24 € / 2000.00 Lt skolos ir 51.21 € / 176.82 Lt palūkanų, iš viso - 630.45 € / 2176.82 Lt sumą. Be to, šalių sudarytos sutarties 7.1 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui sutartas palūkanas nuo pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 str. 1 d. nustatytas taisykles. Kadangi atsakovė laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl ieškovė paskaičiavo, kad Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 51,21 €, skaičiuota laikotarpiu nuo 2013-04-14 iki 2013-08-11 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 114,37 %), o palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 266,38 €, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2013-08-17 iki 2014-02-10 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 199,90 %). Tokiu būdu reikalaujama palūkanų suma yra viso 317,59 €.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 579,24 € negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

10Ieškovės prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metines palūkanas, kurias skaičiuoja ne tik nuo paskolos suteikimo dienos iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau prašo priteisti palūkanas ir už tolesnį naudojimąsi paskola, iš viso paskaičiuota 317,59 € palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota palūkanų suma, beveik prilygstanti pačiam kreditui, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, dydis mažintinas dviem trečdaliais,- iki 105,86 €.

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

14Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos toje apimtyje, kiek tenkinamas ieškinys, t.y. 15 € žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. ).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės R. T., asmens kodas ( - ) 579,24 € negrąžintos paskolos, 105,86 € palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 685,10 € sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-07-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 € bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai